Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:06 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117. Cevapları Party Time Ünitesi Cevapları

7. Ünite Party Time 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları MEB Yayınları

1. a) Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

Do you like parties?
Çeviri: Partileri sever misin?
Cevap: Yes I like. (Evet severim)


What kind of parties do you like (birthday, fancy dress…)?
Çeviri: Ne tür partileri seversin?
Cevap: I like birthday parties.  (Doğum günü partilerini severim.)


b) Tick the activities you do at a party and add three more.
Çeviri: Bir partide yaptığınız etkinlikleri işaretleyin ve üç tane daha ekleyin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları MEB Yayınları


2. Write the words under the correct pictures.
Çeviri: Kelimeleri doğru resimlerin altına yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları MEB Yayınları

3. a) Circle your birthday and talk about it.
Çeviri: Doğum gününüzü daire içine alın ve bunun hakkında konuşun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları MEB Yayınları


b) Read the dialogue and choose the correct option.
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve doğru seçeneği seçin.
Cevap: b) Carol’s birthday is in June. (Carol’ın doğum günü Haziran’da.)


c) Ask your friends about their birthdays and complete the table.
Çeviri: Arkadaşlarınıza doğum günlerini sorun ve tabloyu tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114-115 Cevapları MEB Yayınları

4. a) Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49-50-51-52. Cevapları MEB Yayınları

Do you have a birthday party every year?
Çeviri: Her yıl doğum günü partiniz var mı?
Cevap: Yes there is. (Evet var)


What do you need for a birthday party?
Çeviri: Doğum günü partisi için neye ihtiyacın var?
Cevap: I need cake and balloons. (Pastaya ve balonlara ihtiyacım var.)


b) Read the picture story and complete the shopping list.
Çeviri: Resimli hikayeyi okuyun ve alışveriş listesini tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114-115 Cevapları MEB Yayınları


5. Read the speech bubbles. Ask questions about the pictures and answer them.
Çeviri: Konuşma balonlarını okuyun. Resimlerle ilgili sorular sorun ve cevaplayın.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları

6. Read the invitation card and answer the questions.
Çeviri: Davetiyeyi okuyun ve soruları cevaplayın.

1. How old is Sue?
Çeviri: Sue kaç yaşında?
Cevap: Sue is nine years old. (Sue dokuz yaşında.)


2. When is the party?
Çeviri: Parti ne zaman?
Cevap: The party is at 5ᵗʰ of May. (Parti Mayısın 5’inde.)


3. Where is the party?
Çeviri: Parti nerede?
Cevap: The party is in Sue’s garden. (Parti Sue’nun bahçesinde.)


4. What time does the party start?
Çeviri: Parti ne zaman başlar?
Cevap: The party starts at 2 p.m (Parti saat 2’de başlıyor)


7. Listen to the dialogue. What do her friends buy for Sue?
Çeviri: Diyaloğu dinleyiniz. Arkadaşları Sue için ne alıyor?
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları

8. a) Listen to the recording and match the people with the things they are talking about.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve insanları konuştukları şeylerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları


b) Listen to the recording again and write their birthdays.
Çeviri: Kaydı tekrar dinleyin ve doğum günlerini yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap