Anasayfa Kitap Cevapları
19 Mart 2023, 22:18 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131-132-133-134-135. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

4. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

4. ÜNİTE: MADDE VE ENDÜSTRİ 8. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 131-132-133-134-135. Sayfa Adım Adım Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını tablo içinde verilen noktalı yerlere yazınız. Soruları cevaplarken kutucukların içinde karışık olarak verilen harflerden yararlanınız
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


B. Periyodik sistemle ilgili aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadenin başındaki kutu içine “D” yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:

(D) 1. Periyodik sistemde 7 periyot vardır.
(D) 2. Periyodik sistemde 18 grup vardır.
(Y) 3. Periyodik sistemde elementler metal ve ametal olarak sınıflandırılır.
(Y) 4. Periyodik sistem N elementiyle başlar.
(D) 5. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler benzer özellikler gösterir.
(Y) 6. Ametallerin tümü periyodik sistemin sol tarafında bulunur.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

C. Aşağıdaki bulmacada bu ünitede öğrendiğiniz kavramlar (aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, soldan sağa, sağdan sola) gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki kapalı kaplarda ilk sıcaklıkları aynı olan farklı miktarlarda su bulunmaktadır. Sular özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaktadır. Suların kaynama noktalarına ulaşıncaya kadar geçen süreler arasındaki ilişki nedir?
Cevap: Kütleleri farklı olduğu için ilk olarak 1 L olan su kaynar. İkinci olarak 2L olan su kaynar ve en son en çok olan 3L su kaynar.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142-143. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. • Çamaşır suyu • Diş macunu • Amonyak
Yukarıda verilen maddelerle ilgili;
I. pH değerleri 7’den küçüktür,
II. Bazik maddelerdir,
III. Sulu çözeltilerinde OH– iyonu oluşturur. ifadelerinden hangileri ortak değildir?

Cevap: A


2. Yandaki şekilde verilen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C


3. Asitler ve bazlarla ilgili;
I. Asitler metalleri aşındırır,
II. Bazlar porselen ve kristal eşyaların yüzeyini matlaştırır,
III. Asitler ve bazlar temizlikte aynı anda kullanılmamalıdır
ifadelerinden hangileri doğrudur

Cevap: D


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

4. • İstihdam sağlar.
• Birçok sektörün ham madde ihtiyacını karşılar.
• İşsizliğin önlenmesine katkı sağlar.
• İhracatın artmasını sağlar.
Türkiye kimya endüstrisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

Cevap: A


5. Aşağıda kütleleri verilen buzlardan hangisi sıvı hâle geçmek için daha fazla ısıya ihtiyaç duyar?
Cevap: C


6. Bir öğrenci, ilk sıcaklıkları aynı olan eşit kütleli dört saf sıvıyı özdeş ısıtıcılarla eşit süreler boyunca ısıtıyor. Sıvıların son sıcaklıkları yandaki tabloda verilmiştir.
Buna göre hangi sıvının öz ısısı en küçüktür?

Cevap: D


7. Aşağıdaki kaplarda bulunan eşit kütleli ve ilk sıcaklıkları aynı olan sıvılar özdeş ısıtıcılarla eşit süreler boyunca ısıtıldığında maddelerin son sıcaklıklarının farklı olduğu gözleniyor. Bu durumun sebebi maddelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olması ile ilgilidir?
Cevap: B


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Yanda bir maddenin sıcaklığının zamana bağlı değişimi verilmiştir.
Bu maddeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap: B


9. Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken madde bulunduğu ortama ısı verir?
Cevap: C


10. Yanda periyodik sistemin bir kesitindeki elementler verilmiştir. Bu elementlerin hangisinin atom numarası en büyüktür?
Cevap: D


11. • K maddesi suya konulduğunda H+ iyonu oluşturuyor.
• L maddesi suya konulduğunda OH– iyonu oluşturuyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: B


12. Kapalı bir cam kabın içinde mum yanmaktadır. Buna göre;
I. Düzeneğin kütlesi zamanla azalır,
II. Mum yanması kimyasal bir değişimdir,
III. Mumun yanması sonucu oluşan maddeler mumla aynı özelliğe sahiptir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Cevap: A

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.