Anasayfa Kitap Cevapları
16 Ekim 2023, 19:46 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48-49 Cevapları MEB Yayınları

Türklerin Anayurdu Orta Asya Cevapları

2. ÜNİTE: Tarihe Yolculuk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48-49 Cevapları MEB Yayınları

Türklerin Anayurdu Orta Asya Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlanalım

1. Orta Asya’yı çevreleyen yeryüzü şekillerini haritadan yararlanarak söyleyiniz.
Cevap: Orta Asya’yı çevreleyenler dağlar, denizler ve göllerdir.
Cevap2: Orta Asya’yı çevreleyen yeryüzü şekilleri dağlar, denizler ve göllerden oluşmaktadır.

2. Yaşadığınız yeri düşünerek, coğrafi özelliklerin insanların yaşayış tarzı ve ekonomik faaliyetleri üzerindeki etkisini tartışınız.
Cevap: Benim yaşadığım yer deniz şehridir. Konum olarak hem turist alır hem de limandan dolayı dış ticaret yaparız. Bizim olduğumuz bölgede havalar çok aşırı soğuk olmadığı için rahat bir yaşamımız vardır.

Sonraki Ödev:  Yaşadığınız Yeri Düşünerek, Coğrafi Özelliklerin İnsanların Yaşayış Tarzı ve Ekonomik Faaliyetleri Üzerindeki Etkisini Tartışınız.

Cevaplayalım

Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılarda savaş aletleri, çanak çömlekler, kilimler, süs eşyaları vb. bulunmuş olması Türklerin hangi ekonomik faaliyetlerle uğraştıklarını göstermektedir? Söyleyiniz.
Cevap: Türklerin göçebe bir hayat yaşadıkları ve dokuma işi, el işçiliği ile uğraştıkları görülmektedir.

Cevap2: Türklerin büyük ve küçük baş hayvancılık, toprak pişirme işleri, incik boncuk türden hediyelik üretimi, el işçiliği, halı dokumacılık ve demircilik gibi ekonomik faaliyetlerle uğraşıldığını gösterir.

Cevap3: Ekonomik faaliyet olarak hayvancılık ve ticaretle uğraştıkları söylenebilmektedir. Savaş aletleri ile hayvan vurarak yünlerinden kilimler yapmışlardır. Bunun yanında bu hayvanların etlerini süs eşyaları çanak veya çömleklerle takas ettiği görülebilmektedir. Bu açıdan oldukça fazla şekilde ticaret ve avcılık olduğu söylenebilmektedir. Hem tüketici hem de üretici bir toplumdur. Bu açıdan da sürekli olarak avlanarak bu avlandığı hayvanların her şeyinden yararlandığını aynı zamanda topraktan çanak veya çömlek yapıldığını görmek mümkündür. Bu üretici toplum olduğunu gösteren olaylardan birisi haline gelmiştir. Ticaret söylenebilir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

Okuduğunuz parçadan yola çıkarak Türklerin yaşantıları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.
Cevap: Türkler göçebe bir yaşam süren topluluktur. Göçebe bir hayat sürdükleri için hayvancılık ile uğraşmışlardır. Bunun dolayı onlar için en önemli şey barınaklarıdır.
Cevap: Türklerin konar-göçer yaşadıklarını , evlerinin yerinin her zaman değişebildiğini, kalıcı binalar yapmak yerine göçebe oldukları için çadırlarda kaldıklarını ve küçükbaş, büyükbaş hayvancılıkla uğraştıklarını söyleyebiliriz.


Türklerin atı evcilleştirmeleri, tekerleği kullanmaları göçlerini nasıl kolaylaştırmıştır Açıklayınız.

Cevap: Göçebe bir hayat sürdükleri için binek ve eşyaları taşımak için  atları  kullanmışlardır. Bu yüzden atları evcilleştirmeleri onlar için önemlidir.

Sonraki Ödev:  Türklerin Atı Evcilleştirmeleri, Tekerleği Kullanmaları Göçlerini Nasıl Kolaylaştırmıştır? Açıklayınız.

Konargöçer yaşantı içerisinde çadırların Türkler için önemini söyleyiniz

Cevap: Konargöçer bir hayat yaşadıklarından dolayı onlar için barınakları her zaman önemli olmuştur. Çünkü gittikleri yerde o barınakları kullanmaktadırlar.

Sonraki Ödev:  Konargöçer Yaşantı İçerisinde Çadırların Türkler İçin Önemini Söyleyiniz.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap