Anasayfa Kitap Cevapları
30 Mayıs 2023, 18:08 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206-208-209-210-211 Cevapları Anıttepe Yayınları

Yaşama Sevinci Metni Cevapları

7. Tema: Erdemler: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206-207-208-209-210-211 Cevapları Anıttepe Yayınları

Yaşama Sevinci Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları Anıttepe Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

“Yaşama sevinci” sözü size ne çağrıştırıyor?

Cevap: Hayatta yaptığın işlerle mutlu olmak.

Sonraki Ödev:  Yaşama Sevinci Sözü Size Ne Çağrıştırıyor?

“Yaşama sevinci” ile ilgili ezberlediğiniz şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz.

Yaşama Sevinci İle İlgili Ezberlediğiniz Şiiri Arkadaşlarınıza Okuyunuz.

Yukarıda yazılmış olan bu şiir yaşamak üzerine söylenmiş olan bir şiirdir. Aslında yaşamanın tam olarak ne olduğu bu şiir ile insana verilir. Yani anlam içinde bir düşünme duygusu da vardır. Böylece insan yaşamı daha iyi anlamış olur. Çünkü yaşamak sadece yaşamı ele almaz. Burada yaşamanın insana katmış olan değerler de ön plana çıkar. Yaşamak her şiire hem de birçok alana konu olmuştur.


Öğretmeniniz okuma sırasında numaralı (1, 2, 3) yerlerde duracaktır. Öğretmeninizin durduğu yerlerde aşağıdaki soruları cevaplayınız:

1) Münevver teyze, postacıyı gördüğünde ne yapmış olabilir?
Cevap: Kimden mektup geldiğini merak etmiş olabilir.

2) Yazar, kendine ne söz vermiş olabilir?
Cevap: Postacıya mektup yazmak için söz vermiş olabilir.

3) Yazar, mektubu okuduktan sonra Münevver teyze neler hissetmiş
Cevap: Mutlu olmuştur.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları Anıttepe Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen kelime grubu ve kelimeleri anlamlarından yola çıkarak bulunuz.
Cevap:

1. (yolunu gözlemek) Gelmesini beklemek.
2. (usanmak) Tekrarlanması, uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelmek, bıkmak, bezmek.
3. (pul) Posta parası karşılığı mektup zarfı, kartpostallara ve damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası.
4. (koyun) Kollar arası, kucak.
5. (homurdanmak) Öfke, kızgınlık, can sıkıntısıyla anlaşılmaz sesler çıkarmak.


2. ETKİNLİK

a) “Yaşama Sevinci” adlı metindeki anlatıcının ve Münevver teyzenin yerinde siz olsaydınız neler hissederdiniz? Yazınız.
Cevap:

Anlatıcı: Münevver teyzeye mektup gelmediğini gördüğümde üzülürdüm. Ama onun için mektup yazdıracak birini bulup ben gönderirdim.

Münevver teyze: Bana mektup gelmediği için çok üzülürdüm.

İstek:  b) Münevver teyzenin duygu ve düşüncelerini kendinizi onun yerine koyarak sadece beden dilinizle anlatınız.

c) Yazar, Münevver teyze için nasıl bir iyilikte bulunuyor?
Cevap: Münevver Teyze için mektup yazıyor.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz.
Cevap:

Olay: Yaşlı olan bir kadının her gün mektup için postacıyı beklemesi ama ona hiç mektup gelmemesi. Bunun üzerine yazarın yaşlı kadına mektup yazması.

Kişiler: Münevver teyze, yazar, postacı

Yer: Mahalle

Zaman: Geçmiş zaman

Anlatıcı: 1. kişi


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları Anıttepe Yayınları

4. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki kutucukları doldurunuz.
Cevap:

Münevver teyzenin sorunu: Münevver teyzeye mektup gelmemesi

Sorunun nedeni : Yalnız olması

Anlatıcının çözümü: Münevver teyze için bir mektup yazmak

Ben olsaydım: Münevver teyzeyi yalnız bırakmaz hep onla sohbet ederdim.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden yararlanarak Münevver teyze ile ilgili iki öznel, iki nesnel cümle yazınız.
Cevap:

Öznel cümleler:

 • Münevver-sevimli bir teyzedir.
 • Münevver teyze postacıyı seviyordur.

Nesnel cümleler:

 • Münevver teyze kendine mektup gelmesini istiyordur.
 • Münevver teyze mektup gelince çok mutlu olmuştur.

6. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinle aşağıdaki şiiri tür ve biçim yönünden karşılaştırınız.
Cevap: Okuduğumuz metin bir hikayedir. Bu ise bir şiirdir.

b) Okuduğunuz metin ile bu şiirin başlığı sizce neden aynı olabilir?
Cevap: İkisi de yaşamın sevincinden bahsetmektedir.

c) Metinde ve şiirde aynı konu mu işlenmiştir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap:    Birbirine yakın konular işlenmiştir. Metinde yardım etmenin insana verdiği mutluluk konu olarak işlenirken, şiirde yaşamın insana verdiği mutluluk işlenmiştir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Anıttepe Yayınları

7. ETKİNLİK

“Çocuk gibi sevinmek” sözünü hangi durumlarda kullanırsınız? Bu söz, metinde hangi durumda kullanılmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Yaşadığımız olaya çok sevindiğimizi ve çocuklar gibi yerimizde duramadığımız zaman.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri koyu renkte yazılan kelimelere dikkat ederek okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

Münevver teyzenin haberi yok ama birlikte bekliyoruz postacıyı.
Kendisi de inanmamıştı belki ama Münevver teyzeye mektup vardı.

a) Bu kelime düşüncenin akışını değiştirmiş midir? Açıklayınız.
Cevap: Değiştirmiştir çünkü bu kelime düşünülenin aksini ifade eder.

b) Koyu yazılan kelimeler, cümleye nasıl bir anlam katmıştır? Yazınız.
Cevap: İki cümle arasında zıtlık olan ifadeleri bağlamıştır.


9. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluğa, uygun bağlantı ve geçiş ifadeleri yazınız.
Cevap:

• Günlerce çalıştı fakat  işi zamanında teslim edemedi.
• Onunla bu konuyu konuşmayı düşündüm ama beni anlamayacağını fark edince
konuşmaktan vazgeçtim.
• Avrupa’da tahsilini tamamlamak istiyordu ancak şartlar imkân vermedi.


10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlede köşeli ayraç niçin kullanılmıştır? Yazınız.
Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1890-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.
Cevap: Yazarı belirtmek için kullanılmıştır.

b) Köşeli ayraca örnek verebileceğiniz bir cümle kurunuz.
Cevap: Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)]’nın en sevdiğim eseri Hey Koca Yurt isimli kitabıdır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları Anıttepe Yayınları

11. ETKİNLİK

Aşağıda bir hikâyenin serim ve çözüm bölümleri verilmiştir. Bu bölümlerden yararlanarak hikâyenin düğüm bölümünü tamamlayınız. Hikâyeye uygun bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:

Selim okuldan eve dönerken kırtasiye dükkânına uğradı. Kap kâğıdı ve bant satın aldı.  Yolda arkadaşları Harun, Furkan ve Kemal’le karşılaştı. Çocuklar:
––Hadi Selim! Basketbol maçı yapalım, dediler.
Selim bir yandan onlarla gitmek istiyor, diğer yandan da evde kitaplarını ve defterlerini kaplamayı düşünüyordu.

Arkadaşlarına yapması gerekeni yani kitaplarını ve defterlerini kaplaması gerektiğini anlattı. Onları yapmadan da oyun oynayamayacağını söyledi. Bunun üzerine arkadaşları selime yardım teklifinde bulundular. Böylece kitapları ve defterleri daha çabuk kaplayabilirlerdi. Hemen işe eve giderek işe koyuldular. Hep beraber işlerini çabucak bitirdiler.

Selim “Bana çok yardımcı oldunuz arkadaşlar. Şimdi hepimiz basketbol maçını hak ettik.” dedi.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Paylaşmanın, bir olmanın önemini anlatan atasözleri, özdeyişler bulunuz.

Cevap:

Atasözleri:

 • Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 • Az veren candan, çok veren maldan…
 • Ekmeğini yalnız yiyen, yükünü yalnız taşır.
 • Birlikten kuvvet doğar.

Özdeyişler:

 • Paylaşılan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan bir acı yarıya iner. (Cicero)
 • Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana)
 • Paylaşılmayı bilmeyenler, mesut değildir. (Gürbüz Azak)
Sonraki Ödev:  Paylaşmanın, Bir Olmanın Önemini Anlatan Atasözleri, Özdeyişler Bulunuz.

“Yardımlaşmak niçin önemlidir ve yardımlaşmanın topluma ne gibi katkıları olur?” konulu bir konuşma hazırlayınız.

Konuşmanızı hazırlarken aşağıdaki maddelere dikkat ediniz.
Cevap: Yardımlaşmak insanları bir arada tutup hep beraber güçlü bir şekilde ayakta durmalarını sağlamaktadır. Yardım ile insanlar paylaşmayı ve ellerindekinin değerini bilmeyi öğrenirler. Yardım eden kişi de yardım edilen kişi de utlu olur bu davranıştan. Aradaki sevgi bağı da bu sayede güçlenmiş olur.

Sonraki Ödev:  Yardımlaşmak Niçin Önemlidir ve Yardımlaşmanın Topluma Ne Gibi Katkıları Olur?

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.