Anasayfa Kitap Cevapları
2 Mayıs 2023, 20:19 - Mehmet Yazdı

Gayrimüslimler Genel Olarak Hangi Ekonomik Faaliyetle Uğraşmışlardır?

Gayrimüslimler Genel Olarak Hangi Ekonomik Faaliyetle Uğraşmışlardır? Açıklayınız.

Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Millet Sistemini İnsan Hakları, Din ve Vicdan Hürriyeti Açısından Değerlendiriniz.

Gayrimüslimler Genel Olarak Hangi Ekonomik Faaliyetle Uğraşmışlardır

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63. Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı İmparatorluğu döneminde gayrimüslimler tarafından yaygın olarak yürütülen ekonomik faaliyetleri kısaca açıklayınız. Gayrimüslimler daha çok ticaretle uğraşıyorlardı. Kuyumcu, fırıncı ve sarraf gibi tüccarlar, genellikle gayrimüslimlerin yaptığı meslekler arasındadır.

Gayrimüslimlerin en çok tercih ettiği meslekler şunlardır: Tıp, sarraflar, kuyumcular, mimari, ticaret ve diğer el sanatları ile ilgili meslekler. Osmanlı İmparatorluğu’nda gayrimüslimlerin mülkiyet ve tasarruf hakları sınırlıdır. Ancak bu kısıtlama sadece Zimmitler için geçerli değildir. Müslüman insanların da sınırlı mülkiyet ve tasarruf hakları vardır. Daha spesifik olarak, bugün anladığımız gibi, bu konular fıkıh hükümlerine göre düzenlenen servet ve tasarruf açısından tamamen bağımsız değildir. Osmanlı’da da durum benzerdir. Ülkenin toprakları İslam hukuku hükümlerine göre belli kısımlara ayrılmıştır.

Sonraki Ödev:  Girit Kuşatmasının 24 Yıl Sürmesinin Sebebi Ne Olabilir? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  Belgrad’ın Stratejik Konumundan Dolayı Osmanlı Devleti’ne Katkıları Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Mohaç Savaşı’nın İki Saat Gibi Kısa Bir Sürede Kazanılmasının Sebepleri Sizce Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Şimdiye Kadar Bütün Padişahlar Batı Yönüne Seferler Yaparken I. Selim Neden Doğuya Seferler Yapmıştır? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  İstanbul’un Fethinin Sonuçlarından Hangileri Orta Çağ’ın Kapanıp Yeni Çağ’ın Açılmasına Neden Olmuştur? Açıklayınız.
Sonraki Ödev:  11 Yıl Süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin Yıkılmama Sebepleri Nelerdir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Timur’un Ankara Savaşı’ndan Sonra Beyliklere Topraklarını Geri Vermesinin Amacı Nedir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne Girme Sebepleri Nelerdir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Niğbolu Zaferi İle Osmanlı Devleti'nin İslam Dünyasında İtibar Kazanması Arasındaki İlişkiyi Yazınız.
Sonraki Ödev:  Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e Niçin Rum Diyarının Sultanı Unvanını Vermiştir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin Başkenti Bursa’dan Edirne’ye Taşımasının Sebepleri Neler Olabilir? Tartışınız.
Sonraki Ödev:  Orhan Gazi'nin İznik'i Alır Almaz Orada Medrese Kurması Neyin Göstergesidir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Rumeli’ye Geçmek Osmanlı Devleti İçin Neden Önemlidir? Yazınız.
Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin İstimâlet Politikasının Toplum Yaşamına Katkıları Nelerdir?
Sonraki Ödev:  Osmanlı Toplumunun Bir Arada Huzur İçinde Yaşamasının Nedenleri Nelerdir?
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap