Anasayfa Kitap Cevapları
24 Ocak 2022, 2:58 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa Cevapları FCM Yayınları

7. Sınıf FCM YayınlarıDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 84 Cevapları FCM Yayınlar Ölçme Değerlendirme


İçindekiler

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları FCM Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1.Hac ibadetinin dinimizdeki önemini açıklayınız.

Cevap: Her ırktan insanın bir arada olmasını sağlar. Bütün oraya gelen insanların tek tür kıyafeti vardır ve böylece sınıf farkı olmaz.

2.Hac nasıl yapılır? Anlatınız.

Cevap:

MIKAT:

 • Hac niyetiyle yola çıkan Müslümanlar, harem sınırlarını belirleyen Mikat bölgelerinde ihrama girerek hac için ilk adımı atarlar.
 • Kabe’de ”tavaf’, Safa ve merve arasında ‘say’ yapılır.

ARİFE GÜNÜ :

 • Arife günü Araf’ta ‘vakfe’ yapılır.
 • Aynı gün Müzdelife’de vakfe yapıldıktan sonra güneş doğmadan Mina’ya gidilir.

BAYRAMIN 1. , 2. VE 3. GÜNÜ

 • Mina’da şeytan taşlandıktan sonra ihramdan çıkılır.
 • Bayramın 1. 2. ve 3. günlerinde Kabe’de farz olan ziyaret tavafı yapılarak hac ibadeti tamamlanır.

3.Hac, insan davranışlarını nasıl etkiler? Belirtiniz.

Cevap: Hac yaparken orada insanların uyması gereken belli kurallar vardır. Bunlara uyarak insan aslında sabrını da sınayabilir.

4. Haccın insanlar arası etkileşime ve iletişime olan katkıları hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Hac birçok insanın beraber bir safhada ibadet ettiği yerdir. Orada insanlar iç içe olduğu ve dinen kendini rahat ve huzurlu hissettiği yerdir. Bu sayede insanlar kaynaşarak hac ibadetlerini yapmış olurlar.

5.Zemzem ve Hacerülesved hakkında bilgi veriniz.

Cevap:

Zemzem, Allah’ın Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail’e ihsan ettiği mübarek suyun adıdır.

Hacerülesved Kâbe’nin doğu köşesinde bulunur. Tavafa başlarken öpülmesi sünnet olan bir taştır

6. Kurban ibadetinin dinimizdeki yeri ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Dinimizde Allah için kurban edilen onun yolunda olan kimselerin yaptığı ibadettir.

7. Kurban ibadetinin toplumsal dayanışma ve paylaşma açısından önemi hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Yoksul, muhtaç insanlara yardım amaçlı kurban verilir. Birlik ve beraberlik kurmayı sağlar.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 52-53-54 Cevapları FCM Yayınları


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 53 Cevapları FCM Yayınları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

Cevap:

Gücü yeten ve imkânı olan Müslümanların, zilhicce ayında ihram giyerek, Arafat’ta vakfe yaparak ve Kâbe’yi tavaf ederek yaptıkları farz ibadete ….hac……… denir.
Hac ibadeti, Hicret’in dokuzuncu yılında ……farz…….…….. kılınmıştır.
Hacca ve umreye giden insanların, Mekke yakınlarında ihrama girdiği yerlere ….mikat… denir.
Hac veya umre yapan Müslümanların Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmelerine …tavaf…..denir.
Hacca giden Müslümanların, Kurban Bayramı’nın arefe gününde Arafat bölgesinde bir süre bulunmasına …vakfe…… denir.
Kur’an’da belirtildiğine göre ……kabe…….., yeryüzünde inşa edilen ilk ibadethanedir.
Hac zamanının dışında, ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olmak suretiyle ihramdan çıkarak yapılan ibadete ……umre……denir.

Ç. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

(Y ) Hac, sadece Peygamberimize (s.a.v.) ve ümmetine farz kılınmış bir ibadettir.
(Y ) Kâbe, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından inşa edilmiş bir ibadethanedir.
(D ) Hac, yılda sadece bir kez ve belli zaman diliminde yapılır.
(D ) Kâbe’nin etrafında bir kez dönmeye şavt adı verilir.
(D ) Zemzem suyu, Allah’ın (c.c.) Hz. Hacer ile Hz. İsmail’e (a.s.) ikramıdır.
(Y ) Hz. İsmail (a.s.), Hz. Musa Peygamber’in (a.s.) oğludur.
( D) Kâbe’yi tavaf görevine Hacerülesved’in hizasından başlanır.
(Y ) Umre farz, hac ise sünnettir.
(Y ) Bir yılda sadece bir kez umre yapılabilir.

Sonraki Ödev:  Hac Kimlere Farzdır? Söyleyiniz.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 54 Cevapları FCM Yayınları

D. Aşağıdaki şemaya, hacla ilgili kavramları yazınız.

Cevap: Hacla ilgili kavramalar;

 • Tavaf
 • Hacerülesved
 • zemzem
 • Sa’y
 • vakfe
 • İhram

E. Aşağıdaki bulmacada, ünitede gördüğünüz bazı isim, kavram ve ifadeler gizlenmiştir.
Bunları bulup renkli kalemle işaretleyiniz. Bunun için bulmacayı sağdan sola, soldan
sağa, aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya taramalısınız.

Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 52-53-54 Cevapları FCM Yayınları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 56, 57, 59, 61, 62, 63 Cevapları FCM Yayınları

1. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları FCM Yayınları

“Ahlaklı insan” denilince aklınıza hangi özelliklere sahip kişiler gelmektedir?

Cevap: Ahlaklı insan denildiğinde Peygamaberler aklıma gelmektedir. Çünkü onlar insanlara doğru yolu iyiliği ve güzellikleri göstermek için gelmişlerdir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları FCM Yayınları

Adaletli insan, hayatında nelere dikkat eder ve başkalarına nasıl davranır?

Cevap: Karşısında ki hata yapan kişi kendine yakın olsa bile o yakınlığı bir kenara bırakıp yaptığı hataya ve davranışa göre değerlendiren insan adaletli bir insandır.

Adaletin önemi konusundaki düşüncelerinizi dile getiren bir kompozisyon yazınız.

Cevap:

Adalet, herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme anlamına gelen kişinin karşıdaki kişiyle görünüş davranış önemsenmeksizin ayrımcılık yapılmadan eşit bir şekilde davranılmayı hak etmesidir.

Dünyada herkes adaletli olmayı teklif eder fakat adaletli olmak insanın kendi içinde biter. Kişiyi dış görünüşüne yada konuşmasına göre yargılayarak ona karşı haksızlık yaparsak bu adaletli bir davranış olmaz. Daha çok aşağılama ve ayrımcılık yaparak onu dışlamak olur. Pek çok insan adaletin yoksunluğundan zarar görmüş ve görmeye devam etmektedir.

Kısacası özetlemek gerekirsek adaletli olmak herkesin kendisinde bitmektedir. Biz iyi davranıp adaletli olalım ki karşıdaki kişide bize öyle yaklaşsın.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları FCM Yayınları

Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten
kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisâ suresi, 135. ayet.)

Yukarıdaki ayet, adaletin tam olarak gerçekleşmesi için bizden nasıl davranmamızı ve nelere
dikkat etmemizi istemektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.

Cevap: Adaletli olmak için savunduğum kişilerin zenginliği fakirliğine göre değil de doğru olanı yapmamız gerektiğini söylemektedir. Çünkü yaptığımız bütün davranışları Allah görmektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları FCM Yayınları

Aşağıya,”adalet” kavramının ilk harflerini kullanarak bir şiir yazınız.

Cevap:

Adalettir aslında
Dürüstlüğün sembolü
Adalettedir aslında
Lazım olan huzur
En zor anlarda
Tutar o senin ellerini

“Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.” atasözü bize hangi mesajı vermektedir?

Cevap: Bu dünyada düşman kazanacağın yerde dostlarını biriktir anlamına gelmektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları FCM Yayınları

Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Allah katında arkadaşların en
hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise
komşusuna karşı hayırlı davranandır.” (Tirmizî, Birr, 28.)
Sizce hayırlı bir arkadaş, dostlarına ve arkadaşlarına nasıl davranır? Aşağıdaki şemaya
yazınız.

Cevap:

Hayırlı bir dost;

 • Arkadaşlarına karşı anlayışlı davranır.
 • Sırrını saklamalı
 • Ayıbını örtmeli
 • Kötü davranışlara müsade etmemeli

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları FCM Yayınları

İnsanlar dürüstlüğe önem vermezlerse toplum bundan nasıl etkilenir?

Cevap: Toplumda ki güven saygı ve sevgi azalır yerine kin nefret duyguları yerleşir. Bir insan dürüst olarak hem devlete hem de millete yararı olur.

“İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah,
Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.”
Önder Göçgün, Ziya Paşa, s. 58.
Yukarıdaki dizeler, bize hangi mesajı vermektedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Cevap: Bir insanın doğrulara yöneldikçe Allah onlara daha çok yardım edeceğinden bahsediyor.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları FCM Yayınları

Dürüstlüğün birey ve toplum açısından önemini düşününüz ve aşağıdaki şemayı, örnekten
de yararlanarak tamamlayınız.

Cevap:

 • Toplumda güven ortamını sağlar.
 • insana Allah’ın rızasını kazandırır.
 • Dostluk arkadaşlık ilişkileri düzelir
 • Doğruluk insanı ahirette kurtuluşa ulaştırır
 • Güzel ahlaka yönlendirir.

