Anasayfa Kitap Cevapları
8 Mart 2024, 23:23 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43 Cevapları MEB Yayınları

2. Ünite Yapalım Öğrenelim Cevapları

2. Ünite 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1.(Y) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.
2.(D)Bedensel ve ruhsal olarak kendini geliştirmek insanın kendisine karşı sorumluluğudur.
3.(Y)İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.
4.(Y)Bütün çocuklar haklarını kullanabilmektedirler.
5.(D)İnsan hakları toplumsal yaşam içerisinde anlam kazanır.
6.(D)Günlüğümün izinsiz okunması özel yaşama saygı hakkımın ihlal edilmesidir.
7.(Y)Özgürlük ile sorumluluk arasında bir ilişki yoktur.
8.(D)Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir.
9.(D)Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.
10.(D)Haklarımızın ihlal edilmesi kendimizi değersiz hissetmemize neden olur.
11.(D)Çocuklar hak ve özgürlükleri elde etmek için çaba göstermek zorundadır.
12.(D)Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız.


B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda yasal yollara başvurulmalıdır.
2. Düşüncelerimi özgürce ifade etme hakkım vardır.
3. Başkalarının düşüncelerine saygı gösterme sorumluluğum vardır.
4. Temiz bir çevrede yaşama hakkım, yaşadığım çevreyi temiz tutma sorumluluğum
vardır.
5. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak birlikte yaşamanın temelidir.
6. Eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi kamu hizmeti alırken haksızlığa uğradığınızda
Kamu Denetciliği Kurumuna başvurabilirsiniz.
7. Kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken her çocuğun fikirlerini söyleme hakkı vardır.
8. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklere sahip çıkmak, zarar vermemek, zarar verenleri uyarıp
yetkililere bildirmek insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarındandır.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 66-67. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?
Cevap: B

A) Başarılarını takdir etmek
B) Dedikodusunu yapmak
C) Saygı duymak
D) Sırlarını başkaları ile paylaşmamak


2. Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Cevap: A

A) Kavga etmek
B) Anlaşma sağlamak
C) Yasal yollara başvurmak
D) İnsan hakları kuruluna başvurmak


3. Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır?
Cevap: A

A) Birlikte yaşadığımız yeri temiz tutmak
B) Birlikte yapılacak etkinlikte onların fikrini dikkate almamak
C) İzin almadan başkasının eşyasını kullanmak
D) Düşüncemizi ifade ederken başkalarının onurunu kırmak


4. Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir?
Cevap: C

A) Okul meclisleri
B) Kamu Denetçiliği Kurumu
C) Hastaneler
D) İl ve ilçe insan hakları kurulları


5. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz?
Cevap: C

A) Güven
B) Mutluluk
C) Değersizlik
D) Sevinç


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki davranışları ait oldukları sorumluluklarla eşleştiriniz.
Cevap:

  • Lambaları gereksiz ise söndürmek (Çevreye karşı sorumluluklarımız)
  • Verdiğimiz sözü tutmak (Arkadaşlarımıza ve diğer insanlara karşı sorumluluklarımız)
  • Hayvanlara zarar vermemek (Hayvanlara karşı sorumluluklarımız)
  • Onurlu yaşamak (Kendimize karşı sorumluluklarımız)
  • Tarihi eserlere zarar vermemek (İnsanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımız)
Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 28-29 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 42


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

E- Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.

1. Özgürlüğün sınırları var mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet vardır. Benim özgürlüğüm başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.

Cevap: Özgürlüğün sınırları vardır. Başkasının hakkı başladığı yerde bizim hakkımız biter.


2. Fikirlerinize saygı duyulmadığında neler hissedersiniz? Açıklayınız.
Cevap: Kötü hissederim. üzülürüm sinirlenirim. Çünkü özgür düşünebilirim ve bun aherkesin saygı duyması gerekir.

Cevap: Fikirlerime saygı duyulmadığında üzülürüm. Çünkü herkesin farklı düşüncesi olabilir buna saygı duyulmalı.


3. “Hak ve özgürlüklerimizi başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyarak kullanırız.” ifadesini yazarak açıklayınız.
Cevap: Herkesin hak ve özgürlükleri vardır. Bizim de onlara saygı duymamız gerekir.

Cevap: Müzik dinlemek hakkımız. Fakat başkalarını rahatsız edecek seviyede dinlemek başkalarını rahatsız edebilir. Başkalarının rahatsız olması onların hakkına girmek sayılır.


4. Öğrenci olarak sorumluluklarımızı örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: Ders çalışmak, okula zamanında gitmek, ödevlerini yapmak gibi sorumluluklarımız vardır.

Cevap: Derslerimizi elimizden geldiğince en iyi noktaya getirmeli, öğretmenimizi iyi dinlemeli, okulda öğrendiklerimizi davranışlarımızla göstermeli, okula vaktinde gidip vaktinde eve dönmeliyiz.


5. Cumhuriyet yönetiminin değerleri nelerdir? Yazınız.
Cevap: Herkes eşittir. Düşünce özgürlüğü vardır ve söz hakkına sahiptir.

Cevap: Eşitlik, hak, özgürlük, egemenlik, seçim gibi değerlidir.


Sonraki Konuya Hazırlık

Aile büyüklerinizden yardım alarak boyunuzu ve kilonuzu öğreniniz.
Cevap: Bu kısmı kendinize göre yapınız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap