Anasayfa Kitap Cevapları
11 Aralık 2023, 15:07 - Mehmet Yazdı

Ordu-Millet Anlayışının Türk Devletlerine Askerî Açıdan Katkıları Nelerdir? Açıklayınız.

Ordu-Millet Anlayışının Türk Devletlerine Askerî Açıdan Katkıları Nelerdir?

Sonraki Ödev:  Metinden Yola Çıkarak Gazneli Mahmut’un Bilime ve Bilim İnsanlarına Verdiği Değeri Açıklayınız.

Ordu-Millet Anlayışının Türk Devletlerine Askerî Açıdan Katkıları Nelerdir Açıklayınız.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78 Cevapları MEB Yayınları

Ordu-Millet anlayışı, ülke de yaşayan insanların ayrım yapılmaksızın potansiyel asker olabileceğini simgelemektedir. Dolayısı ile devlet de çıkabilecek savaşta hazır olmaları anlamına gelmektedir.

Türkler de ordu-millet anlayışı, erkek ya da kadın ayırt etmeden savaşa hazır olmaları amaçlanıyordu. Türkler de küçük yaşlar da cinsiyet fark etmeksizin silah eğitimi veriliyordu ve yeterlilik testleri yapılıyordu. Aynı zamanda Türkler askerliği bir meslek olarak görmemektedir. Ordu-millet anlayışında cinsiyet önemli değildi. Yay, bıçak, ata binmek, hançer, kılıç gibi tüm eğitimler küçük yaşta verilmekteydi. Her an savaş çıkabilir düşüncesi ile savaşa hazır bir konumda bulunurlardı. Savaş durumunda erkekler kadar kadınlar da ön plana çıkardı.

Sonraki Ödev:  Talas Savaşı’nın Dinî, Kültürel ve Siyasi Sonuçlarını Söyleyiniz.
Sonraki Ödev:  Türklerin Müslüman Olmadan Önceki İnançları Hakkında Neler Biliyorsunuz? Söyleyiniz.
Sonraki Ödev:  Abbasiler ile Türklerin Horasan Bölgesinde Sınır Komşusu Olması, Türk-Arap İlişkilerini Nasıl Etkilemiş Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Karahanlıların İslam Dinini Resmî Din Olarak İlan Etmesinin, Türk-İslam Tarihi Açısından Önemini Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  İslamiyetle Beraber Türklerin Sosyal ve Kültürel Alanda Yaşadıkları Değişimler Nelerdir? Söyleyiniz.
Sonraki Ödev:  İslam Dini ile Beraber Kutlamaya Başladığımız Bayramlarımız hangileridir? Söyleyiniz.
Sonraki Ödev:  Dinî ve Millî Bayramlarımız Toplumda Hangi Değerlerin Gelişmesini Sağlamaktadır? Söyleyiniz.
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap