Anasayfa Kitap Cevapları
2 Mayıs 2024, 16:40 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172-173. Cevapları MEB Yayınları

Ekonomi ve Sosyal Hayat Kendimizi Değerlendiriyoruz Cevapları

5. ÜNİTE Ekonomi ve Sosyal Hayat: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 172-173. Sayfa MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 172 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
Cevap:

(Y) 1. Elektronik kitap, kitapların basılı hâli olarak adlandırılır
(Y) 2. İlk Çağ’da insanlar yerleşim yeri olarak soğuk ve kurak yerleri tercih etmişlerdir.
(D) 3. Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkan işçi sınıfının sorunlarını çözmek için sendikalar kurulmuştur.
(Y) 4. Osmanlı Devleti ikta sistemi ile üretimde sürekliliği sağlamış ve ordunun asker ihtiyacını karşılamıştır.
(D) 5. Sivil toplum kuruluşları kâr amacı olmayan, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarda bulunan kuruluşlardır


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.
Cevap:

1. Medreselerde ders veren hocalara müderris denir.
2. Tımar sistemi uygulaması Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır.
3. Üretim teknolojisindeki gelişmeler dijital teknoloji sayesinde hızlanmıştır.
4. İletişim fakültelerinde halkla ilişkiler ve tanıtım mesleğinin eğitimi verilir.
5. Ülkemizde ulusal afet yönetimi ve uluslararası yardımlar konusunda Türk Kızılay’ı öncü kuruluştur.
6. Genel ağ üzerinden mal ve hizmet satın alıp ödemelerimizi e-ticaret aracılığıyla yapabiliriz.

Sonraki Ödev:  Ürünlerin E-ticaret Üzerinden Tanıtımı ve Pazarlanmasının Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?

C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 172 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 173 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Verilen bilgilerden hareketle meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
Cevap: B) Ailemizin beklentilerine göre davranmak

2. Aşağıdakilerden hangisi Yeşilay’ın ülkemizdeki faaliyet alanlarından biridir?
Cevap: D) Çevreyi korumak ve tüketiciyi bilinçlendirmek

3. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının sağladığı yararlardan biri değildir?
Cevap: C) Ahi teşkilatına üye olanlar istedikleri her mesleği yapma hakkı elde etmiştir.

4. Yukarıdaki bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin toprak yönetimindeki bu uygulamasının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: D) Üretimde sürekliliği sağlamak


E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız

Toplumun ihtiyaç duyduğu mühendis, doktor, hukukçu, müderris kadrosunu
yetiştiren medreseleri günümüzde hangi eğitim kurumuna benzetebiliriz?

Cevap: Eğitim, öğretim bakımından bir meslek alanında yetiştirme konusunda günümüz üniversitelerine benzetebiliriz.


F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144-145 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

1. Osmanlı Devleti’ndeki toprak yönetimi uygulamasının ülke ekonomisine katkılarını değerlendiriniz.
Cevap: Üretimde devamlılık sağlanarak ülkeyi kalkındırmak amacında Osmanlının uyguladığı toprak sistemi ekonomiye katkısı çoktur.

2. Sivil toplum kuruluşlarının toplumda yardımlaşma ve dayanışmaya katkıları nelerdir? Örnekler veriniz.
Cevap:   Sivil toplum kuruluşları sayesinde toplumda birlik ve beraberlik ortamı oluşur. Birbirlerine destek çıkarak yardımlaşmayı sağlarlar.

3. İlgi, yetenek, beceri ve değerlerinizi dikkate alarak ileride yapmak istediğiniz meslek ile ilgili mesleki eğitim planı yapınız.
Cevap: Ben Şehir ve Bölge planlama mühendisi olmak istiyorum. lise eğitimimi iyi bir şekilde tamamladıktan sonra. Üniversite sınavından sayısal alanda puanımı alıp üniversitede Şehir ve Bölge Planlama Mühendisliğini kazanmak istiyorum.

4. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin hayatımıza etkileri nelerdir? Örnekler veriniz.
Cevap:   Üretim teknolojisinde gelişme ile üretim daha hızlı ve daha fazla hale gelerek ekonomik alanda kalkınma sağlanmıştır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap