Anasayfa Kitap Cevapları
22 Ocak 2024, 0:41 - Mehmet Yazdı

11 Yıl Süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin Yıkılmama Sebepleri Nelerdir? Tartışınız.

11 Yıl Süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin Yıkılmama Sebepleri Nelerdir?

Sonraki Ödev:  Timur’un Ankara Savaşı’ndan Sonra Beyliklere Topraklarını Geri Vermesinin Amacı Nedir? Tartışınız.

11 Yıl Süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin Yıkılmama Sebepleri Nelerdir? Tartışınız.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63. Cevapları MEB Yayınları

Fetret devri 11 yıllık taht mücadelesine rağmen Osmanlı İmparatorluğu yıkılmadı. Balkanlar’ın adalet ve hoşgörü politikaları sayesinde devam eden Yüzyıl Savaşları nedeniyle Avrupa’dan büyük bir isyan veya saldırı olmamıştır.

Dolayısıyla yasaklama sırasında Osmanlı İmparatorluğu yıkılmamıştır. Fetret dönemi 11 yıl sürdü, ancak Osmanlılar güç kaybetmeden hızla kaldığı yerden devam etti. Haçlı ordusuna saldırı. Anadolu beyliklerinin zayıf ve dağınık olması. Kapsamlı bakım sistemi. Balkanlar’da hoşgörü ve adalet politikaları sayesinde hiçbir ayaklanma ve ulusal kargaşa yaşanmadı. Avrupa’daki Yüz Yıl Savaşları nedeniyle, Avrupa ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu’na saldırmadılar, birbirleriyle savaştılar. Bu nedenlerle Osmanlı İmparatorluğu fetret döneminde yıkılmadı. Balkanlar’da hoşgörü ve yeniden yerleşim politikalarının olumlu etkisi gibi nedenlerden dolayı yıkılmadı.

Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne Girme Sebepleri Nelerdir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Niğbolu Zaferi İle Osmanlı Devleti'nin İslam Dünyasında İtibar Kazanması Arasındaki İlişkiyi Yazınız.
Sonraki Ödev:  Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e Niçin Rum Diyarının Sultanı Unvanını Vermiştir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin Başkenti Bursa’dan Edirne’ye Taşımasının Sebepleri Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Orhan Gazi'nin İznik'i Alır Almaz Orada Medrese Kurması Neyin Göstergesidir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Rumeli’ye Geçmek Osmanlı Devleti İçin Neden Önemlidir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  İstanbul’un Fethinin Sonuçlarından Hangileri Orta Çağ’ın Kapanıp Yeni Çağ’ın Açılmasına Neden Olmuştur? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  Şimdiye Kadar Bütün Padişahlar Batı Yönüne Seferler Yaparken I. Selim Neden Doğuya Seferler Yapmıştır? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Mohaç Savaşı’nın İki Saat Gibi Kısa Bir Sürede Kazanılmasının Sebepleri Sizce Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Belgrad’ın Stratejik Konumundan Dolayı Osmanlı Devleti’ne Katkıları Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Girit Kuşatmasının 24 Yıl Sürmesinin Sebebi Ne Olabilir? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Millet Sistemini İnsan Hakları, Din ve Vicdan Hürriyeti Açısından Değerlendiriniz.
Sonraki Ödev:  Gayrimüslimler Genel Olarak Hangi Ekonomik Faaliyetle Uğraşmışlardır?
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin İstimâlet Politikasının Toplum Yaşamına Katkıları Nelerdir?
Sonraki Ödev:  Osmanlı Toplumunun Bir Arada Huzur İçinde Yaşamasının Nedenleri Nelerdir?
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap