Anasayfa Kitap Cevapları
18 Eylül 2022, 20:31 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa Cevapları KOZA Yayıncılık

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa Cevapları


İçindekiler

1. ÜNİTE


DOĞAL SAYILAR

 • 7, 8 ve 9 Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları Sayfa 12-13-14-15-16-17-18

 • Sayı ve Şekil Örüntüleri Cevapları Sayfa 19-20-21-22


DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

 • Toplama İşlemi Cevapları Sayfa 23-24-25

 • Çıkarma İşlemi Cevapları Sayfa 26-27-28-29-30

 • Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri Cevapları Sayfa 31-32-33

 • Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Cevapları Sayfa 34-35-36

 • Çarpma İşlemi Cevapları Sayfa 37-38-39

 • Bölme İşlemi Cevapları Sayfa 40-41

 • Çarpma ve Bölme İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Cevapları Sayfa 42-43-44-45-46

 • Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri Cevapları Sayfa . 47-48-49-50-51-52

 • Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama Cevapları Sayfa 53-54

 • Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişki Cevapları Sayfa 55-56-57-58

 • Üslü İfadeler Cevapları Sayfa 59-60

 • İşlemlerde Parantezin Önemi Cevapları Sayfa 61-62

 • Problem Çözme Sayfa 63-64-65-66

 • Problem Kurma Cevapları Sayfa 67-68

 • 1. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 69-70-71-72

 


2. ÜNİTE


KESİRLER

 • Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Cevapları Sayfa 74-75-76-77-78

 • Tam Sayılı ve Bileşik Kesirleri Birbirine Dönüştürme Cevapları Sayfa 79-80-81

 • Bir Doğal Sayı ile Bir Bileşik Kesri Karşılaştırma Cevapları Sayfa 82-83

 • Denk Kesirler Cevapları Sayfa 84-85-86

 • Kesirleri Sıralama Cevapları Sayfa 87-88-89-90

 • Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını Bulma Cevapları Sayfa 91-92

 • Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Bulma Cevapları Sayfa 93-94


KESİRLERLE İŞLEMLER

 • Kesirlerle Toplama İşlemi Cevapları Sayfa 95-96-97-98

 • Kesirlerle Çıkarma İşlemi Cevapları Sayfa 99-100-101

 • Problem Çözme Cevapları Sayfa 102-103

 • Problem Kurma Cevapları Sayfa 104

 • 2. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 105-106

 


3. ÜNİTE


ONDALIK GÖSTERİM

 • Kesirlerin Ondalık Gösterimi Cevapları Sayfa 108-109-110-111

 • Ondalık Gösterimlerin Basamak Adları ve Basamak Değerleri Cevapları Sayfa 112-113-114

 • Paydası 10, 100 veya 1000 Yapılabilen Kesirlerin Ondalık Gösterimini Yazma Cevapları Sayfa 115-116-117

 • Ondalık Gösterimleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Cevapları Sayfa 118-119-120-121

 • Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Cevapları Sayfa 122-123-124-125-126


YÜZDELER

 • Paydası 100 Olan Kesirleri Yüzde Sembolü (%) ile Gösterme Cevapları Sayfa 127-128-129

 • Yüzdelik İfade, Kesir ve Ondalık Gösterimleri Birbirine Dönüştürme Cevapları Sayfa 130-131-132

 • Kesirle, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimle Belirtilen Çoklukları Karşılaştırma Cevapları Sayfa 133-134-135

 • Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarı Bulma Cevapları Sayfa 136-137

 • 3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 138-139-140

 


4. ÜNİTE


TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

 • Doğru, Doğru Parçası, Işın Cevapları Sayfa 142-143-144-145-146-147-148-149

 • Bir Noktanın Diğer Bir Noktaya Göre Konumunu Belirleme Cevapları Sayfa 150-151-152

 • Bir Doğru Parçasına Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme Cevapları Sayfa 153-154

 • Dar, Dik ve Geniş Açılar Cevapları Sayfa 155-156-157-158

 • Bir Doğruya Üzerindeki veya Dışındaki Bir Noktadan Dikme Çizme Cevapları Sayfa 159-160-161

 • Bir Doğru Parçasına Paralel Doğru Parçaları Çizme Cevapları Sayfa 162-163-164


ÜÇGEN VE DÖRTGENLER

 • Çokgenleri İsimlendirme Cevapları Sayfa 165-166-167

 • Üçgenleri Açılarına ve Kenarlarına Göre Sınıflandırma Cevapları Sayfa 168-169-170-171-172

 • Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Özellikleri Cevapları Sayfa 173-174-175-176-177-178-179

 • Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamı Cevapları Sayfa 180-181-182-183-184

 • 4. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 185-186-187-188-189-190

 


5. ÜNİTE


VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

 • Araştırma Soruları Oluşturma Cevapları Sayfa 192-193

 • Veri Toplama, Düzenleme, Gösterme ve Yorumlama Cevapları Sayfa 194-195-196-197-198-199-200-201-202-203


UZUNLUK VE ZAMAN ÖLÇME

 • Uzunluk Ölçme Birimleri Cevapları Sayfa 204-205-206-207

 • Problem Çözme Cevapları Sayfa 208-209-210-211

 • Üçgen ve Dörtgenlerin Çevre Uzunlukları Cevapları Sayfa 212-213-214-215-216-217

 • Zaman Ölçme Birimleri Cevapları Sayfa 218

 • Saat – Dakika – Saniye Cevapları Sayfa 218-219

 • Yıl – Ay – Hafta – Gün Cevapları Sayfa 220-221-222

 • Problem Çözme Cevapları Sayfa 223-224-225-226-227-228

 • 5. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 229-230-231-232-233-234-235-236

 


6. ÜNİTE


ALAN ÖLÇME

 • Dikdörtgenin Alanı Cevapları Sayfa 238-239-240

 • Alanı Tahmin Etme Cevapları Sayfa 241-242-243

 • Aynı Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Cevapları Sayfa 244-245

 • Problem Çözme Cevapları Sayfa 246-247-248


GEOMETRİK CİSİMLER

 • Dikdörtgenler Prizması Cevapları Sayfa 249-250

 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Açınımı Cevapları Sayfa 251-252-253

 • Problem Çözme Cevapları Sayfa 254-255-256

 • 6. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 257-258


Harika yemin ederim hep burdan yararlanıyorum acayip iyi beğendim Allah razı olsun çok teşekkürler.

7, 8 ve 9 Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILAR: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 12-13-17-18. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Koza Yayınları

Bu ülkelerin nüfuslarını gösteren sayıların kaçar basamaktan oluştuğunu söyleyiniz. Bu sayıları okuyabilmek için hangi bilgilere ihtiyacınız olduğunu açıklayınız.
Cevap: 8 basamaklı sayılardan oluşmaktadır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Koza Yayınları

Etkinlik
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Koza Yayınları

1. Bir villanın satış fiyatının okunuşu “Bir milyon iki yüz kırk dokuz bin dokuz yüz Türk lirasıdır.” Bu villanın satış fiyatını rakamlarla yazınız
Cevap: 1 249 900 TL


2. Aşağıdaki sayıların okunuşların› yazınız
Cevap:

a. 63 018 504 → Altmış üç milyon on sekiz bin beş yüz dört
b. 8 205 613 → Sekiz milyon iki yüz beş bin altı yüz on üç
c. 247 070 122 → İki yüz kırk yedi milyon yetmiş bin yüz yirmi iki


3. Aşağıdaki sayılarla okunuşlarını eşleyiniz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Koza Yayınları


4. Ayşe, Can ve Baran’ın okunuşlarını söyledikleri doğal sayılardan hangisinin rakamlarla yanlış yazıldığını bulunuz. Bu doğal sayının doğrusunu altında verilen kutucuğa yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Koza Yayınları

5. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını defterinize yazınız.
Cevap:

 • 1 802 763 → Bir milyon sekiz yüz iki bin yedi yüz altmış üç
 • 3 700 250 → Üç milyon yedi yüz bin iki yüz elli
 • 45 060 300 → Kırk beş milyon altmış bin üç yüz
 • 88 004 509 → Seksen sekiz milyon dört bin beş yüz dokuz
 • 892 004 705 → Sekiz yüz doksan iki milyon dört bin yedi yüz beş
 • 999 009 107 → Dokuz yüz doksan dokuz milyon dokuz bin yüz yedi

6. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Koza Yayınları


7. Aşağıda, bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Koza Yayınları


8. 72 31∟8Δ4 sayısını oluşturan rakamların toplam› 36’dır. Bu sayının en büyük olabilmesi için ∟ ve Δ yerine gelecek rakamları bulunuz.
Cevap:

7 + 2 + 3 + 1 + 8 + 4 = 25
36 – 25=11

∟ + Δ= 11
∟→ 9
Δ→ 2


9. Emel, katıldığı bir yarışmada her satırdan üç kutu açarak yandaki rakamları bulmuştur. Emel’in yarışmayı kazanabilmesi için bu rakamlarla altı, yedi, sekiz ve dokuz basamaklı en büyük ve en küçük sayıları oluşturması gerekiyor. Emel’in oluşturması gereken sayıları bulunuz.
Cevap:

 1. 986 543 210
 2. 102 345 689

Sayı ve Şekil Örüntüleri Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILAR: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 19-21-22. Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Koza Yayınları

Bir iskeleden onar dakika arayla kalkan beş vapurdan üçünün hareket saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Koza Yayınları


Etkinlik

Üçer kişilik gruplar oluşturunuz. Her grup, bir dosya kâğıdının her kenarına şekildeki gibi ataşlar taksın.
Cevap: Ataç sayısı 4’tür.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Koza Yayınları


Gruplar daha sonra iki dosya kâğıdını yan yana getirsin. Ataşları, şekildeki gibi taksın.
Cevap: Ataç sayısı 6’dır.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Koza Yayınları


Gruplar; 3, 4 ve 5 dosya kâğıdını yan yana getirerek kullanılacak ataş sayılarını belirlesin. Gruplar, dosya kâğıtları ve ataş sayıları arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklasın.
Cevap: 3 dosya kağıdında 8, 4 dosya kağıdında 10, 5 dosya kağıdında ise 12 ataç bulunmaktadır. Burada 2’şer olarak artmaktadır.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralı, 1. adımdan sonra sayıların üçer üçer artmasıdır. Buna göre 4 ve 6. adımlarda olması gereken sayıları bulunuz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Koza Yayınları


2. Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralı, her adımda kendinden önceki adımda yer alan sayının 13 fazlasının alınmasıdır. Buna göre 5 ve 6. adımlarda olması gereken sayıları bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Koza Yayınları

3. Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralı, her adımda kendinden önceki adımda yer alan sayının 21 fazlasının alınmasıdır. Buna göre 5 ve 6. adımlarda olması gereken sayıları bulunuz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Koza Yayınları


4. Aşağıdaki şekil örüntüsünü inceleyiniz. Bu örüntüdeki kare ve üçgen sayılarını sayı örüntüsü olarak yazınız. Örüntünün 4. adımında kaçar tane kare ve üçgen olacağını bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Koza Yayınları


5. Yandaki abaküsün 1, 2 ve 3. sıralarındaki boncukların bazıları sağ tarafa ayrılarak bir örüntü oluşturulmuştur. Bu örüntünün 4 ve 5. adımlarını oluşturmak için sağ tarafa kaçar tane boncuk ayrılması gerektiğini bulunuz
Cevap:

1.adım→ 2 boncuk
2.adım→ 4 boncuk
3.adın→ 6 boncuk
4.adım→ 8 boncuk
5.adım→ 10 boncuk


6. Ebru, boş olan kumbarasına her hafta 10 TL atmaktadır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. a. İlk 8 hafta için kumbarada biriken toplam para miktarını düzenleyeceğiniz tabloda gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Koza Yayınları


b. Tablodan yararlanarak hangi hafta, kaç Türk lirası biriktirmiş olacağını belirleyebileceğiniz bir kural geliştiriniz.
Cevap: Hafta sayısına x desek 10 . x şeklinde bulabiliriz.


c. Ebru’nun kaç hafta sonra 220 TL biriktirmiş olacağını bulunuz.
Cevap:  220 / 10= 22 hafta

Toplama İşlemi Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23-25. Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Koza Yayınları

Basketbol millî takımımızın oynadığı beş maçta oyuncularımızın yaptığı sayılar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu maçlar sonunda oyuncularımızın toplam kaç sayı yaptığını hangi işlemle bulabileceğinizi söyleyiniz.
Cevap: Toplama işlemi yaparak bulabiliriz.


Sınıfınızı iki gruba ayırınız. Gruplardan biri üç, diğeri dört basamaklı doğal sayılar belirleyip bunları onluk taban blokları ile modellesin.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Koza Yayınları


Gruplar modellerini bir araya getirsinler. Modellerinin oluşturduğu sayıyı söylesinler.
Cevap: Bir araya getirildiği zaman 1595 olmaktadır.


Gruplar yaptıkları işlemin adını söyleyip matematik cümlesini yazsınlar.
Cevap: Toplama işlemi yapmışlardır. 1352 + 243 = 1595


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki ikinci el otomobillerin satış fiyatları önlerindeki etiketlerde yazılıdır. Bu üç otomobilin satışından elde edilecek gelir kaç Türk lirasıdır?
Cevap: 30 659 + 7375 + 19 125 = 57 195 TL


2. Aşağıdaki tabloda bir ilçedeki bazı okullar ve bu okullardaki öğrenci sayıları verilmiştir. Tabloya göre soruları cevaplayınız. a. Ortaokullarda öğrenim gören toplam öğrenci sayısı kaçtır?
Cevap: 2315 + 1607=3922 öğrenci


b. Liselerde öğrenim gören toplam öğrenci sayısı kaçtır?
Cevap: 2319 + 926 + 1591 = 4836


c. Tüm okullarda öğrenim gören toplam öğrenci sayısı kaçtır?
Cevap: 1843 + 2319 + 926 + 2315 + 1607 + 1591= 10 601


3. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları Koza Yayınları

5. Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 26-29-30. Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Koza Yayınları

İzmir ile Iğdır arasındaki kara yolunun uzunluğu 1743 km’dir. İzmir’den Iğdır’a giden bir tır, Ankara’ya vardığında 579 km yol almıştır. Tırın Iğdır’a varabilmesi için daha kaç kilometre yol alması gerektiğini hangi işlemi yaparak bulabileceğinizi söyleyiniz
Cevap: Çıkarma işlemi yaparak bulabiliriz.


Bir arkadaşınız üç, başka bir arkadaşınız iki basamaklı bir doğal sayı söylesin. Üç basamaklı sayıyı, öğretmen masasının üzerinde onluk taban blokları ile modelleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Koza Yayınları


Modelinizden iki basamaklı sayının onluk ve birlikleri kadarını ayırınız. Modelinizde kalan onluk taban bloklarının belirttiği sayıyı söyleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Koza Yayınları


Yaptığınız işlemin adını söyleyip matematik cümlesini yazınız.
Cevap: Çıkarma işlemi yaptık. 243 – 43 = 200


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Koza Yayınları

1. Ege, Çelik ve Sezgin aileleri aşağıdaki otomobili almak için para biriktirmişlerdir. Bu ailelerin biriktirdikleri para miktarları yandaki tabloda verilmiştir. Aşağıdaki soruları bu verilere göre cevaplayınız.
Soru
: a. Çelik ailesi, Ege ailesinden kaç Türk lirası fazla biriktirmiştir?
Cevap: 46 085 – 33 650= 12 435 TL fazla biriktirmişlerdir.


b. Ege ailesinin bu otomobili alabilmesi için daha ne kadar para biriktirmesi gerekir?
Cevap: 43 720 – 33 650 =10 070 TL daha biriktirmeleri gerekir.


c. Sezgin ailesinin bu otomobili alabilmesi için daha ne kadar para biriktirmesi gerekir?
Cevap: 43 720 – 38 125 = 5595 TL biriktirmeleri gerekir.


ç. Çelik ailesinin bu otomobili aldıktan sonra kaç Türk lirası artar?
Cevap: 46 085 – 43 720 = 2365 TL paraları artar.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Koza Yayınları

2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Koza Yayınları


. Bir çiftçi, ürettiği buğdayın 3158 kg’ını kendi ihtiyacı ve tohumluk olarak ayırmış, geriye kalan 24 650 kg’ını da satmıştır. Bu çiftçi toplam ne kadar buğday üretmiştir?
Cevap: 24 650 + 3158 = 27 808 kg buğday üretmiştir.


4. Bir aile, 92 500 TL’ye aldıkları ev için bir miktar ödeme yapmış ve geriye 24 300 TL borç kalmıştır. Buna göre bu aile, ev için kaç lira ödeme yapmıştır?
Cevap: 92 500 – 24 300=68 200 TL ödeme yapmışlardır.


5. Bir üretici, bahçesinden elde ettiği 24 500 kg fındığın önce 8310 kg’ını, sonra da 13 475 kg’ını satmıştır. Üreticinin geriye kaç kilogram fındığı kalmıştır?
Cevap:


6. Bir kömür deposunda 72 000 kg kömür vardı. Kömürün 24 750 kg’ı satıldı. Depoya bir kamyonla 16 250 kg daha kömür getirildi. Son durumda depoda kaç kilogram kömür vardır?
Cevap:
72 000 – 24 750= 47 250
47 250 + 16 250 = 63 500 kg kömür vardır.


7. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Koza Yayınları


8. Aşağıdaki işlemlerin basamaklarında verilmeyen rakamları bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Koza Yayınları

Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri Koza Yayınları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 31-33. Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Koza Yayınları

Babası, Engin’e 68 TL’ye forma ve 24 TL’ye basketbol topu alıyor. Buna göre;
Soru
: 1. Engin’in babasının forma ve basketbol topuna toplam kaç Türk lirası ödediğini zihinden nasıl hesaplayabileceğinizi açıklayınız.
Cevap: Yuvarlayarak toplarsak yaklaşık fiyatını buluruz.


2. Formanın fiyatının, basketbol topunun fiyatından kaç Türk lirası fazla olduğunu zihinden nasıl hesaplayabileceğinizi açıklayınız.
Cevap: Formanın fiyatını 70’e yuvarlayıp 24 çıkarıp kalan sonuçtan 2 çıkarırsak ulaşırız.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki işlemleri uygun stratejiyi seçerek zihinden yapınız
Cevap:

a. 24 + 12 ⇒ 36
b. 63 + 9 ⇒ 72
c. 47 + 38 ⇒ 85
ç. 18 + 27 + 12 ⇒ 45
d. 86 – 43 ⇒ 43
e. 77 – 14 ⇒ 63
f. 96 – 62 ⇒ 34
g. 74 – 49 ⇒ 25


2. Aşağıdaki tablolarda verilen işlemleri zihinden yapınız (Sağdaki tabloda turuncu boyalı bölgede verilen sayılardan, yeşil boyalı bölgede verilen sayıları çıkarınız).
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Koza Yayınları


3. Bir kavanozda 36 tane bilye vardı. Kavanoza 28 tane bilye daha konuldu. Kavanozda toplam kaç tane bilye olduğunu zihinden işlem yaparak bulunuz.
Cevap:

36 + 28 = (30 + 6) +28
= 30 + 28= 58 + 6= 64


4. Ege’nin 80 TL’si vardı. Ege parasının 34 TL’sini Kızılay’a bağışladı. Ege’nin geriye kaç Türk lirası kaldığını zihinden işlem yaparak bulunuz.
Cevap:

80 – (30 + 4) → 80 – 30=50
=50 – 4=46

Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34-35-36. Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Koza Yayınları

Cem, 6745 TL’ye motosiklet ve motosikleti kullanırken takmak zorunlu olduğu için 360 TL’ye kask alıyor. Cem’in motosiklet ve kaska toplam kaç Türk lirası ödediğini nasıl tahmin edebileceğinizi açıklayınız.
Cevap: 6745’i 6750’ye yuvarlayıp toplayabiliriz. Tahmini olarak 7110 şeklinde buluruz.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Koza Yayınları

Sınıfınızdaki arkadaşlarınızdan biri dört, başka biri de üç basamaklı bir doğal sayı söylesin. Söylenen sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız
Cevap: Sayılardan üç basamaklı olan 362, dört basamaklı olan ise 1687’dir. Bunları en yakın onluğa yuvarlarsak;
362→ 360
1685→1690


Yuvarladığınız sayıların toplamını tahmin ediniz. Söylenen sayıları toplayınız. Bulduğunuz toplam ile tahmininizi karşılaştırınız. Tahmininiz ile ilgili yorumunuzu açıklayınız
Cevap: 360 + 1690= 2050


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra işlemleri yaparak bulduğunuz sonuçları tahminlerinizle karşılaştırınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Koza Yayınları


2. Ayşe Hanım, 348 TL’ye elektrik süpürgesi ve 462 TL’ye mini fırın aldı. Ayşe Hanım’ın almış olduğu ürünlere ödeyeceği para miktarını tahmin ediniz. Sonra problemi çözünüz. Bulduğunuz sonuçla tahmininizi karşılaştırınız.
Cevap:

Tahmin:
348 = 350
462 = 460
350 + 460 = 810 TL


3. Yürüyüş yapan Ali Bey, birinci gün 8325 adım, ikinci gün 5610 adım yürümüştür. Bu­na göre; a. Ali Bey’in 2 günde kaç adım yürüdüğünü tahmin ediniz
Cevap:

Tahmin:
8325 = 8300
5610 = 5600
8300 + 5600 =13 900


b. Ali Bey’in 1. gün, 2. günden kaç adım fazla yürüdüğünü tahmin ediniz.
Cevap: 8300 – 5600 = 2700


c. İşlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçlarla tahminlerinizi karşılaştırınız.
Cevap:

8325 + 5610 = 13 935
8325 – 5610 = 2715

5. Sınıf Matematik Çarpma İşlemi Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 37-39-40-41. Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları Koza Yayınları

Aşağıdaki kasaların her birinde 12 ekmek vardır. 8 kasadaki toplam ekmek sayısını nasıl bulabileceğinizi açıklayınız.
Cevap: Çarpma işlemi yaparak bulabiliriz. 12 . 8 = 96


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Koza Yayınları

1. Yandaki tabloda verilen çarpma işlemlerini yaparak tabloyu tamamlayınız
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Koza Yayınları


2. Aşağıdaki işlemleri yapınız
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Koza Yayınları


3. Bir beyaz eşya satıcısı, fiyatı 979 TL olan çamaşır makinelerinden 12 tane sattı. Satıcı, bu satışlardan kaç Türk lirası elde etmiştir?
Cevap: 979 . 12 = 11 748


4. Bir manav, her birinde 24 kg elma olan kasalardan 36 tane, her birinde 18 kg soğan olan kasalardan 7 tane satmıştır. Manavın sattığı elma ve soğanların toplam kütlesi kaç kilogramdır?
Cevap:

24 . 36 = 864 kg
18 . 7 = 126 kg
864 + 126 = 990 kg

5. Sınıf Matematik Bölme İşlemi Cevapları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Koza Yayınları

Bir bakkal, yandaki süt şişelerini 4 kasaya eşit sayıda yerleştirmek istiyor. Bakkalın her kasaya kaç şişe süt koyacağını hangi işlemle bulabileceğinizi söyleyiniz.
Cevap: Süt dolu şişe sayısını kasa sayısına bölerek bulabiliriz.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki bölme işlemlerini ve bu işlemlerin sağlamalarını defterinize yapınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları Koza Yayınları


2. Aşağıdaki problemleri defterinize çözünüz.
Soru
: a. İki şehir arasındaki 702 km’lik yolda otobüsle saatte ortalama 78 km hızla gidildiğinde otobüs yolculuğu kaç saat sürer?
Cevap: 702 / 78 = 9 saat


b. Bir üretici, tarlasından topladığı 3024 kg patatesi, her biri 42 kg patates alan çuvallara koyarak pazara götürdü. Üretici, bu iş için kaç tane çuval kullanmıştır?
Cevap: 3024 / 42 = 72 çuval

Çarpma ve Bölme İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 42-44-46. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları Koza Yayınları

Bir kamyonete her birinde 48 kg un bulunan çuvallardan 32 tane yüklendi. Kamyonete yüklenen unların toplam kaç kilogram olduğunu nasıl tahmin edebileceğinizi açıklayınız.
Cevap: Çarpma işlemi yaparak sonuca ulaşırız. 48 . 32 =1536 kg


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları Koza Yayınları

Sınıfınızdaki arkadaşlarınızdan biri iki, biri de üç basamaklı bir doğal sayı söylesin. Söylenen sayılardan iki basamaklı olanı en yakın onluğa yuvarlayınız.
Cevap: İki basamaklı söylenen sayı 26, üç basamaklı söylenen sayı ise 312’dir. İki basamaklı sayıyı en yakın onluğa yuvarlarsak 26 → 30 şeklinde olur.


Yuvarladığınız sayı ile üç basamaklı sayının çarpımını tahmin ediniz. Söylenen sayılarla çarpma işlemi yapınız. Bulduğunuz çarpım ile tahmininizi karşılaştırınız. Tahmininiz ile ilgili yorumunuzu açıklayınız.
Cevap: 30 . 312= 9360


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Koza Yayınları

144 tane fasulyeyi 8 tane plastik tabağa eşit sayıda paylaştırdığınızda her tabağa kaç fasulye düşeceğini tahmin ediniz. Tahminde bulunurken nasıl bir strateji izlediğinizi açıklayınız. Bu işlemi yaparak her tabağa kaçar tane fasulye düştüğünü söyleyiniz.
Cevap: 144 tane fasulyeyi 8 tabağa paylaştırmak için bölme işlemini kullanırız.
144 / 8= 18 olarak paylaştırılır.


1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra işlemleri yaparak tahminlerinizle sonuçları karşılaştırınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Koza Yayınları


2. Bir okulun beden eğitimi derslerinde kullanılmak üzere tanesi 23 TL olan basketbol toplarından 18 tane alındı. Basketbol topları için kaç Türk lirası ödendiğini tahmin ediniz. Sonra işlemi yapınız. Bulduğunuz sonuçla tahmininizi karşılaştırınız
Cevap: 23 . 18 = 414 TL


3. Bir manav, 816 limonu her biri 6 limon alan filelere koyarak sattı. Manavın bu iş için kaç tane file kullandığını tahmin ediniz. Sonra işlemi yapınız. Bulduğunuz sonuçla tahmininizi karşılaştırınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Koza Yayınları


4. 960 tane sakız, her biri 12 sakız alan kutulara konulmuştur. Bu iş için kaç tane kutu kullanıldığını tahmin ediniz. Sonra işlemi yaparak bulduğunuz sonuçla tahmininizi karşılaştırınız.
Cevap: 960 / 12= 80

Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 47-50-52. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Koza Yayınları

Resimdeki kalem ve ataşların birer kutusuna kaçar Türk lirası ödeneceğini zihinden nasıl bulabileceğinizi söyleyiniz.
Cevap: Evet adet sayısı ile tane sayısını çarparak bulabiliriz.


8 sayısını sırasıyla 10, 100 ve 1000 ile çarpınız. Bulduğunuz çarpımlardaki 0’ların (sıfır) sayısı ile çarpanlardaki 0’ların (sıfır) sayısını karşılaştırınız. Bu karşılaştırmadan yararlanarak doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpma ile
ilgili bir kural geliştiriniz.

Cevap: 10, 100 ve 100 gibi sayıları çarparken sondaki sıfır kadar diğer sayıya sıfır ekleriz.

8 . 10: 80
8 . 100: 800
8 . 1000: 8000


26 sayısını sırasıyla 60, 200 ve 5000 sayıları ile çarpınız. Bulduğunuz çarpımlardaki 0’ların (sıfır) sayısı ile çarpanlardaki 0’ların (sıfır) sayısını karşılaştırınız.
Cevap:

26 . 60: 1560
26 . 200: 5200
26 . 5000: 130 000


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Koza Yayınları

Öğretmen masasının üzerine 120 tane sayma çubuğu koyunuz. Bu çubukları 10 arkadaşınıza birer birer dağıtarak eşit olarak paylaştırınız. Arkadaşlarınızın her birine kaçar tane sayma çubuğu düştüğünü söyleyiniz. Bu paylaştırma işlemini zihinden nasıl yapabileceğinizi arkadaşlarınızla tartışarak bulunuz
Cevap: 120 / 10 = 12 kişi başı 12 çubuk düşer.


500 sayma çubuğu 100 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında bir kişiye kaç sayma çubuğu düşer? Bu işlemi zihinden yapınız. Bu işlemi zihinden nasıl yaptığınızı açıklayınız
Cevap:  500 / 100 = 5 kişi başı 5 çubuk düşer.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yapınız
Cevap:

a. 205 x 10 ⇒ 2050
b. 347 x 100 ⇒ 34 700
c. 160 x 1000 ⇒160 000
ç. 4156 x 10 ⇒ 41 560
d. 7045 x 100 ⇒ 704 500
e. 8203 x 1000 ⇒ 820 300


2. Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yapınız.
Cevap:

a. 1400 x 60 ⇒ 84 000
b. 3500 x 400 ⇒1 400 000
c. 2300 x 2000 ⇒4 600 000
ç. 7500 x 40 ⇒ 300 000
d. 5200 x 700 ⇒ 3 640 000
e. 4000 x 2000 ⇒ 8 000 000


3. Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yapınız
Cevap:

a. 380 x 40 ⇒ 15 200
b. 78 x 9 ⇒ 702
c. 15 x 8 ⇒120
ç. 42 x 5 ⇒ 210
d. 64 x 5 ⇒ 320
e. 59 x 9 ⇒ 531


4. Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yapınız
Cevap:

a. 1800 ÷ 10 ⇒ 180
b. 35 900 ÷ 100 ⇒ 359
c. 280 000 ÷ 1000 ⇒280
ç. 37 000 ÷ 10 ⇒ 3700
d. 860 000 ÷ 100 ⇒ 8600
e. 570 000 ÷ 1000 ⇒570
f. 2020 ÷ 10 ⇒ 202
g. 97 500 ÷ 100 ⇒ 975
ğ. 600 000 ÷ 1000 ⇒ 600


5. Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yapınız.
Cevap:

a. 380 ÷ 5 ⇒ 76
b. 2620 ÷ 5 ⇒ 524
c. 9640 ÷ 5 ⇒ 1928
ç. 760 ÷ 20 ⇒ 152
d. 1480 ÷ 20 ⇒ 296
e. 8200 ÷ 20 ⇒ 1640


6. Aşağıdaki şemalarda verilen bölme işlemlerini zihinden yaparak noktalı yerlere gelmesi gereken sayıları bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Koza Yayınları


7. Bir kamyona tanesi 200 kg olan varillerden 80 tane konuluyor. Bu kamyona konulan varillerin toplam kütlesinin kaç kilogram olduğunu zihinden işlem yaparak bulunuz.
Cevap:

200 . 8 = 1600
200 . 10 = 2000
2000 + 1600 = 3600


8. Bir bisküvi fabrikasında üretilen 780 000 tane bisküvi, her biri 100 bisküvi alan kutulara konuluyor. Bu iş için kaç tane kutu kullanıldığını zihinden işlem yaparak bulunuz.
Cevap:

780 000 / 100 = 7800

Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 53-54. Sayfa Koza Yayınları

Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama Cevapları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Koza Yayıncılık

Alilerin sınıfında 24 erkek öğrenci vardır. Bu öğrenciler on birer kişiden oluşan futbol takımları kurarak maç yapmak istiyorlar. Futbol takımlarının ilk on birinde yer alamayacak öğrenci sayısını söyleyiniz. Bu öğrencilerin niçin takımda yer alamadıklarını açıklayınız.
Cevap: 24 – 11 = 13 öğrenci yer alamayacaktır.


Bir sınıfta 29 öğrenci olduğunu düşününüz. Bu öğrenciler, bir sırada en fazla iki öğrenci oturacak biçimde en az sayıda sıraya oturarak sınıfa yerleştirilecektir. Öğrencileri sayma çubukları, sıraları plastik bardaklar ile temsil ederek bu sınıfın yerleşim planını yapınız. Kaç tane sıraya ikişer kişinin oturduğunu söyleyiniz. 2’den farklı sayıda öğrencinin oturduğu sıra var mıdır? Varsa kaç tane olduğunu söyleyiniz.
Cevap: 14 sıra çift olur bir sıra tek kişi olur.


Öğrencileri sınıfa yerleştirme işlemine ait matematik cümlesini yazınız
Cevap: 29 / 2 = 14 ve 1 kalanını verir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Koza Yayıncılık

1. 60 kişilik bir turist grubuna, her birine 25 kişi binebilen balonlarla Kapadokya’da gezi yaptırılacaktır. Bu iş için kaç tane balon gerekecektir? Son balonda kaç kişi olacaktır?
Cevap: 60 / 25 =2 ve kalan 10 olur. Bunun için en az 3 balon verilmesi gerekir.


2. 17 kişilik bir grup, her birine 6 kişinin oturabileceği masalarda yemek yiyecektir. Bu grubun yemek yiyebilmesi için kaç tane masa gereklidir?
Cevap: 17 / 6 = 2 ve 5 kalanı verir. Bunun için en az 3 masa olması gerekir.


3. Bir ortaokuldaki öğrencilerden 80 kişilik bir grup, her biri 14 kişi alabilen minibüslerle geziye götürülecektir. Bu gezi için kaç tane minibüs kullanılacaktır?
Cevap: 80 / 14 = 5 ve 10 kalanını verir. Bunun için en az 6 minibüs olması gerekir.


4. 10 tane el işi kâğıdı, 8 öğrenciye eşit olarak paylaştırılacaktır. Her öğrenciye düşen el işi kâğıdı sayısını bulunuz.
Cevap: 10 / 8 ve 2 kalanı verir. Her öğrenciye 1 el işi kağıdı düşer.


5. Yandaki pakette 20 tane balon vardır. Bu balonlarla 3 sınıf süslenecektir. Balonlar bu sınıflara eşit olarak paylaştırıldığında her sınıfa kaçar tane balon düşer? Artan balonları niçin paylaştıramadığınızı açıklayınız
Cevap: 20 / 3 = 6 ve 2 kalanı verir. Her sınıfa en az 6 balon verilmesi gerekir.

5. Sınıf Matematik Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişki Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 55-58. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Koza Yayıncılık

Bakkala gelen peçete kolisinin üstünde bir kutudaki peçete sayısı ile tüm peçetelerin toplam sayısı verilmiştir. Kolinin üzerinde yazan kutu sayısı, taşıma sırasında silinmiştir. Bu kolide kaç kutu peçete olduğunu nasıl bulabileceğinizi açıklayınız.
Cevap: Bölme işlemi yaparak kutu sayısını buluruz. 800 / 50 = 16 kutu vardır.


İkişer kişilik gruplar oluşturunuz. Herkes dosya kâğıdına, bir ve iki basamaklı birer doğal sayı yazıp bu sayıları kullanarak bir çarpma işlemi yapsın. İşlemi yapıp sonucunu bulduktan sonra herkes, grubundaki arkadaşına çarpanlardan birini ve çarpımı söyleyip ondan diğer çarpanı bulmasını istesin
Cevap:  50 ve 2

50 . 2 = 100
50 . ∟ =100
100 / 50 = 2


rubun üyeleri, verilmeyen çarpanları bulsun. Verilmeyen çarpanı bulurken hangi işlemden yararlandığını açıklasın. Verilmeyen çarpan bulunurken izlenen yolların geçerliliğine, her arkadaşınızın açıklamasını dikkate alarak sınıfça karar veriniz.
Cevap: Çarpanlardan birini bulmak için çıkan sonucu çarpana bölmemiz gerekir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Koza Yayıncılık

1. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpanları ve rakamları bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Koza Yayınları


2. Boşluklara yazılması gereken sayıları bularak tabloları tamamlayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Koza Yayınları


3. Aşağıdaki bölme işlemlerinde kutulara yazılması gereken sayıları bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Koza Yayınları


4. Bir sulu boyanın fiyatı 16 TL’dir. Okul çantasının fiyatı, sulu boyanın fiyatının 5 katıdır. Okul çantasının fiyatı kaç Türk lirasıdır?
Cevap:  16 . 5= 80 TL’dir.


5. Bir üretici, bahçesinden 1615 tane limon topladı. Topladığı limonları her
birinde 12 limon bulunan filelere koydu. Üretici, bu iş için kaç tane file kullanmıştır ve geriye kaç tane limon kalmıştır?

Cevap: 1615 / 12 = 134 file kullanmıştır. ve geriye 7 tane limon kalmıştır.


6. Özge’nin annesinin yaşı, Özge’nin yaşının 4 katından 2 yaş fazladır. Özge’nin yaşı 12 olduğuna göre annesinin yaşı kaçtır?
Cevap:

12 . 4= 48
48 + 2= 50 yaşındadır


7. Bir kırtasiyeci, fiyatları aynı olan 72 tane öykü kitabı setini 864 TL’ye
satın almıştır. Kırtasiyeci, öykü kitabı setinin tanesini en az kaç Türk lirasına satarsa zarar etmemiş olur?

Cevap:

864 / 72 = 12 TL tanesinin fiyatıdır.
En az 12 TL ye satarsa zarar etmiş olmaz.

Üslü İfadeler Cevapları Koza Yayıncılık

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 59-60. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Koza Yayıncılık

Yandaki şekilde bulunan birim karelerin sayısını, kareleri birer birer saymadan ve toplama işlemi yapmadan nasıl bulabileceğinizi açıklayınız.
Cevap: Aşağıdan yuları ve sağdan sola olan kareleri çarparak toplam kareleri öğreniriz.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Koza Yayıncılık

Dosya kâğıdınıza yandaki tabloyu çiziniz. Tablodaki çarpma işlemlerini yaparak boşlukları tamamlayınız
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Koza Yayınları


Tablonun pembe renkli bölgesindeki sayıların, hangi sayıların birbiri ile çarpımına eşit olduğunu söyleyiniz
Cevap: Kendisi ile olan çarpımına eşittir.


1. Yandaki tabloda boyalı bölgelere yazılacak sayıları üslü biçimde gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Koza Yayınları


. Aşağıdaki çarpma işlemlerini bir sayının karesi veya küpü biçiminde ifade edip değerlerini bulunuz.
Cevap:

a. 11 x 11 ⇒ 11² =121
b. 14 x 14 ⇒ 14² =196
c. 28 x 28 ⇒28²=784
ç. 3 x 3 x 3 ⇒ 3³ = 27
d. 15 x 15 x 15 ⇒ 15³ = 3375
e. 30 x 30 x 30 ⇒ 30³ = 27 000


3. Aşağıdaki üslü sayıları çarpma işlemi biçiminde yazınız ve bu işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

a. 13² ⇒169
b. 22² ⇒484
c. 45² ⇒2025
ç. 14³ ⇒2744
d. 18³ ⇒5832
e. 50³ ⇒125 000

İşlemlerde Parantezin Önemi Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 61-62. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Koza Yayınları

Öğretmeni, Deniz’e “Yazı tahtasında yaptığım işlemlerin sonuçları neden farklıdır?” diye sordu. Siz, Deniz’in yerinde olsaydınız öğretmenin sorusuna ne cevap verirdiniz?
Cevap: Parantez içine alınan sayılar değiştiği için farklıdır.


Aşağıdaki işlemleri defterinize yazınız. 3 x (6 – 2), (3 x 6) – 2 İki işlemde parantezlerin nerelerde kullanıldığını söyleyiniz. Yazdığınız işlemlerin sonuçlarını, önce parantez içindeki işlemleri yaparak bulunuz. Bulduğunuz sonuçların farklı olup olmadığını söyleyiniz. Sonuçlar farklı ise bunun nedenini açıklayınız.
Cevap: Sonuçların farklı olmasının nedeni ilk yapılacak işlemin paranteze alınmasından kaynaklıdır.

3 . (6 – 2) =12
(3 . 6) – 2= 16


Etkinliği, (36 ÷ 4) x 3 ve 36 ÷ (4 x 3) işlemlerini de önce parantez içindeki işlemleri yaparak tekrarlayınız.
Cevap:

(36 / 4) . 3= 27
36 / (4 . 3) = 3


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçları karşılaştırınız. Sonuçların farklı olması hâlinde bunun nedenini açıklayınız.
Cevap: Parantez içine alınan kısım işlem önceliğine girdiği için sonuç değişmektedir.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Koza Yayınları


2. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap:

a. (9 x 127) ÷ 9 ⇒ 127
b. 78 + (72 ÷ 6) ⇒ 90
c. (665 – 25) ÷ 10 ⇒64
ç. (149 x 5) – 38 ⇒ 707
d. (26 + 9) x 20 ⇒ 700
e. (32 x 8) ÷ 4 ⇒64
f. (3926 ÷ 13) – 48 ⇒ 254
g. (803 – 43) ÷ 19 ⇒ 40
ğ. (1260 + 140) x 2 ⇒2800
h. 12 x (5² – 2²) ⇒ 252
ı. 10² ÷ (18 – 14) ⇒ 25
i. 7² – (32 – 2³) ⇒ 25


3. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bu işlemleri kutularda verilen sonuçları ile eşleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Koza Yayınları

Problem Kurma Cevapları

1. ÜNİTE: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67-68. Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları Koza Yayınları

Problem Kurma Cevapları

Bir sinemada saat 17.00’deki film gösterimine 162 tam bilet, 38 öğrenci bileti satılmıştır. Tam bilet 14 TL, öğrenci bileti 10 TL olduğuna göre bu gösterimde elde edilecek para kaç Türk lirasıdır?
Cevap:

162 . 14 = 2268 TL tam
38 . 10= 380 TL öğrenci
2268 + 380 =2648 TL gelir elde edilir.


1. Atatürk Ortaokulu yönetimi 18 000 ağaç dikme kararı aldı. Bu okulun öğrencileri, velileri ve öğretmenleri 12 316 çam ve 4056 meşe fidanı dikerek bu işe başladılar. Planlanan ağaç sayısına ulaşabilmek için kaç tane daha fidan dikilmelidir?
Cevap:

12 316 + 4056 =16 372
18 000 – 16 372= 1628 fidan daha dikilmelidir.


. Bir tiyatro gişesinde cuma günü satılan ilk biletin numarası 1856’dır. Bu gişede akşama kadar 326 bilet satılmıştır. Cumartesi günü ise toplam 614 bilet satıldığına göre satılan son biletin numarası kaçtır?
Cevap:
1856 + 326 =2182
2182 + 614 =2796’dır.


3. Fatma, başladığı bir öykü kitabını her gün, bir önceki günden 1 sayfa fazla okuyarak bir haftada bitirmiştir. Fatma, ilk gün 26 sayfa okuduğuna göre bu öykü kitabı kaç sayfadır?
Cevap:

1.gün → 26
2.gün → 26 + 27 =53
3.gün → 53 + 54=107
4.gün →107 + 108 =214
5.gün → 214 + 215= 429
6.gün → 429 + 430 =859
7.gün → 859 + 860=1719


. Bir kütüphanede 42 360 kitap vardır. Bir ay içinde bu kitapların 12 583 tanesi okuyucular tarafından ödünç alınmış, 6065 tanesi okunduktan sonra iade edilmiştir. Ay sonunda kütüphanedeki kitapların sayısı kaç olur?
Cevap:

42 360 – 12 583 =29 777
29 777 + 6065=35 842


5. Yandaki verilerden yararlanarak bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. Ahmet beden dersi için tanesi 42 TL olan futbol topundan tam 15 tane almıştır. Buna göre Ahmet toplara ne kadar vermiştir?
Cevap:

42 . 15=630 TL para vermiştir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Koza Yayınları

5. A ve B şehirlerinden aynı anda karşılıklı olarak iki otomobil hareket etmiştir. Otomobillerden birinin saatteki ortalama hızı 72 km, diğerinin saatteki ortalama hızı 86 km’dir. Bu otomobiller hareket ettikten 2 saat sonra aralarında 45 km mesafe kalıyor. A ve B şehirleri arasındaki kara yolunun uzunluğu kaç kilometredir?
Cevap:

A şehrinden çıkan araç 72 km hızla giderse 2 saat sonra→ 72 . 2= 144 km
B şehrinden çıkan araç 86 km hızla giderse 2 saat sonra→ 86 . 2= 172 km
144 + 172 + 45 = 361 km


6. Bir tiyatro salonunda 16 sıra ve her sırada 32 koltuk vardır. Bu salondaki bir oyunu izlemeye gelen seyirci sayısı, koltuk sayısının yarısından 15 fazladır. Boş kalan
koltuk sayısı kaçtır?

Cevap:

Sıra sayısı→ 16
Koltuk sayısı→ 32 . 16 =512
Seyirci→ 512/2 + 15 = 271 seyirci vardır.
512 – 271 =241 koltuk boş kalmıştır.


7. Sevda, 3 ekmek ve 8 yumurta için toplam 975 kr. ödemiştir. Ekmeğin 1 tanesinin fiyatı 125 kr. olduğuna göre Sevda, yumurtaların tanesini kaç kuruşa almıştır?
Cevap:

ekmek 125 krş ise 3 ekmek → 3 . 125 = 375 krş
975 – 375 = 600 krş
600 / 8= 75 krş yumurtanın tanesi


8. Yiğit’in içinde yer aldığı halk oyunları ekibi 15 kişiden oluşmaktadır. Bu ekipteki tüm arkadaşları Yiğit’in doğum günü için aralarında eşit miktarda para topladılar. Toplanan para ile yanda fiyatları verilen hediyeler alındı. Doğum günü
için her öğrenci kaç Türk lirası vermiştir?

Cevap:

Hediyeler → 120 + 34 = 154
15 – 1= 14
154 / 14 =11 TL
kişi başı 11 TL para vermişlerdir.


9. Aşağıdaki tabloda bir ailenin aylık gelir ve giderleri gösterilmiştir. Bu tablodaki verileri kullanarak iki problem kurunuz. Kurduğunuz problemleri çözünüz.
Cevap:

 1. Ahmet’in ailesinin giderleri tabloda verildiği gibidir. Ahmet’in ailesi çocuk odasını yenilemek istemişlerdir. Bu yenileme 2000 TL tutacağı için Ahmet’in ailesi bu parayı kaç ayda biriktirebilir?
  Gelir ⇒ 1915 + 1895 = 3810 TL
  Giderler ⇒ 680 + 815 + 600 + 160 + 140 + 1215 =3610 TL
  Aylık kalan ⇒ 3810 – 3610 = 200 TL
  2000 tutacak masraf ⇒2000 / 200= 10 Ayda biriktirebilirler.

10. Yandaki tabloda bir oyuncak fabrikasının bir aydaki üretim, satış miktarları ve satış fiyatları verilmiştir. Bu verilerden yararlanarak iki problem kurunuz. Kurduğunuz problemleri çözünüz.
Cevap:

Bir oyuncak fabrikasında üretilen bebek, top ve arabanın üretim miktarı, satış miktarı ve satış fiyatı verilmiştir. Buna göre;
a. Dükkânına gelen toplam 50 arabayı 8 TL’den, 60 topu 15 TL’den sattığına göre dükkanın kazancı ne kadar olmuştur?

Arabanın tanesinin satış fiyatı 3TL’dir. 50 araba dükkana 50 . 3 = 150 TL’ye verilmiştir. Arabanın tanesini 8 Tl’ye sattığına göre arabadan kazancı 50 . 8 =400 olmuştur.
Top’un fiyatı ise 60 . 3= 180 TL’ye dükkana gelmiştir. Topun satışı 15 Tl olduğuna göre 60 . 15 = 900 TL’dir.
Arabadan : 400 – 150 = 250 TL kazanmış
Toptan: 900 – 400 = 500 TL kazanmıştır.

1.Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Koza Yayınları

1. ÜNİTE: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 69-70-71-72. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarından doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
Cevap:

a. (D) 4 008 606: Dört milyon sekiz bin altı yüz altı
b. (Y) 12 500 003: On iki milyon elli bin üç
c. (Y) 800 742 010: Sekiz yüz milyon yedi yüz kırk iki bin bir
ç. (D) 88 001 700: Seksen sekiz milyon bin yedi yüz
d. (D) 910 300 804: Dokuz yüz on milyon üç yüz bin sekiz yüz dört


2. “Basamak sayısı 4 veya 4’ten fazla olan doğal sayılar yazılırken bölükler arasında bir rakam sığacak kadar boşluk bırakılır.” cümlesindeki noktalı yere uygun ifadeyi yazınız
Cevap: Bölükler


3. Aşağıda pembe zeminlerde bölüklerindeki sayılar verilen doğal sayıları bulunuz. Pembe zeminlerle mavi kutulardaki doğal sayıları eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları Koza Yayınları


4. Yüz binler basamağında 0, yüzler basamağında 7, binler basamağında 3, on binler basamağında 8, milyonlar basamağında 6, onlar basamağında 4, on milyonlar basamağında 1 ve birler basamağında 5 olan sekiz basamaklı doğal say› kaçtır?
Cevap: D

A. 61 083 745 B. 60 183 745 C. 18 603 745 D. 16 083 745


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Koza Yayınları

5. 96 105 348 sayısının milyonlar basamağındaki rakamının basamak değeri kaçtır?
Cevap: D

A. 6000 B. 60 000 C. 600 000 D. 6 000 000


6. Okunuşu “iki yüz otuz yedi milyon bin on bir” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C

A. 237 100 011 B. 237 010 110 C. 237 001 011 D. 237 001 101


7. Bir istasyondan hareket eden banliyö trenlerinin kalkış saatleri 15 dakikada bir olmak üzere düzenlenmiştir. Bu tabloya göre 5. kalkış sırasında saatin kaç olacağı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Cevap: B

A. 07.20 B. 07.30 C. 07.40 D. 07.45


8. Aşağıdaki şekil örüntüsüne göre örüntünün 4. adımındaki üçgen ve kare sayıları aşağıdakilerden hangisi olur?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Koza Yayınları


9. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçları kutulardaki sayılarla eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Koza Yayınları

10. Yandaki işlemde, ● + ✿ + ■ toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Koza Yayınları


11. Yandaki işlemde, ■ + Δ toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Koza Yayınları


12. 3500 kişilik bir spor salonunda basketbol maçı oynanacaktır. Biletlerin 807’si maç günü, 647’si ise maç gününden bir gün önce satılmıştır. Satılmayan bilet sayısı kaçtır?
Cevap:

A. 1454 B. 1854 C. 2046 D. 2050

807 + 647 = 1454 bilet satılmıştır.
350 – 1454 =2046 bilet satılmamıştır.


13. Bir üretici, ürettiği buğdayı 26 230 TL’ye, patatesi 2410 TL’ye, soğanı 2830 TL’ye satmıştır. Bu üretici, ürünlerinden toplam kaç Türk lirası gelir elde etmiştir?
Cevap:

A. 30 470 B. 31 470 C. 32 470 D. 33 470

26 230 + 2410 + 2830 = 31 470 TL gelir elde etmiştir.


14. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. Bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

a. 18 + 41 = 60
b. 23 + 15 + 47 = 90
c. 94 – 22 = 70
ç. 75 – 39 = 40


15. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçlarla tahminlerinizi karşılaştırınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Koza Yayınları


16. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçları kutulardaki sayılarla eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Koza Yayınları

17. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız
Cevap:

a. 64 x 9 = 600
b. 460 ÷ 5 = 92
c. 1960 ÷ 10 = 196
ç. 28 x 8 = 224
d. 1265 x 100 = 126 500
e. 5800 ÷ 100 = 58
f. 54 x 20 = 1080
g. 4160 x 400 = 166 400
ğ. 800 000 ÷ 1000 = 800
h. 68 x 5 = 340
ı. 2840 ÷ 20 = 142
i. 46 000 ÷ 200 = 230


18. Bir satranç turnuvasına katılan 47 kişi, aynı anda ikişerli gruplar oluşturarak satranç oynamaya başladı. Bu karşılaşmalarda kaç tane satranç tahtası kullanılmıştır?
Cevap: B

A. 22 B. 23 C. 24 D. 25

47 / 2 = 23 ve kalan 1 verir.


19. Yandaki işlemde ★ + ✿ toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Koza Yayınları


20. Yandaki işlemlerde kutulara yazılması gereken sayıları bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Koza Yayınları


21. Aşağıdaki ifadeleri üslü biçimde yazıp değerlerini bulunuz
Cevap:

a. 13 x 13 ⇒ 13² = 169
b. 27 x 27 ⇒27²=729
c. 18 x18 x 18 ⇒ 18³ = 5832


22. Sonuçları eşit olan işlemleri eşleştiriniz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Koza Yayınları

Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Cevapları

2. ÜNİTE KESİRLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 74-78-79-81. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Koza Yayınları

Can ile Burcu, tabaklarına aynı büyüklükte birer simit alıyorlar. Can, simidini iki eş parçaya bölüp bir parçasını; Burcu da simidini dört eş parçaya bölüp bir parçasını yemek üzere tabaktan alıyor. İki arkadaştan hangisinin daha çok simit yiyeceğini söyleyiniz.
Cevap: Can daha çok simit yemiştir.
Can: 1/2
Burcu: 1/4


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki modellerin boyalı kısımlarını gösteren kesirleri, kareli kâğıda çizeceğiniz sayı doğrularında gösteriniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Koza Yayınları


2. Aşağıdaki sayı doğrularında noktalı yerlere uygun kesirleri yazınız. Bu kesirleri sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 1/2>1/3>1/10
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Koza Yayınları1


3. Aşağıdaki eş bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirleri yazınız. Bu kesirleri büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap: 1/5>1/9>1/12
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Koza Yayınları3


4. Aşağıda verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap:
A=1/11<1/6<1/2
B=1/17<1/10<1/8
C=1/25<1/18<1/13<1/12
D= 1/21<1/16<1/7<1/3


Tam Sayılı ve Bileşik Kesirleri Birbirine Dönüştürme Cevapları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Koza Yayınları

Yukarıdaki tepsilerde bulunan kekler aynı kalıpta yapılmıştır. Soldaki tepside bulunan keklerden yalnız biri, sağdaki tepside bulunan keklerden her ikisi altışar eş parçaya bölünmüştür. İki tepsideki keklerin de birer parçası yenmiştir. Tepsilerdeki kekleri gösteren kesirleri yazınız. Bu kesirler arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyleyiniz.
Cevap:
1.Tepsi= 1 tam 1/6
2.Tepsi= 1/12


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirleri yazınız. Bu kesirlerden tam sayılı olanları bileşik kesre, bileşik kesir olanları tam sayılı kesre dönüştürünüz.
Cevap:
A) 3 tam 2/4 =14/4
B)13/10= 1 tam 3/10
C)21/8= 2 tam 5/8
Ç)2 tam 3/8 = 19/8


2. Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştürünüz.
Cevap: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Koza Yayınları

3. Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesre dönüştürünüz.
Cevap: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Koza Yayınları2


Bir Doğal Sayı ile Bir Bileşik Kesri Karşılaştırma Cevapları

2. ÜNİTE KESİRLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 82-83-84-85-86. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki doğal sayıları kesir biçiminde yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Koza Yayınları (1)


2. Aşağıdaki modellerin boyalı kısımlarını gösteren doğal sayıları ve kesirleri yazınız. Bunları “>” veya “<” sembolünü kullanarak karşılaştırınız.
Cevap:
A= 3 >5/8
B=3 tam  2/6>2


3. Aşağıdaki doğal sayılarla bileşik kesirleri “=”, “>” veya “<” sembolünü kullanarak karşılaştırınız.
Cevap:
A= 8>9/5
B= 3>15/7
C= 18/3=6
Ç= 48/14 > 2


Denk Kesirler Cevapları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Koza Yayınları

Annem, ablamın nişan töreninde misafirlere ikram etmek için aynı büyüklükte 2 tepsi baklava yaptı. Bu baklavaların biri cevizli, diğeri fıstıklıydı. Annem cevizli baklavayı 32 eş dilime, fıstıklı baklavayı da 16 eş dilime ayırdı. Nişan töreninde cevizli baklavanın 24 dilimi, fıstıklı baklavanın ise 12 dilimi misafirlere ikram edildi. İkram edilen baklava dilimlerini gösteren kesirleri söyleyiniz. Bu kesirler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap:
Cevizli Baklava=24/32
Fıstıklı Baklava=12/16


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirleri ve bu kesirlere denk olan üçer kesir yazınız.
Cevap:
A) 1/2, 2/4, 4/8, 8/16
B)3/5, 6/10, 9/15, 12/20
C)2/6, 4/12, 6/18, 8/24
Ç)3/8, 6/16, 9/24, 12/32
D)6/10, 12/20, 18/30, 24/40
E)7/12, 14/24, 21/36, 28/48


2. Aşağıdaki kesirleri en sade olacak şekilde yazınız.
Cevap: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Koza Yayınları


3. Aşağıdaki eşitliklerde ◊ yerine yazılması gereken sayıları bulunuz.
Cevap: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Koza Yayınları2

Kesirleri Sıralama Cevapları

2. ÜNİTE KESİRLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 87-88-89-90. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Koza Yayınları

Yukarıdaki karpuz 6 eş dilime ayrılmış, bu dilimler 3 tabağa dağıtılmıştır. Tabaklardaki karpuz dilimlerinin sayılarını gösteren kesirleri yazınız. Tabaklardaki dilimlerden de yararlanarak bu kesirlerden en büyük ve en küçük olanını söyleyiniz.
Cevap: 3>1>2
1.tabak=2/6
2.tabak=1/6
3.tabak=3/6


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki eş bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirleri ve bu kesirlerin arasına “<”, “=” ve “>” sembollerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Koza Yayınları


2. Aşağıdaki kesirlerin arasına “>, =, <” sembollerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Koza Yayınları1

3. Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Koza Yayınları3 (1)


4. Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Koza Yayınları4 (2)


Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını Bulma Cevapları

2. ÜNİTE KESİRLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 91-92-93-94. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Koza Yayınları

Baloncunun 12 tane balonu vardı. Balonlarının 1/4’ini sattı. Baloncunun kaç tane balon sattığını nasıl bulabileceğinizi açıklayınız.
Cevap: 12.1/4=3


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Koza Yayınları

ETKİNLİK
Uygulama Basamakları
• Sınıfınızı 4 gruba ayırınız.
• Gruplar 72 fasulyeyi sıralarının üzerine koysun.
• Gruplar kesirlerinden birer tanesini seçsin.
• Her grup, fasulyelerinden, seçtikleri kesir kadarını ayırsın.
• Gruplar ayırma işlemini yaparken izledikleri yolları açıklasın.
• Yapılan açıklamaların doğruluğuna sınıfça karar veriniz.

Cevap:
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Koza Yayınları (1)


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları Koza Yayınları

1. Bir ekmek kasasında 40 ekmek bulunmaktadır. Bu ekmeklerin 1/10 ’i satılıyor. Satılan ekmeklerin sayısı kaçtır?
Cevap: 40.1/10=4 ekmek satılmıştır.


2. Bir meyve sepetinde 36 elma vardır. Elmaların 4/9 ’ü yenmiştir. Yenilen elmaların sayısı kaçtır?
Cevap: 36.4/9=16 elma yenilmiştir.


3. Hakan’ın evi ile okulu arasındaki yolun uzunluğu 320 m’dir. Hakan, evi ile okulu arasındaki yolun 2/5 ’sini yürüdü. Hakan’ın okula ulaşması için kaç metre daha yürümesi gerekir?
Cevap:
320.2/5=128
320-128=192 metre daha yürümesi gerekir.


4. Bir kutuda 60 kalem vardır. Bu kalemlerin 2/6 ’si kırmızı, 2/5 ’si mavi, geri kalanları da siyah renklidir. Kırmızı, mavi ve siyah renkli kalemlerin sayılarını bulunuz.
Cevap:
60.2/6=20 tanesi kırmızı.
60.2/5=24 tanesi mavi.
20+24=44
60-44=16 tanesi siyahtır.


Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Bulma Cevapları

Sayfa 93 Cevapları

Yukarıdaki çuvalda bulunan fındığın tamamı, aynı miktarda fındık alan 12 pakete konulmuştur. Bir paketteki fındığın kütlesi 3 kg olduğuna göre çuvaldaki fındığın kütlesini nasıl bulabileceğinizi açıklayınız.
Cevap: 12 x 3 =36 kg kütlesi vardır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Koza Yayınları

Etkinlik

• Dosya kâğıdınızı 5 eş parçaya bölünüz.
• Eş parçalardan birini gösteren kesri yazınız.
• Eş parçalardan birinin üzerine 8 tane fasulye koyunuz.
• Geriye kalan eş parçaların her birinde de sekizer tane fasulye olsaydı kâğıdınızın tamamında kaç tane fasulye olurdu?
• Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulmak için nasıl bir yol izleyeceğinizi açıklayınız.

