Anasayfa Kitap Cevapları
12 Temmuz 2023, 18:50 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 201-202-203 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Yaşayan Demokrasi Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları

6. ÜNİTE: Yaşayan Demokrasi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 201-202-203 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

Cevap:

(D) 1. Kurultay, Türk tarihindeki demokratik uygulamalara örnek verilebilecek bir kurumdur.

(Y) 2. Türk tarihindeki ilk anayasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti zamanında hazırlanmış ve uygulanmıştır.

(D) 3. Atatürk, çok partili hayatı demokrasinin bir parçası olarak görmekteydi.

(D) 4. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara devletin yardım etmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri ile örtüşmektedir.

(Y) 5. Sınıf başkanının öğretmen tarafından seçilmesi demokratik bir uygulamadır.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.
Cevap:

6. Tarihte bilinen ilk demokratik yönetim Atina şehir devletinde görülmüştür.
7.Çoğulculuk  demokrasinin temel ilkelerindendir.
8. Mustafa Kemal, çok partili hayata geçilmesi için Serbest Cumhuriyet Fırkası adında bir partinin kurulmasını desteklemiştir.
9. Devletimizin kimsesizlere, yaşlılara, fakirlere destek olması sosyal devlet anlayışına bir örnektir.
10. Demokratik değerlere ve demokrasinin ilkelerine uymayan antidemokratik uygulamalar insan haklarının ihlaline de neden olur.


C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 182-183-184-185-186-187 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

12. • Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır.
• Şehrin dışından gelen saldırılarda birlik olunacak ve şehir savunması birlikte yapılacaktır.
• Yahudiler dinlerinde serbest olacaktır.
• Her topluluk kendine ait bölgeden sorumlu olacaktır.
Medine Sözleşmesinin maddelerine göre Hz. Muhammed’in yönetim anlayışı ile ilgili hangisi doğrudur?
Cevap: C

A) Tek başına karar alıp uygulamıştır.
B) Yalnızca Müslümanların çıkarlarını korumuştur.
C) İnsan haklarına değer vermiştir.
D) Başkalarının sorumluluğunu üzerine almıştır.


13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türk tarihindeki demokratik gelişmelerden birine yer verilmiştir?
Cevap: B

A) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
B) Tanzimat Fermanı
C) Magna Carta Libertatum
D) Hammurabi Kanunları


14. Mustafa Kemal Atatürk: “Memlekette muhalif bir fırka teşkil etmek lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse Mecliste tartışma daha serbest olur.”
Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Fethi Okyar’ın Anıları, s. 96 (Düzenlenmiştir.)

Atatürk’ün sözüne göre hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur?
Cevap: A

A) Atatürk, çok partili hayata geçilmesini arzu etmektedir.
B) Atatürk, iktidar partisinin daha da etkili olmasını istemektedir.
C) Atatürk, yeni bir parti kurmak ve partinin başkanı olmak istemektedir.
D) Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini kapatmak istemektedir.


15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin amaçlarından biri değildir?
Cevap: D

A) Adil olma
B) Ekonomik koşulları iyileştirme
C) Huzur ve güvenliği sağlama
D) Ücretli sağlık hizmeti verme


16. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde antidemokratik uygulama söz konusudur?
Cevap: C

A) Ailem benimle ilgili aldığı kararlarda görüşümü alır.
B) Kardeşime karşı anlayışlı olurum.
C) Sınıftaki ön sıraya oturma hakkı sadece benimdir.
D) Okul başkanlığını oy kullanarak belirleriz.

Sonraki Ödev:  Thomas Savery’in Buhar Makinesini İcadını Düşünerek “İcatlar İhtiyaçlardan Doğmuştur.” Sözünü Açıklayınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

17. Antidemokratik uygulama ne demektir? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Demokraside olan kurallara uymayana antidemoktratik denir.

18. TBMM ile demokratik ilkeler arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklayınız.
Cevap: Milli egemenlik ilkesini baza alırsak. Milletvekillerini biz seçmekteyiz. Seçtiğimiz vekiller TBMM de bizi temsil ederler. Böylece bizde alınacak kararlara katılmış oluruz.

19. Atatürk’ün yönetim anlayışı demokratik midir? Neden?
Cevap: Evet demokratiktir. Türkiye Cumhuriyetini demokrasi üzerine kurmuş ve herkesin eşit bir şekilde yaşaması için çabalamıştır.

20. Devletimizin kimsesiz çocuklara sahip çıkması onun hangi özelliğinin bir sonucudur? Neden?
Cevap: Sosyal bir devlet olduğunu göstermektedir.


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Cevap:

(KURULTAY) 1. İlk Türk devletlerindeki demokratik nitelik taşıyan meclis.
(ATİNA) 2. Demokrasinin ilk uygulandığı şehir.
(SEÇİM) 3. Demokrasinin temel ilkelerinden biri.
(CUMHURİYET) 4. Ülkemizin yönetim biçimi.
(FRANSA) 5. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin ortaya çıktığı ülke.
(ANTİDEMOKRATİ) 6. Demokrasiye aykırı olan.
(PARTİ) 7. Atatürk’ün çok partili hayata geçiş için açılmasını istediği siyasal kuruluşlar.
(TBMM) 8. Ülkemizde yasa çıkarılan yerin kısa adı.
(DİVAN) 9. Osmanlı Devleti’nde devleti yönetenlerin karar aldığı yer.
(KANUN-İ ESASİ) 10. İlk Türk anayasası.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap