Anasayfa Kitap Cevapları
8 Ocak 2023, 2:17 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 195-196. Cevapları E-Kare Yayıncılık

7. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

7. ÜNİTE: KÜRESEL İLİŞKİLER AĞI  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 195-196. Sayfa E-Kare Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları E-Kare Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
Cevap:

1. (D) Bir yerin iklim şartları oraya gelen turist sayısını etkiler.
2. (D)  İletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmelerin, ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiler.
3. (Y UNESCO, dünyanın birçok yerinde ortak miras ögeleri üzerinde çalışmalar yürütmemektedir.
4. (Y) Bir ülkenin her türlü kültürel zenginliğini görmek için o ülkeye gitmeye gerek yoktur.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:

1. Farklı şehirlerde düzenlenen fuarlar, kültür, sanat ve spor etkinlikleri …..ülke ekonomisine ……. büyük katkı sağlıyor.
2. İlk çağlarda hayatta kalabilmek için seyahat eden insanlar, daha sonraları ….ticaret……. amaçlı seyahat etmeye de başladılar.
3. Turistlerin dünyayı dolaşmaları, yerel halkta ……kültürel mirasa duyarlılık…… konusunda bilinçlenmeye olumlu katkı sağlıyor.
4. Dünyanın farklı yerlerindeki ……ortak miras ögeleri……… UNESCO tarafından bir liste hâline getiriliyor.


C. Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları E-Kare Yayıncılık


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

Sonraki Ödev:  Teknoloji Kullanımının Artmasıyla Geleneklerimizde Nelerin Değiştiğini Büyüklerinizle Görüşerek Aşağıya Yazınız.

1. (…) Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilemez?
Cevap: D) Ürün taşıma kapasitesinin azalması


2. (…) Aşağıdakilerden hangisinin verilen bilgiye bağlı olarak gelişen bir durum olduğu söylenebilir?
Cevap: C) Uluslararası ticaretin ortaya çıkması


3. Bir ülkenin doğal varlıklarının ve tarihî zenglinliklerinin fazla olması aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine daha çok katkı sağlar?
Cevap: D) Turizm


4. (…) Aşçı Veysel’in verdiği bilgiye göre turizm ile ilgili,
l. İnsanlara iş imkânı sağlar.
ll. Ülke ekonomisini geliştirir.
lll. Kültürler arası etkileşim ortam hazırlar.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: D) I, II ve III


5. (…) Bu bilgilere göre Louis Pasteur’un hangi alanda insanlığın ortak mirasına katkıda bulunduğu söylenebilir?
Cevap: A) Bilim


6. (…) Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap: A) ortak miras


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Tarım, sanayi ve uluslararası ticaret arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklayınız.
Cevap: Bir ülkede yapılan tarım ve sanayi gibi ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması hem ülke içi satışa hem de ülke dışı satışa etki gösterir. Bu alandaki faaliyetler gelişme ve artış ile uluslararası satış başlamış olur. Ticaret bu şekilde gelişir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188-189-190-192-193-194. Cevapları E-Kare Yayıncılık

2. İletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmelerin ticari faaliyetler için önemi nedir?
Cevap: İletişim ve ulaşım bir ülkede ne kadar çok gelişirse diğer devletler ile olan ilişkilerde o kadar çok gelişir. Ticarette iletişim ile ürünler hakkında bilgi daha çabuk verilir. Ulaşımın iyi olması da ürünlerin daha hızlı ulaşmasını sağlar.

3. Turizmin bir ülkenin kültürel zenginliğinin artmasında oynadığı rolü açıklayınız
Cevap: Turizm ile farklı ülkelere ait insanların gelerek burada birarada olması kültürel etkileşiminin doğmasını sağlar.

4. Ortak miras ögelerinin uluslararası ilişkilere yaptığı katkılar nelerdir?
Cevap: Ortak Miras ögeleri birçok insanın bu eserleri görmek için ülkeleri ziyaret etmesi kültürel etkileşimi oluşturur. Aynı zaman da o çağda yaşamış olan toplum hakkında bilgiler edinerek kültür seviyesinin artmasını da sağlamaktadır.

5. Turizm, ön yargıların ortadan kalkmasında ne gibi bir rol oynayabilir? Örnekler veriniz.
Cevap: Önceden süre gelen farklı toplumlara ait görüşler turizm ile yıkılmaya başlar. Turizm farklı toplumların biraraya gelerek kaynaşmasını sağlar. Toplumlar kaynaşarak ön yargılarını kırarlar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.