Anasayfa
Ara Bul
1 Ekim 2021, 15:03
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146-147-148 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146-147-148 Cevapları MEB Yayınları MADDE VE ISI: ÜNİTE DEĞERLENDİRME 2. Kitap

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

Cevap:

1) Isı alan maddelerin taneciklerinin hareketi artar.
2) Odun, tarımsal atıklar, canlı artıkları ve çöpler biyokütle enerjisine örnek verilebilir.
3) Aynı hacimde olan iki cisimden kütlesi büyük olan madde, yoğunluğu daha çok alan maddedir.
4) Yanma özelliğine sahip olan ve çevresine ısı veren maddelere yakıt denir.
5) Aynı kütleye sahip iki cisimden hacmi büyük olanın yoğunluğu daha azdır.
6) Rüzgar, güneş, hidroelektrik enerjileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
7) Bütün maddelerin taneciklerinin arasında boşluk bulunur.
8) Binalardaki ısı kaybını yavaşlatma işlemine yalıtım denir.
9) Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara fosil  yakıtlar denir.
10) Çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları

B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.

Cevap:

(Y) Isı alan maddelerin yoğunlukları artar.
→Isı alan maddenin yoğunluğu azalır.
(Y) Tüm maddeler bütünsel yapıdadır.
Tüm maddeler tanecikli yapıdadır
(Y) Buzu oluşturan tanecikler birbiri üzerinde kayarak yer değiştirebilir.
→Katılar sadece titreşim hareketi yapar.
(Y) Doğal gaz yenilenebilen enerji kaynaklarındandır.
→Yenilenemez enerji kaynağıdır.
(D) Akıcı özelliğe sahip maddeler titreşim hareketi de yapar.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Aşağıdaki görsellerde gösterilen madde tanecik modellerinin maddenin fiziksel haline göre eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap: D

2) Ahmet, içinde hava bulunan bir şırınganın pistonunu aşağı doğru iterek havanın sıkışmasını
sağlıyor. Ahmet’in yaptığı bu deneyden hareketle aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri
çıkarılabilir?

I. Havanın belirli bir şekli yoktur.
II. Piston itildiğinde hava tanecikleri arasındaki
boşluk azalır.
III. Sıkışan havanın kütlesi artar.

Cevap: C


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları

3) I. Katı haldeki tanecikler yalnızca ……………. hareketi yapar.
II. ……………. maddeler bulunudukları kabın şeklini alır.
III. Tanecikler en çok maddenin ……………. halinde hareketlidir.
Verilen ifadelerdeki boşlukları tamamlayan kelimeler, hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap: B

4) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi maddenin tüm halleri (katı, sıvı, gaz) için ortaktır?

Cevap: A

5) Ayşe, mutfakta tencerenin metal kısmına ve plastik sap kısmına dokunur. Metal kısmı,
plastik kısımdan daha soğuk hisseder.
Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebini en iyi açıklar?

Cevap: B

6) I. Ekonomik açıdan uygun olmalıdır.
II. Kısa ömürlü olmalıdır.
III. Çevreye zarar vermemelidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerindendir?

Cevap: C

7) I. Çevreyi korumak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
II. Sera etkisini arttıran sebeplerden birisi de fosil yakıtların kullanılmasıdır.
III. Fosil yakıtlar sanayinin gelişmesine katkıda bulunur.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap: B

8) I. Doğal gaz kullanımının daha kolay olması
II. Kömürün daha fazla zararlı atık madde oluşturması
III. Doğal gazın insan sağlığı açısından daha az zararlı olması
Büyükşehirlerde ısınma amacıyla doğal gaz, kömüre göre daha çok tercih edilmektedir.

Yukarıda verilenlerden hangileri bu durumun sebebi olabilir?

Cevap: D


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları

9) Aşağıdaki tabloda yoğunlukları verilen 4 madde bulunmaktadır.

Bu maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir?

Cevap: D

10) Yoğunluğu 2 g/cm3 olan bir maddenin kütlesi 20 g olduğuna göre hacmi kaç cm3 tür?

Cevap: C

11) Bir mühendis ısı yalıtımlı ürünler tasarlamak istiyor. Bunun için K, L ve M maddelerini
kullanarak deney yapıp sonucunda elde ettiği veriler doğrultusunda ısı yalıtımı için en uygun
malzemeyi seçecektir.
Yapacağı deney için özdeş üç behere eşit miktarda su koymuş ve her bir beheri K, L ve M
maddeleri ile kaplamıştır. Beherleri eşit süre ile özdeş ısıtıcılarla ısıtıp aşağıdaki gibi bir grafik
oluşturmuştur.

Mühendisin yaptığı deneye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Cevap: B

12) Demirden yapılmış A ve B maddelerinin kütleleri aşağıdaki şekilde görülmektedir. Bu
maddelerin hacim ve yoğunlukları ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap: B

13) Bazı ısı yalıtım malzemelerine ait özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Numaralandırılmış yerler doğru olarak tamamlandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisine
ulaşılır?

Cevap: C

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.