Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 1:28 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 51-52-53-54. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik 1. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

1. ÜNİTE Sayılar ve İşlemler 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 51-52-53-54. Cevapları KOZA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 51 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. 1⁹ + 8³ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 513

8 x 8 x 8 = 512
512 + 1 = 513

2. 6 + 48 ÷ 6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. 14

48 ÷ 6 = 8
8 + 6 = 14

3. 3³ . 8 – 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. 211

3 x 3 x 3 = 27
27 x 8 = 216
216 – 5 =2111

4. (27 – 7) ÷ 2² + 6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 11

27 – 7 = 20
2 x 2= 4
20 ÷ 4 = 5
5 + 6 = 11

5. 72 ÷ 6 . 5² ÷ 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 60

72 ÷ 6 = 12
5 x 5 = 25
25 ÷ 5 = 5
12 x 5 = 60

6. ■ . 58 – 13 . 26 = 13 . (58 – 26) eşitliğinde ■ yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 13

58 – 26 = 32
32 x 13 = 416
13 x 26 = 338
58■ – 338 = 416
58■ = 416 + 338
58■ = 754
■ = 13

7. Dikdörtgen biçiminde, kırmızı ve beyaz renkli, iki el işi kâğıdı var. Kırmızı el işi kâğıdının eni 12 cm, boyu 20 cm; beyaz el işi kâğıdının eni 12 cm, boyu 15 cm’dir. Bu el işi kâğıtları eşit uzunluktaki kenarları çakıştırılarak yan yana konuluyor. İki el işi kâğıdından oluşan bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 51 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları 

8. Elif aklından bir sayı tutuyor. Bu sayının 5 katının 7 fazlasının 167 olduğunu söylüyor. Elif’in aklından tuttuğu sayı kaçtır?
Cevap: B. 32

5x + 7 = 167
5x = 167 – 7
5x = 160
x = 32

9. Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayıları toplamı 33’tür. Kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısından 3 fazla olduğuna göre, bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?
Cevap:

K= x+3
E = x
2x + 3 = 33
2x = 33 – 3
2x = 30
x = 15 erkek öğrenci
15 + 3 = 18 kız öğrenci vardır.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 52 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

10. Aşağıdaki sayılardan hangisi 48’in çarpanlarından biri değildir?
Cevap: B. 9

11. 9■37 sayısının 3 ile bölünebilmesi için ■ yerine hangi rakamlar yazılabilir?
Cevap: B. 2, 5, 8

Sayıların toplamı 3 ve 3’ün katları olması gerekir.

3 + 7 + 9 = 19
3 – 6 – 9 – 12  – 15 – 18 –21 – 24 – 27

12. Aşağıdaki sayılardan hangisi 6’ya bölünebilir?
Cevap: C. 222

6’ya bölünebilmesi için hem 2’ye hem 3’e bölünmesi gerekir.

13. 71■8 sayısının 4 ile bölünebilmesi için ■ yerine hangi rakamlar yazılabilir?
Cevap: A. 0, 2, 4, 6, 8

Son iki basamağının 4’ün katı olması gerekir.

14. Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?
Cevap: D. 97

15. 96 sayısının asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. 2 ve 3

16. 430▲ sayısının 6 ile bölünebilmesi için ▲ yerine aşağıdakilerden hangileri yazılabilir?
Cevap: C. 2 ile 8

17. 8 ile 24’ün ortak bölenleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Cevap: A. 1, 2, 4, 8

18. 6 ile 9’un 100’den küçük, en büyük ortak katı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. 90

19. Bir tepsideki cevizler altışarlı ve sekizerli gruplandığında 4 ceviz artmaktadır. Tepsideki cevizlerin sayısı 70 ile 80 arasında olduğuna göre bu tepside kaç ceviz vardır?
Cevap: Sayıları altışarlı ve sekizerli gruplara ayırdığımızda 76 sayısında 4 fazla kalmaktadır.

20. 54 m ve 72 m uzunluklarındaki iki hortum eşit parçalara bölünmek isteniyor. Her bir parçanın metre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: D. 18


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 53 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

21. 8 – 16 ÷ 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. 0

16 ÷ 2 = 8
8 – 8 = 0

22. 12 – (15 ÷ 3 + 4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 3

15 ÷ 3 = 5
5 + 4 = 9
12 – 9 = 3

23. 8■48 sayısının 3 ile bölünebilmesi için ■ yerine hangi rakamlar yazılabilir?
Cevap: A. 1, 4, 7

3 ile bölünebilmesi için sayıların toplamı 3 ve 3’ün katı olması gerekir.
8 + 4 + 8= 20
3 – 6 – 9 – 12 -15 – 18 – 21 – 24 – 27 -30

24. Güneş, aklından bir sayı tutuyor. Bu sayının yarısının 12 fazlasının 30 olduğunu söylüyor. Güneş’in aklından tuttuğu sayı kaçtır?
Cevap: B. 36

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232-233-236. Cevapları MEB Yayınları

(x/2) + 12 = 30
(x/2 ) = 30 – 12
(x/2 ) = 18
x = 36

25. Bir kavanozdaki şekerler üçerli ve beşerli gruplandığında 2 şeker artmaktadır. Kavanozdaki şekerlerin sayısı 60 ile 70 arasında olduğuna göre bu kavanozda kaç şeker vardır?
Cevap: C. 62

26. Yandaki çarpan ağacında boş bırakılan kutuya hangi sayı yazılmalıdır?
Cevap: D. 7

27. (4 x 7 – 3) + 8 – (5 – 12 ÷ 3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 32

7 X 4 = 28
28 – 3 = 25
12 ÷ 3 = 4
5 – 4 = 1
25 + 8 – 1 = 32

28. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtir?
Cevap: D. 4. sınıfta görülen dersler


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 54 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

B. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
Cevap:

(D) 1. 12 . (8 + 17) = 12 . 8 + 12 . 17
(Y) 2. 50 . (33 – 15) = 50 . 33 + 50 . 15
(D) 3. 9 . 16 – 9 . 10 = 9 . (16 – 10)
(Y) 4. 102 = 20

C. Yandaki kümelere göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D)  8 ∈ A
2. (Y) 32 ∈ B
3. (Y)  A ∪ B = { 8, 16, 24, 32, 40 }
4. (D)  A ∩ B = { 24 }
5. (D)  A ∪ B = { 6, 8, 12, 16, 18, 24, 30, 32, 40 }
6. (Y) A ∩ B = { }

Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. 2 ile bölünebilen her doğal sayı …..çift…… doğal sayıdır.
2. Birler basamağındaki rakamı ….0….. veya …..5…. olan doğal sayılar 5 ile bölünebilir.
3. Birler basamağında ….0….. olan doğal sayılar 10 ile bölünebilir.
4. Son iki basamağı ……dördün katı…… olan veya son iki basamağında …sıfır… olan sayılar 4 ile bölünebilir.

D. 54 sayısının bölenlerini noktalı yerlere yazınız
Cevap:  1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54

E. Aşağıdaki üslü ifadeleri, bu ifadelerin değerlerinin bulunduğu kutularla ok çizerek eşleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 54 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.