Anasayfa Kitap Cevapları
1 Mayıs 2023, 1:53 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 132-133-134. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Din Kültürü 5.Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

5. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 132-133-134-135. Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

İslam dininin temel kaynakları nelerdir? Yazınız.

Cevap: Kur’an-ı kerim, Sünnet, İcma, Kıyas.

Sonraki Ödev:  İslam Dininin Temel Kaynakları Nelerdir? Yazınız.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan hükümlerin anlaşılmasında sünnetin rolü nedir? Açıklayınız.

Cevap: Sünnet Kur’an-ı Kerim’i nasıl yaşayacağımızı anlatan peygamber efendimizin davranışlarını içermektedir.

Sonraki Ödev:  Kur’an-ı Kerim’de Yer Alan Hükümlerin Anlaşılmasında Sünnetin Rolü Nedir? Açıklayınız.

Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri nelerdir? Sıralayınız.

Cevap:

⇒ Evrensel bir kitaptır.
⇒ Nasıl yaşamamız gerektiğini anlatan ilahi kitaptır.
⇒ Allah kelamıdır.
⇒ Allah’ın koruması altında olan bir ilahi kitaptır.

Sonraki Ödev:  İslam Dininin Temel Kaynakları Nelerdir? Yazınız.

Kur’an’da kıssaların anlatılma sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevap: İnsanların bu kıssalardan ders çıkarmasını ve bu şekilde yaşamalarını düzeltmeleri amaçlanmaktadır.

Sonraki Ödev:  Kur’an’da Kıssaların Anlatılma Sebebi Nedir? Açıklayınız.

B. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayette emredilen davranışlardan değildir?
Cevap: B) Sadece tanıdıklara yardım etmek


8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

2. “Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözleri, uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylamasıdır.”
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Sünnet

3. (…) Yukarıda verilen bilgi aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
Cevap: A) “… İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.” (Bakara suresi, 195. ayet.)

4. “Sözün en güzeli Allah’ın Kitabı’dır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed’in rehberliğidir.” (İbn Mâce, Sünnet, 7.)
Yukarıda verilen hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Kur’an ve sünnet, İslam’ın temel kaynaklarıdır.

5. Nuh (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Kendisine iman eden yoksulları yanından kovmasını isteyen zenginlerin talebini kabul etmiştir


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 134-135 Cevapları MEB Yayınları

BULALIM

Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap