Anasayfa Kitap Cevapları
26 Şubat 2024, 17:34 - Sena Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177-178-179-180. Cevapları MEB Yayınları

3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

3. Ünite 2. Bölüm Yüzdeler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177-178-179-180. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıdaki noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz. 
Cevap:

a) 1,03 ondalık gösteriminin okunuşu ……bir tam yüzde üç….  şeklindedir.
b) Okunuşu “sıfır tam binde on iki” olan ondalık gösterimin yazılışı …0,012… şeklindedir.
c) 4/10 kesri yüzde sembolü kullanılarak ….%40…. şeklinde gösterilir.
4/10 → 40/100 = %40
ç) 1,25 ondalık gösteriminden küçük en büyük doğal sayı ….1…. olur
d)  0,7 ondalık gösterimi yüzde sembolü kullanılarak ….%70…. şeklinde gösterilir.
0,7 → 7/10 = 70/100 = %70


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları2

2) Yukarıda numaralandırılmış kutulardaki ondalık gösterimlere göre soruları cevaplayınız. 

3,12 = 3 tam 12/100
2,05 = 2 tam 5/100
0,1 = 1/10 = 10/100
0,09 = 9/100
0,07 = 7/100

a) Kaç numaralı kutudaki ondalık gösterimler 0,01 ile 0,1 arasındadır?
Cevap: 4 v 5

0,01 = 1/100
0,1 = 1/10 =10/100
Buna göre

0,09 ve  0,07 olur


b) Kaç numaralı kutudaki basamak değeri 0,1 olan bir rakam vardır?
Cevap: 3


c) Verilen ondalık gösterimler büyükten küçüğe sıralandığında en baştaki ve en sondaki kutu numaraları hangileridir?
Cevap: 1 ve  5

1 > 2 > 3 > 4 > 5


3) Aşağıdaki ondalık gösterimleri ve kesirleri, yüzde sembolü gösterimleriyle eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları3


4) Can, Aysel ve Kevser okumak için aynı kitaptan birer tane satın almıştır. Can kitabın 2/5’ini, Ayşe %12’sini, Kevser ise 0,2’sini okumuştur. Can, Ayşe ve Kevser’in okuduğu sayfa sayılarını ifade eden çoklukları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 
Cevap:

Can → 2/5 = (2.20/5.20) = 40/100 = %40’ını okumuştur.
Ayşe → %12’sni okumuştur.
Kevser → 0,23 = 2/10 = (2.10/10.10 = 20/100 = %20’sini okumuştur.
Can > Kevser > Ayşe


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

5) Ahmet’in evi ile kütüphane arasındaki 240 m’lik yol, asfaltlama çalışması olduğu için kapalıdır. Kütüphaneye gitmek için alternatif yolu kullanan Ahmet, bu yolun kapalı yoldan %30 daha uzun olduğunu hesaplamıştır. Bun göre alternatif yol kapalı yoldan kaç metre daha uzundur?
Cevap: C) 72

240 . (30/100) = 72 m daha uzundur.


6) Elektrik telleri, kışın soğuktan dolayı uzunluklarının %3’ü kadar kısaltmaktadır. Bir mahalledeki iki direk arasındaki telin uzunluğu yazın 200 cm ölçülmüştür. Buna göre 4 tane direk arasındaki telin uzunluğu kışın toplam kaç santimetre kısaltılmıştır?
Cevap: C) 18

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-90. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

200 . (3/100) = 6 cm iki dire arası kısalma miktarı
4 direk arası toplam 3 tel olacağına göre
6 . 3 = 18 cm kısalır.


7) Mesut, 2000 TL’ye kiralık bir ev bulmuştur. Kira bedelinin %5’i kadar emlakçıya komisyon, 2/5’i kadar da nakliye ücreti verecektir. Buna göre Mesut nakliyeye ve emlakçıya toplamda kaç Türk lirası verecektir?
Cevap: B) 900

2000 . (5/100)  = 100 TL emlakçıya komisyon
2000 . 2/5 = 800 TL nakliye ücreti
100 + 800 = 900 TL verecektir.


