Anasayfa Kitap Cevapları
13 Nisan 2024, 10:03 - Sena Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları

Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgenler Cevapları

4. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ÜÇGENLER VE DÖRTGENLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218-219. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıda kareli kâğıt üzerinde numaralandırılmış kutulardaki üçgenleri inceleyiniz. Her bir üçgen çeşidi için uygun kutu numaralarını örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218 Cevapları MEB Yayınları


2) İzometrik kâğıt üzerinde verilen üçgenleri kenarlarına göre sınıflandırarak noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218 Cevapları MEB Yayınları1


3) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını söyleyiniz
Cevap:

(.Y.) Eşkenar üçgende bir iç açı geniş açıdır.
→ Bütün açılar dar açıdır
(.D.) Dik açılı üçgenlerde bir iç açı dik, diğer iç açılar dar açı olur.
(.D.) Eşkenar üçgenlerin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.
(.D.) Geniş açılı bir üçgen ikizkenar veya çeşitkenar üçgen olabilir.
(.Y.) Dik açılı bir üçgen eşkenar üçgen olabilir.
→ Dik açılı üçgen ikizkenar ya da çeşitkenar üçgen olur
(.D.) Çeşitkenar üçgenlerin kenar uzunlukları birbirinden farklıdır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 99-100. Cevapları MEB Yayınları

4) Yandaki kareli kâğıtta verilen şekilde açılarına ve kenarlarına göre oluşan üçgen çeşitlerinin isimlerini yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218 Cevapları MEB Yayınları2


5) Aşağıdaki şemayı uygun üçgen çeşitlerini noktalı yerlere yazarak doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218 Cevapları MEB Yayınları3


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları

1) Yanda Umay’ın gün içerisinde gittiği yerlerin görseli verilmiştir. Umay önce evinden kırtasiyeye sonra kırtasiyeden ders çalışmak için kütüphaneye ve en son kütüphaneden de evine gösterilen yollardan giderek dönmüştür. Umay, bu yolculukta ikizkenar bir üçgen modeli oluştuğunu söylemiştir. Umay’ın evi ile kırtasiye arası 100 m, kırtasiye ile kütüphane arası 90 m olduğuna göre kütüphane ile evin arasının alabileceği değerler toplamını bulunuz.
Cevap:

İkizkenar olduğu için ilk tahmin
Umay’ın evi ile Kırtasiye arası 100 m ise
Kırtasiye ile Kütüphane arası 90 m ise
Kütüphane ve Umay’ın evi arası 90 veya 100 m olur. Buna göre;
100 + 90 + 100 = 290m
ikinci tahmin ise;
100 + 90 + 90 = 280 m olur.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 139-142. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Toplamları → 280 + 290 = 570 m


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları1

2) Yandaki verilen geometri tahtasına ABC’ni oluşturacak şekilde bir lastik takılmıştır. Lastiği A noktasından numaralandırılmış noktalardan hangilerine taşınırsa dar açılı üçgenler oluşturabileceğini bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları2


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları3

3) Gül, banyo zeminini görseldeki mozaiklerle döşetmiştir. Seçtiği mozaikler eş altıgen ve eş karelerden oluştuğuna göre döşemenin kalan bölümünü oluşturan üçgen mozaiğinin açılarına ve kenarlarına göre çeşidini bulunuz.
Cevap: Üçgen → Dar açılı ikizkenar üçgendir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları4

4) Yanda bir arazide tamiratı yapılacak olan elektrik direkleri verilmiştir. Direklere üçerli gruplar hâlinde kablo çekildiğinde oluşacak olan üçgen çeşitlerini yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları5


5) Aşağıdaki üçgenlerin kenarlarına göre çeşitlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları6

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap