Anasayfa Kitap Cevapları
8 Ocak 2023, 12:13 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40-42-43-44-45 Cevapları Anıttepe Yayınları

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları

2. Tema: Milli Mücadele ve Atatürk 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43-44-45 Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Anıttepe Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

“Kurtuluş Savaşı” ifadesi size neler çağrıştırıyor?

Cevap: Kurtuluş Savaşı bana ülkemiz düşman işgali sırasındayken vatanımızın bağımsızlığı için verdikleri destansı mücadele hakkındaki bilgileri çağırıştırıyor.

Sonraki Ödev:  “Kurtuluş Savaşı” İfadesi Size Neler Çağrıştırıyor?

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları Anıttepe Yayınları

 Mustafa Kemal'in Kağnısı Metni Cevapları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri, anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

 • kağnı: c
 • ulu: ç
 • nazar: e
 • cephe: a
 • yas: d
 • mahzun: b
 • çarık: f

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirine göre cevaplayınız.

 • Elif, kağnısına hangi ismi vermiştir?
  Cevap: Mustafa Kemal’in Kağnısı.
 • Elif, kağnısı ile ne taşımaktadır?
  Cevap: Cepheye mermi taşırdı.
 • Elif, asker içinde hangi özelliği ile nam salmıştır?
  Cevap: Elleri kınalı, iri, kuvvetlidir
 • Kocabaş yere yığıldıktan sonra Elif ne yapmıştır?
  Cevap: Önce ona yalvarmıştır sonra kağnıyı kendisi çekmiştir.
 • Şiirde geçen “İnliyordu dağın ardı, yasla” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Dağın ardında ne yaşanmaktadır?
  Cevap: Kahramanlar şehit oluyorlardı ve top, tüfek sesleri vardı.
 • Günlük hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken karşılaştığınız zorluklara nasıl çözümler üretiyorsunuz?
  Cevap: Büyüklerime danışırım.

3. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları yazınız.
Cevap: Okudum şiir bana içinde olan vatan sevgisi için milletimiz için canını ortaya koyan Kahramanımız Türk Kadınını çağrıştırdı.

b) Yazdığınız bu kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.
Şiirin ana duygusu: İçi vatan sevgisi ile dolu olan Türk Kadınının cesareti.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları Anıttepe Yayınları

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir? Bu kahramanın fiziksel ve kişilik özelliklerini şiire göre belirleyerek ilgili yerlere yazınız.

 • Şiirin Kahramanı: Elif Bacı
 • Fiziksel özellikleri: Elleri kınalı, iri, güçlü birisidir.
 • Kişilik özellikleri: İçi vatan sevgisi ile dolu cesaretli birisidir.

5. ETKİNLİK

Elif’in yerinde siz olsaydınız Kocabaş öldükten sonra ne yapardınız?
Cevap: Kocabaş öldükten sonra çok üzülürdüm. Kocabaşın taşıdığı yük hem askere ulaşamadığı için hemde yoldaşım öldüğüi için üzülürdüm. Bende Elif gibi kocabaşın yükünü alıp kendim cepheye götürüdüm.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız

 • Hızlı gitmeyi çok severdi.
 • Devamlı olarak ders çalışıyorum.
 • Onunla ırak bir yerde dövüştük.
 • Ününü her yere yaymıştı.
 • Dedem çok yaşlı.

7. ETKİNLİK

Şiirde geçen “iyceden iyceden” ifadesini günümüz Türkçesinde nasıl söylersiniz? Şair, bu şekilde niçin kullanmış olabilir?
Cevap: Günümüz Türkçesinde Yavaş Yavaş olarak söylerdim. O günün dilini kullanarak okuyucuya o zamanının hislerini hissettirmek için kullanmış olabilir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları Anıttepe Yayınları

8. ETKİNLİK

a) Bu dizelerde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri bu davranışları yazınız.

 • İnsana ait davranış gösteren varlıklar: toprak ve rüzgar
 • Gösterdikleri davranışlar: Rüzgarın geçmesi, toprağın gülümsemesi.

b) Siz de aşağıdaki örnekten yararlanarak cümleler kurunuz.

 • Bugün yumuşak bulutlar tarafından yağmur yağacakmış.
 • Kedi miyavlayarak şarkı söylüyordu.
 • Balerin gibi kollarını açmıştı nergis.
 • Zamanımızda ayın insanlara küstüğü bir zamandı.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları Anıttepe Yayınları

1. Görsellerde dikkatinizi neler çekmiştir?
Cevap: Görsellerde neredeyse düzgün kıyafeti olmayan insanların bu vatanı geri aldıklarını göstermesi dikkatimi çekmiştir.

2. Görsellerle “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Bu görsellerde daha çok Türk kadını ön plana çıkmıştır. Mustafa Kemal’in Kağnısı şiirinde de Elif Bacı isimli Türk kadını ön plana çıkartılmaktadır.

3. Görsellerden ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınının fedakârlıklarını ve sorumluluklarını anlatan bir konuşma yapınız.
Cevap: Türk Kadınlarının, Kurtuluş Savaşı’nda üstlenmiş olduğu sorumluluk ve fedakarlıklar gözardı edilemez. Türk Kadınları, cephedeki askerler kadar büyük azim ve cesaret göstermişlerdir. Kendi şehirlerindeki işgallere karşı çoğu zaman ilk kurşunu onlar sıkmış, örgütlenmelere katkı sağlamış, askerlerin erzak ve mühimmat ihtiyacını karşılamakta büyük iş üstlenmişlerdir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Anıttepe Yayınları

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır? Bu işaretin kullanılma sebebi nedir?
Cevap:  Soru işareti kullanılmıştır. Soru bildiren cümlelerde kullanılır.

b) Aşağıdaki cümleleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Soru işaretinin kullanım özelliklerini dikkate alarak ilgili açıklamayla eşleştiriniz.

 1. c
 2. a
 3. b

11. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri kendi cümlelerinizle hikâyeleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Anıttepe Yayınları

Sonraki Ödev:  Okuduğunuz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri kendi cümlelerinizle hikâyeleştiriniz.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Atatürk’ün vatan sevgisi ve liderlik özelliklerini yansıtan veciz sözlerini araştırınız.

Cevap: “Âcizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.” -M. Kemal Atatürk

Sonraki Ödev:  Atatürk’ün Vatan Sevgisi ve Liderlik Özelliklerini Yansıtan Veciz Sözlerini Araştırınız.

“Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızdan önce prova yapmayı unutmayınız.

Cevap: Milli mücadele zamanında yaşamış olsaydım bende cepheye koşar düşmanlar ile çatışır vatanımı, toprağımı korumaya çalışırdım.

Sonraki Ödev:  “Milli Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu bir konuşma hazırlayınız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.