Anasayfa Kitap Cevapları
25 Mart 2024, 13:30 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 158-160-161 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Cevapları

5. ÜNİTE: Ekonomi ve Sosyal Hayat 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 158-160-161 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Üretim alanında kullanılan teknolojik ürünlere ve bu ürünlerin yaşamımızı nasıl kolaylaştırdığına örnekler veriniz.
Cevap: Teknoloji ile birlikte üretim için kullanılan aletler gelişmiştir. Hem tarım alanında hem de sanayi alanında pek çok yeni aletler kullanılmaya başlanmıştır. Geliştirilen aletlerle üretim hızlanmış ve daha kolay hale gelmiştir.


Değirmenlerin yerini fabrikaların almasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Teknolojinin gelişmesiyle değirmende yapılan iş fabrikalarda daha kolay ve çabuk yapılmaktadır. Bu yüzden fabrikalar artık ön plandadır.


Değirmenden önce insanlar buğdaylarını un hâline getirmek için hangi yöntemleri kullanmışlardır?
Cevap: Daire şeklindeki taşlar üst üste koyularak bir hayvan tarafından çevrilerek buğdayları öğütmüşlerdir.


Fabrikaların yaygınlaşması insanların yaşamlarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.
Cevap: Fabrikaların yaygınlaşması ile robotlar gelmediği takdirde birçok insana iş imkanı çıkmaktadır. Fakat tarım ile uğraşan çiftçilerin sayısı git gide azalmaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Geçmişten günümüze tarım alanındaki teknolojik gelişmeleri aşağıdaki tarih şeridi üzerine kronolojik olarak yazınız.
Cevap: Tarih öncesi çağlarda toprağa tohum atmak için çubuklar kullanıldı.Belli bir zaman sonra taş ve çamurlarla su kanalları yapılarak topraklar sulandı.Zamanla madenler işlendi.Madenlerin işlenmesi ile kazma,çapa,orak ve saban bulundu. Hayvanların gücünden yararlanmak için koşum takımları yapıldı.Günümüzde traktör ve biçerdöver baş aletler olarak kullanılırken gelişmiş tarım ürünleri de bulunmaktadır.

Sonraki Ödev:  Kâtip Çelebi’nin Çalışmalarıyla Bilimsel Gelişme Sürecine Katkılarını Tartışınız.

Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
Cevap:

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha fazla alan ekilebilir hâle geldi. Bunun sonucunda üretim arttı.

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldı. Bunun sonucunda işsizlik çoğaldı.

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde yılın her mevsimi ürün elde edilebilir oldu. Bunun sonucunda taze ürünler halka sunuldu.


Aşağıdaki sanayi kollarında gerçekleşen teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini yazınız.
Cevap:

Tekstil sanayisi: Geliştirilen makineler ile sadece kıyafet alanında değil ayrıca aksesuar ve dekorasyon malzemelerini de etki alanında tutar.

Gıda sanayisi: Her ülkenin kendi gıda ile ilgili fabrikaları vardır. Bura da alınan tahıl,meyve veya süt ürünleri gibi malzemelerden yeni yiyecekler üretip ambalajlanarak piyasaya sunuluyor.

Otomotiv sanayisi: Tekerlek ile başlayıp yedek parça, akaryakıt, servis, sigorta, ulaşım gibi sektörlere olan yakın ilişkisi dolayısıyla lokomotif bir sanayi dalıdır.

İnşaat sanayisi: İnşaat bina, altyapı, endüstriyel sanayi gibi yapıları insan ihtiyaçlarına karşılık gelecek her çeşit yapının amacına uygun inşaat etme sürecidir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

1. Tarımsal üretimin geleceği hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Günden güne azalan tarım arazileri, iklim değişiklikleri, çiftçilerin tarımı bırakmaları gibi pek çok nedenden dolayı tarımsal ürünler git gide azalmaktadır. Devletin desteği ile tarımı yok olmadan tekrardan insanlara aşılaması gerekir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107-109-110-111-112-113 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2. Tarımda robotların kullanılıyor olmasının ekonomik ve sosyal hayata olumlu ve olumsuz etkisi nedir?
Cevap: Olumlu etkisi daha çabuk ve zahmetsiz bir şekilde elde edilir ürünler. Olumsuz etkileri ise robotların yerinde insanlar olabilirdi. Robotların gelmesi ile birçok insan işsiz duruma düşmektedir.

3. Robotların insanları işsiz bırakacağını düşünüyor musunuz? Bir örnek üzerinden nedenini açıklayınız.
Cevap: Evet düşünüyorum. Çünkü bir yerde yapılacak işi üç insan yapıyorsa o işi sadece bir robot yapmaktadır. Böylece robotlar daha mantıklı ve karlı bir karar olur. Fakat o bir robot yüzünden üç insan işten çıkarılacaktır.

4. Çevrenizde üretimde kullanılan teknolojik ürünler nelerdir? Bu ürünlerin ekonomik ve sosyal hayata etkileri nedir?
Cevap: Tarım alanında kullanılan teknolojik ürünler traktör, biçerdöver, kamyon, dozer, harmana makinesi gibi aletlerdir. Daha kolay ve hızlı bir şekilde işi yapmamızı sağlar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap