Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mart 2024, 8:54 - Mehmet Yazdı

Osmanlı Devleti’nin İstimâlet Politikasının Toplum Yaşamına Katkıları Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin İstimâlet Politikasının Toplum Yaşamına Katkıları Nelerdir? Yazınız.

Sonraki Ödev:  Gayrimüslimler Genel Olarak Hangi Ekonomik Faaliyetle Uğraşmışlardır?

Osmanlı Devleti’nin İstimâlet Politikasının Toplum Yaşamına Katkıları Nelerdir

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63. Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti, hoşgörülü tavrıyla bölge halkını ikna etmiş ve uzun yıllar fethedilen topraklara hükmetmiştir. Osmanlı Devleti böyle bir tavrı benimsememiş olsaydı, inançlarına ve yaşayışlarına saygı duyulmayanlar eninde sonunda isyan edecek ve Osmanlı Devleti’ne karşı çıkacaklardı. İstimelet politikası sayesinde toplum uzun yıllar barış ve huzur içinde yaşadı. Bu politikalar farklı ülkeleri ve kültürleri bir araya getirdi. Bölge halkı Osmanlı rejimini devralmış ve korumuş, halk arasında güvenlik ve düzen sağlanmış, halk gruplara ayrılıp isyan etmemiştir.

Osmanlı Devleti, hoşgörülü tavrıyla bölge halkını ikna etmiş ve uzun yıllar fethedilen topraklara hükmetmiştir. Osmanlı Devleti böyle bir tavrı benimsememiş olsaydı, inancına ve yaşayış biçimine saygı duyulmayanlar eninde sonunda isyan edecek ve Osmanlı Devleti’ne karşı çıkacaklardı.

Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Millet Sistemini İnsan Hakları, Din ve Vicdan Hürriyeti Açısından Değerlendiriniz.
Sonraki Ödev:  Girit Kuşatmasının 24 Yıl Sürmesinin Sebebi Ne Olabilir? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  Belgrad’ın Stratejik Konumundan Dolayı Osmanlı Devleti’ne Katkıları Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Mohaç Savaşı’nın İki Saat Gibi Kısa Bir Sürede Kazanılmasının Sebepleri Sizce Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Şimdiye Kadar Bütün Padişahlar Batı Yönüne Seferler Yaparken I. Selim Neden Doğuya Seferler Yapmıştır? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  İstanbul’un Fethinin Sonuçlarından Hangileri Orta Çağ’ın Kapanıp Yeni Çağ’ın Açılmasına Neden Olmuştur? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  11 Yıl Süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin Yıkılmama Sebepleri Nelerdir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Timur’un Ankara Savaşı’ndan Sonra Beyliklere Topraklarını Geri Vermesinin Amacı Nedir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne Girme Sebepleri Nelerdir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Niğbolu Zaferi İle Osmanlı Devleti'nin İslam Dünyasında İtibar Kazanması Arasındaki İlişkiyi Yazınız.
Sonraki Ödev:  Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e Niçin Rum Diyarının Sultanı Unvanını Vermiştir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin Başkenti Bursa’dan Edirne’ye Taşımasının Sebepleri Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Orhan Gazi'nin İznik'i Alır Almaz Orada Medrese Kurması Neyin Göstergesidir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Rumeli’ye Geçmek Osmanlı Devleti İçin Neden Önemlidir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Toplumunun Bir Arada Huzur İçinde Yaşamasının Nedenleri Nelerdir?
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap