Anasayfa Kitap Cevapları
11 Mart 2024, 1:27 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 101-102-103-104. Cevapları Berkay Yayıncılık

7. Sınıf Matematik 3. Ünite Değerlendirmesi Cevapları

3. Ünite: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 101-102-103-104.Sayfa Berkay Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Berkay Yayıncılık

1. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Berkay Yayıncılık


2. Yanda altı tane eşkenar üçgenin aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilmesi ile elde edilmiş bir şekil verilmiştir. OML eşkenar üçgeninin bir kenarının uzunluğu (2a – 3) br’dir. Buna göre, şeklin çevre uzunluğunu belirten cebirsel ifadeyi yazınız.
Cevap: 6. (2a-3) = 12a – 18


3. 6 – 10 – 14 – 18 – 22 …
Yukarıdaki sayı örüntüsünün;
a. Kuralını harfle ifade ediniz.
b. 25. terimindeki sayıyı bulunuz.
c. 100 ile 50. terimlerindeki sayıların farkını bulunuz.

Cevap:

  • a) (4n + 2)
  • b) 4 . 25 + 2= 102
  • c) 4n+2 =
    4. 100 + 2= 402
    4 . 50 + 2= 202 → 402 – 202 = 200

4. Ercan, her gün, yaptığı ödevlerin doğruluğunu kontrol ediyor. Bu iş için ilk gün 20 dakika ayırdı. Sonraki her gün, bir önceki gün ayırdığı süreden 2 dakika daha fazla zaman ayırdı. Ercan’ın ödev kontrolü için ayırdığı zaman ile geçen gün arasındaki ilişkiyi belirten cebirsel ifadeyi yazınız. 10. gün, Ercan’ın ödev kontrolü için kaç dakika ayırdığını belirleyiniz.
Cevap:

n= gün sayısı
20 + 2n → cebirsel ifademiz
20 + 2 . 10 = 20 + 20 = 40


5. Yukarıdaki şekil örüntüsü, kare ve eşkenar üçgenler kullanılarak oluşturulmuştur. Şekil örüntüsündeki eşkenar üçgen sayısı ile kare sayısı arasındaki ilişkiyi harfle ifade ediniz
Cevap:

1. Adım: 1 kare + 0 üçgen
2.Adım: 2 kare + 2 üçgen
3.Adım: 3 kare + 4 üçgen

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 113. Cevapları MEB Yayınları

Kare sayısı= k
Üçgen sayısı = ü
2k – 2 = ü


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Berkay Yayıncılık

6. Yukarıdaki eşitlikte verilen Δ yerine 3 yazılırsa ∎ yerine kaç yazılır?
Cevap: D

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

Δ + 8 = -1 + ∎
3 + 8 = -1 + ∎
11 = -1 + ∎
12 = ∎


7. 5 · (2 – 1) = Δ – ∎ eşitliğindeki ∎ yerine 5 yazılırsa Δ yerine kaç yazılır?
Cevap: A

A) 10 B) 3 C) – 3 D) –10

5 . (2-1) = Δ – ∎
5 . (2-1) = Δ – 5
10 – 5 = Δ – 5
5 = Δ – 5
10 = Δ


8. Yandaki terazi dengededir. Terazi modelinde kütlesi 1 kg’ı, kütlesi 4 kg’ı ve ● kütlesi y kg’ı temsil etmektedir. Buna göre aşağıda istenenleri yapınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Berkay Yayıncılık


9. Aşağıda verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler kurunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Berkay Yayıncılık


10. Bütünler iki açıdan büyük olanın ölçüsü, küçük olanın ölçüsünden 42° fazladır. Buna göre küçük açının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: C

A) 66 B) 67 C) 69 D) 71

180° – x – 42° = x
2x = 180° – 42°
2x = 138°
x = 69


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Berkay Yayıncılık

11. Yanda kenar uzunlukları verilen BCDE dörtgeninin çevre uzunluğu 25 cm’dir. Buna göre a kaçtır?
Cevap: B

A) 3 B) 5
C) 6 D) 7

Çevre = (a-1= + (2a) + a + (a+1)
= 5a – 1 + 1=5a
5a =25
a = 5


12. Bir kenar uzunluğu (2x – 4) cm olan karenin alanı 100 cm² olduğuna göre x kaçtır?
Cevap:

(2x-4) . (2x-4) = 100 cm²
(2x-4) = 10
2x = 14
x = 7


13. Aşağıda verilen birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözünüz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Berkay Yayıncılık


14. Δx + 80 = 110 denklemi çözüldüğünde x = 6 değeri elde edildiğine göre Δ yerine kaç yazılmalıdır?
Cevap:

6Δ + 80 = 110
6Δ = 110 – 80
6Δ= 30
Δ = 5

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 80. Cevapları MEB Yayınları

15. Bir kümesteki horozların sayısının 3 katının 5 eksiği, tavukların sayısına eşittir. Kümesteki horoz ve tavukların sayıları toplamı 75 olduğuna göre kümeste kaç horoz vardır?
Cevap:

Horoz sayısı = x
Tavuk sayısı = y

3x -5= y
x + 3x – 5 = 75
4x – 5 = 75
4x = 80
x = 20


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Berkay Yayıncılık

16. Ceren ile Hasan’ın ifadelerinde belirttikleri denklemi kurunuz
Cevap:

2 . (x + 10) -29 = 15
2x + 20 = 15 + 29
2x + 20 = 44
2x = 44 -20
2x = 24
x =12


17. Yandaki kutucuklarda verilen eşitliklere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Berkay Yayıncılık


18. Aşağıdaki eşitliklere, verilen işlemleri uygulayınız ve eşitliğin korunup korunmadığını belirtiniz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Berkay Yayıncılık


19. Yandaki ABC üçgeninin çevre uzunluğu 41 cm’dir. |AB| = (X-2) cm, |AC| = (2x – 10) cm ve |BC| = (x+1) cm olduğuna göre ABC üçgeninin kenar uzunluklarını bulunuz.
Cevap:

Çevre = (x-2) + (x+1) + (2x-10)
= 4x -2 + 1 – 10
= 4x – 11
4x -11 = 41
4x = 52
x = 13

|AB| = x – 2 = 13 – 2 = 11
|AC| = 2x – 10 = 2.13 – 10 = 16
|BC| = x + 1 = 13 + 1 = 14


20. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünün 2 katından 30° fazladır. Buna göre büyük açının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Berkay Yayıncılık


21. 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısının 8 eksiğidir. Buna göre sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?
Cevap:

E – 8 = K
E +K = 30
E-8 + E = 30
2E – 8= 30
2E = 38
E = 19

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap