Anasayfa Kitap Cevapları
11 Eylül 2022, 0:56 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221-222-223 Cevapları MEB Yayınları

Elektriğin İletimi Ünite Değerlendirme Cevapları

ELEKTRİĞİN İLETİMİ 2. ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221-222-223 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

1-) 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki elektrik devresindeki A-B uçlarına aynı maddeden yapılmış ve dik kesit alanları eşit K, L, M iletken telleri bağlandığında dirençler arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Ampul parlaklıkları ile direnç arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Direncin artmasıyla ampulün parlaklığı azalır. M>L>K

2) Saf su iletken midir? Eğer iletken değilse iletken hale getirilebilir mi?
Cevap: Yalıtkandır. tuz ekleyerek iletken hale getiririz.

3) Günlük hayatta elektrik yalıtkanı olan maddelerin kullanım alanları nerelerdir?
Cevap: Elektrik kabloların dışı, fişler, prizler.

4) Bir çubuğun iletken mi yalıtkan mı olduğu bilinmiyor. Bunu anlayabilmek için nasıl bir çalışma yapabiliriz?
Cevap: Test devresi oluşturularak devrenin ucuna çubuk dokundurulur. Ampul ışık verirse Çubuk iletkendir.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.
Cevap:

1) Maddelerin elektrik enerjisinin iletilmesine karşı gösterdiği zorluğa direnç denir.
2) Elektrik enerjisini iyi ileten maddelere iletken  denir.
3) Elektrik enerjisini iyi iletmeyen maddelere yalıtkan denir.
4) Direnç; bir iletkenin cinsine, dil kesit alanına  ve uzunluğuna  bağlıdır.
5) Kabloların dış kısmı, yalıtkan bir madde olan plastik  ile kaplıdır.
6) Kablo  elektrik enerjisinin taşınmasını sağlayan devre elemanıdır.
7) Bir devredeki ampulün parlaklığı devredeki telin uzunluğuna bağlıdır.
8) Ampulün içinde filaman tel bulunur.
9) Dik kesit alanı arttıkça bir iletkenin direnci azalır.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165-166. Cevapları Sevgi Yayınları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.
Cevap:

(Y) Elektrik enerjisini ileten maddelere yalıtkan madde denir.

→Elektrik enerjisini ileten maddelere iletken madde deni

(D  Vücudumuz elektrik enerjisini iletir.

(D) Islak tahta parçası iletkendir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları

(Y) İletken maddelerin dirençleri büyük, yalıtkan maddelerin dirençleri küçüktür.

→İletken maddelerin dirençleri küçük, yalıtkan maddelerin dirençleri büyüktür. 

(D) Saf su, içerisine tuz atılıp karıştırıldığında iletken hale geçer.

(Y) Kuru hava elektrik enerjisini iletir.

→ Yağmurlu hava elektrik enerjisini iletir.

(D) Devre elemanlarının her biri, bir direnç değerine sahiptir.

(D) Ütü, fırın, elektrik sobası gibi elektrikli cihazların içinde direnci büyük teller kullanılır.

(D) Eşit kesit alana sahip aynı cins maddeden yapılmış iki iletkenden uzun olanın direnci, kısa olanınkinden daha büyüktür.

(Y) Bir iletkenin direnci, iletkenin kütlesine bağlıdır.

→ Bir iletkenin direnci iletkenin cinsine, uzunluğuna ve dik kesit alanına bağlıdır.


D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Şekildeki elektrik devresinde bağlantı kabloları arasına bakır çubuk bağlanmıştır.
Bu çubuğun yerine aynı uzunlukta fakat daha kalın bakır çubuk bağlandığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?
Cevap: B

A) Devrenin direnci artar.
B) Devrenin direnci azalır.
C) Devredeki ampul parlaklığı azalır.
D) Devredeki elektrik enerjisi artar.


2)

  • Mehmet: “İletken maddelerin direnci yalıtkanlara göre küçüktür.”
  • Aylin: “Bir devrede iletkenliği küçük olan tel kullanmak ampul parlaklığını azaltır.”
  • Muammer:”Direnci küçük olan telin yalıtkanlığı, direnci büyük olan telin yalıtkanlığından fazladır.”

Hangi öğrenci veya öğrencilerin iletkenlik ve yalıtkanlık ile ilgili yaptığı yorumlar doğrudur?
Cevap: C

A) Mehmet
B) Aylin ve Muammer
C) Aylin ve Mehmet
D) Muammer ve Mehmet

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141-142-143-144 Cevapları Sevgi Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları

3)

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları
Yukarıda verilen maddelerden hangileri elektrik enerjisini iyi iletmez?
Cevap: C

A) 1-2-5 B) 1-5-7-8
C) 2-5-7-8 D) 2-4-6-8


4)

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları

Esin, yukarıda verilen elektrik test devresinde K-L uçlarına bakırdan yapılmış farklı boyutlarda çubuklar yerleştiriyor.
Buna göre, yukarıda verilen çubukları K-L uçlarına sırayla ekliyor. Ampul parlaklığının büyükten küçüğe sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: A

A) II- I- III B) I- II- III C) III- II- I D) I- III- II


5) Aşağıdaki kaplarda verilen sıvılardan hangileri kullanılarak hazırlanan düzenekler elektrik akımını iletir?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları

Cevap: D

A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) Yalnız III


6)

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları
6. sınıfta okuyan Şeyma, Fen Bilimleri dersinde elektriksel dirençle ilgili iki deney tasarlamıştır. 1. deneyde ampulün daha az yandığını gözlemlemiştir. Buna göre bu deneyin bağımlı ve bağımsız değişkenleri nelerdir?

Cevap: B

BAĞIMLI BAĞIMSIZ
A) İletken kablo kalınlığı Pil sayısı
B) Ampul parlaklığı İletken kablo kalınlığı
C) Pil sayısı Ampul parlaklığı
D) İletken kablo kalınlığı Ampul parlaklığı


7) Engin ve Ebru elektrik devresinde oluşturdukları ampul parlaklığını değiştirmek için farklı etkinlik yapıyor.

Ebru: Elektrik devresindeki iletken çubuğun yerine aynı kalınlıkta daha uzun bir çubuk yerleştiriyor.
Engin: Elektrik devresindeki iletken çubuğun yerine aynı uzunlukta daha kalın bir çubuk yerleştiriyor.
Buna göre; Ebru ve Engin’in yaptıkları etkinliklerden sonra ampul parlaklığı nasıl değişir?
Cevap: C

Ebru’nun Etkinliği Engin’in Etkinliği
A) Artar Azalır
B) Azalır Değişmez
C) Azalır Artar
D) Değişmez Artar

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.