Anasayfa Kitap Cevapları
20 Şubat 2024, 23:50 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136 Cevapları MEB Yayınları

Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

2. ÜNİTE KESİRLERLE İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını söyleyiniz.

(D) Birim kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır.
(Y) Bir kesri genişlettiğimizde ya da sadeleştirdiğimizde kesrin değeri değişir.
(Y) 1/4, 1/6, 1/8 kesirlerinin küçükten büyüğe sıralanışı 1/4 < 1/6 < 1/8 şeklindedir.
1/4, 1/6, 1/8 → paydaları eşitlersek;
1/4 → 6/24
1/6 → 4/24 
1/8 → 3/24 
1/8 < 1/6 < 1/4 
(D) 4 tam 3/5 kesri, 4 tam ile 3/5 kesrinin toplamı olarak ifade edilebilir.
(D) 2 tam 3/5 kesrinin birim kesri 1/5’tir.


2) Aşağıdaki noktalı yerlere “>” , “<” ya da “=” işaretlerinden uygun olanlarını yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları


3) Aşağıdaki işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları


4) İşlem şemasında boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

 


5) Yandaki birbirine denk olan kesirlerin bulunduğu kutuları kırmızıya boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları

6) 18/8 < ★ < 32/6 sıralamasına göre ★ sembolü yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?
Cevap:

doğal sayı → 0’dan başlayıp devam eden sayılardır.


7) Çetin, her gün düzenli olarak matematik dersinden soru çözmektedir. İlk gün 180 adet soru çözen Çetin, her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 2/3’ü kadar soru çözmüştür. Buna göre Çetin’in 3. gün çözdüğü soru sayısı kaçtır?
Cevap: A) 80

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127-129-132. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

1. gün → 180

2. gün → 180 . 2/3 = 120

3. gün → 120 . 2/3 = 80 soru çözmüştür.


8) Mustafa, Bingöl’den Gaziantep’e gitmek üzere yola çıkmış ve 100 km sonra mola vermiştir. Molanın ardından kalan yolun 5/12’sini gittikten sonra arabası bozulan Mustafa kalan yolu otobüsle gitmek zorunda kalmıştır. Bingöl ile Gaziantep arası 460 olduğuna göre Mustafa’nın otobüsle gittiği yol kaç kilometredir?
Cevap: D) 210

460 – 100 = 360 km araç. ve otobüsle gittiği yol uzunluğu
360 . 5/12 = (360 . 5) ÷ 12 = 150 km araçla gittiği yol
360 – 150 = 210 km otobüsle gittiği yolun uzunluğudur.


9) 1/7 < 1/2+Δ sıralamasına göre Δ sembolü yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Cevap: C) 4

1/7 < 1/(2+Δ) en büyük olması için 7’den 1 küçük sayıyı alırız. Buna göre 6 olur
2 + Δ = 6
Δ = 4 olur.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları

10) Yukarıdaki işlemlerin sonuçların karşılık gelen harfler işlemlerin altlarında verilmiştir. Hamza, işlemlerin sonuçlarını hesaplayıp büyükten küçüğe doğru sıralamıştır. Hamza bu sıralamada sonuçlara karşılık gelen harfleri sırasıyla yan yana yazdığında aşağıdaki kelimelerden hangisini bulur?
Cevap: B) KISA

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları

11) Hasan Öğretmen, öğrencilerini boy uzunluklarına göre yandaki gibi büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Buna göre Ali, Ayşe ve Ahmet’in boyu aşağıda verilenlerden hangisi gibi olabilir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları

12) Yukarıda birim kesirlerin gösterildiği eş parçalara ayrılmış sayı doğruları verilmiştir. Sayı doğrularında gösterilen birim kesirlerin yerlerini doğru olabilmesi için hangi kesirler yer değiştirmelidir?
Cevap: B) 1/6 ile 1/7


13)

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıda verilen denk kesirlerin yazılı olduğu eş büyüklükte kartlar birleştirilen dikdörtgenler elde edilecektir. Buna göre aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisi elde edilemez?
Cevap: D)

A) 42/80 → 21/40 = sayıların 2 katı olduğu için denk kesirlerdir.
B) 1/8 → 16/128 = 8’in katları olduğu için denk kesirdir.
C) 4/16 → 9/36 =
D) 14/35 → 12/49 = katı olan sayı olmadığı için denk değildir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları

14) Bir telefon bataryasının 3/4’ü bittiğinde telefon 20 dakika şarj edilirse bataryanın 1/2’si dolmaktadır. Bu telefon bataryasının 1/8’i dolu olduğunda telefon 50 dakika şarj edildiğinde bataryasının tamamen dolu olabilmesi için kaç dakika daha şarj edilmesi gerekir?
Cevap: A) 20

4/4 – 3/4 = 1/4 dolu olan kısım
20 dakika şarja taktığı zaman 1/2’si dolmuştur yani
1/2 → 2/4’e karşılık gelmektedir.
Buna göre her bir pay 20 dakikayı gösterdiğine göre tamamı
4 . 20 = 80 dakikada dolar.

Telefonu şarja taktığında 1/8’i doluysa
her bir pay 10 dakikayı gösterir.
10 dakikası dolu 50 dakikada şarja takmıştır.
10 + 50 = 60
Tamamı 80 dakikada doluyorsa
80 – 60 = 20 dakika daha şarj edilmesi gerekir.


 

15) Şekildeki özdeş yayların ucuna takılan farklı kütleli üç cisim verilmiştir. II. şekildeki cismin kütlesi 2 tam 1/4 kg’dır. Üç cismin kütleleri toplamı 7 tam 5/8 kg olduğuna göre ● ve □ cisimlerin kütlelerinin kaç kilogram olabileceği hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları


16)

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki şekilde Emre ile Ahmet arasındaki mesafe 40 tam 1/8 m’dir. Ok yönünde Emre ile Ahmet adım uzunluklarını her seferinde değiştirmeden üçer adım attıklarında aralarındaki mesafe değişmemektedir. Emre’nin her bir adım uzunluğu 1/4 m olduğuna göre Emre ve Ahmet birbirlerine doğru birer adım attıklarında aralarındaki mesafe kaç metre olur?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap