Anasayfa Kitap Cevapları
3 Mayıs 2023, 0:53 - Mehmet Yazdı

Türklerin Müslüman Olmadan Önceki İnançları Hakkında Neler Biliyorsunuz? Söyleyiniz.

Türklerin Müslüman Olmadan Önceki İnançları Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Sonraki Ödev:  Talas Savaşı’nın Dinî, Kültürel ve Siyasi Sonuçlarını Söyleyiniz.

Türklerin Müslüman Olmadan Önceki İnançları Hakkında Neler Biliyorsunuz Söyleyiniz.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78 Cevapları MEB Yayınları

Gök Tanrı ve Tengricil dini bütün Türk ve Moğol halkının günümüz inanç sistemine katılmadan önceki inançlarıdır. Tengri’ye ibadet etmek, Şamanizm, Animizm, Totemizm ve Atalara ibadet etmek gibi inancın ana hatlarını oluşturmaktadır. Dolayısı ile Türkler Müslüman olmadan önce hayatlarında tek tanrılı inanç, Budizm, Şamanizm ve Maniheizm gibi inançlar sergilemekteydi. Türkler Abbasiler (Araplar) ile komşu olduktan ve Çinliler ile birlikte mücadeleye girdikten sonra Müslümanlığı yakından tanımıştır.

Türkler, Araplar ile dostluk ilişkisi kurdu. Bu süreçte kültürel açıdan etkilendi ve İslamiyet’i tercih etti. Bu doğrultuda İslam, Türk dini olmuştur ve Türkler o zamandan bu zamana kadar Müslüman’dır.

Sonraki Ödev:  Abbasiler ile Türklerin Horasan Bölgesinde Sınır Komşusu Olması, Türk-Arap İlişkilerini Nasıl Etkilemiş Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Karahanlıların İslam Dinini Resmî Din Olarak İlan Etmesinin, Türk-İslam Tarihi Açısından Önemini Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  Metinden Yola Çıkarak Gazneli Mahmut’un Bilime ve Bilim İnsanlarına Verdiği Değeri Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  Ordu-Millet Anlayışının Türk Devletlerine Askerî Açıdan Katkıları Nelerdir? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  İslamiyetle Beraber Türklerin Sosyal ve Kültürel Alanda Yaşadıkları Değişimler Nelerdir? Söyleyiniz.
Sonraki Ödev:  İslam Dini ile Beraber Kutlamaya Başladığımız Bayramlarımız hangileridir? Söyleyiniz.
Sonraki Ödev:  Dinî ve Millî Bayramlarımız Toplumda Hangi Değerlerin Gelişmesini Sağlamaktadır? Söyleyiniz.
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap