Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 23:01 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146-147 Cevapları MEB Yayınları

4.Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4.TEMA BİREY VE TOPLUM: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146-147 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)

1. Yazar, güne başlarken selamlaşmanın kişiye neler kazandıracağını düşünüyor?
Cevap: Günü aydınlatacağını söylüyor.

2. Yazarın okuyuculara önerileri nelerdir?
Cevap: İnsanlara merhaba demeyi,günaydın demeyi ve gülümsemeyi öneriyor.

3. Yazar, “Yalnızlık Mahkûmu” olanları nasıl betimlemiştir? Çevrenizde bu betimlemeyle nitelendirebileceğiniz kişiler var mı? Açıklayınız.
Cevap: ”Herkese,hayata,insanlara,kendine küs.Güne kahır ile başlayıp kahır ile devam eder ve kahır ile bitirir.Komşuları ile selamlaşmadan,ailesi ile gülümseşmeden” şeklinde betimlemiştir.

4. Okuduğunuz metinden nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz?
Cevap: İnsanlarla konuşmanın,günaydın merhaba demenin,gülümsemenin bize mutluluk ve huzur vereceğini anlıyorum.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları

5. Koyu yazılan sözcük ya da sözcük gruplarının cümlenin hangi ögesi olduğunu bulunuz.
Uygun kutucuğu işaretleyiniz.

Cevap:

8. Sınıf Türkçe Sayfa 146-147-148-149 Cevapları MEB Yayınları


6. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan deyim kullanıldığı cümleye uygun değildir?
Cevap: C

A) Genç gazeteci girdiği hiçbir işte dikiş tutturamadı.
B) Mahalledekiler kendi derdine düşünce kimseyle ilgilenmediler.
C) İyi niyetli olduğundan burnundan kıl aldırmıyor.
D) Kaç yaşına geldi hâlâ bir baltaya sap olamadı.

Sonraki Ödev:  Atatürk'ün Sanata ve Sanatçıya Önem Vermesinin Sebebi Sizce Neler Olabilir?

7. (I) Şehrin kalesini kimin yaptığı belli değildir.
(II) Kalenin temelinin yalçın kaya üzerine kurulması akıllıca bir harekettir.
(III) Şekli kareden uzuncadır.
(IV) Uzuncası doğudan batıya olan yönüdür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kişisel düşünce içermektedir?

Cevap: B

A) I
B) II
C) III
D) IV


8. Kişinin değerini, kadir ve kıymetini en iyi bilenler; bu işle ilgili kimseler ile kendi çevresinde bulunanlardır. Bir insanı ve onun yaptıklarını yakın çevresi takdir eder.
Yukarıdaki açıklamayı aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılamaktadır?

Cevap: D

A) Keskin sirke küpüne zarar.
B) Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
C) İş insanın aynasıdır.
D) Taş yerinde ağırdır.


9. “Kendine özgü bakışı, duruşu vardı Hasan Dayı’nın. Mimikleriyle, bakışlarıyla konuşan, suskun bir adamdı. Bilge mi desem yoksa mecnun mu bilemedim. İlginç fiziksel görünüşü, eğik yürüyüşü, gizemli ve sürekli yalnız geçen yaşamı dikkatimi çekerdi hep. Yalnız yaşardı dağlarda. Uzun yüzünden aşağı çaprazlama inen kocaman burnu, keskin gözleri, her daim kirli ve yırtık elbisesiyle karşımıza çıkan bu adamdan çekinir, ürkerdik.”
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
Cevap: C

A) Tartışmacı anlatım
B) Öyküleyici anlatım
C) Betimleyici anlatım
D) Açıklayıcı anlatım

Sonraki Ödev:  Destanların Birey ve Toplum Üzerindeki Etkileri İle İlgili Düşüncelerinizi Anlatınız

10. “Dün gece apartman sakinleri sokakta buldukları köpeği doyurdular.”
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
Cevap: A

A) Zarf Tamlayıcısı / Özne / Belirtili Nesne / Yüklem
B) Yer Tamlayıcısı / Özne / Belirtili Nesne / Yüklem
C) Zarf Tamlayıcısı / Belirtili Nesne / Özne / Yüklem
D) Yer Tamlayıcısı / Belirtisiz Nesne / Özne / Yüklem

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap