Anasayfa Kitap Cevapları
17 Nisan 2024, 8:44 - Betül Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 49-50-51-52-53-56-57-58-59-60-61-63. Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Fetih Siyaseti Cevapları

2. ÜNİTE: Türk Tarihinde Yolculuk: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63.Sayfa MEB Yayınları


İçindekiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 49 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti, gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır? Açıklayınız.
Cevap: Bizans’a doğru yapmalıdır. Çünkü gaza anlayışını uygulayabilmek için başka bir dinden dinimize geçiş yapılmalıdır.


Osmanlı Devleti’nin Bizans ile komşu olmasının devletin büyümesinde ne gibi katkıları olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Bizans devletinin güçsüz olması Osmanlı devletinin büyümesini kolaylaştırmıştır. Eğer Bizans güçlü olsaydı  Osmanlı devleti bu kadar büyüyemezdi.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 50 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Orhan Gazi’nin İznik’i alır almaz orada medrese kurması neyin göstergesidir? Yazınız.

Cevap: Orhan Gazinin İznik’i alır almaz orada medrese kurması onun Türk-İslam devleti kurmak istediğinin göstergesidir. ve eğitime verdiği önemin göstergesidir.

Sonraki Ödev:  Orhan Gazi'nin İznik'i Alır Almaz Orada Medrese Kurması Neyin Göstergesidir? Yazınız.

Rumeli’ye geçmek Osmanlı Devleti için neden önemlidir? Yazınız.

Cevap: Boğazlara hakim olmak ve Rumeli’den ileriye sahip olma düşüncesi olduğu için Osmanlı Devleti için Rumeli önemlidir.

Sonraki Ödev:  Rumeli’ye Geçmek Osmanlı Devleti İçin Neden Önemlidir? Yazınız.

Osmanlı Devleti’nin başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşımasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Edirne’nin batıya açılan kapı olması nedeniyle Osmanlının batıya olan fetihlerini sürebilmek için başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşımıştır.

Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin Başkenti Bursa’dan Edirne’ye Taşımasının Sebepleri Neler Olabilir? Tartışınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 51 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e niçin Rum Diyarının Sultanı unvanını vermiştir? Yazınız.

Cevap: Niğbolu kalesine saldıran haçlıları hüsrana uğratıp zafer kazandığı için halife Yıldırım Bayezid’e Rum Diyarının Sultanı unvanını vermiştir.

Sonraki Ödev:  Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e Niçin Rum Diyarının Sultanı Unvanını Vermiştir? Yazınız.

Niğbolu Zaferi ile Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasında itibar kazanması arasındaki ilişkiyi yazınız.

Cevap: Haçlılar gayrimüslim oldukları için Osmanlı devleti bir gayrimüslimi yendi ve bu yüzden itibar kazanmıştır.

Sonraki Ödev:  Niğbolu Zaferi İle Osmanlı Devleti'nin İslam Dünyasında İtibar Kazanması Arasındaki İlişkiyi Yazınız.

Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girme sebepleri nelerdir? Yazınız.

Cevap: Yıldırım Bayezid’in Timur’un eline düşmesiyle oğullarının arasında taht kavgası olmuştur ve halkın devlete olan inancı azalmıştır.

Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne Girme Sebepleri Nelerdir? Yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 52 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Timur’un Ankara Savaşı’ndan sonra beyliklere topraklarını geri vermesinin amacı nedir? Tartışınız.

Cevap: Timur’un Anadolu da güçlü bir birlik istememesinden dolayı beyliklere toprakları bölmüştür.

Sonraki Ödev:  Timur’un Ankara Savaşı’ndan Sonra Beyliklere Topraklarını Geri Vermesinin Amacı Nedir? Tartışınız.

11 yıl süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin yıkılmama sebepleri nelerdir? Tartışınız.

Cevap: Osmanlının duraklama döneminde Bizans’ın güçlü olmaması ve Balkanlarda yürütülen iskan politikası sayesinde  Osmanlı devleti yıkılmamıştır.

Sonraki Ödev:  11 Yıl Süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin Yıkılmama Sebepleri Nelerdir? Tartışınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 53 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

İstanbul’un fethinin nedenlerinin hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.
Cevap:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 53 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması için dünya genelinde değişikliğe yol açacak bir olayın olması gerekmektedir.

İstanbul’un fethinin sonuçlarından hangileri Orta Çağ’ın kapanıp Yeni Çağ’ın açılmasına neden olmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Ticaret yollarının Osmanlı devletinin eline geçmesiyle coğrafi keşiflerin  başlamasının önünü açmıştır. İstanbul ‘da ki sanatçılar İtalya’ya giderek Rönesans döneminin başlamasına katkıda bulunmuşlardır.

Sonraki Ödev:  İstanbul’un Fethinin Sonuçlarından Hangileri Orta Çağ’ın Kapanıp Yeni Çağ’ın Açılmasına Neden Olmuştur? Açıklayınız.

