Anasayfa Kitap Cevapları
19 Eylül 2022, 15:47 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 247-248-249-250-251. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik 5. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

5. ÜNİTE: DOĞRULAR VE AÇILARDAN ÇOKGENLER, ÇEMBER VE DAİREYE 3. Bölüm: ÇEMBER VE DAİR 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 247-248-249-250-251. Sayfa MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları MEB Yayınları

1) Yandaki şekilde [BD, ABC açısının açıortayıdır. m(ABD)= a+20° ve m(DBC)= 2a+10° olduğuna göre m(ABC)= ?
Cevap:

a + 20 = 2a + 10
a = 10
10 + 20 = 30°
2 . 10 + 10 = 30°
m(ABC)= 30 + 30 = 60°

2) m(ABD)= 50° ve m(DBC)= 80°’dir. Yanda verilenlere göre ABD  ve DBC’nin açıortayları arasında kalan açı kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları MEB Yayınları

3) Yandaki krokide Papatya Sokak ve Gül Sokak birbirine paraleldir. Buna göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz
Cevap:

a) 1 numaralı açı ile 5 numaralı açı yöndeş açılardır.
b) 2 numaralı açı ile 4 numaralı açı ters açılardır.
c) İç ters açıya 4 numaralı açı ile 6 numaralı açı örnektir.
ç) 2 numaralı açı ile 8 numaralı açı dış ters açıya örnektir.
d) 5 ve 7 numaralı açılar ters açılardır. Bu nedenle bu açılar açılardır.

4) Yandaki şekilde d // k  ve m // n olduğuna göre a + b kaç derecedir?
Cevap: C) 110
3b + 30 = 120
3b = 90
b = 30

120 + a-20 = 180
a = 80
80 + 30 = 110

5) [NO // [LM ve m(KLM)= 65°, m)LKN)= 70° olduğuna göre m(KNO)= ?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları MEB Yayınları

6) Sekiz kenarlı bir çokgenin iç açı ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: (n – 2) . 180 = 6 . 180 = 1080

7) İç açı ölçüleri toplamı 1260O olan düzgün çokgenin kaç kenarı vardır?
Cevap: 9 kenarı vardır.

8) Düzgün onikigenin bir iç açısının ölçüsünün, düzgün beşgenin bir dış açısının ölçüsüne oranı nedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları MEB Yayınları

9) Yandaki ABCDE beşgeninde verilenlere göre göre x kaçtır?
Cevap:

8x + 180 + 120 = 540
8x = 240
x= 30

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-226. Cevapları MEB Yayınları

10) Yandaki ABCD yamuğunda |AB| = |AD| ve m(BAD)= 130° ise m(DBC)= ?
Cevap: m(DBC)= 25°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları MEB Yayınları

11) ABCD paralelkenarında m(EBA)= 25° ve m(CED)= 120° ise m(ACD)= ?
Cevap:  m(ACD)= 35°

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları MEB Yayınları

12) Yandaki şekilde ABCDEF düzgün altıgen, FELK karedir. Buna göre m(DEL) kaç derecedir?
Cevap: C) 150
360 – 210 = 150

13) Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan KLMN eşkenar dörtgeninde |PN|= 10 cm ise KLMN eşkenar dörtgeninin alanını bulunuz.
Cevap: 6 . 10 = 60cm²


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 249 Cevapları MEB Yayınları

14) ABCD eşkenar dörtgeninin alanı 300 cm² ve |BD|= 30 cm ise |AC|= ?
Cevap:

30 . |AC| = 300
|AC| = 10

15) Yanda birim kareli kâğıt üzerine çizilmiş yamuğun alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 249 Cevapları MEB Yayınları

16) Yandaki ABCD yamuğunun alanı 90 cm² olduğuna göre yamuğun yüksekliği kaç cm’dir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 249 Cevapları MEB Yayınları

17) Yanda yarıçapı 12 cm olan daire şeklinde bir tabak vardır. Tabağın içinde köşegen uzunlukları 5 cm ve 4 cm olan iki adet eş baklava dilimi vardır. Tabağın boş kısmının alanı nedir? (π= 3 alınız.)
Cevap:

πr²= π . 12² = 144 . 3 = 432
2 . 5 .4/2 = 20
432 – 20 = 412

18) Kenar uzunlukları birer doğal sayı ve alanı 32 br² olan farklı kaç dikdörtgen çizilebilir?
Cevap: 3 tane olabilir.

32 . 1
16 . 2
8 . 4

19) Yandaki şekil, her birinin alanı 36 br² olan 8 eş kareden oluşmaktadır. Şeklin çevresini bulunuz.
Cevap: 6 . 16= 96


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları MEB Yayınları

20) Yanda birimkareli kâğıda çizilmiş boyalı bölgenin alanı kaç br² dir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları MEB Yayınları

21) Şekilde |AB|=|BC|= 8 cm ve |AE|=|DC|= 4 cm’dir. m(A)= m(B)= m(C)= 90° olduğuna göre ABCDE çokgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları MEB Yayınları

22) Her birinin çevre uzunluğu 18 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki 2 eş fayanstan oluşmuş kare şeklindeki bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları MEB Yayınları

23) Yandaki O merkezli çemberde m(KOM)= 100° ise KRM yayının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları MEB Yayınları

24) Yandaki O merkezli çemberde KN ve LM, ölçüleri eşit olan yaylardır. m( KN )= 85° ve m(LOM)= 4x+5° ise x kaç derecedir?
Cevap:

4x -5= 85
x = 22,5

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-17. Cevapları Berkay Yayıncılık

25) Bisikletlerde tekerleğin çapı “inç” biriminden ifade edilir. 26 jant bisiklette jantın çapı 26 inçtir. Can’ın yeni aldığı 26 jantlı bisikletin jantının çevre uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap:

r= 13 inç
r= 13 . 2,54 = 33,02
Ç= 2πr
Ç= 2 . 3 . 33,02
Ç= 198,22 cm

26) 25 m uzunluğundaki bir tel ile yarıçapının uzunluğu 20 cm olan çemberlerden en çok kaç tane oluşturulabilir?
Cevap: B) 20

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 251 Cevapları MEB Yayınları

27. A noktasındaki çember ok yönünde hareket ettirildiğinde
a) 1 tam tur atarsa hangi noktaya veya noktalar arasına gelir?

Cevap: 2πr= 6 . 3 = 18 (DE arası)

b) 2 tur atarsa hangi noktaya veya noktalar arasına gelir?
( r = 3 alınız.)

Cevap: 36 cm
H noktasın gelir.


28) Yandaki şekil, yarıçapı 6 cm ve 2 cm olan yarım çemberlerden oluşmuştur. Verilen şeklin çevresi kaç cm’dir? ( r = 3 alınız.)
Cevap:

Ç1= 2πr = 2 . 3 . 6 = 36
Ç2= 2πr= 2 . 3 . 2 = 12
36 + 12 = 48

29) daki şekilde yarıçapı 2 cm olan tekerlek M noktasından harekete başlayıp 160O lik yay üzerinde döndürülerek K noktasına getiriliyor. Bu tekerlek K noktasına gelene kadar kaç tam tur atar?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 251 Cevapları MEB Yayınları

30) Yandaki şekil, yarıçapı 9 cm olan bir dairedir. Bu dairenin alanını bulunuz. ( r ’yi 3 alınız.)
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 251 Cevapları MEB Yayınları

31) Yanda verilen O merkezli daire diliminin yarıçap uzunluğu 8 cm’dir. m(AOM)= 72° olduğuna göre daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: B) 60

32) Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki ahırın köşesine 4 m’lik iple bağlanan koyunun otlayacağı alanın en fazla kaç m² olabileceğini hesaplayınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 251 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.