Anasayfa Kitap Cevapları
2 Mayıs 2023, 20:20 - Mehmet Yazdı

Belgrad’ın Stratejik Konumundan Dolayı Osmanlı Devleti’ne Katkıları Neler Olabilir? Tartışınız.

Belgrad’ın Stratejik Konumundan Dolayı Osmanlı Devleti’ne Katkıları Neler Olabilir?

Sonraki Ödev:  Mohaç Savaşı’nın İki Saat Gibi Kısa Bir Sürede Kazanılmasının Sebepleri Sizce Neler Olabilir? Tartışınız.

Belgrad’ın Stratejik Konumundan Dolayı Osmanlı Devleti’ne Katkıları Neler Olabilir Tartışınız.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63. Cevapları MEB Yayınları

Belgrad’ın Fethi Osmanlı Devleti İçin Kazanımları

Fethedildikten sonra Belgrad daha sonra batı seferinin üssü oldu. Böylece Osmanlı seferi daha organize ve kolay hale geldi.1520 Eylül’ünde Osmanlı padişahı olan I. Süleyman’ın ardından Macaristan Kralı II. Süleyman yakalandığında Belgrad’a bir sefer düzenlemeye karar verdi. 1521, Temmuz ayında Belgrad’ı kuşattı. Sadrazam Piri Mehmed Paşa komutasındaki birlikler bir ay süren kuşatmanın ardından şehri ele geçirdi. Osmanlı ordusu, vilayet içindeki Bogurderen, Zemun ve Sarangkamon şehirlerini de ilhak etti.Belgrad’ın kaybedilmesiyle zayıflayan Macaristan Krallığı, Mohaç Savaşı’nda Osmanlı ordusuna yenildikten sonra 1526’da Osmanlı İmparatorluğu tarafından ilhak edildi. Belgrad, 1688’deki Belgrad Kuşatmasına kadar Osmanlı egemenliğinde kaldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun Belgrad’ı ele geçirmeye yönelik ilk girişimi 1440’ta oldu.

Sonraki Ödev:  Şimdiye Kadar Bütün Padişahlar Batı Yönüne Seferler Yaparken I. Selim Neden Doğuya Seferler Yapmıştır? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  İstanbul’un Fethinin Sonuçlarından Hangileri Orta Çağ’ın Kapanıp Yeni Çağ’ın Açılmasına Neden Olmuştur? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  11 Yıl Süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin Yıkılmama Sebepleri Nelerdir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Timur’un Ankara Savaşı’ndan Sonra Beyliklere Topraklarını Geri Vermesinin Amacı Nedir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne Girme Sebepleri Nelerdir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Niğbolu Zaferi İle Osmanlı Devleti'nin İslam Dünyasında İtibar Kazanması Arasındaki İlişkiyi Yazınız.
Sonraki Ödev:  Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e Niçin Rum Diyarının Sultanı Unvanını Vermiştir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin Başkenti Bursa’dan Edirne’ye Taşımasının Sebepleri Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Orhan Gazi'nin İznik'i Alır Almaz Orada Medrese Kurması Neyin Göstergesidir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Rumeli’ye Geçmek Osmanlı Devleti İçin Neden Önemlidir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Girit Kuşatmasının 24 Yıl Sürmesinin Sebebi Ne Olabilir? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Millet Sistemini İnsan Hakları, Din ve Vicdan Hürriyeti Açısından Değerlendiriniz.
Sonraki Ödev:  Gayrimüslimler Genel Olarak Hangi Ekonomik Faaliyetle Uğraşmışlardır?
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin İstimâlet Politikasının Toplum Yaşamına Katkıları Nelerdir?
Sonraki Ödev:  Osmanlı Toplumunun Bir Arada Huzur İçinde Yaşamasının Nedenleri Nelerdir?
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap