Anasayfa Kitap Cevapları
11 Eylül 2023, 1:23 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87 Cevapları MEB Yayınları

5. Ünite Yapalım Öğrenelim Cevapları

5. Ünite 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Toplumsal yaşamda düzeni sağlamak için kurallar gereklidir.
2. (Y) Yere tükürmemek bir görgü kuralıdır.
3. (D) Kurallara uymak bir vatandaşlık görevidir.
4. (D) Kurallar zaman içerisinde değişebilir.
5. (Y) Bayramda büyüklerimizi ziyaret etmek yazılı bir kuraldır.
6. (D) Hukukun üstünlüğü hem bireyin hem de devletin yasalara uymasıyla mümkündür.
7. (Y) Kuralların olmadığı toplumlar, diğer toplumlara göre daha güvenlidir.
8. (Y) Toplumda sadece yazılı olmayan kurallara uymak yeterlidir.
9. (D) Kurallara uyulmadığında yaptırımlarla karşılaşırız.
10. (D) Kurallar toplumda huzuru sağlar.


B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Kurallar bir toplumda zaman içinde değişim gösterebilir.
2. Yazılı olmayan kurallara uymadığımız zaman ayıplama, kınama, dışlama gibi yaptırımlarla karşılaşırız.
3. Hukuk kuralları yazılı kurallardır.
4. Kurallara uymadığımız zaman yaptırım uygulanır.
5. Görgü kuralları, gelenekler, din kuralları ve ahlak kuralları yazılı olmayan kurallardır.
6. Hukuk kurallarına uyulmazsa ilgili kurumlar ceza verir.
7. Bireyin devlete, devletin de bireye karşı görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiştir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 62-63 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir?
Cevap: D

A) Ali’nin yedi yaşında okula başlaması
B) Şoför Ahmet Bey’in kırmızı ışıkta otomobilini durdurması
C) Hasan’ın söz hakkı alarak konuşması
D) Merve’nin otobüse sıra takip etmeden binmesi


2. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumu belirtmektedir?
I. Toplumsal uyum artar.
II. Herkes haklarını özgürce kullanabilir.
III. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görebilir.
IV. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar.

Cevap: D

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) III ve IV


3.Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır?
Cevap: D

A) Yazılı kurallar
B) Kanunlar
C) Yönetmelikler
D) Yazılı olmayan kurallar


4.Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir?
Cevap:  B

A) Büyüklerimize karşı saygılı olmak
B) On sekiz yaşında oy kullanmak
C) Konuşan birinin sözünü kesmemek
D) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 68-69. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından biri değildir?
Cevap: A

A) Trafikte kırmızı ışıkta geçer.
B) Ülkesine ve vatanına bağlıdır.
C) Yasalara uyar.
D) Kurallara uymayanları uyarır.


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri, verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanları kullanarak doldurunuz.
Cevap:

4. Sinif Insan Haklari, Yurttaslik ve Demokrasi Ders Kitabi Sayfa 86 Cevaplari MEB Yayinla


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

E. Kurallara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çeken bir yazı yazınız.
Cevap: Kurallar toplumda düzeni oluşturan bir unsurdur. Oluşabilecek yanlışlıklara, haksızlıklara karşı belirli kurallar vardır. Yazılı olan kurallar ile devlet ilgilenmektedir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde belirli cezaları vardır. Yazılı olmayan kurallar ise örf ve adetler, gelenekler, ahlak kuralları gibi bunlarda yazılı değildir. Bu gibi kurallara uyulmadığı zaman ise toplumda kötü bir kişi haline bürünürüz. Her kural toplumda huzur ve güven ortamı kurmak için oluşturulmuştur. Bu yüzden bu kurallara uyup uymayanları ise uyarmamız gerekmektedir. Bu sayede huzur ve güven ortamını da sağlamış oluruz.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.