Anasayfa Kitap Cevapları
6 Aralık 2022, 20:09 - Zülal Güneş Yazdı

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 199-202-203-204. Cevapları Gizem Yayıncılık

Gemiler Nasıl Yüzer? Metni Cevapları

8. TEMA: Bilim ve Teknoloji 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 199-202-203-204. Sayfa Gizem Yayıncılık


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Gizem Yayınları

1. ETKİNLİK: ÖĞRENMEDEN ÖNCE

Resimlerdeki deniz taşıtlarının adlarını yazalım.
Cevap:

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Gizem Yayınları


2. ETKİNLİK: OKUYALIM

“Gemiler Nasıl Yüzer?” metnini önce sessiz, sonra sesli olarak okuyalım. Okuma sonrasında aşağıdaki yönergeleri uygulayalım.
Cevap:

• Metnin başlığını yazalım.
⇒ Gemiler Nasıl Yüzer?

• Metnin ilk cümlesini yazalım.
⇒ Bir zamanlar ben de çocuktum.

• Metnin ilk cümlesini hecelerine ayıralım.
⇒ Bir za-man-lar ben-de ço-cuk-tum.

• Metnin son cümlesini yazalım.
⇒ Gemilerle ile ilgili öğrendiğim bilgiler, onları çok sevmemin başlangıcıydı belki de. 

• Metnin son cümlesini hecelerine ayıralım.
⇒ Ge-mi-ler-le ile il-gi-li öğ-ren-di-ğim bil-gi-ler, on-la-rı çok sev-me-min baş-lan-gı-cıy-dı bel-ki de.

• Metnin yazarının adını ve soyadını yazalım.
⇒ Soner GÜLSÖKEN


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Gizem Yayınları

3. ETKİNLİK: KELİME ÇALIŞALIM

a. Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını aynı numaraları vererek eşleştirelim.
Cevap:

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Gizem Yayınları

b. Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayalım
Cevap:

Ablam yarın atölyeye gittiğinde güzel bir resmimi çizeceğini söyledi.
Amcamın Fransa’dan getirdiği seramik vazoyu sehpanın üzerine koyduk.
Bu köprünün yapımında, sağlam olması için çok fazla çelik kullanılmış.

Sonraki Ödev:  Atatürk’ün en beğendiğiniz özelliği hangisidir?

4. ETKİNLİK: ANLAYALIM

a. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.
Cevap:

(Y) Kayık biçimindeki nesneler suyun dibine batmaz.
(D) Taş parçası suya atıldığında suyun yüzeyinde durur.
(D) Cismin suda batmaması ağırlığına bağlıdır.
(D) Bir cismin yüzmesi şekline bağlıdır.
(Y) Cisim ne kadar küçükse kaldırma kuvveti o kadar çoktur.
(D) Top biçimindeki çamur suyun yerini yeterince değiştiremediği için batmıştır.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları Gizem Yayınları

b. Okuduğumuz metinle ilgili bir soru hazırlayarak bir arkadaşımıza soralım. Soruyu ve arkadaşımızın verdiği cevabı yazalım.
Cevap:

SORU: Cismin yüzebilmesi için gerekli olan malzeme nedir?
CEVAP: Suyun miktarının cismin ağırlığına eşit ya da ondan daha büyük olması gerekir.


5. ETKİNLİK: SÖZ VARLIĞIM

Aşağıdaki kutucuklara gelmesi gereken noktalama işaretlerini yazalım
Cevap:

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları Gizem Yayınları


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları Gizem Yayınları

6. ETKİNLİK: KONUŞALIM

Bir kaptan olduğumuzu hayal edelim. Gemimizle nerelere gitmek ve neler yapmak istediğimizi arkadaşlarımıza anlatalım.
Cevap: Bir kaptan olsaydım gemimin en iyi şekilde süslenmesini ve donanmamın çalışkan olmasını isterdim. Geminin rotasını ilk olarak İngiltere’ye daha sonra Amerika’ya çevirirdim.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 2022

7. ETKİNLİK: YAZALIM

Hem denizde hem karada gidebilen bir taşıt tasarlayarak resmini çizelim. Tasarladığımız taşıtın özelliklerini noktalı yerlere azalım.
Cevap: Hem karada gem de denizde giden taşıtım denize indiği zaman tekerlek içe geçerek botu şeklini alacak. Karaya çıktığı zaman ise tekerlekler açılacak ve karada gidebilecek.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları Gizem Yayınları


8. ETKİNLİK: ÖĞRENDİKTEN SONRA

Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim

• Taşıtlar hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor?
Cevap: Taşıtlar bir yerden başka bir yere gitmemizi daha kolay ve daha hızlı bir şekilde sağlamaktadır.

• Bir yere seyahat edecek olsanız hangi taşıtı tercih edersiniz? Niçin?
Cevap: Uçağı tercih ederim. Çünkü gitmek istediğim yere daha çabuk giderim.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.