8) Bir teknoloji mağazası sattığı ürünler için yandaki gibi iki farklı ödeme şekli sunmaktadır. Bu mağazadan 7500 TL’lik alışveriş yapan Ebru I. seçeneği, 9000 TL’lik alışveriş yapan Ahmet ise II. seçeneği tercih etmiştir. buna göre Ahmet ile Ebru’nun aylık ödeyecekleri taksit tutarları arasındaki fark kaç Türk lirasıdır?
Cevap:  A) 300

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları

9) Ali, Burcu, Can ve Demet isimli 4 öğrencinin boy uzunlukları sırasıyla 1,18 m, 1,23 m, 1,2 m ve 1,5 m’dir. Teneffüste bu öğrenciler kısadan uzuna doğru görseldeki gibi sıraya geçtiklerinde başta ve sonda yer alan öğrencilerin isimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? 
Cevap: C) Ali ile Demet

Ali → 1,18 m = 118/100
Burcu → 1,23 m = 123/100
Can → 1,2 m = 12/10 = 120/100
Demet → 1,5 m = 15/10 = 150/100

Ali < Can < Burcu < Demet

Başta → Ali
Sonda → Demet


10) 1/2 < 0,4 < %35 < 4/5 sıralamasının doğru olabilmesi için hangi iki ifade yer değiştirmelidir?
Cevap: B) %35 ile 1/2

1/2 = (1.50/2.50) = 50/100 = %50
0,4 = 4/10 = 40/100 = %40
4/5 = (4.20/5.20) = 80/100 = %80

%35 < 0,4 < 1/2 < 4/5


11) I ve II. şekilde aynı renkli bölgelerde yazan ifadelere eşit olacak şekilde II. şekle ondalık gösterimler yazılacaktır. Buna göre II. şekil aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
Cevap: D)

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları1


12) Zeynep, yandaki beyaz renkli eş karelerin %60’ını sarıya  boyayacaktır. Özge ise Zeynep’in boyamadığı karelerin %25’ini maviye boyayacaktır. Buna göre Özge kaç tane kare boyayacaktır?
Cevap: D) 12

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları2


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

13) Bir bilgisayar programı, tam ve ondalık kısmı iki basamaklı doğal sayı olan ondalık gösterimler oluşturmaktadır. Ahmet programa 3, 0, 4, 7 rakamlarını girmiştir. Program tarafından bu rakamlarla oluşturulabilecek en küçük ve en büyük ondalık gösterimler arasındaki fark kaçtır?
Cevap: A) 43,83

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2024

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları


14) Cemre, bir sayı doğrusunda 6,23 ile 6,24 ondalık sayılarının arasını 10 eş parçaya ayırmıştır. Cemre, sayı doğrusunda bu sayılar arasında binde birler basamağındaki rakamların toplamı 7 olacak şekilde 2 tane ondalık sayı belirlemiştir.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları1

Buna göre yukarıda numaralandırılan sayı doğrularından hangilerini Cemre çizmiş olabilir?
Cevap: B) I ve II

Binde birler basamağı 7 olacak şekilde olacaksa
I. şekil → 6,232, 6,235 → 2 + 5 = 7 olur
II. şekil → 6,233, 6234 → 3 + 4 = 7 olur
III. şekil → 6,233, 6,237 → 3 + 7 = 10 olmaz
IV. şekil → 6,233, 6,236 → 3 + 6 = 9 olmaz


15) Ahmet, evindeki 20 oyuncak arabanın %60’ını 3 arkadaşına eşit olarak paylaştırmıştır. Buna göre Ahmet her bir arkadaşına kaç oyuncak araba vermiştir?
Cevap: C) 4

20 . (60/100) = 12 oyuncak
12 ÷ 3 = 4 oyuncak vermiştir.


16) Samet’in 60,25 TL’si, Deniz’in 37,75 TL’si, Can’ın da 47,5 TL’si vardır. Samet parasının bir kısmını Deniz’e ve Can’a vermiştir. Son durumda en az parası olan Samet, en fazla parası olan ise Deniz’dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Samet’in, Deniz ve Can’a verdiği TL miktarı olabilir?
Cevap: D) 19,75 – 9,25Deniz = 37,75 + 15,25 = 53
Can = 47,5 + 10,5 = 58
Samet = 60,25 – 15,25 – 10,5 = 34,5

B) 12,5 – 2,75 → Can ve Deniz eşit olacağı için olmaz
Deniz = 37,75 + 12,5 = 50,25
Can = 47,5 + 2,75 = 50,25
Samet = 60,25 – 12,5 – 2,75 = 45

C) 20,75 – 16,25 → En yüksek Can olacağı için olmaz
Deniz = 37,75 + 20,75 = 58,5
Can = 47,5 + 16,25 = 63,75
Samet = 60,25 – 20,75 – 16,25 = 23,25

D) 19,75  – 9,25  → Doğru olur
Deniz = 37,75 + 19,75 = 57,5
Can = 47,5 + 9,25 = 56,75
Samet = 60,25 – 19,75 – 9,25 = 31,25


17) Bir pastanede yapılan yaş pasta 19 kesim sonucu eş dilimlere ayırmıştır. Bu yaş pastanın %60’ı satıldığına göre pastanede kaç dilim pasta satılmıştır?
Cevap: A) 12

19 kesim sonucu → 20 dilim olur
20 . (60/100) = 12 dilim

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap