Anasayfa Kitap Cevapları
27 Mart 2023, 23:52 - Mehmet Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171-172. Cevapları TUNA Yayınları

6. Ünite Neler Öğrendiniz? Etkinliği Cevapları

6. Ünite Etkin Vatandaşlık: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 171-172-174. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Tuna yayınları

NELER ÖĞRENDİNİZ?

A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanlar ile tamamlayınız.

sorumluluk – nutuk – birleşmiş milletler – özgürlük – sosyal – eğitim – ayrıcalık – çalışma – egemenlik – sorumsuzca

Cevap:

1. Sınırsız (özgürlük) yoktur.
2. Öğrencilerin katıldıkları gruplarda (sorumluluk) üstlenmeleri gerekir.
3. Sınıf hentbol takımındaki bir öğrencinin özürsüz olarak maça çıkmaması (sorumsuzca) bir davranıştır.
4. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Birleşmiş Milletler) tarafından kabul
ve ilan edilmiştir.
5. Her çocuğun (eğitim) alma hakkı vardır.
6. TBMM’nin açılışıyla birlikte (egemenlik)millete geçmiştir.
7. Mustafa Kemal Türk milletinin bağımsızlığını nasıl kazandığını (Nutuk) adlı eserinde anlatmıştır.
8. Öğrenciler okullarında (sosyal) etkinliklere katılarak başkalarıyla iletişim kurma ve kendilerini ifade edebilme becerileri kazanırlar.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

Cevap:

(Y) 1. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 16 yaşından küçük her insan çocuk sayılır.
(D) 2. Türkiye Cumhuriyeti, millî egemenlik ilkesine dayanan bir devlettir.
(D) 3. Derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir.
(Y) 4. Çocuklar fikirleri sorulmadıkça ailedeki karar süreçlerine katılmamalıdır.
(D) 5. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalayan devletlerden biridir.
(D) 6. Okulda düzenlenen törenlere katılmak sorumluluklarımızdan biridir.

Sonraki Ödev:  İnsanlar hangi hareketleriyle selin bir doğal afete dönüşmesine yol açabilir?

C. Aşağıda verilen haklar ve sorumlulukları ilgili başlıkların altına yazınız.

eğitim görmek – eğlenmek – ders çalışmak – tutumlu olmak – çevreyi temiz tutmak – başkalarına karşı saygılı olmak- düşünceyi ifade etmek – temiz bir çevrede yaşamak

Haklar: eğitim görmek – düşünceyi ifade etmek – temiz bir çevrede yaşamak – eğlenmek

Sorumluluklar: ders çalışmak – tutumlu olmak – çevreyi temiz tutmak – başkalarına karşı saygılı olmak

6. Ünite Neler Öğrendiniz? Etkinliği Cevapları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Tuna yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailede üstlenmesi gereken sorumluluklardan biri değildir?
A) Yatağını toplamak
B) Para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunmak
C) Sofranın kurulması ve toplanmasına yardım etmek
D) Ailede alınan kararlara uymak
Cevap: B


2. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden biri değildir?
A) Millî marşımız B) Meclisimiz C) Okulumuz D) Bayrağımız
Cevap: C


3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırı durumlardan biridir?
A) Çalışmak isteyen çocuklara devlet tarafından iş bulunması
B) Çocuklara zorunlu eğitim verilmesi
C) Çocukların gerektiğinde ailelerinden alınarak devletin korumasına verilmesi
D) Çocuklara onayları alınmadan aşı yapılması
Cevap: A


4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuk hakları dünyadaki bütün çocuklar için geçerlidir.
B) Çocuk hakları doğuştan kazanılmıştır.
C) Çocukların hangi haklardan yararlanacağına yöneticiler karar verir.
D) Mahkeme kararı olmadan hiçbir çocuk ailesinden koparılamaz.
Cevap: C


5. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okulda katılacağı eğitsel ve sosyal etkinliklerden biri değildir?
A) Kardeş okulu ziyaret etmek B) Tiyatro topluluğuna katılmak
C) Bilim şenliği düzenlemek D) Velilerden bağış toplamak
Cevap: D


6. “Büyük Millet Meclisi ulusal egemenliğe dayanan bir kurumdur.” diyen biri bu görüşüne kanıt olarak Meclisin hangi özelliğini gösterebilir?
A) Adında Türkiye kelimesinin geçmesini
B) Üyelerinin millet tarafından seçilmesini
C) Kurtuluş Savaşı sırasında açılmasını
D) Ankara’da bulunmasını
Cevap: B


7. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okuldaki sorumluluklarından biri olamaz?
A) Sınıfları temizlemek B) Okul eşyalarını korumak
C) Nöbet tutmak D) Elektriği ve suyu israf etmemek
Cevap: C


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne yeni maddeler ekleme yetkiniz olsaydı hangi maddeleri eklerdiniz?,
Cevap: Maddi durumu el vermeyen uzak topraklarda yaşayan çocukların beslenme ve eğitim haklarını maddi olarak karşılanmak zorunda olmasını destekleyen bir madde koyardım.

Sonraki Ödev:  İnsanın Kendisini Başka İnsanların Yerine Koymasının Faydaları Neler Olabilir?

15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken şehit düşen vatandaşlarımıza hitaben bir mektup yazsaydınız onlara neler söylemek isterdiniz?
Cevap: Vatanı ve Bayrağı için, Canı değil ülkesi gider diye korkan cesur yiğit şehitlerimiz, sizlerin sayesinde şuan özgürce yaşamaktayız. Siz hain geceyi bedenlerinizi ortaya koyarak engellemeseydiniz şuan ortam çok farklı olabilirdi. Gazi ve şehitlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.