Anasayfa Kitap Cevapları
30 Aralık 2022, 17:12 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 213-214-215-216-217. Cevapları MEB Yayınları

Hacim Ölçme Birimleri Cevapları

6. ÜNİTE 2. Bölüm: Geometrik Cisimler 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 213-214-215-216-217. Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 213 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Hazır mıyız?

Su depolamak için kullanılan su tankının hacmi 20 m³ olarak hesaplanmıştır. Su tankının hacminin m³ yerine cm³ birimi ile ifade edilmemesinin sebebini düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: Su tankı büyük olduğu için cm cinsinden ifade etmek büyük sonuç vereceği için daha kısa bir şekilde büyük değerle ifade ederiz.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 214 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 1

Ayrıt uzunlukları 3 metre olan küp biçimindeki su tankının hacmi kaç metreküptür?
Cevap: 3 . 3 . 3 = 27 m³


Sıra Sizde – 2

Taban alanı 81 m² olan kare prizmanın yüksekliği 4 m olduğuna göre hacmi kaç metreküptür?
Cevap:

81 m² → 9 m
Bir kenarı 9 m
9 . 9 . 4 = 324 m³


Sıra Sizde – 3

Ayrıt uzunlukları 10 santimetre, 4 santimetre ve 6 santimetre olan bir tuğlanın hacmini bulunuz
Cevap: 10 . 4 . 6 = 240 m³


Sıra Sizde – 4

Hacmi 384 cm³ olan dikdörtgenler prizması şeklindeki koliye her bir ayrıtı 4 cm olan küp şeklindeki boya kutularından en fazla kaç tane sığar?
Cevap:

4 . 4 . 4 = 64 m³
384 ÷ 64 = 6 adet sığar.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 208-210. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 215 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 5

Matematik dersinde elindeki şekillerin hacmini bulmaya çalışan Selin, küp şeklinin hacminin 0,064 dm³ olduğunu söylüyor. Buna göre hacmi ölçülen küpün bir ayrıtının kaç cm olduğunu bulunuz.
Cevap:

0,064 dm³ → 0,064 . 1000 = 64 cm³
Hacim = Taban alanı .  Yükseklik
64 = 16 . 4
Bir ayrıtı → 4 cm


Sıra Sizde – 6

0,015 dm³ + 3 m³ işleminin sonucunun kaç cm³ olduğunu bulunuz.
Cevap:

0,015 dm³ → 0,015 . 1000 = 15 cm³
3 m³ → 3 . 1 000 000 = 3 000 000
15 + 3 000 000 = 3 000 015


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 216 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 7

1400 dm³ + 30 000 cm³ + 7 m³ işleminin sonucunun kaç metreküp olduğunu bulunuz.
Cevap:

1400 dm³ → 1400 . 1000 = 1 400 000 cm³
30 000 cm³
7 m³ → 7 . 1 000 000 = 7 000 000 cm³
1 400 000 + 30 000 + 7 000 000 = 8 430 000 cm³
8 430 000 cm³ → 8 430 000 ÷ 1 000 000 = 8,43 m³


Sıra Sizde – 8

Küp şeklindeki havuzu tamamen su ile doldurmak için 64 000 desimetreküp su gerektiği bilindiğine göre havuzun derinliğinin kaç metre olduğunu bulunuz.
Cevap:

64 000 dm³ → 64 000 ÷ 1000 = 64 m³
64 → 4 . 4 . 4 = 64
Derinliği → 4 m’dir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 217 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Konu Degerlendirme

1. Aşağıdaki boşlukları mm³, cm³, dm³ ve m³ birimlerinden uygun olanları ile doldurunuz. 
Cevap:

• Bulgur pilavı yapmak için kullanılan bulgur tanesinin hacmi ….mm³….. birimi ile ifade edilebilir.
• Kamyon kasasının hacmi ….m³……. birimi ile ifade edilebilir.
• Küp şekerin hacmi ….cm³….. birimi ile ifade edilebilir.


2. Aşağıdaki dönüşümleri yapınız
Cevap:

900 dm³ = ..900 . 1000 = 900 000… cm³
5 dm³ = …5 ÷ 1000 = 0,005 …
1600 m³ = ….1600 . 1 000 000 = 1 600 000… cm³
18 000 cm³ = …18 000 ÷ 1 000 000 = 0,018 …
0,1 m³ = …0,1 . 1000 = 100…. dm³

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-89-92. Cevapları MEB Yayınları

3. Ayrıtları 3, 4, 8 santimetre olan ve birbirine eş dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulardan 3 tanesi üst üste konduğunda yanda oluşan cismin hacmi kaç desimetreküp olur?
Cevap:

3 . 4 . 8 = 96 cm³
96 . 3 = 288 cm³
288 ÷ 1000 = 0,288 dm³


4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 217 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Yukarıda gösterilen havuzu tamamen doldurmak için 72 metreküp su gerektiğine göre havuzun yüksekliği kaç metredir?
Cevap: A) 300

60 dm → 60 ÷ 100 = 0,6
40 dm → 40 ÷ 100 = 0,4
0,6 . 0,4 = 0,24 m
72 ÷ 0,24 = 300 m’dir.


6. 0,024 m³ + 1300 cm³ = ……………….. dm³
Bu eşitliğin doğru olması için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

Cevap: B) 25,3

0,024 m³ → 0,024 . 1000 = 24 dm³
1300 cm³ → 1300 ÷ 1000 = 1,3 dm³
24 + 1,3 = 25,3 dm³


7. Yukarıda verilen hacim ölçülerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?
Cevap: B)


8. Bir ayrıtı 3 desimetre olan eş küplerle oluşturulmuş yandaki küpün hacmi kaç santimetreküptür?
Cevap: A) 729 000

her ayrıtı 3 dm → bir kenarı 3 . 3 = 9
9 . 9 . 9 = 729
729 . 1 000= 729 000 dm³

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.