Cevap: 8 x 5=40 tane fasulye olucaktı.


1. Bir sınıf kitaplığındaki kitapların 1/6 ’i 16 kitaptır. Bu sınıf kitaplığında toplam kaç kitap vardır?
Cevap: 16÷1/6=96 kitap vardır.


2. Gizem, harçlığının 1/3’ini harcadı. Harcadığı para 4 TL olduğuna göre Gizem’in harçlığı kaç Türk lirasıydı?
Cevap:
4÷1/3=12 Türk Lirasıydı


3. Bir simitçi, simitlerinin 3/8 ’ünü sattı. Sattığı simitlerin sayısı 27 olduğuna göre simitçinin geriye kaç simidi kalmıştır?
Cevap=
27÷3/8=72
72-27= 45 simidi kalmıştır.


4. Okulumuzdaki matematik kursuna katılanların 3/12 ’ü 15 kişidir. Matematik kursuna katılanların tamamı kaç kişidir?
Cevap:
15÷3/12= 60 kişidir.


5. Ali, bir öykü kitabının 3/16 ’ünü, Hazal da başka bir öykü kitabının 5/12’ini okumuştur. Ali’nin okuduğu sayfa sayısı 18, Hazal’ın okuduğu sayfa sayısı ise 30 olduğuna göre kimin kitabının sayfa sayısı daha fazladır?
Cevap: Alinin kitabının sayfası daha fazladır.
Ali= 18÷3/16=96 sayfadır.
Hazal= 30÷5/12=72 sayfadır.

Kesirlerle Toplama İşlemi Cevapları

2. ÜNİTE Kesirlerle İşlemler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 95-96-97-98. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Koza Yayınları

İki şehir arasında yolcu taşıyan bir hızlı trenin altı vagonu vardır. Bu trenin tüm yolcularının 3/12  ’ü birinci, 5/12 ’i ikinci vagonda bulunmaktadır. Bu iki vagondaki yolcuların, tüm yolcuların kaçta kaçı olduğunu nasıl bulabileceğinizi açıklayınız.
Cevap:
5/12+3/12=8/12
12/12-8/12=4/12


Etkinlik

Uygulama Basamakları
• Dosya kâğıdınızı 8 eş parçaya ayırınız.
• Eş parçalardan üçünü maviye boyayınız. Mavi boyalı bölgeyi gösteren kesri yazınız.
Cevap: 3/8


• Eş parçalardan ikisini kırmızıya boyayınız. Kırmızı boyalı bölgeyi gösteren kesri yazınız.
Cevap: 2/8


• Kâğıdınızdaki boyalı bölgelerin tamamını gösteren kesri yazınız.
Cevap: 5/8


• Boyalı bölgelerin tamamını gösteren kesri bulmak için gerekli olan işlemin matematik cümlesini yazınız.
Cevap: 3/8+2/8=5/8


• Toplama işlemini nasıl yaptığınızı açıklayınız.
Cevap: Boyalı kısımları kesirle ifade etmiştik. İki kesri toplarsak boyalı olan kısımların toplamını buluruz.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki işlemleri modelleyerek yapınız.
Cevap: 5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-98-Ders-Kitabi-Cevaplari1-1536x752

2. Aşağıda modellenen işlemlere ait matematik cümlelerini yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Koza Yayınları2 (1)


3. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Koza Yayınları3


4. Bir damacana suyun birinci gün 2/5 ’si, ikinci gün  1/5 ’i kullanılmıştır. Bu damacanadaki suyun ne kadarı kullanılmıştır?
Cevap: 2/5+1/5=3/5 kullanılmıştır.


5. Ahmet, ilk gün 5 tam  1/2  km’lik, ikinci gün 4 km’lik yürüyüş yaptı. Ahmet iki günde kaç kilometre yürüyüş yapmıştır?
Cevap: 4+11/2=19/2 km yol yürümüştür.

Kesirlerle Çıkarma İşlemi Cevapları

2. ÜNİTE KESİRLERLE İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 99-100-101. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  99 Cevapları Koza Yayınları

Bir filmin saat 20.30’daki gösterimine ait biletlerin 5/ 6 ’i satılmıştır. Satılmayan biletlerin, tüm biletlerin kaçta kaçı olduğunu hangi işlemle bulabileceğinizi söyleyiniz.
Cevap: 6/6-5/6=1/6


Uygulama Basamakları
• Dosya kâğıdınızı, cetveliniz yardımıyla 10 eş parçaya bölünüz.
• Eş parçaların yedi tanesini boyayınız.
• Boyalı kısma karşılık gelen kesri yazınız.
Cevap: 7/10


• Boyalı kısımlardan 3 tanesinin üzerine çarpı işareti (X) yapınız. Çarpı işaretli parçaların, bütünün kaçta kaçı olduğunu yazınız.
Cevap: 3/10


• Boyalı kısımlardan çarpı işareti (X) olmayan parçaların, bütünün kaçta kaçı olduğunu yazınız.
Cevap: 4/10


• Yaptığınız bu işleme ait matematik cümlesini yazınız.
Cevap: Tümden boyalı kısım  çıkartılır.


• Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işleminin nasıl yapıldığını açıklayınız.
Cevap: Paydaları eşit kesirler de büyük olan paydan küçük olan pay çıkartılır  pay yazılır ve payda aynı şekilde yazılır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  100 Cevapları Koza Yayınları

Uygulama Basamakları
• Bütün bir dosya kâğıdının sayısını gösteren doğal sayıyı yazınız.
• Dosya kâğıdını, cetveliniz yardımıyla 8 eş parçaya bölünüz. Eş parçaların tamamını boyayınız. Boyalı parçaları gösteren kesri yazınız.
Cevap: 8/8


• Boyalı parçalardan 5 tanesinin üzerine çarpı işareti (X) yapınız. Üzerinde çarpı işareti olan bölgelerin, bütünün kaçta kaçı olduğunu yazınız.
Cevap: 5/8


• Boyalı parçalardan üzerinde çarpı işareti olmayan bölgeleri gösteren kesri yazınız.
Cevap: 3/8


• Yaptığınız işleme ait matematik cümlesini yazınız.
Cevap: 8/8-5/8=3/8


• Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarma işleminin nasıl yapıldığını açıklayınız.
Cevap: Gizli pay 1 olarak yazılır ve iki payda  eşitlenir sonra çıkarma işlemi yapılır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  101 Cevapları Koza Yayınları

Şimdi Uygulayalım

1. Aşağıdaki işlemleri modelleyerek yapınız.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-101-Ders-Kitabi-Cevaplari1


2. Aşağıda modellenen işlemlere ait matematik cümlelerini yazınız.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-101-Ders-Kitabi-Cevaplari


3. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  101 Cevapları Koza Yayınları1


4. Mahallemizin muhtarlığı için 3 kişi aday oldu. Birinci aday oyların 1/4 ’ini, ikinci aday oyların 3/12 ’ünü aldığına göre üçüncü aday oyların kaçta kaçını almıştır?
Cevap:
1. ve 2. aday aldığı oylar: 1/4 + 3/12 = 6/12
3. aday: 12/12 – 6/12 = 6/12 oy almıştır.

Problem Kurma Çözme Cevapları

2. ÜNİTE KESİRLERLE İŞLEMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 102-103-104. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  104 Cevapları Koza Yayınları

Problem Kurma Çözme Cevapları

Bir otomobilin deposunun 1/3  ’inde benzin vardı. Bu deponun 5/9 ’i daha benzinle dolduruldu. Bu otomobilin deposunun kaçta kaçı boş kalmıştır?
Cevap:
1/3+5/9=8/9
9/9-8/9=1/9 boş kalmıştır.


1. Handan, harçlığının 1/4 ’i ile kalem, 3/8 ’ü ile de defter alıyor. Handan’ın harçlığının kaçta kaçı kalmıştır?
Cevap:
1/4+3/8=5/8
8/8-5/8=3/8


2. Bir çiftçi, bahçesinin 2/5 ’sinde domates, 1/10 ’inde salatalık, geri kalan kısmında da patates yetiştiriyor. Patates yetiştirilen kısım bahçenin kaçta kaçıdır?
Cevap:
2/5+1/10= 5/10
10/10-5/10=5/10


3. Bir yolcu otobüsü, 450 km’lik yolun 12/30 ’sini gidince mola veriyor. Moladan sonra tüm yolun 4/15 ’ünü daha gittikten sonra tekrar mola veriyor. Bu otobüsün gideceği yere varabilmesi için kaç kilometre daha yol alması gerekir?
Cevap: 12/30+4/15=20/30
450.20/30=300
450-300=150 kilometre daha yol alması gerekir.


4. Bir otoparka 120 araç park edilebilmektedir. Bu otoparkın 5/12 ’inde otomobiller, 1/4 ’inde ise minibüsler park hâlindedir. Geriye kalan yerler boştur. Buna göre;
a. Otoparkın kaçta kaçı boştur?

Cevap:
5/12+1/4=8/12
12/12-8/12=4/12


b. Otoparkta park hâlindeki otomobillerin sayısı kaçtır?
Cevap: 120.5/12=50 otomobil park halindedir.


c. Otoparkta park hâlindeki minibüslerin sayısı kaçtır?
Cevap: 120.1/4=30 minibüs park halindedir.


5. Resimde görülen damacanaların her biri 18 L su almaktadır. Damacanaların üstlerindeki verilerden yararlanarak bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.
Problem Sorusu: Resimde görülen damacanaların her biri 18 L su almaktadır. Damacanın biri tamamen dolu, ikincisinin 2/6’sı boş ve üçüncüsünün de 3/12’si boştur.Bunlara göre 3 damacanın da tamamen dolması için kaç L suya ihtiyaç vardır?
Cevap:
18.3=54
2/6+3/12=7/12
12/12-7/12=5/12
54.5/12=45/2=22,5 L suya ihtiyaç vardır.

2. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 105-106. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  105 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki bütünlerden hangisinin birim kesir kadarı boyanmıştır?
A)
B)
C)
D)


2. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)


3. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.

a. Eş parçalara bölünmüş bir bütünün eş parçalarından birini gösteren kesre …..birim kesir…….. denir.

b. Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulmak için verilen sayı, kesrin ……payına……….. bölünür. Bulunan bölüm, kesrin …..paydası……….. ile çarpılır.


4. Sayı doğrusunda işaretli E, F, G ve N noktalarından hangisi birim kesri göstermektedir?
A)
B)
C)
D)


5. Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bu kesirlere eşit olan bileşik kesirlerle eşleyiniz.
Cevap:
a- 1.1/3 : 4/3
b- 6.5/8 : 53/8
c- 12.3/8 : 99/8
ç- 2.1/3 : 7/3


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  105 Cevapları Koza Yayınları

A. 2
B. 9
C. 18
D. 27


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  106 Cevapları Koza Yayınları

7. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  106 Cevapları Koza Yayınları5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  106 Cevapları Koza Yayınları2

A)
B)
C)
D)5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  106 Cevapları Koza Yayınları3

A)
B)
C)
D)


10. Bir çuvaldaki 48 kg unun 3/8 ’ü ile ekmek yapıldı. Ekmek yapımında kullanılan un kaç kilogramdır?
A)
B)
C)
D)


11. Bir kümesteki hayvanların 2/7 ’si tavuktur. Tavukların sayısı 42 olduğuna göre bu kümeste kaç tane hayvan vardır?
A. 147
B. 126
C. 84
D. 21


12. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap:

a- 2/7 + 3/7 = 5/7

b- 8 + 7/9 = 79/9

c- 3 – 5/8 = 19/5

ç- 1/6 + 5/18 = 8/18

d- 7 – 3.4/5 = 16/5

e- 5.1/8 + 1.3/32 = 181/8


13. Bir karpuz satıcısı karpuzlarının 3/8 ’ünü cumartesi, 1/4 ’ini pazar günü sattı. İki günde karpuzların kaçta kaçı satılmıştır?
A) 3/8
B) 4/8
C) 5/8
D) 6/8


14. Ablam, 120 TL olan parasının 1/6 ’ine tişört, 5/12 ’ine ayakkabı aldı. Ablamın geriye kaç Türk lirası kalmıştır?
A. 40
B. 50
C. 60
D. 70


Kesirlerin Ondalık Gösterimi Cevapları

3. ÜNİTE ONDALIK GÖSTERİM: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 108-111-112-114. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  108 Cevapları Koza Yayınları

Resimdeki giysilerin fiyatlarının nasıl gösterildiğini söyleyiniz.
Cevap: Virgüllü bir şekilde ifade edilmiştir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  111 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıda modellenen kesirlerin, ondalık gösterimlerini ve okunuşlarını yazınız
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  111 Cevapları Koza Yayınları


2. Aşağıdaki ondalık gösterimleri okunuşları ile eşleştiriniz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  111 Cevapları Koza Yayınları (1)


Ondalık Gösterimlerin Basamak Adları ve Basamak Değerleri Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  112 Cevapları Koza Yayınları

Kalemtıraşın boyunun ve silginin eninin uzunluklarını gösteren ondalık gösterimleri okuyunuz. Bu ondalık gösterimlerin okunuşlarından yararlanarak basamak adları hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız.
Cevap:

Kalemtıraş= 2tam sayı ve 10’da 4 olarak söyleriz
Silgi= 1 Tam sayı ve 10’da 5 olarak söyleriz.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  114 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki eş bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren ondalık gösterimleri yazınız. Bu ondalık gösterimlerin basamaklarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini, basamak tablolarında gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  114 Cevapları Koza Yayınları


2. Aşağıdaki tabloların boş yerlerini, verilen ondalık gösterimlere göre tamamlayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  114 Cevapları Koza Yayınları (1)

Paydası 10, 100 veya 1000 Yapılabilen Kesirlerin Ondalık Gösterimini Yazma Cevapları

3. ÜNİTE ONDALIK GÖSTERİM: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 115-116-117-118-119-120-121. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  115 Cevapları Koza Yayınları

Resimdeki kadın ile satıcının konuşmalarını inceleyiniz. Konuşmalarda geçen kumaş miktarları hakkındaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: Kesir şeklinde ve ondalık gösterim şeklinde ifade edilmiştir.


Yandaki eş bütünlerin altlarında yazılı kesir kadarlarını boyayınız. Boyalı bölgeleri karşılaştırarak 2/5 kesrini ondalık gösterim biçiminde yazmak için ne yapmanız gerektiğini açıklayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  115 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  117 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirler ile bu kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız ve okuyunuz
Cevap:

a. 3/5 = 6/10 = 0,6 → Sıfır tam onda altı
b. 8/25 ? 32/100 = 0,32 → Sıfır tam yüzde otuz iki
c. 54/1000 = 0,054 → Sıfır tam binde elli dört


2. Aşağıdaki kesirleri genişleterek veya sadeleştirerek bu kesirlerin ondalık gösterimlerini ve okunuşlarını yazınız
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  117 Cevapları Koza Yayınları


3. Aşağıdaki ondalık gösterimleri kesir biçiminde yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  117 Cevapları Koza Yayınları (1)


Ondalık Gösterimleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  118 Cevapları Koza Yayınları

Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 (sıfır) ile 1 arası 10 eş parçaya bölünmüş, bu noktalara karşılık gelen kesirler yazılmıştır. Ayrıca bazı kesirlerin ondalık gösterimleri verilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak A noktasına karşılık gelen ondalık gösterimin ne olduğu hakkında düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: 0,8’dir.


Kareli kâğıdınızda aynı doğrultuda onar birim aralıklarla üç nokta işaretleyiniz. Bu noktaları cetveliniz yardımıyla birleştirip uzatarak bir sayı doğrusu oluşturunuz.
Oluşturduğunuz sayı doğrusunda işaretlediğiniz noktalara sıra ile 0 (sıfır), 1 ve 2 sayılarını yazınız. Sayı doğrusunda 0 ile 1 ve 1 ile 2 arasındaki birim uzunluklardan yararlanarak onar eş parçayı işaretleyiniz. Sayı doğrusunda işaretlediğiniz noktalardan üç tanesini A, B ve C harfleri ile adlandırınız. Adlandırdığınız noktalara karşılık gelen ondalık gösterimleri söyleyiniz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  118 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  121 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösteriniz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  121 Cevapları Koza Yayınları


2.Aşağıdaki sayı doğrusunda işaretli A, B ve C noktalarına karşılık gelen ondalık gösterimleri yazınız. Bu ondalık gösterimleri sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

A= 1,6
B= 2,2
C= 0,7
B > A > C


3. Üç arkadaştan Salih’in boyu 1,68 m, Fatma’nın boyu 1,7 m, Hasan’ın boyu ise 1,62 m’dir. Üç arkadaşın boylarını uzundan kısaya doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap:

1,7 > 1,68 > 1,62
Fatma > Salih > Hasan


4. Aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını ucuz olandan pahalı olana doğru sembol kullanarak sıralayınız
Cevap: 15,75 < 36,4 < 54,2 < 76,5


5. Aşağıdaki eş bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren ondalık gösterimleri yazınız. Bu ondalık gösterimleri sembol kullanarak karşılaştırınız.
Cevap:

a. 0,2 < 0,5
b. 0,69 > 0,48
c. 3,8 < 3,48


6. Aşağıdaki ondalık gösterimleri sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

a. 44,73 > 44,32 > 44,12
b. 16,43 > 16,25 > 16,08
c. 26,125 > 16,125 > 15,125
ç. 5,293 > 5,248 > 5,205
d. 7,968 > 7,06 > 7,009
e. 0,649 > 0,643 > 0,641

Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Cevapları

3. ÜNİTE ONDALIK GÖSTERİM: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 122-123-124-125-126. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  122 Cevapları Koza Yayınları

Elif’in kantinciden kaç Türk lirası para üstü alacağını hangi işlemleri yaparak bulabileceğinizi söyleyiniz.
Cevap:  Aldığı ürünleri toplar ve verdiği paradan çıkarırız.

