Anasayfa Kitap Cevapları
10 Aralık 2022, 13:23 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-44. Cevapları KOZA Yayınları

1. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

1. ÜNİTE: Çarpanlar ve Katları: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 43-44. Sayfa KOZA Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları KOZA Yayınları

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, 72 sayısının asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazılmış hâlidir?
Cevap: C. 23 . 32

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları KOZA Yayınları

2. a = 2² ve b = 5 olduğuna göre ab nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 1024

(2²)⁵ = 2¹⁰
2¹⁰ = 1024

3. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asaldır?
Cevap: C. 15, 41

4. EKOK’ları 1200 ve aralarında asal olan iki sayıdan biri 48 olduğuna göre diğer sayı kaçtır?
Cevap: A. 25

1200 ÷ 48 = 25

5. Elektrik kablolarının sarılı olduğu iki makaradan birinde 57 m, diğerinde 96 m kablo vardır. Bu kablolar hiç artmayacak şekilde eşit ve en büyük uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. Bu işlemden sonra kaç parça kablo elde edilir?
Cevap: B. 51

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158-159-161-162. Cevapları MEB Yayınları

Ortak bölenleri 3’tür.
57 ÷ 3 = 19
96 ÷ 3 = 32
32 + 19 = 51

6. Bir otogardan hareket eden iki otobüsten biri 12, diğeri 18 gün sonra aynı otogara dönmektedirler. Bu otogardan aynı anda hareket eden otobüsler en az kaç gün sonra yine birlikte hareket ederler?
Cevap: D. 36

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları KOZA Yayınları

7. (–8) . (–8) . (–8) . (–8) çarpımına eşit olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. (–8)4

8. (2⁵ . 8)/4-³ ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları KOZA Yayınları

9. 4,09 sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. 4 x 100 + 0 x 10–1 + 9 x 10–2


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları KOZA Yayınları

10. 12,64 x 10-³ sayısına eşit olan sayı aşağıdakilerden hangisidir
Cevap: C. 126,4 x 10–2

11. Aşağıdakilerden hangisi (24,6 x 10-⁵)/(8,2 x 10-⁸) işleminin sonucunun bilimsel gösterimle yazılmış hâlidir?
Cevap: D. 0,3 x 10⁴

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları KOZA Yayınları

 

A, B, C, D birbirinden farklı doğal sayılardır. EBOB(A, B) = 18,  EBOB(B, C) = 15, EBOB(C, D) = 1, EKOK(A, B) = P, EKOK(B, C) = R ve EKOK(C, D) = S şeklinde verilmiştir. EKOK’larının sırasıyla P, R, S şeklinde yazılmasıyla altı basamaklı bir şifre oluşturuluyor. Buna göre oluşturulabilecek en küçük şifre kaçtır?
Cevap: B. 909015

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 233-236. Cevapları KOZA Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları KOZA Yayınları


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları KOZA Yayınları


C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Pozitif bir tam sayının bölenleri, aynı zamanda bu tam sayının ….negatif tam sayı bölenlerin sayısına eşittir……..
2. İki sayıdan biri diğerinin katı ise bu sayıların EBOB’u ….küçük…..  olan sayıya eşittir.
3. 1’den başka ortak böleni olmayan sayılara ……aralarında asal……. denir.
4. Aralarında asal olan sayıların EBOB’u …1… , EKOK’u ise bu sayıların …..çarpımlarına…… eşit
olur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.