Anasayfa Kitap Cevapları
14 Temmuz 2023, 0:41 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-14-15-16-17-18-19 Cevapları Özgün Yayınları

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları

1. Tema: Erdemler 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-14-15-16-17-18-19 Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Özgün Yayınları

1. Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.
Cevap: Çalışkanlığıyla bildiğim iki tane hayvan vardır. Arı ve Karınca bildiğim hayvanlardır. Bu hayvanlar neredeyse hiç durmadan çalışan hayvanlardır.

2. Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz.
Cevap: Bence bu metinde bitkiler ve hayvanlardan bahsedilmektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Özgün Yayınları

c. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 14 Ders Kitabı Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Özgün Yayınları

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına ”M” yazınız.

(G) Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.

(M) Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı.
(G) Parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı.
(M) Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor.
(M) İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş.
(G) Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor.

Sonraki Ödev:  Gölge Oyunu Tasvirleri Nasıl Yapılır?

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin ana fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz.

[ X ] İşleyen demir ışıldar.
[ ] Sakla samanı, gelir zamanı.
[ X ] Emek olmadan yemek olmaz.

[ ] Lafla peynir gemisi yürümez.
[ X ] Akan su, yosun tutmaz.
[ ] Ayağını yorganına göre uzat.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Kitaplar bir zamanlar yazara ne öğretmiş ?
Cevap: İnsanları ve doğayı her zaman sevmemiz gerektiğini.

2.Kör Mustafa’nın fiziksel özellikleri nasılmış ?
Cevap: İsminden de anlaşılacağı gibi bir gözü görmeyen, güler yüzlü birisiymiş.

3. Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara neyi hatırlatmış ?
Cevap: Kör Mustafa yazara bir kamburu hatırlatmaktadır.

4. Kör Mustafa hangi işlerde çalışıyormuş ?
Cevap: Bahçıvan olarak bahçelerde çalışırmış.

5. Yazarın köyünde hangi ağaçlar yetişirmiş ?
Cevap: Meşe ağaçları, Funda ağaçları ve palamut ağaçları yetişirmiş.

6. Mustafa toprakla nasıl bir mücadeleye girmiş ?
Cevap: Topraktan çalılıkları, taşları, kökleri, dikenleri el ve tırnaklarına zarar verme pahasına ayıklamış.

7. Mustafa’nın taşlık yerle mücadelesi nasıl olmuş ?
Cevap: Mustafa her şeyini vererek büyük bir uğraş vermiştir.

8. Yazarın Mustafayı takdir etmesinin sebebi nedir ?
Cevap: Çünkü Mustafa her şeye rağmen dik duran ve kararlı birisiymiş.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Özgün Yayınları

5. ETKİNLİK

Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.
Cevap: Metinde birincil kişi olarak yazılmış cümle ” Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum. ”


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.

Biçim : İki metinde paragraf şeklinde yazılmıştır.
İçerik : İki metin içerik olarak farklı konuları ele alır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Özgün Yayınları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.

7.-Sinif-Turkce-Ders-Kitabi-ozgun-Yayinlari-Sayfa-17-Ders-Kitabi-Cevaplari


8. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.

Sonraki Ödev:  Millî Kültürümüzü Yansıtan Unsurlardan Bildiklerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

İkileme oluşturan sözcükler birbirinden …ayrı… yazılır.
“Mi” soru eki, kendisinden önceki ve sonraki sözcükten … ayrı… yazılır.
“Şey” sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten …ayrı… yazılır.
“Biraz” sözcüğü her zaman …bitişik… yazılır.
“Birtakım” sözcüğü, “bazı” anlamında kullanılırsa …bitişik… yazılır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Özgün Yayınları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.

Fiil olanlar : Kurtaracak, Sevindim, Çizdim, Ulaştım, Koyulduk, İstediler

İsim olanlar : Elin, Ömür, Fikir, İplik Çınar


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Özgün Yayınları

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.
Cevap:
İş: pişirmek, düşünmek, sermek, ağlamak, gelmek, sürmek
Durum: durum, oturmak
Oluş: Çürümek, yeşermek, yaşamak, kızarmak


11. ETKİNLİK

“Karanfiller ve Domates Suyu” metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları


“Yardımlaşma” hakkında gazete ve dergi haberleri derleyiniz. Yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma hazırlayınız.
Cevap: Yardımlaşmak yalnızca erdemli insanların yapabileceği bir davranıştır. Yardımlaşmak bir insana karşılık beklemeden, zorlandığı bir zamanında bir emek veya çaba göstererek onun iyiliğine yaptığımız bir davranıştır. Bir insan başkasına yardım ederek vaktini ve enerjisini harcamak istemez. Ancak başkasının iyiliğini düşünüp, ihtiyacını gidermesini sağlamak empati yapabilecek değerlere sahip insanlara mahsustur.

Bu nedenle yardımlaşmak her insan tarafından benimsenmeli ve yarın bir gün bizimde başkalarının yardımına ihtiyaç duyabileceğimizi unutmamalıyız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.