1,75 + 0,75 = 2,5 TL
5 – 2,5 = 2,5 TL


İki tane yüzlük kart alınız. Bunlardan birinin tamamını, diğerinin 24 tanesini maviye boyayınız. Boyalı bölgelere karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız. Bir tane yüzlük kart alınız. Bu kartın birimkarelerinden 43 tanesini kırmızıya boyayınız. Boyalı bölgeye karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız. Mavi ve kırmızı boyalı bölgelerin tamamını gösteren ondalık gösterimi yazınız. Yaptığınız işlemin matematik cümlesini yazınız. Ondalık gösterimlerle toplama işleminin nasıl yapıldığını açıklayınız
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  122 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  124 Cevapları Koza Yayınları

• Üç tane yüzlük kart alınız. Bunlardan iki tanesinin tamamını, diğerinin istediğiniz kadar birimkaresini boya kaleminizle boyayınız. Boyalı bölgelerin tamamına karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız. Yüzlük kartlardaki boyalı bölgelerden istediğiniz kadar birimkarenin üzerine çarpı işareti (X) yapınız. Çarpı işareti yaptığınız birimkarelere karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız.  Yüzlük kartlarınızda üzerinde çarpı işareti olmayan boyalı bölgelere karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız. Yaptığınız işlemin matematik cümlesini yazınız. Ondalık gösterimlerle çıkarma işleminin nasıl yapıldığını açıklayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  124 Cevapları Koza Yayınları

 


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  126 Cevapları Koza Yayınları

1. işlemlerini yapınız. Sonra bu işlemleri, toplananlar ile eksilen ve çıkana karşılık gelen ondalık gösterimlerini yazarak yapınız. Bulduğunuz sonuçları
karşılaştırınız

Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  126 Cevapları Koza Yayınları


2. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  126 Cevapları Koza Yayınları (1)


3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  126 Cevapları Koza Yayınları (2)


4. Mehmet Bey, marketten 34,75 TL’lik alışveriş yaptı. Kasiyere 50 TL veren Mehmet Bey geriye kaç Türk lirası almıştır?
Cevap:

50,00 – 37,75 = 15,25


5. Özgür’ün 12,54 TL’si vardı. Yanda fiyatları verilen sulu boya ve fırçayı aldı. Özgür’ün kaç Türk lirası kalmıştır?
Cevap:

4,25 + 1,35 = 5,60
12,54 – 5,60 = 6,94


6. Hasan ile ablası Nergiz kumbaralarını açtılar. Hasan’ın kumbarasından 74 TL 5 kr., Nergiz’in kumbarasından ise 104 TL 65 kr. çıktı. Buna göre;
Cevap:

a. 74,05 + 104,65 = 178,70
b. 104,65 – 74,05 = 30,60

Paydası 100 Olan Kesirleri Yüzde Sembolü (%) ile Gösterme Cevapları

3. ÜNİTE: Yüzdeler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 127-129-130-132. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  127 Cevapları Koza Yayınları

Resimdeki mağaza vitrininde yazan “MAĞAZAMIZDAKİ TÜM ÜRÜNLERDE %20 İNDİRİM” ifadesi ile ilgili düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: 100 lira olan bir ürün üzerinden 20 Tl indirim yapılmıştır. Yani her üründen 20/100 indirim yapılacaktır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  129 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirleri yazınız. Bu kesirleri yüzde sembolü ile gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  129 Cevapları Koza Yayınları


2. Aşağıdaki kesirleri yüzde sembolü ile yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  129 Cevapları Koza Yayınları (1)


3. Bir tarlanın 3/4’ü traktör ile sürülmüştür. Sürülen alan tarlanın yüzde kaçıdır?
Cevap:

3/4 = 75/100 = %75


4. 400 kişilik bir gruba en çok sevdikleri spor dalı sorulmuştur. 240 kişi futbolu sevdiğini söylemiştir. Futbolu sevenler, bu grubun yüzde kaçıdır?
Cevap:

240/400 = 6/10 = 6/100 = %60


5. Bir çiftlikteki 125 hayvanın 45’i tavuktur. Geriye kalan hayvanlar, çiftlikteki tüm hayvanların yüzde kaçıdır?
Cevap: 80/125 = 640/1000 = 64/100 = %64


6. Bir otobüs, A şehrinden hareket edip 240 km yol aldıktan sonra mola veriyor. Moladan sonra 360 km daha giderek B şehrine varıyor. Bu otobüs, mola verdiğinde yolun tamamının yüzde kaçını gitmiştir?
Cevap: 240/600 = 40/100 = %40


Yüzdelik İfade, Kesir ve Ondalık Gösterimleri Birbirine Dönüştürme Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  130 Cevapları Koza Yayınları

Kağan, girdiği bir deneme sınavında 100 sorudan 98’ini doğru olarak cevaplamıştır. Kağan’ın doğru cevap sayısını kesir, ondalık gösterim ve yüzde sembolü ile nasıl gösterebileceğinizi söyleyiniz.
Cevap:

98/100 = 0,98 = %98


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  132 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki ifadeleri kesir ve ondalık gösterim biçiminde yazınız
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  132 Cevapları Koza Yayınları


2. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterim ve yüzde sembolü ile yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  132 Cevapları Koza Yayınları (1)


3. Aşağıdaki ondalık gösterimleri kesir ve yüzde sembolü ile yazınız.
Cevap:

a. 0,03 = 3/100
b. 0,51 = 51/100
c. 0,49 = 49/100
ç. 0,84 = 84/100


4. Uygulanan bir ankette, 100 kişiye en çok hangi rengi sevdiği soruldu. Toplanan veriler aşağıdaki gibi bir yüzlük tabloda gösterildi: Yüzlük tabloya göre bu renklerin her birini en çok sevenlerin yüzdelerini bulunuz. Yüzdeleri, kesir ve ondalık gösterim biçiminde yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  132 Cevapları Koza Yayınları (2)


5. Bir otomobil, 75 km’lik yolun 45 km’sini gidince mola vermiştir. Otomobilin moladan sonra alacağı yolun tüm yolun kaçta kaçı olduğunu kesir, ondalık gösterim ve yüzde olarak yazınız.
Cevap: 80/75 = 2/5 = 40/100 = %40 = 0,4


6. Alışverişlerinizde aldığınız fişleri inceleyiniz. Aldığınız ürünlerde KDV (katma değer vergisi) oranlarının yüzde kaç olduğunu öğreniniz. Alışverişlerimizde fiş veya fatura almanın ülke ekonomisine ne gibi katkı sağlayacağını arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  132 Cevapları Koza Yayınları (3)

 


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  132 Cevapları Koza Yayınları

İki arkadaşın yemeyi düşündükleri muz sayıları hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız
Cevap: İkisi de aynısını söylemektedir.

1/2’yi yüzde olarak göstermek için 50 ile çarparız oda = 50/100 olur = %50


Paydası 100 olan bir basit kesir yazınız. Tam kısmı 0, ondalık kısmı iki basamaklı bir ondalık gösterim yazınız. Yüzde sembolü ile göstereceğiniz bir ifade yazınız. Yazdığınız ifadeleri ayrı ayrı yüzlük kartlarda modelleyiniz. Modellerinizdeki boyalı bölgelerden yararlanarak kesir, ondalık gösterim ve yüzdelik ifadeyi, sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  133 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  135 Cevapları Koza Yayınları

Bir tepsi baklavanın birinci gün 2/5’si, ikinci gün %30’u yendi. Hangi gün daha çok baklava yenmiştir?
Cevap:

2/5 x 20 = 4/100 = %40
İkinci gün %30 yenilmiştir.
En çok birinci gün yenilmiştir.


2. Aynı matematik testindeki soruların Ayşe 0,8’ini, Can ise %85’ini çözdü. Ayşe ile Can’dan hangisi daha fazla soru çözmüştür?
Cevap:

0,8 = 8/10 x 10 = 8/100 = %80  Ayşe
Can %85 ile daha fazla soru çözmüştür.


3. Aşağıda verilen sayıları modelleyiniz. Bu sayıları sembol kullanarak karşılaştırınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  135 Cevapları Koza Yayınları (1)


4. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız
Cevap:

a. 0,61; 6/20; %44
0,61 = 61/100 = %61
6/20 x 5 = 30/100 = %30
%30 < % 44 < %61

b. 9,25; %58; 0,51
9/25 x 4 = 36/100 = %36
0,51 = 51/100 = %51
%36 < %51 < %58

c. 76/200; %49; 0,76
0,76 = 76/100 = %76
(76/200) / 2 = 38/100 = %38
%38 < %49 z %76


5. Aşağıdaki boyalı bölgeleri gösteren sayıları, eş bütünlerin altlarında belirtildiği biçimde yazınız. Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  135 Cevapları Koza Yayınları

Kesirle, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimle Belirtilen Çoklukları Karşılaştırma Cevapları

3. ÜNİTE Yüzdeler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 133-134-135-136-137. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  132 Cevapları Koza Yayınları

İki arkadaşın yemeyi düşündükleri muz sayıları hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız
Cevap: İkisi de aynısını söylemektedir.

1/2’yi yüzde olarak göstermek için 50 ile çarparız oda = 50/100 olur = %50


Paydası 100 olan bir basit kesir yazınız. Tam kısmı 0, ondalık kısmı iki basamaklı bir ondalık gösterim yazınız. Yüzde sembolü ile göstereceğiniz bir ifade yazınız. Yazdığınız ifadeleri ayrı ayrı yüzlük kartlarda modelleyiniz. Modellerinizdeki boyalı bölgelerden yararlanarak kesir, ondalık gösterim ve yüzdelik ifadeyi, sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  133 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  135 Cevapları Koza Yayınları

Bir tepsi baklavanın birinci gün 2/5’si, ikinci gün %30’u yendi. Hangi gün daha çok baklava yenmiştir?
Cevap:

2/5 x 20 = 4/100 = %40
İkinci gün %30 yenilmiştir.
En çok birinci gün yenilmiştir.


2. Aynı matematik testindeki soruların Ayşe 0,8’ini, Can ise %85’ini çözdü. Ayşe ile Can’dan hangisi daha fazla soru çözmüştür?
Cevap:

0,8 = 8/10 x 10 = 8/100 = %80  Ayşe
Can %85 ile daha fazla soru çözmüştür.


3. Aşağıda verilen sayıları modelleyiniz. Bu sayıları sembol kullanarak karşılaştırınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  135 Cevapları Koza Yayınları (1)


4. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız
Cevap:

a. 0,61; 6/20; %44
0,61 = 61/100 = %61
6/20 x 5 = 30/100 = %30
%30 < % 44 < %61

b. 9,25; %58; 0,51
9/25 x 4 = 36/100 = %36
0,51 = 51/100 = %51
%36 < %51 < %58

c. 76/200; %49; 0,76
0,76 = 76/100 = %76
(76/200) / 2 = 38/100 = %38
%38 < %49 z %76


5. Aşağıdaki boyalı bölgeleri gösteren sayıları, eş bütünlerin altlarında belirtildiği biçimde yazınız. Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  135 Cevapları Koza Yayınları


Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarı Bulma Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  136 Cevapları Koza Yayınları

Efe’nin denediği ayakkabının fiyatı, 300 TL’nin %25’i kadardır. Ayakkabının fiyatının kaç Türk lirası olduğunu nasıl bulabileceğinizi açıklayınız
Cevap: Çarpım işlemi yaparak buluruz.
300 x 25/100 = 75 TL


Dörder kişilik gruplar oluşturunuz. Gruplar dörder tane yüzlük kart alsın. Her grup, bir tane %50’den küçük yüzdelik ifade belirlesin
Cevap:  %20, %28, %33, %45


Her grup, 200 sayısının belirlediği yüzdesine karşılık gelen miktarını bulsun.
Cevap:

200 x %20 = 40
200 x %28 = 56
200 x %33 = 66
200 x %45 = 90


Gruplar, yüzlük kartlarında belirledikleri yüzdelik ifadenin karşılığı olan birimkare sayısını bulsunlar. Bu birimkareleri boyasınlar.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  136 Cevapları Koza Yayınları


Gruplar, bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı nasıl bulduklarını açıklasınlar
Cevap: 200 sayısını belirlediğimiz oran ile çarparak bulduk.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  137 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki giysilerin indirimli satış fiyatlarını bulunuz.
Cevap:

640 x 20/100 = 128 TL indirim
640 – 128 = 512 TL elbise fiyatı
360 x 15/100 = 24 TL indirim
360 – 24 = 336 TL mont fiyatı


. Bir çiftlikteki tavuklardan günde 1200 yumurta elde ediliyor. Bu yumurtaların %78’i kolilenerek satılmıştır. Satılan yumurtaların sayısı kaçtır
Cevap:

1200 x 78/100 = 936


3. Bir sabun fabrikasında üretilen sabunlar kurutularak satılıyor. Sabun kuruduğunda kütlesi %12 azalmaktadır. Üretilen 400 kg sabun, satıldığında kütlesi kaç kilogram gelir?
Cevap:

400 x 12/100 = 46  kg azalmakta
400 – 46 = 654 satılmaktadır.


4. Bir spor okulunun 500 öğrencisi vardır. Bu öğrencilerin %28’i futbol, %19’u yüzme, %20’si basketbol eğitimi almaktadır. Futbol, yüzme ve basketbol eğitimi alan öğrenci sayılarını bulunuz.
Cevap:

500 x 28/100 = 140  futbol
500 x 19/100 = 95 yüzme
500 x  20/100 = 100 basketbol


5. Manav Ahmet Amca, her birinde 40 limon bulunan kasalardan 10 tane aldı. Ahmet Amca, tüm limonların %64’ünü sattığına göre geriye kalan limonların sayısı kaçtır?
Cevap:

40 x 10 = 400 birim limon bulunmaktadır.
400 x 64/100 = 256 kg satılmış
400 – 256 = 144 kg limon kalmıştır.

5. Sınıf Matematik 3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 138-139-140. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  138 Cevapları Koza Yayınları

1. Okunuşu “on üç tam, binde on bir” olan ondalık gösterimi yazınız
Cevap: 13,011


2. 1 57/300 kesrini ondalık gösterim biçiminde yazınız
Cevap: 1,19


3. Yandaki modelde boyalı kısımları gösteren ondalık gösterim hangisidir?
Cevap: A. 0,034


4. 3,087 ondalık gösteriminin basamak değerlerini noktalı yerlere yazınız
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  138 Cevapları Koza Yayınları


5. 16,842 ondalık gösterimindeki 2 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir?
Cevap: D. Binde birler


6. 0,605 ondalık gösterimindeki 6 rakamının basamak değeri kaçtır?
Cevap: B. 0,6


7. 3,8; 3,08; 3,18; 3,008 ondalık gösterimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B. 3,8 > 3,18 > 3,08 > 3,008


8. Sayı doğrusunda işaretli A noktasına karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:  C. 1,8


9. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap:

a. 4,27 + 0,68 = 4,95
b. 8,48 – 3,23 = 5,25
c. 16,15 – 7,8 = 8,35
ç. 6,03 + 191,287 = 197,317


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  139 Cevapları Koza Yayınları

10. Yandaki bütünün boyalı kısmını gösteren ifade hangisidir?
Cevap: C. %62


11. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
Cevap: D. 1/4 = 0,25 = %25


12. Aşağıdaki noktalı yerlere “<, =, >” sembollerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

a. %24 < 9/10
b. 0,47 > %42
c. 7/20 = %35


13. Her birinde 25 bilye bulunan 8 kutudaki bilyelerin %16’sı satıldı. Geriye kaç tane bilye kalmıştır?
Cevap: A. 168

8 x 25 = 200 bilye vardır.
200 x 16/100 = 32 bilye satılmıştır.
200 – 36 = 168 bilye kalmıştır.


14. Bir market, 300 TL’lik alışveriş yapan müşterisine 45 TL’lik hediye alışveriş çeki vermektedir. Market, müşterilerine yaptıkları alışverişin yüzde kaçı kadar hediye çeki vermektedir?
Cevap: C. 15

300 . x/100 = 45
300x/100 = 45
4500/300= 15
x = 15


15. 8/25 kesrinin yüzde olarak modellenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  140 Cevapları Koza Yayınları

16. Bir otomobil 420 km’lik yolun %40’ını gitmiştir. Otomobilin gideceği kaç kilometrelik yolu kalmıştır?
Cevap: A. 252

420 x 40/100 = 168 km yol gitmiştir.
420 – 168 = 252 km yolu kalmıştır.


17. %48’in ondalık gösterim olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. 0,48


18. 0,74 sayısının yüzde olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. %74


19. 60/75 kesrinin yüzde olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. %80

60/75 = 4/5
4/5 x 20 = 80/100
80/100 = %80


20. 2/5, 0,36 ve %62 sayıları aşağıdakilerin hangisinde küçükten büyüğe doğru olarak sıralanmıştır?
Cevap: B. 0,36 < 2/5 < %62

0,36 = %36
2/5 x 20 = 40/100 = %40


21. 150 kişilik bir gruba Bodrum ve Marmaris ilçelerinden hangisinde tatil yapmak istedikleri soruluyor. Alınan cevaplara göre gruptakilerin %30’u Marmaris’te tatil yapmak istemiştir. Bodrum’da tatil yapmak isteyenler kaç kişidir?
Cevap:  A. 105

150 x 30/100 = 45
150 – 45 = 105 kişi Bodrum’da tatil yapmak istemiştir.


22. Yandaki paraların toplam değerinin Türk lirası birimiyle yazılışı hangi seçenektedir?
Cevap: B. 11,25


23. 62 TL 25 kr. + 14 TL 05 kr. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 76,3 TL


24. 256 TL – 18 TL 75 kr. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D. 237,25 TL

Doğru, Doğru Parçası, Işın Cevapları

4. ÜNİTE TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 142-143-149. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  142 Cevapları Koza Yayınları

Yukarıdaki resmi inceleyiniz. Resimde yayalar ile otomobil sürücüsü trafik kurallarına uymaktadır. Yol üzerindeki işaretlerin hangi geometrik şekillerin modeli olduğunu söyleyiniz.
Cevap: Dikdörtgen ve üçgenden oluşmaktadır.

Yaya geçidini oluşturan çizgilerin birbirlerine göre konumları hakkındaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: Birbirlerine paralellerdir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  143 Cevapları Koza Yayınları

Sıranızın üzerine yerleştirdiğiniz kurşun kalemlerin iki uçtan, aynı doğrultuda
sınırsız uzadığını düşününüz. İki ucundan aynı doğrultuda sınırsız uzayan kalemlerin hangi geometrik şeklin modeli olabileceğini söyleyiniz.

Cevap: Doğru şeklinin modelidir.

Bir tane ucu açılmamış kurşun kalemi sıranızın üzerine koyunuz. Bu kalemin iki ucundan sınırlı olup olmadığını ve uzunluğunun ölçülüp ölçülemeyeceğini söyleyiniz.
Cevap: İki ucu da sınırlı olduğu için uzunluğu ölçülebilir.

Bu kurşun kalemin hangi geometrik şeklin modeli olabileceğini söyleyiniz.
Cevap: Doğru parçası modelidir.

Kurşun kalemlerinizin bir uçtan sınırlı, diğer uçtan aynı doğrultuda sınırsız uzadığını düşününüz. Oluşturduğunuz bu modelin hangi geometrik şeklin modeli olabileceğini söyleyiniz.
Cevap: Bir tarafı sınırlı bir tarafı sınırsız olduğu için uzunluk ölçülemez. Bu kalem ışını temsil eder.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  149 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Resimdeki doğru parçası ve ışın modellerini gösteriniz
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-149-Ders-Kitabi-Cevaplari

2. Aşağıdaki modelleri adlandırıp sembolle gösteriniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-149-Ders-Kitabi-Cevaplari1

3. Aşağıdaki modelleri sırasıyla [MN], [PY, TM ve [YP ifadelerine uygun olacak şekilde tamamlayınız.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-149-Ders-Kitabi-Cevaplari3

4. Çevrenizden paralel, kesişen ve dik doğrulara örnekler söyleyiniz.
Cevap: Kitap rafları paralel doğru, ağzı açık makas kesişen doğru,

5. Aşağıda aynı düzlemde verilen doğruların birbirine göre durumlarını söyleyiniz. Bunları sembolle gösteriniz. Makasın kolları dik doğru.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-149-Ders-Kitabi-Cevaplari5

Bir Noktanın Diğer Bir Noktaya Göre Konumunu Belirleme Cevapları

4. ÜNİTE TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 150-152-153-154. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  150 Cevapları Koza Yayınları

Satranç oyununda atın hareketinin nasıl olduğunu söyleyiniz
Cevap: Satrançta at L şeklinde hareket etmektedir. İki ön bir yan şeklinde.

Yandaki oyunda atın hangi yolu izleyerek fili alabileceğini söyleyiniz.
Cevap: İki sola ve bir yukarı hareket ederek fili alabilir.

Kırmızı mercimeğin yeşil mercimeğe göre konumunu birim aralıkların sayısı ile birlikte “sağında”, “solunda”, “yukarısında”, “aşağısında” ifadelerinden uygun olanları kullanarak belirleyiniz.
Cevap: Kırmızı mercimek yeşil mercimeğin 4 birim solunda iki birim yukarısındadır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  152 Cevapları Koza Yayınları

1. Elif’in bulunduğu yer ile evin giriş kapısının konumunu karo taşlarına göre söyleyiniz.
Cevap:  Elif kapının iki birim aşağısında ve 3 birim sağındadır.

