Anasayfa Kitap Cevapları
19 Nisan 2024, 1:32 - Sena Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299-300-301-303. Cevapları MEB Yayınları

Dikdörtgenler Prizmasının Açınımı Cevapları

6. Ünite 2. Geometrik Cisimler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 298-299-300-301-302-303. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmasının açınımını, verilen kareli kâğıda çiziniz ve boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 300 Cevapları MEB Yayınları

2) Aşağıdaki açınımlar birleştirildiğinde dikdörtgenler prizması oluşturanların altındaki kutuya “✓” işareti koyunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 300 Cevapları MEB Yayınları


Etkinlik

1) Aşağıda kareli kâğıtta verilen şekillerin açınımları birleştiğinde küp olanların altındaki kutuya “✓” işareti koyunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 300 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 301 Cevapları MEB Yayınları

2) Aşağıdaki her bir geometrik cismi açınımı ile eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 301 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 303 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Çevrenizde dikdörtgenler prizmasına model olan bir cismin açınımını çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 303 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 303 Cevapları MEB Yayınları1

2) Yukarıda numaralandırılan açınımlardan hangilerinin dikdörtgenler prizması oluşturduğunu belirleyiniz. Dikdörtgenler prizması oluşturmayan var ise nedenini açıklayınız.
Cevap: III ve III numaralı şekiller dikdörtgenler prizmasını oluşturmaz. II numaralı şekilde kare yüz vardır. III numaralı şekilde ise 5 yüz  vardır. Bundan dolayı oluşturulamazlar.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 167-168. Cevapları MEB Yayınları

3) Aşağıda açınımları verilen küplerin açınımları birleştirildiğinde karşılıklı yüzlerinde yazan sayıların toplamı birbirine eşittir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 303 Cevapları MEB Yayınları2

a) l. şekilde açınımı verilen küpün her bir yüzüne bir tane doğal sayı yazıldığına göre Δ ve ■ sembolleri yerine yazılacak sayıları bulunuz.
Cevap:

Δ ve ■ → yerlerine 1 ve 3 gelecektir.


b) ll. şekilde açınımı verilen küpün yüzlerine 0’dan 10’a kadar olan doğal sayılardan bazıları yazılacaktır. Her yüze bir doğal sayı yazıldığına göre ★ x (⬠ + ⬡) işleminin sonucu en az kaçtır?
Cevap:

En az dediği için
★ → 0
⬠  → 1
⬡ → 2

0 x (1 + 2)
= 0 x 3 = 0 olur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap