Anasayfa Kitap Cevapları
16 Şubat 2024, 2:03 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105-108. Cevapları ATA Yayıncılık

Kesirler ile İlgili Problemler Cevapları

2. Ünite Kesirlerle İşlemler: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105-106-107-108. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 105 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Kesirler ile İlgili Problemler Cevapları

Paraşütüyle uçaktan atlayan Ali, uçak ile yer arasındaki mesafenin 1/2 ’inin 2/3’sini iniyor. Ali, toplam mesafenin kaçta kaçını daha inerse yere ulaşmış olur? Açıklayınız.
Cevap:

1/2 . 2/3 = 1/3
1/2 – 1/3 = 3/6 – 2/6 = 1/6
1/6 + 1/2 = 1/6 + 3/6 = 4/6  = 2/3 inmesi gerekir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 108 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Melike; parasının 5/9 ’i ile kitap, kalan parasının 3/4 ’ü ile defter aldı. Melike’nin 5 TL’si kaldığına göre kitabın fiyatı, defterin fiyatından kaç TL fazladır?
Cevap:

9/9 – 5/9 = 4/9 kitaptan sonra kalan parası
4/9’un 3/4’ü → 4/9 . 3/4 = 1/3
5/9 + 1/3 = 5/9 + 3/9 = 8/9 defter ve kitaba ödediği para,
9/9 – 8/9 = 1/9 kalan parası
1/9 = 5 ise

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 142-145. Cevapları ATA Yayıncılık

Kitaba verdiği para → 5 . 5 = 25
deftere verdiği para 3/9 → 3 . 5 = 15
25 – 15 = 10 TL fazladır.


2. Mehmet, 80 sayfalık bir kitabın ilk gün 2/8 ’sini, ikinci gün 1/5 ’ini okumuştur. Mehmet, üçüncü gün kaç sayfa daha kitap okursa kitabın tamamını okumuş olur?
Cevap:

80 . 2/8 = 160/8 = 20 ilk gün okuduğu sayfa
80 . 1/5 = 80/5 = 16 ikinci gün okuduğu sayfa
20 + 16 = 36 toplam okuduğu sayfa
80 – 36 = 44 sayfa daha okuması gerekir.


3. Murat, 280 TL’sinin 2/7 ’si ile sinemaya gitti, 5/14 ’i ile yemek yedi. Kalan parasıyla da aynı kalemden 5 tane aldı. Buna göre Murat’ın aldığı her bir kalemin fiyatı kaç TL’dir?
Cevap:

280 . 2/7 = 80 TL sinema
280 . 5/14 = 100 TL yemek
80 + 100 = 180 TL sinema ve yemek parası

280 – 180 = 100 TL elinde kalan parası
100 ÷ 5 = 20 TL her bir kalemin fiyatı


4. 2/5 kilogramının fiyatı 56 TL olan zeytinden 2 tam 4/5 kg alan bir müşteri, aldığı zeytinler için kaç TL öder?
Cevap:

2/5 = 56 TL ise
56 ÷ 2 = 28 TL
2 tam 4/5 → 14/5 ise
14 . 28 = 392 TL öder.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40-44-45. Cevapları ATA Yayıncılık

5. Salih’in parasının 6/11 ’sı 30 TL ise tamamı kaç TL’dir?
Cevap:

6/11 = 30 ise
30 ÷ 6/11 = 30 . 11/6 = 330 ÷ 6 = 55 TL’dir.


6 Bir su deposunun yarısı su ile doludur. Depoya 100 L daha su eklendiğinde deponun 3/4 ’ü su ile doluyor. Buna göre depo boş hâldeyken kaç L su ile dolar?
Cevap:

Deponun yarısı → 2/4
2/4 + 100 = 3/4’e eşittir.
3/4 – 2/4 =1/4
1/4 = 100 L ise

Buna göre tamamı 4/4 ise 4 . 100 = 400 L su ile dolar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap