Anasayfa Kitap Cevapları
4 Temmuz 2022, 3:03 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Asit Yağmuru Nedir? Cevapları

4. ÜNİTE: MADDE VE ENDÜSTRİ 8. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 109-110-111-112. Sayfa Adım Adım Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Aşağıdaki görselde verilen temizlik malzemesinin üzerinde yazan uyarıyı okuyunuz. Bu malzemeyi kullanırken ne gibi tehlikelerle karşı karşıya olduğunuzu ve bu tehlikelere karşı ne gibi önlemler alınabileceğini sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Verilen fotoğrafta çamaşır suyunun başka temizlik ürünleri ile birleştirilmemesi gerektiği yazmaktadır. Çamaşır suyu diğer maddeler ile tepkimeye girdiği zaman zehirlenmelere yol açar.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Aşağıdaki soruların cevabını ansiklopedi, genel ağ, kütüphane, video-CD vb. kaynaklardan araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız

Asit yağmurlarının oluşum sebepleri nelerdir?
Cevap: Fosil yakıtların yakılması ile oluşur.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Asit yağmurlarının etkileri nelerdir?
Cevap: Asit yağmurları canlı ve cansız ortama zarar verir. En çok zarar verdiği yer ise orman ve tarım alanlarını etkiler. Aynı zaman da denizlerin asit dengesini bozarak balıkların ölümüne yol açar.


Asit yağmurlarının etkilerini azaltmak için çözüm önerileriniz nelerdir?
Cevap: Yenilenebilir enerji kaynak kullanımı arttırılmalıdır. Yeşil alanlar arttırılmalı ve orman yangınları önlenmelidir. Havayı kirleten kullanılan kaçak kömürün önüne geçilmelidir. Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Asit yağmurlarının olumsuz etkilerinden korunmak için herkesin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Yukarıdaki görselde verilen belediye başkanının yerinde siz olsaydınız yaşadığınız bölgede asit yağmurlarının olumsuz etkilerini azaltmak için neler yapardınız?
Cevap: Yaşadığı bölgede yeşillik alan arttırabilir. Fabrikaları denetleyerek filtre kullanımı sağlayabilir. Atık suların denize akıtılmaması için çalışmalar yapabilir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

A. Yanda bazı bileşiklerin suda çözündüğünde oluşturduğu iyonlar verilmiştir. Bu bileşiklerle ilgili soruları cevaplayınız

1. Hangi bileşiklerin pH değeri 7’den büyüktür?
Cevap: AI(OH)3 , NaOH bileşiklerin pH değeri 7’den büyüktür

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191-192-193-194-195. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. Hangi bileşiklerin pH değeri 7’den küçüktür?
Cevap: HCI, H2SO4 bileşiklerin pH değeri 7’den küçüktür


B. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
Cevap:

1. Asitler metal kaplarda saklanmamalıdır. Çünkü asitler metal kapları aşındırır.
2. Temizlik yaparken çamaşır suyu, asidik maddelerle karıştırılmamalıdır. Çünkü tepkimeye girerek zehirlenme yaşanabilir.
3. Mide ilaçları bazik maddelerdir. Çünkü ilacın etkisi olması için mide asidinden korunması gerekir. Bundan dolayı bazik bir yapıdadır.


C. Aşağıdaki pH ölçeğinde günlük hayatta kullanılan bazı maddeler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki tabloda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğuna “✓” işareti koyunuz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.