Anasayfa Kitap Cevapları
15 Şubat 2024, 0:23 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 268-272-273-274-275 Cevapları MEB Yayınları

Kalbim Rumeli’de Kaldı Metni Cevapları

8.TEMA VATANDAŞLIK: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 268-269-270-271-272-273-274-275 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 268 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışması

Mübadeleyi yaşamış insanlar mübadele sırasında neler hissetmiş ve yaşamış olabilir? Anlatınız.

Cevap: Yaşadıkları topraklardan, kurulu bir düzenden göç etmek zorunda kalmak insanlar için çok acı birşeydir.

Sonraki Ödev:  Mübadeleyi Yaşamış İnsanlar Mübadele Sırasında Neler Hissetmiş Ve Yaşamış Olabilir? Anlatınız.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 272 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bilmediğiniz sözcükleri belirleyerek anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.
Cevap:

Mübadil: Başkasının yerine getirilmiş

Mübadele: Değiş tokuş etmek

Avlu: Bir yapının önünde, arkasında ya da yanlarında bulunan ve o yapının tamamlayıcısı olan üstü açık alan.

Madeni: Madensel


2. ETKİNLİK

“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.
Cevap:

  • Zehra neden evden ayrılmıştır?
  • Zehra’nın kocası ne zaman geri gelmiştir?
  • Zehra hangi yıl Türkiye’ye gelmiştir?

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 273 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metninden alınan bölümü okuyunuz. Rum ve Türk ailelerinin birbirlerine yaklaşımlarına yazarın bakış açısı nasıldır? Anlatınız.

Bir gün bakmışlar Pürsıçan sokaklarında hiç tanımadıkları insanlar… Bursa civarından gelmişler. Yeni bir memlekete gelmenin şaşkınlığı ve boşluğu içindelermiş. Mahalle muhtarı, Türk ailelerine evlerini boşaltmalarını ve başka bir Türk ailesinin yanlarına gitmelerini duyurmuş. Çaresiz boyun eğmişler. Zehra da iki çocuğuyla Ahmet Çavuşların evine gitmiş. Boşalttıkları evlerine Rumlar yerleştirilmiş. Zehra Hanım’ınkini de Hristo ve Despina adlı bir Rum çifte vermişler. Evlerini, hayvanlarını, kaşıklarına varıncaya kadar her şeylerini paylaşmışlar onlarla. Yeni gelenler Türkçe bildikleri için kolay anlaşıyorlarmış. Geçimleri iyiymiş. Birbirlerinin düğünlerine gidip eğlenirlermiş. Rumlar,“Yakında sizi de Türkiye’ye gönderirler.” diyorlarmış.

Cevap: Rum ve Türk aileleri anlaşmazlık yaşamadan değişim yapmışlardır. Yazarın bu olaya bakış açısı olumlu olduğunu gösterir.


4. ETKİNLİK

“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metnini özetleyiniz.
Cevap: Zehra adında iki çocuk annesi bir kadın vardır. Pürsıçan’da yaşayan bu aile mübadele zamanlarında Rum aileleri yaşadıkları evlere gelir. Zehra da evini onlara bırakarak kardeşinin yanına yerleşir. 1924 yılında Türk aileleri Türkiye’ye göç eder. Devlet bunun üzerine Muhacir hakkı olarak iki ev ve onar dönüm toprak verir. Sekiz yıl sonra Zehra’nın kocası eve gelir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 274 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde yazdığınız tiyatro metnine uygun rol dağılımı yaparak oyununuzu sergileyiniz.


6. ETKİNLİK

Aşağıda 2017 yılı itibari ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların uyruklarına göre dağılımını gösteren grafik verilmiştir. Grafiği inceleyerek verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

(Y) Türkiye’de en fazla ikamet eden yabancı uyruklu kişiler Suriye uyrukludur.
(D) Türkiye’de ikamet eden Azerbaycan uyruklu kişiler Türkmenistan uyruklu kişilere
göre daha fazladır.
(D) Türkiye’de ikamet eden Kırgızistan ve İran uyruklu kişilerin sayısı Irak uyruklu
kişilerin sayısından azdır.
(D) Türkiye’de ikamet eden Afganistan ve Rusya Federasyonu uyruklu kişilerin sayısı
birbirine çok yakındır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 275 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri, taşıdığı duyguyla eşleştiriniz. Açıkta kalan duygu ile ilgili bir cümle kurunuz.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 275 Cevapları MEB Yayınları


8. ETKİNLİK

1923’te yapılan nüfus mübadelesi ile ilgili araştırmanızın sonuçlarını aşağıya yazınız. Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 1923 yılında Lozan Barış Antlaşmasına ek olarak yapılan resmi sözleşmede Yunanistan ve Türkiye kendi ülkelerinin insanlarını dini esas alarak zorunlu göçe tabi tutmuşlardır. Mübadele de 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum Yunanistan’a,500.000 Müslüman Türk Türkiye’ye göç etmiştir. Zorunlu göç sonucunda ekonomide iki ülkede 20 yılı aşkın krize yol açmıştır.


Gelecek Derse Hazırlık

Bir ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi daha önemlidir? Bu konuyla ilgili bir araştırma yapınız.

Cevap: Bir ülkenin kalkınması için iki sektörde çok önemlidir. Çünkü bitmeyecek ve devamlılığını sürdürecek olan sektörlerdir. Tarım alanında gelişmiş ve ülke dışına da satabilen ülkeler her zaman ön sıradadır. Aynı zaman da sanayi de devamlılığını sürdürecek bir sektör olduğu için bir ülkenin bu alanda da gelişme göstermesi gerekir.

Sonraki Ödev:  Bir Ülkenin Kalkınmasında Tarım Mı, Sanayi Mi Daha Önemlidir?

Sevdiğiniz bir yiyeceğin ya da içeceğin yapım aşamasını izleyiniz.

Cevap:

Kaynak: Youtube – Sevilay’ın Mutfağı
Makarna Nasıl Yapılır? | Sade Makarna Tarifi

Sonraki Ödev:  Sevdiğiniz Bir Yiyeceğin Ya Da İçeceğin Yapım Aşamasını İzleyiniz.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap