Anasayfa Kitap Cevapları
17 Nisan 2024, 8:51 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 220-221. Cevapları MEB Yayınları

Ülkeler Arası Köprüler Kendimizi Değerlendiriyoruz Cevapları

7. ÜNİTE Ülkeler Arası Köprüler: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 220-221. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 220 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
Cevap:

1. (Y) Küresel sorunları çözmek sadece ülke yöneticilerinin sorumluluğundadır.
⇒ Küresel sorunları çözmek her bireyin sorumluluğundadır.
2. (Y) Açlık yaşayan ülkelere sadece gıda yardımı yapılarak bu sorun çözülebilir.
⇒ Açlık yaşayan ülkelere sadece gıda yardımı yapılarak bu sorun çözülemez.
3. (D) Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargılarımız, yeni öğrendiğimiz bilgilerle değişebilir.
4. (D) Bir ülkenin ekonomisinin gelişmesinde kaynakların doğru değerlendirilmesi önemlidir.
5. (Y) Gelişen Sekiz Ülkenin (D-8) amacı kültür alanında üye ülkelere yeni imkânlar sunmaktır.
⇒ Gelişen Sekiz Ülkenin (D-8) amacı ticaret alanında üye ülkelere yeni imkânlar sunmaktır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.
Cevap:

1. Ülkemiz dış politikası barış odaklıdır.
2. Akdeniz İçin Birliğin merkezi Barcelona şehridir.
3. Dünyada nüfusun dengesiz dağılımını etkileyen faktörlerden biri de göç sorunudur.
4. Dünyada eşitsizliğin bir göstergesi olan kast sistemi Hindistan’da hâlâ devam etmektedir.
5. İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarına çözüm aramak için kurulmuştur.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177-178-179 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

C. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşların amaçlarını eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 220 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 221 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Gelişen Sekiz Ülkenin üye ülkelerinden biri değildir?
Cevap: A) Azerbaycan

2. Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatının merkezi hangi ülkededir?
Cevap:  C) Türkiye

3. Verilen bilgiye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
Cevap: A) Kalıp yargılar, kültürleri tanımamızı kolaylaştırır

4. (…) Zeynep’in başlattığı proje aşağıdaki küresel sorunlardan hangisini çözmeye yöneliktir?
Cevap:  C) Terörizm


E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.

Teşkilatın merkezi Madrid’tir. Birleşmiş Milletlere bağlı bir örgüttür. Dünya turizmine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bu örgütün adı nedir?
Cevap:  Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü

Sonraki Ödev:  Televizyon Seyrederken Geçirdiğiniz Zamanı, Arkadaşlarınızla Oyun Oynayarak Geçirirseniz Bunun Sizlere Nasıl Bir Katkısı Olabilir? Tartışınız.

F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. İklim değişikliğinin önlenmesine karşı duyarlı olan bir bireyin yapması gereken davranışlar nelerdir?
Cevap: Fabrika bacalarına filtre  takılabilir. Kısa mesafelerde araç kullanmak yerine yürünebilir. Parfüm yerine losyon kullanılabilir.

2. Küresel sorunlara çözüm arayan kuruluşların varlığı neden önemlidir?
Cevap: Uluslar kuruluşların varlığı bu sorunlara çözüm bulmada daha çabuk olacağı önemlidir.

3. Türkiye’nin uluslararası kuruluşlara üye olmasının faydaları nelerdir?
Cevap: Ekonomik, sosyal alanlarda gelişmemize katkıda bulunur.

4. Çeşitli kültürlere karşı kalıp yargılı davranmanın olumsuz yönleri nelerdir?
Cevap: Kalıp yargılar yüzünden kültür çeşitliliği oluşmaz ve gelişme gösteremeyiz.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap