Anasayfa Kitap Cevapları
22 Aralık 2022, 21:56 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111-112-113-114-115. Cevapları MEB Yayınları

4. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

4. ÜNİTE: MADDE VE DEĞİŞİM: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111-112-113-114-115. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 111 Cevapları

Sınavlarda Çıkmış Sorular

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. I. Yıpranan motor dişlilerinin yağlanması.
II. Buzlanmış yolların buzlarının sökülmesi
III. Kışın araçlara kar lastiklerinin takılması

Yukarıdaki olaylardan hangileri sürtünme kuvvetini artırır?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) II. ve III. D) I, II ve III.

Cevap: C


2. Aşağıda günlük hayatımızda kullanılan üç farklı araç gösterilmiştir. Buna göre bu araçların hangileri tasarlanırken sürtünme kuvvetinin etkileri azaltılmak istenmiştir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Cevap: B


3. Şeffaf özdeş dinamometrelere, üzerine ağırlıkları yazılmış farklı cisimler takıldığında şekillerdeki gibi duruyor. Şekilde I. dinamo metrenin doğru ölçüm yaptığı bilinmektedir. Buna göre diğer dinamometrelerden hangileri doğru ölçüm yapmıştır?

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183-184-185. Cevapları MEB Yayınları

A) Yalnız IV B) II ve III C) III ve IV D) II, III ve IV

Cevap: C


4. Ali bir cismi aynı lastik ile farklı yatay zeminlerde hareket ettirebilecek kadar çektiğinde lastik şekillerdeki gibi geriliyor. Bu ölçüm sonuçlarına göre I, II ve III. zeminlerin kaygan ve pürüzlü olmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

Cevap: B


5. Zeynep günlük yaşamda sürtünme kuvvetinin arttırılmasıyla elde edilecek faydaları anlatan bir poster hazırlamak istiyor. Buna göre Zeynep, posterine yukarıdaki açıklamalı resimlerden hangilerini alırsa bu amacına ulaşmış olur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

Cevap: C


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 112 Cevapları

Ünite Değerlendirme Soruları

A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
Cevap:

( D ) Dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçer.
( Y ) Kuvvet cisimlerin şeklini değiştiremez.
( Y ) Dinamo metrelerde hassas ölçüm yapmak istiyorsak kalın yay kullanmamız gerekir.
( D ) Kuvvetin birimi Newton’dır.
( Y ) Cam esnek bir cisimdir.
( D ) Dinamometrelerin içinde sarmal yay bulunur.


B- Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

Kuvvet etkisiyle şekil değiştiren ve kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski haline dönen cisimlere ESNEK denir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100. Cevapları SDR Dikey Yayınları

Cisimle temas ettiği yüzey arasında oluşan ve hareketi zorlaştıran kuvvete SÜRTÜNME KUVVETİ denir.

Balıkların vücutları su direncinden AZ etkilenecek şekle sahiptir.

Cismin hava ile temas yüzeyi ne kadar genişse HAVA DİRENCİ o kadar fazla olur.

Sürtünme kuvveti yüzeylerin az veya çok PÜRÜZLÜ olma durumlarına göre değişir.

Dinamometrelerin üzerinde ölçebilecekleri en yüksek KUVVET değeri yazılır.

Sürtünme TEMAS GEREKTİREN bir kuvvettir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 113 Cevapları

C- Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
Cevap:
1. C
2. C
3. A
4. B
5. C
6. A


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 114 Cevapları

Cevap:
7. B
8. A
9. B
10. B
11. B


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 115 Cevapları

Cevap:
12. A
13. C
14. D
15. D
16. B

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.