Anasayfa Kitap Cevapları
25 Ocak 2023, 9:39 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 100-101-102. Cevapları KOZA Yayınları

2. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

2. ÜNİTE Sayılar ve İşlemler 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 100-101-102.  Cevapları KOZA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 100 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. –6 ile +6 arasında kaç tane tam sayı vardır?
Cevap: B. 11

-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5


2. Mutlak değeri 9 olan tam sayılar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Cevap:  D. +9, –9


3. |–3| + |0| + |+6| işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. +9

3 + 0 + 6 = 9


4. +12, –5, +1 ve –1 tam sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:  B. –5 < –1 < +1 < +12


5. –68 < ▲ < –41 sıralamasında ▲ yerine yazılabilecek en büyük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. –42


6. Bir sınıf kitaplığındaki kitaplardan 1/3’i öykü, 1/5 ’i şiir, 2/15 ’si de ansiklopedidir. Kitaplıktaki öykü, şiir ve ansiklopedileri kitaplıktaki tüm kitapların kaçta kaçıdır?
Cevap:  A. 2/3

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 78-80-81-83. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 100 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları


7. 16. 1/8 1 m uzunluğundaki elektrik kablosunun 7. 3/4 m’si kullanılmıştır. Geriye kaç metre elektrik kablosu kalmıştır?
Cevap: D. 8. 3/8

 D. 8. 3/8


8. 1/3 ÷ 1/36 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. 12

 C. 12


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 101 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

9. Modellenen çarpma işlemine ait ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: 2/3 . 1/3

10. Bir manav, 240 limonun önce 2/5’sini, sonra kalanın 7/12’sini satmıştır. Geriye kaç tane limon kalmıştır?
Cevap:  C. 60

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 101 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız
Cevap:

(Y) 1. Sayı doğrusundaki bir tam sayı; sağındaki sayılardan küçük, solundaki sayılardan büyüktür.
(Y) 2. Her pozitif sayı, negatif sayılardan küçüktür.
(Y) 3. 0; negatif sayılardan küçük, pozitif sayılardan büyüktür.
(D) 4. 0 dışındaki tam sayıların mutlak değeri, o sayıların pozitif değerine eşittir.


C. Aşağıdaki sıralamalardan doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 101 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları


Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız
Cevap:

1. 5. 3/4  ifadesi, 5 tane 3/4 ’ün ……toplamı……. anlamına gelir.
2. Bir doğal sayı, 1’den büyük bir kesirle çarpıldığında sonuç bu sayıdan …büyük…. bir sayı olur.
3. Bir doğal sayı, 1’den küçük bir kesirle çarpıldığında sonuç bu sayıdan …..küçük….. bir sayı olur.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 152-153-156. Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki sayı çiftlerinin aralarına “>”, “<” veya “=” sembollerinden uygun olanları yazınız
Cevap:

a. +11 ..>.. –11
b. –16 ..<.. –12
c. |–36| ..=.. +36
ç. 0 ..>.. –1


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 102 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

E. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra işlemleri yaparak bulduğunuz sonuçlarla tahminlerinizi karşılaştırınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 102 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları


F. 1/6, 1. 3/4, 2. 1/3  kesirlerini sayı doğrusunda gösterip bunları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 102 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları


G. 3/5, 1/5, 9/10 kesirlerini bütün ile yarıma yakınlıklarını, yarımdan büyük ve küçük olmalarını dikkate alarak büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap:  9/10 > 3/5 > 1/5


Ğ. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bu işlemler ile kutulardaki cevaplardan doğru olanları eşleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 102 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları


H. Aşağıdaki ifadelerle bu ifadelere karşılık gelen tam sayıları eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 102 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.