Anasayfa Kitap Cevapları
28 Şubat 2024, 21:15 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165. Cevapları ANKA Yayınevi

Sanat Hakkında Dinleme Metni Cevapları

5. TEMA: Sanat: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165. Cevapları ANKA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları ANKA Yayınevi

Düşünelim – Tartışalım

1. Sanat ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Kültür bir toplumun yaşayış biçimini oluşturur. Sanatta toplumsal konuları ele alır. Bu yüzden kültür ve sanat arasında bir bağlantı bulunur.

2. “Güzel sanatlar” ne demektir?
Cevap: İnsanın gözüne, kulağına hitap eden sanat çeşitleridir.

3. En eski sanat ürünleri neler olabilir?
Cevap: Mağaralara çizilen resimler, taş tabletlere yazılan yazılar olabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları ANKA Yayınevi

1. Etkinlik

a. Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.
Cevap:

  • tabiat
  • birey
  • sosyal
  • biçim
  • ritim

b. Bu kelimelerin anlamlarını kullanıldıkları cümlelerden yola çıkarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi aşağıya yazınız.

tabiat: Doğa, canlılar
birey: Kişi, insan
sosyal: Topluluk
biçim: Yapılış tarzı
ritim: Ezgi ve uyum


c. Bu kelimelerin sözlük anlamlarını, sözlüğünüze bakarak yazınız.

tabiat: Doğal yaşam
birey: Tek bir varlık
sosyal: Toplumsal
biçim: Dış görünüş
ritim: Vurgu, ezgi, uyum


4. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

Konusu: Sanat, sanatın neden olduğu ve hayatımızdaki yeri.

Ana Düşüncesi: Sanatın insanı geliştirmesi.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları ANKA Yayınevi

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruların cevaplarını metinden hareketle yazınız.

Metnin yazarına göre sanat nedir?
Cevap: İnsanın tabiata, çevresine duygu düşüncelerini çeşitli yollarla yansıtma biçimidir.

Yazar, sanatın bir gereklilik olduğunu neden düşünmektedir?
Cevap: Toplum düzenini ve birliğini sağladığı için sanatın bir gereklilik olduğunu düşünmektedir.

Sanat, insanın hangi türdeki ihtiyaçlarını karşılar?
Cevap: Ruhsal ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılar.

Sanatsal uğraşılar, insan hayatını hangi sebeplerle güzelleştirir?
Cevap: İnsanların yeteneğini ortaya çıkarıp özgüven kazanmalarını sağlar.

Metnin yazarının, “Sanat bir milleti başka milletlerden ayıran, bir milletin güzel bulma tarzını ortaya koyan kültür unsurudur.” cümlesiyle anlatmak istediği düşünce nedir?
Cevap: Sanatın milletlerin kültürlerini yaşayış biçimlerini yansıttığını anlatıyor.

Sanat, insanın hayatına ne zaman ve nasıl girmiştir?
Cevap: Sanat insanın var oluşundan beri insanın hayatındadır. İnsanlar doğduğundan beri doğayı canlıları ve tabiat sanatını görmüştür.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91-92-93-94. Cevapları ANKA Yayınevi

4. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri metne göre tamamlayınız.
Cevap:

İnsan yaşamında sanatın önemli bir yeri vardır çünkü: sanat insanların var olduğu günden itibaren hayatına giren bir faaliyettir. Doğduğu andan itibaren gözlerine çarpan renk ve mimariler, duydukları akustik seslerle insan hayatına sanat girer.

Sanatla uğraşmanın insanın kendine olan güvenini arttırmasının nedeni: insanın duygu ve düşüncesini özgürce yaptığı sanat eserlerine yansıtabilmesinde kaynaklanmaktadır.

Güzel sanatların insan yaşamına sağladığı katkılar şunlardır:


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları ANKA Yayınevi

5. Etkinlik

b. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kaligrafi: Okulumuzda kaligrafi yarışması yapıldı
Muhakkak: Muhakkak sanat insanın ruhunu dinlendirir.
Üslup: Üslup güzel olursa sohbete doyulmaz.
Rönesans: Rönesans döneminde birçok önemli sanatçı bulunur.


c. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Daha önce hiç blog yazısı okudunuz mu? Bu türün özellikleri neler olabilir?
Cevap: Evet, daha önce blok yazısı okumadım ama özelliklerinin bir kişinin duygu ve düşüncelerini anlatan, giriş-gelişme-sonuç bölümlerinden oluşan internet ortamında da yayınlanan yazılar olduğunu biliyorum.

2. Yazar, neden gittiği her yerde defter ve silgisini yanında taşımaktadır?
Cevap: Çizim yaptığı için gitti her yerde defter ve silgisini yanında taşımaktadır.

3. Sanatçı, hat sanatında neden kendi üslubunu oluşturmak istemektedir?
Cevap: Farklı olup kalıcı olmak istediği için kendi üslubunu oluşturmak istmiştir.

4. “Sanatta doruğa ulaştım.” demek mümkün değil midir? Neden?
Cevap: Hayır böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü sanat insanın hayal gücü ve duygularıyla oluşur. Ve bunların sonu yoktur.

5. Sanatçı, Rönesans sanatçılarının eserlerine neden hayranlık duyuyor olabilir?
Cevap: Mükemmellik başkalık ve kusursuzluk olduğu için sanatçı Rönesans dönemi sanatçılarının eserlerine hayranlık duyuyor.

6. Sanatçıya göre sanatta teknoloji kullanmak neden gereklidir? Sanatta teknolojinin nasıl bir işlevi vardır?
Cevap: Yapılmayacak birçok işi yapılabilir kıldığı için teknoloji kullanmanın gerekli olduğunu düşünüyor.

7. Sanatçının geleceğe yönelik planları nelerdir?
Cevap: Sanatçının geleceğe yönelik planları yurtdışında sergi yapmaktır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları ANKA Yayınevi

6. Etkinlik

Aşağıdaki yönergeleri dikkate alarak daha önce araştırdığınız “Sanatın tedavi edici gücü” hakkında bilgilendirici bir metin oluşturunuz.
Cevap:

Sanat, insanlık tarihi boyunca birçok amaca hizmet etmiştir. Estetik zevk sağlamak, duyguları ifade etmek ve iletişim kurmak sadece bazılarıdır. Ancak, sanatın tedavi edici gücü de giderek daha fazla fark edilmekte ve kabul görmektedir. Sanat, hem zihinsel hem de fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sağlıklarını kaybetmiş askerlerin tedavisinde kullanılan sanat terapisi, sanatın iyileştirici etkilerine dair önemli kanıtlar sunmuştur. Sanat terapisi, resim, çizim veya heykel gibi sanatsal faaliyetleri içeren bir tedavi yöntemidir. Bu terapi şekli, bireyin kendi duygusal ifadesini keşfetmesine olanak tanırken, stresi azaltmaya, özgüveni artırmaya ve duygusal iyilik halini teşvik etmeye yardımcı olabilir.

Sonraki Ödev:  Dostluk Konulu Atasözleri Araştırınız.

Sanat aynı zamanda zihinsel sağlık sorunlarının tedavisinde de etkili olabilir. Depresyon ve anksiyete gibi durumlarla mücadele eden bireyler için sanat, duygusal rahatlama ve olumsuz düşüncelerin yerine olumlu düşüncelerin gelmesi açısından büyük bir role sahip. Örneğin, müzik terapisi hastaların ağrı algısını azaltabilir ve rahatlama sağlayabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları ANKA Yayınevi

7. Etkinlik

a. Aşağıdaki cümlelerdeki basit yapılı kelimelerin altını çiziniz. Defterinize basit yapılı kelimenin tanımını örnekler vererek kendi cümlelerinizle yazınız.
Cevap: Basit kelimeler yapım eki almamış kelime ve gruplarıdır.

Sanat önemli bir iletişim kurma aracıdır.
Sanat faaliyetlerinde bulunmak hayatı güzelleştirir.
Sanat, bir milleti başka milletlerden ayırır.

süt, göz, kağıt, halı, gitmek, kalem


b. Aşağıdaki cümlelerdeki türemiş kelimelerin altlarını çiziniz. Defterinize türemiş kelimeyi kendi ifadelerinizle tanımlayınız. Bir önceki etkinlikte örnek olarak kullandığınız basit yapılı kelimelere yapım ekleri getirerek anlamlı yeni kelimeler türetiniz.
Cevap: Türemiş kelimeler yapım eki almış kelimelerdir.

İnsan hayatının bütün seyrinde, bir yaşam değeri olarak sanatın izleri görülür.
Sanat, insana yaşamın her kesiminde güç ve zevk verir.
Güzel sanatlar kişisel gelişimde güçlü ve etkin bir eğitim aracıdır.

tuzsuz, kanamak, düzelmek, taşlamak, tutsak, dokuzar


c. Aşağıdaki cümlelerdeki birleşik yapılı kelimelerin altını çiziniz. Defterinize birleşik kelimenin tanımını kendi cümlelerinizle yapınız. Günlük hayatınızda en çok kullandığınız birleşik kelimeleri örnek olarak yazınız.
Cevap: Anlam bakımından birden fazla kelimenin bir araya gelerek yeni bir kelimeye dönüşmesine denir.

Sanat insanın geçmişi, bugünü ve yarını arasında bağlantı kurmasını sağlar.
İnsanoğlu sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını söz, ses, renk, ışık, şekil ve anlayış zevkinin toplamı olan sanatla karşılar.
Sanat insanların duygu ve düşüncelerini birçok farklı yolla yansıtmasını sağlar.

boşboğaz, biçerdöver, demirbaş, kuşburnu, uyurgezer, çörek otu, bal arısı, affetmek, hissetmek


d. Aşağıdaki kelimelerden basit yapılı olanların kutucuğunu sarı; türemiş yapılı olanların kutucuğunu mor; birleşik yapılı olanların kutucuğunu turuncu renkli kalemimizle boyayınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları ANKA Yayınevi


8. Etkinlik

Aşağıdaki doğru yanlış tablosunu doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları ANKA Yayınevi

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap