Anasayfa Kitap Cevapları
19 Eylül 2022, 19:07 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 132-133-134. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Din Kültürü 5.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

5. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 132-133-134-135. Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. İslam dininin temel kaynakları nelerdir? Yazınız.
Cevap: Kur’an-ı kerim, Sünnet, İcma, Kıyas.

2. Kur’an-ı Kerim’de yer alan hükümlerin anlaşılmasında sünnetin rolü nedir? Açıklayınız.
Cevap: Sünnet Kur’an-ı Kerim’i nasıl yaşayacağımızı anlatan peygamber efendimizin davranışlarını içermektedir.

3. Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri nelerdir? Sıralayınız.
Cevap:

⇒ Evrensel bir kitaptır.
⇒ Nasıl yaşamamız gerektiğini anlatan ilahi kitaptır.
⇒ Allah kelamıdır.
⇒ Allah’ın koruması altında olan bir ilahi kitaptır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 11-12-13-14-15-17-19-20. Cevapları MEB Yayınları

4. Kur’an’da kıssaların anlatılma sebebi nedir? Açıklayınız.
Cevap: İnsanların bu kıssalardan ders çıkarmasını ve bu şekilde yaşamalarını düzeltmeleri amaçlanmaktadır.


B. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayette emredilen davranışlardan değildir?
Cevap: B) Sadece tanıdıklara yardım etmek


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

2. “Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözleri, uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylamasıdır.”
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Sünnet

3. (…) Yukarıda verilen bilgi aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
Cevap: A) “… İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.” (Bakara suresi, 195. ayet.)

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 91. Cevapları MEB Yayınları

4. “Sözün en güzeli Allah’ın Kitabı’dır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed’in rehberliğidir.” (İbn Mâce, Sünnet, 7.)
Yukarıda verilen hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Kur’an ve sünnet, İslam’ın temel kaynaklarıdır.

5. Nuh (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Kendisine iman eden yoksulları yanından kovmasını isteyen zenginlerin talebini kabul etmiştir


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 134-135 Cevapları MEB Yayınları

BULALIM

Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.