Anasayfa Kitap Cevapları
19 Eylül 2022, 2:24 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8.sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları

Kitabınız Farklıysa Resme Tıklayın

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınevi8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayıncılık


İçindekiler

1. ÜNİTE

 • Bir Kahraman Doğuyor Cevapları Sayfa 13-14-15

 • Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı Cevapları Sayfa 16

 • Uyanan Avrupa Cevapları Sayfa 16

 • Sarsılan Osmanlı Cevapları Sayfa 17-18-19-20

 • Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa Cevapları Sayfa 21-22-23-24

 • Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur Cevapları Sayfa 25-26

 • Adım Adım Liderliğe Cevapları Sayfa 27

 • Mustafa Kemal Görev Başında Cevapları Sayfa 27

 • Trablusgarp Savaşı: Garp Ocakları Sönerken Cevapları Sayfa 28-29

 • Balkan Savaşları: Bir Facianın Hikayesi Cevapları Sayfa 30-31

 • Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 32-33-34


2. ÜNİTE

 • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Cevapları Sayfa 35-36-37

 • I. Dünya Savaşı’na Yol Açan Gelişmeler Cevapları Sayfa 38

 • Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı Cevapları Sayfa 39

 • Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme Nedenleri Cevapları Sayfa 39-40

 • Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Cevapları Sayfa 41

 • Kafkas Cephesi Cevapları Sayfa 41

 • Kanal Cephesi Cevapları Sayfa 42

 • Çanakkale Cephesi Cevapları Sayfa 42-43-44

 • Hicaz-yemen Cephesi Cevapları Sayfa 45

 • Irak Cephesi Cevapları Sayfa 46

 • Suriye Cephesi Cevapları Sayfa 46

 • Ermeni Sorunu Cevapları Sayfa 46-47

 • I. Dünya Savaşı’nın Sonu Cevapları Sayfa 48

 • İşgal Yıllarında Anadolu Cevapları Sayfa 49-50-51

 • Kuvâ-yı Milliye ve Cemiyetler Cevapları Sayfa 52

 • Milletin Ordusu: Kuvâ-yı Milliye Cevapları Sayfa 52

 • Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler Sayfa 53

 • Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Sayfa 53

 • İstiklal Yolculuğu Sayfa 54

 • Mustafa Kemal Samsun’da Sayfa 54

 • Milli Şuur Uyanıyor: Havza Genelgesi Cevapları Sayfa 55

 • Bir İhtilal Bildirgesi: Amasya Genelgesi Cevapları Sayfa 56

 • İstiklal Meşalesi: Erzurum Kongresi Cevapları Sayfa 57-58

 • Milli İradenin Sesi: Sivas Kongresi Cevapları Sayfa 59

 • Temsil Heyetinin Zaferi: Amasya Görüşmeleri Cevapları Sayfa 60

 • Milli Mücadele’nin Sesi: İrade-i Milliye Gazetesi Sayfa 61

 • Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misak-ı Millinin Kabulü Cevapları Sayfa 62

 • Milli Mücadele’nin Kalbi Ankara Cevapları Sayfa 62

 • Bir Milletin Yemini: Misak-ı Milli (28 Ocak 1920) Cevapları Sayfa 63

 • İstanbul’un İşgali ve Mebusan Meclisinin Dağıtılması Cevapları Sayfa 64

 • Büyük Millet Meclisinin Açılması Cevapları Sayfa 64-65

 • Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkarılan Ayaklanmala Sayfa 66-67

 • Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması Cevapları Sayfa 68-69

 • Okuma Parçası Cevapları Sayfa 70-71

 • Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 72-73-74


3. ÜNİTE

 • Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! Cevapları Sayfa 75-76-77

 • Doğu ve Güney Cepheleri Cevapları Sayfa 78

 • İlk Zafer Müjdesi: Doğu Cephesi Cevapları Sayfa 78-79

 • Anadolu’nun Güneyinde Milli Direniş Cevapları Sayfa 80

 • Maraş’ın Kahramanları Cevapları Sayfa 80

 • Urfa’nın Şanlı Yiğitleri Cevapları Sayfa 81

 • Antep’in Gazileri Cevapları Sayfa 82

 • Batı Cephesi Cevapları Sayfa 83

 • Kuvâ-yı Milliye’den Düzenli Orduya Cevapları Sayfa 83

 • I. İnönü Muharebesi Cevapları Sayfa 84

 • I. İnönü Muharebesi’nden Sonra Yaşanan Gelişmeler Cevapları Sayfa 85

 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Cevapları Sayfa 85

 • Londra Konferansı Cevapları Sayfa 86

 • Türk-afgan Dostluk ve İş Birliği Antlaşması Cevapları Sayfa 87

 • İstiklal ve İstikbalin Marşı: İstiklal Marşı Cevapları Sayfa 87

 • Moskova Antlaşması Cevapları Sayfa 88

 • Makûs Talih Değişiyor: Iı. İnönü Muharebesi Cevapları Sayfa 89-90-91

 • Kütahya – Eskişehir Muharebeleri Cevapları Sayfa 92

 • Maarif Kongresi Cevapları Sayfa 92

 • Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye Cevapları Sayfa 93

 • Direnişten Dirilişe: Sakarya’dan Büyük Taarruz’a Cevapları Sayfa 94

 • Sakarya Meydan Muharebesi Cevapları Sayfa 94-95

 • Sakarya Meydan Muharebesi’nden Sonra Yaşanan Gelişmeler Cevapları Sayfa 96

 • Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Cevapları Sayfa 97-98

 • Mudanya Ateşkes Antlaşması Cevapları Sayfa 99

 • Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması Cevapları Sayfa 100-101-102

 • Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele Sayfa 103

 • Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 104-105-106


4. ÜNİTE

 • Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Cevapları Sayfa 107-108-109

 • Atatürk İlkeleri Cevapları Sayfa 110

 • Cumhuriyetçilik Cevapları Sayfa 110

 • Milliyetçilik Cevapları Sayfa 110

 • Halkçılık Sayfa 111

 • Devletçilik Sayfa 111

 • Laiklik Sayfa 112

 • İnkılapçılık Sayfa 112

 • Siyasi Alandaki Gelişmeler Cevapları Sayfa 113

 • Saltanatın Kaldırılması Cevapları Sayfa 113

 • Ankara’nın Başkent İlan Edilmesi Cevapları Sayfa 113

 • Cumhuriyet’in İlanı Cevapları Sayfa 114

 • Halifeliğin Kaldırılması Sayfa 115

 • 1924 Anayasası’nın Kabulü Sayfa 115

 • Hukuk Alanındaki Gelişmeler Cevapları Sayfa 116

 • Hukuk Sistemindeki Karışıklığa Son Cevapları Sayfa 116

 • Medeni Kanun’un Kabulü Cevapları Sayfa 117

 • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler Cevapları Sayfa 118

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu Cevapları Sayfa 118

 • Harf İnkılabı ve Millet Mektepleri Cevapları Sayfa 119

 • Türk Tarih Kurumu Cevapları Sayfa 120

 • Türk Dil Kurumu Cevapları Sayfa 121

 • Üniversite Reformu Cevapları Sayfa 122

 • Güzel Sanatlar ve Spordaki Gelişmeler Cevapları Sayfa 123

 • Toplumsal Alandaki Gelişmeler Cevapları Sayfa 124

 • Şapka Kanunu ve Kıyafette Değişim Cevapları Sayfa 124

 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Cevapları Sayfa 125

 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişim Cevapları Sayfa 125

 • Soyadı Kanunu Cevapları Sayfa 126

 • Modern Türk Kadını Cevapları Sayfa 126-127

 • Ekonomi Alanındaki Gelişmeler Cevapları Sayfa 128

 • Türkiye İktisat Kongresi ve Milli Üretim Seferberliği Cevapları Sayfa 128

 • Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar Cevapları Sayfa 129

 • Sanayi ve Ticaret Alanında Yapılan Çalışmalar Cevapları Sayfa 129

 • Denizcilik Alanında Yapılan Çalışmalar Cevapları Sayfa 130

 • Sağlık Alanındaki Gelişmeler Sayfa 131

 • İlelebet Cumhuriyet Cevapları Sayfa 132

 • Bir Devrin Tanığı: Nutuk Cevapları Sayfa 132

 • Onuncu Yıl Nutku Cevapları Sayfa 132

 • Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Cevapları Sayfa 133

 • Cumhuriyet Gençlere Emanet Cevapları Sayfa 134

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarının Temel Esasları Cevapları Sayfa 135

 • Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 136-137-138


5. ÜNİTE

 • Demokratikleşme Çabaları Cevapları Sayfa 139-140-141

 • Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar Cevapları Sayfa 142

 • Güçlü Demokrasi, Güçlü Devlet Cevapları Sayfa 142

 • Cumhuriyet Halk Fırkası Cevapları Sayfa 143

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Cevapları Sayfa 143-144

 • Serbest Cumhuriyet Fırkası Sayfa 145

 • Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Cevapları Sayfa 146-147

 • Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Cevapları Sayfa 148-149

 • Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 150


6. ÜNİTE

 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Sayfa 151-152

 • Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Cevapları Sayfa 153-154-155

 • Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler Cevapları Sayfa 156

 • Yabancı Okullar Sorunu Cevapları Sayfa 157

 • Dış Borçlar Sorunu Cevapları Sayfa 158

 • Musul Sorunu Cevapları Sayfa 159

 • Nüfus Mübadelesi Sorunu Cevapları Sayfa 160

 • Montreux (montrö) Boğazlar Sözleşmesi Cevapları Sayfa 161

 • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Katılması Cevapları Sayfa 162

 • Balkan Antantı Cevapları Sayfa 163

 • Sadabat Paktı Sayfa 164

 • Misak-ı Milli’nin Son Zaferi: Hatay Cevapları Sayfa 165

 • Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 166-167-168


7. ÜNİTE

 • Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası Cevapları Sayfa 169-170-171

 • Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları Cevapları Sayfa 172

 • Atatürk’ün Vefatı Cevapları Sayfa 173-174

 • Atatürk’ün Vefatının Yurt İçindeki Yankıları Cevapları Sayfa 175

 • Atatürk’ün Vefatının Yurt Dışındaki Yankıları Cevapları Sayfa 176-177

 • İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Cevapları Sayfa 178

 • İnsan Eserleriyle Yaşar Cevapları Sayfa 179

 • Yeniden Sarsılan Dünya Cevapları Sayfa 180

 • Yeni Bir Savaşın Ayak Sesleri Cevapları Sayfa 180

 • Savaşa Girmeyen Galip Devlet: Türkiye Cevapları Sayfa 181-182-183

 • II. Dünya Savaşı’nın Sonu Cevapları Sayfa 184

 • II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri Cevapları Sayfa 185

 • Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar Cevapları Sayfa 186-187

 • Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 188-189


 

Uyanan Avrupa Cevapları

1. ÜNİTE 8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 15-16-17. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.
Cevap:

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları


1. Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisiyle ilgili bilgi toplayınız.
Cevap:  Sanayi inkılabı ile Osmanlı Devleti zorlu ekonomik sürece girmiştir. Bundan dolayı dış borçlanma olmuş ve bu borçlanma zamanla büyük bir sorun haline gelmiştir. Batılı devletler dış borçları kullanarak Osmanlı Devletinde Duyun-ı Umumiye’yi kurmuşlardır. Bu kurul ile ülkenin yer altı ve yer üstü kaynakları yabancı devletlerin kontrolüne bırakılmıştır.


2. Osmanlı yöneticileri azınlık isyanlarını önlemek ve devleti dağılmaktan kurtarmak için hangi çalışmaları yapmışlardır? Araştırınız.
Cevap: Osmanlı Devleti azınlıkları önlemek için genelgeler yayımlamış, kanunlar çıkarmış, devlet kadroların açılması, özgürlüklerin tanınmasını sağlamıştır.


3. Mustafa Kemal’in fikir dünyasının oluşumunda etkili olan Türk düşünürlerden birini seçerek bu düşünür hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgiler doğrultusunda bir tanıtım afişi hazırlayıp sınıfta paylaşınız
Cevap:  Tevfik Fikret, Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde Serveti-i Fünun topluluğun lideridir. Devrimci ve idealist fikirleri ile Mustafa Kemal’i etkilemiştir. Türk edebiyatının batılılaşma yolunda destekleyen ve batılılaşmasını sağlayan bir isimdir. Eserleri;

 • Rübâb-ı Şikeste (1900)
 • Târih-i Kadîm (1905)
 • Halûk’un Defteri Tevfik Fikret’in ikinci şiir kitabı (1911)
 • Rübâbın Cevâbı (1911)
 • Şermin (1914)
 • Hasta Çocuk
 • Sis
 • Millet Şarkısı
 • Doksan Beşe Doğru
 • Hân-ı Yağmâ
 • Balıkçılar
 • Halûk’un Çocukluğu
 • Rübâb-ı Cevâb
 • Bir İçim Su
 • Verin Zavallılara
 • Ferdâ
 • Yeşil Yurt
 • İnanmak İhtiyacı

“Ben inkılap ruhunu Fikret’ten aldım!” (Mustafa kemal Atatürk)


4. Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’na kadar bulunduğu görevleri araştırarak bu görevlerle ilgili tarih şeridi oluşturunuz.
Cevap:

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

Tarihçiler V-XV. yüzyıl Avrupa’sını tanımlamak için “Orta Çağ Karanlığı” tabirini kullanmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?
Cevap:  Orta Çağ’ın başlarında Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması ile kırsal kesime göçler başlamıştır. Bu dönemde merkezi gücün hakimiyeti yitirildiği için Avrupa medeniyetlerine göre Avrupa’nın “karanlık dönemi” olarak görülmektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları MEB Yayınları

Sarsılan Osmanlı

Tarihçiler XIX. yüzyılı Osmanlı Devleti için “en uzun yüzyıl” olarak adlandırmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?
Cevap: Osmanlı Devleti, tarihte en uzun hükümdarlık yapan devletlerdendir. Tarihçiler bu dönemde yani 19. yüz yılda Osmanlı’da yeniliklerin yaşanması, demokratikleşme, kendi kurumlarını yenileme gibi çalışmalar olduğu için “en uzun yüzyıl” olarak adlandırılmıştır.

Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa Cevapları

1. ÜNİTE 8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 21-22-23-24-25. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

Mustafa’nın doğduğu ve büyüdüğü yerleri gösteren harita verilmiştir. Haritadaki verilerden hareketle soruları cevaplayınız.
Soru
: 1. Selânik şehrinin bir liman kenti olmasının avantajları nelerdir?
Cevap: Ticaret açısından önemli bir konuma sahiptir. Liman kenti olması dünya ticaretine açık olduğunu göstermektedir. Ayrıca turizm, eğitim, ulaşım gibi avantajlarda sağlamaktadır.


2. Balkanların konumunun Osmanlı Devleti’nin siyasi ve kültürel hayatına etkisi nelerdir?
Cevap: Avrupa ve Asya kıtasının ortasında olup iki kıtayı birbirine bağlayan konumdadır. O dönemlerde siyasi anlamda kötü olsa da kültürel anlamda iyi bir etkisi bulunmaktadır. Birçok milliyeti içinde barındıran bir konuma sahiptir. Kültürel farklılıkların olması bizleri iyi anlamda etkilemiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda, Mustafa’nın öğrenim hayatına yönelik kendi anlatımları verilmiştir. 1 Anlatımları okuyarak Mustafa’nın kişilik özelliklerine dair çıkarımlarda bulununuz ve çıkarımlarınızı boş bırakılan yerlere yazınız
Cevap:

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda, Mustafa’nın öğrenim hayatına yönelik kendi anlatımları verilmiştir.1
Anlatımları okuyarak Mustafa’nın kişilik özelliklerine dair çıkarımlarda bulununuz ve çıkarımlarınızı boş bırakılan yerlere yazınız

Cevap:

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları


Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hareketle soruları cevaplayınız.
Soru
: 1. Mustafa Kemal’in Selânik Mülkiye Rüştiyesinden ayrılarak Selânik Askerî Rüştiyesine geçmesinin nedeni nedir?
Cevap: Askeri okulun kıyafetini beğenmesi ile annesinden gizli sınavlara girerek kazanmıştır.


2. Sizin de üniformasından etkilendiğiniz meslekler var mıdır?
Cevap: Evet bende polislerin üniformasından çok etkileniyorum.


3. Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’de lider olarak benimsenmesinde, öğrencilik yıllarında yaptığı faaliyetlerden hangilerinin katkısı olmuştur?
Cevap: Askeri sınavlara kendi isteği ile girmesi liderlik vasfını ortaya çıkarıyor, okul zamanında hitabet ve edebiyata ilgi duyduğu için konuşması çok etkili olmuştur. Okul hayatında hep başarılı bir öğrenci olmuştur. Bu gibi olaylarının katkısı olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

Mustafa Kemal’in kişiliğinin oluşmasında ve düşünce dünyasının şekillenmesinde öğretmenlerinin de etkisi olmuştur. Aşağıda bu konuyla ilgili iki örnek verilmiştir. Verilen örneklerden hareketle öğretmenlerinin Mustafa Kemal’e katkılarının neler olduğunu tespit ederek alttaki bölüme yazınız
Cevap: Fransızca öğretmeni sayesinde ülkenin ve toplumun geleceği için ilk düşünceleri de aşılamıştır. Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge sayesinde tarihi severek geçmişimizi daha iyi öğrenip hayatını ona göre şekillendirmiştir.

Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları

Balkanların durumunu göz önüne aldığınızda, Mustafa Kemal’in bu bölgede yetişmesinin fikir hayatına nasıl bir etkisi olmuştur?
Cevap: Mustafa Kemal balkanlarda küçükken ailesi sayesinde şehirleri görerek fikir dünyası gelişmiştir. genç yaşlarında arkadaş çevresi öğretmenleri ile birlikte aydın bir kişi olarak yetiştiği görülmektedir. Yirmi beş yıllık edindiği deneyimler sayesinde başarılı bir komutan, başarılı bir lider olmuştur.

Adım Adım Liderliğe Cevapları

1. ÜNİTE 8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 27-28-29-30. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları

31 Mart Olayı denilen olay 13 Nisan 1909’da çıkmış olmasına rağmen bu olaya neden “31 Mart Olayı” adı verilmiş olabilir?
Cevap: 31 Mart Olayı miladi takvime göre 13 Nisan 1909 yılında gerçekleşmiştir. Fakat Rumi takvime göre 31 Mart olarak bilindiği için 31 Mart Olayı denilmiştir.

Adım Adım Liderliğe Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları

İtalya; Trablusgarp’a saldırırken Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp halkını medeniyet nimetlerinden mahrum bıraktığını, İtalyan Hükûmetinin buna daha fazla sessiz kalamayacağını gerekçe göstermiştir. Sizce bu gerekçe inandırıcı mıdır?
Cevap: Bu savaş için yapılmış bir bahanedir. Savaş yapmalarının istemelerinin nedeni toprak ele geçirme istemesi ve ham madde içindir.


Aşağıda Trablusgarp Savaşı’nı anlatan harita verilmiştir. Haritadan hareketle soruları cevaplayınız.

1. İtalya kendisine hedef olarak neden Trablusgarp’ı seçmiş olabilir?
Cevap:  İtalya’ya yakın olan, ham madde açısından zengin ve batılı devletlerin birçok yeri işgal etmesi bu yerin işgal edilmemiş olmasıdır.


2. Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı savunurken bazı zorluklarla karşılaşmıştır. Bu zorlukların nedenleri ne olabilir?
Cevap:  Osmanlı devleti işgal altındadır. Bu yüzden siyasi ve askeri güç kaybetmiştir. Trablusgarp savaşında da bunun etkisi görülmektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları

1. Çanakkale Boğazı’na “Kale-i Sultaniye” adının verilme sebebi ne olabilir?
Cevap:  Birinci Dünya savaşında Sultanın kaldığı ve İstanbul’un savunmasında etkili bir yer olmasında kaynaklıdır.


2. İtalya Çanakkale Boğazı’na saldırmakla neyi amaçlamış olabilir?
Cevap: İtalya Çanakkale Boğazı’na saldırarak yönetimi ele geçirmek ve Osmanlı’nın elinden topraklarını almak istemesidir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları

1. Bazı Tarihçiler, XIX. yüzyılda Balkanları tanımlamak için “barut fıçısı” tabirini kullanmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?
Cevap: Bu yerlerde sürekli çatışmaların olmasından kaynaklı bazı tarihçiler Balkanlara “barut fıçısı” lakabını vermişlerdir.


2. I. Balkan Savaşı başladığında Avusturya ve Rusya bir bildiri yayınlayarak “savaşın sonucu ne olursa olsun sınır değişikliğine razı olmayacaklarını” ilan ettiler. Bunun nedeni sizce ne olabilir?
Cevap:  Avusturya ve Rusya kendi çıkarlarını düşündükleri için toprak kaybetmek istemiyorlardır. Bundan dolayı itibarının zedelenmesini istemiyorlardır.

1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 32-33-34. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız
Cevap:

1. “Vatan Şairi” olarak tanınan Namık Kemal, Mustafa Kemal’in kalbinde vatan sevgisi ve hürriyet gibi duyguların kök salmasında etkili olmuştur.
2. Osmanlı Devleti’nde kanun-i esasi adı verilen anayasa hükümleri gereğince meşrutiyet yönetimine geçilmiştir.
3. Sanayileşmiş ülkelerin, geri kalmış ülkelerin kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanmalarına sömürgecilik adı verilmiştir.
4. Fransız İhtilali’nden sonra yayılan milliyetçilik fikri, çok uluslu imparatorlukların parçalanmasına zemin hazırlamıştır.
5. II. Meşrutiyet Dönemi’nin başlamasında İttihat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetleri etkili olmuştur.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. “Osmanlıcılık” düşüncesinin amacı nedir? Açıklayınız.
Cevap: Osmanlı devletinde yaşayan ırk, dini dil, mezhep ayrımı yapmadan beraber yaşamayı amaçlayan bir düşüncedir.


2. Osmanlı yöneticileri azınlık isyanlarını önlemek için hangi çalışmaları yapmışlardır?
Cevap: Osmanlı yöneticileri azınlıkların isyanları önlemek için genelge yayımlamış, kanunlar çıkarmış, özgürlüklerini tanımış, devlet kadrolarında iş imkanı tanımıştır.


3. Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir? Açıklayınız
Cevap: Sanayi inkılabı ile Osmanlı devleti işgallere uğramış, güç kaybı yaşamış, ihracat yapamamıştır. Hem maddi hem de manevi zararlara uğramışlardır.


4. I. Balkan Savaşı’nda ordumuzun başarısız olmasının nedenlerini yazınız.
Cevap: I. Balkan Savaş’ında Osmanlı Balkanlarda otoritesini kaybetmiştir. Hem maddi hem de manevi zararları vardır. Ordu savaşa hazır değildir. Maddi zararlardan dolayı donanım yeterli değildir.


5. II. Balkan Savaşı’nın nedenini yazınız.
Cevap:

 • Osmanlı devleti Balkanlardaki otoritesini kaybetmiştir. Kaybettiği için bu boşluğu doldurmak isteyen devletler olmuştur.
 • Osmanlı Devleti Balkanlardaki yerlerini almak istemiştir.
 • Bulgaristan I. Balkan savaşında büyük pay alması

6. Mustafa Kemal’in asker olmak istemesinde neler etkili olmuştur?
Cevap: Mustafa Kemal askeri okula üniformayı beğendiği için gitmek istemiştir. Bunun üzerine gizli bir şekilde sınava girip kazanmış. Askerliği severek burada devam etmiş ve çok başarılı bir komutan olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız
Soru
: 1. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı İtalya’ya karşı savunmakta zorluk yaşamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C

A)İtalya’nın Balkan devletlerinden destek alması
B) Trablusgarp halkının İtalyanlarla birlikte hareket etmesi
C) Balkanlarda azınlık isyanlarının çıkması
D)Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp ile kara bağlantısının kalmaması


2. I. Coğrafi Keşifler
II. Sanayi İnkılabı
III. Rönesans hareketleri
Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’ni ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir?

Cevap: D

A) Yalnız III B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III


3. Aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak doğru değildir?
Cevap: A

A) Trablusgarp Savaşı’nın başlaması – Hareket Ordusu’nun kurulması
B) Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi – Meşrutiyet sistemine geçilmesi
C) Azınlık isyanlarının çıkması – Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması
D)Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeyememesi – Düyûn-ı Umûmiye Teşkilatının
kurulması


4. I. Selânik
II. Sofya
III. İstanbul
IV. Manastır
Mustafa Kemal yukarıdaki şehirlerden hangisi ya da hangilerinde askerî eğitim görmüştür?

Cevap: D

A) I ve II B) II ve III
C) I, II ve III D) I, III ve IV


5. Mustafa Kemal, Batı’daki bilimsel ve teknolojik gelişmelerden istifade etmenin gerekli olduğuna inanmıştır.
Mustafa Kemal’in bu düşüncelerinin aşağıdaki fikir insanlarından hangisinin düşünceleriyle daha fazla benzerlik göstermesi beklenebilir?

Cevap: C

A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Tevfik Fikret
D)Namık Kemal


6. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir dünyasının oluşumuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B

A) Yabancı dil bilgisini geliştirmesi dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesine
yardımcı olmuştur.
B) Resmî görevlerle Avrupa’da bulunması millî kültürden uzaklaşmasına neden olmuştur.
C) Birçok sorunun yaşandığı Balkanlarda doğup büyümesi devlette yaşanan sorunların farkına varmasına zemin hazırlamıştır.
D)Yerli ve yabancı fikir insanlarını okuması düşünce dünyasını zenginleştirmiştir.


7. I. Hareket Ordusu’nun kurulması
II. İkinci Meşrutiyet’in ilanı
III. 31 Mart Olayı
Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap: C

A) I – II – III B) I – III – II
C) II – III – I D) III – II – I


8. I. Azınlık isyanlarının çıkması
II. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
III. Meşrutiyet sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin oluşumunda Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi vardır?

Cevap: A

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıda Mustafa Kemal’in yaşadığı bazı şehirlerle ilgili açıklamalar verilmiştir. Açıklamalardan hareketle verilen şehirlerin isimlerini tespit edip kutucuklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

 


D. Bulduğunuz şehirlerin isimlerini aşağıdaki haritada işaretlenen yerlere doğru şekilde yerleştiriniz
Cevap:

 

8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme Nedenleri Cevapları

2. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 39-40-41-44-46-47-48 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48 Cevapları MEB Yayınları

1. Yukarıda verilenlerden hangisi başkentin güvenliğini sağlamaya yöneliktir?
Cevap:
-Boğazların ulaşıma kapatılması.

-Tarafsızlığını ilan etmesi

2. Yukarıda verilenlerden hangisi ekonomik baskılardan kurtulmaya yöneliktir?
Cevap:
-Kapitülasyonların kaldırılması.

-Ülke genelinde seferberlik başlattı.


1. Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyılın başlarında kaybettiği topraklar nerelerdir?
Cevap:

 • On iki ada
 • Trablusgarp
 • Muş,Bitlis, Erzurum ve Erzincan
 • Musul ve Kerkük
 • Edirne ve Kırıkkale ve bütün balkan toprakları

2. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinde etkili olan ekonomik nedenler nelerdir?
Cevap: Dış borçlar nedeniyle İngiliz ve Fransızların baskılarından kurtulmak istemişlerdir. ve tarafsız olmak Osmanlı için kötü olacaktı o yüzden taraf seçip savaşa katıldı.


1. Osmanlı Devleti, Almanlardan beklediği desteği hangi savaşlarda alamamıştır?
Cevap: Osmanlı Devleti Almanların desteğini en çok beklediği savaş 1. Dünya Savaşı dır. Bu savaşta bir çok bölgede galip olmasına rağmen beklediği desteği alamamıştır.

2. Rusya, Osmanlı Devleti’nin İtilaf Bloku’na katılmasına niçin karşı çıkmıştır?
Cevap: Rusya’nın geçmişten gelen sıcak denizlere inme aşkından dolayı Osmanlı nın savaşa girmesini istemiyordu.,

3. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin karşı blokta yer almasından niçin çekinmişlerdir?
Cevap: Osmanlı’nın savaşa girmesiyle yeni cepheler açılacaktı ve itilaf devletleri savaşın geniş bir coğrafyaya yayılacağını düşünerek karşı blokta yer almasından çekinmişlerdir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

İtilaf Devletlerinden “red” cevabı alan Osmanlı yöneticileri, bu sefer Almanlara ittifak teklif ettiler. Osmanlı yöneticilerinin Almanlara ittifak teklif etmesinde etkili olan bazı düşünceler aşağıdaki metinde verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı yöneticilerinin, Boğazları savunmayı vatanı savunmak olarak görmelerinin sebebi nedir?
Cevap: Çünkü boğazlar ülkenin ana kapısıydı. Eğer boğazlar ele geçirilseydi tüm ülke ele geçirilecekti.

2. Osmanlı yöneticilerinin Almanlarla ittifak kurmasının sonuçları neler olmuştur?
Cevap:

 • Osmanlı devleti çok ağır şartları olan anlaşma imzaladılar
 • gereksiz yere düşman kazandılar
 • Bir çok yerde galip olmamıza rağmen Almanlardan dolayı yenik duruma düşmüş olduk.

1. “Osmanlı halifesinin İngiliz sömürgelerinde etkili olabileceği” düşüncesinin kaynağı nedir?
Cevap: İngiliz sömürgesi altında bulunan yerlerde birçok Müslüman yaşamaktaydı. Osmanlı halifesi de bu durumdan faydalanarak İngilizleri zor duruma düşürmeyi planlıyordu.

2. Osmanlı ülkesinin jeopolitik konumundan yararlanarak İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek nasıl mümkün olabilir?
Cevap: İngilizlerin sömürgelerine giden yollar da Osmanlı devleti vardı. Osmanlının savaşa girmesiyle bu yollar kapanacaktı buda Almanya’nın işine gelecekti o yüzden Osmanlının savaşa girmesini istedi.


Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Etkinlik Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

Taarruzun başarısız olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap:

 • Soğuk hava şartları
 • malzeme eksikliği
 • ve karşı cepheden saldırı

Çanakkale Cephesi Etkinlik Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

İngiliz Harp Tarihi” adlı eserin yazarı General Aspinall Oglander (Aspinal Oglındır), Mustafa Kemal’in 57. Alay’ı harekete geçirmesiyle ilgili aşağıdaki bilgileri vermektedir. Verilen bilgiden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Mustafa Kemal’in ortaya çıkabilecek durumu önceden sezmesi onun hangi kişilik özelliğini göstermektedir?
Cevap:

 • İleri görüşlüğü
 • Analitik düşünmesi

2. Mustafa Kemal’in, oluşan ciddi durum karşısında, üslerinin emrini beklemeden harekete geçmesi onun hangi kişilik özelliğini göstermektedir?
Cevap: Zor anda hızlı düşünüp doğru bir karar verme yapısına sahip olduğunu gösterir.

Kendinizi 1915 yılında hayal ediniz. Çanakkale’de düşmanla mücadele eden Mehmetçiklere desteğinizi ifade eden bir mektup yazınız ve sınıfta paylaşınız.
Cevap: Sevgili mehmetçikler;

Şuan çok zorlanıyorsunuz, evinizi, ailenizi, eşlerinizi,çocuklarınızı düşünüyorsunuz. Belki de bazıları yavuklusunu da düşünüyordur. Ama bu zor zamanlarınızda bir vatan uğruna cephede savaşarak ne kadar kahramanca bir davranış gösterdiğinizi görüyoruz. Belki buradan yazması kolay söylemesi de kolay anlamıyorlar diyede düşünebilirsiniz. Ama biz sizin koca yüreğinizi sevdik. Belki şehit olacaksınız ya da bir gazi ama her ne olursa olsun vatanı uğruna cephede savaşan bir kahraman Ünvanı’nı alacaksınız bizim için. Umarım diğer dünyada yeriniz çok ayrı olur. Hakkınızı helal edin çok büyük emeğiniz var üstümüzde. Vatan Sağolsun!


Ermeni Sorunu Etkinlik Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları MEB Yayınları

Anadolu’nun doğusunda ve Kafkasya’da yaşayan Ermeniler, XI. yüzyılda Anadolu’ya gelen Türkleri “kurtarıcı” olarak görmüşlerdir. Sizce bunun nedeni ne olabilir?
Cevap: O zaman da bir çok ermeni Moğol baskısından Türklere sığınmış Türkler de onlara kucak açmıştır.Bundan dolayı Ermeniler Türkleri kurtarıcı olarak görmüşlerdir.


I. Dünya Savaşı’nın Sonu Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları

Rusya, Ermeni Sorunu’nu uluslararası bir konferansa taşımakla neyi amaçlamış olabilir?
Cevap: Rusya geçmişten gelen sıcak denize inme hayalini Ermenileri kullanarak yapmak istiyordu. İngiltere de buna karşı olduğun için engelliyordu. Fakat ermeni sorunu uluslararası bir sorun haline gelirse Rusya amacına ulaşıp sıcak deniz hayallerine kavuşacaktı.

Yukarıdaki anlatımlardan, Ermenilerin yer değiştirilmesi esnasında Osmanlı yöneticilerinin Ermeni vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla yaptıkları çalışmaları tespit ederek aşağıya yazınız.
Cevap:

 • Savaş esansında yer değiştiren Ermenilerin masrafları devlet hazinesinden karşılanmıştır.
 • Yer değiştiren Ermenilerin istediklerinde geri dönebileceklerini belirtmişlerdir.
 • geride kalan eşyalarını onlar dönene kadar devletin sorumluluğu altında olacağı bildirildi.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda, I. Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı ile ilgili bir metin verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. İtilaf Devletleri’nin Paris Konferansı’ndaki tutumlarından hangileri Wilson İlkelerine aykırıdır?
Cevap: İngiltere Avrupa da söz sahibi olmak isterken Fransa da sınırlarını güvence altına almak istiyordu. Wilson ilkeleri hiçe sayılarak bütün antlaşmalara Wilson ilkelerine aykırı ne varsa kabul edildi.

2. Osmanlı Devleti ile barış antlaşması imzalanamamasının sebebi ne olabilir?
Cevap: TBMM kendini tanıtmak ve barış yanlısı olduğunu göstermek amacıyla konferansa katılmıştır.

3. Milletler Cemiyetinin İngiltere’nin çıkarlarına göre hareket etmesi hangi sonucu doğurmuştur?
Cevap: Milletler Cemiyeti tüm ülkeleri ilgilendiren bir cemiyettir. Ama tek taraflı olması diğer devletlerin güvenelerini sarsmış ve bu devletlerde kendi içinde anlaşmalara gitmeye başlamışlardır.

4. I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan sözde barış antlaşmaları, yenilen devletlerde hangi duyguları doğurmuştur?
Cevap: Yenilen devletler barış anlaşmalarındaki ağır maddeleri kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ama içlerinde kin duygu, yenilmenin verdiği nefret ve hırs duygusuyla yeni bir dünya savaşı açmalarına neden olacaktır.

İşgal Yıllarında Anadolu Cevapları

2. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 49-50-51 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri ile İtilaf Devletlerinin bu maddelerle ulaşmak istedikleri amaçları verilmiştir. Antlaşmanın maddelerini, İtilaf Devletlerinin amaçlarıyla eşleştiriniz.

a. Boğazlar, açık olacak ve İtilaf Devletlerince işgal edilecektir.
b. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır.
c. Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü; Toros tünelleri ve bütün demir yollarının denetimi İtilaf Devletleri tarafından sağlanacaktır.
ç. İtilaf Devletlerinin esirleri derhâl serbest bırakılacak, Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacaktır.
d. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. (7. Madde)
e. Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır,Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edilebilecektir. (24. madde)

Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 49-50-51 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları MEB Yayınları

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İngilizlerin ilk olarak Musul’u işgal etmesinin nedeni ne olabilir?
Cevap: Musuldaki petrol kaynaklarına hakim olmak istemelerinden dolayı ilk olarak musulu işgal etmişlerdir.

Geldikleri gibi giderler.” sözünden Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliğini çıkarabiliriz?
Cevap: Devletini vatanını ve topraklarını en iyi şekilde savunacağını kararlılıkla ve azimle gösterip belli eden Mustafa Kemal Atatürk yine aynı şekilde savunacaklarını belli etmiştir.

Mondros Ateşkesi, Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin yüz kızartıcı bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri, Türk topraklarını yabancı işgaline açık hâle getirmiştir.”

Mustafa Kemal yukarıdaki sözüyle Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesine tepki göstermiştir?
Cevap: Mondros Ateşkes Antlaşmasında ki 7 ve 24 maddelerinden bahsetmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda İzmir’in Yunanlar tarafından işgali üzerine 23 Mayıs 1919’da Sultan Ahmet Meydanı’nda yapılan mitingde Halide Edip’in yaptığı konuşma ile bu mitingin gazeteye yansıması verilmiştir. Metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

1. Halide Edip “karanlık bir gece” benzetmesiyle neyi anlatmak istemiştir?
Cevap: Düşmaların topraklarımızı işgal ettiği o kötü geceden bahsetmiştir.

2. Türk milletinin işgaller karşısındaki tepkileri için neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Türk Milleti içten gelen saldırılara karşı Kuva-yi Milliye birlikleirni kurup kendileri bölgelerini korumaya çalışmışlardır. Hem Ermenilerin isyanı hem de Rumlara karşı birlik olmaya çalışmışlardır.

3. İşgaller karşısında Türk milletinin mitingler düzenlemesinde etkili olan duygular nelerdir?
Cevap: Vatan sevgisi, dış güçlerden dolayı bağımsızlık isteği.

Kuvâ-yı Milliye ve Cemiyetler Cevapları

2. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 140-141. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

“Kuvâ-yı Millîye ruhu” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Milli Mücadele zamanında halk dışarıdaki baskı ve savaşlardan dolayı kendini ve toprakları korumak amacıyla içinde oluşturduğu savunma gurubuna kuva-yı Milliye demişlerdir. Yaşadıkları zor durumu atlatabilmek kendilerini ailelerini koruyabilmek umuduyla vicdan gücü, vatan sevgisi sayesinde direnmeye çalışmış ve başarılı oldukları noktalarda olmuştur. Belki düzensiz asker topluluğu olabilirler ama topraklarını düşmanlara vermemek umuduyla canla başla savaşmışlardır.

Kuvâ-yı Milliye ve Cemiyetler Cevapları

İstiklal Yolculuğu Cevapları

2. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58-59-60 Cevapları MEB Yayınları

İstiklal Yolculuğu Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları MEB Yayınları

1. Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine yurdun farklı bölgelerinde, işgalleri protesto etmek için mitingler düzenlenmesi neyin göstergesidir?
Cevap: Halkı ayaklandırıp mücadele edeceklerini bu toprakları koruyup ondan vazgeçmeyeceklerini göstermek amacıyla yapmıştır.

2. Mustafa Kemal Paşa, mitingler yapılırken taşkınlık yapılamamasını özellikle vurgulamıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın bu şekilde bir uyarıda bulunmasındaki amaç ne olabilir?
Cevap: Sadece milli mücadele uğruna toprakları için hareketlendiklerini göstermek istemiştir. Yapacakları kötü davranışlar olumsuz etkide geri dönme ihtimalini göze alarak uyarıda bulunan Mustafa Kemal doğru bir strateji uygulamıştır.

3. İşgalleri protesto için mitingler yapılması Millî Mücadele’ye nasıl bir katkı sağlamıştır?
Cevap: Bu mitingler sayesinde halk uyanmış ve direnişe geçmeye başlamıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı ve bazı komutanların da imzaladığı Amasya Genelgesi’nin önemli maddeleri aşağıda verilmiştir. Genelge maddelerini verilen çıkarımlarla eşleştirerek kutucuklara yazınız.

Amasya Genelgesi

a. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
b. Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
c. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
ç. Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
d. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üç temsilci belirlenerek en kısa zamanda Sivas’a gelmelidir. Ancak bu çalışmalar gizli yapılmalı ve temsilciler gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahat etmelidir.
e. Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplanması kararlaştırılan kongreye katılacak delegeler Sivas’ta yapılacak kongreye de katılacaklardır.

Cevap:

 • Millî Mücadele’nin gerekçesi belirtilmiştir : a, b
 • Millî Mücadele’nin amacı, yöntemi, kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.: c, e
 • Bundan sonra yapılacak çalışmalarda millet iradesinin belirleyici olması amaçlanmıştır: ç, d

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

Mustafa Kemal, Nutuk’ta, askerlik görevinden istifasını aşağıdaki ifadelerle anlatmıştır. İfadeleri okuyarak soruları cevaplayınız.

“Bundan sonra resmî sıfat ve yetkilerden sıyrılmış olarak yalnız milletin sevgi ve fedakârlığına güvenerek ve onun tükenmez feyiz ve kudretinden ilham ve güç alarak vicdani görevimize devamettik…” (Kemal Atatürk, Nutuk, s.37)

1. Mustafa Kemal’in tereddüt etmeden görevlerinden istifa etmesi, onun hangi kişilik özelliğini ortaya koymaktadır?
Cevap: Korkmadan aldığı kararları uygulamak için görevinden vazgeçmiştir.

2. Mustafa Kemal’in bütün sıfat ve yetkilerini kaybetmesine rağmen yoluna devam etmesi, onun hangi kişilik özelliğini ortaya koymaktadır?
Cevap: Gittiği yolda ve aldığı kararlarda sonuna kadar vazgeçmeden gittiğini, azimli ve sabırlı olduğunu gösterir.

3. Mustafa Kemal yoluna devam edecek gücü nereden almıştır?
Cevap: Yoluna devam etmek için gücünü halktan almıştır. Çünkü bu topraklar kendinin olduğu kadar Türk milletinindir. O yüzden milletin desteğini alarak kararlarını uygulamaya koyulmuştur.

4. Mustafa Kemal’in “vicdani görev” olarak tanımladığı görev nedir?
Cevap: Vatanı mevki sahibi olmasa bile düşman elinden kurtarıp refaha erdirmektir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Erzurum Kongresi toplandı. Mustafa Kemal’in başkan seçildiği Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Kongre maddelerini verilen çıkarımlarla eşleştirerek kutucuklara yazınız.

Erzurum Kongresi Kararları

a. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
b. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükûmeti vazifesini yapamaz hâle gelirse millet topyekûn direnişe geçecek ve kendini savunacaktır.
c. Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.
ç. Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
d. Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
e. Manda ve himaye kabul edilemez.
f. Mebusan Meclisinin hemen toplanması ve Hükûmet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir.

Cevap:

 • Yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret edilmiştir:B,F
 • “Tam bağımsızlık” ilkesine vurgu yapılmıştır: Ç,E
 • Osmanlı Hükûmetinin denetlenmesi amaçlanmıştır: C
 • “Vatanın bütünlüğü” ilkesine vurgu yapılmıştır: A, D

Erzurum Kongresi’nde bir masanın etrafında toplanarak yaşadıkları toprakların kaderini omuzlarına yüklenen vatansever insanların o hâlini hiç düşündünüz mü?
Cevap: Aldıkları kararları zor şartlar altında kabul etmek zorunda olan, ama milletin ve vatanın iyiliği için üstlerine yüklenen yüklerle bir kez daha kahramanlıklarını kanıtlamış oldular.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

Erzurum Kongresi’nde “Müslüman halkın bölgeden göç etmemesi” yönünde karar da alınmıştır. Sizce bu kararla ne amaçlanmıştır?
Cevap: Bulundukları bölgelerde azınlıkların fazla olmaması için böyle bir karar alınmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB Yayınları

Temsil Heyetinin çalışmaları sonucunda Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın istifa etmek zorunda kalması sizce neyin göstergesidir?
Cevap: Damat Ferit Paşa dış devlet yancısı olduğunu gösterir. O zamanda devleti milleti kurtarmak değil de İngiltere ye yardım amaçlı devlet başında durmaktaydı.

Mustafa Kemal, Meclisin İstanbul’da toplanmasının sakıncalı olacağını düşünüyordu. Mustafa Kemal’in böyle düşünmesinin nedeni sizce ne olabilir?
Cevap: İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’e karşı olduğu için ve görüldüğü yerde tutuklanması emri verildiği için İstanbul da olursa bu toplantı yapılamayacağından dolayı olmasını istememiştir.

Mebusan Meclisinin Toplanması ve Misakı Millinin Kabulü Cevapları

2. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları

İtilaf Devletleri Meclisin varlığını niçin gerekli görmüşlerdir?
Cevap:

 • Meclisin kendi aleyhlerine karar almayacağını düşünmeleri
 • İtilaf devletlerinin kendi çıkarlarını gözetmesi için bir meclis olmasını istiyordu.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

Mebusan Meclisinin Toplanması ve Misakı Millinin Kabulü Cevapları

Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan Misak-ı Millî kararlarının bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen kararları çıkarımlarla eşleştirerek kutucuklara yazınız.

Misak-ı Millî Kararları

a. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür.
b. İşgal atındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir.
c. Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir.
ç. Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir.
d. İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazların dünya ticaretine açılmasına Osmanlı Devleti ile ilgili devletler birlikte karar vereceklerdir.
e. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.
f. Azınlıkların hakları, yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartı ile tanınacak ve sağlanacaktır.

Cevap:

Türk yurdunun sınırları çizilmiştir: (a)
Halkın kararına saygı duyulmuştur.(b,c,ç)
Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır.(e)
Ulusal egemenliğin önemi vurgulanmıştır.(d)
Uluslararası eşitlik ilkesine vurgu yapılmıştır.(f)


1. Misak-ı Millî kararları alınırken milletvekilleri hangi ilke doğrultusunda hareket etmişlerdir?
Cevap: Misakı milli kabul ederek itilaf devletlerini rahatsız etmiş olduk. Bunun üzerine 16 mart 1920 de İstanbul’u resmen işgal ettiler. birçok askerimiz şehit oldu.(Mustafa Kemal’in Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanmaması uyarısında ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Bu onun İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ‟nü gösterir.)

2. Misak-ı Millî kararlarının Millî Mücadele açısından önemi nedir?
Cevap: Mısaki Milli kararlarıyla Kapitülasyonlara karşı çıkıp ülkenin bağımsızlığını kazanmaya çalışmışızdır.

 • Yeni kurulacak devletin sınırları belirlenmiştir.
 • Barış programı niteliğindedir.
 • Erzurum ve Sivas kongrelerine dayanır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları

Mustafa Kemal, dağıtılan Mebusan Meclisi milletvekillerine Ankara’daki Büyük Millet Meclisinde yer vermekle neyi amaçlamıştır?
Cevap: Çünkü dağıtılan mebusan meclisinde ki milletvekilleri osmanlı hakkında birçok şeyi bilmeleri, her görüşten bilgi almak istemesi, TBMM halkın meclisi olduğu için onlara da yer vermek istemiş olabilir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları MEB Yayınları

1. Meclis binasını tamamlamaya çalışan Ankaralılar hangi duygularla hareket etmişlerdir?
Cevap: yeni kurulan bu meclisin kendilerini daha iyi yerlere getireceğini bildiği için milli mücadelelerde gösterdiği azim, çabayı devletin ilerlemesi için kurulan meclise yardım ederekte göstermeye çalışmışlardır.

2. Meclis kürsüsünün arkasına “Hakimiyet milletindir.” yazısı niçin asılmış olabilir?
Cevap: Artık devlet halkın oylarıyla ve onların isteklerine arzularına bakarak yönetilecek olmasından kaynaklıdır.

Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması Cevapları

2. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları

Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması Cevapları

433 maddeden oluşan Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir. 4 Maddelerden hareketle soruları cevaplayınız.

a. Doğu Trakya, Batı Anadolu ve Ege adaları Yunanistan’a bırakılacak.
b. Suriye Fransa’ya, Arabistan ve Irak İngiltere’ye, Güneybatı Anadolu, Rodos ve On İki Ada İtalya’ya bırakılacak.
c. Doğu Anadolu’da Ermenistan ve Kürdistan adlarıyla iki yeni devlet kurulacak.
ç. İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak fakat azınlıkların hakları gözetilmezse şehir Türklerin elinden alınacak.
d. Azınlıkların hakları genişletilecek.
e. Boğazlar; içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, savaş zamanı dahi bütün gemilere açık olacak. Bu komisyonun ayrı bütçesi ve bayrağı olacak.
f. Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı olmayacak.
g. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek.
h. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak.
ı. Osmanlı Devleti’nin maliyesi İtilaf Devletlerinin denetiminde olacak.


1. Tarihçiler, Sevr Antlaşması’nı “ölü doğmuş antlaşma” olarak nitelendirmişlerdir. Sizce bunun sebebi ne olabilir?
Cevap: 1. Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf devletleriyle Osmanlı devleti arasında imzalanan antlaşmadır. Sevr antlaşması mağlubiyet sonrası barış niteliğinde olan bir antlaşmadır. Fakat uygulanmadığı için ölü doğan olarak anılmıştır.

2. Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi ne anlama gelmektedir?
Cevap: İtilaf devletleri Osmanlı Topraklarını ele geçirmek istemektedir. Sevr antlaşması barış antlaşması gibi görünse de boğazlara hakim olmak isteyen madde alsında Osmanlıya giriş çıkışları kolaylaştırıp kendi hakimiyetleri altına almak istemeleri üzerine antlaşmaya böyle bir madde eklemişlerdir.

3. Osmanlı Devleti’nin askerî gücü neden yok edilmek istenmiştir?
Cevap: Çünkü böyle bir maddeyle Osmanlı topraklarını daha kolay bir şekilde istila edebileceklerdi.

4. Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını yok eden maddeler hangileridir?
Cevap: Türk hukuku ve idari düzeni hemen her alanda Müttefikler tarafından belirlenen kurallara uygun halde olacak; sivil deniz ve demir yolu trafiği Müttefik devletler arasında yapılan iş bölümü çerçevesinde yönetilecek; iş ve işçi hakları düzenlenecek.

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

2. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 72-73-74 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
Cevap:
1. Osmanlı Devleti …Mondros…Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir.
2. Çukurova bölgesini Ermenilere ve Fransızlara karşı korumak için ………Kilikyalılar……Cemiyeti kurulmuştur.
3. Millî cemiyetler, Sivas Kongresi’nde ….. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk… Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
4. Büyük Millet Meclisine karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmak için ..Hıyanet-i Vataniye.. Kanunu çıkarılmıştır.
5. I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için ……Kanal…… Cephesi açılmıştır.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan temel neden nedir?
Cevap: Avusturya Macaristan Velihatı’nın bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle başlamıştır.

2. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenleri nelerdir?
Cevap:

 • Yalnızlıktan kurtulmak,
 • Yakın zaman da kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi,
 • Kapitülasyonları kaldırmak istemeleri.

3. İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı niçin ele geçirmek istemişlerdir? Açıklayınız.
Cevap: ülkeye giriş çıkış daha kolay olacağı için.

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgallere halkın tepkisi ne olmuştur?
Cevap: Bölgelerde cemiyetler kurulmuştur. Kuvay-i milliye daha çok silahlanmaya başlamıştır.

5. Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele açısından önemi nedir?
Cevap: Milleti birlik ve beraberliğe davet ederek milli zaferin kazanılmasına zemin hazırlamıştır.

6. I. Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
Cevap:

 • İngiltere Orta doğuda ki gücünü arttırmış,
 • İtalya, Avusturya dan toprak alarak sınırlarını genişletmiştir.
 • Osmanlı imparatorluğu, Avusturya Macaristan imparatorluğu, Alman imparatorluğu ve Rus çarlığı yıkılmıştır.
 • Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden
biridir?
Cevap: D
A) Çanakkale B) Hicaz
C) Irak D) Kafkas

2. Mustafa Kemal’in “Anafartalar Kahramanı” unvanını aldığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C
A) Galiçya B) Kanal
C) Çanakkale D) Filistin

3. Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Cevap: C
A) Yeni cepheler açarak üzerindeki baskıyı azaltmak
B) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmak
C) Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücünden yararlanmak
D) Osmanlı padişahının dinî gücünden yararlanmak

4. Misak-ı Millî kararları arasında yer alan “Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır.” maddesi ile aşağıdakilerden hangisine tepki gösterilmiştir?
Cevap: B
A) Ordunun terhis edilmesine
B) Kapitülasyonlara
C) Azınlık okullarına
D) Damat Ferit Paşa Hükûmetine

5. Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920’de Meclise sunduğu önergede “Meclisin üstünde güç yoktur.” hükmü yer almıştır. Bu hüküm aşağıdaki kavramlardan en çok hangisiyle ilişkilidir?
Cevap: A
A) Ulusal egemenlik
B) Millî ekonomi
C) Milliyetçilik
D) Tam bağımsızlık

6. İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’da yaşayan azınlıkları maddi ve manevi olarak desteklemişlerdir. İtilaf Devletleri bu girişimleri ile daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?
Cevap: B
A) Azınlıkların haklarını korumayı
B) Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamayı
C) Demokratik yönetim sistemi oluşturmayı
D) Dünya barışını korumayı

7. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’ni açma amaçlarından biri değildir?
Cevap: A
A) Halifenin gücünden yararlanmak
B) Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
C) Rusya’ya yardım göndermek
D) Savaşı kısa sürede bitirmek

8. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nde Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması yönünde kararlar alınmıştır. Bu kararlar, Millî Mücadele yıllarında aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin bir göstergesidir?
Cevap: D
A) Temsil Heyetine
B) İttifak Devletlerine
C) Osmanlı Hükûmetine
D) Millî iradeye

9. “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında bağımsız yaşayamayacağımıza inanan bazı insanlar kendi aralarında cemiyetler kurmuşlardı. Wilson Prensipleri Cemiyeti bunlardan biriydi. Bu cemiyetin üyeleri ………………. fikrini savunuyorlardı.”
Yukarıdaki cümlede anlam bütünlüğünün sağlanabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
Cevap: B
A) Topyekûn direniş
B) Manda ve himaye
C) Bölgesel direniş
D) Ya istiklal ya ölüm


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

10. “Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek.” İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bu maddesi ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?
Cevap: C
A) Bölgedeki Türk halkını göçe zorlamayı
B) Doğu Anadolu’nun kalkınmasını sağlamayı
C) Bölgede bir Ermeni Devleti kurmayı
D) Rusya ile bozulan ilişkileri düzeltmeyi

11. Amasya Genelgesi incelendiğinde genelgede yer alan maddelerden bazılarının ülkenin genel durumu hakkında bilgi verdiği, bazılarının ise bu durum karşısında yapılması gerekenleri ifade ettiği görülür. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, ülkenin genel durumu hakkında bilgi vermektedir?
Cevap: D
A) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
B) Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır.
C) Her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
D) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

12. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, işgalleri artırmaya yönelik çalışmalara destek vermemiştir?
Cevap: D
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Taşnak Cemiyeti
C) Pontus Rum Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti

13. Mustafa Kemal Millî Mücadele sürecinde katıldığı kongrelerde başkan seçilmiştir. Mustafa Kemal’in başkan seçilmesinde etkili olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A
A) Liderliği
B) Rütbesi
C) Resmî görevi
D) İnsan sevgisi

14. Mustafa Kemal Paşa’nın “Yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan. ”diye övgüyle bahsettiği, tarihe “Medine Müdafii” olarak geçen büyük komutan aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B
A) Enver Paşa B) Fahrettin Paşa
C) Halil Kut Paşa D) Cemal Paşa

15. Mustafa Kemal Paşa, I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?
Cevap: A
A) Irak Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Suriye Cephesi
D) Kafkas Cephesi

16. Misak-ı Millî Kararları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A
A) Büyük Millet Meclisinde dünya kamuoyuna duyurulmuştur.
B) Millî Mücadele’nin temel hedeflerini ortaya koymaktadır.
C) İtilaf Devletlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır.
D) Temelini Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar oluşturmaktadır.

Ç. Aşağıda verilen gelişmeleri kronolojik sırayı takip ederek tarih şeridine yerleştiriniz.
Cevap: (Kutülamâre Zaferi, Büyük Millet Meclisinin Açılması, Mondros Ateşkes Antlaşması, Misak-ı Millî, Havza Genelgesi, Sevk ve İskan Kanunu, Sivas Kongresi)

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 72-73-74 Cevapları MEB Yayınları

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! Cevapları

3. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 77-78-79-80-81-82 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

ÜNİTE KAVRAMLARI

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.

Cephe: (yapılarda) ana girişin bulunduğu yan, alnaç, yüz

Harekat :bir asker birliğine çarpışma, çevirme, kovalama gibi belli bir amaçla yaptırılan eylemler.

Muharebe :iki ordu arasında silahlı çarpışma, savaşma, vuruşma.

Mareşal :askerlikte en yüksek aşama, en büyük rütbe.

Maarif: bilgi ve kültür.

Topyekun: toplu, eksiksiz (olarak), tümüyle, bütünüyle.

Seferberlik: bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlıkların ve önlemlerin tümü

Diplomasi: uluslararası ilişkiler ve bu ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü.

Güçler birliği: yasama yürütme ve yargının ayni organda toplanması

Müdafaa: savunma


Doğu ve Güney Cepheleri Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Millî Mücadele’deki yaşanmış hikâyeleri araştırarak sınıfta paylaşınız.
Cevap:

Milli Mücadele kahramanı olan ŞERİFE BACI’nın ülkesi adına canı pahasına savaşması

Küçük bir köyde yaşayan Şerife Bacı, orduya yardım etmek istediğini, düşmana karşı olan bu mücadelede kendisinin de payı olması gerektiğini ordudan kişilere duyurdu.

Şerife Bacı ülkesini kurtarmak adına bir şeyler yapmak istiyor, orduya faydalı olmak istiyordu.

Henüz 21 yaşında olan Şerife Bacı, kundakta bebeği ile cepheye mermi taşırken, havanın soğuk olması nedeniyle mermilerin donacağını görmüş ve kundaktaki bebeğinin battaniyesini alıp mermileri örtmüştür. Sonrasında kendisi ve bebeği donarak can vermiştir. Şerife Bacı eğer böyle yapmasaydı, mermiler ve diğer askeri teçhizat donacak, ve çalışmayacaktı. Bunun yaşanmaması adına Şerife Bacı kendisinin ve bebeğinin hayatını feda etti.

2. I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan barış antlaşmalarından günümüzde geçerliliğini koruyan antlaşma hangisidir?
Cevap: SEVR Antlaşması

3. “Millî seferberlik” ne demektir?
Cevap: Milli Seferberlik Memleketin, maddi ve manevi bütün güçlerinin (askeri, siyasi, ekonomik ve psikolojik güç) topyekün savaş ihtiyaçlarını karşılayacak ve savaşın devamını sağlayacak seviyeye getirilmesi

4. Mustafa Kemal’e hangi olaydan sonra “gazi” unvanı verilmiştir?
Cevap: Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasından sonra verilmiştir.

5. Millî Mücadele yıllarını konu alan romanlar hangileridir?
Cevap:

 • Halide Edip ADIVAR (Ateşten Gömlek)1922
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Sadom ve Gomore) 1928
 • Mehmet Rauf (Halas) 1929
 • Kemal Tahir(Esir Şehrin İnsanları) 1956
 • İlhan Tarus (Var Olmak)1957
 • Samim Kocagöz (Kalpaklılar) 1962
 • Tarık Buğra (Küçük Ağa) 1963
 • Hasan İzzettin Dinamo (Kutsal İsyan)1968
 • Ahmet Hamdi Tanpınar(Sahnenin Dışındakiler)1973
 • Talip Apaydın (Toz Duman İçinde) 1974
 • Atilla İlhan( Allah’ın Süngüleri:Reis Paşa) 2002
 • Turgut Özakman (Şu Çılgın Türkler)2005

6. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarının belirlenmesinde geçerli olan antlaşmalar hangileridir?
Cevap:

Türkiye’nin doğu sınırını belirleyen antlaşmalar;
Gümrü Antlaşması-Ermenistan
Moskova Antlaşması-Rusya
Kars Antlaşması-Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan

Türkiye ve Yunanistan sınırını Lozan antlaşması belirlemiştir.


İlk Zafer Müjdesi: Doğu Cephesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! Cevapları

Kâzım Karabekir Paşa ile İsmet Bey’in Ermenilere karşı kazanılan zaferle ilgili değerlendirmeleri aşağıda verilmiştir. Değerlendirmelerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Doğu Cephesi’nde elde edilen zaferin kazanımları neler olmuştur?
Cevap:

 • 2000 tüfek, 3 batarya seri ateşli dağ topu, 40 makinalı tüfek
 • Ermenilerin sevr antlaşmasındaki imzalarını geri alındı.

2. Gümrü Antlaşması’nın önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: aldığımız zaferle doğu sınırımız belirlenmiştir.


Maraş’ın Kahramanları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda, Maraş’ın işgali sırasında yaşanan iki olayla ilgili metinler verilmiştir. Metinlerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. I. ve II. olayda Maraş halkı hangi duygularla hareket etmiştir?
Cevap: Vatan ,bayrak sevgisi ve öfke duygularını beslemektedirler.

2. Fransızlar kaledeki Türk bayrağını indirerek neyi amaçlamışlardır?
Cevap: Oranın artık Türklere ait olmadığını göstermek istemiştir.

3. Maraş halkının başarılı olmasını ve Fransızları şehirden atmalarını neyle açıklayabiliriz?
Cevap: Şehirlerine ülkelerine yapılan saygısızlıkları kaldıramayıp vatan bayrak sevgisi uğruna fransızları ülkemizden def etmişlerdir.


Urfa’nın Şanlı Yiğitleri Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları

Urfa direnişine öncülük eden “Onikiler”in, faaliyetleri aşağıda verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Onikiler neden geceleri toplanmışlardır?
Cevap: İngilizlere sezdirmemek için

2. Onikiler neden silah ve asker sayısını artırmaya ve cephane sağlamaya çalışmışlardır?
Cevap: ani bir hareket için iaşe ve cephane sağlamaya çalışmışlardır.

3. Onikiler yeni bir telgraf merkezi açılmasını neden gerek duymuşlardır?
Cevap: Urfa telgrafhanesi İngilizler’in kontrolünde bulunduğu için


Antep’in Gazileri Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları

Antep yolunun açılmasını isteyen Fransız kumandanına Şahin Bey’in yazdığı mektup aşağıda verilmiştir. Mektuptan hareketle soruyu cevaplayınız.

Şahin Bey Türklerin hangi özelliklerine vurgu yapmıştır?
Cevap: Namus ve hürriyet için ölüme atılmak bize ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha
tatlı gelir. Yani Vatan sevgisi,bayrak sevgisi,kahraman,mert bir millettir.

Daha direniş devam ederken BMM’nin Antep şehrine “Gazi” unvanını vermesinin amacı ne olabilir? Tartışınız.
Cevap:

I. Dünya Savaşından sonra ilk olarak 17 Aralık 1918 de İngilizler şehre girdiler. Yaklaşık Bir yıl süren işgalin ardından Fransızlar ile yaptıkları anlaşma gereği burayı Fransızlara terk ettiler.(5 Kasım 1919)

Gerek Fransızların gerekse onlarla hareket eden Ermenilerin baskı ve zulümleri halkın direnişine yol açtı. Antep-Kilis hattında Şahinbey liderliğinde işgale karşı büyük bir savunma başladı. Şahinbey’in şehit edilmesinden sonra bu defa Antep çatışmalara sahne oldu. Antep halkı 1 Nisan 1920 den 7 Şubat 1921’e kadar Fransız kuvvetlerine karşı büyük bir direniş gösterdi.

Daha sonra direniş kırıldı,ve Türk Askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece Fransızlar 9 Şubat 1921 de şehre hakim oldular. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi gücüyle işgale 10 ay dayanan ve düşmana geçit vermeyen Antep’e 8 Şubat 1921 de Gazilik unvanı verdi. Böylece şehir Gaziantep adıyla anılmaya başladı.

Batı Cephesi Cevapları

3. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 83-84-85-87-88-89-90 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

Batı Cephesi Cevapları

İşgalden sonra İzmir’e Yunanistan’dan gemilerle Rum göçmenler taşınmıştır. Yunanlar İzmir’e Rum göçmen taşımakla neyi amaçlamışlardır?
Cevap: Oradaki Rum nüfusunu arttırarak Türkler den üstün kılıp oranın hakimiyetini kendilerinin sağlamasını amaçlamışlardır.

Temsil Heyetinin resmî görevlere atama yapması neyin göstergesidir?
Cevap: Resmi olarak Temsil Heyetinin varlığı kabul edilmiştir.


I. İnönü Muharebesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

I. İnönü Muharebesi’nden sonra orduya katılanların sayısı önemli oranda artmıştır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?
Cevap: Başarı elde etmesinden dolayı katılım sayısı artmıştır.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadelerinden hareketle I. İnönü Muharebesi’nin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Türklerin istiklali adına kazandığı ilk zafer olduğundan bahsetmiştir.


I. İnönü Muharebesinden Sonra Yaşanan Gelişmeler Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda en fazla hangi kuruma yetki verilmiştir? Niçin?
Cevap: Büyük Millet Meclisi ne verilmiştir.Çünkü resmi bir kurumdur.

2. Hangi maddelerden “güçler birliği” ilkesinin uygulandığı anlaşılmaktadır?
Cevap:

 • Yasama ve yürütme yetkileri milletin tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.
 • Dinî hükümlerin yerine getirilmesi; yasaların konması, değiştirilmesi, kaldırılması; antlaşma ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi gibi
  temel haklar Büyük Millet Meclisine aittir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

1. İtilaf Devletleri TBMM’yi davet etmekten niçin kaçınmışlardır?
Cevap: Çünkü TBMM İtilaf devletlerinin aleyhine konuşacağı için Osmanlı Hükümetini davet etmişlerdir.Osmanlı Hükumeti o zaman yetkisini yitirmiş bulunuyordu.

2. İtilaf Devletleri bir ülkeden iki farklı grup çağırarak neyi amaçlamışlardır?
Cevap: İki Hükumeti de içinde anlaşmazlık oluşturarak Sevr antlaşmasını kabul ettirmek istemişlerdir.

3. TBMM’nin konferansa katılmasındaki amaçları neler olabilir?
Cevap: İtilaf Devletlerine TBMM yi tanımasını sağlamak amacıyla katılmışlardır.

Kendinizi Londra Konferansı’nda İtilaf Devletleri üyelerine bir konuşma yapacak TBMM temsilcisi olarak hayal edin. Konuşma metninizi aşağıdaki boşluğa yazın.
Cevap: Öncelikle buraya gelme amacımızın hepinizin anlamış olduğunu düşünüyorum.Yeni temelleri atılan ve enkazdan kalkan bir Türkiye devletini savunmaya ve artık ezilmeye karşı duracağımızı kanıtlamak için buraya gelmiş bulunuyoruz.Yeni kurulan Türkiye Devleti Misak-ı Milli kararları ile kendi sınırımızı koruma altına almak istiyoruz.Barıştan yana olarak daha fazla ezilmeden bu ülkeyi en iyi şekilde yaşatmaya çalışacağız.Sizinde gördüğünüz gibi belli bir kararlarımız ve kararlılığımız vardır.Bu düşünceden vazgeçmeden sizinle barış antlaşması imzalamak istiyoruz.


Moskova Antlaşması Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

1. Antlaşmada bahsi geçen “zorla kabul ettirilmek istenen antlaşma” hangisidir?
Cevap: Sevr Antlaşmasıdır.

2. İtilaf Devletlerini en fazla rahatsız etmesi beklenen antlaşma maddesi hangisidir?
Cevap: ”Boğazlarla ilgili hususlar, Karadeniz’e kıyısı olan devletler arasında yapılacak bir konferansla belirlenecektir.” İtilaf devletleri bu madde ile devre dışı bırakılmıştır.


Makûs Talih Değişiyor: Iı. İnönü Muharebesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

1. Mustafa Kemal’in “işgal altındaki talihsiz topraklarımız” dediği yerler nerelerdir?
Cevap: Anadolu, İstanbul ve Trakya’dır

2. Mustafa Kemal “makûs talih” sözüyle neyi anlatmak istemiş olabilir?
Cevap: Uzun yıllardır savaşlarla uğraşan Türk Milletinin kötü talihinden bahsetmektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

Yunan Kralı Konstantin saldırı öncesinde İzmir’e gelmiş ve kendisiyle görüşmek isteyen gazetecilere Ankara’da randevu vermiştir. Bu davranışıyla Yunan Kralı hangi mesajı vermek istemiş olabilir?
Cevap: Savaşı bizim yani Türklerin kazanacağını göstermiştir.

1. Mustafa Kemal geri çekilişin amacını nasıl açıklamaktadır?
Cevap: Orduyu dinlendirmek ve düşmanı kendi bölgelerine çekmeyi amaçlamıştır.

2. Mustafa Kemal, ordumuzun geri çekilmesinin hangi olumsuz durumu doğurabileceğini düşünmektedir?
Cevap: Kamuoyuna manevi sarsıntıların doğabileceğini düşünmektedir

3. Mustafa Kemal, doğabilecek olumsuzlukların nasıl ortadan kaldırılabileceğini düşünmektedir?
Cevap: Kısa zamanda alınacak olan zaferle olumsuzlukların kalkacağını düşünmektedir

Maarif Kongresi Cevapları

3. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 92-93-94-95-96-97-98-99 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

Maarif Kongresi Cevapları

Bu bunalımlı günlerde dahi geleceğin Türkiye’sini planlamak üzere çalışmalar yapmasından Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliklerini çıkarabilirsiniz?
Cevap: İleri görüşlüğü ve mücadeleden vazgeçmemesini gösterir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

MİLLÎ MÜCADELE, MİLLÎ SEFERBERLİK: TEKALİF-İ MİLLÎYE

1. Resim bir anda canlansa hangi sesleri duyardınız?
Cevap: Komisyon kurulan ortam,hayvan sesi çocuk sesi duyabiliriz.

2. Resimden düşmanın Ankara sınırına dayandığını çıkarabilir misiniz?
Cevap: Evet söyleyebiliriz.Bir seferberlik olmuş durumda.

3. Resimde millî ve manevi değerler nasıl birleştirilmiştir?
Cevap: Elimizde olan ne varsa vatan için feda eden atalarımız ülkesine ne kadar bağlı olduğunu göstermiştir.

4. Resimde neden kadın ve çocuklar çoğunluktadır?
Cevap: Erkeklerin çoğunluğu savaşta olduğu için köyde kadınlar ve çocuklar kalmış durumdadır.

5. Resimdeki insanları harekete geçiren duygular sizce nelerdir?
Cevap: Vatan,millet sevgisi


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

3.5. DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA’DAN BÜYÜK TAARRUZ’A

Sakarya’daki savunma başarısız olsaydı neler olurdu?
Cevap: Yunan ordusu Ankara girer ve Milli Mücadele büyük yara alırdı.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasında Mustafa Kemal Paşa’nın hangi çalışmaları ve kişilik özellikleri etkili olmuştur?
Cevap: Mustafa Kemal subay olduğu için planlama yapması ve savaş stratejisi geliştirmesi sebebiyle kazanılmıştır.Buradan yola çıkarak zeki ve ileri görüşlü olması,azmi ve sabrı,planlı hareket etmesi gibi özellikleri görülmektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın Millî Mücadele açısından kazanımları nelerdir?
Cevap: Yunan ordusunu bölgelerimizden çekerek halkı rahat ettirmek amaçlanmış.Can kaybı yaşanmamıştır.Ve Türkiyeyi tanımış oldular.

Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması Cevapları

3. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı ve Atatürkçülük Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

Sınıfta çalışma grupları oluşturup kitabımızın 100. sayfasında verilen Lozan Antlaşması maddelerini inceleyiniz. Kitabımızın 68. sayfasında yer alan Sevr Antlaşması maddelerinden Lozan Antlaşması maddelerine içerik olarak örtüşen maddeleri tabloda boş bırakılan ilgili bölümlere yazınız.
1. Lozan Antlaşması’nın Sevr Antlaşması’na göre kazanım sağlayan maddelerini tespit ediniz. Tespit ettiğiniz maddelerin yanındaki kutucuklara (X) işareti koyunuz.
2. Son olarak tablonun altındaki soruları cevaplayınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 100-101-102 Cevapları MEB Yayınları

a. Hangi maddeler Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını kazanmasına katkı sağlamıştır?
Cevap: Kapitülasyonların kaldırılması, Düyûn-u Umûmiye Teşkilatı kaldırılacak.
Borçlar, Türkiye ile Osmanlı Devleti’nden ayrılan diğer devletler arasında paylaşılarak ödenecek.

b. Hangi madde ile Yunanistan savaş suçu işlediğini kabul etmiştir?
Cevap: Yunanistan, Karaağaç ve çevresini savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verecek.

3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

3. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 104-105-106 Cevapları MEB Yayınları

3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Millî Mücadele Dönemi’nde, Anadolu halkının işgalleri önlemek için kendi imkânlarıyla oluşturduğu yerel direniş kuvvetlerine Kuva-yı Milliye denir.
2. Mustafa Kemal, TBMM’de çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile ordumuzun başına geçmiştir.
3. Mustafa Kemal, ordumuzun ihtiyaçlarını halkın imkânlarıyla karşılamak için Tekalif-i Milliye  Emirlerini yayınlamıştır.
4. Lozan Antlaşması’nda, Musul  sorunundan dolayı Irak sınırı çözüme kavuşturulamamış, bu sorunun çözümü Türkiye ile İngiltere arasında dokuz ay içinde yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır.
5. Lozan Antlaşması’nda Düyun-u Umumiye Teşkilatı kaldırılmış ve Osmanlı borçları, Türkiye ile son dönemde Osmanlı Devleti’nden ayrılan veya toprak alan devletler arasında paylaştırılmıştır.
6. Ermenistan ile imzalanan Gümrü  Antlaşması, TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşmadır.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. I. İnönü Savaşı’nın dış politika açısından sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:

 1. TBMM,İtilaf Devletleri tarafından Londra Konferansına çağrıldı.
 2. TBMM ile Sovyet Rusya arasında dostluk anlaşması imzalandı.
 3. Afganistan ile TBMM arasında dostluk anlaşması imzalandı.

2. Sakarya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
Cevap:

 1. Mustafa Kemal’e ‘Gazi’2 unvanı ve ‘Mareşal’ rütbesi verilmesi
 2. Halkın Mustafa Kemal’e ve Milli Mücadeleye olan güveninin artması
 3. İtalyanlar işgal ettikleri yerden çekilmişlerdir.
 4. ABD Misak-ı Milli yi tanımıştır.
 5. 2 Ocak 1922’de Ukrayna ile Dostluk ve Kardeşlik anlaşması imzalanmıştır.
 6. 13 Ekim 1921’de SSCB ile Gürcistan,Ermenistan ve Azerbaycan adına Kars antlaşması imzalanmış,Bu antlaşma ile Türk-Rusya sınırı çizilmiştir.

3. Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin kaldırılma gerekçeleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:

 1. Düşmanı yurttan atmakta güçsüz olması
 2. Düzenli ordunun kurulmuş olması
 3. Bazı muharebelerin başarısız olması
 4. Hiçbir otorite kabul etmemeleri

4. İtilaf Devletlerinin Londra Konferansı’nı toplamaktaki asıl gayeleri nedir?
Cevap:  Sevr Antlaşması’nın maddelerini hafifleterek Türk komisyonuna kabul ettirmek istemeleri olmuştur.

5. Lozan Antlaşması’nda Boğazların yönetimi nasıl karara bağlanmıştır?
Cevap: Boğazların yönetimi Türk bir Başkan tarafından yönetilmek üzere Boğazlar Komisyonuna bırakılması kararı alındı.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

1. Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin askerî safhasındaki faaliyetlerini açıklarken aşağıdaki unvan veya sıfatlardan hangisini kullanamayız?
Cevap: C

A) Gazi Mustafa Kemal
B) TBMM Başkanı Mustafa Kemal
C) Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal
D) Başkomutan Mustafa Kemal


2.
I. Yunan ordusu İnönü mevkisinde durduruldu.
II. İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı silah zoruyla kabul ettiremeyeceklerini anladılar.
III. …?…
IV. TBMM’nin varlığı İtilaf Devletleri tarafından resmen tanındı.
Yukarıdaki gelişmeler neden-sonuç ilişkisi içinde düşünüldüğünde soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap: B

A) Lozan Konferansı
B) Londra Konferansı
C) Gümrü Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması


3. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik belge aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D

A) Ankara Antlaşması
B) Lozan Barış Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması


4. Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesi ile yabancı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karışması engellenmiştir?
Cevap: A

A) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılarak Türklerle eşit haklara sahip olması
B) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
C) Irak sınırının, Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılması
D) Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakması


5. İtilaf Devletleri Milli Mücadele yıllarında düzenlenen uluslararası konferanslarda Türk tarafını bölmeyi düşünmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin bu düşüncesinin kaynağını yok etmiştir?
Cevap: A

A) Saltanatın kaldırılması
B) İstiklal Marşı’nın kabulü
C) Sakarya Muharebesi’nin kazanılması
D) TBMM’nin açılması


6. Lozan Antlaşması, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini geçersiz kılmıştır?
Cevap: D

A) Ankara Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Sevr Antlaşması


7. I. Eskişehir-Kütahya Muharebeleri
II. Sakarya Savaşı
III. Büyük Taarruz
Yukarıdaki muharebelerden hangisi ya da hangilerinde ordumuzun başında Mustafa Kemal Paşa vardır?
Cevap: B

A) Yalnız III B) II ve III
C) I ve III D) I, II ve III


8. I. Londra Konferansı’na davet edilmesi
II. Lozan Antlaşması’nın imzalanması
III. Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin güç ve etkinliğinin arttığının kanıtı olarak gösterilebilir?
Cevap: C

A) Yalnız I B) I, II, III
C) I ve II D) II ve III


9. Millî Mücadele Dönemi’nde, Türkiye’nin gelecekteki eğitim politikalarını belirlemek için toplanan kongrenin adı aşağıdakilerde hangisidir?
Cevap: A

A) Maarif Kongresi B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi D) İktisat Kongresi


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıda Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan bazı diplomatik gelişmeler hakkında bilgiler verilmiştir. Açıklamalardan hareketle verilen olayların isimlerini tespit edip tarih şeridine yerleştiriniz.
Cevap:

1. Bu antlaşma ile Doğu Cephesi kapanmış ve bölgedeki askerî birliklerin bir kısmı Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.(Gümrü Antlaşması)
2. Bu konferans ile İtilaf Devletleri TBMM’nin varlığını resmen tanımışlardır.(Londra Konferansı)
3. Bu antlaşma ile Sovyet Rusya Misak-ı Millî’yi tanıdığını beyan etmiştir.(Moskova Antlaşması)
4. Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalanan bu antlaşma ile Türkiye’nin doğu sınırı son şeklini almıştır.(Kars Antlaşması)
5. İlk defa bir İtilaf Devleti TBMM ile antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma ile güney bölgeleri büyük oranda düşman işgalden temizlenmiştir.(Ankara Antlaşması)
6. Bu antlaşma ile Millî Mücadele’nin askerî safhası sona ermiştir.(Mudanya Ateşkes Antlaşması)
7. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan antlaşmalar içinde en uzun ömürlü olanıdır. Bu antlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı yabancı devletler tarafından resmen kabul edilmiştir.(Lozan Antlaşması)


D. Aşağıda Millî Mücadele’de yaşanan çeşitli muharebeler ile bunların sonucunda ortaya çıkan bazı diplomatik gelişmeler verilmiştir. Muharebeler ile diplomatik gelişmeleri eşleştiriniz.
Cevap:

Doğu Cephesi→2

I. İnönü Muharebesi→4,5,7

Sakarya Muharebesi→3,6

Büyük Taarruz→1

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Cevapları

4. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 109-110 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları

ÜNİTE KAVRAMLARI

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.

saltanat: Bir ülkede bulunan yönetim sistemi, padişahın veya bir sultanın ülkenin başında olması.

tedrisat: Öğretim.

inkılap: Bir toplumu daha iyi duruma getirmek için yapılmış önemli değişiklikler, devrim, reform.

hilafet: Halifelik

tasarruf: Tutumlu olmak.

kabotaj: Bir ülkedeki iskele ve limanları arasındaki gemi işletme işi.

milli egemenlik: Bütün yetkinin milletin olması, hakimiyetin millette olması.

güçler ayrılığı: Devletin yönetilebilmesi için gerekli olan yasama, yürütme ve yargıyı kapsar.

Medeni Kanun: Türkiye’de medeni hukuk anlamında yürürülüğe girmiş yasadır.

Aşar Vergisi: Osmanlı Devleti döneminde çiftçilerden %10 oranında alınan vergidir.


1. Atatürk, cumhuriyetin Türk milletinin karakter ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olduğu düşüncesindedir. Bu düşüncesinin dayanakları nelerdir?
Cevap: Türk milleti bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün bir millettir. Başka bir milletin boyundurluğu altına giremez. Cumhuriyet yönetimide halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim sistemi olduğu için bu şekilde bir benzetme yapmıştır.

2. Halifelik kurumunun “laik devlet” anlayışıyla uyuşması mümkün müdür?
Cevap: Hayır mümkün değildir çünkü Laik Devlet anlayışında devletin bir dini yoktur. Halifelik kurumu ise ülkenin İslam Dininin öncüsü olduğunu ve kanunların düzenlenirken Halifelik Kurumunun onayından geçmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

3. Medeni Kanun ile kadınlar hangi hakları elde etmişlerdir? Araştırınız.
Cevap: Medeni Kanun ile birlikte kadınlar giyim-kuşamda kısıtlamaları kaldırılmıştır. Dileyen kadınlar erkek ve kadınlarda bulunan teşhir seviyesini aşmadan diledikleri gibi giyinebilmektedirler. Evlenme-boşanma hakkı gibi bir çok alanda kadınlar hak sahibi olmuştur.

4. Atatürk Dönemi’nde devlet tarafından kurulan işletmeler hakkında araştırma yapınız.
Cevap: Atatürk zamanında onlarca hatta yüzlerce kurum ve işletme kurulmuştur. Bunlardan bir kaçı şunlardır:

 • Anadolu Ajansı
 • Devlet Demir Yolları
 • Atatürk Orman Çiftliği
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
 • Sümer Bank
 • Türk Dil Kurumu
 • Türk Tarih Kurumu
 • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
 • Türk Hava Kurumu
 • Türkiye İş Bankası

5. Atatürk “çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir?
Cevap: Atatürk çağdaş medeniyet seviyesinden kastı bilimi ve ilmi öncü alıp bu alanlarda ilerlemek ve diğer ülkelerinde önüne geçip dünya biliminde öncü adımlar atarak örnek bir ülke olmayı ifade etmek istemiştir.


Atatürk İlkeleri Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları MEB Yayınları

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Görsel 4.2’den hareketle milyonlarca insanı bir araya getiren 15 Temmuz ruhunu, milliyetçilik ilkesiyle ilişkilendirerek yorumlayınız.
Cevap: 15 Temmuz hainlerin darbesiyle milletimiz yine kendini kanıtlamıştır.Dil,din,ırk ayrımı gözetmeksizin geçmişteki atalarımızın yaptığı ülkesini,devletini ve milletini koruma çabasını bir kez daha gösterdik bu darbeye karşı gelerek.Milletimiz canlarını hiçe sayarak tankların önüne attılar kendilerini sırf vatanlarını korumak için.Bunla da görüldüğü gibi milletimiz özgürlüğü her zaman desteklemiştir.

Ankara’nın Başkent İlan Edilmesi Cevapları

4. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 113-114 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları MEB Yayınları

Ankara'nın Başkent İlan Edilmesi Cevapları

İsmet Paşa ve arkadaşlarının sunduğu “Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara şehridir.” şeklindeki kanun teklifi, 13 Ekim 1923’te uzun tartışmalardan sonra kabul edildi (Görsel 4.9). Böylece Millî Mücadele’nin yönetim merkezi olan, ulaşım hatları üzerinde ve güvenli bir noktada bulunan Ankara başkent oldu. Başkent olmasından sonra hızla gelişen Ankara, zamanla cumhuriyetin mo4.9 Ankara Millet (Ulus) Meydanı ve I. TBMM dern şehirlerinden biri hâline geldi.

Başkent seçilmesi Ankara şehrinin gelişmesini nasıl etkilemiştir?
Cevap: Ankara’nın başkent seçilmesi şehrin gelişmesinde etkili olmuştur.Valilik ve belediyecilik hizmetleri bakımından gelişen bir şehir olmuştur.Siyasi özellikleri öne çıkan ve Türkiye’nin yüzü olan bir şehir olmuştur.


Cumhuriyet’in İlanı Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları MEB Yayınları

Saltanatın kaldırılması, hangi tartışmaları beraberinde getirmiştir?
Cevap: Saltanatın kaldırılması ile ‘yeni devlet başkanı kim olacağı’ tartışması çıkmış bulundu.Bunun üzerine belli bir süre devlet başkanlığı görevini Mustafa Kemal yürütmüştür.

Bu olayla beraber,27 Ekim 1923’te Fethi Bey’in istifası ile hükumet krizi çıktı.Bu kriz üzerine cumhuriyetin ilanına giden süreyi hızlandırarak Gazi Mustafa Kemal 28 Ekim 1923 gecesi arkadaşlarına ”Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” diyerek hükumet kurma şeklini değiştireceğini ve hükumet bunalımını çözeceğini ifade etti.

1923 yılına kadar Mustafa Kemal’in cumhuriyeti resmen ilan etmemesinin nedeni sizce ne olabilir?
Cevap: Çünkü şartlar olgunlaşmamıştır.Anadolu işgal altında olması,Milletin birlik içinde olmaması,askeri ve siyasal düzenin tam olarak düzelmemesi gibi nedenlerden kaynaklı geciktirilmiştir.

Hukuk Alanındaki Gelişmeler – Hukuk Sistemindeki Karışıklığa Son Cevapları

4. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 116-117-118-119-120-121-122-123 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda, cumhuriyete kadar uygulanan Osmanlı hukuk sistemiyle ilgili bir metin verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nde farklı hukuk kuralları oluşmasının nedenleri nelerdir?
Cevap:

 • Osmanlı Devletinin çok uluslu bir devlet olması
 • Her milletin kendi dini kuralları olması
 • Kapitülasyon verilen devletlerin vatandaşların ayrı hakların verilmesi
 • Hukuk sisteminin düzelmesi için Avrupa ülkelerinin kanunlarının çeviri yapılarak alınması eski hukuk kurallarına dahil edilmesi farklı hukuk kuralları oluşmasına neden olmuştur.

2. Sizce Osmanlıların, hâkimiyetleri altındaki milletlere dinlerine göre muamelede bulunmasının gerekçesi ne olabilir?
Cevap: Fetih ettiği bölgedeki halkın hoşgörüsünü kazanarak ,isyanları önlemek amacıyla bu yoldan gitmiştir.

3. Osmanlı hukuk sisteminde kadınlar hangi haklardan mahrumdur?
Cevap: Devlet memuru olamıyorlar ve siyasal haklardan yararlanamıyorlardı.Evlenme,boşanma gibi veya miras aile hukuku gibi konularda erkekler ile eşit sayılmıyorlardı.


Harf İnkılabı ve Millet Mektepleri Cevapları

Ankara Adliye Hukuk Mektebi


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları MEB Yayınları

İslamiyet’in kabulünden önce Türkler hangi alfabeleri kullanmışlardır?
Cevap: Göktürk ve Uygur alfabeleridir.


Güzel Sanatlar ve Spordaki Gelişmeler Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları

Atatürk’ün Kurtdereli Mehmet’e yazdığı mektup aşağıda verilmiştir. Mektuptan hareketle soruları cevaplayınız.

“Seni cihanda büyük ün almış bir Türk güreşçisi olarak tanıdım. Parlak başarılarının sırrını şu sözlerle açıkladığını da öğrendim: ‘Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm!’ Bu dediğini, en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünün Türk sporcularına bir meslek ilkesi olmasını diliyorum.”

1. Kurtdereli Mehmet, başarılarının temelini nasıl açıklamaktadır?
Cevap: Türk milletinin desteği ve kendisinin yürekten inandığı milli şuur

2. Atatürk, Kurtdereli Mehmet’in en çok hangi yönünü takdir etmiştir?
Cevap: Milliyetçilik ilkesine sahip çıkarak bu ilke ile güreşlerini yapmasını takdir etmiştir.

3. Atatürk’ün Türk sporcularına tavsiye ettiği meslek ilkesi nedir?
Cevap: Millet şerefinin bilincinde olarak ve bu yolda mesleklerini layığıyla yerine getirmelidir.

Şapka Kanunu ve Kıyafette Değişim Cevapları

4. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 124-125-126-127 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları

Şapka Kanunu ve Kıyafette Değişim Cevapları

Mustafa Kemal, Picardie askerî manevralarına katılmak üzere Fransa’ya giderken Belgrad tren
istasyonunda mola vermişti. Yanında arkadaşı Binbaşı Selahattin Bey de vardı. İstasyonda bulunanlar, başında kırmızı fes olduğu için Selahattin Bey’e karşı küçümseyici bir tavırla yaklaşmışlar, bu da Mustafa Kemal’i çok üzmüştü.19 İlerleyen yıllarda Mustafa Kemal’in fes yerine şapka giyilmesini istemesinde yaşadığı bu olayın nasıl bir etkisi olmuştur?

Cevap: Evet olmuştur. Türklerin küçük görülmesini istemeyip saygı duyulması gereken bir millet olduğunu göstermek istemiştir.


Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

Ayrıcalıkların kaldırılarak eşit bir toplum oluşturulmak istenmesi, Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?
Cevap: Halkçılık ilkesi ile ilgilidir.


Soyadı Kanunu Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınları

Soyadınız olmasaydı sosyal hayatta hangi sorunlar ile karşılaşırdınız?
Cevap: Resmi yerlerde sıkıntı yaşanırdı. Çünkü aynı ismi taşıyan birçok insan olduğu için karışıklık çıkması büyük olasılıktır.

Kadınlar hangi haklarını Cumhuriyet sayesinde elde etmişlerdir?
Cevap:

 • Kadın-Erkek eşitliliğinin sağlanması
 • Seçme ve seçilme hakkının verilmesi
 • Köy muhtar olma ve ihtiyar meclisine katılma hakkı
 • Kadınlara boşanma, velayet hakkı, mallarda tasarruf hakkı tanındı.

Modern Türk Kadını Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları

1935 yılında “Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi” İstanbul’da toplanmıştır. Bu kongre için Türkiye’nin tercih edilmesinin gerekçesi sizce ne olabilir?
Cevap: Çünkü Türkiye’de Cumhuriyetle beraber kadın-erkek eşitliliği getirildi. Bunun üzerine Türk kadınları kendini ifade etme özgürlülüğü kazandı.

Onuncu Yıl Nutku Cevapları

4. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 132-133-134 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları MEB Yayınları

Onuncu Yıl Nutku Cevapları

Nutuk’ta bilgi bulabileceğiniz ve bulamayacağınız Atatürk Dönemi’ne ait üçer olay ismi yazınız.
Cevap:

Nutuk’ta bulabileceğimiz üç olaylar;

 • 31 Mart ayaklanması
 • TBMM açılışı
 • Mısak-ı Milli kabul edilmesi

Nutuk’ta bulamayacağımız üç olay;

 • Balkan antantı imzalanması
 • Soyadı kanunun kabul edilmesi
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması

Nutuk’un dünyadaki birçok dile çevrilmesi ve defalarca basılması neyin göstergesidir?
Cevap: Nutuk Türkiye tarihin doğru ve birinci ağızdan yazılmış bir kitaptır. Tarihi belge niteliği taşımaktadır.


Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

Atatürk’ün cumhuriyetin ilanının onuncu yılı nedeniyle 29 Ekim 1933’te, TBMM önünde, Türk
milletine hitaben yaptığı konuşma, tarihe “Onuncu Yıl Nutku” olarak geçmiştir. Aşağıda, Atatürk’ün yaptığı bu konuşmadan bir bölüm verilmiştir. Verilenlerden hareketle soruları cevaplayınız.

“Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir… Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir…”

1. Atatürk, konuşmasında “ben” yerine “biz” dilini kullanmasının nedeni sizce nedir?
Cevap: Atatürk halkıyla beraber başardığını düşünmektedir. Sadece ben diyerek değil de biz diyerek güç alıp bu şekilde devam etmiştir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 169-170. Cevapları Dersdestek Yayınları

2. Atatürk, niçin yapılan işlerin en büyüğü olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni göstermiştir?
Cevap: Çünkü yıkılan bir Osmanlı Devletini tekrardan inşa edip güçlü bir Türkiye Cumhuriyet’ini kurmuştur.

3. Atatürk, medeniyet yolunda ilerleyen Türk milletine rehber olarak neyi göstermektedir?
Cevap: İlimi göstermektedir. Çünkü ilim bizi ilerletecek ve doğruya götürecektir. Bunu bilen Atatürk Türk milletine ilime gitmelerini söyleyip o yola yöneltmiştir.


Atatürk’ün, cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe seslendiği “Gençliğe Hitabe” aşağıda verilmiştir.
Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Atatürk’e göre, gençlerimizin temel vazifesi nedir?
Cevap: Ülkemizi, devletimizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak.

2. Atatürk niçin gençliği “istikbalin evladı” olarak tanımlamıştır?
Cevap: Çünkü gelecek gençlerin yani bizlerin elindedir. Eğer istikbal istiyorsak iyi çalışmamız gerekir.

3. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’de üzerinde en fazla durduğu iki temel kavram hangileridir?
Cevap: Bağımsızlık ve gençlerin vazifeleri üzerinde çok durmuştur.


Cumhuriyet Gençlere Emanet Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları MEB Yayınları

Öğretmenlerinin cumhuriyetle ilgili yönelttiği sorulara öğrencilerin cevapları aşağıda verilmiştir.
Konuyla ilgili fikirlerinizi sınıfta paylaşınız.

Cumhuriyeti nasıl kazandık?
Cevap: Atatürk’ün önderliğinde tekrardan yeni bir devlet inşaa ettik.

Cumhuriyetle neler kazandık?
Cevap: Yenilikler yaparak en önemli olan düşünce özgürlülüğünü ve bağımsızlığı kazandık.

Cumhuriyetin korunması ve geliştirilmesinde bizlere düşen görevler nelerdir?
Cevap:

 • İlk olarak vatan ve millet sevgisini hep içimizde barındırmalıyız.
 • Biz gençler olarak elimizden geldiği kadar ülkemizi ileri götürmeyi hedeflemeliyiz.
 • Atatürk ilkelerini benimseyip onlara göre yaşamalıyız.

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Temel Esasları Cevapları

4. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 135-136-137-138 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları

Atatürk’ün aşağıda verilen sözlerinin 28, Atatürk ilke ve inkılaplarını tamamlayan temel esaslardan hangisiyle daha fazla ilgili olduğunu tespit ederek boşluklara yazınız.
Cevap:

“Biz millî varlığın temelini, millî şuurda ve millî birlikte görmekteyiz.” (Milli Birlik ve Beraberlik)

“Kuvvet birdir ve o, milletindir.” (Egemenliğin Millete Ait Olması)

“Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir insanım.” (Bağımsızlık ve Özgürlük)

“Milletimizi medeniyet nimetlerine kavuşturmaya çalışacağız ve bunu yapmağa mecburuz.” (Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üstüne Çıkarma İdeali)

“Millî kültürün yükselmesini Türk Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak temin edeceğiz.” (Millî Kültürün Geliştirilmesi)

“Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur.” (Millî Tarih Bilinci)


Atatürk İlke ve İnkılaplarının Temel Esasları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Harf İnkılabı’ndan sonra halka yeni alfabeyi ve okuma yazmayı öğretmek için Millet Mektepleri açılmıştır.
2. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye olmaması, büyük yatırımların devlet eliyle yapılmasını zorunlu kılmış, bu da Atatürk’ün Devletçilik  ilkesinin doğmasına zemin hazırlamıştır.
3. Türklerin dünya siyasi ve kültür mirasına katkılarını tespit etmek için Türk Tarih Kurumu kuruldu.
4. Türkçenin kendi benliğine, güzelliğine ve zenginliğine kavuşması için Türk Dil Kurumu kuruldu.
5. Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan Misak-ı İktisadi Kararları, Atatürk Dönemi’ndeki ekonomi politikalarına yön vermiştir.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlayan gelişmeler nelerdir?
Cevap:

 • TBMM’nin açılması
 • Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edilmiştir.
 • İstanbul Hükümeti ünvanını ve yetkilerini kaybetmiştir.

2. Medeni Kanun’un toplumsal hayata getirdiği yenilikler nelerdir?
Cevap:

 • Tek eşlilik ve nikah zorunluluğu getirilmiştir,
 • Boşanma belli bir şartlara bağlanmıştır,
 • Mirasta kadın ve erkek eşitliliği sağlanmıştır,
 • Evlilik de yaş sınırı getirilmiştir,

3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesinin önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Bu kanun ile eğitim ve öğretimde birlik sağlandı. Ülkedeki tüm eğitim kurumları devlet denetimine alınarak MEB’e bağlandı.

4. Ankara’nın başkent seçilmesinde etkili olan faktörler nelerdir?
Cevap:

 • Batı Cephesi’ne uzak bir konumda olması
 • Jeopolotik konum olarak güvenli olması
 • Halkın milli mücadele yanlısı olması
 • Şehre ulaşımın kolay olması

5. Kabotaj Kanunu’nun önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk gemilerine verildi. Böylece Türkiye’nin denizlerinde tam bağımsızlığı sağlanmış oldu.

6. Teşvik-i Sanayi Kanunu niçin çıkarılmıştır?
Cevap: Sanayi Teşvik Kanunu, sanayi yatırımı yapacak işletmelere muafiyet, imtiyaz ve teşvik sağlamayı amaçlayan yasa. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sanayi alanında yapmış olduğu bir yeniliktir


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A

A) Orduyu siyasetten uzaklaştırmak
B) Laik devlet sistemini oluşturmak
C) Avrupalı devletlerle ilişkilerimizi geliştirmek
D) Yapılan inkılaplarda ordunun desteğini almak


2.

I. Saltanatın kaldırılması
II. Şapka Giyilmesine Dair Kanun’un kabul edilmesi
III. Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması
Verilen gelişmeler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?
Cevap: C

A) Milliyetçilik
B) İnkılapçılık
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik


3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında yapılan çalışmalardan değildir?

Cevap: D

A) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kurulması
B) Numune Hastanelerinin açılması
C) Umumu Hıfzıssıhha Kanunu’nun çıkarılması
D) Mecelle’nin kaldırılması


4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi köylünün ekonomik olarak rahatlamasına zemin hazırlamıştır?
Cevap: C

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Uluslararası rakamların kabul edilmesi
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Köy Enstitülerinin açılması


5. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de laik devlet düzenine geçişin aşamaları arasında gösterilemez?
Cevap: D

A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
D) Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi


6. Mustafa Kemal “Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” ifadelerini desteklemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmıştır?

Cevap: A

A) Türkiye İktisat Kongresi’ni toplamıştır.
B) Millet Mekteplerini açmıştır.
C) Cumhuriyeti ilan etmiştir.
D) Şeriye ve Evkaf Vekâletini kaldırmıştır.


7.
I. Sanayiyi geliştirmek için Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı.
II. Hukuk alanındaki karışıklığı gidermek için
I. Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı.
III. Ülke yönetiminde çift başlılığı ortadan kaldırmak için saltanat kaldırıldı.
IV. Siyasi alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamak için 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Cevap: B

A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve III


8. “Benim yaptığım yenilikler birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan yeniliklerdir.” Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözünü kanıtlar nitelikteki gelişmelerdendir?
Cevap: D

A) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi- Şapka Kanunu’nun çıkarılması
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması – Halifeliğin kaldırılması
C) Misak-ı İktisadi Kararlarının alınması – Okuma yazma seferberliğinin başlatılması
D) Saltanatın kaldırılması – Cumhuriyetin ilanı


9. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi egemenlik hakkının millete verilmesiyle ilgili bir uygulama değildir?
Cevap: B

A) TBMM’nin açılması
B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
C) Saltanatın kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilan edilmesi


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB Yayınları

10. Osmanlı Devleti’nde ölçü, tartı, takvim ve saat gibi birçok alanda ikilik vardı. Bu durum hem ülke içinde hem de diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerde kargaşaya neden oluyordu. Atatürk Dönemi’nde miladi takvim, uluslararası saat ve uluslararası ölçü-tartı birimleri kabul edilerek bu kargaşaya son verildi.
Buna göre takvim, saat ve ölçülerde yapılan bu değişikliklerle aşağıdakilerlerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
Cevap: A

A) Avrupa kültürünün ülkeye getirilmesinin
B) Uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin
C) Toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinin
D) Bölgeler arası kargaşanın önlenmesinin


11. 1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ile tüm vatandaşların isimlerinin yanında bir soyadı kullanmaları şartı getirilmişti. Bu Kanun ile;
I. Herkese bir soyadı verildi.
II. Sosyal sınıf farklılığı ifade eden unvanlar kaldırıldı.
III. Ahlaka aykırı ve gülünç ifadelerin soyadı olarak kullanılmamasına karar verildi.
Bu Kanun’un sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Cevap: D

A) İsim karışıklığı sona erdi.
B) Sosyal yönden ayrıcalık ifade eden isimler kaldırıldı.
C) Toplumsal alandaki sorunlardan biri giderildi.
D) Azınlıklar vatandaşlığa kabul edildi.


12. Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
▪ Türkiye halkı millî hâkimiyetini hiçbir şeye feda etmez.
▪ Türkiye halkı kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendi üretir.
▪ Türkiye halkı zamanda, servette ve dış alımda israftan kaçar.
Bu kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C

A) Yerli ve millî üretim artırılmak istenmiştir.
B) Halk tasarruf yapmaya yönlendirilmiştir.
C) Bütün yatırımların devlet tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.
D) Halkın yeni yönetim sistemine sahip çıkacağı vurgulanmıştır.


13. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?
Cevap: B

A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) İnkılapçılık


14. I. Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun’un çıkarılması
II. Üniversiteler Kanunu’nun çıkarılması
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Verilen kanunların alanlarına göre gruplandırılması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: A

Toplumsal Eğitim Ekonomik
A) I II III
B) II I III
C) I III II
D) III I II


Ç. Aşağıda verilen gelişmeleri kronolojik sırayı takip ederek tarih şeridine yerleştiriniz.

(İstanbul Üniversitesinin Açılması, Ankara’nın Başkent Olması, Türk Tarih Kurumunun Kurulması, Şapka Kanunu, Türkiye İktisat Kongresi, Harf İnkılabı, Halifeliğin Kaldırılması)

Cevap:

Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB

Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar Cevapları

5. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 141-142-143-144-145 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.
Cevap:

çoğulculuk: Toplumun birlikte yaşadığı alanda özgürlük ve eşitliği savunan görüş, siyasal bir düzen.

demokrasi: Tüm vatandaşların eşit sayıldığı bir yönetim biçimi

fırka: Siyasi parti

sivil toplum: Kamu işlerinin dışında çalışan bölüm

üniter yapı: Bir merkeze bağlı olarak tek bir hukuki yürürlükte olan yapılandırma.

iktidar partisi: Devletin başında olan parti.

liberal ekonomik model: Bireyler tarafından alınan ekonomik kararlar.

muhalefet partisi: Yönetimde olmayan parti


Hazırlık Çalışmaları

1. Demokrasi ile cumhuriyet yönetimi arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Demokrasi hayatımızda bir yaşam biçimi olarak geçmekteyken, Cumhuriyet ise bir yönetim şekli olarak geçmektedir.

2. Çoğulculuk ilkesi ile çok partili siyasi hayat arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap:  Çok partili hayata geçilerek farklı düşüncelere saygı ve özgürlük getirilmiştir. Çoğulculukta özgür ve farklı düşünceleri savunmaktadır.

3. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partiler ve bu partilerin kurucuları hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap:  Cumhuriyet ile kurulan ilk parti Mustafa Kemal’in kurduğu ‘Cumhuriyet Halk Fırkası’dır.

4. Atatürk “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir
Cevap:  Mustafa Kemal’e İzmir de düzenlenen suikast girişimi olayından sonra söylemiştir. (15 Haziran 1926)


Güçlü Demokrasi, Güçlü Devlet Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları MEB Yayınları

Bir grup öğrenci, öğretmenlerinin yönelttiği soru üzerine fikirlerini aşağıdaki şekilde açıklamışlardır. Öğrencilerin açıklamalarından hareketle soruları cevaplayınız.

Demokrasi ve demokratik yaşam biçimi bizlere neler kazandırır?
Cevap:

 • Düşüncelerimizi rahatça ifade edebiliriz
 • Özgür bir şekilde fikirlerimizi dile getirebiliriz.
 • Canımız, malımız bulunan kanunlarca korunur.
 • Özgür yaşama fırsatı doğar.
 • Seçme ve seçilme hakkımız olur.

1. Demokrasinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisi nelerdir?
Cevap: Demokrasinin oturduğu toplumlar rahat ve yaşam fırsatları yüksek olduğu görülmektedir.

2. Bir ülkede çok partili siyasi hayat oluşmamışsa o ülkede demokrasinin hangi ilkesi zayıf kalır?
Cevap: Çoğulculuk ilkesi zayıf kalır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki tabloda Millî Mücadele’yi yöneten I. Meclisteki milletvekillerinin mesleki dağılımı verilmiştir. Tablodan hareketle bu Meclise “halk meclisi” denilmesinin nedenlerini tartışınız.
Cevap: Farklı meslek grupları ve gelirli insanları ayırmadan toplumun her kesiminden vtandaşa yer verilmiştir.

Siz de günümüzdeki milletvekillerinin mesleki dağılımını araştırınız. Elde ettiğiniz verileri tablo haline getirip sınıfta paylaşınız.
Cevap: Meclis içinde altmış kişinin üzerinde mimar ve mühendis mesleklerindeki insanlar, Kırk kişinin üzerinde doktor, Kırk kişinin üzerinde iş adamı, otuz kişinin üzerinde akademisyen, otuzun üzerinde kamu ve özel kurum yöneticileri ve yirmi kişinin üzerinde siyasetçi ve eğitimci insanlar bulunmaktadır.

Güçlü Demokrasi, Güçlü Devlet Cevapları


Cumhuriyet Halk Fırkası Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları MEB Yayınları

Meclisteki bütün milletvekillerinin aynı partiye mensup olmasının demokrasi açısından sakıncaları nelerdir?
Cevap: Bu sefer düşünce özgürlüğü yerine yine tek bir düşünceye destek vermiş olurlar. Bu da çoğulculuk ilkesine uymayan bir düşüncedir.


Aşağıdaki tabloda cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partilerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu
bilgilerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının farklı yönleri nelerdir?
Cevap: İlk genel başkanları farklıdır. Derece olarak farklı görüş savunmuşlardır.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını ayıran diğer özellik Cumhurbaşkanının bağlı bulunduğu partiden istifa etmesidir.

2. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkasının benzer yönleri nelerdir?
Cevap: İkisi de Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerini savunmuştur.


Serbest Cumhuriyet Fırkası


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları MEB Yayınları

1. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının farklı yönleri nelerdir?
Cevap: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası liberal ekonomiyi savunurken CHF devletçi ekonomi modelini savundu. TCF tek dereceli seçimi savundu, CHF iki dereceli seçim sistemini savundu.

2. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkasının benzer yönleri nelerdir?
Cevap: Cumhuriyet Halk Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ikiside laik bir anlayışa sahiptir ve Cumhuriyetçilik ilkesine bağlılardır.

Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Cevapları

5. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 146-147-148-149 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Cevapları

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal suikast girişimiyle ilgili Anadolu Ajansına aşağıdaki demeci
vermiştir. Demeçten hareketle soruları cevaplayınız.

1. Vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal’e gönderdikleri mektuplarda sizce neler yazmışlardır?
Cevap: Yaşanılan suikast den dolayı çok üzüldüklerini ayrıca Mustafa Kemal’e olan bağlılıklarını dile getirmiş olabilirler.

2. Gazi Mustafa Kemal kendisine yapılan suikast girişiminin asıl hedefini nasıl açıklamıştır?
Cevap: Asıl hedefinin cumhuriyet ve ilkeleri olduğunu söylemiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları

1926 yılında yaşadığınızı ve Gazi Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulduğunu gazetelerden öğrendiğinizi hayal ediniz. Gazi Mustafa Kemal’e desteğinizi ifade eden bir mektup yazınız ve mektubunuzu sınıfta paylaşınız.
Cevap: Sevgili Mustafa Kemal Paşam,

Yaşadığınız olaya çok üzüldük. Devletimizde böyle iyi bir adamı yok etmeye çalışmaları bizi korkuttu açıkçası. Sizin bu suikast girişiminde içinde bulunan kişileri en kısa zaman da bulacağınızı ve onlara gerçekten iyi bir ceza vereceğinizi umut ediyoruz. Sağlığınıza iyi bakın ve her zaman dikkatli olun.


Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları

“Kale, içten yıkılır.” atasözü ne anlama gelmektedir? Tartışınız.
Cevap: Kale içten yıkılır derken devletin içine yerleştirilmiş hainler vardır. Devletin iyiliği için uğraşıyor gibi görünürken aslında içten içe yok etmeye çalışan insanlardır. Bu atasözü de bunu anlatmak istemiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları MEB Yayınları

Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak, milletimizin birliğini ve ülkemizin bütünlüğünü korumak için bireylere düşen görevler nelerdir?
Cevap: Her vatandaşa düşen belli sorumluluklar vardır. Bunlar vergi vermek, herkesin hakkına özgürlüğüne saygı duymak, milli kültürümüze sahip çıkmak, askere gitmek gibi görevler yer almaktadır.

5.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

5. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları MEB Yayınları

5.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Cumhuriyet Tarihi’nde ilk kez çok partili siyasi hayat Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkasının kurulmasıyla başlamıştır.
2. Mustafa Kemal, liderliğini yaptığı Müdafaa-i Hukuk Grubunu
“Halk Fırkası” adıyla siyasi partiye dönüştürmüştür.
3. Siyasi partiler, demokrasinin Çoğulculuk  ilkesinin bir gereğidir.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. Gazi Mustafa Kemal’e düzenlenen suikast girişiminin asıl hedefi nedir?
Cevap: Cumhuriyet ve ilkeleridir.

2. I. Meclise “halk meclisi” denmesinin dayanağı nedir? Açıklayınız.
Cevap: Bu adın verilme sebebi, meclis halkı temsil etmektedir ve halkın arasından çıkan kişilerden oluşmaktadır.

3. Mustafa Kemal’in, yakın arkadaşı Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istemesindeki amacı nedir? Açıklayınız.
Cevap: Cumhuriyet tek bir parti ile değil insanların özgürce oy vereceği ve istediğini seçme hakkı olduğu bir yönetim şeklidir. Tek parti ile bu olamayacağı için çok partili hayata geçiş sağlanmıştır.


C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi ülke yönetiminde millî iradeyi hâkim kılmaya yönelik gelişmelerden biri değildir?
Cevap: D

A) Büyük Millet Meclisinin açılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi
D) Medeni Kanun’un çıkarılması


2. Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde kurulmamıştır?
Cevap: B

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası
B) İttihat ve Terakki Fırkası
C) Cumhuriyet Halk Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası


3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partilerin kurucu genel başkanları arasında yer almaz?
Cevap: B

A) Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)
B) İsmet Paşa (İnönü)
C) Kâzım Karabekir Paşa
D) Fethi Bey (Okyar)


4. Atatürk “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir?
Cevap: C

A) Cumhuriyetin ilanı
B) Saltanatın kaldırılması
C) Atatürk’e suikast girişimi
D) Cumhurbaşkanı seçilmesi


5. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında etkili olan dış etkenlerden biridir?
Cevap: A

A) 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin Türkiye’yi de etkilemesi
B) İktidar partisini denetleyecek bir partiye ihtiyaç duyulması
C) Alternatif politikalar üretecek partilere ihtiyaç duyulması
D) Millî iradenin ülke yönetimine yansımasının önemsenmesi

Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Cevapları

6. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 153-154-155 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.
Cevap:

Mübadele: Değiş tokuş etmek.

Antant: Anlaşmaya varmak

Mütekabiliyet: Karşılıklık

Pakt: Antlaşma

Misilleme: Kötü davranışa karşılık vermek

Taviz: ödün vermek

Özerklik: özgürce yönetme ve davranma


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

3. Günümüzde Boğazlar’dan savaş, ticaret ve yolcu gemileri hangi kurallar dâhilinde geçmektedir? Araştırınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB

4. Hatay’ın ülkemize katılmasında Atatürk’ün katkısı nedir? Araştırınız.

Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB


5. Türkiye, Atatürk Dönemi’nde hangi uluslararası teşkilatlara üye olmuştur? Araştırınız.
Cevap:

 • Cenevre Silahsızlanma Anlaşması (1928)
 • Briand-kellog Paktı(1929)
 • Litvinov Paktı (1929)
 • Milletler Cemiyeti (1932)
 • Balkan Antantı (1934)
 • Akdeniz Paktı (1936)
 • Sadabat Paktı 1937)

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda, Türk dış politikasının temel ilkeleri ile Atatürk’ün bu ilkeleri tanımlayan sözleri verilmiştir. Verilen ilkeleri ilgili oldukları sözlerin karşısına yazınız.
Cevap:

(Tam Bağımsızlık)“Siyasi, mali, iktisadi, adli, askerî, kültürel ve benzeri… Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir.”

(Akılcılık)“Akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek bizim en belirgin özelliğimizdir.”

(Mütekabiliyet)“Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla
kusur etmeyeceğiz.”

(Barış)“Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta barış, dünyada barış gayesi; insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinde en esaslı etken olsa gerektir.”

(Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma)“Dış siyasetimizde dürüstlük, memleketimizin güvenliğine ve gelişiminin korunmasına dikkat, hareket tarzımıza kılavuz olmaktadır. Esaslı düzenleme ve gelişim içinde bulunan bir memleketin, hem kendisinde hem çevresinde barış ve huzuru ciddî olarak arzu etmesinden daha kolay açıklanabilecek bir nitelik olamaz. Bu samimî arzudan esinlenen dış siyasetimizde memleketin dokunulmazlığını, güvenliğini, vatandaşların haklarını herhangi bir saldırıya karşı kendisi savunabilmek kudreti de, özellikle gözde tuttuğumuz noktadır.”

(Milli Menfaatleri Esas Alma)“Dış siyaset, bir toplumun iç kuruluşu ile sıkı şekilde ilgilidir. İç kuruluşa dayanmayan
dış siyasetler daima mahkûm kalırlar. Bir toplumun iç kuruluşu ne kadar kuvvetli, sağlam olursa dış siyaseti de o nispette güçlü ve dayanıklı olur.”

(Gerçekçilik)“Büyük hayaller peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekâr insanlardan değiliz. Büyük ve hayalî şeyleri yapmadan yapmış gibi görünmek
yüzünden bütün dünyanın düşmanlığını… bu memleketin ve milletin üzerine çektik.”

Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler Cevapları

6. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 156-157-158-159 Cevapları MEB Yayınları

Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları

Türkiye’nin Lozan Barış Antlaşması’nı imzalaması uluslararası ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
Cevap:  Kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye Teşkilatı kaldırılmıştır. Bunun sayesinde dış devletlerin ülke içine karışımı engellenmiş hem de ekonomik olarak bağımsızlık yolunda adımımızı atmışızdır.


Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler Yabancı Okullar Sorunu Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanma sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi verilmiştir. Verilenlerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Türkiye, yabancı devletlerin bu isteğini niçin reddetmiştir?
Cevap: Çünkü dış devletlerin iç işlerine karışmasını istememiştir. Özgür ve bağımsız bir devlet olmak istemiştir.

2. Yabancı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karıştırılmaması, Türk dış politikasının dayandığı temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap: Tam Bağımsızlık İlkesi


Dış Borçlar Sorunu Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları MEB Yayınları

Bir devletin maliyesinin uluslararası bir teşkilat tarafından kontrol edilmesi, o devletin egemenlik haklarını nasıl etkiler? Tartışınız.
Cevap: Egemenlik hakları kısıtlanır. Böyle bir durumda dış güçler ülkeyi işgal etme konumuna gelebilir.

Türkiye Lozan’da, Osmanlı borçlarının sadece Türkiye’ye yüklenmesinin doğru olmadığını, Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletlere de bu borçların pay edilmesi gerektiğini savunmuştur.
Sizce bu düşüncesinin dayanağı nedir?
Cevap: Aldığı parayı o dönemde olan bütün yerler için kullanmıştır. Bu yüzden böyle bir savunması vardır.


1. Borçlardan en fazla pay hangi ülkeye verilmiştir? Bunun sebebi nedir?
Cevap: Türkiye’ye verilmiştir. Osmanlı yıkıldıktan sonra kurulan devletlerin en büyüğü Türkiye olduğu için.

2. 1829 yılında Osmanlı Devleti’nden ayrılmış olmasına rağmen Yunanistan’a niçin borç yüklenmiştir?
Cevap: Kuruldukları topraklar Osmanlıya ait olduğu için toprakla beraber borçları da üstlenmişlerdir.


Musul Sorunu Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda Musul sorunu ile ilgili bir metin verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Musul’da halk oylaması yapılmasını öneren Türk heyetinin dayanağı nedir?
Cevap: Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İngiltere tarafından Musul işgal edilmiştir. Musul da yaşayan Türklerin çoğunluğuna göre böyle bir teklif sunmuşlardır.

2. Musul’da halk oylaması yapılması önerisini, İngiltere niçin reddetmiştir?
Cevap: Türkler çoğunlukta olduğu için reddetmişlerdir.


Lozan Antlaşması’nda Musul ile ilgili olarak alınan karar sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aşağıda verilmiştir. Verilenlerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. İngiltere’nin Milletler Cemiyetinde daha etkili olmasının nedeni ne olabilir?
Cevap: Çünkü cemiyet devlet yanlısıdır. Bu yüzden İngiltere ön plandadı.

2. Türkiye, Milletler Cemiyetinde neden yeterince etkili olamamıştır?
Cevap: Cemiyetin kurulma amacı belirli devletlerin lehinedir. Bu cemiyet Türkiyeyi yok etmek istediği için Türkiye ön plana çıkamamıştır.

Milletler Cemiyetinin Musul sorununda İngiliz yanlısı bir politika takip etmesi, Türkiye’nin Cemiyete bakışını nasıl etkilemiştir?
Cevap: Bu cemiyetin seçilmiş bazı ülkelerin çıkarları uğruna kurulduğunu anladığı için yeni anlaşmalar ve paktlar imzalayarak kendini güvenceye almayı sağlamak istemiştir.

Nüfus Mübadelesi Sorunu Cevapları

6. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda nüfus mübadelesi sorununun çözüm sürecini anlatan bir metin verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’de mümkün olduğunca fazla Rum nüfus bırakmak isteyen Yunanistan’ın amacı nedir?
Cevap: Çoğunluk yaratarak orayı almak istemesi.

2. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koymasına Türkiye’nin de aynı şekilde
-İstanbul’daki Rumların mallarına el koyarak- karşılık vermesi, Türk dış politikasının hangi ilkesiyle ilgilidir?
Cevap: Mütekabiliyet ilkesine bağlıdır.

3. Mübadele sorununun çözümünde Atatürk’ün dış politika ilkelerinden hangisi etkili olmuştur?
Cevap: Atatürk’ün tam bağımsızlık için uğraşarak barışçıl fikirlerinden kaynaklı olarak çözülmüştür.


Montreux (montrö) Boğazlar Sözleşmesi Cevapları

Montreux (montrö) Boğazlar Sözleşmesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları MEB Yayınları

Lozan Barış Antlaşması’nın Boğazlarla ilgili bazı hükümleri ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bazı hükümleri aşağıda verilmiştir. Hükümlerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Hangi karar ile Türkiye’nin egemenlik haklarını zedeleyen bir durum ortadan kaldırılmıştır?
Cevap: Boğazların yönetimi Türkiye’ye devredilmesi maddesiyle.

2. Hangi karar ile Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden bir durum ortadan kaldırılmıştır?
Cevap: Boğazlardan ticaret gemilerinin geçişi serbest ve ücretsiz olacak, savaş gemilerinin geçişi belli kurallara bağlı olacak.


Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Katılması Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları MEB Yayınları

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması, Türk dış politikasının hangi ilkesiyle ilgilidir?
Cevap: Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma


Balkan Antantı Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları

Görsel 6.9’daki haritadan da anlaşılacağı gibi Bulgaristan, Balkan Antantı’na katılmamıştır. Bulgaristan’ın Antant’a katılmamasında XX. yüzyılın başlarında Yunanistan ile yaşadığı sorun etkili olmuştur. Bu sorun ne olabilir?

Cevap: Bulgarlar ve Yunanlar arasında olan savaştır.

Misak-ı Milli’nin Son Zaferi: Hatay Cevapları

6. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 165-166-167-168 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları

1. Atatürk, Mersin ve Adana gibi Hatay’a yakın illere gezi düzenler, konuşmalarında sık sık Hatay sorunundan bahseder, Hatay ile ilgili gazetelere demeçler verirdi. Bunun nedeni sizce ne olabilir?
Cevap: Hatay’ı Türk toprağı olarak görüp Türkiye sınırları içine almak istemesinden kaynaklıdır.

2. Metinde Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri öne çıkmaktadır?
Cevap: Güvenilir, azimli, ileri görüşlü, başarılı.


Misak-ı Milli’nin Son Zaferi: Hatay Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koyması üzerine Türkiye de dış politika ilkelerinden Mütekabiliyet ilkesi gereği Türkiye’deki Rumların mallarına el koydu.
2. Osmanlı Devleti’nden kalan dış borçlar sorunu, yeni kurulan Türkiye’nin ekonomisi üzerinde ağır bir yük olmaya 1954 yılına kadar devam etti.
3. Türkiye, İspanya’nın teklifi üzerine Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.
4. Misak-ı Millî sınırları içinde olan Hatay, Atatürk’ün gayretleri sonucu 1939 yılında Türkiye’ye katılmıştır.
5. Türkiye’nin batı sınırları 1934 yılında imzalanan Balkan Antantı ile güvenlik altına alınmıştır.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. Türk dış politikasının temel ilkeleri nelerdir?
Cevap:

 • Barışçıl
 • Bağımsız
 • Gerçekçi
 • Hukuka bağlı
 • Milli güce dayalı

2. Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği dış politikayı nasıl etkilemiştir?
Cevap: ”Yurtta sulh, cihanda sulh” politikası belirlenmiştir.

3. Osmanlı Devleti’nden kalan dış borçlar Türkiye’yi nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Ekonomik olarak kalkınma planları aksamıştır.

4. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine davet edilmesinde neler etkili olmuştur?
Cevap: Musul sorununun çözülmesi ve barışçıl bir politika izlemesi sebebiyle İspanya ve Yunanistan’ın önerisi ile davet edilmiştir.

5. Atatürk, Hatay’ın Anavatan’a katılması için neler yapmıştır?
Cevap: Atatürk, vatan toprakları için akılcı bir siyaset izlemiştir.

Atatürk, Hatay’ın Türk topraklarına katılması için mücadele etmiştir. Hatay’ın Suriye’de kalmasına izin vermemiştir. Bu konuda belli bir sorun çıkarılmasına da müsade etmemiştir. 23 Haziran 1939 yılında imzalanan anlaşma ile Hatay, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır.

6. Yabancı okullar sorununu Türkiye Cumhuriyeti nasıl çözmüştür?
Cevap: Türk tarihi ve Coğrafya derslerini Türk öğretmenlerin okutulacağı kararı alınmıştır. Birçok sıkıntı yaşansa da bu karar ile yabancı okullar sorunu Türkiye’nin istediği şekilde düzelmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politika ilkeleri arasında yer almaz?
Cevap: D

A) Tam Bağımsızlık B) Mütekabiliyet
C) Akılcılık D) Yayılmacılık


2. Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması Batılı devletleri rahatsız etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu rahatsızlığın sebepleri arasında gösterilemez?
Cevap: C

A) Yabancı okulların kendi hedeflerine göre öğrenci yetiştiremeyecek olmaları
B) Yabancı okulların her türlü denetime tabi tutulacak olmaları
C) Kanunlara uyan yabancı okulların eğitim faaliyetlerini devam ettirebilecek olmaları
D) Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarından taviz vermemiş olması


3. “Mustafa Kemal Atatürk’ün akıllıca yürüttüğü siyaset sayesinde Hatay 1939’da Türkiye’ye bağlandı.” ifadesi Türk dış politikasının hangi ilkesini yansıtmaktadır?
Cevap: C

A) Gerçekçilik
B) Dünya kamuoyunu dikkate alma
C) Akılcılık
D) Mütekabiliyet


4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;
▪ Boğazların yönetimi Türkiye’ye devredildi.
▪ Boğazlar’daki askersiz bölge kaldırıldı.
▪ Boğazlardan savaş gemilerinin geçişine sınırlama getirildi.
Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
Cevap: D

A) Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki hakimiyeti pekişmiştir.
B) Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden bazı uygulamalara son verilmiştir.
C) Savaş gemilerinin boğazlardan geçebilmesi belirli şartlara bağlanmıştır.
D) Boğazlar’dan hangi devletlerin gemilerinin geçiş yapabileceğine Türkiye karar
verecektir.


5. Mustafa Kemal Atatürk, Almanya ve İtalya’nın I. Dünya Savaşı sonrasındaki yayılmacı politikalarının yeni bir dünya savaşına yol açabileceğini ifade etmiştir. Dediği gibi de olmuş, 1939’da II. Dünya Savaş’ı çıkmıştır.
Bu bilgilerde Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliği öne çıkmaktadır?
Cevap: A

A) İleri görüşlülüğü B) Millet sevgisi
C) Barışçılığı D) Liderliği


6. 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin kazanımları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Cevap: D

A) Egemenlik haklarımız güçlendirildi.
B) Boğazların güvenliği Türkiye’ye bırakıldı.
C) Boğazlar Komisyonu kaldırıldı.
D) Yabancı gemilerin Boğazlardan geçişi yasaklandı.


7. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koymasına Türkiye de Anadolu’daki bazı Rumların mallarına el koyarak karşılık vermiştir.
Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
Cevap: B

A) Bağımsızlık B) Mütekabiliyet
C) Gerçekçilik D) Egemenlik


8. Milletler Cemiyetinin, aşağıdaki sorunların hangisinin çözümünde ortaya koyduğu tarafgir tutum Türkiye’nin Cemiyete katılmasını geciktirmiştir?
Cevap: A

A) Musul sorununda
B) Hatay sorununda
C) Boğazlar sorununda
D) Dış borçlar sorununda


9. Aşağıdaki sorunlardan hangisini çözümü Balkan Antantı’nın kurulmasına zemin hazırlamıştır?
Cevap: B

A) Musul sorunu
B) Mübadele sorunu
C) Boğazlar sorunu
D) Dış borçlar sorunu


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB Yayınları

10. Lozan Antlaşması’nda karara bağlanan bazı konular, daha sonra tekrar sorun olarak Türkiye’nin gündemine gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tarz sorunlardan biri değildir?
Cevap: A

A) Musul sorunu
B) Yabancı okullar sorunu
C) Dış borçlar sorunu
D) Mübadele sorunu


11. İtalya’nın Asya ve Afrika’da genişleme hedefleri, bölgedeki ülkelerin güvenliklerini tehdit eder duruma gelmişti. Bu tehlike karşısında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 1937 yılında Sadabat Paktı imzalandı. Pakt’a üye devletler birbirlerinin sınırlarına saygı göstermeyi ve birbirlerinin iç işlerine müdahale etmemeyi kabul ettiler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C

A) Pakt’a üye devletler birbirlerinin topraklarına saygılıdır.
B) Pakt’a üye devletler birbirlerine karşı dostça hareket edeceklerdir.
C) Pakt’a üye devletler birlikte hareket ederek sınırlarını genişleteceklerdir.
D) Pakt’a üye devletler birbirlerinin egemenlik alanlarına müdahale etmeyeceklerdir.


