Anasayfa
Ara Bul
27 Eylül 2021, 0:24
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 268-272-273-274-275 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 268-272-273-274-275 Sayfa MEB Yayınları Kalbim Rumeli’de Kaldı

Hazırlık Çalışması

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 268 Cevapları MEB Yayınları

Mübadeleyi yaşamış insanlar mübadele sırasında neler hissetmiş ve yaşamış olabilir? Anlatınız.

Cevap: Yaşadıkları topraklardan, kurulu bir düzenden göç etmek zorunda kalmak insanlar için çok acı birşeydir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 272 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bilmediğiniz sözcükleri belirleyerek anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

Cevap:

Mübadil: Başkasının yerine getirilmiş

Mübadele: Değiş tokuş etmek

Avlu: Bir yapının önünde, arkasında ya da yanlarında bulunan ve o yapının tamamlayıcısı olan üstü açık alan.

Madeni: Madensel

2. ETKİNLİK

“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Cevap:

  • Zehra neden evden ayrılmıştır?
  • Zehra’nın kocası ne zaman geri gelmiştir?
  • Zehra hangi yıl Türkiye’ye gelmiştir?

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 273 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metninden alınan bölümü okuyunuz. Rum ve Türk ailelerinin birbirlerine yaklaşımlarına yazarın bakış açısı nasıldır? Anlatınız.

Bir gün bakmışlar Pürsıçan sokaklarında hiç tanımadıkları insanlar… Bursa civarından gelmişler. Yeni bir memlekete gelmenin şaşkınlığı ve boşluğu içindelermiş. Mahalle muhtarı, Türk ailelerine evlerini boşaltmalarını ve başka bir Türk ailesinin yanlarına gitmelerini duyurmuş. Çaresiz boyun eğmişler. Zehra da iki çocuğuyla Ahmet Çavuşların evine gitmiş. Boşalttıkları evlerine Rumlar yerleştirilmiş. Zehra Hanım’ınkini de Hristo ve Despina adlı bir Rum çifte vermişler. Evlerini, hayvanlarını, kaşıklarına varıncaya kadar her şeylerini paylaşmışlar onlarla. Yeni gelenler Türkçe bildikleri için kolay anlaşıyorlarmış. Geçimleri iyiymiş. Birbirlerinin düğünlerine gidip eğlenirlermiş. Rumlar,“Yakında sizi de Türkiye’ye gönderirler.” diyorlarmış.

Cevap: Rum ve Türk aileleri anlaşmazlık yaşamadan değişim yapmışlardır. Yazarın bu olaya bakış açısı olumlu olduğunu gösterir.

4. ETKİNLİK

“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metnini özetleyiniz.

Cevap: Zehra adında iki çocuk annesi bir kadın vardır. Pürsıçan’da yaşayan bu aile mübadele zamanlarında Rum aileleri yaşadıkları evlere gelir. Zehra da evini onlara bırakarak kardeşinin yanına yerleşir. 1924 yılında Türk aileleri Türkiye’ye göç eder. Devlet bunun üzerine Muhacir hakkı olarak iki ev ve onar dönüm toprak verir. Sekiz yıl sonra Zehra’nın kocası eve gelir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 274 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde yazdığınız tiyatro metnine uygun rol dağılımı yaparak
oyununuzu sergileyiniz.

6. ETKİNLİK

Aşağıda 2017 yılı itibari ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların uyruklarına göre dağılımını gösteren grafik verilmiştir. Grafiği inceleyerek verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

(Y) Türkiye’de en fazla ikamet eden yabancı uyruklu kişiler Suriye uyrukludur.
(D) Türkiye’de ikamet eden Azerbaycan uyruklu kişiler Türkmenistan uyruklu kişilere
göre daha fazladır.
(D) Türkiye’de ikamet eden Kırgızistan ve İran uyruklu kişilerin sayısı Irak uyruklu
kişilerin sayısından azdır.
(D) Türkiye’de ikamet eden Afganistan ve Rusya Federasyonu uyruklu kişilerin sayısı
birbirine çok yakındır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 275 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri, taşıdığı duyguyla eşleştiriniz. Açıkta kalan duygu ile ilgili bir cümle kurunuz.

Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 275 Cevapları MEB Yayınları

8. ETKİNLİK

1923’te yapılan nüfus mübadelesi ile ilgili araştırmanızın sonuçlarını aşağıya yazınız. Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 1923 yılında Lozan Barış Antlaşmasına ek olarak yapılan resmi sözleşmede Yunanistan ve Türkiye kendi ülkelerinin insanlarını dini esas alarak zorunlu göçe tabi tutmuşlardır. Mübadele de 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum Yunanistan’a,500.000 Müslüman Türk Türkiye’ye göç etmiştir. Zorunlu göç sonucunda ekonomide iki ülkede 20 yılı aşkın krize yol açmıştır.

Gelecek Derse Hazırlık
• Bir ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi daha önemlidir? Bu konuyla ilgili bir
araştırma yapınız.
• Sevdiğiniz bir yiyeceğin ya da içeceğin yapım aşamasını izleyiniz.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.