İstanbul’un fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.
Cevap:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 57 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Şimdiye kadar bütün padişahlar batı yönüne seferler yaparken I. Selim neden doğuya seferler yapmıştır? Tartışınız.

Cevap: Safevi devletinin güçlenmesi ve Anadolu’da ayaklanmalara destek vermesinden dolayı seferler doğuya yapılmıştır.

Sonraki Ödev:  Şimdiye Kadar Bütün Padişahlar Batı Yönüne Seferler Yaparken I. Selim Neden Doğuya Seferler Yapmıştır? Tartışınız.

Mısır’ın fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.
Cevap:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 57 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 58 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Mohaç Savaşı’nın iki saat gibi kısa bir sürede kazanılmasının sebepleri sizce neler olabilir? Tartışınız.

Cevap: Mohaçların Türkler karşısında toplar ve tüfekler karşısında güçsüz kalması ve Osmanlı ordusunun profesyonel bir orduya sahip olması sonucunda iki saat gibi kısa bir sürede kazanılmıştır.

Sonraki Ödev:  Mohaç Savaşı’nın İki Saat Gibi Kısa Bir Sürede Kazanılmasının Sebepleri Sizce Neler Olabilir? Tartışınız.

Belgrad’ın stratejik konumundan dolayı Osmanlı Devleti’ne katkıları neler olabilir? Tartışınız.

Cevap:   Belgrad stratejik olarak Osmanlının batı seferlerinde bir üs haline gelmiştir.

Sonraki Ödev:  Belgrad’ın Stratejik Konumundan Dolayı Osmanlı Devleti’ne Katkıları Neler Olabilir? Tartışınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 59 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

İki donanmanın da güçlerine baktığımızda hangi donanmanın gücü daha fazladır? Açıklayınız.
Cevap: Haçlıların donanma gücü daha fazladır.


Osmanlı donanması sizce galip gelmiş midir? Galip geldiyse bunun sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Gelmiştir. Taktiklerle galip gelebileceklerini düşünüyorum.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 60 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Girit kuşatmasının 24 yıl sürmesinin sebebi ne olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Osmanlının eski gücünün olmaması sebebiyle Girit kuşatması 24 yıl sürmüştür.

Sonraki Ödev:  Girit Kuşatmasının 24 Yıl Sürmesinin Sebebi Ne Olabilir? Açıklayınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 61 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Bu resimde Osmanlı toplumunun hangi özellikleri dikkatinizi çekti? Neden? Açıklayınız.
Cevap: Her türlü insanın aynı ortamda bulunması ve ticaret yapılması dikkatimi çekti. Her milletten insanın birbiriyle bir uyum içinde yaşamaları güzel bir şey.


Osmanlı Devleti’nde uygulanan millet sistemini insan hakları, din ve vicdan hürriyeti açısından değerlendiriniz.

Cevap:   Osmanlı devletinde uygulanan millet sistemi insanlara güzel haklar tanımış, adaletli olmuş ve herkese eşit davranmıştır.

Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Millet Sistemini İnsan Hakları, Din ve Vicdan Hürriyeti Açısından Değerlendiriniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 63 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Gayrimüslimler genel olarak hangi ekonomik faaliyetle uğraşmışlardır?

Cevap: Gayrimüslimler genel olarak ticaretle uğraşmışlardır.

Sonraki Ödev:  Gayrimüslimler Genel Olarak Hangi Ekonomik Faaliyetle Uğraşmışlardır?

Osmanlı Devleti’nin istimâlet politikasının toplum yaşamına katkıları nelerdir?

Cevap: Osmanlı devleti böyle bir tutum sergilemeseydi toplum ayaklanırdı ve işgal ettikleri yerlerde tutunamazlardı.

Sonraki Ödev:  Osmanlı Devleti’nin İstimâlet Politikasının Toplum Yaşamına Katkıları Nelerdir?

Osmanlı toplumunun bir arada huzur içinde yaşamasının nedenleri nelerdir?

Cevap: Osmanlı toplumunda herkes birbirine saygılıydı ve bir arada yaşayabilmeyi başarabilmişlerdir.

Sonraki Ödev:  Osmanlı Toplumunun Bir Arada Huzur İçinde Yaşamasının Nedenleri Nelerdir?

Aşağıda verilen fetihlerin (Görsel 2.49) Osmanlı Devleti’nin gelişmesine ne gibi katkıları olduğunu ilgili alanlara yazınız.
Cevap:

Bursa’nın Fethi:

  • Bursa’nın Bizans’la bağlantısı kesilmiştir ve başkent yapılmıştır.

İstanbul’un Fethi:

  • Boğazdaki egemenlik Osmanlıya geçmiştir.
  • İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır.
  • Osmanlının iki kıta arasındaki bütünlüğü sağlanmıştır.

Belgrad’ın Fethi:

  • Macaristan Türklere açılmış oldu.

Kıbrıs’ın Fethi:

  • Kıbrıs’ın fethi ile Akdeniz’in ticaret yollarının güvenliği sağlanmıştır.
  • Doğu Akdeniz’de Osmanlı egemenlik kurdu.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap