Anasayfa Kitap Cevapları
1 Nisan 2023, 16:54 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 127-128-129 Cevapları Anıttepe Yayınları

Ali Kuşçu Dinleme izleme Metni Cevapları

4. Tema: Milli Kültürümüz: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 127-128-129 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Anıttepe Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

“Tarihî şahsiyet” kelimesi sizde neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz.
Cevap: Bulunduğu zaman içerisinde önemli işler başaran kişilerdir.


1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dinleme/izleme sırasında doldurunuz.
Cevap:

Ali Kuşçu Semerkant’ta tek katlı bir konakta doğmuştur.
Ali Kuşçu’nun babası, Uluğ Bey’in Şahincibaşıdır
Ali Kuşçu, Uluğ Bey’e ayın eşkali risalesi adlı eserini hediye etmiştir.
Ali Kuşçu’nun en önemli eseri Risalet’ül Fethiye’dir.
Ali Kuşçu 16 Aralık 1474 tarihinde hayatını kaybetmiştir.


2. ETKİNLİK

a) İzlediğiniz çizgi filmde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını not ediniz.
Cevap: Cürret, ebe, risale, astronomi, rasathane, medrese


b) Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonra tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cürret: Korkusuzca davranış

Ebe: Bir kadına doğum yaptıran kişi

Risale: Küçük kitap

Astronomi: gök bilimi

Rasathane: gözlem evi

Medrese: Dini eğitim verilen yer


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz çizgi filmden hareketle cevaplayınız.
1) Ali Kuşçu, nasıl bir ortamda büyümüştür?
Cevap: Semerkant tepelerindeki yuvarlak pencereli taş konağın geniş avlusunda yemenli ebelerin elinde dünyaya geldi.Koluna konan şahinlere et verip bakımını yapıyor.Büyüdükçe Ulu beyin sarayındaki ufak tefek işleri yapıyordu.

2) Ali Kuşçu’nun sarayda eğitim almasını sağlayan olay nedir?
Cevap: Sarayın çatısındaki ahşap kuş yuvasını yaparak dikkat çekip eğitim almaya başlıyor.

3) Ali Kuşçu, Kirman şehrinde ne yapmıştır?
Cevap: Araştırma yapmak için gidiyor.Ayı gözetleyerek ay hareketlerinin açıklanması eserini yazdı ve Ulu beye hediye etti.

4) Ali Kuşçu’nun Tebriz şehrine kaçmasına neden olan olay nedir?
Cevap: Kendisini koruyan Ulu beyin öldürülmesi üzerine Tebriz’e kaçmıştır.

5) Ali Kuşçu’nun rasathanedeki ilk görevi nedir?
Cevap: Gökyüzündeki olayları incelemektir.

6) Sultan Uzun Hasan, Ali Kuşçu’yu neden İstanbul’a göndermiştir?
Cevap: Elçi olarak göndermiştir.

7) Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu’dan ne istemiştir?
Cevap: Gökyüzü ve dünya hakkında bildiklerini anlatmasını istemiştir.

8) Ali Kuşçu, İstanbul’da hangi eksikliği görmüştür? Bu eksikliği gidermek için ne yapmıştır?
Cevap: Zaman kavramını bilmediklerini görüp şehrin her yanına güneş saatleri koymuştur.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Anıttepe Yayınları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Uluğ Bey, bu cümlesiyle Ali Kuşçu’dan ne istemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Gökyüzü hakkında her şeyi öğrenip insanları bilgilendirmesini istemiştir.


5. ETKİNLİK

İzlediğiniz çizgi filmden hareketle Ali Kuşçu’nun hayatını özetleyiniz.
Cevap: Semerkan da dünyaya gelen Ali Kuşçu, yaptığı ahşap kuş evini Ulu beyin görmesiyle sarayda eğitim almaya başlar.Gökyüzü hakkında araştırma yapmak için Kirmana gizlice gider.Ayın hareketleri hakkında kitap yazar.Ulu beyin öldürülmesi üzerine Tebriz’e kaçar.Oradan da elçi olarak İstanbul’a döner.Burada araştırmalarına devam eder.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz çizgi filme göre cevaplayarak filmi değerlendiriniz.
a) İzlediğiniz çizgi filmi beğendiniz mi?
Cevap: Evet beğendim.O dönemi çok güzel anlatmış ve yansıtmışlardır.

b) Sizce izlediğiniz çizgi film Ali Kuşçu hakkında yeterli bilgi veriyor mu? Neden?
Cevap: Bence veriyor.Kısa ve gerekli bilgiler anlatılmıştır.


7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki akıllı işaretleri inceleyiniz. Bu işaretlerin anlamlarını karşılarına yazınız.

5. Sınıf Türkçe Sayfa 128 Cevapları Anıttepe Yayınları

b) Siz televizyon izlerken medya metinlerinin yönlendirmelerine dikkat ediyor musunuz? Neden?
Cevap: Evet dikkat ediyorum.Çünkü benim için yararlı olmayan programlar veya filmler olabilir.

c) Görsel/işitsel medyada izlenecek programların bu uyarılara göre seçimi neden önemlidir
Cevap: Çocukları korumak amacı olduğu için

ç) Televizyonda hangi akıllı işaretleri gördüğünüzde o programı izlememeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Neden?
Cevap: Şiddet/korku,Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar işaretlerini görünce davranışları değiştirecek bir program olduğu için


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları Anıttepe Yayınları

8. ETKİNLİK

Tarihî şahsiyetler ile ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız. Yaptığınız konuşmayı “Konuşmamı Değerlendiriyorum” formuna göre değerlendiriniz.
Cevap: Bugünkü konuşmamda size Mimar Sinan dan bahsedeceğim. Benim için Tarihi bir şahsiyet olma özelliğini taşıyan bir insandır. Yaptığı eserleri ile hala günümüzde ünü vardır. evet Mimar Sinan 1489 yılında Kayseri’nin Ağırnas ta doğmuştur. Mimar Sinan Osmanlı’nın En iyi olduğu dönemlerinde yaşamış ve Kanuni Sultan Süleyman,2. Murad,3. Selim dönemlerinde mimarbaşılık pozisyonunda olmuştur.
Mimar Sinan o dönemin en iyi mimarıdır. Çıraklık Eseri olarak Şehzade Cami geçer. Mimarbaşı olduktan sonra verdiği 3 büyük eser onun sanatının gelişmesinde bir basamaktır. Kalfalık eseri olarak ise Süleymaniye Cami geçmektedir. Ustalık eseri ise Selimiye Camidir. Seksen yaşında yapmıştır ve en güzel eseridir. Araştırmalara göre Mimar Sinan’a ait;

  1. 84 Cami
  2. 7 Okul
  3. 52 Mescit
  4. 22 Türbe
  5. 57 medrese
  6. 8 Köprü
  7. 20 Kervansaray
  8. 35 Köşk/saray
  9. 48 Hamam bunlar başta olmak üzere 400 veya daha fazla eseri vardır.

(Değerlendirmeyi kendiniz yapabilirsiniz)


9. ETKİNLİK

Yurt dışında yaşayan ve Türkçe bilen bir arkadaşınıza Ali Kuşçu’yu tanıtan bir elektronik posta yazınız.

5. Sınıf Türkçe Sayfa 129 Cevapları Anıttepe Yayınları

Sonraki Ödev:  Yurt Dışında Yaşayan ve Türkçe Bilen Bir Arkadaşınıza Ali Kuşçu’yu Tanıtan Bir Elektronik Posta Yazınız.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

“Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır.” sözünden hareketle çevrenizi gözlemleyiniz.

Cevap: Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır  çünkü hayatta kalabilmek için yapmamız gereken işler ve sorumluluklar vardır. Bir ülkenin kendi kendisini yönetmesi gereklidir. Kendini yönetemeyen ülkeyi başkaları yönetir. Bunun için her insana düşen görevler vardır. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız ve bu ülkenin ayakta kalması için hepimiz üstümüze düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.

Sonraki Ödev:  Toplum Hayatında Herkese Düşen Belirli Görevler Vardır. Sözünden Hareketle Çevrenizi Gözlemleyiniz.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.