Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 1:52 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219-220. Cevapları KOZA Yayınları

8. Sınıf Matematik 5. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

5. ÜNİTE: Geometri ve Ölçme /Eşlik ve Benzerlik: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 217-218-219-220. Sayfa KOZA Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları KOZA Yayınları

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Yandaki ABC üçgeninin yüksekliği aşağıdaki doğru parçalarından hangisidir?
Cevap: B. [BF]


2. Yandaki ABC üçgeninin c kenarına ait kenarortay, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. [CD]


3. Yandaki ABC üçgeninin C’nın açıortayı aşağıdaki doğru parçalarından hangisidir?
Cevap: A. [CE]


4. I. Bir üçgenin yükseklikleri daima bu üçgenin içinde ve bir noktada kesişirler.
II. Bir üçgenin açıortayları bu üçgenin içinde ve bir noktada kesişirler.
III. Bir üçgenin bir iç açısını iki eş parçaya ayıran ışının, köşe ile karşı kenar arasında kalan parçasına üçgenin o açıya ait açıortayı denir.
IV. Bir üçgenin açıortayları bu üçgenin içinde ve bir noktada kesişmeyebilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Cevap: C. II ile III

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 15-16. Cevapları MEB Yayınları

5. Aşağıda uzunlukları verilen doğru parçalarından hangileri ile bir üçgen oluşturulabilir?
Cevap: C.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları KOZA Yayınları


6. Yandaki ABC üçgeninde b kenarının uzunluğu bir tam sayıdır. Şekilde verilenlere göre |AC| = b’nin alabileceği en büyük uzunluk aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 11 cm

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları KOZA Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları KOZA Yayınları

7. Yandaki şekilde |AD| = |DC| , m(DAC) = 42° ve m(B) = 74°dir. ABD ve ADC üçgenlerinin kenarlarından en kısa olanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. [BD]

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları KOZA Yayınları


8. Aşağıda verilen ölçülerden hangisi ile bir ABC üçgeni çizilemez?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları KOZA Yayınları


9. Yandaki ABC dik üçgeninde verilenlere göre AC kaç santimetredir?
Cevap: A. 6√5

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları KOZA Yayınları


10. Koordinat sisteminde işaretleri A(–2, –2) ve B(3, 3) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
Cevap: B. 5√2

3 – (-2) = 5

x² = 5² + 5²
x² = 50
x = 5√2


11. Yandaki şekilde görüldüğü gibi Ahmet’in boyu 1,8 m, gölgesinin boyu ise 2,4 m’dir. Ahmet’in başı ile gölgedeki baş arasındaki uzaklık (x) kaç santimetredir?
Cevap: D. 300

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları KOZA Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları KOZA Yayınları

12. Aşağıdaki şekillerden hangileri benzerdir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları KOZA Yayınları


13. Yanda verilen şekil ile benzerlik oranı 2 olan şekil aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları KOZA Yayınları


14. Engelliler için yapılan şekildeki gibi bir rampanın eğimi 0,75’tir. Bu rampanın uzunluğu 2,5 m ise yüksekliği kaç metredir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları KOZA Yayınları


B. Yanda verilen şekil ile benzerlik oranı 2/3 olan bir şekil çiziniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları KOZA Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları KOZA Yayınları

C. Yandaki ABC üçgeninin tabanı [AC] ve bu üçgen ikizkenar üçgendir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
Cevap:

(.D.) 1. |BD|, üçgenin yüksekliğidir.
(.D.) 2. |AB| = |BC| ’dur.
(.Y.) 3. m(A) = m(B)’dür.
(.Y.) 4. |AD| ≠ |DC| ’dur.
(.D.) 5. |BD|, üçgenin B’nın açıortayıdır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32-33. Cevapları MEB Yayınları

Ç. Yandaki şekilde verilenlere göre aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız
Cevap:

1. ABC üçgeninin en kısa kenarı …..|BC|….. .
2. m(A) = ….58°….. .
3. ABC üçgeninin en uzun kenarı ….|AC|……
4. m(C) = ….60°….. .

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları KOZA Yayınları


D. Aşağıdaki üçgenleri uygun kutularla eşleyiniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları KOZA Yayınları


E. Hipotenüsünün uzunluğu 9 cm ve açılarından birinin ölçüsü 38° olan dik üçgeni uygun araçları kullanarak çiziniz. Çizimi nasıl yaptığınızı açıklayınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları KOZA Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.