 

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 65, 67, 69, 70, 72, 74, 75 Cevapları FCM Yayınları

1. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları FCM Yayınları

“Öz denetim” ne demektir? Öz denetim bilincine sahip insan nasıl davranır ve nelere dikkat eder?

Cevap: Önemli bir amaca erişebilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını ya da başka amaca yönelme eğilimini denetleyip sınırlamasıdır.

Sonraki Ödev:  Melekler Hakkında Neler Biliyorsunuz?

“Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara, yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.”
(Mücâdele suresi, 7. ayet.)
Yukarıdaki ayet, insanda öz denetim bilincinin gelişmesine nasıl katkı sağlar? Açıklayınız.

Cevap: Kişi kendini bu ayete bakarak yaptıkları davranışları düzene koymayı, hareketlerine belli bir sınır getirmeyi sağlayabilir. Çünkü davranışlarından ahirette sorumlu tutulacağını bildiği için daha düzgün ve doğru bir insan olmaya çalışır.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları FCM Yayınları

“Gelin tanışık edelim, işi kolay tutalım,
Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz.”
(Yunus Emre Divanı, s. 150.)
Yukarıdaki dizelerden hangi mesajlar çıkarılabilir?

Cevap: Birlik ve beraberlikle sevgi ve saygı oluşur. İnsanların birlik olduğu zaman yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Birlik olunan yerde kimse çıkar uğruna koşmaz.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları FCM Yayınları

İnsanlara olan sevgi ve saygımızı göstermenin yolları neler olabilir? Aşağıdaki şemaya
örnekler yazınız.

Cevap: İnsanlara saygımızı göstermenin yolları;

 • Hiç kimseyi küçümsememek
 • Fedakar olmak
 • İnsanlara değer verir
 • Vefalı olur
 • İnsanları olduğu gibi kabul eder

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları FCM Yayınları

“Sorumluluk bilincine sahip olmak” ne demektir?

Cevap: Kişi günlük yaşamında yapması gereken görevleri bilip uygulamaya geçiriyorsa bu sorumlu bir birey sahibi olduğunu gösterir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları FCM Yayınları

“Hepiniz muhafızsınız ve hepiniz, emriniz altındakilerden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir muhafızdır ve yönettiklerinden sorumludur. Evin erkeği bir muhafızdır ve ailesinden sorumludur. Evin hanımı da muhafızdır, evinden ve çocuklarından sorumludur. Köle de efendisinin malı üzerinde bir muhafızdır ve ondan sorumludur.”
(Buhârî, Cuma, 11.)
Yukarıdaki hadis, bize hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Cevap: Sorumlu olduğumuz belli bir kişi, eşya,halk veya yönetim var. Her ne olursa olsun insanın sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinden bahsetmektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları FCM Yayınları

Bir toplumda insanlar sorumluluk bilincine sahip olmazlarsa o toplumda ne gibi olumsuzluklar yaşanır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Bir toplumda sorumluluklar yerine getirilmezse başta huzur ortamı bozulur. Karmaşalar olur tek toplumu ilgilendiren değil o yerin belediyesini veya devleti ilgilendirecek duruma gelir. Çünkü kişinin yerine getirmesi gereken sorumluluklar kendi kadar yaşadığı o ortamda olan insanları da ilgilendirir.

“Vatan sevgisi imandandır.” sözü bize ne anlatmak istiyor?

Cevap: Bizim iman gücümüz sayesinde yani Allah inancımız sayesinde vatanı koruyup kolluyoruz. Vatan uğruna ölen insanlara şehit ünvanı takılıyor. Bu da inandığımız dinimizde bizi önemli bir yerde tutuyor.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları FCM Yayınları

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

İstiklal Marşımızın yukarıdaki dizelerinde bize hangi mesajlar verilmektedir?

Cevap: Milli mücadele zamanında şehit olan atalarımızın kanlarının olduğu topraklarda biz yaşıyoruz. Onların bize emanet ettiği bu toprakları ne olursa olsun canımız pahasına korumamız gerektiğinden bahsediyor.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları FCM Yayınları

Vatansever bir insan olarak yaşadığımız topraklar için neler yapabiliriz? Aşağıdaki şemaya
örnekler yazınız.

Cevap: Vatansever bir insan olarak;

 • Vatanımızın doğal güzelliklerini koruruz.
 • Milli ve manevi değerlerine sahip çıkar
 • Bayrağına saygı duyar
 • Devletin kurallarına ve anayasasına uyar
 • Vatanı uğruna her şeyden vazgeçer.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları FCM Yayınları

İnsanlara hangi yollarla yardım edebiliriz?

Cevap: İnsanlar bazen maddi bazen de manevi bir destek ararlar. Muhtaç durumda olan insanlara belli erzak yardımında bulunmamız gerekir. Peygamberimizin bir hadisi de ‘komşusu açken tok yatan bizden değilidir’ diye bir Müslüman yardıma ihtiyacı olan insanlara elinden geldiği kadar yardım etmelidir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.