Anasayfa Kitap Cevapları
25 Mayıs 2023, 22:03 - Mehmet Yazdı

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 98-100-101-102 Cevapları MEB Yayınları

Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve Anlamları Cevapları

4. Ünite Hz. Muhammed’i Tanıyalım 4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 98-100-101-102 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

Salli Barik Duaları Okunuşu ve Anlamı

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgi ve saygınızı nasıl ifade edersiniz?

Cevap: Peygamberimize olan saygı ve sevgimizi onu çok severek, ona dua ederek, salavat getirerek, izinden giderek göstere biliriz.

Sonraki Ödev:  Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Olan Sevgi ve Saygınızı Nasıl İfade Edersiniz?

4. Sınıf Din Kültürü 4. Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki dinî ve sosyal hayat nasıldı? Açıklayınız.

Cevap: İnsanlar o dönemde kendi elleri ile yaptıkları taştan ve çamurdan putlara inanıyorlardı. O döneme cahiliye dönemi denir. İnsanlar sapıtmış ve her şeyden bir haber şekilde yaşıyorlardı.

Sonraki Ödev:  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Dönemde Mekke’deki Dinî Ve Sosyal Hayat Nasıldı? Açıklayınız.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir? Yazınız.

Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de 571 yılında doğmuştur.

Sonraki Ödev:  Hz. Muhammed (s.a.v.) Ne Zaman Ve Nerede Dünyaya Gelmiştir? Yazınız.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eşinin ve çocuklarının isimleri nelerdir? Yazınız.

Cevap: Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah, Kasım, Zeynep olmak üzere 6 çocuğu vardı. Eşi Hz. Hatice’dir.

Sonraki Ödev:  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Eşinin ve Çocuklarının İsimleri Nelerdir? Yazınız.

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) niçin “el-Emin” lakabı verilmiştir?

Cevap: Peygamberimiz çevresi tarafından güvenilir ve saygı gören bir karaktere sahipti. Bu yüzden insanlar ona bu ismi vermiştir.

Sonraki Ödev:  Hz. Muhammed’e Niçin el-emin Lakabı Verilmiştir

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını kısaca özetleyiniz.

Cevap: Hz. Muhammed Mekke’de gençlik hayatını geçirmiştir. Burada uzun yıllar çobanlık yaparak geçimini sağlamıştır. Peygamberlik görevi verildikten sonra Medine’ye göç etmiş ve burada bir İslam devleti kurmuştur.

Sonraki Ödev:  Hz. Muhammed’in Mekke ve Medine Yıllarını Kısaca Özetleyiniz.

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Cevap Anahtarı :

1- D
2- C
3- B
4- A
5- C


4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(Kâbe, ensar, Mescid-i Nebi, hanif, cahiliye, muhacir, Mekke)

1. Mekke’de İslam gelmeden önce yaşanan bilgisizlik ve adaletsizlik dönemine CAHİLİYE dönemi denir.
2. Mekke’de Hz. İbrahim’in (a.s.) yolundan giderek putlara tapmayan insanlara HANİF denirdi.
3. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara MUHACİR , Medine’deki Müslümanlara ise ENSAR ismi verilmiştir.
4. Yeryüzünde Allah’a (c.c.) ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabet KABE’dir.
5. Hz. Peygamberin Medine’de inşa ettiği mescide MESCİD-İ NEBİ denir.


D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kureyş kabilesinden, Haşimoğulları sülalesindendir.
2. (D) Mekke’de artan zulüm nedeniyle bazı Müslümanların hicret ettikleri ilk yer Habeşistan’dır.
3. (Y) İlk Müslüman olan kişi Hz. Peygamberin yakın arkadaşı Hz. Ömer’dir (r.a.).
4. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.) gençliğinde ticaretle uğraşmıştır.
5. (Y) Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye hicret edince Kâbe’yi inşa etti.
6. (Y) Yemen valisi Ebrehe Kâbe’yi yıkınca Mekkeliler onu yeniden inşa ettiler.
7. (D) Mekkeli müşrikler Müslümanlarla Hudeybiye barış anlaşmasını imzaladılar.
8. (Y) Mekkeliler cahiliye döneminde tek Allah’a (c.c.) ibadet ederlerdi.
9. (D) Müslümanlar Hz. Peygamberin doğduğu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlar.
10. (D) Hz. Peygamberin Allah’ın (c.c.) huzuruna yükseltilmesi mucizesine İsra denir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.