12. Türkiye’yi ilgilendiren aşağıdaki sorunlardan hangileri Milletler Cemiyetinde görüşülmemiştir?
Cevap: A

A) Yabancı okullar sorunu
B) Hatay sorunu
C) Nüfus mübadelesi sorunu
D) Boğazlar sorunu


13. Dış politikada “yurtta barış dünyada barış” ilkesiyle hareket eden Türkiye, saldırgan bir politika takip etmemiş ancak II. Dünya Savaşı’na giden sürecin hızlanması üzerine kendi güvenliğini sağlayacak diplomatik tedbirler almıştır. Buna göre;
I. Balkan Antantı’nın kurulması
II. Sadabat Paktı’nın imzalanması
III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
Gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin güvenliğine katkı sağlayan diplomatik tedbirlerdendir?
Cevap: D

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III


14. Türkiye’nin dış politikada yaşadığı çeşitli sorunlarla bu sorunları yaşadığı devletler eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Cevap: B

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları


15. Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantı’na katılmamıştır?
Cevap: B

A) Yunanistan
B) Bulgaristan
C) Türkiye
D) Yugoslavya


Ç. Aşağıda verilen gelişmeleri kronolojik sırayı takip ederek tarih şeridine yerleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB

Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları Cevapları

7. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 171-172 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları MEB Yayınları

ÜNİTE KAVRAMLARI

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.
Cevap:

etnografya: Kavimleri karşılaştırarak inceleyen bilim.

karaborsa: Piyasada

mozole: Anıt, mezar.

narh: Karaborsa piyasa içerisinde kıtlık yaşanan herhangi bir ürünün/malın gizlice ve kanun dışı bir şekilde fahiş fiyatlardan el altından piyasaya sürülüp satılmasıdır.

Mihver Devletler:  2. Dünya savaşında Almanya’nın yanında olan  devletler.

Müttefik Devletler: 2. Dünya savaşında Almanya’nın karşısında olan devletler.

enflasyon: Pahalılık.

ekmek karnesi:  İkinci Dünya savaşı nedeniyle karne ile ekmek dağıtılmıştır.


Hazırlık Çalışmaları

1. Atatürk ile görüşmek için Türkiye’ye gelen yabancı devlet adamları kimlerdir? Araştırınız.
Cevap:
– İtalya Yüksek Komiseri Kont Sforza’nın Ziyareti
-General James Harbord’un Ziyareti
-Sovyet Elçisi M. Budu Medivani’nin Ziyareti
– Afganistan Elçisi Sultan Ahmet Han’ın Ziyareti
Gibi birçok devlet adamları Atatürk ile görüşmek için Türkiye’ye gelmiştir.

2. Atatürk Dönemi’nde yabancı devlet adamlarının Türkiye’ye ziyaretleriyle ilgili gazete haberlerini bulunuz. Örneklerini sınıfta paylaşınız.
Cevap: 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları MEB Yayınları (1)
3. II. Dünya Savaşı yıllarında Japonya’ya atılan atom bombalarının oluşturduğu yıkımla ilgili neler biliyorsunuz?
Cevap: Çok fazla insanın öldüğünü, bir çok ülkenin bu durumdan etkilendiğini ve   gelecek neslin bu durumdan etkilendiğini biliyorum.

4. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda izlediği dış politika hakkında araştırma yapınız.
Cevap:  Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’nda  tarafsız kalmışlardır.

5. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de yaşanan sorunlar hakkında bilgi toplayınız.
Cevap:   2. Dünya Savaşı yıllarında ekonomik sıkıntılar yaşanmış, siyasi olarak sıkıntı yaşamışlardır.

6. Çok partili siyasi hayata geçilmesi demokratik yönetim sistemini nasıl etkiler?
Cevap:   Çok partili siyasi hayata  geçilmesi demokratik     yönetim sistemini  olumlu etkiler. Çünkü   eleştirilen hükümet  hata yapmamaya çalışır. Rekabet olduğu için hep en iyisini yapmaya çalışırlar.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları

Atatürk’ün yaşadığı sağlık sorunları yurt dışında da siyasiler ve gazeteciler tarafından yakından takip edilmiştir. Bunun nedenini nasıl açıklayabiliriz?
Cevap: Atatürk yaşadığı dönemde başarıları ile tarihe imza atmıştır. Bu başarıları dış ülkeler tarafından merak edilip onu alt etmek içinde yakından takip edilmiştir.

Atatürk’ün Vefatının Yurt Dışındaki Yankıları Cevapları

7. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 176-177-178 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları MEB Yayınları

Atatürk bu sözleriyle Millî Mücadele’mizin hangi yönüne dikkat çekmiştir?

Cevap: Türklerin zaferi bütün mazlum devletlerin zaferi olacaktır. Bu zafer ile diğer devletler de kendi sonlarını görmektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları

Atatürk’ün Vefatının Yurt Dışındaki Yankıları Cevapları

Aşağıda Atatürk’ün vefatı üzerine yurt dışında çıkan haberler ve yazılar ile bazı devlet adamlarının Atatürk hakkındaki sözleri ve Atatürk’ün devlet adamlarıyla fotoğrafları (Görsel 7. 14, 7.15,
7.16, 7.17 ve 7.18) verilmiştir. Bunlardan hareketle Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerinin öne çıkarıldığını tespit ediniz ve tespitlerinizi 176. sayfadaki boş bırakılan alana yazınız.

Cevap: Atatürk zeki, çalışkan, azimli, ileri görüşlü ve her zaman cesur olup dış devletler tarafından bile ilgi odağı olan bir liderdir. Ülkesinin bağımsızlığı için uğraşmış ve pes etmeden Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Bu özelliği ile bütün devletlerin ilgisini çekmeyi başarmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

UNESCO (Yunesko) Atatürk’ün doğumunun 100. yıldönümü olan 1981 yılını “Atatürk Yılı” olarak ilan etmiştir. Sizce bu, Atatürk’ün hangi yönünü ortaya koymaktadır?
Cevap: Atatürk barış için uğraşan ve bağımsızlığı uğruna canını ortaya koyan bir liderdir.

Yeniden Sarsılan Dünya, Yeni Bir Savaşın Ayak Sesleri Cevapları

7. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 180-181-182-183-184 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda II. Dünya Savaşı’na giden süreci özetleyen bir yazı verilmiştir. Yazıyı okuyarak soruları cevaplayınız.

1. Atatürk dünyadaki durumu neden “ateşkes dönemi” olarak tanımlamıştır?
Cevap: I. Dünya savaşını yenen devletler yenilenlere zorla barış anlaşması imzalattığı için barışın sadece ateşkes olduğunu düşünmüştür.

2. I. ve II. Dünya Savaşları arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: I. Dünya savaşından sonra paylaşımlar haksız olduğu ve zorla imzalanan barış anlaşmalarından dolayı II. Dünya savaşına zemin hazırlamıştır.

3. Adolf Hitler’in Almanya’da kısa sürede güçlenmesini nasıl açıklayabiliriz?
Cevap: Hitler milliyetçi bir devlet adamıdır. Halkına belli vaatler de bulunup halkı gelecek için motive ederek onları güçlü olmaya itmiş ve zirveye yükseltmiştir.

4. Milletler Cemiyetinin tutumunun, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasındaki etkisi ne olmuştur?
Cevap: Milletler Cemiyeti barış için kurulan bir cemiyettir. Fakat galip olan devletleri ön planda tuttuğu için II. Dünya Savaşında büyük rolü vardır.


Savaşa Girmeyen Galip Devlet: Türkiye Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki metinde II. Dünya Savaşı’na giden süreçle ilgili Atatürk’ün görüşleri verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Metinden, Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerini çıkarabiliriz?
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar ileri görüşlü ve zeki bir insan olduğu görülmektedir.

2. Atatürk, yeni bir dünya savaşı karşısında Türkiye’nin güvenliğini tehdit edebilecek hangi duruma dikkat çekmiştir?
Cevap: Savaşın çıkması demek Türkiye’nin bu savaşın ortasında kalacağını göstermektedir. çünkü yenen devletler yenilen devletleri zorla barış anlaşması imzalatmışlardır. Böyle bir durum da da önemli bir bölgede olan Türkiye’de savaşa çekilmek istenecektir.

3. Atatürk’ün görevini yapmadığını söylediği teşkilat hangisidir? Bu teşkilat ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştu?
Cevap: Milletler Cemiyetidir. 10 Ocak 1920 tarihinde kurulmuştur. I. Dünya savaşından sonra devletler arası çıkacak sorunları barış ile çözmek için kurulmuştur.

4. Atatürk, çıkması muhtemel bir savaşta Türkiye’nin nasıl hareket etmesini istemiştir?
Cevap: Tarafsız kalarak devlet için uğraşılmasını istemiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları MEB Yayınları

Sınıf içinde dörder kişilik gruplar oluşturunuz. Grup içinde oylama yaparak bir cumhurbaşkanı seçiniz. Cumhurbaşkanı öncülüğünde hazine ve maliye, millî savunma ve dışişleri bakanlarını belirleyiniz. Böylece kritik dönemde ülkeyi yönetecek hükûmetinizi kurunuz. Hükûmet olarak aşağıda izah edilen durumu inceleyiniz ve ifade edilen sorunlara çözüm önerileri üretip sınıfta paylaşınız.

Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları MEB


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları MEB

Aşağıda, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda yürüttüğü dış politikasına ilişkin metinler verilmiştir. Metinlerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’nin millî çıkarlarına göre hareket ettiğine dair kanıtlar nelerdir?
Cevap:  Tarafsız kalacağını söylediği taktirde bu politikadan vazgeçip Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir. Bu savaş ilanı kağıt üzerinde kalsa bile Türkiye bu sayede San Fransisco konferansına katılıp BM ye üye olmuştur.

2. Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak egemenlik haklarını koruduğuna dair kanıtlar nelerdir?
Cevap: Tarafsız politikasını uygulayarak bağımsız bir devlet olduğunu gözler önüne sermiştir.

3. Türkiye’nin barıştan yana olduğuna dair kanıtlar nelerdir?
Cevap: Savaşın başladığı zamandan itibaren savaşa girmeyip taraf tutmadığını göstererek barış yanlısı olduğunu gözler önüne semriştir.

4. Türkiye’nin akılcı ve gerçekçi davrandığına dair kanıtlar nelerdir?
Cevap: Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ederek BM ye üye olması gerçekçi bir davranıştır.


II. Dünya Savaşı’nın Sonu Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları MEB

Aşağıdaki fotoğrafta Japonya’nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının oluşturduğu yıkım görülmektedir. Fotoğraftan hareketle soruları cevaplayınız.

1. Yukarıdaki fotoğraf sizde hangi duyguları uyandırıyor?
Cevap: Masum birçok insanın bir toprak güç uğruna katledildiği ve bu insan haklarına aykırı bir davranış olduğunu gösteriyor.

2. Dünyanın bir daha böyle bir felaketle karşılaşmaması için ne gibi tedbirler alınabilir?
Cevap: Silahlanma yasaklanıp,insan hakları ön plana çıkarılmalıdır. Para, güç ve hırs olduğu sürece yapılacak tüm uyarı ve önlemler hiçe sayılıp böyle bir dünyada savaş devam edecektir.

Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar Cevapları

7. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları MEB Yayınları

Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları MEB Yayınları

İnsanlar niçin siyasi parti kurma ihtiyacı hissederler?
Cevap: Yaşadığımız ülke ya da dünya olarak bahsedersek her insanın görüşü farklıdır. Kimse kimseyle aynı düşünmek zorunda değildir. Demokratik bir devlette yaşadığımız için bu ön plandadır. İnsanlar düşüncelerini özgür ve hür bir şekilde ifade edebilmelidir. Hakkı da vardır. Beş parmağının beşi bir olmadığı için insanlar da aynı düşünemezler. Bu yüzden yeni fikirler ve düşünceler ortaya atılır. Siyasi hayatta da bu gibi ayrılıklar olduğu için insanlar parti kurar ve düşüncesi o yönde olan da o partiye yönelir. Siyasi Partilerin çok olması bundan kaynaklıdır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 186-187 Cevapları MEB Yayınları DEMOKRASİ YOLUNDA GÜÇLÜ ADIMLAR 2. Kitap

7.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

7. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 188-189 Cevapları MEB Yayınları

7.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Atatürk yaşamının son döneminde dış politikada Hatay sorunu ile yakından ilgilenmiştir.
2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü olmuştur.
3. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı yıllarında yürüttüğü dış politikaya Denge politikası adı verilir.
4. 1940’ta çıkarılan Milli Koruma Kanunu ile üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri hükûmetin kontrolü altına alınmıştır.
5. Atatürk’ün vefatından sonra kurulan ilk muhalefet partisi,Milli Kalkınma  Partisidir.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçmesinde etkili olan dış etkenler nelerdir?
Cevap: II. Dünya savaşından sonra oluşan siyasi ve sosyal olaylardan kaynaklı çok partili hayata geçiş hızlanmıştır.

2. I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyetinin hangi tutumu, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuştur?
Cevap: Yenilen devletler çok ağır barış anlaşmaları imzalamışlardır. BU gibi haksızlıklardan dolayı yeni bir savaşa zemin hazırlanmıştır.

3. II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan ekonomik sorunlara karşı hükûmet hangi tedbirleri almıştır?
Cevap:  Enerji tasarrufuna önem verilmiş, Vergiler yükseltilmiş, gıdalar karneye bağlanmıştır.

4. II. Dünya Savaşı’ndan sonra demokratik yönetimleri güçlendirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik uluslararası politikaların hız kazanmasının nedeni nedir? Açıklayınız.
Cevap: Milli egemenliklerin zara görmemesi ve insani değerlerin önemli tutulmasından kaynaklı olmuştur.

5. 21 Temmuz 1946’da yapılan seçimlerin Türk siyasi tarihi açısından önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Çok partili hayata geçiş olduğu için önemlidir.

6. Atatürk’ün fikir ve eserlerinin evrensel olduğuna dair kanıtlar nelerdir?
Cevap: Bütün dünyanın örnek aldığı fikirler sevilen ve uygulanan bir liderdir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.” diyen Atatürk, aşağıdakilerden hangisini, yaptığı işlerin en büyüğü olarak tanımlamaktadır?
Cevap: B

A) Boğazların yönetimini Türkiye’ye kazandırmayı
B) Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş olmayı
C) Hatay’ın ana vatana katılması için gösterdiği çabayı
D) Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı seçilmiş olmayı


2. 1945’te Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
Cevap: A

A) Batılı devletlerle ilişkilerin geliştirilmek istenmesinin
B) Demokratik yapının güçlendirilmek istenmesinin
C) Millet iradesinin ülke yönetimine yansıtılmak istenmesinin
D) Hükûmetin istifa etmesi ve yeni hükûmetin kurulamamasının


3. Demokrasinin “çoğulculuk” ilkesinin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
Cevap: C

A) Çok partili siyasi hayata
B) Güçlü bir ekonomik yapıya
C) Meclis Hükûmetleri sisteminin uygulanmasına
D) Bütün vatandaşların okuryazar olmasına


4. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru -kâğıt üzerinde de olsa- Almanya ve Japonya’ya savaş açması aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
Cevap: B

A) Türkiye’nin Almanya’dan aldığı ekonomik ve askerî yardımların kesilmesine
B) Savaşın bir süre daha uzamasına
C) Türkiye’nin Birleşmiş Milletler teşkilatının kurucu üyeleri arasında yer almasına
D) Taraflar arasındaki güçler dengesinin bozulmasına


5. I. “Nutuk” eserinin birçok dile çevrilmesi
II. Kendisine “Asya’nın kurtarıcısı” unvanının verilmesi
III. Vefatının dünya basınında geniş yer tutması
Yukarıdaki bilgiler Atatürk’ün hangi özelliğinin kanıtlarıdır?
Cevap: D

A) Dünya çapında etkili bir yazar olduğunun
B) Fikir ve eserlerinin evrensel olduğunun
C) Farklı ülkelere geziler düzenlediğinin
D) Uzun bir süre cumhurbaşkanı olduğunun


6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

“Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki durumu, bulunduğu stratejik mevkisinin önemi dolayısıyla gerek Müttefiklerin gerek Mihverin Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa girmesi için harcadıkları çabaların ve Türkiye üzerinde yaptıkları baskıların hikâyesinden başka bir şey değildir. Savaşan tarafların bu faaliyetleri karşısında Türkiye’nin politikası ise savaşın dışında kalmak ve memleketi savaşın yıkıntılarından korumak olmuştur. Türkiye’nin idarecileri, bu gayenin gerçekleşmesinde gerçekten değerli bir başarı kazanmışlardır.”
(Armaoğlu, s. 407)

6. Aşağıdaki soruların hangisinin cevabını metinden bulamayız?
Cevap: D

A) Türkiye, dış baskılara boyun eğmiş midir?
B) Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda izlediği dış politikada başarılı olmuş mudur?
C) Türk Hükûmetinin II. Dünya Savaşı’ndaki temel politikası ne olmuştur?
D) Türkiye’nin ekonomisi II. Dünya Savaşı’ndan nasıl etkilenmiştir?


7. Savaşan devletlerin Türkiye’yi yanlarına çekmek için yoğun çaba harcamalarında, Türkiye’nin hangi özelliği daha etkili olmuştur?
Cevap: A

A) Coğrafi konumu
B) Askerî gücü
C) Kalabalık Nüfusu
D) Gelişen ekonomisi

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.