2. Aşağıdaki kareli ve noktalı kâğıtlar üzerinde işaretli noktaları inceleyiniz. Noktaların birbirine göre konumlarını söyleyiniz.
Cevap:

A’nın B’ye göre konumu: 2 yukarı, 9 sağa
B’nin C’ye göre konumu: 3 sola, 4 yukarı
T’nin N‘ye göre konumu: 4 sola, 4 yukarı
N’nin S’ye göre konumu: 6 sağa, 4 yukarı
N’nin M’ye göre konumu: 6 yukarı, 4sola


Bir Doğru Parçasına Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  153 Cevapları Koza Yayınları

Yandaki kareli kâğıdın karelerinde bir fare ve numaralandırılmış peynir dilimleri vardır. Fare, kaç numaralı peynir dilimlerini yemeye gittiğinde aynı uzunlukta yol gitmiş olur?
Cevap: 1 ve 2 numaralı peynire giderse aynı uzaklıkta gitmiş olur.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  154 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıda verilen kareli ve noktalı kâğıtlar üzerindeki doğru parçalarına eşit uzunlukta doğru parçaları çiziniz. Bu doğru parçalarının uzunluklarının eşitliğini sembol kullanarak gösteriniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-154-Ders-Kitabi-Cevaplari

2. Aşağıdaki doğru parçalarından eşit uzunlukta olanları bulunuz. Bunları sembolle gösteriniz.
Cevap:

|PR| = |TH| = 11 birim
|DL| = |VY| = 3 birim
|MK| = |ES| = 41 birim

Dar, Dik ve Geniş Açılar Cevapları

4. ÜNİTE TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 155-158-159-161. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  155 Cevapları Koza Yayınları

Resimde el işi kâğıdının bir köşesi, resim çerçevesinin köşesi ile çakıştırılmıştır. Yine aynı şekilde sehpanın köşesi ile el işi kâğıdı çakıştırılmıştır. El işi kâğıtlarının birer köşesindeki açılardan yararlanarak resim çerçevesinin ve sehpanın birer köşesindeki açılar hakkındaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: Köşesi ile el işi kağıdı uyumludur yani ikisi de 90° dik açıdır bundan tam oturmuştur. Sehpa ise dar açılıdır. Dar açılı olduğu için el işi kağıdın bir kısmı dışta kalmıştır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  158 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki pergellerin altına “dar açı” ve “geniş açı” ifadelerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-158-Ders-Kitabi-Cevaplari

2. Gönyenizi kullanarak kareli kâğıt üzerine birer tane dar, dik ve geniş açı çiziniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-158-Ders-Kitabi-Cevaplari1

4. Aşağıda verilen açıların dar, dik ve geniş açıdan hangisi olduğunu belirleyiniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-158-Ders-Kitabi-Cevaplari2


Bir Doğruya Üzerindeki veya Dışındaki Bir Noktadan Dikme Çizme Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  159 Cevapları Koza Yayınları

Resimde görülen abajur ile sandalyenin ayaklarının değdiği zeminlerle yaptığı açıların nasıl açılar olduğunu söyleyiniz.
Cevap: Dik açı yapmışlardır.

Cetvelinizden yararlanarak dosya kâğıdına iki tane doğru parçası çiziniz. Bu doğru parçalarının uçlarına ok işaretleri yapınız. Oluşturduğunuz doğruları adlandırınız. Doğrulardan birinin üzerinde, diğerinin dışında olan iki noktayı işaretleyip adlandırınız. İşaretlediğiniz noktalardan doğrulara birer dikmeyi gönyenin kenarlarından yararlanarak çiziniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-159-Ders-Kitabi-Cevaplari


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  161 Cevapları Koza Yayınları

1. Yandaki a doğrusuna üzerinde işaretli L noktasından dikme çiziniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-161-Ders-Kitabi-Cevaplari

2. Yandaki b doğrusuna dışında işaretli A noktasından dikme çiziniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-161-Ders-Kitabi-Cevaplari1

3. Yandaki t doğrusuna dışında işaretli Y noktasından dikme çiziniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-161-Ders-Kitabi-Cevaplari2

Bir Doğru Parçasına Paralel Doğru Parçaları Çizme Cevapları

4. ÜNİTE TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 162-164. Cevapları Koza Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  162 Cevapları Koza Yayınları

Yukarıdaki resimleri inceleyiniz. Halkaların bağlı olduğu iplerin, demir yolundaki rayların ve rayların altına döşenen kalasların (travers) birbirine göre durumları hakkındaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: Tren rayları ve halkaların bağlı olduğu ipler birbirine paraleldir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  164 Cevapları Koza Yayınları

Bu doğru parçalarının birbirine göre durumlarını söyleyiniz.
Cevap: Birbirlerine paralellerdir.


1. Aşağıda verilen kareli ve noktalı kâğıtlardaki doğru parçalarına paralel olan birer doğru parçası çiziniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-164-Ders-Kitabi-Cevaplari-768x204

2. Aşağıda verilen noktalı kâğıttaki doğru parçalarından paralel olanları bulup sembolle gösteriniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-164-Ders-Kitabi-Cevaplari1

3. Aşağıdaki geometrik şekillerde birbirine paralel olan kenarları sembol kullanarak gösteriniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-164-Ders-Kitabi-Cevaplari2-768x154

4. Çevrenizden, birbirine paralel olan ve olmayan doğru parçalarına örnekler gösteriniz
Cevap: Tren rayları, yaya geçidi, kitap rafları birbirine paralellerdir. Makasın kolları ise birbiri ile kesiştiği için paralel değildir.

Çokgenleri İsimlendirme Cevapları

4. ÜNİTE Üçgenler ve Dörtgenler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 165-167-168-171-172. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  165 Cevapları Koza Yayınları

Yandaki halının motiflerini inceleyiniz. Bu motiflerden bildiğiniz geometrik şekil modeli olanları söyleyiniz.
Cevap: Dikdörtgeni Üçgen, eşkenar dörtgen.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  167 Cevapları Koza Yayınları

1. Kareli kâğıdın birim aralıklarından yararlanarak üçgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk çiziniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-167-Ders-Kitabi-Cevaplari-768x187

2. Aşağıdaki noktalı kâğıda çizilmiş çokgenleri adlandırınız. Bu çokgenlerin köşe, kenar, iç açı ve köşegenlerini belirtiniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-167-Ders-Kitabi-Cevaplari1

3. Aşağıdaki tabloda bulunan noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-167-Ders-Kitabi-Cevaplari3


Üçgenleri Açılarına ve Kenarlarına Göre Sınıflandırma


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  168 Cevapları Koza Yayınları

Trafik uyarı ve işaret levhalarına uymayan sürücü ve yayalar kazalara neden olmaktadır. Resimde gördüğünüz trafik uyarı levhası, hangi geometrik şekle benzemektedir? Bu şeklin, açı ve kenarlarının özellikleri hakkındaki düşüncenizi söyleyiniz.
Cevap: Trafik levhaları üçgen işaretlidir. İç açıları kenarları birbirine eşittir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  171 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki üçgenlerin iç açılarının hangi tür açı olduklarını, kare biçimindeki bir kâğıdın köşelerinden yararlanarak belirleyiniz. Bu üçgenlerin açılarına göre hangi tür üçgen olduklarını belirtiniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-171-Ders-Kitabi-Cevaplari


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  172 Cevapları Koza Yayınları

2. Aşağıdaki üçgenlerin kenarlarına göre hangi tür üçgen olduklarını belirleyiniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-172-Ders-Kitabi-Cevaplari

3. Geniş açılı üçgenin aynı zamanda eşkenar üçgen olup olamayacağını açıklayınız.
Cevap: Geniş açılı üçgenin iki iç açısı eşittir. Eşkenar üçgenin ise iç açılarının hepsi eşittir.

4. Dik açılı üçgenin aynı zamanda eşkenar üçgen olup olamayacağını açıklayınız.
Cevap: Dik açılı üçgenin iç açısı biri diktir. Eşkenar üçgen olabilmesi için bütün açıları eşit olması lazımdır.

5. Aşağıdaki kareli kâğıtta verilen doğru parçalarından yararlanarak istenilen üçgenleri çiziniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-172-Ders-Kitabi-Cevaplari1

6. Aşağıdaki noktalı ve izometrik kâğıtlarda verilen doğru parçalarından yararlanarak istenilen üçgenleri çiziniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-172-Ders-Kitabi-Cevaplari2

Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Özellikleri Cevapları

4. ÜNİTE Üçgenler ve Dörtgenler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 173-178-179. Sayfa Koza Yayıncılık


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  173 Cevapları Koza Yayınları

Resimde görülen dörtgenlerin açı ve kenar özellikleri hakkındaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: Kenarları ve açıları eşittir. . Karşılıklı kenar çiftlerinde en az 1 tane paralel kenar vardır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  178 Cevapları Koza Yayınları

1. Resimdeki dörtgenlerin adlarını belirtiniz.
Cevap: Kapı, Yol, çatı, kaldırım, salıncak, baca

2. Kareli veya noktalı kâğıda dikdörtgen, kare, yamuk, eşkenar dörtgen ve paralelkenar çiziniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-178-Ders-Kitabi-Cevaplari

3. Aşağıda kareli kâğıda çizilmiş çokgenleri adlandırınız. Bu çokgenlerin kare, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgenden hangisi olduğunu belirleyiniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-178-Ders-Kitabi-Cevaplari1


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  179 Cevapları Koza Yayınları

4. Aşağıdaki dörtgenlerin kenar, köşegen ve iç açılarını ölçerek tabloyu örnekteki gibi tamamlayınız.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-179-Ders-Kitabi-Cevaplari

Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamı Cevapları

4. ÜNİTE: ÜÇGEN VE DÖRTGENLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180-181-184. Cevapları Koza Yayınları5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  180 Cevapları Koza Yayınları

Aile bireylerinin birlikte kahvaltı yapması, yemek yemesi aile birliği açısından önemlidir. Yukarıdaki resimde görülen resim çerçevesi kare, yemek masasındaki çaydanlık altlığı (nihale) üçgen biçimindedir.
Kare ve üçgenin açı özelliklerinden yararlanarak iç açılarının ölçüleri toplamı hakkında nasıl bir sonuca varabileceğinizi açıklayınız.

Cevap: Karenin bütün kenarları eşittir ve iç açıları da eşittir. İç açıları toplamı 360’dır. Üçgenin de iç açıları toplamı 180’dir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  181 Cevapları Koza Yayınları

Kareli kâğıdınıza birim karelerden ve cetvelden yararlanarak birer tane dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk ve kare çiziniz. Oluşturduğunuz çokgenlerin birer köşegenini cetvelinizi kullanarak çiziniz. Her çokgenin içinde kaçar tane üçgen oluştuğunu söyleyiniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-178-Ders-Kitabi-Cevaplari1-1

Bu bilgiden yararlanarak bir dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamının kaç derece olacağını söyleyiniz.
Cevap: 360° olacaktır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  184 Cevapları Koza Yayınları

Aşağıdaki üçgen ve dörtgenlerde, ölçüleri verilmeyen açıların kaçar derece olduğunu ölçme yapmadan bulunuz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-184-Ders-Kitabi-Cevaplari

5. Sınıf Matematik 4. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

4. ÜNİTE ÜÇGEN VE DÖRTGENLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 185-186-187-188-189-190. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  185 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
Cevap:

a. (Y) Bir dörtgenin karşılıklı köşelerini birleştiren doğru parçasına çokgen denir.
b. (Y) Üçgenler kenarlarına göre eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen olmak üzere üç gruba ayrılır.
c. (D) Üçgenler açılarına göre dar, dik ve geniş açılı olmak üzere üç gruba ayrılır.
ç (Y) Bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360°dir.

2. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

a. A B Yandaki şekli sembolle [AB] biçiminde gösteririz.
b. K L Yandaki şekli sembolle [KL biçiminde gösteririz.
c. AB sembolü ile gösterileni AB doğrusu biçiminde okuruz.
ç. |MN| sembolü ile gösterileni MN doğru parçasının uzunluğu biçiminde okuruz.
d. PR sembolü ile gösterileni PR ışını biçiminde okuruz.

3. Aşağıda kutu içinde verilen ifadeleri, ait oldukları şekillerle eşleyiniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-185-Ders-Kitabi-Cevaplari


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  186 Cevapları Koza Yayınları

4. Yandaki kareli kâğıtta işaretli A noktasının, B noktasına göre konumu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap:  C. B noktasının 3 birim solunda, 6 birim aşağısındadır.

5. Aşağıdaki doğru çiftlerinden hangisi birbirine paraleldir?
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-186-Ders-Kitabi-Cevaplari1

6. Yandaki kareli kâğıtta verilen doğru parçalarına paralel olan birer doğru parçası çiziniz.
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-186-Ders-Kitabi-Cevaplari


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  187 Cevapları Koza Yayınları

7. Yandaki doğru parçasıyla eşit uzunlukta olan doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-187-Ders-Kitabi-Cevaplari

8. Yandaki açı sembollerle gösterilmek istenirse aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
Cevap: C. FDE

9. Aşağıdakilerden hangisi geniş açıdır?
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-187-Ders-Kitabi-Cevaplari1

10. Yandaki geometrik şekillere göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-187-Ders-Kitabi-Cevaplari2


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  188 Cevapları Koza Yayınları

11. Aşağıdakilerden hangisi geniş açılı üçgendir?
Cevap: D)

12. Aşağıdakilerden hangisi ikizkenar üçgen değildir?
Cevap: C)

13. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

a. Dar, dik ve geniş açılı üçgenler açılarına göre gruplanır.
b. Eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar üçgenler kenarlarına göre gruplanır.
c. Aynı düzlemde bulunan ve birbirini kesmeyen doğrulara paralel doğrular denir.
ç. Gönyenin birbirine dik olan kenarlarından yararlanılarak çizilen doğrular birbirine
dik doğrular olur.

14. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
Cevap:

a. (D) İki kenarının uzunlukları eşit olan üçgene ikizkenar üçgen denir.
b. (Y) Tüm kenarlarının uzunlukları eşit olan üçgene çeşitkenar üçgen denir.
c. (D) Tüm kenarları aynı uzunlukta olan üçgene eşkenar üçgen denir.
ç. (D) Gönyenin dik kenarlarının oluşturduğu açı geniş açıdır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  189 Cevapları Koza Yayınları

15. Yandaki kareli kâğıtta çizilmiş üçgenin C noktasının A noktasına göre konumu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Cevap: B. A noktasının 7 birim aşağısında, 11 birim sağındadır.

16. Aşağıdaki üçgenleri uygun kutularla eşleyiniz
Cevap:

5.-Sinif-Matematik-KOZA-Yayinlari-Sayfa-189-Ders-Kitabi-Cevaplari

17. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

a. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180°’dir.
b. Bir yamukta karşılıklı› kenar çiftlerinden en az biri paraleldir.
c. Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları birbirine eşittir.
ç. Karenin ve dikdörtgenin tüm açılarının ölçüleri doksan derecedir.
d. Paralelkenarın karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  190 Cevapları Koza Yayınları

18. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
Cevap:

a. (D) Dikdörtgenin iç açılarının her birinin ölçüsü 90°dir.
b. (D) Karenin ve eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini dik olarak ortalar.
c. (Y) Paralelkenarın köşegenleri aynı uzunluktadır

19. Aşağıdaki kareli kâğıda çizilmiş çokgenlerden hangisi yamuktur?
Cevap: C.

20. Yandaki üçgende verilenlere göre m(A) kaç derecedir?
Cevap: C. 76

63 + 41 = 104
180 – 104 = 76°

21. Yandaki yamukta verilenlere göre m(F) kaç derecedir?
Cevap: B. 70

105 + 110 + 75 = 290
360 – 290 = 70°

5. Sınıf Matematik Veri Toplama ve Değerlendirme Cevapları

5. ÜNİTE 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 192-193-194-202-203. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  192 Cevapları Koza Yayınları

Araştırma Soruları Oluşturma

Yukarıdaki resimlerden soldakinde bir sınıfa, sağdakinde ise bir kişiye soru sorulmaktadır. Resimlerdeki sorularla elde edilecek veriler hakkındaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: Sol resimde daha fazla öğrenci olduğu için veri oluşturur.


Etkinlik

Gruplar birden fazla veri toplanmasını gerektiren birer soru oluştursun.
Cevap: En sevdiğiniz renk nedir?


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  192 Cevapları Koza Yayınları

Şimdi Uygulayalım

1. Aşağıdaki sorulardan hangilerinin araştırma sorusu olduğunu belirleyiniz.
Cevap: b ve d hariç diğerleri araştırma sorusudur. 

a. Ailenizdeki kişiler, coğrafi bölgenizdeki turistik yerlerden en çok hangisine gitmek istemektedir?
Cevap: En çok Uzun Göl’e gitmek isterler.

b. Ağrı Dağı’nın yüksekliği kaç metredir?
Cevap: 5.137 m’dir.

c. Sınıfınızdaki öğrenciler en çok hangi TV programını izlemektedir?
Cevap: Arka bahçede bilim programını izliyorlar.

ç. Okulunuzdaki öğrenciler kumbaralarına her hafta kaçar Türk lirası atmaktadır?
Cevap: 10 TL atmaktadırlar.

d. Mehmet’in en çok sevdiği çizgi film hangisidir?
Cevap: Örümcek adam.

e. Okulumuzdaki öğrenciler en çok hangi dersi sevmektedir?
Cevap: Matematik dersini sevmektedir.

f. En çok hangi sanatı seviyorsunuz?
Cevap: Müziği seviyorum.

g. Sınıfınızdaki öğrenciler haftanın günlerinden en çok hangisini sevmektedir?
Cevap: Cumartesi gününü sevmektedirler.


2. Bir okuldaki öğrencilerin okuldan eve döndüklerinde en çok yapmak istediği etkinlikleri öğrenmek için araştırma yapılmak istenmektedir. Bununla ilgili bir araştırma sorusu oluşturunuz.
Cevap: Okulda en çok hangi aktiviteyi seviyorsunuz?


5. Sınıf Matematik Veri Toplama, Düzenleme, Gösterme ve Yorumlama Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  194 Cevapları Koza Yayınları

Umut, okul kantininde birinci teneffüste satılan içecek çeşitlerini ve bunların sayılarını farklı biçimlerde gösterebilir mi? Bu konudaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: Sıklık tablosu ve sütun grafiği ile de gösterebilir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  202 Cevapları Koza Yayınları

1. Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza kedi, köpek, at ve kuş türlerinden en çok hangi hayvanı sevdiklerini sorunuz. Aldığınız cevaplara göre aşağıdaki gibi bir tablo oluşturup bu tabloyu doldurunuz. Buna göre,
• Tabloya bir isim veriniz.
• Yaptığınız uygulamanın ne olduğunu söyleyiniz

Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  202 Cevapları Koza Yayınları


2. (…) Tablodan yararlanarak sütun grafiğini oluşturunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız

a. En çok sevilen meyve hangisidir?
Cevap: Portakal.

b. En az sevilen meyve hangisidir?
Cevap: Armut.

c. Portakal sevenler, armut sevenlerden kaç kişi fazladır?
Cevap:  10 – 4 = 6 fazladır.

ç. Ankete kaç öğrenci katılmıştır?
Cevap:  8 + 5 + 4 + 10 + 6 = 33 kişi katılmıştır.


3. Bir öğrenci grubuna gelecekte seçmek istedikleri meslekler sorulmuştur. Alınan cevaplara göre aşağıdaki sütun grafiği oluşturulmuştur. Grafiğe göre soruları cevaplayınız.

a. En çok ve en az tercih edilen meslekler hangileridir?
Cevap: En çok tercih edilen öğretmenlik, en az tercih edilen askerlik.

b. Askerliği tercih edenler, doktorluğu tercih edenlerden kaç kişi azdır?
Cevap: 7 – 3 = 4 kişi azdır.

c. Öğrenci grubu kaç kişiden oluşmaktadır?
Cevap: 7 + 9 + 3 + 8= 27 kişiden oluşmaktadır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  203 Cevapları Koza Yayınları

4. Bir iş yerindeki beş aylık cep telefonu satışları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodan yararlanarak bir sütun grafiği oluşturunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. En az satış hangi ayda yapılmıştır?
Cevap: En az satış şubat ayı.

b. En çok satış hangi ayda yapılmıştır?
Cevap: En çok satış mayıs ayı.

c. Beş ayda toplam kaç tane cep telefonu satılmıştır?
Cevap: 120 + 100 + 140 + 160 + 190 = 710 tane cep telefonu satılmıştır.


5. Bir ildeki Atatürk ve Numune Hastanelerinin göz polikliniklerinde haftanın beş gününde muayene olan hastalara ait verilerden yararlanarak aşağıdaki grafikler oluşturulmuştur. Grafikleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız, istenen çalışmaları yapınız.

a. Grafiklerdeki sütunların uzunluklarına bakarak hangi hastanenin göz polikliniğinde, hangi gün en çok hastanın muayene olduğunu söyleyiniz.
Cevap: Atatürk Hastanesi Göz Polikliniği’nde cuma günü, Numune Hastanesi Göz Polikliniği’nde pazartesi günü en çok hasta muayene olmuştur.

b. Grafiklerdeki dikey eksenlerde yazılı sayılardan yararlanarak her iki hastanenin göz polikliniğinde, belirtilen günlerde kaçar hastanın muayene olduğunu gösteren sıklık tablolarını düzenleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  203 Cevapları Koza Yayınları

c. Sıklık tablolarından yararlanarak hangi hastanenin göz polikliniğinde, hangi gün en çok hastanın muayene olduğunu söyleyiniz.
Cevap: Numune Hastanesi Göz Polikliniği’nde pazartesi günü en çok hasta muayene olmuştur.

ç. Yukarıda düzenlenen sütun grafikleri yanlış yorumlamaya neden olmuş mudur? Olduysa nedenini açıklayınız.
Cevap: Sütunların diken eksenindeki sayıların farklılıkları yanlış yorumlamaya neden olmuştur.


6. İnternet’ten ilinizdeki ilçelerin nüfuslarını bulunuz. Bu nüfusları belirten sayıları sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  203 Cevapları Koza Yayınları

Uzunluk Ölçme Birimleri Etkinlik Cevapları

5. ÜNİTE 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 204-207-211. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  204 Cevapları Koza Yayınları

Emel, evinden çıkıp otobüs durağına gidiyor. Emel’in yürüdüğü yolun uzunluğunu metre ve kilometre ölçme birimlerinden hangisi ile ifade etmek uygun olur? Bu konudaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: Yürüyüş mesafesi olduğu için metre ile belirtmek uygundur.


Etkinlik

Ayakkabınızın boyunu cetvelinizle ölçünüz. Ayakkabınızın boyunun kaç santimetre olduğunu söyleyiniz.
Cevap:  14 cm’dir.

Cetvelinizle bu uzunluğu işaretleyiniz. İşaretlediğiniz uzunluğun içinde kaç tane milimetrelik uzunluk olduğunu sayarak bulunuz.
Cevap:

1 metre→ 1000 mm’dir.
14 . 1000 = 14,000 mm’dir.

Santimetre ile milimetre birimleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Santimetre milimetreden büyüktür.

Bir metrelik cetvelinizde kaç tane 1 cm’lik uzunluk olduğunu sayarak bulunuz.
Cevap:  1 metre→ 100 cm’dir.

Metre – desimetre – santimetre – milimetre birimleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Desimetre en büyüktür ve milimetre en küçük ölçüm değeridir.
Desimetre > Metre > Santimetre > Milimetre

Kara yolları haritasından istediğiniz iki il arasındaki kara yolunun uzunluğunu bulunuz. Bu yolun uzunluğunu metre cinsinden yazınız.
Cevap: Adana Mersin arası 90 km’dir.
1000 x 90 =90 000 metredir.

Metre – kilometre birimleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Kilometre metreden büyüktür.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  207 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıda verilen uzunlukları, istenen birim cinsinden yazınız
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  207 Cevapları Koza Yayınları

2. İnternet’ten, bulunduğunuz ilin, seçeceğiniz 4 ile olan uzaklıklarını bulunuz. Bulduğunuz uzaklıkları metre birimine dönüştürünüz.
Cevap:

Adana – Mersin → 90 km = 1000 x 90 = 90 000 m
Adana – Gaziantep → 223,3 km = 1000 x 223,3 = 223 300 m
Adana – Kahramanmaraş → 196,5 km = 1000 x 196,5 = 196 500 m
Adana – Kilis  → 246 km = 1000 x 246 = 246 000 m


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  211 Cevapları Koza Yayınları

Problemler

1. Hazal, koşu bandında dakikada ortalama 250 m koşmaktadır. 20 dk. sonunda Hazal, kaç kilometre koşmuş olur?
Cevap: 20 . 250 = 5000 m.→ 5 km.

2. İki şehir arasındaki uzaklık 348 km’dir. Bu şehirlerden karşılıklı olarak aynı anda hareket eden iki otomobilden birinin saatteki ortalama hızı 75 km, diğerinin ortalama hızı ise 85 km’dir. Otomobiller hareket ettikten 2 sa. sonra aralarındaki uzaklık kaç metre olur?
Cevap:

75 . 2 = 150 km.
85 . 2 = 170 km
150 + 170 = 320
348 – 320 = 28 km→ 28000 m.

3. Buket, aynı büyüklükteki 2 yumak ipin bir kısmını kullanarak kendisine atkı örmüştür. Atkı bittikten sonra 2 yumak ipten 87 m ip artmıştır. Bir yumak ipin uzunluğu 360 m olduğuna göre atkı kaç santimetre iple örülmüştür?
Cevap: 360 . 2 = 720 m.
720 – 87 = 633 m→ 63300 cm.

4. Kalınlığı 6 mm olan 15 fayans üst üste konulduğunda kalınlık kaç santimetre olur?
Cevap: 6 . 15 = 90 cm olur.


5. Yandaki tabloda Sakarya, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin uzunlukları verilmiştir. Buna göre,

a. Sakarya Nehri’nin uzunluğu, Ceyhan Nehri’nin uzunluğundan kaç metre fazladır?
Cevap:

824 km→ 824000 m.
824,000 – 509,000 = 315,000 m fazladır.

b. Seyhan Nehri’nin uzunluğu, Sakarya Nehri’nin uzunluğundan kaç kilometre azdır?
Cevap:  824,000 – 560,000 = 264,000→ 264 km daha azdır.


6. Yandaki tabloda, bir sırıkla atlama yarışmasında elde edilen ilk üç derece verilmiştir. Buna göre,

a. 1. olan atlet, 3. olan atletten kaç desimetre daha fazla atlamıştır?
Cevap: 5,65 – 5,20 = 3,45 daha fazla atlamıştır.

b. 3. olan atlet, 2. olan atletten kaç santimetre daha az atlamıştır?
Cevap: 542 – 520 = 22 cm.

c. 2. olan atlet, 1. olan atletten kaç milimetre daha az atlamıştır?
Cevap:  5650 – 5420 = 230 mm.

Üçgen ve Dörtgenlerin Çevre Uzunlukları Cevapları

5. ÜNİTE 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 212-217. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  212 Cevapları Koza Yayınları

Soru: Barış, çıtaları kullanarak eşkenar dörtgen, kare ve dikdörtgen biçimindeki tabloların etrafına çerçeve yapmak istiyor. Barış’ın ne kadar çıta kullanacağını hesaplayabilmesi için hangi bilgilere ihtiyacı olduğunu söyleyiniz.
Cevap: Eşkenar dörtgen, kare ve dikdörtgenin çevresini bilmesi gerekmektedir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  217 Cevapları Koza Yayınları

Şimdi Uygulayalım

1. Aşağıdaki geometrik şekillerin çevrelerinin uzunluklarını tahmin ediniz. Sonra çevre uzunluklarını bulunuz. Bulduğunuz sonuçlarla tahminlerinizi karşılaştırınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  217 Cevapları Koza Yayınları

2. Yandaki ABC ikizkenar üçgeninin çevresinin uzunluğu 42 cm’dir. Bu üçgenin BC kenarının uzunluğu 16 cm olduğuna göre ikiz kenarlarından birinin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap:

42 – 16 = 26
26 ÷ 2 = 13’tür.

3. Yandaki dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 116 cm’dir. Bu dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 22 cm olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap:

22 . 2 = 44
116 – 44 = 72
72 ÷ 2 = 38 cm’dir.

4. Eşkenar dörtgen biçimindeki bir baklava diliminin üst yüzünün çevresinin uzunluğu 16 cm’dir. Bu baklava diliminin üst yüzünün bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: 16 ÷ 4 = 4 cm’dir.

5. Eşkenar üçgen biçimindeki bir parkın çevresinin uzunluğu 234 m’dir. Bu parkın bir kenarının uzunluğu kaç metredir?
Cevap:  234 ÷ 3 = 78 m’dir.

6. Çevre uzunluğu 32 cm olan farklı çokgenler oluşturunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  217 Cevapları Koza Yayınları

Zaman Ölçme Birimleri Saat – Dakika – Saniye Cevapları

5. ÜNİTE UZUNLUK VE ZAMAN ÖLÇME: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218-220-221. Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  218 Cevapları Koza Yayınları

Yayın akışına göre haberlerin ve filmin saat kaçta başlayacağını söyleyiniz. 
Cevap: Haberler akşam 7’de, film akşam 9’da başlayacaktır.


Yıl – Ay – Hafta – Gün Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  220 Cevapları Koza Yayınları

Etkinlik

Saatinizi, akrep ve yelkovanı 12’nin üzerinde olacak şekilde ayarlayınız. Saatin kaçı gösterdiğini söyleyiniz.
Cevap: Saat 12’yi gösterir.

Saatinizin yelkovanına bir tam devir yaptırarak tekrar 12’nin üzerine getiriniz. Yelkovan bir tam devir yaptığında akrebin kaçın üzerine geldiğini ve saatin kaçı gösterdiğini söyleyiniz.
Cevap: Saat 13:00’ı ya da 01:00’ı gösterir.

Günlük yaşamımızda yelkovanın bir tam devir yapması ve akrebin 12’den 1’in üzerine gelmesi arasında geçen süreye ne denildiğini söyleyiniz.
Cevap:  Geçen süreye bir saat geçmiş denir.

Saatinizin kadranını inceleyiniz. Art arda gelen iki sayı arasında kaç aralık olduğunu sayarak bulunuz. Bu aralıklardan saatin üzerinde kaç tane olduğunu söyleyiniz. Bu aralıklardan ikisinin arasında geçen süreye ne denildiğini söyleyiniz.
Cevap:  Art arda gelen iki sayı arasında 5 aralık vardır. Bu aralıklardan saatin üzerinde  60 tane vardır. Bu aralıklardan ikisi arasında geçen süreye dakika denir.

Saatinizi 04.20’yi gösterecek şekilde ayarlayınız. Saatiniz 04.21’i gösterinceye kadar saniye göstergesinin kaç tık yaptığını sayınız.
Cevap: 04:21’i gösterinceye kadar saat 60 tik yapar.

Bu göstergenin bir tık yaptığı süreye ne denildiğini söyleyiniz.
Cevap: Bu göstergenin bir tık yaptığı süreye saniye denir.


Yıl – Ay – Hafta – Gün

Yukarıdaki resimde satıcının sözünü ettiği tarihlerdeki zaman ölçü birimlerinin neler olduğunu açıklayınız
Cevap:  24.12.2021’den 24.12.2023’e kadarki süre 2 Yıl → 24 ay → 104 hafta → 730 gündür.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  221 Cevapları Koza Yayınları

Etkinlik

İçinde bulunduğunuz yıla ait bir duvar veya masa takvimini inceleyiniz. Bir yılda hangi aylar olduğunu belirleyiniz. Ayların kaçar günden oluştuğunu belirleyiniz. Edindiğiniz bilgileri yandaki gibi bir tabloda gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  221 Cevapları Koza Yayınları

Bu tablodan yararlanarak;
Bir yılda kaç ay ve kaç gün olduğunu söyleyiniz.
Cevap:  12 ay ve 365 gün vardır.

Bir haftada kaç gün olduğunu ve bu günlerin adlarını söyleyiniz.
Cevap: Bir haftada 7 gün vardır. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar.

Bir yılda kaç hafta olduğunu söyleyiniz.
Cevap: Bir yılda 52 hafta vardır.

5.Ünite Uzunluk ve Zaman Ölçme Problem Çözme Cevapları

5. ÜNİTE 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 227-228. Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  227 Cevapları Koza Yayınları

1. Ece’nin televizyonda izlediği film, saat 20.15’te başlayıp saat 22.13’te bitti. Film süresince 4 kere, her biri 8 dk. süren reklam yayını yapıldı. Filmin süresi kaç dakikadır?
Cevap:

4 . 8 = 32 dk.
22.13 – 20.15 = 1.58
1.58 – 0.32 dk. = 1.26→ 86 dakika.

2. 2022 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının kaçıncı yıl dönümünü kutladık?
Cevap:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

23 Nisan 1920’de açılmıştır.
2022 – 1920 =  102. yılını kutladık.


3. 2 gün 5 sa. 8 dk., toplam kaç dakika eder?
Cevap:

1 gün → 24 saat
2 gün → 48 saat
48 . 60 = 2.880 dk.
5 saat → 5 . 60 = 300  dk.
300 + 2.880 + 8 = 3.188 dk.

4. Bir okuldaki flüt kursu cumartesi günü 1 sa. 20 dk., pazar günü ise 1 sa. 15 dk. sürmüştür. Bu iki gündeki flüt kursunun toplam süresi kaç saniyedir?
Cevap:

1 sa. 20 dk. + 1 sa. 15 dk. = 2. 35 dk.
2 saat → 2 . 60 = 120 dk.
120 dk. → 120 . 60 = 7.200 saniye
35 dk. → 35 . 60 = 2.100 saniye
7.200 + 2.100 = 9.300 saniyedir.

5. Gezgin Mehmet Bey, 2014 yılının 1 Şubat tarihinde başladığı dünya turunu 31 Mart 2014 tarihinde tamamladı. Mehmet Bey, dünya turunu kaç günde tamamlamıştır?
Cevap:

Şubat→ 28 gün
Mart→ 31. gün
31 + 28 = 59 günde tamamlamıştır.

6. Bir otomobil fabrikasının inşaatı 2 yıl 4 ay sürmüştür. Bu fabrikanın inşaatı toplam kaç ayda tamamlanmıştır?
Cevap:

1 yıl→ 12 ay
2 yıl→ 12 . 2 = 24 ay
24 + 4 = 28 ayda tamamlanmıştır.

7. Doğum tarihi 05.03.1981 olan Emre, 26. yaşını hangi tarihte kutlamıştır?
Cevap: 1981 + 26 = 2007 → 05.03.2007’de kutlamıştır.

8. Eda okuldan çıktığında saat 15.20’yi göstermekteydi. Eda evine 48 dakika sonra geldi. Eda eve geldiğinde saat kaçı gösterir?
Cevap:

15.20 + 40 = 16.00
16.00 + 8 = 16.08’i gösterir.

9. Ankara’dan İstanbul’a giden bir otobüs 2 sa. 45 dk. sonra 30 dk. mola veriyor. Moladan sonra 2 sa. 25 dk. yola devam ederek İstanbul’a varıyor. Bu yolculuk ne kadar sürmüştür?
Cevap:

2.45 + 30 = 3.15
3.15 + 2.25 = 5.40→ 5 saat 40 dakika sürmüştür.

10. Yurt dışında bir ülkenin bir şehrinde saat 18.00 iken Ankara’da saat 13.00’tür. Bu şehirde tatilde olan Akın, annesini saat 14.15’te telefonla arıyor. Akın, annesini aradığında Ankara’da saat kaçtır?
Cevap:

18.00 – 13.00 = 5.00 saat fark vardır.
14.15 + 5.00 = 19.15’tir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  228 Cevapları Koza Yayınları

Soru: 11. Nurşen’in annesi, saat 20.15’te gelecek misafirleri için çörek yapacaktır. Çöreğin malzemelerini hazırlamak 15 dakika sürmektedir. Hamurun kabarması için 30 dakika, pişmesi için de 25 dakika gerekmektedir. Saat 19.00’da çörek yapmaya başlayan annenin, misafirler gelmeden bu işi bitirip bitiremeyeceğini bulunuz.
Cevap:

0.15 dk. + 0.30 dk. + 0.25 dk. = 1.10→ 1 saat 10 dakika
19.00 + 1.10 = 20.10 ‘da  Misafirler gelmeden işini bitirmiş olur.


12. Yanda, çocuk programlar› yayımlayan bir televizyon kanalının pazar günkü yayın akışı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Metin, Çizgi Film ile Bilgi Yarışması programlarını izlemiştir. Metin, bu televizyon programlarını izlemek için kaç dakikasını ayırmıştır?
Cevap:

Çizgi film→ 45 dk.
Bilgi yarışması→ 55 dk.
0.55 + 0.45 = 100 dakikasını ayırmıştır.

b. Emel, Hayvanlar Âlemi ile Komik Olaylar programlarını izlemiştir. Emel, bu programları izlemek için kaç dakikasını ayırmıştır?
Cevap:

Hayvanlar alemi→ 1.10
Komik olaylar→ 0.50
1.10 + 0.50 = 2 saat→ 120 dakikasını ayırmıştır.

c. Annesi Elif’e pazar günü 2 saat televizyon izleyebileceğini söyledi. Elif, televizyon programlarından hangilerini izleyebilir?
Cevap: Haber ve film izleyebilir.


13. Hemşire Fatma Hanım, bir hastanede 3 yıl 6 ay 15 gün, başka bir hastanede ise 5 yıl 8 ay 20 gün görev yapmıştır. Fatma Hanım, iki hastanede toplam kaç yıl, kaç ay ve kaç gün görev yapmıştır?
Cevap:

15 gün + 20 gün = 35 gün→ 1 ay 5 gün
6 ay + 8 ay + 1 ay = 15 ay→ 1 yıl 3 ay
3 yıl + 5 yıl + 1 yıl = 9 yıl
9 yıl 3 ay 5 gün görev yapmıştır.

14. Zeynep, üniversite öğrenimine 01.10.2014 tarihinde başlayıp 30.06.2018 tarihinde mezun olmuştur. Zeynep’in üniversitedeki eğitim süresi kaç yıl, kaç ay ve kaç gündür?
Cevap: 2018 . 06 . 60 – 2014 . 10 . 01 = 3 yıl 8 ay 29 gün

5. Sınıf Matematik 5. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

5. ÜNİTE 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 229-230-231-232-233-234-235-236. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  229 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur?
Cevap: C. Ailenizdeki kişilerin en çok sevdiği TV programları hangileridir?

2. “Trafik kazasına yol açan etkenler nelerdir?” konusuyla ilgili bir araştırma yapılmak isteniyor. Araştırma yapmak için aşağıdaki veri toplama yollarından hangisine başvurulmalıdır?
Cevap: D. Kayıtlı verilere başvurulmalıdır.

3. Bir gruba en çok sevdikleri müzik türleri sorulmuştur. Elde edilen verilere göre yandaki sütun grafiği oluşturulmuştur. Grafiği oluşturmak için kullanılan sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  229 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  230 Cevapları Koza Yayınları

4. İki sütun grafiğinin karşılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi yanlış yorumlamalara neden olabilir?
Cevap: C. Grafiklerde dikey eksenlerdeki birim aralıklarının farklı olması


5. Müzeye en çok ziyaretçi hangi gün gelmiştir?
Cevap: A. Cumartesi

6. Müzeye en az ziyaretçi hangi gün gelmiştir?
Cevap: C. Perşembe

7. Müzeyi cumartesi günü gezenlerin sayısı, pazar günü gezenlerin sayısından kaç fazladır?
Cevap: A. 50
200 – 150 = 50

8. Müzeyi dört günde gezenlerin toplam sayısı kaçtır?
Cevap: D. 500
50 + 100 + 150 + 200 = 500


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  231 Cevapları Koza Yayınları

9. Yandaki grafikte bir kitapçıda beş yıl boyunca her yıl satılan kitap sayıları gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
Cevap:

a. (D) 2013 yılındaki kitap satışı, bir önceki yıla göre azalmıştır.
b. (Y) En az kitabın satıldığı yıl, 2014’tür.
c. (D) En çok kitabın satıldığı yıl 2015’tir.
ç. (Y) 2012 ile 2013 yıllarında satılan toplam kitap sayısı 6000’dir.
d. (D) 2015 yılında satılan kitap sayısı, 2014 yılında satılan kitap sayısından 500 fazladır.


10. Yandaki grafik, bir okul kantininde hafta içi satılan kalem sayılarını gün gün göstermektedir. Bu grafiğin çizilmesini sağlayan veriler aşağıdaki sıklık tablolarından hangisine aittir?
Cevap: B.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  232 Cevapları Koza Yayınları

11. Bir sınıftaki öğrencilere “mor, pembe, yeşil, sarı ve turuncu” renklerinden hangisini en çok sevdikleri soruluyor. Alınan cevaplara göre yandaki sıklık tablosu oluşturuyor. Sıklık tablosuna göre çizilen sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  233 Cevapları Koza Yayınları

12. Takımına en fazla sayı kazandıran oyuncu hangisidir?
Cevap: B. Burcu

13. Takımına eşit miktarda sayı kazandıran oyuncular hangileridir?
Cevap: C. Berna ile Pelin

14. Takımına en az sayı kazandıran oyuncu hangisidir?
Cevap: D. Vildan

15. Tüm oyuncular 4 sette toplam kaç sayı yapmışlardır?
Cevap: A. 100

16. Aysun ile Berna’nın kazandırdığı sayılar, Bilge ile Vildan’ın kazandırdığı sayılardan kaç fazladır?
Cevap: C. 9
Aysun+ Berna→ 15+12 = 27
Bilge + Vildan = 8 + 10 = 18
27 – 18 = 9

17. Hangi oyuncu, Fatma’nın yaptığı sayının yarısı kadar sayı yapmıştır?
Cevap:  B. Vildan


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  234 Cevapları Koza Yayınları

18. Oya’nın boyu 1,57 m, Ufuk’un boyu 1,38 m’dir. Oya’nın boyu, Ufuk’un boyundan kaç santimetre uzundur?
Cevap: C. 19
1,57 -1,38 = 19

19. 8 km’lik parkurun 3/4 ’ünü koşan bir atletin parkuru bitirmesi için kaç metre daha koşması gerekir?
Cevap: B. 2000
1 km→ 1000 m.
8 km→ 8.000 m.
8,000 . 3/4 = 6,000 m’sini koşmuştur.
8,000 – 6,000 = 2,000 m. daha koşmalıdır.

20. Aşağıdaki noktalı yerlere gelecek ifadeleri kutulardan bularak eşleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  234 Cevapları Koza Yayınları

21. Yandaki yamuğun çevresinin uzunluğu 33 cm’dir. Şekilde verilenlere göre c kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: B. 5
7 + 9 + 12 = 28
33 – 28 = 5

22. Dikdörtgen biçimindeki bir halının eni 3 m, boyu 5 m’dir. Bu halılardan 4 tanesi, kısa kenarları çakışacak şekilde yan yana sıralanıyor. Oluşan düzlemsel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir?
Cevap: A. 46
5 . 4 = 20 m. bir boyunun uzunluğu.
20 + 20 = 40 m
3 + 3 = 6 m enlerinin boyu.
40 + 6 = 46 m.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  235 Cevapları Koza Yayınları

23. Bir paralelkenarın çevresinin uzunluğu 260 cm, uzun kenarının uzunluğu ise 80 cm’dir. Bu paralelkenarın kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: B. 50
80 . 2 = 160
260 – 160 = 100
100 ÷ 2 = 50

24. Eşkenar üçgen şeklindeki trafik işaret levhasının bir kenar uzunluğu 45 cm’dir. Bu trafik levhasının çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: D. 135
45 . 3 = 135

25. Bir karenin çevresinin uzunluğu, bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğuna eşittir. Karenin bir kenarının uzunluğu 8 cm’dir. Dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 6 cm olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 10 cm
Kare→ 8 . 4 = 32 cm.
Dikdörtgen→ 6 . 2 = 12
32 – 12 = 20
20 ÷ 2 = 10 cm.

26. Aşağıdaki dörtgenlerden çevre uzunluğu 20 birim olanları işaretleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  235 Cevapları Koza Yayınları

27. Oturduğunuz sıranın üst yüzünün çevresini santimetre birimiyle tahmin ediniz. Sonra ölçme yapınız. Bulduğunuz sonuçla tahmininizi karşılaştırınız.
Cevap:

Tahminim: 45 cm.
Ölçüm: 60 cm.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  236 Cevapları Koza Yayınları

28. Uzun kenarı, kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgenin çevresi 36 m’dir. Bu dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kaç metredir?
Cevap: D. 12
Kısa kenar→ x → 6
Uzun kenar→ 2x → 12
2(2x + x )= 4x + 2x = 6x
6x = 36
x = 6

29. 5 ay 3 hafta 18 gün toplam kaç gündür (Bir ay 30 gün alınmalıdır)?
Cevap:  B. 189
5 ay→ 5 . 30 = 150 gün
3 hafta→ 3. 7 = 21 gün
150 + 21 + 18 = 189 gün

30. Bir ilimizden saat 22.30’da hareket eden yolcu otobüsü 15 sa. 45 dk. sonra gideceği ile varmıştır. Otobüs gideceği ile vardığında saat kaçı gösterir?
Cevap:  C. 14.15
22.30 + 15.45 = 37.75
37 saat – 24 saat = 13 saat
13.75→ 14.15

31. 4 sa. 12 dk. kaç saniye eder?
Cevap: A. 15 120
4 saat→ 60 . 4 = 240 dakika→ 240 . 60 = 14,400 saniye
12 dk.→ 12 . 60 = 720 saniye
14,400 + 720 = 15,120 saniye

32. 3 gün 5 saat kaç dakikadır?
Cevap: 3 gün→ 3 . 24 = 72 saat
72 + 5 = 77 saat
77 . 60 = 4,620 dk.

Dikdörtgenin Alanı Cevapları Koza Yayınları

6. ÜNİTE 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 238-240-241-243. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  238 Cevapları Koza Yayınları

Yandaki odanın tabanı kare biçimindeki fayanslarla kaplanmıştır.
Odanın tabanını kaplayan fayanslar ve bu fayansların sayısı size hangi konu hakkında bir fikir vermektedir? Açıklayınız.
Cevap: Karenin  alanını bularak toplam fayans sayısına çarparız.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  240 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki çokgenlerin alanlarını hesaplayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  240 Cevapları Koza Yayınları

2. Dikdörtgen biçimindeki bir halının kısa kenarının uzunluğu 4 m’dir. Bu halının uzun kenarı, kısa kenarından 3 m uzundur. Halının alanı kaç metrekaredir?
Cevap:

Kısa kenar→ 4 m
Uzun kenar→ 7 m
4 . 7 = 28 m²


5. Sınıf Matematik Alanı Tahmin Etme Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  241 Cevapları Koza Yayınları

Bir sınıftaki öğrencilerden, sınıf tabanı ile kalem kutularının üst yüzünün alanını tahmin etmeleri isteniyor. Bu öğrenciler tahminlerinde hangi yüzey için santimetrekare, hangi yüzey için metrekare birimini kullanmalıdır? Gerekçenizi açıklayınız.
Cevap: Santimetrekare metrekareden küçüktür. Bu yüzden sınıfın tabanını metrekare ile, kalem kutusunun yüzeyi için santimetrekare birimi kullanılmalıdır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  243 Cevapları Koza Yayınları

1. Aşağıdaki dikdörtgensel bölgenin alanını cm2 cinsinden tahmin ediniz. Bu bölgeyi 1 cm²lik karesel bölgelerle kaplayarak alanını bulunuz. Bulduğunuz alan ile tahmininizi karşılaştırınız.
Cevap:

Tahminim
Kısa kenar: 4
Uzun kenar: 12
Alan:  4 . 12 = 48 cm²

2. Yanda ölçüleri verilen kapının yüzey alanını tahmin ediniz. Sonra alanını hesaplayınız. Bulduğunuz sonuç ile tahmininizi karşılaştırınız.
Cevap:

Tahminim: 5 m²
Ölçüm: 1 . 2 = 2 m²

3. Aşağıdaki şekilde verilen ölçülere göre dikdörtgen ve karenin alanını tahmin ediniz. Sonra bunların alanlarını hesaplayıp tahminlerinizle karşılaştırınız.
Cevap:

Karenin Alanı
Tahminim: 36 cm²
Ölçüm: 8 . 4 = 32 cm²

Dikdörtgenin Alanı
Tahminim: 60 cm²
Ölçüm: 10 . 18 = 180 cm²

Aynı Alana Sahip Fraklı Dikdörtgenler Cevapları

5. ÜNİTE 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 244-245-248. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  244 Cevapları Koza Yayınları

Ayça, geometri tahtasında alanı 12 birim kare olan dikdörtgenler oluşturdu. Siz de geometri tahtasında alanı 12 birim kare olan farklı bir dikdörtgeni nasıl oluşturabileceğinizi söyleyiniz.
Cevap:  Kenar uzunluklarını değiştirerek farklı dikdörtgenler oluşturabiliriz.


Etkinlik

Kareli kâğıdınızda dikdörtgen oluşturacak şekilde 36 birim kareyi boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  244 Cevapları Koza Yayınları

Kareli kâğıdınızın karelerinden yararlanarak alanı 36 birim kare olan farklı dikdörtgenler oluşturunuz. Oluşturduğunuz alanları boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  244 Cevapları Koza Yayınları

Alanı 36 birim kare olan kaç tane farklı dikdörtgen çizilebileceğini söyleyiniz.
Cevap:

1 – 36
2 – 18
3 – 12
4 – 9


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  245 Cevapları Koza Yayınları

Şimdi Uygulayalım

1. Yandaki dikdörtgen ile aynı alana sahip iki tane farklı dikdörtgen oluşturunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  245 Cevapları Koza Yayınları

2. Alanı 48 cm² olan farklı dikdörtgenlerin kısa ve uzun kenar uzunluklarını belirleyiniz.
Cevap:

1 – 48
2 – 24
3 – 16
4 – 12
6 – 8

3. Yandaki geometri tahtasında aynı alana sahip olan dikdörtgenleri gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  245 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Problem Çözme Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  248 Cevapları Koza Yayınları

1. Kare şeklindeki masanın bir kenar uzunluğu 4 m ise bu masanın yüzeyi kaç metrekaredir?
Cevap: 4 . 4 = 16 m²

2. Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin boyu 72 m, eni 48 m’dir. Bu bahçenin alanı kaç metrekaredir?
Cevap:  48 . 72 = 3456 m²

3. Dikdörtgen şeklindeki bir tablonun kısa kenarı 25 cm, uzun kenarı 55 cm ise bu tablonun alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: 25 . 55 = 1375 cm²

4. Dikdörtgen biçimindeki bir top kumaşın eni 80 cm’dir. Kumaşın boyu, eninin 6 katından 20 cm daha uzundur. Bir top kumaşın alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

Eni→ 80 cm
Boyu→ 6.80 + 20= 500 cm
500 . 80 = 40,000 cm²

5. Alanı 1200 m² olan dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın eni 30 m’dir. Bu tarlanın boyu kaç metredir?
Cevap: 1200 ÷ 30 = 40 m’dir.

6. Yandaki şekilde kenarlar dik olarak kesişmektedir. Bu şeklin alanını, verilen kenar uzunluklarından yararlanarak hesaplayınız.
Cevap:

Tüm alan: 7 . 15 = 105 cm.
105 – (9+9) = 105 – 18 = 87 cm²

7. Dikdörtgen biçimindeki bir el işi kâğ›dının eni 8 cm, boyu 12 cm’dir. Bu el işi kâğıdının kısa kenarı 2 cm kısaltılırsa alanında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap:

8 . 12 = 96 cm²
Kısa kenar -2 kısaltılırsa;
6 . 12 = 72 cm²
96 – 72 = 24 cm eksilir.

8. Yandaki şekillerden ABCD dörtgeni kare, PRST dörtgeni ise dikdörtgendir. Verilenlerden yararlanarak mavi boyalı bölgenin alanını hesaplayınız.
Cevap:

Alan (PRST)= 9 . 19 = 171 m²
Alan (ABCD)= 9 m²
171 – 9 = 162 m²

9. Yanda bir oda ile bu odada bulunan eşyaların en ve boy uzunlukları verilmiştir. Bu odada masa, dolap ve koltuğun kapladığı alandan geriye kalan alan kaç metrekaredir?
Cevap:

Tüm alan→ 5 . 4 = 20 m²
Masa→ 1 . 2 = 2 m²
Dolap→ 1 . 1 = 1 m²
Koltuk→ 3 . 1 = 3 m²
3 + 2 + 1 = 6 m²
20 – 6 = 14 m²

Dikdörtgenler Prizması Cevapları Koza Yayınları

5. ÜNİTE GEOMETRİK CİSİMLER: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 249-250. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  249 Cevapları Koza Yayınları

Dikdörtgenler Prizması Cevapları

Yukarıdaki prizma modellerinin benzerlerini bulup inceleyiniz. Prizma modellerinin benzer ve farklı olan özelliklerini söyleyiniz.
Cevap:

Küp, dikdörtgen prizma, kare prizma;
Benzerlikler→ 8 köşeleri, 12 ayrıtı, 6 yüzleri vardır.
Farklılıklar→ Küpün tüm yüzleri eşit karelerden oluşur, dikdörtgen prizmanın tüm yüzleri dikdörtgendir, kare prizmanın 2 yüzü kare 4 yüzü dikdörtgendir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  250 Cevapları Koza Yayınları

Etkinlik

Prizmaları inceleyerek yüz, ayrıt ve köşe sayılarını söyleyiniz.
Cevap:

Dikdörtgen  prizma;
–  8 köşesi
– 12 ayrıtı
– 6 yüzü vardır.

Kare prizma;
–  8 köşesi
– 12 ayrıtı
– 6 yüzü vardır.

Küp;
–  8 köşesi
– 12 ayrıtı
– 6 yüzü vardır.

Prizmaların yüz ve ayrıt özelliklerini söyleyiniz.
Cevap:

Dikdörtgen  prizma→ Tüm yüzleri dikdörtgendir.
Kare prizma→ 2 yüzü kare, 4 yüzü dikdörtgendir.
Küp→ Tüm yüzleri eşit karelerdir.

Prizmaları karşılaştırarak benzerliklerini ve farklılıklarını söyleyiniz
Cevap:

Benzerlikler
–  8 köşeleri
– 12 ayrıtları
– 6 yüzleri vardır.

Farklılıklar
– Küpün tüm yüzleri eşit karelerden oluşur
– Dikdörtgen prizmanın tüm yüzleri dikdörtgendir.
– Kare prizmanın 2 yüzü kare 4 yüzü dikdörtgendir.

Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Açınımı Cevapları

5. ÜNİTE: Geometrik Cisimler 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 251-252-253-256. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  251 Cevapları Koza Yayınları

Şimdi Uygulayalım

1. Aşağıda bazı cisimlerin tüm yüzleri verilmiştir. Yüzlerin hangi prizmaya ait olduğunu belirleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  251 Cevapları Koza Yayınları


2. Aşağıdaki cisimleri inceleyiniz.

a. I ve II. cismin benzer ve farklı özelliklerini yazınız.
Cevap:

I→ Dikdörtgen prizma
II→ Kare prizma

Benzerlikleri
–  8 köşeleri
– 12 ayrıtları
– 6 yüzleri vardır.
– Yan yüzleri dikdörtgendir.

Farklılıkları
– Dikdörtgen prizmanın tüm yüzleri dikdörtgendir.
– Dikdörtgen prizmanın tabanı dikdörtgen.
– Kare prizmanın 2 yüzü kare 4 yüzü dikdörtgendir.
– Kare prizmanın tabanı karedir.

b. I ve III. cismin benzer ve farklı özelliklerini yazınız.
Cevap:

I→ Dikdörtgen prizma
III→ Küp

Benzerlikleri
–  8 köşeleri
– 12 ayrıtları
– 6 yüzleri vardır.

Farklılıkları
– Dikdörtgen prizmanın tüm yüzleri dikdörtgendir.
– Küpün tüm yüzleri karedir.

c. II ve III. cismin benzer ve farklı özelliklerini yazınız.
Cevap:

II→ Kare prizma
III→ Küp

Benzerlikleri
–  8 köşeleri
– 12 ayrıtları
– 6 yüzleri vardır.
– Tabanları karedir.

Farklılıkları
– Küpün yan yüzü kare, kare prizmanın yan yüzü dikdörtgendir.


Hediye kutusu hangi prizma modeline örnektir? Kutunun açılan kapağı ile diğer yüzlerinin özellikleri hakkındaki düşüncenizi söyleyiniz
Cevap:  Hediye kutusu kare prizmaya örnektir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  253 Cevapları Koza Yayınları

Şimdi Uygulayalım

1. Aşağıdaki açınımlardan dikdörtgenler prizması oluşturanları belirleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  253 Cevapları Koza Yayınları

2. Aşağıdaki açınımlardan küp ve kare prizma oluşturanları belirleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  253 Cevapları Koza Yayınları

3. Dikdörtgenler prizması, küp ve kare prizma biçimindeki kutuları uygun ayrıtları boyunca kesiniz. Kutuların açınımlarını defterinizin üzerine koyup etrafını kaleminizle çiziniz. Oluşan açınımların yüz, ayrıt ve köşe özelliklerini yazınız.
Cevap:

Dikdörtgen  prizma;
–  8 köşesi
– 12 ayrıtı
– 6 yüzü vardır.

Kare prizma;
–  8 köşesi
– 12 ayrıtı
– 6 yüzü vardır.

Küp;
–  8 köşesi
– 12 ayrıtı
– 6 yüzü vardır.


Geometrik Cisimler Problem Çözme Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  256 Cevapları Koza Yayınları

1. Bir fabrikada üretilen otomobil parçaları için aşağıda ayrıt uzunlukları verilen cisimler kartonlardan yapılmıştır. Her kutu için kaç santimetrekare karton kullanılmıştır?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  256 Cevapları Koza Yayınları


2. Ali, dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun yüzlerini karşılıklı yüzleri aynı renk olacak şekilde el işi kâğıtları ile kaplayacaktır. Prizmanın ayrıt uzunlukları ve yüzlerin renkleri şekilde gösterildiği gibi olduğuna göre;

a. Kaç santimetrekare pembe renkte el işi kâğıdı kullanılacaktır?
Cevap:  2(8 . 14) = 224 cm²

b. Kaç santimetrekare mavi renkte el işi kâğıdı kullanılacaktır?
Cevap: 2(14 . 6) = 168 cm²

c. Kaç santimetrekare yeşil renkte el işi kâğıdı kullanılacaktır?
Cevap: 2(6 . 8) = 96 cm²

ç. Prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: 224 + 168 + 96 = 488 cm²


3. Aşağıda ölçüleri verilen ve üst üste konulan prizmalar mukavvadan yapılmıştır. Bu prizmaların dış yüzleri aynı renk kâğıt ile kaplanacaktır. Her şekil için kaç santimetrekare kâğıt kullanılacağını hesaplayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  256 Cevapları Koza Yayınları

6.Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

6. ÜNİTE GEOMETRİK CİSİMLER 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 257-258. Sayfa Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  257 Cevapları Koza Yayınları

1. Şekilde verilenlere göre bu düzlemsel bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: D. 366

2. Yandaki şekilde içteki karenin çevresi 16 cm’dir. Verilenlere göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: C. 104

3. Yandaki ABCD dikdörtgeni birbirine eş karelerden oluşmuştur. Boyalı bölgelerin çevre uzunluğu 40 cm ise ABCD dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: D. 60

4. Bir kenarının uzunluğu 30 cm olan kare biçimindeki dört fayans yan yana konularak bir kare oluşturuluyor. Bu karenin alanı kaç santimetrekaredir?
Bu problemin sonucunu tahmin ediniz. Sonra hesaplama yapınız. Bulduğunuz sonuçla tahmininizi karşılaştırınız.
Cevap: A=60 x 60=3600 cm²

5. Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin eni 16 m’dir. Boyu, eninin 2 katından 3 m uzun olan bu bahçenin alanı kaç metrekaredir?
Cevap: A. 560

6. Aşağıdaki çokgenlerden hangilerinin alanı 18 birimkaredir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  257 Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  258 Cevapları Koza Yayınları

7. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
Cevap:

a. (D) Prizmaları sınırlayan düzlem parçalarının her birine yüz denir.
b. (Y) Prizmalarda iki yüzün kesişmesiyle oluşan doğru parçasına kenar denir.
c. (D) Dikdörtgenler prizmasında karşılıklı ayrıtların uzunlukları birbirine eşittir.
ç. (Y) Kare prizmanın 12 köşesi vardır.
d. (D) Kare prizma ve küp, dikdörtgenler prizmasının özel hâlidir.

8. Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

9. Aşağıdakilerden hangisi küpün açınımıdır?
Cevap: A

10. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir hediye kutusunun bir köşesinden çıkan ayrıtlarının uzunlukları 18 cm, 24 cm ve 15 cm’dir. Bu kutunun yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: D. 2124

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.