Anasayfa Kitap Cevapları
26 Mayıs 2022, 21:54 - Mehmet Yazdı

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 98-100-101-102 Cevapları MEB Yayınları

Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve Anlamları Metni Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

Salli Barik Duaları Okunuşu ve Anlamı

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgi ve saygınızı nasıl ifade edersiniz?
Cevap: Peygamberimize olan saygı ve sevgimizi onu çok severek, ona dua ederek, salavat getirerek, izinden giderek göstere biliriz.


4. Sınıf Din Kültürü 4. Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki dinî ve sosyal hayat nasıldı? Açıklayınız.
Cevap: İnsanlar o dönemde kendi elleri ile yaptıkları taştan ve çamurdan putlara inanıyorlardı. O döneme cahiliye dönemi denir. İnsanlar sapıtmış ve her şeyden bir haber şekilde yaşıyorlardı.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir? Yazınız.
Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekkede 571 yılında doğmuştur.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 57-58-60-63. Cevapları MEB Yayınları

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eşinin ve çocuklarının isimleri nelerdir? Yazınız.
Cevap: Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah, Kasım, Zeynep olmak üzere 6 çocuğu vardı. Eşi Hz. Hatice’dir.

4. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) niçin “el-Emin” lakabı verilmiştir?
Cevap: Peygamberimiz çevresi tarafından güvenilir ve saygı gören bir karaktere sahipti. Bu yüzden insanlar ona bu ismi vermiştir.

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını kısaca özetleyiniz.
Cevap: Hz. Muhammed Mekkede gençlik hayatını geçirmiştir. Burada uzun yıllar çobanlık yaparak geçimini sağlamıştır. Peygamberlik görevi verildikten sonra Medine’ye göç etmiş ve burada bir İslam devleti kurmuştur.


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Cevap Anahtarı :

1- D
2- C
3- B
4- A
5- C


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(Kâbe, ensar, Mescid-i Nebi, hanif, cahiliye, muhacir, Mekke)

1. Mekke’de İslam gelmeden önce yaşanan bilgisizlik ve adaletsizlik dönemine CAHİLİYE dönemi denir.
2. Mekke’de Hz. İbrahim’in (a.s.) yolundan giderek putlara tapmayan insanlara HANİF denirdi.
3. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara MUHACİR , Medine’deki Müslümanlara ise ENSAR ismi verilmiştir.
4. Yeryüzünde Allah’a (c.c.) ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabet KABE’dir.
5. Hz. Peygamberin Medine’de inşa ettiği mescide MESCİD-İ NEBİ denir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 84-90-91 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kureyş kabilesinden, Haşimoğulları sülalesindendir.
2. (D) Mekke’de artan zulüm nedeniyle bazı Müslümanların hicret ettikleri ilk yer Habeşistan’dır.
3. (Y) İlk Müslüman olan kişi Hz. Peygamberin yakın arkadaşı Hz. Ömer’dir (r.a.).
4. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.) gençliğinde ticaretle uğraşmıştır.
5. (Y) Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye hicret edince Kâbe’yi inşa etti.
6. (Y) Yemen valisi Ebrehe Kâbe’yi yıkınca Mekkeliler onu yeniden inşa ettiler.
7. (D) Mekkeli müşrikler Müslümanlarla Hudeybiye barış anlaşmasını imzaladılar.
8. (Y) Mekkeliler cahiliye döneminde tek Allah’a (c.c.) ibadet ederlerdi.
9. (D) Müslümanlar Hz. Peygamberin doğduğu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlar.
10. (D) Hz. Peygamberin Allah’ın (c.c.) huzuruna yükseltilmesi mucizesine İsra denir.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.