Anasayfa Kitap Cevapları
19 Nisan 2024, 1:32 - Sena Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 310-311-312-313. Cevapları MEB Yayınları

6. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Ünite 2. Geometrik Cisimler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 310-311-312-313. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 310 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıda kareli kâğıda çizilen dikdörtgenlerden alanı 24 cm2 olanları belirleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 310 Cevapları MEB Yayınları


2) Aşağıda verilen ifadeler doğru ise mavi, yanlış ise kırmızı ok takip edilerek çıkışa ulaşılacaktır. Oklar takip edildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 310 Cevapları MEB Yayınları1


3) Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Cevap:

a) Bir kare prizmanın …..ayrıt…….. sayısı 12’dir.
b) Tüm yüzleri …karesel…. bölge olan geometrik cisim küptür.
c) ….Küp…… ve kare prizma dikdörtgenler prizmasının özel hâlidir.
ç) Dikdörtgenler prizmasının ….köşe…. sayısı 8’dir.
d) Kare prizmanın yan yüzleri …dikdörtgensel….. bölgedir.
e) Küpün ….yüz…. sayısı 6’dır.


4) Aşağıda verilen bölgelerin alanları bulunurken kullanılması uygun olan “m²” veya “cm²” birimlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

a) Okul bahçesinin alanı = .m².
c) Odanızın taban alanı = ..m²..
b) Yemek masasının üst yüzünün alanı = .cm².
ç) Bilgisayar ekranının alanı = ..cm².

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 148-151-152-153. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 311 Cevapları MEB Yayınları

5) Aşağıda verilen soruları cevapları ile eşleştiriniz. Cevap kutusunda yazan harfleri aşağıdaki soru numaralarına göre yerleştirerek şifreyi çözünüz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 311 Cevapları MEB Yayınları


6) Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıdın ön yüzü pembe, arka yüzü mavidir. Kâğıt şekildeki gibi bir kenarı boyunca katlandığında AEFB karesi oluşmaktadır. |EF| = 8 cm ve |AC| = 2 cm’dir. Buna göre katlı yer açıldığında dikdörtgen şeklindeki kâğıdın alanı kaç santimetrekare olur?
Cevap: C) 80

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 311 Cevapları MEB Yayınları1


7) Kareli kâğıt üzerindeki şeklin alanı kaç metrekaredir?
Cevap: B) 22

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 311 Cevapları MEB Yayınları2


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 312 Cevapları MEB Yayınları

8) Kenar uzunlukları 9 m ve 12 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçeyi çapalayan çiftçi 6 m² alanı 1 saatte çapalamaktadır. Buna göre çiftçi, tüm bahçeyi kaç saatte çapalar?
Cevap: B) 18

Bahçenin alanı → 9 x 12 = 108 m²
Saatte 6 m² çapaladığına göre;
108 ÷ 6 = 18 saatte çapalar


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 312 Cevapları MEB Yayınları

9) Yukarıda kareli kâğıttaki açınımlar birleştirildiğinde oluşan küp sayısı ile oluşan dikdörtgenler prizması sayısının çarpımı kaçtır?
Cevap: D) 12

4 tane küp
3 tane dikdörtgenler prizması olur
4 x 3 = 12 olur.


10) Yanda ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeyleri kâğıtla kaplanacaktır. Kaplama için kullanılacak kâğıt dikdörtgen biçiminde olup kenar uzunlukları 12 cm ve 7 cm’dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) Tüm yüzeyin kâğıtla kaplanması için 10 cm²lik kâğıda daha ihtiyaç vardır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34-37. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 312 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 313 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 313 Cevapları MEB Yayınları

11) Yanda açınımı verilen küpün karşılıklı yüzlerinde aynı sembol bulunmaktadır. Buna göre 1, 2 ve 3 ile numaralandırılan yüzlere gelecek semboller hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 313 Cevapları MEB Yayınları1


12) Yandaki l. şekilde eş küplerden oluşturulan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı 108 cm²dir. Bu eş küplerden oluşturulan ll. şekildeki küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: B) 144

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 313 Cevapları MEB Yayınları2


13) Kenar uzunlukları 1 cm’den büyük ve doğal sayı olan iki dikdörtgenin birer kenar uzunlukları eşittir. Dikdörtgenlerin alanları 14 cm² ve 35 cm² olduğuna göre farklı olan kenar uzunlukları toplamı kaç santimetredir?
Cevap: A) 7

Alanı 14 cm² ve 35 cm² ise
Eşit olan kenar 7 cm olur
y x 7 = 14
y = 14 ÷ 7
y = 2

y x 7 = 35
y = 35 ÷ 7
y = 5 cm olur

5 + 2 = 7 cm (toplamı) olur.


14) Yandaki kare prizmanın karşılıklı yüzlerine şekildeki gibi ○ ve ■ sembolleri çizilmiştir. Buna göre bu kare prizmanın açınımı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 313 Cevapları MEB Yayınları3

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap