Anasayfa Kitap Cevapları
5 Mayıs 2023, 23:47 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-14-15-16 Cevapları Ekoyay Yayıncılık Meşeler


İçindekiler

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. En sevdiğiniz ağaç nedir? Bu ağacı niçin seviyorsunuz?
Cevap: En sevdiği ağaç Çam ağaçlarıdır. Çünkü yılbaşında çok güzel süslenebiliyor.

2. Ağaçlar ve insanlar arasında duygusal bir bağ olabilir mi?
Cevap: Evet bence olabilir. Çünkü ağaçlarda biz insanlar gibi birer canlıdır. Onların bizlere sağlamış olduğu oksijenler sayesinde yaşıyoruz.

3. Bazı insanları tarif ederken hangi ağaç isimlerini kullanırız? Neden?
Cevap: Böyle durumlar için herkesin kullanmakta olduğu çınar ağacı ifadesini kullanırız. Genelde bunu yaşı ilerlemiş insanlar için kullanırız. Çünkü çınar ağaçları yüz yıllarca hayatta kalabilirler.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Etkinlik Metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Bunların anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol etmek için Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. ni kullanınız. Tahminlerinizin nasıl olduğunu işaretleyerek gösteriniz.

Cevap:

Kuş uçmaz kervan geçmez: Hiç bir canlının geçmediği, sakin, sessiz ve ıssız yer.
Düzgün endamlı: Bir çok bakımdan görkemli olanlara denir.

1. Metnin konusu ve ana fikri nedir?

Metinin Konusu : Anadolu da yaşayan Meşe ağaçlarının yaşamları.

Metinin Ana Fikri : Meşe Ağaçlarının nasıl yıllarca bu güne geldikleri.

2. Yazar bu metinde meşeler hakkında ne tür bilgiler vermiştir?
Cevap: Kimler tarafından tehdit altında oldukları ve fiziksel görünümleri ile ilgili bilgiler vermiştir.

3. Yazar, meşelerle ilgili bilgilerini hangi kaynaklardan elde etmiştir?
Cevap: Hikmet Birand, ”Anadolu Manzaraları” adlı kitaptan elde etmiştir.

4. Yazar için meşe ağaçları niçin önemlidir?
Cevap: Bunun sebebi meşe ağaçları ve çevresinin bereketli araziler ile çevrili olmasıdır. Bir diğer sebebi ise endamlı bir görünüşe sahip olmasıdır.

5. Yazarı bu metni yazmaya iten olay ya da durum nedir?
Cevap: Ne zaman kırlarda gezintiye çıksa aklına çocukluk döneminde büyük bir yeri olan çınar ağacının aklına gelmesidir.

6. Yazarın yerinde olsaydınız en sevdiğiniz ağaç kesildiğinde ne yapardınız?
Cevap: Bir çok araziye sevdiğim ağacın fidanlarını dikerdim.

7. Yazarın meşelerle ilgili verdiği bilgilerin hangileri öznel, hangileri nesneldir?

Öznel Bilgiler : Meşe ağacının çok endamlı bir gönümüe sahip olması.
Nesnel Bilgiler : Meşe ağacı ile yapılan eşyalar.

3. Etkinlik: Aşağıdaki yapraklara okuduğunuz metin için iki farklı başlık yazınız.

Cevap:

– MEŞE AĞACI VE ÇOCUKLUK
– BİR ÇINAR GİBİ MEŞE AĞACI


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Ekoyay Yayınları

a. Aşağıdaki karikatürün vermek istediği mesaj nedir? Bunu karikatürün yanına yazınız.

Cevap: Ağaçlara karşı sürekli korumacı bir yaklaşım içinde olmalıyız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21-22-23 Cevapları Ekoyay Yayıncılık TARTIŞARAK… GERÇEĞE DOĞRU Metni Soruları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Çevrenin korunması ve çevre bilinci ile ilgili takip ettiğiniz TV ve radyo haberlerini paylaşınız.

Cevap: Bu konular için genelde belgeseller ve kamu spotlarını izliyorum.

2. İzlediğiniz kamu spotlarının amacı nedir? Açıklayınız.

Cevap: İzlediğim kamu spotlarının bir çoğu zararlı alışkanlıklardan bahseden uyarıcı reklamlardır.

3. Çevrenin korunması niçin önemlidir?

Cevap: Daha ferah ve daha sağlıklı bir ortam ve hayat için çevremizin temiz olması çok önemlidir. Bunun için herkes çevresini temiz tutmalıdır.

4. Çevre bilincine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Cevap: Evet düşünüyorum. Çevremi asla kirletmem ve kirli gördüğüm yerleri her zaman temizlerim.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Ekoyay Yayınları

Olay Örgüsü : Öğretmenin doğada yaşanan sorunlar yüzünden sınıfa üzgün girmesi, öğrencilerin bu sorunu öğrendikten sonra bu konu hakkında tartışmaya başlamaları.

Kişiler : Öğretmen ve Öğrenciler.

Yer : Sınıf :

Zaman : Bugün

Anlatıcı :

Bu etkinliği yaparken zorlandığınızı düşünüyor musunuz? Niçin? Aşağıya yazınız.

Cevap: Hayır hiç zorlanmadım.

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Ana fikir : Konuşarak ve tartışarak her şeyi halledebiliriz.

Konu : sınıfta bulunan öğrencilerin konuları konuşarak halletmesi.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Metinde hangi sorun ele alınmıştır?
Cevap: Öğretmenin sıkıntılı hallerini.

2. Öğrencilerin bu sorunu ele alma yöntemi nedir?
Cevap: Ona soru sorarak ele almışlardır.

3. Sınıftaki öğrencilerden birisi siz olsaydınız metinde ele alınan sorunla ilgili neler söylemek isterdiniz?
Cevap: Öğretmeni o gün yormaz ve üzmezdim.

4. Metinde hangi ülkeler, hangi yönden karşılaştırılmıştır? Sizce bu karşılaştırma doğru mudur?
Cevap: Almanya ve Türkiye, yapı, sanayi ve çevre olarak karşılaştırılmıştır.

5. Metinde öğretmenin son söylediklerine katılıyor musunuz? Niçin?
Cevap: Evet katılıyorum.

6. Metin kahramanı sınıftaki bu tartışmadan nasıl bir sonuç çıkarmıştır? Siz nasıl bir sonuç çıkardınız?
Cevap: Bence öğretmenin son dedikleri çok doğru. Hem gelişip hemde uygar kalmamız lazım. Bunu içinde akıllı gelişmemiz gerekmektedir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları Ekoyay Yayınları

En sevdiğiniz hayvanla ilgili bilgiler toplayınız, görseller hazırlayınız.

Cevap: ( Bunu kendiniz yapınız. )

Ağustos böcekleri hakkında araştırma yapınız.

Cevap: Ağustos böcekleri genelde sıcak topraklarda yaşarlar. Ağustos böcekleri özellikle geceleri öterler. Ağustos böceklerinin ötmeleri karınlarında bulunan zarları titreştirmesiyle oluşur

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27-28-29-30-31 Cevapları Ekoyay Yayıncılık Elveda Ağustos Böceği Metni


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Böcekleri sever misiniz? Niçin?
Cevap: Hayır böcekleri kötü göründükleri için sevmem.

Ağustos böcekleri hakkında yaptığınız araştırmalarda elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız
Cevap:  Ağustos böcekleri genelde sıcak topraklarda yaşarlar. Ağustos böcekleri özellikle geceleri öterler. Ağustos böceklerinin ötmeleri karınlarında bulunan zarları titreştirmesiyle oluşur.

3. Böcekler olmasaydı dünya nasıl olurdu? Anlatınız.
Cevap: Bitkiler polenlerini böcekler aracılığı ile başka yere aktarır. Yani böcekler olmasaydı bitki çeşitliliği çok az olurdu.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Ağustos böceğine mektup yazılmasının nedeni nedir?
Cevap: Ağustos böceğine mektup yazan kişi herkes gibi onu tembel, uyuşuk ve işsiz birisi sanıyordu. Ona karşı kendini mahcup hissettiğinden dolayı bu mektubu yazmıştır.

2. Ağustos böceğinin yaşamı kaç evreye ayrılmıştır? Ağustos böceğinin bu evrelerdeki görüntüsü nasıldır?
Cevap: Önce annesi onu bir ağacın dalına doğurur ve zamanla yumurtayı kırarak çıkar. Daha sonra sivri gagasıyla kökleri deler ve büyür bu süreç 17 sene sürer. Daha sonra kanatları çıkar ve mavi gökyüzüne doğru uçar.

3. Metinde ağustos böceğinin toprak altında kaç yıl yaşadığı söylenmektedir?
Cevap: 17 yıl yaşadığı söylenmektedir.

4. Ağustos böceği yeryüzüne hangi mevsimde, niçin çıkmaktadır?
Cevap: Yaz mevsimi. Havalar sıcak ve güzel olduğu için.

5. Ağustos böceğinin kanatları ne işe yaramaktadır?
Cevap: Eş bulması için ve ses çıkarmaya yaramaktadır.

6. Ağustos böceği hangi amaçla şarkı söylemektedir?
Cevap: Soyunu devam ettirmek ve eş bulmak için.

7. Biz insanlar ağustos böceklerinin çıkardığı sesleri niçin “şarkı” olarak tanımlarız?
Cevap: Çıkardıkları sesler şarkıya benzediği için.

8. Metinde “Siz çok önemliydiniz.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Doğal düzenin devamı için söylenmiştir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Ekoyay Yayınları

Metin hangi amaçla yazılmıştır?
Cevap: Dostunu özleyen birinin onu yemeğe davet etme amacı ile yazılmıştır.

Metin bir hitapla mı başlamıştır?
Cevap: ” Saygıdeğer ” ifadesi ile başlamıştır.

Metinde duygu ve düşüncelerini anlatan kimdir?
Cevap: Mektubu yazan Varvara Dobrovasela ‘dır.,

Metinde kime hitap edilmektedir?
Cevap: Makar Aleksiyeviç’e.

Metnin sonunda iyi dilek, saygı ve sevgi ifadeleri var mıdır?
Cevap: Evet vardır. Allahaısmarladık ifadesi vardır.

Aşağıdakilerden hangisi mektup türündedir? İşaretleyiniz.
Cevap: Solda bulunanlar mektup türünde yazılmıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Ekoyay Yayınları

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

“Cırcır Böceği ile Karınca” metnindeki ağustos böceği ile “Elveda Ağustos Böceği” metnindeki ağustos böceğinin benzer ve farklı yönleri nelerdir?
Cevap: İki böcekte yaz aylarında karıncanın yanına giderek şarkılar söylemektedir.

“Cırcır Böceği ile Karınca” metni ile “Elveda Ağustos Böceği” metninin tema, konu ve olay örgüsü yönünden benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?
Cevap: İki metinde fabl türünde yazılmıştır. İkisinde de yer orman ve zaman belirsizdir. Aynı zamanda iki metinde masal havasında anlatılmıştır.

Bu iki metinden yola çıkarak yazarların ağustos böceklerine bakış açıları arasında ne gibi farklılıklar olduğunu söyMektubumun gelişme bölümünde yazacaklarım: leyiniz? Bunları metinlere atıflar yaparak, metinlerden örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Bir metinde ağustos böceğinin tembelliklerinden bahsedilirken diğer metinde aslında onun tembellik için değiş eş bulmak için şarkı söyleyip oturduğu anlatılmaktadır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Ekoyay Yayınları

Mektubumun konusu ve ana fikri
Cevap: Pamuk isimli kediye duyulan sevgi

Mektubumun giriş bölümünde yazacaklarım:
Cevap: Onu evimize getirişimizdir.

Mektubumun gelişme bölümünde yazacaklarım:
Cevap: Onunla ileride neler yapacağımız.

Mektubumun sonuç bölümünde yazacaklarım:
Cevap: Onu her zaman yanımızda görmek isteyeceğimizi ve çok sevdiğimizi.

Deniz kirliliği ile ilgili gazete ve dergi yazıları getiriniz.
Cevap: ( bunu kendiniz yapınız. )

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 32-33-34 Cevapları Ekoyay Yayınları Deniz Hasreti


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Deniz denince aklınıza neler geliyor?
Cevap: Denin denince aklıma balıklar, gemiler, balık tutan insanlar ve yüzen çocuklar gelmektedir.

2. Denize gitmeyi sever misiniz? Niçin?
Cevap: Denize gitmeyi severim. Ailemle beraber yüzmeyi, denizde oyunlar oynamayı severim.

3. Denizler hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.
Cevap: Denizler okyanuslardan küçük, göllerden büyük olan su birikintileridir. Denizlerde milyonlarca deniz canlısı yaşar.

2. Etkinlik : Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu aşağıya yazınız.

Cevap: Bence bu şiirin ana duygusu , Denize duyulan özlem ve ondan uzak olmanın verdiği üzüntüdür.

3.Etkinlik : Dinlediğiniz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 3.

1. Şair, “Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor / Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum.” dizeleriyle ne anlatmak istiyor?
Cevap: Şair denizi ne kadar özlediğini, ufak bir su damlasında bile onu hayal ettiğini anlatmaktadır.

2. Şair, gemicilerle kendisi arasında nasıl bir bağ kuruyor?
Cevap: Kendisini her zaman bir denizci olarak hayal edermiş ve denizcilerin ruhunu kendi içinde hissediyor.

3. Şair, denizden uzak yaşamanın kendisi için çok zor olacağını hangi dizelerle anlatıyor?
Cevap: Şair şiirde ” Nasıl yaşayacağım ey deniz senden uzak ” dizler ile dile getirmektedir.

4. Şair, denizden esmeyen, denizden geçmeyen rüzgârları niçin sevmemektedir?
Cevap: Rüzgarlar denizden hiç geçmediği için.

5. Şairin denize kavuşma ümidi var mıdır?
Cevap: Şair denize kavuşma ihtimalini son kıtada belirtmiştir. Yani evet bir ümidi vardır.

6. Son dörtlükteki “Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden” ifadesinden şairin nereli olduğu ya da şiiri yazdığı sırada nerede yaşadığı tahmin edilebilir mi?
Cevap: Elma ve Fındık kelimelerinden şairin Ordu veya Amasya’lı olduğunu anlamaktayız.

7. Dinlediğimiz şiir sizde hangi duyguları uyandırdı? Şiiri beğendiniz mi? Açıklayınız.
Cevap: Bu şiir denize karşı olan hislerimi derinleştirdi ve denizi daha çok sevdim.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Ekoyay Yayınları

4. Etkinlik : Aşağıdaki istiridye kabuklarına dinlediğiniz şiir için üç farklı başlık yazınız.
Cevap:

1- DENİZ SEVDASI
2- DENİZ VE AŞK
3- KALBİM DENİZLERDE

5. Etkinlik “Deniz kirliliği konusunda yapılabileceklerin neler olduğu” konusunu sınıf gündemine alınız. Bu konuyu güdümlü konuşma stratejisini uygulayarak konuşunuz. Bunun için öğretmeninizin yardımıyla sınıfta bir beyin fırtınası yapınız. Beyin fırtınası sonucunda ortaya çıkan görüşleri ifade ediniz. Konuşmalarınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: Deniz kirliliği günümüzde tüm dünyanın ortak sorunudur. Denizlere attığımız poşetler, şişeler, kanalizasyon atıkları ve insanların üretip kullandıktan sonra attığı her şey denizde yaşayan canlılar için birer hayati tehdittir. İlerde çocuklarımızın daha temiz bir deniz ve daha yaşanılır bir dünya bırakmak için denizlerimizi ve çevremizi temiz tutmamız şarttır.

6. Etkinlik : Öğretmeninizin yardımıyla küçük gruplara ayrılınız. Aşağıdaki konulardan birini seçerek grup hâlinde, istediğiniz türde (şiir, hikâye, bilgilendirici) bir metni bırakılan boşluklara yazınız (Bilgilendirici metin yazan grup üyelerinin her biri belirledikleri konunun farklı yönlerini ele alıp yazmalıdır. Hikâyelerde söyleyiş birliği olmalıdır. Şiir yazan gruplar şiirin ana duygusuna dikkat etmelidir.).

Cevap: Seçtiğim başlık ” Deniz Kirliliği ” Deniz kirliliği yıllardır dünyamızda küresel bir sorun halinde bulunmaktadır. Atılan poşetler, çöpler, şişeler denizlerde yüz yıllarca varlığını sürdürüyor ve denizlerde bulunan canlıların neslinin tükenmesine sebep oluyor. Her bireyi denizleri kirletmemesi için bilinçlendirmeli ve eğitmeliyiz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Ekoyay Yayınları

7. Etkinlik : Yazdığınız metni grupça düzenleyiniz. Bunun için yazınızda anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin olmamasına dikkat ediniz. Yazınızı, yazım ve noktalama açısından kontrol etmek için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Ekoyay Yayınları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Millî Mücadele yıllarında yararlılık gösteren çocuk kahramanlar hakkında araştırma yapınız
Cevap:
Sait Yalçın

“Mülazımzade Sait daha 18 yaşındayken Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti müteşebbis heyetine katılır ve vatan için hizmete başlar. Bir çok bölgede çatışmalara katılarak yaşının vatan sevgisinin önünde olmadığını gösterir. Antep’ten destek için gelen düşman birliklerinin Maraş’a ulaşmaması için çaba gösterir. Maraş kurtulduktan sonra da 250 kişilik milis kuvvetiyle Antep savunmasına katılır. Savaş kazanıldıktan sonra TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. 1987’de vefat etti.”

Önceki yıllarda sinema ve televizyonlarda gösterilen “120” adlı filmi izleyiniz.
Cevap: ( bunu kendiniz yapınız. )

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 37-38-39-40 Cevapları Ekoyay Yayıncılık Tema Değerlendirme


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Ekoyay Yayınları

A) 1 – 8. soruları 37. sayfadaki broşüre göre cevaplayınız.

1. Sizce bu broşür niçin hazırlanmıştır?
Cevap: Acil durumlarda çalacak olan sirenler hakkında bilgi vermek için.

2. İkaz ve alarmlardan hangisi diğerlerden daha ciddi bir tehlikeyi ifade ediyor? Niçin?
Cevap: Bence Kırmızı alarm en ciddi alarmdır.

3. İkazların ortak noktaları nelerdir?
Cevap: Bütün tehlikeli durumlarda sığınacak bir yere gitmemiz istenmektedir.

4. Sarı ikazda kapalı alanda yapılması gerekenler kısmında yer alan “perdeleri çekin” uyarısının amacı nedir?
Cevap: Yapılacak saldırılarda evin içinde insan olduğunu bilmemeleri için olabilir.

5. Kırmızı alarmın sarı ikazdan farkı nedir?
Cevap: Sarı ikaz bir ihtimalini değerlendirirken kırmızı alarm bir tehlikenin olduğunu haber etmektedir.

6. Radyo, televizyon ve kitle iletişim araçlarının bu ikaz ve alarmlarla ne ilgisi vardır?
Cevap: Bu iletişim araçlarından yapılacak duyuruları bilmemiz gerekmektedir.

7. Siyah alarm çaldığında kapalı alandaysak neden kapıları, pencereleri, havalandırmayı ve klimayı kapatmalıyız?
Cevap: Kimyasal bir saldırı sırasında kimyasal maddelerden en şekilde etkilenmek içindir.

8. Sizce “Tehlike geçti.” uyarısı hangi yolla ve nasıl yapılır?
Cevap: Bence bu radyo ve TV lerden duyurularla yapılabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Ekoyay Yayınları

B) Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 39

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

1. Cümle her zaman ————BÜYÜK HARFLE———— harfle başlar.

2. Sayılardan sonra sıra bildirmek için ————NOKTA———— kullanılır.

3. Birbirini ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına ——VİRGÜL——— konur.

4. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna ————ÜÇ NOKTA–—konur

5. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna ————SORU İŞARETİ——konur.

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi mektup türünde yazılmış bir metnin son cümlesidir?
Cevap: A


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. Aşağıdaki haber başlıklarından hangisi verilen fotoğrafla ilgili değildir?
Cevap: D

3. Yeryüzünde nüfusu en fazla artan ilk elli şehirden kırkı fay hatları üzerinde bulunuyor. (1) Çünkü bu bölgeler hem tarım hem sanayi açısından verimli. (2) İnsanoğlu bu işte; çıkar uğruna tehlikeyi göze alıyor. (3) Bunu öğrenince insanın dudakları uçukluyor. (4) Tedbiri ihmal ediyor. Şehirleşmenin çarpık görüntüsü, çürük zeminlere çok katlı binaların dikilmesi ile bir orman hâlinde genişleyip gidiyor. Yukarıdaki parçada anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir?
Cevap: C

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
Cevap: B

5. Birkaç çocuk beni işaret edip fısıldaştı. Mahmut Hoca, bir yığın plastik dosyayla aceleyle sınıfa girdi. Kimlerin geldiğini görmek için sınıfı şöyle bir süzdü. Beni görünce hafifçe kaşları çatıldı ama sınav kâğıtlarını masasına bırakıp hepimizi selamladı. Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
Cevap: C

I. Otobüs şirketinden arayacaklar diye kendimizi öyle bir hazırlamıştık ki ahizeden
annemin sesi gelince hepimiz hayal kırıklığına uğradık.
II. Bir iki saat sonra telefon çaldı.
III. Hepimiz telefona saldırdık.
IV. Bekledik, bekledik, haber gelmedi.

Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?

Cevap: A

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Tema: Milli Mücadele ve Atatürk Kuşların Çektiği Kağnı


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Millî Mücadele’de yararlılık gösteren çocuklar ile ilgili yaptığınız araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız.

Cevap: Milli Mücadele’de Türk çocukları eğitiminide bir kenarda bırakıp vatan için mücadeleye vatanı korumaya cephelere koşmuşlardır. Daha on beş yaşında olmalarına rağmen korkusuzca canlarını hiçe sayıp savaşmışlardır. Onların kahramanca gösterdikleri bu davranış gelecek nesilede örnek olmuş ve olacaktır.

2. “120” adlı sinema filminin vermek istediği mesaj nedir?

Cevap: 120 adlı sinema filminde daha 15-16 yaşlarında okul çağındaki çocukların korkusuzca askerlere cephane götürmek için yola çıkıyorlar. Soğuk hava şartlarını aldırmadan sadece vatanları için direnerek o yolları aşıyorlar. Bu korkusuz çocukların çoğu ailelerine geri dönemeden vatan aşkı uğruna şehit oluyorlar. Bu filmde vermek istenilen mesaj Türk milleti vatanı uğruna çocuklarının bile canını feda edeceği bir millettir.

3. Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Başlık ve görsellerden hareketle bu metnin konusunu tahmin ediniz.

Cevap: Milli Mücadele zamanında oyun yaşındaki çocukların anneleriyle cephane taşımasını anlatıyor olabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.Etkinlik

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime grupları varsa bunları belirleyip sözlüğünüze kaydediniz. Bunların anlamlarını metindeki bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Sözlük anlamlarını Türkçe sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak sözlüğünüze yazınız.

Cevap:

Bıcılgan: Hayvanların ayaklarında olan yara.

Kağnı: İki tekerlekli öküz ya da manda arabası.

2.Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Büyükler, Tekin’e neden “Bu çocuğun içinde bir kuş var?” demektedirler?

Cevap: Tekin kuşları çok sevip tüm gününü kuşlarla beraber geçirdiği için öyle söylemektedirler.

2. Tekin ve annesi ne taşımaktalar? Niçin?

Cevap: Askerle cephane taşımaktadırlar. Çünkü Milli Mücadele zamanında köydeki bütün erkekler cephelere gittiği için askerlere yardım olarak kadınlar ve çocuklar kalmıştır.

3. Şiirin 4. bendinde geçen “Daha çok mu yüklemişti ne acısından yasından.” dizesinde hangi acıdan söz edilmektedir?

Cevap: O zamanda ki savaştan dolayı milletin düştüğü durumdan vatanındaki o savaştan acısının daha çok arttığını belirtmek istemiştir.

4. “Dayadı yüreğini itti anası/Dayadı yüreğini itti Tekincik.” dizelerinde geçen “dayadı yüreğini” ifadesiyle ne anlatılmaktadır?

Cevap: Zorlanmasına rağmen kağnıyı bütün gücüyle içindeki vatan sevgisiyle ittiğinden bahsediyor.

5. Kağnı, bataktan nasıl kurtulmuştur? Sizce bu gerçekten olmuş mudur?

Cevap: Kağnı’nın kuşların yardımı sayesinde bataktan kurtulduğundan bahsediyor. Aslında burada anlatılmak istenen bir annenin hem vatanı hem evlatları için bütün yüreğindeki güç ve sevgiyle o zor durumdan kurtulduğundan bahsediyor. Oradaki kuşlar mecaz anlamda kullanılmış oluyor.

6. Şiirde hangi yıllar anlatılmaktadır? Bunu nasıl anladınız?

Cevap: Milli Mücadele yani Kurtuluş Savaşından bahsedilmektedir. Çünkü o zamanda kadın çocuk demeden herkes seferber olmuştur. Vatanı kurtarmak uğruna canlarını hiçe sayıp cephelere koşmuşlardır.

7. Millî Mücadele’nin çocuk kahramanları ile Tekin’in benzer özellikleri var mıdır?

Cevap: Evet benzer özellikleri vardır. İki yerde de çocuklar vatan uğruna canlarını feda etmeyi göze almışlardır.

8. Okuduğunuz şiirin ana duygusu nedir?

Cevap: Vatan toprak sevgisi

3.Etkinlik

Okuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz.

Cevap:

İçimdeki Vatan

Kuşların Vatan Sevgisi

Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Kuşların Vatan Sevgisi dememin nedeni orada mecaz da olsa türk milletinin yani türk toprakları içinde yaşayan türk kanından olan herkesin vatanı için canını bile feda edeceğinden bahsetmek istedim.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Ekoyay Yayınları

4.Etkinlik

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Verilen soruları cevaplayınız.

a. “Kuşların Çektiği Kağnı” metni ile “Mustafa Kemal’in Kağnısı” metnini tema, konu, kişiler ve olay örgüsü bakımından karşılaştırarak aşağıya yazınız.

Cevap:

Tema: İki şiirde de milli mücadele zamanında kadınların yardımlarını anlatmıştır.

Konu: İki şiirde de askerlere cephane taşıyan kadınlardan bahsedilmiştir.

Kişiler: Kuşların Çektiği Kağnı da Tekin, anası ve kuşlardan bahsetmiş. Mustafa Kemal’in Kağnısı nda ise Elif ve kocabaş tan bahsetmiştir.

Olay örgüsü: İki şiirde de Kurtuluş Savaşı döneminde cephaneye mermi taşınmasından bahsedilmektedir.

b. İki metin arasında bu kadar benzerliğin olmasının nedeni sizce nedir? Aşağıya yazınız.

Cevap: İki şiirde de Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan o duyguların aynı olmasından bahsetmiştir.

c. Bu iki metinden yola çıkarak Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Millî Mücadele’de kadınlara
ve çocuklara bakış açısı hakkında ne söylenebilir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Şair iki şiirde de türk kadınlarının ve çocuklarının vatanı uğruna yapmayacağı şeyin olmadığını vurgulamak istemiştir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Ekoyay Yayınları

5.Etkinlik

a. Aşağıda yan yana dizilmiş kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi cümle hâline getiriniz.

kedi- fare -yakala-

Cevap: Kedim fareyi yakaladı.

leylek- her- sene- güney -doğru- göç et-

Cevap: Leylekler her sene güneye doğru göç ederler.

ev -çıkmak- için -anne- izin -iste-

Cevap: Evden çıkmak için annemden izin istedim.

çocuk -balon- sen- mi -al-

Cevap: çocuğa balonu sen mi aldın?

kapı- ön- duran- araba -gör- mü

Kapını önünde duran arabayı gördün mü?

Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarını birbirleriyle ilişkili hâle getirip cümle kurmanızı
sağlayan ekler çekim ekleridir. Çekim ekleri hem isimlere hem de fiillere getirilir. İsimlere getirilen ekler isim çekim ekleridir. Kurduğunuz cümlelerdeki ek almış isimleri ekleriyle birlikte örnekteki gibi aşağıya yazınız.

Kedi-m, fare-yi, yakala-dı

Leylek-ler, güney-e

Ev-den, anne-m-den,

Çocuk-a, balon-u,sen-mi

Kapı-nın, ön-ün-de, araba-yı

b. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarındaki renkli yazılmış isim çekim eklerine dikkat ediniz. Soruların cevaplarını karşılarına yazınız.

isim çekim ekleri


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlere belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma gibi anlamlar katmıştır?

Cevap: Mavi renkte yazılmış olanlar.

2. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin kişiye veya bir başka varlığa bağlı ve ait olduğunu göstermektedir?

Cevap: Kırmızı renkte yazılmış olanlar.

3. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin sayısının birden fazla olduğunu belirtmektedir?

Cevap: Mor renkte yazılmış olanlar.

4. Hangi renkte yazılmış ekler, kendisinden önceki isimden ayrı yazılmış ve soru anlamı oluşturmuştur?

Cevap: Turuncu renkte yazılmış olanlar.

5. Hangi renkte yazılmış ekler, bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtmektedir?

Cevap: Yeşil renkte yazılmış olanlar.

Şimdi, “Kuşların Çektiği Kağnı” metnindeki isim çekim eki almış kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunları eklerine ayırarak aşağıya yazınız.

Cevap:

Çocuğun içinde – isim tamlaması

Ağaran yollar- sıfat tamlaması

Erken gelen güz- sıfat tamlaması


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Ekoyay Yayınları

c. Aşağıdaki cümlelerde numaralandırılmış kelimeleri ve arka sayfadaki tabloyu inceleyiniz. Numaralı kelimelerde hangi eklerin kullanıldığına dikkat ediniz. Bu kelimelerin numarasını tabloda ilgili olduğu yere yazınız. Bir kelimenin birden fazla yere yazılabileceğini unutmayınız. Öğretmeninizden yardım alınız.

Cevap: kelime tablosu


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Ekoyay Yayınları

6.Etkinlik

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle “Millî Mücadele yıllarında yaşamak ister miydiniz? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Bu soruya cevap verirken yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını anlamlarına uygun biçimde kullanmaya özen gösteriniz. Beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz.

Cevap: Milli Mücadele zamanında yaşanan zorluklarla ve Atatürk’ün liderliği sayesinde bu topraklar bu vatan kurtulmuş ve bizim rahat bir şekilde yaşamamızı sağlamışlardır. Hem Türk milleti hemde Atatürk canını hiçe sayıp Türk topraklarını düşman ellerine vermemişlerdir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Ekoyay Yayınları

Tekin ve annesi mermileri ulaştırdıktan sonra neler yaşamış olabilirler? Hayal gücünüzü kullanarak “Kuşların Çektiği Kağnı” metnini, metnin türüne bağlı kalarak devam ettiriniz.

Cevap: Kuşlar gagalarıyla tutup kaldırdığı kağnıyı askerlerin yanına indirirler. Askerlere cephaneler kuşlar sayesinde ulaşır. Bir kez daha Türk Millet ve Türk toprakları içinde yaşayanlar kendini kanıtlamış olurlar.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Çanakkale Savaşları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndaki rolü hakkında araştırma yapınız ve notlar tutunuz.

Cevap: 18 Mart 1915 günü Çanakkale boğazında başlayan savaş İngiliz ve Fransız donanmalarının yenilmesiyle 25 Nisan da ikinci aşamasına geçildi. Mustafa Kemal in stratejisi düşmanın ilk çıktığı yere zamanında müdahale edilmesiyle başarılı olmuştur. Verdiği kararlar ve hamlelerle bölgedeki ordunun komutanı Sanders’in hatalarını taktik dengelemiş ve bu hataları hamle ve başarılarıyla zafere dönüştürmüştür.

• Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini bulup defterinize yazınız.

Cevap:

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil Onan

• “www.eba.gov.tr” Genel Ağ adresinden “Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı belgeseli izleyiniz ve belgeselde ilginizi çeken bilgileri not ediniz.
((Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.))

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 51-52-53-54-55-56 Cevapları Ekoyay Yayıncılık Milli Mücadele ve Atatürk Çanakkale


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. “Çanakkale” sözcüğünün zihninizde yaptığı çağrışımları söyleyiniz.

Cevap: Bir çok kahraman yetişti bu ülkede. Çanakkale de kanıtladı çoğu kendini. GenÇ yaşlı demeden hepsi koştu cephelere. Bir vatan Bir bayrak uğruna canlarına feda etmeye. Atalarımızın gelecekleri için vatanı düşman ellerine vermemek için canla başla savaştığı yerdir Çanakkale.

2. “Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı belgeselden aldığınız notları arkadaşlarınızla
paylaşınız. (Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.Etkinlik

a. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metindeki bağlamlarından yola çıkarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi “x” işareti koyarak belirleyiniz.

Cevap: Sayfa 52 Cevapları Ekoyay


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Ekoyay Yayınları

Şiirde geçen “üştüğü” kelimesi halk ağzında kullanılır. Şairin bu kelimeyi kullanmasının
nedeni ne olabilir?

Cevap: Şiir halka hitap eden bir şiirdir. Bu yüzden kullanmış olabilir.

“Çanakkale” şiirinin 1939’da yayımlandığı göz önüne alındığında o yıllardaki yazım ve
noktalama kuralları ile günümüzdekiler arasında farklılıklar olmasının sebebi sizce nedir?

Cevap: Zaman geçtikçe kullanılan kelimeler değişmiştir. Noktalama işaretlerin de gereksiz olarak görüldüğü denilen şapka kaldırılmıştır.

2.Etkinlik

Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini ezberleyiniz. Şiiri, temasına uygun biçimde vurgu ve tonlamalara dikkat ederek arkadaşlarınıza okuyunuz. (Bu kısmı öğrencinin yapması gerekmektedir.)

3.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk milletinin Çanakkale’de birçok milletin ordusuyla savaşmak zorunda kaldığı hangi dizelerde dile getirilmektedir?

Cevap:

Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin birden düştüğü yersin!

2. Düşman ordusunun gücünün bizim ordumuzun gücünden fazla olduğu hangi
dizelerde anlatılmaktadır?

Cevap:

Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,
Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.

3. Çanakkale Savaşları’na çok genç yaştaki insanlarımızın katıldığı hangi dizelerde
ifade edilmektedir?

Cevap:

Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden.

4. Şair, Çanakkale Savaşları’nı niçin bir destana benzetmektedir?

Cevap: Çanakkale savaşında kahramanlık gösteren askerlerimizden bahsedilmiştir. Destanlar da kahramanlıkları anlattığı için destana benzetmiş olabilir.

5. Şaire göre Çanakkale niçin övünmelidir?

Cevap: Vatan aşkı uğruna genç yaşlı demeden düşman karşısında cephelerde savaşan ve vatan uğruna şehit olan atalarımızın anılarıyla dolu olan Çanakkale övünülmesi gereken bir yerdir.

6. Şiirde abartma yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi dizelerde yapılmıştır?

Cevap:

Toprağından fazladır sende yatan adamlar,
Irmağın kanla çağlar, yağmurun kanlı damlar,

7. Şiirin ana duygusu nedir?

Cevap: Vatan aşkı uğruna kazanılan savaşın zafer duygusu.

8. Milletimizin Çanakkale’de yaptığı mücadele ile 15 Temmuz’da yaptığı mücadele
arasında benzerlikler var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet vardır. Belki zaman şartlar farklı ama iki olayda da vatan için canlarını hiçe sayıp düşmanın önüne atılan Türk halkından bahsediliyor.

9. Şiiri siz yazmış olsaydınız bu şiire nasıl bir başlık koyardınız? Niçin?

Cevap: Zafer Senin Çanakkale

Savaşın kazanılmasından dolayı böyle bir başlık da olabilir.

4.Etkinlik

Şairler şiirlerde ahengi sağlamak için dize sonlarındaki ses benzerliklerinden yararlanırlar. Okuduğunuz şiirde de bu ses benzerlikleri vardır. Dize sonlarında yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı ek, kelime ve kelime grupları arasındaki ses benzerliklerine kafiye (uyak) denir. Dize sonlarında kafiyeden sonra gelen, yazılışları, söylenişleri ve görevleri aynı olan ek, kelime ve kelime gruplarına da redif denir. Okuduğunuz şiirde hem kafiye hem de redif vardır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Ekoyay Yayınları

Aşağıda “Çanakkale” şiirinin ilk iki dörtlüğündeki kafiyeler kırmızıya, redifler ise maviye boyanmıştır. Siz de şiirin diğer dörtlüklerindeki kafiye ve redifleri örneklerdeki gibi gösteriniz.

Cevap:

—— devinden
——evinden
—— alevinden
—— düştüğü yersin 

—— adamlar
—— damlar
—— akşamlar
—— döğüştüğü yersin

 

—— halin
—— ihtilâlin
—— Kamâlin
—— görüştüğü yersin

5.Etkinlik

Okuduğunuz şiirle ilgili arkadaşlarınıza sormak üzere bir soru yazınız.

Cevap: Şiiri okuduğunuz da o zamanı hayal ettiniz mi?

6.Etkinlik

Okuduğunuz şiirden alınmış aşağıdaki kelimelerde hangi hâl eklerinin olduğunu ve bu eklerin işlevlerini yazınız.

Cevap:

 • yiğitler: yiğit kelimesi yalın haldedir. -ler eki çokluk
 • düşmana: -a eki yönelme durum
 • sesim: -i eki belirtme durum
 • cenkte:  -te eki bulunma durum
 • toprağından: -dan eki ayrılma durum ekidir

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Ekoyay Yayınları

7.Etkinlik
a. Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan yararlanarak, yaptığınız araştırmalardan ve EBA’dan izlediğiniz belgeselden yola çıkarak “Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda kelime ve kavram havuzundaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz. Konuşmanızı 3 – 4 dakika
ile sınırlandırınız.

Cevap: Geçmişten bugüne Türk Milleti pek çok zor meşakkatli yollardan geçmiştir. Türkiye Cumhuriyetini zor şartlarda yeni çıkılan savaşların verdiği sıkıntılarla kurmayı başaran bir liderimiz oldu. Mustafa Kemal ve bir çok askerimiz cephelerde sırt sırta vererek düşmanlara karşı kahramanca savaştılar. Yaptıkları kahramanlıklar destanlara yazılacak tarzda olan kahramanlıklardı. Osmanlı Devletinin çöküş zamanlarından yeni bir devleti kurmayı başardılar. Bu kadar zor şartlarda doğan bir devletin temellerini atmasına öncü olan Mustafa Kemal ve kahraman şehitlerimizdir.

b. Konuşmanızı tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunun için tablonun
ilgili yerlerine “X” işareti koyunuz. (Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)

c. Daha iyi bir konuşma yapabilir miydiniz? Nasıl? Kısaca açıklayınız.(Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları Ekoyay Yayınları

8.Etkinlik

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Siz de bırakılan boşluğa okulunuzda düzenlemeyi planladığınız “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” için bir el ilanı tasarlayınız. Tasarlayacağınız el ilanı için metin oluştururken özlü sözlerden ve şiirlerden yararlanabilirsiniz.(Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Tekâlifimilliye Emirleri hakkında araştırma yapınız.

Cevap: 7 – 8 Ağustos 1921’de, “Tekâlif-i Milliye” yani günümüz Türkçesiyle “Milli Vergi” adındaki emirleri yayımlaması.

Bu emirler gereğince;

1.) Her ilçede bir Tekâlif-i Milliyei Komisyonu kurulacak,

2.) Her evden bir çift çorap ve bir çift papuç istenecek,

3.) Tüccarın elinde bulunan mallardan yüzde kırkına bedeli savaş sonunda ödenmek üzere el konulacak,

4.) Herkes hububat, hayvan ve yem stoklarının yüzde kırkını, bedeli yine savaştan sonra ödenmek üzere orduya verecek,

5.) Memleketteki demircilerin, dökümcülerin, marangozların, sanayi imalathanelerinin listesi çıkarılarak sahiplerinin ismi belirlenecek ve

6.) Halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephane, 3 gün içinde ordu ambarına teslim edilecekti

• İmece nedir? Büyüklerinize sorunuz.

Cevap: daha çok kırsal topluluklarda, ailelerin kimi üretimle topluluğun kimi hizmetlerinin, köydeki bütün ailelerin karşılıklı yardımlaşması yoluyla yapılması.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60-61-62-63 Cevapları Ekoyay Yayınları 2. Tema: Anadolu İmecesi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. İmece nedir? Nerelerde ve niçin yapılır?

Cevap: Genellikle kırsal yerleşim yerlerinde, Birden fazla toplanıp elbirliğiyle vaşka bir kişişnin tarlasını sürmek, ekinini biçmek, mısırını, fındığını toplamak vb. gibi bir işini görmesi ve böylece herkesin bu türden işlerinin sırayla bitirilmesi.

2. Kurtuluş Savaşı büyük bir imeceye benzetilebilir mi? Niçin?

Cevap: Benzetilebilir. Çünkü halk savaş için elinde avucunda ne varsa gücü yettiği kadar yardım etmeye çalışmışlardır. Birlik olup mücadele etmişlerdir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Ekoyay Yayınları

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanınız. Dönemin başında oluşturduğunuz sözlüğe bu kelime ve kelime gruplarını eklemeyi unutmayınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarıyla aşağıya bir kelime avı bulmacası hazırlayınız. Bulmacanızda kelimeleri sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve çapraz biçimde gizleyiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınızın çözmesini sağlayınız. (Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)

Cevap:

buyruk: Bir şeyin yapılması için yada yapılmaması için zorlanan söz, emir.

imece :Genellikle kırsal yerleşim yerlerinde, Birden fazla toplanıp elbirliğiyle vaşka bir kişişnin tarlasını sürmek, ekinini biçmek, mısırını, fındığını toplamak vb. gibi bir işini görmesi ve böylece herkesin bu türden işlerinin sırayla bitirilmesi.

dipçik: taşınabilir bir ateşli silahın namlu gerisinde, kundak ucunda bulunan, atış sırasında silahın omza dayanmasına, tabancada elle kavranmasına yarayan bölümü.

saraç :koşum ve eyer takımları yapan ya da satan kimse.

2. Etkinlik

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:

Konu: Kurtuluş Savaşı

Ana fikir: Kurtuluş savaşındaki yardımların toplumun bir olması bunların hepsinin imeceye benzetilmesi.

3.Etkinlik

Okuduğunuz metinde farklı yazı karakteriyle yazılan sözler kime aittir? Metinde bu sözler sizce neden farklı yazılmıştır? Bu sözler, başka hangi yöntemler kullanılarak belirgin hâle getirilebilirdi? Aşağıya yazınız.

Cevap: Mustafa Kemal’e ait olan sözlerdir. Alıntı olduğu için tırnak içinde yazılabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Ekoyay Yayınları

4.Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Anadolu halkının verdiği mücadele metinde neye benzetilmiştir? Niçin?

Cevap: İmeceye benzetilmiştir. Çünkü birlik olup mücadeleye karşı gelmişlerdir.

2. Metinde sözü edilen hazırlıklar Millî Mücadele’de hangi savaş için yapılmıştır?

Cevap: Sakarya Meydan Savaşı

3. Milletimiz Millî Mücadele’de ne tür fedakârlıklar yapmıştır? Metinden örnekler
veriniz.

Cevap: Elindeki olan malları neyleri varsa ordu için harcamışlardır.

4. Metne göre Millî Mücadele’de Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü nedir?

Cevap: Türk halkına liderlik yapmıştır.

5. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı neden “halk savaşı” olarak tanımlamıştır?

Cevap: Çünkü bütün Türk halkı savaş için beraber olmuştur.

6. “Ordu, ulusun ordusu idi ve şimdi ulus, bir ordu idi.” cümlesiyle ne anlatılmak
istenmiştir?

Cevap: ulus tan kasıt halktan bahsetmektedir. Ordu halkın ordusu yani onları koruyan fakat milli mücadele de halkta orduya yardım için seferber oldu. O yüzden böyle denmiştir.

7. Metinde anlatılan imecenin sonunda ne olmuştur?

Cevap: Savaş zaferle sonuçlanmıştır.

8. Metinde öznel yargılar var mıdır? Örnek veriniz.

Cevap: evet vardır. ‘Ordu ulusun ordusu idi ve şimdi ulus bir ordu idi’

9. Metinde nesnel yargılar var mıdır? Örnek veriniz.

Cevap: evet vardır. ‘Yıl 1921,yaz ortası temmuzun yirmi beşi.Yunan ordusu, Eskişehir-Kütahya’dan yüklendi ordumuza’

10. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı hangi yönden ele almıştır?

Cevap: Halkın savaş için orduya verdiği destekten bahsetmiştir.

5.Etkinlik

Okuduğunuz metinden hareketle milletimizle ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabiliriz? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.

Cevap:

 • Milletimizin bağımsızlığını korumaya çalışması
 • Devleti uğruna canlarını feda edecek olmaları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Etkinlik

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının aldıkları ekleri ve bu eklerin işlevlerini
bırakılan boşluklara yazınız.

Cevap: kelime grup ekleri

7.Etkinlik

“Millî Mücadele’ye katılan ya da destek veren insanlar hangi duygu ve düşüncelerle bu mücadeleye girmişlerdir?” sorusundan hareketle “Anadolu insanının Millî Mücadele’de yaptıkları” konusunda yaratıcı konuşma tekniğini kullanarak bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşma tekniğinde her konuşmacının bir önceki arkadaşının söylediklerinden hareketle konuya farklı bir bakış açısı getirmesi gerektiğini unutmayınız. Açıklamanızda Tekâfimilliye Emirleri hakkında yaptığınız araştırmadan da yararlanınız.

Cevap: Milli mücadele zamanında destek veren halkın vatanı için canını bile feda ettiğini gördük. Korkusuzca savaşarak bize bu topraklarda rahat bir hayat sürmemizi sağladılar.Onlar ne para ne ev hiç birşey istedemediler sadece Vatanlarını düşman ellerine teslim etmek istemediler.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Ekoyay Yayınları

8.Etkinlik

Aşağıdaki metni kendi ifadelerinizle yeniden kurgulayarak defterinize yazınız. Metni oluştururken yazım kılavuzundan yararlanınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden gözden geçirip düzenleyiniz. Etkinliğin sonundaki soruları cevaplayınız.

Cevap: Sakarya savaşı belki çok duyulmadı ama halkımız orada zorluklar yaşadı. Milli mücadele ruhunu orada da gösterdiler. Onlar orada aç,susuz kaldılar. Hayvanları ölecek duruma geldi. Yine de pes etmeyip aldılar savaşı. Buda onların içindeki vatan sevgisi ve iman gücünden kaynaklıydı.

Yazdığınız metnin güzel bir metin olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?

Cevap: evet düşünüyorum. Belki anlatılan metnin biraz dışına çıkmış olabilirim ama yine halkımızın gücünden ve kendilerinin düştüğü zorluklardan bahsettim

Bu etkinliği daha iyi nasıl yapabilirdiniz? Açıklayınız.

Cevap: Savaşın içeriğinden daha çok bahsedebilirdim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklarla anılan insanlar (Sütçü İmam,
Yörük Ali Efe, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule vb.) hakkında araştırma yapınız.

Cevap:

Sütçü imam: 1871 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur. Fransız-Ermeni’lerin istila ettiği Maraşta düşman askerleri hamamdan çıkan 3 kadın görüyor ve peçelerini çıkarmak istiyor.Bunun üzeirne bir başkası Olay yerine ilk müdahale eden Çakmakçı Sait; “Gâvur oğulları! Dokunmayın bacılarıma!” diyerek askerlere doğru gidiyor ve yaralanıyor. Bunun üzerine sütçü imam denilen kahraman askerlere ateş açıp bir askeri öldürüyor. Böylelikle milli mücadele artık başlamış oluyor.

Mevzi, takviye, cenah, satıh, tahkim, müdafaa, tetkik, heyet, hattıharekât, kâfi, müstahkem, muhakkak, taarruz kelimelerinin anlamlarını öğreniniz. Bunun için büyüklerinizden de yardım alabilirsiniz. Bunları sözlüğünüze kaydediniz.

Cevap:

mevzi: Yer

takviye: Sağlamlaştırma, pekiştirme

cenah :savaş düzenindeki ordunun (sağ ya da sol

satıh: yüzey

tahkim: Hendek, siper gibi savunma tesisleri

müdafaa: savunma

tetkik: inceleme

heyet :kurul

hattıharekat: Davranış, davranma tarzı, hareket tarzı.

kâfi: yetecek ölçüde olan

müstahkem: sağlamlaştırılmış

muhakkak: kesin olan

taaruz: saldırı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 64-65-66-67 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 2. Tema: BABA Metni Etkinliği


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Ekoay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Seyret ettiğinizde sizi en çok ne oldu?

Cevap: Yaşanılan ayrılma dedelerimiz dokuzlarımız soğuk kanlılıkla şehit babalarını, abilerinikardeşlerini anlattılar. Anlattıklarına göre köylerinde analarından kız kardeşlerinden başka kimse kalmamıştır. Herkes bağımsızlığı, vatanını korumak adına cephelere koşmuşlardır.

2. ucuz maddi sizce kime ya da kimlere, neden verilmiştir? Aşağıya yaz.

istiklal Madalyasıdır. Kurtuluş Savaşında seferberlik gösteren kim varsa onlara verilmiştir.

3. Ders hazırlığında anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerle kurunuz.

Cevap:

mevzi: yer

takviye: Sağlamlaştırma, pekiştirme

cenah :savaş düzenindeki ordunun (sağ ya da sol

satıh: yüzey

tahkim: Hendek, siper gibi savunma tesisleri

müdafaa: savunma

inceleme: inceleme

heyet :kurul

hatharekat: davranış, tavır, hareket tarz.

kâfi: yetecek olan

müstahkem: sağlamlaştırılmış

muhakkak: kesin olan

taaruz: saldırı

1.Etkinlik

“Baba” metnini dinlerken anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Bunların anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla birlikte oluşturduğunuz sözlüğe yazınız.

Cevap:

Mevzi: Yer

piyade: Yaya olarak savaşan askerler

aşırmak:bir şeyi, yüksek ya da geçilmesi zor bir yerin üstünden öte yanına geçirmek.

sual: Soru

Alay: askeri eğitim ve öğretim görmemiş, kıtadan yetişmiş subay.

Tabur: dört bölükten oluşan ve bir binbaşının komutası altında bulunan asker birliği

Darbe: yeğin bir biçimde çarpış, vuruş.

Cenah: savaş düzenindeki ordunun (sağ ya da sol) iki yanından her biri.

2.Etkinlik

Metni yeniden dinleyiniz. Bu dinleme sırasında metindeki kişi ve yer adlarını aşağıya yazınız.

Cevap: kişi ve yer reklamları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.Etkinlik

Metni tekrar dinleyiniz. Bu dinlemeden sonra metni ayrıntılara girmeden, kendi cümlelerinizle özetleyiniz. Özetten sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Cevap: Yunan ordusu Tınaz tepeyi ele geçiriyor. Türk ordusu Tınaz tepeyi geri alıyor. Tınaz tepe önemli bir yerdir. Yunan ordusu tekrardan alınca bu sefer Türk Ordusu plan yapar. Cephane olmadığı için süngü hücumu yapmaya karar verirler. Baba oğul ilişkisi kurulan bir askeri birlikte, Yüzbaşı oğulları için canını feda eder. Ama askeri ordusu Tınaz tepeyi almayı başarır.

Metnin özetini çıkarırken zorlandınız mı? Neden?

Cevap: Zorlanmadım. Çünkü metin açık bir şekilde anlatıyordu.

Bu etkinliği daha iyi yapabilir miydiniz? Nasıl?

Cevap: Anlatım güzel olduğu için etkinliği düzgün ve iyi yaptığımı düşünüyorum.

4.Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Metinde anlatılan olaylar nerede geçmektedir?

Cevap: Tınaz tepe de

2. Metinde hangi alaydan söz edilmektedir?

Cevap: 57. Alay dan söz edilmektedir.

3. Metinde hangi savaştan bir kesit anlatılmaktadır?

Cevap: Sakarya Savaşı

4. Metinde anlatılan “Baba”nın özellikleri nelerdir?

Cevap: Askerlerine oğulları gibi davranan cesur bir yüzbaşı

5. Metinde kahramanlık kavramı nasıl ele alınmıştır?

Cevap: Vatanı için Canını feda edenler

6. Metinden hareketle vatanseverlik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Ölmeyi sorun etmeden vatanını kurtarmak için canından vazgeçen Türk Milletinin vatan sevgisi

5.Etkinlik

Dinlediğiniz bu metni gruplara ayrılarak canlandırınız. Canlandırmalarda ses tonunu, duyguları verecek, canlandırdığınız kişilerin özelliklerini yansıtacak şekilde ayarlayınız. (Bu etkinliği öğrencilerin sınıfta yapması gerekmektedir.)

6.Etkinlik

Dinlediğiniz metin için farklı bir başlık öneriniz var mı? Bu başlığı aşağıya yazınız.

Cevap: Baba ve Oğulları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Ekoyay Yayınları

7. Etkinlik

Kendinizi hakkında araştırma yaptığınız Millî Mücadele kahramanlarından birinin yerine koyunuz. Bu kahramanın hayat hikâyesini, Millî Mücadele’de yaptığı yararlılıkları ve kahramanlıkları onun ağzından anlatınız. Bunun için konuşmanızı bölümlere ayırınız. Bu bölümlerde bahsedeceğiniz önemli bilgilerin anahtar kelimelerini liste hâlinde bir kâğıda yazınız. Listedeki kelimeleri hafızanızda tutarak ve hayal gücünüzü kullanarak konuşmanızı yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkiyi kullanmaya dikkat ediniz. Sesinizi, kendinizi yerine koyduğunuz kahramana göre (yaşlı, genç, kadın, erkek vb.) ayarlayınız.

Cevap: Benim adım Halide Edip. 1884 yılında İstanbul da doğdum. Milli mücadele zamanında yani 1919 yılında İstanbul halkını işgale karşı harekete geçirmek için konuşmalar yapıp zihinlerinde yer edindim. Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal’in yanında görev yaptım. Sivil olmama rağmen savaş kahramanı sayılıp rütbe aldım. Savaş yıllaırnda gazetecilik te yapmış bulundum

8. Etkinlik

”Kahramanı olmayan bir milletin geleceği de olamaz.”

Marya Monnes
(Marya Mones)

Yukarıdaki sözden hareketle Millî Mücadele ve kahramanlıkla ilgili bilgilendirici bir metin
oluşturunuz. Metninizi aşağıdaki yazı taslağını oluşturduktan sonra dijital ortamda yazınız.
Yazınızın ilk paragrafında amacınızı ifade ediniz. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.
Metninizde günümüzden örneklere de yer veriniz.

Yazınızda deyimler, atasözleri ve özdeyişler kullanınız. Metni oluştururken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: 6. Sınıf English Sayfa 64-65-66-67 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları Ekoyay Yayınları

Cevap: Sayfa 67 Cevapları Ekoyay

Yazdığınız metni düzenleyiniz. Yazınızı düzenlerken öncelikle yazınızda anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa düzeltiniz. Sonra yazınızı yazım ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından kontrol ediniz. Bunları yaptıktan sonra yazınızı sosyal medyada paylaşınız. Yazınızın çıktısını alıp sınıf ya da okul panosuna asınız. (Bu soruyu öğrencinin kendisi cevaplaması gerekmektedir.)

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Büyüklerinizden özellikle dede ve ninelerinizden çocuklukları hakkında bilgiler
edininiz. Büyüklerinize çocukluklarında eğlenmek için neler yaptıklarını, uçurtma

uçurtma uçurmadıklarını sorunuz. Verdikleri cevapları vermeyin.

Cevap: Dede dokuzlarımızın yaşadığı zaman Milli mücadelenin gittiği zamandır. O çocuklar çocuklar üzerinde baskı ve onun bir şey korkusuyla büyümek isterler. Babaları cephelerdele anneleriyle birlikte yol gözlemlerinde bir çocukluk geçirmişlerdir. Tabi yerini yerini oynamışlardır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70-71-72 Cevapları Ekoyay Yayıncılık TEMA DEĞERLENDİRME Metni


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Ekoyay Yayınları

A) 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. soruları şiire göre cevaplayınız.

1. Şiirde hangi kılıç, neyi temsil etmektedir?
Cevap: Şiirde geçen kılıçlar askerleri temsil etmektedir.

2. Birinci kılıçla dövüşen yiğit ne için savaşmaktadır?
Cevap: Birinci kılıçla dövüşen yiğit Yurdu ve vatanı için savaşmaktadır.

3. Bu şiir hangi savaş için söylenmiş olabilir?
Cevap: Bu şiir Kurtuluş savaşı için söylenmiş olabilir bence.

4. Şiirin ana duygusu nedir?
Cevap: Bence bu şiirin ana duygusu Türk askerinin cephedeki zaferi ve başarılarıdır.

5. Şiirde kafiye ve redif var mıdır? Gösteriniz.
Cevap: Şiirde geçen redif ve kafiye ;

…Karşıya
…Çarşıya

6. Şiirde geçen “döğüşen” kelimesinin yazımı günümüzde nasıldır?
Cevap: Günümüzde dövüşmek, savaşmak ve çarpışmak anlamında kullanılır.

B) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Noktalama işaretlerinin doğru kullanıldığı cümlelerin başına “D”, yanlış kullanıldığı cümlelerin başına ise “Y” yazınız

1. (.Y.) Sütünü içer içmez, uykuya daldı.
2. (.D.) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır
3. (.Y.) Beni gördüğüne çok sevinmedin anlaşılan…

4. (.D.) On beş yıl önce – çok iyi hatırlıyorum – görmüştüm onu.
5. (.D.) Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 71-72 Cevapları Ekoyay Yayınları

C)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

1. Eklendiği isme soru anlamı katan ek ————SORGU——— ekidir.

2. Bir ismin bir yerden ayrılma anlamını ——AYRILMA—— hâl eki ifade eder.

3. İsmin karşıladığı nesnenin sayısının birden çok olduunu belirten ek ——ÇOĞUL——— ekidir.

4. “Kitap almaya gitti.” cümlesindeki altı çizili kelime —YALIN—— hâldedir.

5. İsimlerin ———” -a ve -e “—————— eki almış şekillerine yönelme hâli denir.

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

Aşağıda verilen çoktan seçmeli testin cevap anahtarı ;

1- D
2- A
3- D
4- A

5- B
6- C
7- A

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82 Cevapları Ekoyay Yayınları 2. Tema: UÇURTMA


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. “Uçurtma uçurmak” denince aklınıza neler geliyor?

Cevap: Park ta oynayan çocuklar, İlkbahar mevsimi aklıma geliyor

2. Uçurtma uçururken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Cevap: Sanki o uçurtma gibi özgürce göklerde dolaşan rahatlamış bir şekilde huzur dolu hissediyorum.

3. Sizce uçurtmanın bir çocuk için önemi nedir?

Cevap: Uçurtma çocukların özgürlüğünü temsil etmektedir bana göre. Çocuk ne kadar özgürse uçurtmada o kadar çok havada kalır.

4. Aşağıdaki metnin görsellerine ve başlığına göz atınız. Sizce bu metnin konusu nedir? Tahmin ediniz.

Cevap: Uçurtmanın çocuklardaki yeri.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.Etkinlik

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını öğrenmek için Türkçe sözlükten yararlanınız.

Cevap:

Çıta: türlü işlerde kullanılmak üzere düzgün biçilmiş, ensiz ve uzun tahta.

2.Etkinlik

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız.

Cevap:

konu: Uçurtma

Ana duygu: uçurtma ve çocuk arasındaki bağ mutluluk

3.Etkinlik

Aşağıya okuduğunuz metnin içeriğine uygun iki başlık yazınız.

Cevap:

Uçurtmanın Özgürlüğü

Çocuk ve Uçurtma

4.Etkinlik

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde “arkadaşım” diye kime seslenilmektedir?

Cevap: Uçurtmayı uçuran çocuğa

2. Metinde “sıkıca tut” ifadesinin tekrar edilmesinin sebebi nedir?

Cevap: Bırakmaması gerektiğini göstermek için

3. “Ben senin ulaşmak istediğin gökyüzüyüm” sözleriyle anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Çocukların özgür olmasını anlatıyor.

4. Metinde hangi nesne, nelere benzetilmiştir?

Cevap: Uçurtma çıtaya,gökyüzüne, tohumlara benzetilmiştir.

5. Metnin sizde uyandırdığı duygular nelerdir?

Cevap: Özgürlük


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Ekoyay Yayınları

5.Etkinlik

Aşağıdaki haber metinlerini okuyup verilen soruları cevaplayınız.

Dünyanın ve ülkemizin birçok yerinde uçurtma festivallerinin düzenlenmesinin nedeni ne olabilir?

Cevap: Uçurtma uçurmak insanların bir arada olarak eğlenerek yapacağı bir aktivite olmasıdır.

Haber metinlerindeki ifadelerden yola çıkarak uçurtma uçurma ile ilgili neler söylenebilir?

Cevap: uçurtma uçurmak insanları mutlu eden, huzur veren ve özgür hissetmesini sağlayan bir eylemdir.

Okuduğunuz haber metinlerinde seçilen görsellerle haber metinlerinin içeriği arasında uyum var mıdır?

Cevap: Evet vardır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Ekoyay Yayınları

6.Etkinlik

a. Aşağıdaki cümleleri koyu yazılmış ifadelere dikkat ederek okuyunuz.

Hava hiç de soğuk değildi ama ben zangır zangır titremeye başlamıştım.
Her söylediğin doğru olmalı fakat her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir.
Teknoloji hayatımıza sayısız faydalar sağlamıştır. Bununla birlikte, teknoloji kullanımı üzerindeki kontrolümüzü kaybetmememiz gerekmektedir.

Birçok oyunda zaten koşmak, zıplamak gibi hareketler vardır. Bu nedenle çokça oynayan çocuk, çok da sağlıklı olur. Ancak günümüzde çocuklar dışarıda oynamak yerine mavi ışık (tablet, telefon ve bilgisayar ekranı) karşısında donup kalıyorlar.
Çok istedim, çabaladım lakin aradığımı bulamadım.

Ne kadar da bitkindi buna rağmen bizi uğurlamaya kapıya kadar geldi.

Koyu yazılmış ifadeleri çıkarırsak cümle ya da paragrafların anlamında nasıl bir değişiklik olur? Bu ifadeler cümlelerin ve paragrafın oluşumunda anlama nasıl bir katkı sağlamıştır?

Cevap: Olmaz fakat cümledeki duyguları ve ifadeleri netleştirmek için kullanmak gerekir.

b. Siz de noktalı yerlere, verilen geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak cümleler ya da paragraflar yazınız.

Cevap:

  • Hava soğuktu ama ben üşümüyordum.
  • Uyarısı doğruydu fakat uyardığı ortam yanlıştı.
 • O iyi biridir ancak çok da konuştuğu zamanlar vardır
 • sınava çok çalıştım lakin istediğim sonucu alamadım
 • Kitap ve bunun ile birlikte defter aldım.
 • Yaptığı pek çok hata vardı buna rağmen hala konuşuyordu

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları Ekoyay Yayınları

c. Okuduğunuz metinde bu geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi kullanılmıştır?

Cevap: Ama,iyi

7.Etkinlik

Kendinizi büyüklerinizin yerine koyarak çocukluğunuzda eğlenmek için neler yaptığınızı, uçurtmayı nasıl uçurduğunuzu, uçurtma savaşı yapıp yapmadığınızı vb. anlatınız. Konuşmanın içeriği için büyüklerinizle yaptığınız görüşmelerde tuttuğunuz notlardan yararlanınız.
Konuşmanızda beden dilinizi etkili kullanmaya, dedeniz ya da nineniz gibi konuşmaya dikkat ediniz. Konuşmanız sırasında “ama, fakat, ancak, lakin, buna rağmen ve bununla birlikte” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: Biz küçükken sizin gibi bilgisayar oyunları pek bilmezdik. Sokağa çıkar sabahtan akşama kadar oyun oynardık.Kovalamaca oynardık köydeki çocuklarla bazen düşer kavga ederdik ama hemen barışırdık. Çünkü bilirdik ki bizi mutlu eden beraber oyun oynayıp arkadaş olmamızdı. Akşam ezanı okun okunmaz evlerimize geçerdik ancak diğer gün tekrardan oyun için heyecanlanmaya başlardık. Çünkü biz masum çocuklardık.

8.Etkinlik

a. Aşağıda altıgen uçurtmanın yapım aşamalarının görselleri verilmiştir.
Bu aşamalar için görsellerin yanına açıklamalar yazınız.

6. Sınıf Türkçe Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Ekoyay Yayınları

b. Uçurtma nasıl uçurulur? Günlük hayatınızdaki tecrübelerden ve okuduğunuz metindeki bilgilerden yararlanarak maddeler hâlinde yazınız.

Cevap:

 • Uçurtma uçurmak için iki kişi olması gerekir
 • Biri uçurtmanı tutar biri de ipi tutar
 • Uçurtamayı tutan kişi sabit kalır ipi tutan kişi biraz koşar ve havalanmasını sağlar.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Ekoyay Yayınları

9.Etkinlik

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Uçurtmayla ilgili bir şiir de siz yazınız. Şiiriniz için bir resim yapınız.
Okuduğunuz şiirde şair, noktalama işaretlerini çok az kullanmıştır. Bu, şairin kendine has söyleyiş özelliğidir. Siz yazdığınız şiirde yazım kurallarına uymaya ve noktalama işaretlerini doğru kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

 Sorumlu

İp der ki ipin ucuna:
İpin ucunu sakın kaçırma..
Uçurtmadan sorumluyuz.

Uçurtma der ki kuyruğuna
Havaya kuyruk sallama
Çocuklardan sorumluyuz.
Özdemir Asaf

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, tombik, kaleli yakan top, istop, birdirbir, ip atlama, çelik çomak, körebe, saklambaç, beştaş vb. geleneksel çocuk oyunları hakkında bilgi edininiz.

Cevap:

Yağ Satarım bal satarım : Açık alanda oynanır, bahçe tercih edilir.Mendili diğer oyuncunun yanına bırakmak ve onu ebe yapmak.

Mendil kapmaca:Ortada mendili tutacak biri seçilir. Sonra çocuklar aldım verdim ben seni yendim oyunuyla iki gruba ayrılırlar. Çizgilerden çıkış yapan çocuklar arasında mendili yakalayan yakalayamayanı mendille ebelemeye çalışır.Oyun eşit sayıda iki grup ile oynanır.

Tombik: 9 tane kiremit üst üste dizilir ve en üstüne küçük bir tas konur. Sonra topla vurursun . Bir takim ortadakileri vurmaya çalışır. Öteki takımda vurulmadan taşları üst üste dizmeye çalışır. Eğer vurulmadan yaparlarsa tekrar ortaya geçerler

Kaleli yakan top:iki takım oluşturularak oynanır. Takımlar belirlenir ve takımdaki oyuncu sayısının bir sınırı yoktur, kaç kişi varsa iki takıma eşit şekilde ayrılır. Topu seçen takım karşı tarafın oyuncusunu vurmaya çalışır. Top yere sektiğinde de top tutulabilir . Top sektikten sonra tutulabilirse ekstra can kazanılmış olur.

Birdirbir: Oyunun başında bir ebe seçilir. Ebe öne eğilerek ellerini dizlerine dayar. Diğerleri bir kaç metre arayla sıra oluştururlar. Oyuncular sırayla koşarak eğilmiş duran ebenin üzerinden ellerini sırtına bastırıp bacaklarını açarak atlarlar. Atlarken de sırayla tekerlemenin dizelerini söylerler.

İp atlama:2 kişi ip uçlarından tutar.Oyuncular sallanan ipe dokunmadan oyunu tamamlamaya çalışırlar.

Çelik çomak: İlk önce iki adat uzun ve kısa sopa temin edilir.Gruplar belirlenir.Daha sonra sayışma, yazı tura, uzun çöp kısa çöp gibi sayışmalar yapılarak hangi grubun oyuna ilk başlayacağı belirlenir. (Oyuna ilk başlamak önemlidir. Sopayla değneği uzatmak dururken kimse sopanın peşinde koşmak istemez .Yere küçük bir çukur kazılır.Çelik çukurun üzerine konur. (Çelik küçük olan parça).Atış yapacak olan oyuncu çomağı (Uzun sopa) çukura daldırıp çeliğin altından vurarak havaya kaldırır ve havadaki çeliğe çomakla hızla vurup olabildiğince ileri gönderir.Rakip takımın oyuncusu 20 metre kadar ileride vurulan çeliği yakalamaya ya da elindeki çomakla vurmaya çalışır

Körebe :Bir kişiş ebe olur ve gözü bağlanır. Gözü kapalı olarak başka oyunculara dokunarak onları yakalamaya çalışır

Saklambaç :Bir kişi ebe seçilir ve gözlerini kapatır belli bir sayıya kasar sayar. O sırada diğer oyuncular saklanır. Ebe gözünü açar ve onları bulmaya çalışır.

Beştaş :en az iki kişi ve beş küçük taşla oynanan bir çocuk oyunu. Oyuncu, taşları yere attıktan sonra bir tanesini havaya fırlatıp o düşmeden yerdeki taşlardan birini ya da birkaçını toplamak ve tekrar taşı tutmak zorundadır. Havaya atılan taş yere düşerse, oyun sırası öteki oyuncuya geçer.

www.rtukcocuk.gov.tr/oyunlar.php Genel Ağ adresinden yararlanarak geleneksel çocuk oyunları videoları izleyiniz. (burayı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83-84-85-86-87-88-90 Cevapları 3. Tema: Çocuk Dünyası Oyun


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Ekoyay Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Oyun” kavramı size neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz.

Cevap: Oyun kavramı çocukları veya bir bireyi o an mutlu eden ve enerjisini harcamasını sağlayan fiziksel bir aktivite.

2. Oyun oynarken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Cevap: Mutlu ve enerjik hissediyorum.

3. Oyun oynanmayan bir dünya nasıl olurdu?

Cevap: İnsanlarla iletişimden uzak enerjik olmayan mutlu olmayan bir hayat olurdu.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını, bunların anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız.

Cevap:

İki büklüm:eğilmiş, bükülmüş durumda, iki kat.

Yıkılmak:yıkmak eylemi yapılmak ya da yıkmak eylemine konu olmak.

Böbürlenmek:övünerek kabarmak, kurumlanmak.

Tırmanmak:el ve ayaklarıyla tutunarak ve gerektikçe tırnaklarını da kullanarak dik bir yere çıkmak.

2.ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinden alınmış cümlelerdeki deyimlerin anlamlarını“?“ işareti koyarak belirleyiniz.

Cevap:

Allah’ın günü ev, okul, okul, ev.
Allah’ın günü : ( ) Allah’a ait olan özel gün.
(? ) Hemen hemen her gün.
Bakardım “birdirbir” deyip, koşa koşa gelerek orta yerde iki büklüm duran bir çocuğun sırtına…
iki büklüm durmak : ( ) İki sayısının şeklini almak.
(? ) Öne doğru eğilerek durmak.

Ayy, ev başımıza yıkılacak!
başına yıkmak : (? ) Harap etmek.
( ) Zor durumda bırakmak.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Ekoyay Yayınları

… böbürlene böbürlene bulutlara karışan dört köşeli, beşli, altılı uçurtmalara ne diyeceksiniz? Bunlar hem göz hem akıl alır. Akıl koymaya başta.

gözünü almak : (? ) Şiddetli ışık sebebiyle gözü iyi göremez duruma getirmek.
( ) Aşırı biçimde etkilenmek.

aklını başından almak : (? ) Düşünemeyecek duruma getirmek, çok şaşırtmak.
( ) Başkalarının dediklerine göre davranmak.

başta akıl koymamak : ( ) Doğru yoldan ayrılmak.
(? ) Düşünceleri karmakarışık yapmak, kararsızlığa yol açmak.

… bahçede bir koşup zıpladım mı annem hemen pencereyi vurur, çığlığı basar:
“Bırak elinden onu! Terleyip hasta olacaksın. Sofulardaki evde yaptıklarını biliyorsun
ya!”

çığlığı basmak : (? ) Çok kuvvetli şekilde bağırmak.
( ) Mümkün olduğunca sesinin az çıkmasını sağlamak.

Eski kadınlar çocukları zorla baş kaldırmaya zorladı.

baş kaldırmak : (? ) Uysal olmaya zorlamak.
( ) Buyruğa, haksızlığa karşı gelmek.

“Canım sıkılıyor.” dedin mi ilk söz: “Gel yanıma otur.”

canı sıkılmak : ( ? ) Yapacak bir işi olmamaktan tedirginlik duymak.
( ) Başkasına sinirlenmek.

Bir gün o dışarıdaki eğlencelerin yasaklanması, insanı kahkahalarla eğlendiren o
oyunların özlemiyle kendimden geçerek:
“Öf, patlayacağım!” diye bağırmıştım.

kendinden geçmek : (? ) Bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek.
( ) Uykuya dalmak, uyuyakalmak.

b. Anlamlarını belirlediğiniz deyimlerin metne nasıl bir katkısı olmuştur? Yazar bu deyimleri kullanmasaydı metnin anlatımı nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.

Cevap: Cümleleri zenginleştirmiş ve değişik yollarla anlayabilmemizi sağlamıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Konu:Çocukların özgürlüğü

Ana fikir: Çocukların özgür bir şekilde yaşamaları gerektiği.

4.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metindeki kahramanın çocukluğu nasıl geçmiştir?

Cevap: Her gün okula gidip oyuna vakitleri olmadan geçmiştir.

2. Metindeki kahramanın özellikleri nelerdir? Metnin kahramanına benzeyen özellikleriniz var mıdır?

Cevap: Metindeki kahramanlar oyun oynayamadıkları için üzgündür.

3. Metinde hangi geleneksel çocuk oyunlarından söz edilmiştir? Günümüzde bu oyunlardan hangileri oynanmaktadır?

Cevap: Birdirbir”, “pişti”, “uzun eşek”, “tek mi çift mi”, “iplikten su yolu almaca”, “ten ten” , “el el üstünde kimin eli var”, “vay benim köse sakalım”, “eveleme develeme”, “deve kuşu kovalamaca”, “parmak ayırmaca”, “yokuş aşağı”, “seke seke ben geldim”, “çıngırağım hoş geldin”, “fış fış kayıkcı”, “duvarda top”, “cevizle vurup almaca”, “beştaş”.

Günümüzde bu oyunlardan “birdirbir”, “uzun eşek”, “fış fış kayıkcı” ve “beştaş” oyunları oynanmaktadır.

4. Metindeki kahramanın ve büyüklerin “oyun” kavramına bakış açıları nasıldır Karşılaştırınız.

Cevap: Metindeki kahraman oyun kavramına olumlu mutlu eden ve olması gereken bir eylem olduğunu desteklerken büyükler ise tam tersini düşünmektedirler.

5. Sizce “oyun” yazar için ne ifade etmektedir?

Cevap: Oyun çocukluğun eğlence kaynağıdır.

6. Metinde anlatılan yıllardaki çocuk oyunlarıyla bugünkü çocuk oyunları arasında ne gibi farklılıklar vardır? Bu farklılığın sebepleri nelerdir?

Cevap: Eski yıllardaki çocuklar dışarıda bulduğu eşyalarla ve birlikte bir oyun oynarken günümüzdeki çocuklar teknolojinin gelişmesiyle kendilerini bilgisayar oyunlarına telefonlara vermektedirler.

5.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Bunları arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap:

 • Yazar neden okulun eğlenceli olduğunu düşünüyor?
 • Büyükler neden çocukların oyun oynamasını istemiyor?
 • Çocuklar oyun oynadıkları zaman kendilerini nasıl hissediyor?

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları Ekoyay Yayınları

6.ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinde yazar, yıllar önce başından geçen, onun düşünce dünyasında iz bırakan, tanık olduğu, unutamadığı olay ve kişileri metin aracılığıyla bizimle paylaşmıştır. Kişisel hayatı konu alan, kişinin yaşamından izler taşıyan bu tür metinlere anı denir. Anılar, samimi bir anlatımla ve öznel bakış açısıyla kaleme alınmış metinlerdir.
Şimdi aşağıdaki metinlerden hangisinin bir anıdan alındığını işaretleyerek gösteriniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Sayfa 83-84-85-86-87-88-90 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları Ekoyay Yayınları

b. İşaretlediğiniz metnin bir anıdan alındığını nasıl anladınız? Yazınız.

Cevap: Yazar tanık olduğu olayı anlatmıştır.

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde çoğul ekinin, eklendiği kelimelere temel anlamının(çokluk) dışında hangi anlamları kattığını eşleştirme yaparak gösteriniz.

Cevap: Sayfa 89 Cevapları Ekoyay

8.ETKİNLİK

Videolarını izlediğiniz oyunlardan en çok ilginizi çekeni anlatınız. Oyunu anlatırken oyunla ilgili kavramları ve yeni öğrendiğiniz kelimeleri anlamına uygun kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

Oyun eşit sayıda iki grup ile oynanır.

Mendil kapmaca oyunu en az 4 kişi ile oynanabiliyor ise oyuncular ne kadar çok olursa o kadar zevkli olur, ama oyuncu sayılarının birbirine eşit olması gerekir.

Bir kişide hiç mendili tutmak için görevlendirilir ve bu kişi hiçbir gruba dahil değildir. Tek görevi mendili tutmaktır.

Ve gruplar mendilden yaklaşık olarak 20-30 metre geride geçer ve sıra halinde beklerler.

Mendil tutan kişinin komutu ile birlikte grubun ilk sırasında olan oyuncular hızlıca koşarak mendili almaya çalışırlar.

Mendili ilk alan mendili alır almaz diğer oyuncuya yakalanmadan kendi grubuna vardığı an kazanmış olur.

9.ETKİNLİK

Hakkında bilgi topladığınız geleneksel çocuk oyununu aşağıdaki başlıklara göre kendi cümlelerinizle tanıtınız. Oyununuzu tanıtırken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.

Cevap: geleneksel çocuk oyunu


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Ekoyay Yayınları

Oyun kuralları

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Bilgisayar oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin neler olduğuyla
ilgili gazete ve Genel Ağ haberleri, dergi yazıları bulunuz. Bunun için
“www.eba.gov.tr” ve “www.ailetoplum.aile.gov.tr” Genel Ağ adreslerinden yararlanabilirsiniz.

Cevap: Çocuk ve gençlerin aşırı internet kullanımı psikolojik, fizyolojik ve sosyal ilişkiler açısından olumsuz etki yaratabilmektedir. Özellikle kişilikleri üzerinde de olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilmekte olup, küçük yaşlarda “şiddet” içerikli oyunlar oynayan çocuklarda şiddete eğilim daha fazla görülebilmektedir.

Zararları;

  • Agresif davranışı artırır
  • sosyal izalasyon
  • Yanlış değerler öğretir
 • Zayıf akademik performans
 • Sağlık üzerindeki olumsuz etkiler

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 3. Tema: Çocuk Dünyası Kanatlanın Çocuklar


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Hangi bilgisayar oyunlarını oynuyorsunuz? Bu oyunların hangi ülkede yapıldığını, karakterlerini, amacını, bölümlerini vb. ni anlatınız.

Cevap: Pubg oyununu oynuyorum. Oyunun tasarımcısı Brendan Greene aslen İrlandalı fakat bu video oyununun geliştiricisi olarak bilinen Bluehole Studio Güney Koreli bir şirket.

2. Bilgisayar oyunlarını oynarken ve oynadıktan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Cevap: Oynadığım oyun benim sadece o andan zevk almamı sağlıyor. ve oyunda yükselmeye çalışmak için iyi bir çaba gösteriyorum.

3. Sizce bilgisayar oyunları çocuklar için yararlı mıdır, zararlı mıdır?

Sonraki Ödev:  Geçmişte İnsanların Beslenme Alışkanlıkları Nasıldı?

Cevap: Bence oyuna göre değişir. Silahlı oyunlar benim oynadığım gibi kötülüğe teşvik eder. kontrollü kullanmamız gerekir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunları kendi sözlüğünüze kaydediniz. Bu kelimelerin önce anlamlarını tahmin ediniz, sonra anlamlarını Türkçe sözlükten bularak sözlüğünüze yazınız. Bu kelimelerle cümleler kurunuz. Kurduğunuz cümleleri arkadaşlarınıza söyleyiniz.

Cevap:

Sofra :masa, sini, yaygı gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu.

Cümlem: Akşam ailecek sofrayı kurduk

matlaşmak: parlaklığını yitirmek

Cevap: Aldığım mat ojenin rengi çok güzeldi.

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız.

• Bence “Kanatlanın Çocuklar” şiirinin ana duygusu:

Cevap: Çocukların yok olan hayallerinin geri gelmesi.

• Ben olsaydım bu şiire şöyle bir başlık koyardım:

Cevap: ÇOCUKLARIN HAYALLERİ


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.ETKİNLİK

Metinli ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Eskiye bir özlem olduğu, şiirin hangi bölümlerinden anlaşılmaktadır?

Cevap: Birinci ve ikinci kıtalarından anlaşılmaktadır.

2. “Kuş zamanlı saatler” ifadesiyle şair ne anlatmak istemiştir?

Cevap: Şair burada çocukların oyun oynarken zamanının kuşlar gibi geçip gittiği

3. Çocuk oyunlarının değiştiği hangi ifadelerle anlatılmaktadır?

Cevap: zamanın uçup gittiğini söyleyerek anlatmak istemiştir.

4. Şiirde hangi kavramlar karşılaştırılıyor?

Cevap: Eski çocuk oyunları ve şimdiki zamandaki bilgisayar oyunları

5. Şair “oyun” kavramını nasıl ele almıştır?

Cevap: Çocukların hayal dünyalarından bahsederek ele almıştır.

6. Şair, çocuklarla ilgili umutlarını ve isteklerini şiirin hangi bölümlerinde ve nasıl ifade ediyor?

Cevap: Kanatlanın rüyalar,
Delin bulutları bin bir yerinden…
Yeniden başlasın yağmuru
Masal çiçeklerinin.

Yeniden yeşersin
Dudaklarda tebessüm.
Kanatlanın çocuklar!

7. Şiirde benzetme yapılmış mıdır? Örnekler veriniz.

Cevap: yapılmıştır. Bilgisayar köşeli dünyalara benzetilmiştir.

8. “Kanatlanın çocuklar!” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Hayallerini özgürce kurabilmelerini istiyor.

4.ETKİNLİK

Günlük hayatınızda sıkça karşılaştığınız alt alan adı uzantılarıyla ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

alt alan adı

a. Tabloda görüldüğü gibi üniversitelerde edu, devlet kurum ve kuruluşlarında ise genellikle gov uzantılı siteler kullanılır. Sizce bu kurum ve kuruluşlarda ne tür çalışmalar yapılır, ne tür hizmetler verilir?

Cevap: Üniversitelerde eğitim ve araştırma üzeri çalışmalar. Devlette ise hizmet amaşçlı çalışmalar yapılıyor.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Ekoyay Yayınları

b. Tabloda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki konularda hangi kaynakların diğerlerinden daha güvenilir olduğunu kutucukları işaretleyerek belirleyiniz.

Cevap: daha güvenilir

İşaretlediğiniz bilgi kaynaklarının bu konularda neden daha güvenilir olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Üniversite ve devlete ait siteler olduğu için daha güvenilirdir.

5.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki dizelerde altı çizili ve renkli yazılmış kelimelere dikkat ediniz. Soruları cevaplayınız.

5.etkinlik

• Altı çizili kelimeler hangi varlık, kavram ya da nesneleri karşılamaktadır?

Cevap: İsimleri karşılamaktadır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Ekoyay Yayınları

• Altı çizili kelimeler olmazsa bu kelimelerin karşıladığı varlık, kavram ya da nesneleri
nasıl ifade edebilir, nasıl tanır ya da nasıl birbirinden ayırt edebiliriz? Açıklayınız.

Cevap: İfade veya ayırt edemeyiz.

• Mavi renkli kelimeler hangi kelimelerin niteliklerini ve durumlarını belirtmektedir?

Cevap: İsmlerin durumlarını ve niteliklerini belirtmektedir.

• Mavi renkle kelimeler olmadan bu kelimelerin nitelediği ya da belirttiği kelimelerin
özellikleri tam olarak anlaşılabilir mi? Niçin?

Cevap: Anlaşılmazdı çünkü onların özelliklerini belirtecek tek kelimeler bunlardır.

• Mavi renkli kelimeler tek başına kullanıldığında altı çizili kelimeler gibi varlık ve kavramları karşılar mı?

Cevap: Karşılar

b. Etkinliğin a kısmındaki altı çizili kelimeler birer isimdir. İsimler(adlar); canlı varlıkları,
nesneleri, kavramları, duyguları, düşünceleri vb. karşılayan, onları anmaya ve birbirinden
ayırmaya yarayan kelimelerdir. İsimler Türkçenin temel ögelerindendir.

Türkçemizde isimler varlıklara verilişine göre özel isimler ve cins isimler olarak ikiye ayrılır. Tek bir kişiyi, varlığı ya da nesneyi karşılayan kelimeler özel isim; aynı türden varlıkların tümünü anlatan kelimeler de cins isimdir. Okuduğunuz şiirde geçen bulut, rüya, cüce, el, tuş, masal, zaman, kuş, çocuk gibi kelimeler cins isimdir. Okuduğunuz şiirde geçen İnternet kelimesi ise özel isimdir.

Siz de özel ve cins isimlere örnekler veriniz.

Cevap:

Özel isimler: Atatürk,İstanbul,Ankara…

Cins isimler:kalem,kitap,çanta…

Özel ve cins isimlerin olmadığı cümleler kurulabilir mi? Niçin? Açıklayınız.

Cevap: Kurulabilir.Örneğin ‘Çalışıyorum’ fiil cümlesi kurmuş oluruz. Yine yaptığımız işi belirtir.

İsimler varlıkların sayısına göre tekil isimler, çoğul isimler ve topluluk isimleri olarak üçe
ayrılır. Tekil isimler, sadece bir varlığı, kavramı ya da nesneyi karşılayan ve çoğul ekini (-lar,
-ler) almayan isimlerdir. Örneğin, okuduğunuz metinde geçen gece ve cüce kelimeleri tekil
isimdir.
Çoğul isimler birden çok varlık, nesne ve kavramı karşılayan isimlerdir. Bu isimler “-lar,
-ler” çoğul ekini alır. Kuşlar, çocuklar, saatler gibi kelimeler çoğul isimdir. Topluluk isimleri
ise çoğul eki almadan birden çok varlığı, kavramı ya da nesneyi karşılayan isimlerdir. Aile,
sürü, ordu gibi kelimeler topluluk ismidir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları Ekoyay Yayınları

Siz de aşağıda istenenlere göre kutucuklara isimler yazınız.

Cevap: Sayfa 96 Cevapları Ekoyay

Okuduğunuz şiirde şair, tekil ve çoğul isimleri kullanmadan duygu ve düşüncelerini bize
iletebilir miydi? Açıklayınız.

Cevap: İletebilirdi fakat anlatmak istediğini net bir şekilde ifade edemezdi.

İsimler, varlıkların oluşuna (niteliklerine) göre somut ve soyut isimler alarak da ikiye ayrılır.
Bu ayırmada ölçü, varlıkların duyu organlarıyla algılanıp algılanamadıklarıdır. Duyu
organlarından herhangi biriyle algılanabilen varlıklara verilen isimler somut isimlerdir. Duyu
organlarının herhangi biriyle algılanamayan, var olduğu his ve düşünceyle bilinen kavramları
karşılayan isimler ise soyut isimlerdir. Kardeş, insan, kuş, uçurtma, sakal, somut
isimlere; kardeşlik, insanlık, öfke, anlayış, mutluluk ve soyut isimlere örnektir.

Siz de okuduğunuz metinden somut ve soyut isimlere örnekler bulunuz.

Cevap:

Somut isimler: klavye,fare…

Soyut isimler:Hayal,rüya,sevgi…


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları Ekoyay Yayınları

Siz de verilen cümlelerdeki altı çizili sıfatların, isimleri nasıl nitelediğini ya da belirttiğini
noktalı yerlere yazınız.

Sayfa 97 Cevapları Ekoyay

Sıfatlar, işlevleri ve anlamları bakımından iki gruba ayrılır: niteleme sıfatları, belirtme sıfatları. İsimleri çeşitli bakımlardan (renkleri, özellikleri, durumları vb.) niteleyen kelimeler niteleme sıfatlarıdır. İsimleri soru, sayı, gösterme ya da belirsizlik bakımından belirten kelimeler ise belirtme sıfatlarıdır. Buna göre yukarıdaki sıfatların numaralarını aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Cevap:

Niteleme sıfatları:1-5-8-10-12

Belirtme sıfatları:2-3-4-6-7-9-11

Hiç sıfat kullanmadan hikâye, masal, şiir vb. bir metin oluşturulabilir mi? Niçin? Açıklayınız.

Cevap: oluşturulabilir. Fakat anlatılmak istenen net şekilde ifade edemez.


6.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan isim ve sıfatları belirleyiniz. Bu isim ve sıfatların bulundukları cümlelerin (dolayısıyla metnin) anlamına nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.

(…)
Ne pahasına olursa olsun bitmeliydi bu. Onun
için bekledi. ve ses tekrar konuştu.
– Gözlerinizi yumun ve açın. Sen de genç ağaçkakan.
Her ikisi birden gözlerini yumdular ve açtılar. Baba,
ağır bir ameliyattan sonra kendine gelen bir
hasta gibi etrafına bakındı. Acaba başarmışlar
mıydı?
Ah, evet, evet! Oğlu da yanında olduğu hâlde yuvalarındaydılar.
Oğlu, gözleri hâlâ yumuk olduğu hâlde karşısında
dimdik duruyordu.
Ona sevgiyle baktı. Bu anın gerçekleşmesi için
duyduğu arzu öylesine şiddetliydi ki rüya içinde
başka bir rüyada gözlerini açtığını fark etmedi bile.

Her şey gerçekmiş gibi duruyordu şimdi.
Baba ağaçkakan, farkına varmadı ama yine de
bir an kuşkulanır gibi oldu:
– Bir oyun olmasın sakın. Rüya hâlâ devam ediyor
olmasın.
Yüzlerini oğuşturdu, gözlerini sıkı sıkı yumarak
açtı.
Yo yo gerçekti. İşte oğlu hâlâ karşısındaydı. Hem
de neredeyse çocukluktan kurtulmuş olarak.
Ama ne de olsa bir çocuk bu. Eğitilmesi gerek.
Ona bütün bildiklerini bir anda öğretebilmek için
büyük bir istek duydu. Heyecan içindeydi.
(…) Cahit Zarifoğlu
Ağaçkakanlar

Metindeki İsimler:

  • paha
  • ses
  • göz
  • ağaçkakn
  • baba
  • ameliyat
  • hasta
  • oğul
  • yuva
  • sevgi
  • arzu
 • rüya
 • gerçek
 • kuşku
 • oyun
 • yüz
 • gerçek
 • çocukluk
 • çocuk
 • istek
 • heyecan

Metindeki sıfatlar:

 • bu
 • genç
 • ağır
 • bir
 • yumuk
 • bir

İsim ve Sıfatların Metnin Anlamına Olan Katkısı

Cevap: isimler olmadan bir metin oluşturulmaz.Sıfatlar olmadan ise anlatılmak istenen düşünce net bir şekilde ifade edilemez.

7.ETKİNLİK

“Bilgisayar oyunları ruh ve beden sağlığımızı nasıl etkiler?” sorusundan hareketle görüşlerinizi, yaptığınız araştırmada elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak açıklayınız. Konuşmanız sırasında aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: Sevgili arkadaşlar,

Günümüz de biliyorsunuz teknoloji çok ilerledi. .Ve gün geçtikçe bilgisayar oyunları telefon gibi teknolojik aletlere olan ilgi artmış durumda. Bugün size bende dahil olmak üzere o çok sevdiğimiz bilgisayar oyunlarından bahsedeceğim. Bilgisayar oyunları çocukları daha doğrusu oynayan bireyleri bir karamsarlığa ve kötü düşüncelere itmektedir. Birey bunu fark etmez çünkü bu gibi durumlar bilinçaltına kaydolup gün yüzüne sağlık yönünde problem olarak ortaya çıkar.Bu oyunlar günlük hayatımızı da olumsuz etkiler ve hayattan çevrimdışı bir moda geçeriz.Oyunlarda ki çoklu ortamlar da aslında konuşmamamız uzak durmamız gereken insanlarla bile iletişime geçiyor olabiliriz. Bu durumlardan kurtulmak için daha az oyun oynamamız ve sosyal hayata dönmemiz gerekir.

8.ETKİNLİK

“Bilgisayar oyunları ruh ve beden sağlığımızı nasıl etkiler?” sorusundan hareketle görüşlerinizi, yaptığınız araştırmada elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak açıklayınız. Konuşmanız sırasında aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: Herkes seli izlerken bizde etrafta koşturuyorduk. Yerin ıslaklığı ile birden takılıp düştüm. Etrafımızda olanlar hemen yardıma geldi.Ben suya kapıldım biranda.Önden babam seslendi şu dalı tut diye bende hemen dalı tutmaya çalıştım.Annem koşarak geldi beraber çıkardılar beni.Çok korkmuştum neyse ki kurtuldum.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1- TV’den, Genel Ağ’dan oyuncak reklamları izleyiniz.
2-En sevdiğiniz oyuncağı sınıfa getiriniz.

(Bu iki etkinliği öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.)
3- Büyüklerinize çocukken hangi oyuncaklarla oynadıklarını, oyuncakları nasıl temin ettiklerini sorunuz ve büyüklerinizin cevaplarını not ediniz.

Cevap: Çam kabuğundan araba,makine bilyasından kaykay yapıyorlarmış.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 3. Tema: Çocuk Dünyası Oyuncak Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Ekoyay Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. En sevdiğiniz oyuncağı arkadaşlarınıza tanıtınız. Bu oyuncağın sizin için değeri
nedir? Açıklayınız.

Cevap: En sevdiğim oyuncağım benim pofidik ayıcığım.Bu ayıcığı babam ben küçükken almış.İlk oyuncağım olduğu için onun yeri bende çok ayrıdır.

2. İzlediğiniz oyuncak reklamlarının amacı nedir? Bu reklamları hazırlatanlar
amaçlarına ulaşabiliyorlar mı?

Cevap: İzlediğimiz oyuncak reklamları çocukların ilgisini çektirip oyuncakları istemelerine sebep olmaktadır.Ve evet amaçlarına ulaşıyorlar.

1.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen oyun ve oyuncak adlarını metni dinlerken aşağıya yazınız.

Cevap: Lastik topla futbol oynamak, telden;taksiler,arabalar,vinç,çember çevirme, cam bilye, bebek, evcilik, teneke taksi, uçurtma, rüzgar gülü, çıngırak.

2.ETKİNLİK

Aşağıda, dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bunlardan
anlamını bildiklerinizin başına “X” işareti koyunuz. Anlamını bilmediklerinizin
anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz bu kelimeleri sözlüğünüze kaydediniz.

Cevap: Sayfa 101 Cevapları Ekoyay


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Ekoyay Yayınları

Sayfa 102 Cevapları Ekoyay

3.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Konu: Geçmişteki oyun ve oyuncakların şimdiki zamanla karşılaştırılması

Ana fikir :Çocukların oyuncaklarını kendileri yapması gelişmesini sağlamaktadır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Ekoyay Yayınları

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Metinde hangi oyuncaklardan söz ediliyor? Bunlardan hangisi ya da hangileri
bugün de kullanılıyor?

Cevap: Lastik topla futbol oynamak, telden;taksiler,arabalar,vinç,çember çevirme, cam bilye, bebek, evcilik, teneke taksi, uçurtma, rüzgar gülü, çıngırak. Teneke hariç hepsi kullanılmaktadır.

Yazar, çocukların kendi oyuncaklarını yapmalarının onların öz güven duygusunu
geliştirdiği görüşüne katılıyor mu?

Cevap: Evet katılıyor

Metinde hangi oyuncakları çocuklar kendileri yapmaktadır?

Cevap: telden;araba,vinç,taksi.Tahtadan araba, bez bebek

Metinde müstakil oyuncak satan mağazaların olmadığı söyleniyor. Sizce bunun
nedeni nedir? Günümüzde bu böyle midir?

Cevap: Eskiden oyuncak almak yerine kendileri oyuncak yapmaktadır.Günümüz de ise oyuncak mağazaları vardır ve herkes oyuncakları oradan almaktadır.

Yazara göre oyuncaklardaki değişimin sebebi nedir? Ona göre bu bir sorun
mudur? Yazarın görüşüne katılıyor musunuz?

Cevap: Yazara göre değişim sebebi naylon ve plastiktir. Naylon ve plastik kullanımı arttıkça sağlıktaki problemlerde bir o kadar artmaktadır.

Yazarın günümüz oyuncak dünyası ile ilgili görüşleri nelerdir?

Cevap: Günümüz oyuncakları mağazalardan alınıyor ve teknolojik aletlerde ekleniyor buna.Çocuklar da bu sayede hazıra konmayı öğreniyor. Çocuk için bu gelişimini önlemesine sebep oluyor.

Metnin sonunda yazarın bir önerisi vardır. Bu öneri nedir? Yazara katılıyor
musunuz? Niçin?

Cevap: Yazarın önerisi çocuklar oyuncaklarını kendileri yapması gerektiği.Evet katılıyorum kısmen en azından.Ailelerinin yardımıyla basit ve eğlenceli oyuncak yapabilirler. En azından böylece eşyaların değerini bilip ona göre hareket ederler ve gelişmelerine de katkıda bulunacak bir aktivitedir.

Yazarın görüşlerinde bir tutarsızlık olduğunu düşünüyor musunuz?

Cevap: Hayır düşünmüyorum.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kavram havuzunda verilenlerden yararlanarak “oyun oynama ve oyuncaklara erişim” konusunda büyükleriniz ile kendinizi karşılaştırınız. Bu karşılaştırmada büyüklerinizle yaptığınız görüşmeden ve aldığınız notlardan, izlediğiniz reklamlardan yararlanınız. Konuşmanızda ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen gibi düşünceler arası geçiş ve bağlantıyı sağlayan ifadeleri de kullanınız.

Cevap: Geçmişte büyüklerimiz kendi oyuncaklarını bir oyuncakçıdan almak yerine elleriyle yaparlarmış. Genellikle yaptıkları oyuncaklar; tahtadan araba,bez bebek,topaç tarzı oyuncaklarmış.Fakat günümüzde bu devir değişti.Şimdiki çocuklar genellikle bilgisayar oyunları oynamakta veya oyun konsolu almak gibi değişik ve zararlı oyunlara yönelmiş durumda.Ancak bu durumu kontrol altına almamız gerekmektedir. Çünkü gün geçtikçe bu gibi oyunlardan hem psikolojik olarak hemde normal vücut hastalıkları ön plana çıkmış durumda.Bu yüzden biz de çocukları eskisi gibi kendileri için önemli olan ve gelişmesini sağlayacak oyunlara yöneltmemiz gerekir.

6.ETKİNLİK

Bir oyuncak belirleyiniz. Bu oyuncağı satmak için en az on cümleden oluşan bir reklam metni oluşturunuz. Reklam metninizi bir A4 kâğıdına yazınız. Reklamını yaptığınız oyuncağın görselini de kullanınız.

Cevap: Oyuncak araba

Çok Amaçlı Araba

Daha çok eğlence mi istiyorsunuz ?İşte size fırsat hem havada hem karada bir araba.Yolda mı sürmek istiyorsun bas tuşuna tekerlekleri gelsin. Hava da uçmasını mı istiyorsun?Bas tuşuna kanatları çıksın.İşte eğlencenin asıl adresi çok amaçlı araba.


 

7.ETKİNLİK

Aşağıda cümleleri, paragrafları karıştırılmış bir metin vardır. Duygu ve düşüncenin akışına göre mantıklı bir sıraya koyarak metni yeniden oluşturunuz. Metinde bazı yazım ve noktalama hataları da yapılmıştır. Metni düzenlerken bunları da düzeltiniz. Metni defterinize yazınız.

Cevap:

Bizim Cemile ile Feride, bir sabah bana gelerek şöyle dediler:

– Beybaba, bize bu akşam birer tane hotozlu bebek getir olur mu?

Ben de kızların neşesi kaçmasın istedim. Bu yüzden tekliflerini kabul ettim.

Akşam eve dönerken ikisine de birer tane kiraz dudaklı, üzüm gözlü, inci dişli iki bebek getirdim.

O akşam onların sevincini görmeliydiniz. Bütün bir gece bir dakika bile oturmadılar.

– Yatın, uyuyun, yarın bütün gün oynarsınız, desek de kimin umurunda… Böyle bir gecede yatmayı hiç düşünürler mi?

Hele Feride… Diğer günler yemekten hemen sonra uyuyan bu yumurcak bugün “yatmak” kelimesini hiç duymak istemiyordu…

İkisi de uzun süre bebekleriyle oynadılar. Yorulmuş olacak ki Cemile bir süre sonra bebeğini bırakıp yattı. Feride ise sabaha kadar bebeğiyle oynadı. Sonunda onun da gücü tükendi. O da uyudu.

Sonraki günlerin birinde, ben evde yokken Feride uyanıp bebeğini uyutmak için odasına kapanmış. Bir taraftan da ninniler söylüyormuş:

– Aman pek de yaramaz,
Uykusu gelmiş yavrumun.
Bakın, beşik de getirdim;
Acaba yatar mı buna?
Yatar mısın seni küçük maymun,
Kapar mısın gözlerini?
Ne olur dinlesen biraz,
Şu, küçük annenin sözlerini…
Kapanda şimdi gözün,
Oh, şimdi artık yat.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Sevgi” ve “Saygı” kavramlarıyla ilgili özlü sözler, atasözleri bulunuz.

Sevgi İlgili Özlü Sözler:

Gençliğimizde, düşüncelerimizi oluşturan bütün konular sevgi ile ilgilidir, sonraları ise bütün sevgilerimiz, düşüncelerimiz olur. Albert Einstein

İnsan, yalnızca sevdiği zaman kötülük etmez. Anatole France

Sevgi İlgili Atasözleri:

Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu, insanı sevdiren kendi huyu.

Sev seni seveni hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultan ise.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 3. Tema: Çocuk Dünyası Tema Değerlendirme Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Ekoyay Yayınları

A) 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. soruları şiire göre cevaplayınız.

1. Şiirin ana duygusu nedir?

Cevap: çocukların oynaması gereken ortam

2. Şair kime, niçin seslenmektedir?

Cevap: Ailelere seslenmektedir.

3. “Ellerinde ufalansın toprak…” dizesinde ne anlatılmak istenmektedir?

Cevap: Çocukların ev yerine dışarıda toprakla kumla oynaması gerektiğinden bahsetmektedir.

4. Çocuklar neye benzetilmiştir?

Cevap: kuşa benzetmiştir.

5. Şiirde kafese benzetilen nedir? Niçin?

Cevap: Evin balkonu kafese benzetilmiştir.Çünkü çocuklar sadece orada oynamaktadırlar.

6. Şiirin başlığı ne olabilir? Yazınız.

Cevap: ÇOCUKLARIN KAFESİ


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Ekoyay Yayınları

B) Aşağıda numaralarla verilen kelimeleri harflerle verilen anlamlarla ve
şekillerle verilen cümlelerle (rakam-harf-şekil) eşleştiriniz. Noktalı yerlere
yazınız.

Cevap: 6. Sınıf Türkçe Sayfa 106-107-108 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Sayfa 106-107-108 Cevapları Ekoyay Yayınları

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

1. Tek bir kişiyi, varlığı ya da nesneyi karşılayan kelimelere —tekil— isim denir.
2. Varlıklara verilişine göre “sıra, kuş, insan” gibi kelimeler —cins— isimdir.
3. İsimler, varlıkların oluşuna göre —somut— ve soyut isimler olarak ikiye ayrılır.

4. İsimleri soru, sayı, gösterme ya da belirsizlik bakımından belirtilen kelimeler —belirtme— sıfatlarıdır.
5. “Kırık masayı tamir ettim.” cümlesindeki “kırık” kelimesi —sıfat— , “masa” ise isimdir.

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ev” sözcüğü “aile” anlamında kullanılmıştır?

Cevap: A
A) Bu devirde evine bağlı insan bulmak zorlaştı.
B) O evde insanın içini ürperten bir şey vardı.
C) Bazen evdeki hesap çarşıya uymaz.
D) Eve yaklaştıkça heyecanı daha da arttı.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. I. www.tdk.gov.tr
II. www. tdk.com.tr
III. www.tdk.biz
IV. www.gazi.edu.tr

Yukarıdaki medya kaynaklarından hangileri diğerlerinden daha güvenilirdir?

Cevap: B
A) I – II B) I – IV C ) II – III D) II – IV

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kırmızı” sözcüğü sıfat olarak kullanılmamıştır?

Cevap: C
A) Ağacın en kırmızı elmasını koparıp eteğiyle sildi.
B) Yine kırmızı atkını takmışsın, hayırdır inşallah!
C) Kırmızıyı görünce gene dayanamadın değil mi?
D) “Kırmızı Başlıklı Kız” masalını biliyor musun?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ama” kelimesi “karşıtlık” ilgisi kurmuştur?

Cevap: D
A) Seninle gelirim ama dondurma alırsan.
B) Dondurma alırım ama erken geleceksin.
C ) Erken gelirim ama beni bekletmeyeceksin.
D) Erkenden kalktım ama otobüsü kaçırdım.

5. Yaz akşamları da saklambaca dadanırdık. Daha gündüzden bilirdik saklambaç olduğunu. Ya babam geç kalırsa diye zor ederdim akşamı. Çabucak yerdim gecikmemek için. Saklambaca gideceğimi herkese duyurmuş olurdum böylece.
Yukarıdaki parça hangi metin türünden alınmıştır?

Cevap: C
A) hikâye B) fabl C ) anı D) masal

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir karpuzun durumunu belirtmek için kullanılmaz?

Cevap: A
A) iki B) ham C) ezik D) çürük

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi cins, soyut ve çoğul isimdir?

Cevap: D
A) cücelere B) kalemleri C) umutsuzluğum D) sevgilerle

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112-113-114-115 Cevapları Ekoyay Yayınları 4. Tema: Erdemler Sevgiyle

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. “Sevgi” kavramı zihninizde hangi çağrışımları yapıyor?

Cevap: Paylaşmak,aile,yardımlaşma

2. Saygılı insan nasıl davranır? Örnekler veriniz.

Cevap: kibar,mütevazi. Örneğin birinden bir şey isteyeceği zaman rica eder.

3. Sevgisiz bir dünya düşünülebilir mi? Niçin?

Cevap: Düşünülemez.Çünkü insanları bir arada tutan duygu sevgidir.

4. “Sevgi” ve “saygı” kavramlarıyla ilgili bulduğunuz atasözlerini ve özlü sözleri paylaşınız.

Cevap:

 • Öpülecek el ısırılmaz
 • Aklınla rezil olursun aklınla vezir olursun
 • Ayı yavrusunu severken öldürürmüş

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu Türkçe sözlükten yararlanarak kontrol ediniz.

Cevap:

Ekin:Tahıl tohumlarının tarlaya ekildiği andan itibaren harman oluncaya kadar aldığı durumların genel adı.

Sevgi: Bir insanın bir kişiye veya bir nesneye karşı ilgi ve bağlılık göstermesi.

Saygı: Başkalarını rahatsız edecek davranıştan kaçınmak.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Ekoyay Yayınları

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirin ilk dörtlüğünde hangi nesne ve varlıklara sevgi ve saygıyla bakmamız isteniyor?

Cevap: dünya,ekmek,su,eş,çocuk,komşu

2. Yediğimiz ekmeğe saygıyla bakmak nasıl olur?

Cevap: Burada bahsedilmek istenen nimet dir aslında.Onun ne zorlukla önümüze geldiğinden bahsedip israf etmeden yememiz gerektiğini söylemiştir.

3. İçilen suya sevgiyle bakmaktan ne anlıyorsunuz?

Cevap: Suyun bir insan için kıymetli olduğunu bilip israf etmememiz gerektiğinden bahsetmiştir.

4. Konu komşuya sevgi ve saygıyla nasıl bakılır? Günlük hayattan örnekler veriniz.

Cevap: Oturduğumuz yerdeki Komşularımızı rahatsız etmeden sevgi saygı göstererek davranmalıyız.Örneğin komşumuzun yardıma ihtiyacı varsa ona her şekilde elimizden geldiği kadar yardım etmeliyiz.

5. Şiirin ikinci dörtlüğünde hangi işlerden söz ediliyor?

Cevap: Ağaç dikmek,Ekin biçmek,yemek pişirme,çalışmak

6. Her işe saygıyla ve sevgiyle başlamak ne demektir?

Cevap: Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmamız gerektiğinden bahsetmiştir.

7. Şiirin son bölümünde “Sevgiyle dolmalı insan, saygıyla” dizesinde şair ne anlatmak istiyor?

Cevap: Hayatımızda her nerede olursa olsun sevgi ve saygı duygusundan vazgeçmememiz gerekir.

8. Şiirin son bölümünde hangi eylemler sıralanıyor?

Cevap: Türkü söylemek,saz çalmak,gülmek,oynamak,koklamak,kucaklaşmak

9. Şiirin bölümlerine dikkat edildiğinde şairin şöyle sıralama yaptığı görülüyor:
1. Sevgiyle ve saygıyla bakmalı
2. Saygıyla ve sevgiyle başlamalı
3. Sevgiyle ve saygıyla dolmalı
Bu sıralama bize ne anlatıyor? Şair böyle yaparak neyi vurgulamak istemiştir?

Cevap: Yapacağımız iş veya bir eylem için ilk baş ona sevgi ve saygı ile bakarak ve sonra o işe sevgi ve saygıyla başlayarak ve en son işi yaparken de sevgi ve saygıyla dolarak yapmalıyız.

10. Şiirin ana duygusu nedir?

Cevap: Sevgi ve saygı


3.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz.

Cevap:

 • Sevginin ve Saygının Tarifi
 • Mutlu Olmanın Şifresi

Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Yazınız.

Cevap: Sevgi ve saygı nın insanda uyandırdığı duygu hakkında başlıklardır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Ekoyay Yayınları

4.ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Sayfa 109-110-111-112-113-114-115-116 Cevapları Ekoyay Yayınları

Yukarıdaki özlü sözden hareketle “saygının toplum hayatında yeri ve önemi” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda ama, fakat, lakin, ancak, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: Saygıyı her zaman korumak için kişinin bir başka kişiye olan mesafesi önemlidir.Bu hayatta herkes kendi için yaşamaktadır.Başkalarına karışmak veya rahtsız etmek bize düşen bir davranışlar değildir.Toplumda saygı ve sevgiyi yaşatmak istiyorsak karşımızdaki insanın hayatına müdahale etmek yerine ona olan mesafemizi koruyarak hareket ederse toplumdaki sevgi ve saygıyı devam ettirmiş oluruz.


5.ETKİNLİK

Aşağıdaki kısa hikayeyi okuyunuz. Bu metnin yazarı siz olsaydınız hikayeyi nasıl yazardınız? Metni kendi cümlelerinizle yeniden oluşturunuz.

6. Sınıf Türkçe Sayfa 109-110-111-112-113-114-115-116 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları Ekoyay Yayınlar

6. Sınıf Türkçe Sayfa 109-110-111-112-113-114-115-116 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hikâyeyi yazmadan önce aşağıdaki hikâye yazma taslağını doldurunuz. Hikâyenizi yazarken yazım kılavuzunu kullanmayı unutmayınız. Hikâyenizde ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte, buna rağmen ifadelerinden uygun olanları kullanınız. Yazdığınız hikâyede anlatım bütünlüğünü bozan ifadeler olup olmadığını kontrol ediniz. Hikâyenizi yazım ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından gözden geçiriniz. Gözden geçirme işleminden sonra kendinize şu soruları sorunuz:

Anlatımım açık ve anlaşılır mı?
Hikâyemde geçiş ve bağlantı ifadelerini uygun biçimde kullanabildim mi?
Yazım ve noktalama kurallarını yeteri kadar biliyor ve doğru biçimde uygulayabiliyor muyum?
Bu konularda kendimi geliştirmek için neler yapmalıyım?

Hikayemin Taslağı

Hikayemde anlatacağım olay:Bir anne ve oğlunun arasındaki para ve sevgi konusu


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Ekoyay Yayınlar

Hikayemin zamanı:Belli bir zaman yok

Hikayemin geçtiği yer:Evleri

Hikayemdeki kişiler:Anne ve oğul

 

Serim bölümünde anlatacaklarım:Anne ve oğlunun arasındaki iş mevzusu

Düğüm bölümünde anlatacaklarım:Annenin oğlu için yaptıkları

Sonuç bölümünde anlatacaklarım:Oğlunun her şeyi anlayıp sevgiyle dolması

 

İşte Hikayem

SEVGİNİN TARİFİ

Oğul annesini ziyarete gelmişti.Annesi oğlundan evi ve ambarı düzenlemesini istedi.Oğul annesinin dinleyerek temizliğe başladı.Temizliği bitince annesine gelip yaptığı işleri anlattı ve belli bir harçlık istedi.Bunun üzerine anne oğluna bakarak o küçükken onun için yaptığı işleri anlattı.

Hasta olduğunda yanında o olup iyileştirmeye çalıştığını,üzüldüğü zaman mutlu etmeye bu gibi pek çok şeyin para karşılığında değilde sadece onu sevdiği için yaptığından bahsetti.

Oğlu bu sözleri duyduktan sonra hüzünlendi harçlık istemediğini söyledi ve annesine kocaman sarıldı.Bu duygunun sahibi işte sevgidir.


6.ETKİNLİK

Yazdığınız ve düzenlediğiniz bu hikâyeyi sınıf panosunda ya da sosyal medyada paylaşınız. Hikâyenizi içeriğe uygun resim ve fotoğraflarla da süsleyebilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili atasözleri ve özlü sözler bulunuz.

Cevap:

azim ile ilgili özlü sözler ve atasözleri

 • Dünya vazgeçenleri değil,azmedenleri hatırlar
 • Güçlü olan,yenilmeyen,yalnız azimdir
 • Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil,asla vazgeçmeyenlerdir.
 • Sen işten korkma o işten korksun

kararlılık ile ilgili özlü sözler ve atasözleri

 • Kaderiniz kararlılığınızın sağlam olduğu yerden kırılır
 • Hayat benim hem dostum hem de düşmanım olmakta kararlı

 • Çıkmadık camdan umut kesilmez
 • Gün doğmadan neler doğar
 • En büyük suç umutsuzluktur.

Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili bir afiş hazırlayınız.

Vazgeçme

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117-118-119-120-121-122 Cevapları Ekoyay Yayınları 4. Tema: Erdemler Azim


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler ve bunların anlamları aşağıda
verilmiştir. Bu kelimelerin geçtiği yerleri metinden bulunuz. Metindeki
bağlamlarını düşünerek kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Anlamı
verilmeyen kelimeyi belirleyiniz.

Cevap:

(6)Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılan optik yanılma. (9)Gönülden sevilen.
(1)Bir işteki engelleri yenme kararlılığı. (8)Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş, bilme, anlama. (2) Gerçek. (7)Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım.
(4)Son, sonunda. (3)Birlikte hareket eden topluluk. (5)Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.

(1) azim
(2) hakikat
(3) kafile
(4) nihayet
(5) kervan
(6) serap
(7) lütuf
(8) irfan

(9) canan
(10) gaye


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Ekoyay Yayınları

2.ETKİNLİK

Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar hikâyeyi bize niçin anlatmak istemiştir?

Cevap: Atalarımızın azmini bıraktığımız için bize ümit ışığı yansıtmak adına hikayeyi anlatmıştır.

2. Hikâye nerede geçmektedir?

Cevap: Çölde

3. Hikâyenin kişileri kimlerdir?

Cevap: Çölde yavrusunu kaybeden baba,adamın oğlu ve yazar

4. Hikâyeyi anlatan, çocuğunu kaybeden baba için ne düşünmüştür?

Cevap: Babanın oğlunun yaşamadığını düşünüp çölün onu yuttuğunu düşünmesi ve çaresizce oğlunu aramasına üzülmüştür.

5. Baba çocuğunu bulmak için neler yapmıştır?

Cevap: Yorulmadan sıkılmadan gece gündüz çocuğunu azimle aramıştır.

6. Hikâyedeki babanın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

Cevap: Ben olsaydım aynı o baba gibi çocuğum için elimden geleni yapardım.

7. Yazar hikâyeden nasıl bir hayat dersi çıkarıyor?

Cevap: İnsanoğlu ümitsizliğe kapılmadan azimle gerçekten isteyerek birşeyler yapmalıdır.

8. Yazarın çıkardığı hayat dersini günlük hayatımızda nasıl uygulayabiliriz?

Cevap: Girdiğimiz bir sınavdan düşük alsak da yılmadan tekrar azimle hazırlanmalıyız.Çünkü her şeyin başı sabır başarının sırrı da azimdir.

9. Siz bu hikâyeden nasıl bir sonuç çıkardınız?

Cevap: Azim ve sabırla istediğimize ulaşabileceğimizi anladım.

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki kutucukları “Azim” hikâyesine göre doldurunuz.

Cevap:

Olay Örgüsü :Çölde kervanıyla geçen yazar çocuğunu kaybeden bir babayla karşılaşıyor.Yazar adama üzülüyor.Bunun üzerine adam sabır ve azimle çocuğunu buluyor.Adam azim,ümit ve sabırla her şeyin olacağını görüyor.

Kişiler:Yazar,Adam ve oğlu

Yer: Çöl

Zaman: Belirtilmemiş

Anlatıcı :Hikayede anlatıcı da geçmektedir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları Ekoyay Yayınları

4.ETKİNLİK

“Azim” metninin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Konu: Çölde kaybolan oğlunu arayan babanın azim ve sabrı

Ana fikir: azim ve sabır olduğu sürece her şey hallolur.

5.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar aşağıdaki atasözü ve deyimlerden hangilerini
kullanabilirdi? Yazar bunları kullansaydı metnin anlatımında ne
gibi farklılıklar olurdu? Açıklayınız.

Cevap:

 • Kara gün kararıp kalmaz
 • Kalbi kararmak
 • ümidi sönmek

Bu deyimlerin hikayenin anlamını daha iyi anlatacağını düşünüyorum.

6.ETKİNLİK

“Zorlukları yenme isteği ve iradesi olan bir insanın yapabilecekleri” konusunda
yaratıcı bir konuşma yapınız. Konuşmanız sırasında konu hakkında bir önceki arkadaşınızın söylediklerinden hareketle konuya farklı bir bakış açısı getiriniz. Ayrıca konuşmanızda “gayret” ve “azim” kelimelerini anlamlarına uygun bir şekilde kullanınız.

Cevap: Merhaba arkadaşlar;

Size bugün zorlukları nasıl yendiğimiz hakkında bir konuşma yapacağım.Başarmak istediğimiz veya hedeflerimiz doğrultusunda ilk baş niyet etmek gerekir.Yani o işi yapacağımızı kesinleştirmemiz ve bunu doğrusunda çalışmaya başlamamız gerekir.Belki ilk baş hedeflerimiz zor ve yorucu gelecektir.Pes etmek istediğimiz zamanlar olacaktır.İşte o zaman devreye azmimiz girecek.Eğer bir başarı elde etmek istiyorsak azimli ve kararlı olmamız gerekir.Bu sayede İstediklerimizi başarabiliriz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları Ekoyay Yayınları

7.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki haber metnini okuyunuz.

b. Azmiyle herkese örnek olan Erdinç Yılmaz gibi insanların ne tür zorluklar yaşadığını, bu zorlukların aşılmasında birey olarak bizlere hangi görevlerin düştüğünü sınıfça tartışınız. Öğretmeninizin konu hakkında verdiği bilgilerden sonra Erdinç Yılmaz’a neler söylemek istediğinizi düşününüz. Söylemek istediklerinizi e-posta olarak yazınız.

Yazınıza başlamadan önce yazınızın konusunu ve ana fikrini belirleyip buna göre giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde neler yazacağınızın taslağını oluşturunuz. Yazınızın ilk paragrafında yazma amacınızı ifade ediniz. Yazınızda derse hazırlanırken bulduğunuz atasözlerini ve özlü sözleri de kullanmayı unutmayınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Sayfa 117-118-119-120-121-122 Cevapları Ekoyay Yayınları

Cevap: Öncelikle merhaba.Yaşadığın zorluklar ve engeller karşısında oluşan psikolojik sorunlarını empati kurarak anlamaya çalışıyorum.

Gösterdiğin davranış takdiri şayan bir davranış.Belki çoğu insan senin gibi engeli yok ama bu çaba ve azmi nasıl ve nerede kullanacaklarını bilmiyorlar.Sen bunu göstererek herkese örnek olacak bir davranış göstermiş oldun.

Azim ve sabırla hedeflerimize adım adım ulaşabiliriz.Yeter ki yılmadan ve pes etmeden bunu tamamlayabilmemiz gerekir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İyilikle ilgili deyim ve atasözleri bulup anlamlarını öğreniniz.

Cevap:

Deyimler

 • İyilik bilir
 • iyilik görmek
 • iyiliği dokunmak

Atasözleri

 • İyilik eden iyilik bulur
 • İyi insan lafının üstüne gelir

“Gençlerin İyilik Ağacı” projesi hakkında sosyal medyadan ve Genel Ağ’dan
bilgiler toplayınız.

Cevap: Gençlik ve Spor Bakanlığının uyguladığı iyiliğe teşvik etme hakkında bir projedir.Bu proje kapsamın da madde bağımlılığı hakkında Keşan Belediyesi Konferans ve Tiyatro salonunda bir konferans düzenlendi.Gençleri maddeden uzaklaştırıp iyiliğe yöneltmeye çalışacak bir proje oluşturulmaya çalışılmıştır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4. Tema: Erdemler İyilik Üzerine Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları Ekoyay Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İyilik yapmak nedir? İyilik nasıl yapılır?

Cevap: Karşılık beklemeden insanların yararı için olan davranışların hepsi bir iyiliktir.

2. En son kime ya da neye iyilik yaptınız?

Cevap: En son bir kediye iyilik yaptım.Dışarısı çok soğuk ve açtı ona bir kutudan ev yapıp yemek verdim.

3. İyilik yapınca ya da iyilik görünce kendinizi nasıl hissedersiniz?

Cevap: Mutlu ve huzurlu hissederim.Çünkü karşıdaki kişiyi mutlu hissettirebiliyorsam bende mutlu olurum


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde ilginizi çeken, hoşunuza giden, sizce önemli olan yerleri aşağıya yazınız.

Cevap:

“Dürüş, kazan, ye, yedir; Bir gönül ele getir. Yüz Kâbe’den yeğrektir Bir gönül ziyareti.” Yunus Emre

Ömer Hayyam da şöyle diyordu:
“En doğrusu dosta düşmana iyilik etmen; İyilik seven kötülük edemez zaten. Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur; Düşmanınsa dostun olur iyilik edersen.”


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Ekoyay Yayınları

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde kullanılan bazı kelimeler ve anlamları verilmiştir. Bu anlamlara sahip kelimelerin metnin hangi bölümünde kullanıldığını örnekteki gibi belirleyiniz.

Cevap: 6. Sınıf Türkçe Sayfa 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar iyilik etmeyi nasıl tanımlamıştır?

Cevap: İnsanları hayvanlardan ayırarak nitelendirmiştir.Yırtıcı bir hayvanın yemeğini paylaşmaması veya sadece yavrularına vermesi gibi tanıtmıştır.

2. Yazar iyilik kavramı ile Yunus Emre’nin şiiri arasında nasıl bir ilgi kurmuştur?

Cevap: İyilik yapmanın eşi benzeri olmadığı

3. Yazar iyilik etmeyle ilgili hangi romandan örnek vermiştir?

Cevap: Victor Hugo’nun (Viktor Hügo) Sefiller

4. Yazara göre iyilik gören insanların onlara iyilik yapanlardan kaçmalarının nedenleri nelerdir? Yazarın bu görüşüne katılıyor musunuz?

Cevap: Kendileirni küçük görmelerinden dolayıdır.Evet katılıyorum.Çoğu insan iyilik gördüğü zaman kendini küçümsenmiş ezik biri gibi düşünmektedir.

5. Yazar iyilik kavramını hangi yönlerden ele almıştır?

Cevap: Önemi,değeri,hissettirdiği duygu yönünden ele almıştır.

6. Yazar metinde hangi atasözünü ve deyimleri kullanmıştır? Kullandığı deyimlerin ve atasözünün metnin içeriğine katkısı olmuş mudur? Açıklayınız.

Cevap: Evet olmuştur.Anlatılmak istenen atasözleri ve deyimlerle desteklenerek kanıtlanmış ve gösterilmiştir.

7. Yazarın hayat tecrübelerinin bu yazıyı oluşturmadaki katkısı nedir?

Cevap: Yazar kendi hayatından iyilik yaptığı insanların davranışlarını ve kendi hissettiklerinden bahsetmiştir.

8. Metin, iyilik kavramına bakış açınızda herhangi bir değişiklik meydana getirdi mi?

Cevap: İyilik yapmanın bir insan için önemini ve iyilik gören insanın da hissettiği duyguları daha iyi anlamış oldum.

4.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki isimleri uygun ekler kullanarak örnekteki gibi anlamlı söz birlikleri hâline getiriniz.

Cevap:

Gül bahçesi›gömleğin düğmesi›köpeğin tasması›iyilik zamanı›bakış açısı

Yukarıda ekler kullanarak oluşturduğunuz söz birlikleri ile bunları oluşturan kelimeler
arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Açıklayınız.

Cevap: Ekler kime ait olduğunu daha iyi belirtmesini sağlamıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Ekoyay Yayınları

Siz de aşağıdaki isim tamlamalarının tamlayan ve tamlananlarının altını çiziniz.

Cevap: 6. Sınıf Türkçe Sayfa 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Ekoyay Yayınları

Siz de aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitlerini belirleyiniz.

Cevap:

okul defteri : belirtisiz isim tamlaması dağ yolu : belirtisiz isim tamlaması
çocuğun paltosu : belirtili isim tamlaması kırların şarkısı :belirtili isim tamlaması
deniz kıyısının serinliği : zincirleme isim tamlaması gül fidanı : belirtisiz isim tamlaması
çalışmanın yararı : belirtili isim tamlaması kalp gözü : belirtisiz isim tamlaması

tren raylarının parlaklığı :zincirleme isim tamlaması yolcu otobüsü : belirtisiz isim tamlaması

b. “İyilikler Üzerine…” metnindeki isim tamlananları metnin anlamına nasıl katkı sağlamaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Metnin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.

5.ETKİNLİK

Yukarıda altı çizili kelime gruplarındaki isimleri ve sıfatları belirleyiniz. Bu kelime gruplarındaki isimler ve sıfatlar arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Açıklayınız.

Cevap:

İsimler:Ses, surat, mektup, zeytin, ekmek, yer, söz,kişi, gün, lira.

Sıfatlar: asık, bu, yarım, gür, üçbeş, kötü, birçok, iki, üçüncü, kaç, bazı

İsimleri nitelik yönünden belirgin hale gelmesini sağlamıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları Ekoyay Yayınları

Siz de aşağıdaki sıfat tamlamalarının tamlayan ve tamlananlarını bulunuz.

Cevap: 6. Sınıf Türkçe Sayfa 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132 Cevapları Ekoyay Yayınları

Siz de aşağıdaki tamlamayı yukarıdaki gibi tahlil ediniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Sayfa 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları Ekoyay Yayınları

b. “İyilikler Üzerine…” metnindeki sıfat tamlamaları metnin anlamına nasıl katkı sağlamaktadır? Açıklayınız.

Cevap: İsimleri renk,şekil gibi yönlerini belirterek daha anlaşılır hale getirmiştir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Ekoyay Yayınları

8.ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâyeyi duygu, düşünce ve olayların gelişimine göre kendi cümlelerinizle tamamlayınız. Metni tamamlarken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız. Hikâyeyi tamamlarken yazım kılavuzundan yararlanmayı unutmayınız. Tamamladığınız bu hikâyeyi sosyal medyada paylaşıp takipçilerinize hikâyenin ana fikrini sorunuz.

Cevap: Hikayenin devamı:

‘Hep beraber tekrardan taktıralım musluğu demiş’

Mahalleli böyle çözülmez bu sorun.Tekrar çalınmaması için bir çözüm bulalım demişler.Cevat dinlemeyip kendi taktırmış musluğu.Bir sonraki gün tekrar çalınmış musluk.Mahalleli Cevat’a kızmışlar bak yine çalındı başka çözüm bulalım diye.Cevat yine yaptırmış musluğu,Mahalleli gece nöbete koymuşlar birini.Gizlenerek beklemiş musluğu bekleyen genç.Gece olunca üstü başı kirli bir adam gelmiş çeşme başına yine musluğu çalmaya niyet etmiş.Genç kolundan tutup yakalamış ve bağırmış mahalleliye.Mahalleli koşarak gelmiş.Adam meğerse parası olmadığı için çalıyormuş musluğu.Mahalleli adama yardım etmiş bir daha böyle hırsızlık yapmaması için.O günden sonra çeşme dualarla akmaya devam etmiş.

9.ETKİNLİK

Siz de bir vakıf kurduğunuzu düşününüz. Vakfın amacını ve künyesini yazınız. Bu vakfın
açılışı için bir duyuru metni oluşturunuz. Bu metni süsleyerek sınıf panosuna asınız.

Cevap:

Vakfın amacı :Çevremizi temiz tutmayla ilgili bilgilendirme faaliyetler yapmak.

Vakfın künyesi:

Vakfın adı: Çevre Vakfı

Kurulduğu yer: HATAY/İskenderun

Kuruluş tarihi: 12.11.2022

Duyuru metni:

Çevreyle ilgili olarak yapacağımız faaliyetler evlere cam,kağıt gibi çöplerin ayrıştırarak geri dönüşüm fabrikalarına göndermek suretiyle hem çevremizi temiz tutarak hemde atıkları geri dönüşüme kazandırarak çevremizi daha temiz ve sağlıklı bir hale getirmek amacıyla açılmış bulunuyoruz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Dostluk, vefa, yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili özlü sözler ve atasözleri bulunuz. Bunları renkli kartonlara yazınız.

Cevap:

 • Dost acı söyler.
 • Dost, dostun eğerlenmiş atıdır.
 • Fakir dost, çabuk unutulu
 • » Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefagelmez.
 • » Elden vefa, zehirden şifa bekleme

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136-137 Cevapları Ekoyay Yayınları 4. Tema: Erdemler Ceylana Yardım Edenler


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Ekoyay Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Renkli kartonlara yazdığınız özlü sözler ve atasözleriyle sınıfınızı süsleyiniz.
Bunların anlamları üzerine konuşunuz.

Cevap:

 • Dost acı söyler.
 • Dost, dostun eğerlenmiş atıdır.
 • Fakir dost, çabuk unutulu
 • » Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefagelmez.
 • » Elden vefa, zehirden şifa bekleme

2. İzlediğiniz videolardan en çok hangisini beğendiniz? Niçin?

3. Aşağıdaki özlü sözleri uygun biçimde tamamlayınız.

Cevap:

”Kusursuz dost arayan dostsuz kalır” Mevlana

”Hepimiz birimiz,birimiz hepimiz için” Alexandre Dumas

1.ETKİNLİK

“Ceylana Yardım Edenler” metnini dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında öğretmeniniz metni çeşitli yerlerinde durdurup metnin devamıyla ilgili size tahmin soruları soracaktır. Bu soruları cevaplayınız.

Öğretmenimin 1. sorusuna verdiğim cevap :

Öğretmenimin 2. sorusuna verdiğim cevap :

Öğretmenimin 3. sorusuna verdiğim cevap :

Öğretmenimin 4. sorusuna verdiğim cevap :

(Bu kısmı öğretmenizin soracağı sorulara göre yapmalısınız)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Ekoyay Yayınları

2.ETKİNLİK

“Ceylana Yardım Edenler” metnini dinlerken anlamını bilmediğiniz kelime
ve kelime gruplarını belirleyiniz. Bunların anlamlarını tahmin ediniz.
Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerden kontrol ediniz. Anlamını yeni
öğrendiğiniz bu kelimeleri kullanarak aşağıdaki alana bir çengel bulmaca
tasarlayınız. Bulmacanızı sıra arkadaşınıza çözdürünüz.

Cevap:

Soluk soluğa: Soluk alışı sıklaşmak

Verimli :en iyi sonucu veren

Gölgelik: Gölge altında bulunan yer

Kolaçan: Çevreyi dolaşarak gözden geçirmek

Kader: alın yazısı

Vefa: Sevgide bağlılık

Bela: Çok büyük sıkıntıya ve zarara yol açan olay

Kara gün: Üzüntülü sıkıntılı zaman

Hayret :beklenmedik,şaşırtıcı

3.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

Cevap: Bir gün ormanda koşarak gelen ceylanı gören hayvanlar ceylanın avcıdan kaçtığını öğrenip ona yardım ederler.Beraber ormanda yaşamaya başlarlar.Beraber toplandıkları yere gelmeyen ceylanı merak eden hayvanlar aramaya çıkarlar ve avcının ceylanı yakaladığını görürler.Yardım etmek için yanına giderler.Ceylanı kurtarırlar fakat bu sefer yavaş olan kaplumbağa avcıya yakalanır.Bunun üzerine dostunu kurtarmak isteyen hayvanlar avcıya oyun yapıp kaplumbağayı kurtarırlar. Buradan da anlayacağımız gibi dostluk daim ve her zaman yanında olmak demektir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Ekoyay Yayınları

4.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu aşağıya yazınız.

Cevap: Tuzağa düşen ceylanın ve hayvanlar arasındaki dostluk

5.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin ana fikrini atasözleriyle ifade etmeniz gerekirse aşağıdakilerden hangileri bunun için uygun olur? İşaretleyiniz.

Cevap:

()Açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dostun.

()Cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir.

(X)Dost kara günde belli olur.

(X) Dost dostun eyerlenmiş atıdır.

()Düşenin dostu olmaz.

() Dost acı söyler.

6.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metnin türü nedir?

Cevap: Fabldır

2. Ceylanın dostlarıyla nasıl tanışmıştır?

Cevap: Avcıdan kaçarken tanışmışlardır.

3. Ceylanın tuzağa yakalandığını gören dostları ne yapmıştır?

Cevap: Ceylanı kurtarmaya gitmişlerdir.

4. Ceylan, kaplumbağa için niçin endişelenmiştir?

Cevap: Yavaş olduğu için avcıdan kaçamaz diye endişelenmiştir.

5. Kaplumbağanın fedakârlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaplumbağanın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

Cevap: bende aynısını yapardım.Dost demek her daim her koşulda yanında olan insan demektir.

6. Fare kaplumbağayı avcının elinden kurtarmak için nasıl bir plan yapmıştır?
Siz olsaydınız nasıl bir plan yapardınız?

Cevap: Ceylanın avcıya oyun yapıp onu kendine çekmesini ve o sırada farede kaplumbağayı kurtarması için bir plan yapmıştır.

7. Metinde dostluk, vefa ve karşılıksız yardım etmeyle ilgili neler söyleniyor?
Bunlara katılıyor musunuz?

Cevap: Katılıyorum.Çünkü dost demek sırdaş,arkadaş her daim yanında olan insan demektir.Ve Atasözün de de söylendiği gibi dost kara günde belli olurmuş.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Ekoyay Yayınları

7.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin başlığını beğendiniz mi? Aşağıdaki kutucuklara
başlık önerilerinizi yazınız.

Cevap: DOSTLUK KAVRAMI

9.ETKİNLİK

Aşağıdaki konuşma konularından ve verilen kelime ve kavram havuzlarından
birini seçerek bir konuşma yapınız. Konuşmanızda ama, fakat, ancak, bununla birlikte ve buna rağmen gibi ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: Dost demek yeri geldiğinde arkadaş,yeri geldiğinde kardeş,yeri geldiğinde ise sırdaş olmak demektir.Sıkıntılı olduğumuz zaman bizi dinleyen,mutlu olduğumuz zaman bizimle mutlu olan,ağladığımız üzüldüğümüz zaman bizimle üzülen insandır dost.Bizi kötü durum gördüğü zaman susmak yerine uyarması gereken insandır. Atasözünde de dendiği gibi ”dostun attığı taç baş yarmaz” işte kelimelerle bile anlatılmayan kavramdır dostluk.Eğer bulduysak kaybetmememiz gerekir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Ekoyay Yayınları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız ya da gezip gördüğünüz bir yerle (dağ, tepe, deniz, göl, akarsu,
çağlayan, kale, kule, çeşme, köprü vb.) ilgili halk arasında anlatılan hikâye
ve efsaneler hakkında araştırma yapınız, notlar tutunuz.

Cevap: Hatay’ın İskenderun ilçesinde yarıkkaya mevki bulunmaktadır.Bu özelliği dağın ortadan ikiye yarılmış gibi görülmesidir.Efsaneye göre Hz. Ali efendimiz kılıcını oraya vurduğunda dağ ikiye ayrılmış olarak bilinmektedir.Ve bu şekilde günümüze kadar gelen bir efsanedir.

Gazlı Göl kaplıcaları hakkında güvenilir bilgi kaynaklarından araştırma yapınız.
Araştırmada elde ettiğiniz bilgileri not ediniz.

Cevap: Afyon’da bulunan Gazlı Göl Kaplıcaları suyunun içinde; Klorür,iyodür,bromür,sülfat,nitrat,nitrit, hidrofosfat, karbonat, bikarbonat, hidroarsenat gibi iyonların yanı sıra, serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojen gazları bulunmaktadır.Bu kaplıca suları içildiğinde karaciğer ve böbreğe iyi geldiği söylenir.Asıl gidilmesindeki neden suya girildiği zaman kalp ve damar hastalıklarına iyi gelmektedir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4. Tema: Erdemler 4.Tema Değerlendirme Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları Ekoyay Yayınları

A) 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Metnin ana fikri nedir?

Cevap: Paranın değeri sahip olmak değil onu faydalı işlerde kullanmaktır.

2. Metnin başlığı ne olabilir?

Cevap: CİMRİNİN KIYMETLİSİ

3. Metnin hikâye unsurları nelerdir?

Cevap:

Kahramanlar: Cimri adam,komşusu,işçisi

Olay :Cimri adamın tüm mal varlığını altına çevirip bir yere gömer.Gömdüğü altınları işçisi çalar ve komşusu bunun üzerine paranın önemi olmadığı asıl öneminin bu parayı hayır olarak kullanmak olduğunu anlatır.

Zaman :Belirli bir zaman dilimi yoktur.

Mekan :Altınların gömüldüğü yer

Anlatıcı: 3.Tekil

4. Yukarıdaki metnin konusuyla ilgili bilgilendirici bir metin yazacak olsaydınız aşağıdaki
atasözlerinden hangilerini yazınızda kullanırdınız?

Cevap:

()Nekesle (cimriyle) cömerdin harcı birdir.  (X)Dünya malı dünyada kalır.

()Sabreyle işine, hayır gelsin başına.  ()Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Ekoyay Yayınları

B) Aşağıdaki özlü sözleri inceleyiniz. Yazım kurallarının doğru uygulandığı cümlelerin başına “D”, yanlış uygulandığı cümlelerin başına ise “Y” yazınız.

Cevap:

1.(D) Bu dünya yaptıklarımızın yankılanıp yine bize döneceği bir dağdır. Mevlâna
2.(Y)Bir çok arkadaşımız olabilir ancak dostlarımız azdır. Henrick Johnson (Henrik
Jansın)
3.(D) Hoşgörü, karşımızdakileri bizim istediğimiz gibi değil, kendi istedikleri şekilde
mutlu edebilmek büyüklüğüdür. Albert Robinson (Albırt Robinson)
4.(Y) Katlanmasını bilen için hiç bir acı önemli değildir. Chateaubriand (Şatobiryan)
5.(D) Adalet, Kutup Yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun çevresinde
döner. Konfüçyüs

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

Cevap:

1. Birden fazla ismin bir anlam bütünlüğü içinde oluşturdukları söz birliklerine —İsim— tamlaması denir.
2. İsim tamlamaları —tamlayan— ve tamlanan adı verilen ögelerden oluşur.
3. Bir sıfat tamlamasında —sıfat— tamlayan, isim ise tamlanandır.
4. Sıfat tamlamalarında kelimeler —ek— almadan birleşir.
5. İkiden fazla ismin birbirine bağlandığı isim tamlamalarına —zincirleme——
isim tamlaması denir.

Ç) Aşağıda çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. İnsanlar çoğu zaman kendi yaptıklarını çok beğenir. Yaptıklarının eleştirilmesini hiç
istemez. Kendisininkine benzemeyen fikirlere tahammül edemez. Kendi fikirlerini
onlardan üstün görür. Bunun sebebi benlik duygusudur.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu paragrafı desteklemektedir?

Cevap: D

A) Akıl, adama sermayedir.
B) Akıl yaşta değil, baştadır.
C) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
D) Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını almış.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde isim tamlaması vardır?

Cevap: A

A) Arpa unundan kadayıf olmaz.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Aç at yol olmaz, aç it av almaz.
D) Aman diyene kılıç kalkmaz.

3. I. Onun bütün yalanları ortaya çıktı.
II. Bu işin acısını kimden çıkaracağımı biliyorum.
III. Çizmeyi çamurun içinden zor çıkarttı.
IV. Tam olarak ne olduğunu çıkaramadım.
Yukarıdaki konuşmalarda “çıkarmak” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

Cevap: D

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. Yalanda, aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söz söylemek vardır.
(1) Burada yalan söyleyenin gerçeğin ne olduğunu bilmesi ve karşısındakini aldatmak
amacıyla gerçeğe aykırı söz söylemesi söz konusudur. (2) Doğruluğun bir diğer
boyutu ise söz ve davranışlar arasında bir tutarlılığın olmasıdır. (3) Sözlerle yapılanlar
birbirini destekler. (4) Doğru olan insanlar iddia ettiklerini ispatlar, kendileri ile
ilgili olarak yaptıklarını konuşur ve konuştuklarını yaparlar.
Yukarıdaki yazıyı hangi cümleden başlayarak ikiye bölersek anlam bütünlüğü olan
iki ayrı paragraf oluşturmuş oluruz?

Cevap: B

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması yoktur?

Cevap: C

A) Koca ağacı yerinden söküvermişler.
B) Bütün dünya bu haksızlığa dur demeli.
C) Kalemin ucu sürekli kırılıyordu.
D) İki gün sonra bu iş bitmiş olur.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması vardır?

Cevap: D

A) Şimdiye kadar kimse bu topraklara ayak basmadı.
B) Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.
C) Küçük Prens adlı hikâye 1943’te yayımlanmıştır.
D) Özetini çıkardığım bu güzel kitap iki bölümden oluşuyor.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4. Tema: Erdemler 5.TEMA:Gazlı Göl Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Ekoyay Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız ya da gezip gördüğünüz bir yerle (dağ, deniz, tepe, göl, akarsu, çağlayan, kale, kule, çeşme, köprü vb.) ilgili hikâye ya da efsaneyi anlatınız.

Cevap: Hatay İskenderun Yarıkkaya Efsanesi

Yarıkkaya Amanoslar’dan İskenderun körfezine doğru esen şiddetli bir rüzgardır.Arap Alevileri’ne göre Yarıkkaya, Hz. Ali’nin Amonas Dağını kılıcı Zülfikar ile yarmış olması nedeni ile oluşmuştur.Hz. Ali bu yarıktan Düldül ile geçip düşmanları da mahvetmiştir.

2. Yurdumuzda özellikli yerler için neden hikâye ya da efsaneler anlatılmıştır?

Cevap: İnsanların ilgisini çekerek o yeri ön plana çıkarmak ve ziyaret sayısını arttırmak için yapılmışlardır.

3. Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Metnin konusunu tahmin ediniz. Tahmininizi ve metinle ilgili zihninizde oluşan soruları 1. etkinliğe yazınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Bence bu metnin konusu şudur:Gazlı gölün efsanesi

Cevap:

 • Gazlı Göl nerede bulunmaktadır?
 • Gazlı Göl ne işe yaramaktadır?
 • Neden Gazlı Göl denmiştir?

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Ekoyay Yayınları

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını, bunların anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız. Daha sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten bularak tahminlerinizle karşılaştırınız. Doğru tahmin ettiklerinizi inceleyiniz.

Cevap:

Öğüt: Bir kimseye doğruyu göstermek için söylenen sözler.

Derman :Bir hastalığı iyileştiren

çıban :Vücutta çıkan kızarıklık, şişkinlik ve ağrı ile kendini gösteren yara

Tan vakti: Güneşin doğuş anı

Sızı: hafif,ince ağrı

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metnin konusu nedir? Baştaki tahmininiz doğru çıktı mı?

Cevap: Gazlı Gölün hikayesi evet doğru çıktı.

2. Kral Midas’ın kızının aklını oynatmasının sebebi nedir?

Cevap: Yaralarından dolayı çektiği acı

3. Metinde Kral Midas’ın duygularını belirten ifadeler hangileridir?

Cevap: ”Ama yüreğinin tam ortasında, düşünü, işini kendine acılarla zehir ettiren kapkara bir tasası varmış.” , ”Kral Midas, sevinmiş, sarayına sığamamış. Tüm acıları kaybolmuş, hiç dert çekmemiş bir can olmuş.”

4. Kral, kızını korumak için ne yapmıştır? Kralın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

Cevap: Kral kızının peşine adamlar salmış onu gözetlemesi için.Bende olsam aynısını yapardım.

5. Kız nasıl iyileşmiştir?

Cevap: Ak kayanın altından çıkan suyla yıkanarak iyileşmiştir.

6. Gazlı Göl nasıl oluşmuştur?

Cevap: Kral Midas emir vermiş ve suyun etrafı kazılarak göl oluşturulmuştur.

7. Gazlı Göl hangi hastalıklara şifa olmaktadır?

Cevap: Deri hastalıklarına

8. Sizce metinde anlatılanların hangileri gerçek, hangileri kurgudur? Metinden gerçek ve kurgusal unsurlara örnekler veriniz.

Cevap: Göl gerçektir fakat anlatılan olayın hepsi bir kurgudur.

4.ETKİNLİK

Gazlı Göl kaplıcaları hakkındaki araştırmalarınızı hangi kaynaklardan yaptınız? Bu kaynakların güvenilirliği hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Araştırmalarımı ‘gov’ uzantılı sitelerden yaparım çünkü hem devlete aittir hem de güvenilirdir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Ekoyay Yayınları

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altındaki soruları cevaplayınız.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin tek başlarına bir anlamı var mıdır?

Cevap: Altı çizili olan kelimelerin tek başlarına anlamları yoktur.

• Altı çizili kelimeleri cümleden çıkardığımızda cümlelerin anlamında bir değişiklik olur mu? Niçin?

Cevap: Evet değişiklik olur.Cümlenin anlamına etki eder.

Siz de okuduğunuz metindeki edatları bulup bunların cümleye kattığı anlamları yazınız.

Cevap:

 • Bir dakikası, bir yıl kadar uzun; bir günü, bir ömür kadar genişmiş.(Benzerlik)
 • Bu su başka bir su; bu su başka bir duygu gibi sarmış onu. (Karşılaştırma)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Ekoyay Yayınları

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altındaki soruları cevaplayınız.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin tek başlarına bir anlamı var mıdır?

Cevap: Tek başlarına anlamları yoktur.

Altı çizili bu kelimeleri cümleden çıkardığımızda cümlelerin anlamında bir daralma olur mu? Niçin?

Cevap: Cümlenin anlamında daralma olur.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler hangi amaçla kullanılmıştır?

Cevap: İki ayrı cümleyi birbirine bağlamak için kullanılmıştır.

Siz de okuduğunuz metindeki bağlaçları bulup bunların cümleye kattığı anlamları yazınız.

Cevap:

 • …ağrıların elinde dilim dilim doğranır da buna yürek dayanır mı? (umutsuzluk)
 • Yaraların, sancıların kıskacında, pençesinde öyle inlermiş, öyle inlermiş ki dağlar, seller çın çın ötermiş. (neden – sonuç)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Ekoyay Yayınları

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altındaki soruyu cevaplayınız.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler hangi amaçla kullanılmıştır?

Cevap: Cümlede duyguları belirtme amacıyla kullanılmıştır.

Siz de okuduğunuz metindeki ünlemleri bulup bunların cümlenin anlamına yaptığı katkıları
yazınız.

Cevap:  Fidan kız, ceylan kız, civan kız “Ah!” dedikçe kral “Vah!” ediyormuş; ama …


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Ekoyay Yayınları

8.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin türünü (edat, bağlaç, ünlem) ve cümleye kattığı anlamları yazınız.

O zaman, sırası ile büyüklerin ellerini öpme yarışı başlardı.

Cevap: Edat.Eylemin nasıl yapıldığı

Amcalar, dayılar ve yetişkin oğullarla torunlar namazdan dönerlerdi.

Cevap: Bağlaç

Davulcu hem tokmağı vurur hem maniler okurdu.

Cevap: Bağlaç

O kadar gürültü yaparlardı ki kendi seslerini duymazlardı.

Cevap: Bağlaç

Kapıdan çıkarken “Eyvah! Yine geç kaldım!” diye söylenirdi.

Cevap: Ünlem

9.ETKİNLİK

Kendinizi, yerli turistleri Gazlı Göl’de gezdiren bir rehber olarak düşününüz. Yaptığınız araştırmadan ve okuduğunuz metinden hareketle turistlere Gazlı Göl’ü anlatınız. Konuşmanızı yapmadan önce anlatacaklarınızın içeriğini düşünce sıralamasına göre düzenleyiniz. Anlatacaklarınızı liste hâline getiriniz. Hayal gücü, benzetme, abartma, mizah vb. den yararlanarak tam bir rehber gibi konuşmanızı yapınız.

Cevap: Sevgili Arkadaşlar,

Öncelikle hepiniz güzel memleketimize hoşgeldiniz.Gazlı Göl ülkemizin ünlü ve sağlıklı bir kaplıcasıdır.Bu adın nasıl verildiği ise dillere destan olan bir hikayemizle anlatalım.Eskiden bu bölgede bir Kral yaşarmış.Bu kralın hastalıklı bir kızı varmış.Kızının her yerinde çıban çıkar ve acıdan kendini dağa taşa vurmuş.Dağ da gezerken önüne bir su çıkmış ve bu sudan içmiş.Suyu içtikçe iyi geldiğini düşünmüş ve serinlemek için içine girmiş.Kız suya sürekli girmiş yaralarının geçmeye başladığını farketmiş.Kral bu habere çok sevinmiş.Suyun çıktığı yeri göl haline getirmelerini söylemiş.Böylece şifalı sudan herkes faydalanabilecekmiş.

Evet bu güzel hikayemiz böyle.Sizde buraya gelmişken bu şifalı sudan yararlanmadan gitmeyin derim.

10.ETKİNLİK

Grup olarak yazma yöntemini kullanarak bulunduğunuz mahallenin adının konmasıyla ilgili bir efsane oluşturunuz. Oluşturacağınız efsaneyle ilgili aşağıdaki taslağı doldurunuz.

(Bu etkinlik sınıfta ve grup çalışması olarak yapılacaktır.)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4. Tema: Erdemler 5.TEMA:Forsa Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

2. Şahsınıza kötülük eden düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza
ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.
Hz. Ali

Yukarıdaki sözü açıklayınız.

Cevap: Bize yapılan kötülükler şahsımıza ait olduğu için affetmemizi söylüyor.Fakat vatanımıza ve milletimize yapılan kötülükleri affetmemiz ve susmamamız gerektiğini belirtiyor.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Daha sonra bunların anlamlarını Türkçe sözlükten bulunuz. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.

Cevap:

Tufan :Nuh Peygamber zamanında yağdığı, günlerce sürdüğü ve bütün dünyayı su altında bıraktığı anlatılan yeğin yağmur

Kadırga:Hem yelkenle hem de kürekle yol alan bir savaş gemisi

Donanma:bir devletin deniz kuvvetleri, savaş gemileri

Menkıbe:din ulularının ya da tarihe geçmiş yiğit kimselerin olağanüstü, yüce yanlarını anlatan, dilden dile yayılıp gelen öykü

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde “ama, fakat, lakin, ancak, bununla birlikte, buna rağmen” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi ya da hangileri vardır? Bu ifade ya da ifadelerin kullanılmasının anlama katkısı nedir? Açıklayınız.

Cevap: Bu ifadeler cümleyi olumsuzdan olumluya veya olumludan olumsuza geçiş yapmak için kullanılırlar.

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kara Memiş kimdir?

Cevap: Türk kaptandır.

2. Kara Memiş’in kırk yıllık rüyası nedir?

Cevap: Türk gemilerinin gelerek kendisini kurtarması.

3. Kara Memiş, uyanınca ne gördü?

Cevap: Türk gemilerinin karaya geldiklerini gördü.

4. Askerler, Kara Memiş’i görünce niçin şaşırmışlardır?

Cevap: Konuştukları dedenin Kara Memiş olduğunu duyunca şaşırmışlar.

5. Askerlerin Kara Memiş’i hemen tanımalarının nedeni nedir?

Cevap: Çünkü bütün askerler onun menkıbelerini ve şöhretini biliyorlarmış.

6. Turgut, Kara Memiş’in babası olduğunu nasıl anlamıştır?

Cevap: Pazısında ki haç şeklindeki derin yaradan

7. Kara Memiş’in cenge katılmak istemesi onun hangi özelliğini göstermektedir?

Cevap: Cesur ve güçlü olduğunu göstermektedir.

8. Kara Memiş, son sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

Cevap: Vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir.Bayrağımız nerede dalgalanıyorsa bize o yer de vatandır.

9. Turgut’un yerinde siz olsaydınız babanızı savaşa götürür müydünüz?

Cevap: Ben olsam götürmezdim.Yıllardır görmediğim babama zarar gelsin istemezdim.

10. Kara Memiş’in yerinde olmak ister miydiniz? Niçin?

Cevap: İstemezdim.Çünkü vatandan ayrı kalıp esir düşmek çok zor ve yaşanmak istenmeyecek bir hayattır.

11. Kara Memiş’in yerinde olsaydınız cenge katılır mıydınız? Niçin?

Cevap: Evet katılırdım.Esir düştüğüm devlete bunu ödetmek ve her daim kendi vatanımın arkasında olduğumu göstermek isterdim.

4.ETKİNLİK

Metnin okuduğunuz kısmının özetini yazınız. Yazdığınız özetin baştaki özetle uyumlu olmasına özen gösteriniz.

Cevap: Kara Memiş denilen bir Türk kaptan esir düşmüştür.Yıllardır hayalini kurduğu Türk gemilerinin gelerek kendini kurtaracağını düşünmüş ve olmuştur.Ayağa kalkarak askerlere koşar ve ilk gördüğü askere sarılarak ağlar.Bu askerler kim olduğunu sorar ihtiyarda kaptan olduğunu söyler.Askerler tanır Kara Memiş’i duydukları hikayelerinden.Kara Memiş’i alarak Beylerinin yanına götürürler.Bey sorar gerçekten kara Memiş sen kolundaki izi göster diye.Kara Memiş de gösterir.Bey direk sarılır ve ağlar.Çünkü Kara Memiş’in oğlu Turgut beydir.Bunun üzerine cenk etmeye gideceklerdir.Kara Memiş de gitmek ister.Turgut Bey karşı çıkar Kara Memiş ise bayrağın dalgalandığı her yer vatan olduğunu söyler ve savaşa katılır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Ekoyay Yayınları

5.ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Konusu:Düşmanların eline esir düşen bir Türk kaptanı.

Ana fikri:Vatanı için savaşan bir millet.

7.ETKİNLİK

“Vatan” konulu izlediğiniz videolarda “vatan” kavramı hangi açılardan ele alınmıştır? Açıklayınız. Siz vatan konulu bir video çekseydiniz konuyu nasıl ele alırdınız? Anlatınız.

Cevap: Vatan korunacak,her şeyin feda edildiği ve uğruna can verilecek olan bir toprak parçasıdır.O toprak parçası biz yani milleti değerli kılar.Böylece o vatan kutsal bir yer haline gelir.Eğer ben bu konu hakkında bir belgesel hazırlasaydım vatanın bir millet için ne kadar önemli olduğunu ve geçmişte bu vatan için canlarını hiçe sayarak savaşan atalarımızı gösterirdim.

8.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan edatları, bağlaçları ve ünlemi bulunuz. Bunların metnin unsurlarından olan cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Sayfa 153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Ekoyay Yayınları

9.ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan yararlanarak “Vatanını seven biri neler yapar?” sorusundan hareketle “ülkeniz için yapabilecekleriniz” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda bu kelime ve kavramları en az birer kere kullanınız.

Cevap: Vatanını seven bir birey geleceğini düşünerek planlı bir şekilde yaşar.Bundan kastım eğer vatanın için iyi bir şeyler yaparsan işte o zaman senin devletin de bir yerlere gelir ve söz hakkı sahibi olabilir.Vatan sevgisi çok ayrı bir kavramdır.Vatanı uğruna birçok askerimiz kahramanlık göstermiş ve arada üzücü de olsa şehitlerimiz olmuştur.Tüm bunlar sadece vatanını seven ve onu en iyi şekilde korumaya çalışan birer insanlardır.15 Temmuz darbesinde tüm halkımız sokaklara dökülerek tanklara kafa tutmuşlardır.Bunu sadece vatan sevgisinden dolayı yapmışlardır.Bizde vatanımızı korumak ve onu en iyi yerlere getirmek istiyorsak belli hedeflerimiz olması ve bu hedefler uğruna çalışmamız gerekir.İşte böyle vatanımızı sevdiğimizi ve ona sahip çıktığımızı gösterebiliriz.

10.ETKİNLİK

“Forsa” metni okuduğunuz şekilde bitmiştir. Bu hikâyeyi hayal gücünüzü kullanarak devam ettiriniz. Hikâyenin devamında okuduğunuz metinde olduğu gibi diyalogların olmasına özen gösteriniz. Yazdığınız metinde anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bunları düzeltiniz.
Metninizi yazım ve noktalama kurallarına uyumluluk bakımından kontrol ediniz.

Cevap: Turgut Bey babasına hak vererek cenk etmeye gittiler.Tüm askerler şehre girdiler.Cenk etmeye başladılar.Kara Memiş sanki ihtiyar değilde genç bir asker gibi kılıcını savuruyordu.Turgut Bey babasına bakarak bir kez daha gurur duydu.Düşmanlar üstlerine gelmeye başladı.Askerler düşmanı püskürttü.Kara Memiş önde cenk ediyordu.Düşmanlar ikili üçlü Kara Memiş in üstüne gelmeye başaldılar.Turgut Bey biranda bağırdı;

-Babam dikkat et!

Dedi ama Kara Memiş’in arkasından bir kılıç saplandı.Turgut Bey koştu babasının yanına.Kara Memiş oğluyla hasret giderememişti.Ama beraber vatanı için cenk etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyordu.Kara Memiş oğluna;

-Oğul ben artık gidiyorum.Belki yaşadığım toprağı göremedim ama al yıldızlı bayrağımı gördüm.O bana oğlumu getirdi.Bunun için üstümü o al yıldızlı bayrakla ört ve her zaman vatan uğruna canını vermekten korkma evlat.dedi ve hayata gözlerini kapattı Kara Memiş.

Savaşı kazanmışlardı.Fakat yıllardır esir olan kaptanını kaybetmişti.Bu Türk milleti.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4. Tema: Erdemler 5.TEMA: Nineme Ninni Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Aile bizim için niçin önemlidir?

Cevap: Aile bir insanın her şeyidir.Onlar sayesinde dünyaya geliriz.Bizim güvenebileceğimiz,huzur bulduğumuz yerdir ailenin yanı.

2. Büyüklerimiz bizim için değerli midir? Niçin?

Cevap: Evet değerlidirler.Onların tecrübeleri ve yaşadıklarından kendimize ders çıkarıp onlardan öğrenecek çok şeyimiz vardır.

3. “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” hadisişerifini açıklayınız.

Cevap: Bir insanın kendinden küçüklere her zaman iyi davranıp ona abilik ablalık etmesi gereklidir.Aynı şekilde büyüklerine de saygılı olup davranışlarına dikkat etmeleri gerekir.

4. Büyüklere saygı gösterilmeyen bir toplumda yaşamak ister miydiniz?

Cevap: Hayır istemezdim.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirdeki anlamını bilmediğiniz kelimelerle ilgili boşlukları doldurunuz. Kelimelerin anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi Tahminim kısmına “X” işareti koyarak belirleyiniz.

Cevap:

Seccade :üzerinde bir tek kişinin namaz kılabileceği büyüklükte, halı ya da kumaştan yaygı, namazlık

Dolunay: Ay’ın Yer’e dönük yüzünün tam bir daire olarak, bütünüyle parlak göründüğü evre.

Dilek: isteme, istek

Bağır: Göğüs

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin ana duygusunu nedir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Şiirin ana duygusu ninesine duyduğu sevgisi ve saygısıdır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.ETKİNLİK

Başlıkları verilmemiş aşağıdaki şiirlerden hangileri “Nineme Ninni” metninin konusuyla benzerlik göstermektedir? İşaretleyiniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Sayfa 165-166-167-168-169-170 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları Ekoyay Yayınları

4.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ninenin başındaki yaşmak hangi yönüyle, neye benzetilmiştir?

Cevap: Dolunayı saran beyaz bir buluta benzetmişlerdir.Renk yönünden nine dolunay başındaki beyaz yazma da beyaz buluta benzetilmiştir.

2. Şiirde nine anlatılırken çeşitli benzetmeler yapılmıştır. Bunlardan hangisi ya da hangileri hoşunuza gitti?

Cevap: Dolunayı saran bulut benzetmesini beğendim.

3. Nine hangi acıları yaşamıştır? Bu, şiirin hangi dörtlüğünde anlatılmaktadır?

Cevap: Üç çocuğunu seferberlik zamanında şehit vermiştir.

4. Şiirde anlatılan nine, hangi tarihî olaylara tanıklık etmiştir?

Cevap: 1. dünya savaşı ve milli mücadele dönemlerine tanık olmuştur.

5. Şiirin yazıldığı zamanda nine hayatta mıdır? Bunu nereden anlayabiliriz?

Cevap: Vefat etmiştir.Çünkü şiirde yeri cennet nenem demektedir.

6. Şiiri yazan siz olsaydınız ninenizi nelere benzetirdiniz? Niçin?

Cevap: Ben nenemi pamuk şekere benzetirdim.Çünkü pamuk şeker gibi yumuşacık ve tatlıdır.

7. Bu şiir için başka nasıl bir başlık konabilir?

Cevap: BENİM NENEM

5.ETKİNLİK

Şiirle ilgili aşağıya bir soru da siz yazınız. Sorunuzu bir arkadaşınıza sorunuz.

Cevap:

Sorum :Ninelerimiz bize o tarihte yaşananlarla ne anlatmak istemiş olabilir. ?

6.ETKİNLİK

a. “Nineme Ninni” şiirinin şekil özellikleriyle ilgili kim yanlış bir açıklama yapmıştır? Doğrusunu bırakılan boşluklara yazınız.

Cevap: Bence Tarık’tır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Ekoyay Yayınları

Cevap:

Yanlış açıklama yapan:Tarık

Doğrusu şudur:çiçek/gökçek/göçecek: çek’ler zengin kafiyedir.

b. Aşağıdaki dörtlüklerin kafiye ve rediflerini sıra arkadaşınızla birlikte bulup bırakılan
boşluklara yazınız.

Seferberliğin sunası
Solmuş saçının kınası
Ninem üç şehit anası
Alnı kardan ak ninemin

Cevap: suna-sı/kınası/anası: nas’lar zengin kaifye -sı’lar rediftir.

Kim dayanır, o dayanmış
Bağrına taş basıp yanmış
Gene Yemen’i mi anmış
Gözleri ıslak ninemin

Cevap: dayan/yan/an: an’lar tunç kafiyedir. -mış’lar rediftir.

Ocakta kaynar ıhlamur
Elleri mayalı hamur
Bir deli poyraz savurur
Dökülen yaprak ninemin

Cevap: ıhlamur/hamur/savurur: -ur’lar tam kafiyedir.

Masal anlat bana masal
Hey dili şeker, dili bal
Su alıyor artık sandal
Yolu “emrihak” ninemin

Cevap: masal/bal/sandal: -al’lar tam kafiyedir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları Ekoyay Yayınları

7.ETKİNLİK

Ailenizin en yaşlısıyla yaptığınız görüşmelerden yararlanarak sınıfınızda “İnsanlar yaşlandıklarında ne isterler?” sorusuyla ilgili beyin fırtınası yaptığınızı ve beyin fırtınasının sonucunda şu cevapların ortaya çıktığını düşününüz:

• Birey olarak kendilerini özgür hissetmek isterler.
• Olgunlaşma yolculuğuna devam etmek isterler.
• Geçmişle geleceği buluşturmak isterler.
• Sağlıklı ve mutlu günler geçirmek isterler.
• Saygınlıklarını korumak isterler.
• Sevgi ve ilgi görmek isterler.

Ailenizin en yaşlısıyla yaptığınız görüşmeden yola çıkarak bu cevaplardan birini açıklayınız.
Konuşmanızda “ama, fakat, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen” gibi duygu ve
düşünceler arasında bağlantı ve geçiş ifadelerini kullanınız.

Cevap: Sevgi ve ilgi görmek isterler

İnsanlar yaşlandıkça daha çocuklaşırlarmış.Hasta olunca daha çok ilgi bekleyip her gelenin onla konuşmasını isterler.Eski anılarından bahsederek onları övmemizi beklerler. Yaşlanmak bazen onları kötü hissettirir.Çünkü huysuz ve sürekli ilgi bekleyen bir bireye dönüşürler.

8.ETKİNLİK

Büyüklerinizden birine sevginizi ifade etmek için iki dörtlükten oluşan bir şiir yazınız.

Cevap:

Bazen çocuklaşır,ilgi beklersin,

Bazen bize ilgi verir seversin.

Biz seni hep seveceğiz,

Sende bizi hep sev biricik ninem.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Ülkemizin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliğini anlatan resim ve fotoğraflar getiriniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Sayfa 165-166-167-168-169-170 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Sayfa 165-166-167-168-169-170 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Sayfa 165-166-167-168-169-170 Cevapları Ekoyay Yayınları

Türkiye’mizi anlatan şiirler bulunuz. Hoşunuza giden bir şiiri ezberleyiniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Sayfa 165-166-167-168-169-170 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 171-172-173-174 Cevapları Ekoyay Yayınları 4. Tema: Erdemler 5.TEMA:Öğretmenimin Mektubu


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Yurt kelimesinin anlamı nedir?

Cevap: Bir halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı toprak parçası.

2. Anadolu denince aklınıza neler geliyor?

Cevap: Anadolu denince atlarımız,onların örf ve adetleri,yemekler,şehitler,doğal güzellikler gibi kavramlar aklıma gelmektedir.

3. Yurdumuzun tarihî ve doğal güzellikleri hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Türkiye’nin bulunduğu konum da birçok medeniyetler gelip geçmiştir.Bu yüzden hem yer bakımından iyi hemde doğal güzellikleriyle dolu bir ülkeyiz.

1.ETKİNLİK

“Öğretmenimizin Mektubu” nu dinlerken aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Ekoyay Yayınları

2.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeler dinlediğiniz metinde hangi anlamda kullanılmıştır? İşaretleyiniz. Gerekirse metni tekrar dinleyiniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Ekoyay Yayınları

 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.ETKİİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:

Konu: Anadolu’nun güzellikleri

Ana fikir:Doğal güzelliklerin bulunduğu Anadoluyu korumak bizlerin görevidir.

4.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Biz bu topraklara sevgi çiçeklerini açtırmaya gelmişiz.” sözüyle ne anlatılmak istenmiştir?

Cevap: Türklerin Anadolu’ya gelerek hem yenilikler hem de sevgi saygıyı o topraklarda hakim kılmaktır.

2. “Bin yetmiş bir yılından beri Anadolu’da bayram var, düğün var her gün.” cümlesiyle hangi tarihî olay anımsatılmak istenmiştir? Bu olayın önemi nedir?

Cevap: 1071 Malazgirt zaferinden bahsetmiştir.

3. Yazarın metinde Yunus Emre’den söz etmesinin nedeni ne olabilir?

Cevap: Yunus Emre Anadolu’da sevgiyi temsil etmektedir.Metinde de sevgi duygusu ön plana çıkarmak istenmiştir.

4. Metinde sözü edilen diğer Türk büyükleri kimlerdir? Bu kişilerin hangi özellikleri
ön plana çıkarılmıştır?

Cevap: Osman Gazi,Yunus Emre,Mevlana,Fatih Sultan Mehmet,Nene Hatun,Sütçü İmam,Nasrettin Hoca,Mehmet Akif Ersoy’dur. Bu kişilerin vatan sevgileri ve fikirleri ön plandadır.

5. Metinde hangi illerimiz ve bölgelerimiz, hangi özellikleriyle yer almıştır?

Cevap: Konya, Erzurum, İstanbul, Bursa, Akşehir, Rize, Çukurova, Gemlik, İzmir, Amasya illeri sahip oldukları doğal güzellikleriyle yer almıştır.

6. Metnin yazarı siz olsaydınız yurdumuzun hangi özelliklerinden, hangi değerlerinden
söz ederdiniz? Niçin?

Cevap: Ben kültürel özelliklerinden söz ederdim.Doğal güzelliklerin tarihini oldukları yerleri nasıl gidip görebileceğimizi anlatırdım.

7. Yazarın bayrak, vatan ve İstiklal Marşı’mızla ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap: Bayrağımızın hep dalgalanmasını ve ”İstikal Marşı”mızda dediği gibi ezan sesleri susmamasını istiyor.

8. Metinde bir tutarsızlık olduğunu düşünüyor musunuz?

Cevap: Düşünmüyorum.

5.ETKİNLİK

“Yurdumuzun doğal ve tarihî güzelliklerinin korunması” konusunda kısa bir sunum planlayınız. Sunumunuz için çeşitli görsel materyaller hazırlayınız, prova yapınız. Sunumlarınızı öğretmeninizin belirleyeceği süre içinde tamamlayınız.

Sunum yapan arkadaşlarınızın sunum sırasındaki el ve kol hareketlerine jest ve mimiklerine dikkat ediniz. Onların bu hareketleriyle dinleyicilere yani sizlere ne tür mesajlar verdiğini söyleyiniz. Bunun için aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Cevap:

İnsanlık tarihinin ilk kalıntıları Anadolu topraklarında bulunmuştur. Türklerinde tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bin yıldır Anadolu da olan Türklerinde bu topraklara pek çok katkıları vardır.Doğal güzellikleri koruyarak bu günlere getirmişizdir. Bu doğal güzellikleri korumak için yapmamız gereken belli sorumluluklarımız vardır. Bunlar;

 • İlk yapmamız gereken tarihimizi en doğru şekilde öğrenmemiz gerektiğidir.
 • Doğal güzelliklere zarar vermememiz gerekmektedir.
 • Tarihi eser kaçakçılığını önlemeliyiz
 • Tarihi eserlerin bulunduğu müzeleri ziyaret etmeli ve arkadaşlarımızı yönlendirmeliyiz
 • Hava kirliliğini,çevre kirliliğini önlemeliyiz.
 • Orman yangınlarını önlemeliyiz.
 • Çevre kuruluşlarına maddi ve manevi destek de bulunmalıyız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları Ekoyay Yayınları

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki metni dikkatle okuyunuz. Metin, İtalyan yazar Edmondo de Amicis’in (Edmondo de Amiçis) Çocuk Kalbi romanından alınmıştır. Bu metin, romanın kahramanı Enrico’ya (Enriko) babasının yazdığı bir mektuptur. Mektubu kendi cümlelerinizle Türkiye’mize uyarlayarak yeniden yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanınız. Mektubunuzu e-posta olarak öğretmeninize ya da arkadaşlarınıza gönderiniz, sosyal medyada paylaşınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları Ekoyay Yayınlar

Cevap:

Ali, ulusal bayramlarda Türkiye’yi şöyle söyleyerek anmalısın: Türkiye, sevgili vatanım, annemin ve babamın doğduğu ve gömüleceği, orada yaşayıp orada ölmeyi umduğum, çocuklarımın orada büyüyeceği ve orada öleceği soylu ve değerli toprağım… Yüzyıllar boyunca yüce ve şanlı bir ülke olduğun halde daha birkaç yıl önce küllerinden yeniden doğan güzel Türkiye! Senin uğrunda çok değerli kişiler savaş alanlarında, birçok kahraman darağacında can verdiler. Seksen bin kente ve seksen beş milyon vatan evladına analık eden ulu toprak! Ben, henüz çocuk olduğumdan senin anlamını tam olarak algılayamıyorum ve senin her köşeni tanımıyorum ama önünde saygıyla eğiliyor ve seni tüm ruhumla seviyorum. Sende doğmuş olmaktan, senin oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Işıl ışıl denizlerini, yüce Ağrı Dağı’nı seviyorum. Gözümü açıp güneşi ilk kez gördüğüm, adını ilk kez duyduğum toprak! Seninle kıvanç duyan bir parçan gibi seni bir bütün olarak seviyor ve sayıyorum. Senin her zerrene aynı derecede sevgi ve minnet duyuyorum. Paha biçilmez İstanbul, Ege’nin incisi İzmir, veliler şehri Bursa, büyüleyici Ürgüp, güçlü Ankara, Aşıklar şehri Uşak, karla kaplı sıcacık şehir Erzurum, uçsuz bucaksız ovalarıyla Konya, Karadeniz’in hırçın çocuğu Trabzon, sizleri bir evladın hissettiği saygıyla karşılık bir sevecenlikle seviyorum. Seni seviyorum aziz vatanım! Yemin ederim ki tüm çocuklarını bir kardeş gibi seveceğim! Yaşayan ve ölmüş büyük insanlarını yüreğimde hep saygıyla anacağım. Her zaman çalışkan ve dürüst bir yurttaş olacağım. Üstünü örten sefaletten, cehaletten, haksızlıktan, suçlardan seni arındırmak ve hak ederek kazandığın gücün yüceliği içinde huzurlu bir yaşam sürebilmeni sağlamak için var gücümle, bıkıp usanmadan uğraşarak sana layık olmaya çalışacağım. yazgımın izin verdiğince aklımla, bedenimle, yüreğimle sana alçak gönüllülük ve yüreklilikle hizmet edeceğime, eğer bir gün senin uğrunda kanımı ve yaşamımı vermem gerekirse senin kutsal adını gökyüzüne haykırarak ve yüce bayrağına en son öpücüğümü göndererek kanımı ve canımı seve seve vereceğime yemin ederim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Coğrafi keşifler hakkında bilgi toplayınız.

Cevap: 15. ve 16. yy. Avrupalılar tarafından yeni ticaret yolları bulmak üzere başlatılan ve yeni kıta ve okyanusların bulunmasıyla olan keşiflerdir.

 • Pusula bulunmuştur
 • İpek ve Baharat yollarının Osmanlının elinde olması
 • sanayi inkılabı, ham madde ve pazar arayışı
 • Hristiyanlığın yayılmasını sağlamak amacıyla başlamıştır.

Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu hakkında araştırma yapınız.

Cevap: Ay üzerinde yapılan ilk uzay uçuşu Apollo 11 görevidir.Amerika Birleşik Devletleri tarafından 20 Temmuz 1969 tarihinde yapılmıştır. Bu görevde 20 Temmuz Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins adlı astronotlar yer almıştır. Neil Armstrong, Ay yüzeyine ayak basan ilk insandır. Ay’a ilk adım 21 Temmuz günü 01:56’da atılmıştır. Ay’a ayak basan Armstrong ”İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım” ifadesini kullanmıştır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4. Tema: Erdemler 5.TEMA:Tema Değerlendirme Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Ekoyay Yayınları

A) 1, 2, 3 ve 4. soruları şiire göre cevaplayınız.
1. Şiirde millî kültürümüzün hangi ögeleri anlatılmaktadır?

Cevap: Milli kültürümüzle ilgili düğünlerimizden, düğünlerde çalınan şarkılardan, oynanan oyunlardan bahsetmiştir.

2. Halayın oynanış şekli hangi dizelerde anlatılmaktadır?

Cevap: ”Dönün dalga dalga, yol yol dönünüz, Dönün takım takım, kol kol dönünüz, Geniş geniş dönün, bol bol dönünüz,” ”Ana kız el ele, babayla oğul,” dizelerinde anlatılmaktadır.

3. Şaire göre, halay oyunu ile birlik beraberlik arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Halay oyununda kimse kimseye kötü bakmadan beraber bir şekilde oyun oynarlar. Böylece şenlik ve mutluluk rüzgarları birlikte eser.

4. Şiirin ana duygusu nedir?

Cevap: Halay şenliği ve kültürümüz


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları Ekoyay Yayınları

B) Aşağıdaki kelimelerle bu kelimelerin Türkçe anlamlarını eşleştiriniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları Ekoyay Yayınları

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

Cevap:

1. Tek başlarına anlamları olmayan edatlar cümledeki diğer kelime ve kelime grupları arasında çeşitli ilgiler kurar.
2. “İnci gibi dişleri vardır.” cümlesinde “gibi” edatı cümleye benzerlik anlamı katmıştır.
3. Korku, sevinç, acı, üzüntü ve şaşma vb. aniden ortaya çıkabilen duyguları ifade eden
kelimelere ünlem  denir.
4. İki kelimeyi, aynı değerde iki cümleyi, iki yargıyı ve bazen de iki paragrafı bağlamaya
yarayan kelimelere bağlaç adını veriyoruz.
5. “Eve gittim fakat onu bulamadım.” cümlesinde bağlaç olan “fakat” sözcüğü iki cümleyi birbirine bağlamıştır.

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yapılan eylemin “daha önce yapıldığı” anlamı yoktur?

Cevap: D

A) Kardeşimle bugün de tartıştık. B) Siz buraya dün de gelmiştiniz.
C) Yarışı bu yıl da aynı at kazandı. D) Ne iyi ettin de geldin.

2. Aşağıdakilerin hangisinde “için” edatı cümleye sebep-sonuç anlamı katmıştır?

Cevap: C

A) Düğün için hazırlıklara ne zaman başlayacaksınız?
B) Bu ayakkabılar için tam bir hafta çalıştım.
C) Sürmeyi tam öğrenemediği için bisikletini dışarı çıkarmıyor.
D) Kardeşin seni görmek için ta köyden gelmiş.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları Ekoyay Yayınları

3. Höşmerim birçok yemek türü gibi kadınlarımızın yaratma gücünden doğmuştur. Bayıla
bayıla yediğimiz nice yemekleri analarımız keşfetmiştir. Evdeki kıt malzemeyi değerlendirerek yeni yeni yemekler yapmakta kadınlarımızın bir benzeri yoktur. Köy, kasaba ve kent mutfaklarında yapılan bütün yemek türleri toplanıp liste yapılsa ortaya on binlerce yemek adı çıkar ki bu kadar yemek çeşidi hiçbir ulusun mutfağında yoktur.

Bu paragrafın ana fikri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap: A

A) Türk kadınları höşmerim gibi özgün yemekler yapmakta çok maharetlidir.
B) Türk kadınları yemek yapmada çok beceriklidir.
C) Höşmerim az malzemeli millî yemeğimizdir.
D) Höşmerimi Türk kadınları, analarımız keşfetmiştir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Cevap: C

A) Bu şerbet İzmir’in Tire ilçesinde çok bilinir.
B) Benim için hiçbir çorba tarhananın yerini tutamaz.
C) Anadolu’da bayramda seyranda davulla başlar.
D) Muhsin Bey konuğa ikrama çok özen gösterirdi.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımında bir hata yapılmıştır?

Cevap: B

A) Dr. Ziya Pamukçugil’in evi burada mı?
B) On yedi km. sonra şehrin tabelasını görürüz.
C) Portakal, mandalina, greyfurt vb. meyveler tüketin.
D) Tören 17.30’da başlayacaktı ama hiç ses seda yok.

6. Ünü sınırlarımızı aşmış, bütün dünyada tanınır ve sevilir hâle gelmiş Nasrettin Hoca, adı üstünde “hoca”dır, bir gönül ehlidir, bir bilgi, hikmet ve nükte dehasıdır. O, Türkİslam medeniyetinin “gülen yüzü”dür. Güldürürken düşündüren bir halk bilgesidir. Bu sıfatları çoğaltmak elbette mümkündür. Çünkü ……………

Bu paragraf aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilmelidir?

Cevap: B

A) O sadece komik bir adamdır, komedyendir.
B) Nasrettin Hoca, çok yönlü bir kişiliğe sahiptir.
C) O Yunus Emre ve Mevlâna gibi bir Türk büyüğüdür.
D) Onun yaşadığı devirde bilge olmak zordu.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 180-181-182-183-184-185-186 Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları 6. Tema: Bilim ve Teknoloji: Büyük Keşifler


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. İnsanda merak duygusu olmasaydı ne olurdu?

Cevap: İnsanlar bir şeyleri merak ederek yeni ürünler bulurlar. İcatlar bu merak duygusu sayesinde ortaya çıkmaktadır. Bu duygu olmadan dünyada bir ilerleme göremeyiz.

2. Keşif ve icat (buluş) arasındaki fark nedir?

Cevap: Keşif yeni bir yer bulmak icat ise insan yararına uygun ve insanları geliştiren yeni ürünler üretmektir.

3. Bir uzay geminiz olsaydı nereye gitmek isterdiniz? Niçin?

Cevap: Ben diğer galaksilere gitmek isterdim. Çünkü yeni yaşam alanları bulmak isterdim.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Metni okurken anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime grupları varsa bunların anlamlarını kullanıldıkları cümlelerden yola çıkarak tahmin ediniz. Daha sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını Türkçe sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden yararlanarak öğreniniz. Yeni öğrendiğiniz bu kelime ve kelime gruplarını kendi sözlüğünüze kaydetmeyi
unutmayınız.

Cevap:

Serüven: Beklenmedik içinde heyecan olan olaylar.

Keşif: Ortaya çıkarma yeni yerler bulmak anlamına gelmektedir.

Yelken: Rüzgar sayesinde teknenin yol almasını sağlayan parça

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141-143-144-145-146-147. Cevapları ATA Yayıncılık

Gezgin: Görmek öğrenmek amacıyla dolaşmaya çıkan kimse.

2.ETKİNLİK

Sizce okuduğunuz metinde neden isimler koyu renkle yazılmıştır? İsimleri koyu renkle yazmak yerine daha başka neler yapılabilir? Yazınız.

Cevap: Anlatılmak istenen konunun önemini vurgulamak amacıyla koyu renkle yazılmıştır.

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Metinle ilgili soruları cevapladıktan sonra bu etkinlikten neler öğrendiğinizi ifade ediniz.

1. Keşifler tarihi nasıl başlamıştır?

Cevap:

2. İlk gezginler kimlerdir?

Cevap: Eski mısırlılar, Fenikeliler, eski Yunanlılar.

3. Afrika ne zaman keşfedilmiştir?

Cevap:  600’lü yıllara gelindiği zaman keşfedilmiştir.

4. Vikinglerin dünya keşif tarihindeki yeri nedir?

Cevap:  İzlanda ve Grönland’ı keşfetmişlerdir.

5. İpek Yolu’na bu adın verilmesinin nedeni ne olabilir?

Cevap: İpek yolundan İpek, kağıt, porselen, baharat ve değerli taşların alım satımı yapıldığı için ipek yolu denmiştir.

6. Dünya keşif tarihi açısından en önemli yıllar hangileridir? Bu yıllarda hangi keşifler yapılmıştır?

Cevap: c 1488’de Portekizli gezgin Bartolomeu Dias (Bartolomeyu Diyas), Ümit Burnu’nu keşfetti. 1492 Christopher Columbus (Kıristofır Kolombus), Tarihe adını ”Amerika’yı keşfeden gezgin” olarak yazdırdı. Magellan ise dünyanın her yerini tamamlayamamış olsa da dünyanın çevresini ilk dolaşan insan olmuştur.

7. Bilimsel amaçlı keşifleri kimler, nerelere yapmıştır?

Cevap: 1800’lü yıllar da ünlü kaptan James Cook (Ceymis Kuk) Büyük Okyanus ta keşif yapmıştır. Alexander von Humbolt (Aleksandır von Humbolt) Güney Amerika’nın kuzeybatısında keşif yapmıştır. 1900’lü yıllar da Robert Peary (Rabırt Piriy), Kuzey Kutbu’na ilk ayak basan gezgin kabul edildi.

8. Kutupların keşfi hangi yıllarda olmuştur?

Cevap: 1900 yıllar.

9. Uzayın keşfinde ilk adımı kim atmıştır?

Cevap: 1961 yılında Yuri Gagarin (Yuri Gagarin)

10. Keşifler olmasaydı ne olurdu?

Cevap: Yeni yerleri öğrenemez ve yaşam alanı kuramazdık

11. Keşifler, dünya tarihini nasıl etkilemiştir?

Cevap: Keşifler sayesinde yeni kabileler bulunarak insanların gelişmesi sağlanmıştır.

12. Sizce metinde geçen en önemli keşif nedir?

Cevap: Bence uzaya olan keşiftir.

13. Keşif yapan insanların kişilik özelliklerini birkaç kelime ile anlatmanız gerekseydi hangi kelimeleri kullanırdınız? Niçin?

Cevap: Keşif yapan insanlar meraklı ve araştırmayı seven insanlardır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları Ekoyay Yayınları

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan ve yaptığınız araştırmadan da yararlanarak “Metindeki kâşiflerden hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat ediniz.

Cevap: Ben Yuri Gagarin (Yuri Gagarin) yerinde olmak isterdim. İnsanoğlu zamanla yeni yerler keşfetmeye başlamıştır. Zaman ilerledikçe de teknoloji ile daha üst düzey yani uzayı keşfetmişlerdir. Ben bu insan gibi uzaya adım atmak isterdim. Çünkü insanoğlunun merakı ile yapamayacağı şeyin olmadığını bu sayede anlamaktayız.

5.ETKİNLİK

Uzayda bir keşif yolculuğu yapmak için bir ekip oluşturmanız gerekmektedir. Bu ekibi toplamak için dünyanın en çok satan gazetelerinden birine bir duyuru metni yazmaya karar verdiniz. Şimdi bu duyuru metnini aşağıya yazınız. Duyuru metninizi istediğiniz bir yabancı dille de yazınız.
Bunun için okulunuzdaki arkadaşlarınızdan (yabancı dil bilen, göçmen, mülteci vb.) ve yabancı
dil öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz.

Cevap:

DUYURU!!

İnsanoğlunun yeni adımları için bu sefer de uzaya yeni yaşam alanları bulmaya ve yeni gezegenler keşif etmeye gidiyoruz. Bu keşif için iyi bir takıma ihtiyacımız var. Evet tarihe adını yazdırmak isteyen meraklı uzay kaşifleri arıyoruz bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen olur mu? Başvurularınızı bekliyoruz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Ekoyay Yayınları

6.ETKİNLİK

Apollo 11’in Ay’a yolculuğunu anlatan bir hikâye yazınız. Hikâyenizi aşağıdaki taslağa göre oluşturunuz. Hikâyenizi yazarken yazım kılavuzu kullanınız. Hikâyenizde terimler dışında, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız. Hikâyenizi yazmak için defterinizi kullanınız.

Cevap:

Hikâyemin Taslağı

Zaman: Geçmiş Zaman

Mekân: ABD

Şahıslar: NASA çalışanları

Kısaca olaylar: İşinde iyi olan bir astronotun yıllarca beklediği uzay hayali.

Hikâyemin serim bölümünde anlatacaklarım: NASA çalışanın uzaya gitme isteği

Hikâyemin düğüm bölümünde anlatacaklarım: Uzaya gitmek için geçirdiği aşamalar.

Hikâyemin çözüm bölümünde anlatacaklarım: Aya ilk adımlarını atmaları

 

HAYALİMİN UÇUŞU

Evet size geçmişte yaşadığım ve adımı tarihe yazan bir olayı anlatacağım. Öncelikle NASA da çalışan bir astronotum Daha doğrusu bir çalışanım ama en büyük hayalim uzaya çıkmak olmuştur. Yakın zaman da aya bir araç gönderileceği söylendi. Bunun için belirli kişilere eğitim verilecek idi. Çoğu kişi gidip dönememekten korktuğu için geride durdular. Ben öne atılarak gitmek istediğimi söyledim bu sayede eğitim almaya başladım. Sonunda hayalimi gerçekleştireceğim zaman gelmişti. Apollo 11 aracı tasarlanmış ve o araçla aya gidicektim. Yolculuk tam 75 saat sürdü ve aya ulaştık. Aya ayak basan ilk insan olarak tarihe geçtim. Geri dönüşümüz 195 saat sürdü ve bizim inişimiz Büyük Okyanus oldu.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 187-188-189-190 Cevapları Ekoyay Yayınları 6. Tema: Bilim ve Teknoloji: Mavi Portakal


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları Ekoyay Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ulaşım denince aklınıza ilk gelenler nelerdir?

Cevap: Dolmuş, tren, uçak, motor

2. Teknolojik gelişmeler ve ulaşım arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Teknolojinin gelişmesiyle beraber ulaşım araçları da gelişmiştir. Böylelikle ulaşım daha kolay hale gelmiştir.

3. Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını bulunuz.

Cevap: 1›Otomobil, 2›Bisiklet, 3›Kağnı, 4›Tren, 5›Uçak, 6›Gemi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime grupları varsa bunların anlamlarını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu Türkçe sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden yararlanarak kontrol ediniz.

Cevap:

Kursak: Kuşların yediği yiyecekleri sindirilmek üzere toplandığı torba.

İlik: Kemiklerde iç boşlukları dolduran doku.

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Şiirin konusu ve ana duygusu nedir?

Cevap: Konu: Uçak Ana duygu: Uçağa duyulan sevgi

2. Şiirde, bir uçak yolculuğuna çıkıldığı hangi ifadelerden anlaşılmaktadır?

Cevap: ”Altı bin metrede gökyüzünde”

3. “Gaga, kuyruk, kursak” kelimeleri ile uçak arasında nasıl bir ilgi kurulmuştur?

Cevap: Gaga derken uçağın burnundan bahsetmiştir. Kuyruk uçağın arka tarafında kalan kısmıdır. Kursak uçakta insanların olduğu bölüm.

4. “İliklerine kadar yıldırım / Sapına kadar insan kesilmiş” dizeleriyle uçak yolculuklarının
hangi özelliği vurgulanmıştır?

Cevap: Gidilecek olan yere en hızlı gidildiğinden bahsetmiştir.

5. Uçağın beyaz bir şahine benzetilmesinin nedeni ne olabilir?

Cevap: Şahinler gökyüzünde kanat çırpmadan uzun bir süre hareket edebilirler. Burada da uçak bu yüzden şahine benzetilmiştir. Ayrıca uçakların rengi genellikle beyazdır.

6. “Mavili turunculu portakal” ifadeleriyle ne anlatılmak istenmiştir?

Cevap: Dünyadan bahsedilmiştir. Mavi renkle denizleri, turuncu renkle kararları anlatmıştır.

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiir için iki farklı başlık yazınız.

Cevap: ŞAHİN UÇAK, KIPIRDAMAYAN KANAT


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Ekoyay Yayınları

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloları ve grafiği inceleyiniz. Tablolarda ve grafikte verilenlerden yola çıkarak ülkemizin hava yolu ulaşımındaki yeri hakkında yorumlar yapınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Ekoyay Yayınları (1)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları Ekoyay Yayınları

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki şiirden hareketle siz de istediğiniz bir ulaşım aracıyla ilgili şiir yazınız.

Cevap: ASİL TRENİM

Çok uzaklardan gelir trenin sesi,

Dumanını tüttürerek gelir gönlümün efendisi.

Demir raylar sallanır belli eder kendini,

Asil duruşuyla yavaşlar tekerlekleri.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Türk ya da yabancı bilim insanlarından biri hakkında araştırma yapınız. Bu bilim insanının hayatıyla ve bilime yaptığı katkılarla ilgili kısa notlar alınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 191-195-196-197-198-199-200-201. Sayfa Ekoyay Yayınları Buldum… Buldum.

6. Tema: Bilim ve Teknoloji: Hazırlık Çalışmaları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Bilim insanı olmak ister misiniz? Niçin?

Cevap: Evet isterdim. Çünkü yeni buluşlarla insanlara ve dünyaya katkım olsun isterdim.

2. Bilim insanı olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

Cevap: Araştırmacı, yeni bilgiler öğrenmeyi seven, sabırlı, dürüst bir kişilikte olması gerekir.

3. Hangi konuda bir buluş yapmak isterdiniz? Niçin?

Cevap: Teknolojik aletler konusunda bir buluş yapmak isterdim.

4. Aziz Sancar ismini duydunuz mu?

Cevap: Evet duydum.Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl düzelttiğini ve genetik yapısının koruduğunu gösteren araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi olmuştur.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yer alan bazı kelime ve kelime grupları ile bunların sözlük anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelime ve kelime gruplarının metinde geçtiği cümlelerin altını çiziniz, anlamlarını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Tahminleriniz doğrultusunda kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz. Bunlarla cümleler kurunuz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Ekoyay Yayınla


2.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olaylar nerede geçmektedir?

Cevap: Olay sahnede geçmektedir.

2. İpek nasıl bir kişiliğe sahiptir?

Cevap: Meraklı ve akıllı bir kızdır.

3. Metinde Arşimet’in hangi buluşlarından söz edilmektedir?

Cevap: Kürenin alanını ve hacminin formüllerini, Kaldıracı,vida gibi buluşlarından bahsedilmiştir.

4. Metinde, buluşlarıyla medeniyete katkı sağlayanların hiç unutulmayacağı, hangi
karakterin ağzından dile getirilmiştir?

Cevap: Kral Hieron tarafından dile getirilmiştir.

5. Yazar, metinde işlediği konuda yeteri kadar bilgiye sahip midir? Bu, metnin hangi
bölümlerinden anlaşılmaktadır?

Cevap: Evet sahiptir. Buluşları ve bulunan yasayı anlatılmasından anlaşılmaktadır.

6. Metindeki gerçek unsurlar nelerdir?

Cevap: İpek, Arşimet, Kral Hieron, Arşimet Yasası

7. Metinden hareketle yazarın hayal gücü hakkında neler söylenebilir?

Cevap: Geniş bir hayal gücü vardır. Yeni fikirler ve görsel şölenle bunu insanlara güzel bir şekilde aktarmayı başarmıştır.

8. Bu metni siz yazmış olsaydınız metinde başka hangi karakterlere yer verirdiniz?
Niçin?

Cevap: Tarihte önemli yerleri olan bilginlere de yer verirdi. Çünkü başka insanlara da bu bilgileri aktarmaya çalışırdım.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Cevap:

• Metinde olaylar mı, yoksa düşünceler mi anlatılmaktadır? İkisi de anlatılmaktadır.
• Metinde anlatım kimin ağzından anlatılmıştır? Kişilerin ağzından
• Metinde karşılıklı konuşmalar var mıdır? Evet vardır.
• Yay ayraç içindeki ifadelerin metinle ilgisi nedir? Konuşan kişinin yaptıklarını anlatmaktadır.
• Okuduğunuz metin sahnede canlandırılmaya uygun mudur? Evet uygundur.

b. Aşağıdaki paragrafları okuyunuz.

c. Paragraftaki bilgilerden ve etkinliğin a bölümündeki sorulara verdiğiniz cevaplardan
yola çıkarak “Buldum… Buldum…” metninin türünün ne olduğunu yazınız.

Cevap: Tiyatro dur.

ç. Aşağıdaki metinlerden hangisi bir tiyatro metninden alınmamıştır? İşaretleyiniz.

Cevap: İkinci metin bir tiyatro metninden alıntıdır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Ekoyay Yayınları


4.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kelimeleri kök ve eklerine örnekteki gibi ayırınız.

1- buhar 2- dalgıçtan 3- inek 4- bakıcı 5- insanlar 6- kolluk 7- fark et- 8- yıldızımız 9- çekyat 10- akbaba 11- tavukçular


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Ekoyay Yayınları

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Ekoyay Yayınları

b. Yukarıda kök ve eklerine ayırdığınız kelime ve kelime gruplarını kutucuklardaki ölçütlere göre örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

(1-3)Tek kök hâlinde olup hiç ek almayanlar
(5-8)Tek kök hâlinde olup sadece yapım eki alanlar
(4-6)Tek kök hâlinde olup sadece çekim eki alanlar
(7-9-10)İki ayrı kökten oluşanlar
(2-11)Tek kök hâlinde olup hem yapım hem de çekim eki alanlar


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Ekoyay Yayınları

Yukarıdaki paragraftan, etkinliğin a ve b bölümünde yaptıklarınızdan hareketle aşağıdaki şemaya a bölümündeki kelime ve kelime gruplarının numarasını örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

Basit Kelimeler: 1-3-5-8

Türemiş Kelimeler: 4-6-2-11

Birleşik Kelimeler: 7-9-10

ç. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının numaralarını ilgili oldukları kutucuklara yazınız.

Cevap:

Basit Kelimeler: 1-2-4-5-6-11-19

Türemiş Kelimeler: 7-9-10-12-14-17-18-20-21-22-23-24

Birleşik Kelimeler: 3-8-13-15-16


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Ekoyay Yayınları

5.ETKİNLİK

Hakkında araştırma yaptığınız bilim insanını, bu bilim insanının ağzından anlatınız. Konuşmanız sırasında anlattığınız bilim insanıyla ilgili görsel materyaller (Bu bilim insanının maskesini takabilir, yaptığı icadı götürebilir, icat ya da keşfiyle ilgili fotoğraflar gösterebilirsiniz.) getiriniz. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Ekoyay Yayınları


6.ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde bazı bölümler boş bırakılmıştır. Bu bölümleri metnin bağlamına uygun biçimde tamamlayınız.

Cevap:

——————————————————————
(Zeynep elinde iki elmayla gelir. Elmanın birini masa başında ders çalışan Özlem’e verir.)
Zeynep — Yıkanmıştır.
Özlem — Sağol. (Elmayı ısırır) Mımm… Tatlı elmaymış.
Zeynep — Dersin bitti mi?
Özlem — (Bir süre ağzının dolu olduğunu işaret ederek konuşamayacağını anlatır.
Daha sonra başıyla “evet” der. Elmayı yuttuktan sonra da konuşur.) Eh işte…
Bitti gibi…
Zeynep Sana bir soru sorma mı İster misin?
Özlem — Sor.
Zeynep — (Yemekte olduğu elmayı göstererek) Bilimsel olarak bu elma sana neyi
anımsatıyor?
Özlem — Düşünim… Bu, ısırılmış bir elma… O kadar. İnsanların elma
yediğini anlatıyor.
Zeynep — Düşün… Bilimsel olarak dedim.
Özlem — Botanik bilimi açısından sana elmayı anlatabilirim. Bu hafta yeni okuduk.
Elma, gülgillerden bir meyvedir. Ilıman bölgelerde yetişir. Kışın soğuğuna
da dayanıklıdır. Yeterince bilimsel oldu mu Zeynep Hanım?
Zeynep — Belki. Benim öğrenmek istediğim o değildi ama… Başka bir şeydi.
Özlem — Yurdumuzda Amasya yöresinde yetişir. En ünlü, en çok aranan elma Amasya
elmasıdır.
Zeynep — Başka?
Özlem — Başka… Vitaminli, yararlı bir meyvedir.
Zeynep — Başka?
Özlem — Başka başka… Başka sorun yok mu başkadan başka?
Zeynep — Bir ipucu verebilirim. Sorumun yanıtı bir bilim adamı ile ilgili.
Özlem — Bilim adamı mı? Ne demek yani? Bu bilim adamı elmayı çok mu seviyormuş?
Zeynep — Bu bilim adamı buluşunu elmaya borçlu.
Özlem — Anladım. Bu bilim adamı elmayı çok severmiş. Çok elma yediği için de akıllıymış. Bu sayede buluş gerçekleştiriyormuş. Bildim mi?


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları Ekoyay Yayınları

Zeynep — Elmanın bir insanı akıllı yapıp yapmadığını bilmiyorum ama sana bir ipucu
verebilirim. Hani elma ağaçtan düşmüştü ya
Özlem — (Elmasını ısırarak) Nasıl düşmüş?
Zeynep — Yukarıdan. Hani ağacın altında oturup dinlenirken…
Özlem — Gökten düşmüş yani… O zaman üç elma düşmüştür. Biri sana, biri bana,
biri de bilim adamına…
Zeynep — (Dalga geçme benle ) Masal anlatmıyorum ben… Elma
düşünce o bilim adamı ne yapmış?
Özlem —Başı ağrıdığı için bağırmış mı?
Zeynep — Off… Aklına elma yemekten başka bir şey gelmiyor mu?
Özlem — Bir ipucu daha ver…
Zeynep — Bağırmış bir şeyler demiş matematikçi. İlk aynalı teleskobu da
o yapmış.
Özlem — Başka?
Zeynep — Renk ve ışık üzerine çalışmalar da yapmış.
Özlem — Başka ?
Zeynep — Beyaz ışığın prizmadan geçirildiğinde değişik renkte bileşenlere ayrıldığını
açıklamış. Beyaz ışığın ayrıştığında gökkuşağı renklerini oluşturduğunu
saptamış.
Özlem — Peki, yere düşen elmayı ne yapmış? Yemiş mi??
Zeynep — Of… Yine mi? Hayır efendim, yememiş.
Özlem — Niçin?
Zeynep — Çünkü… Bilgin olduğu için düşünüyormuş. Elmanın yere düşmesini izlemiş,
sonra da evrensel çekim yasasını bulmuş.
Özlem —Yer çekim kanunu bulmuş yani değil mi?
Zeynep — Çok şükür… Sonunda bilebildin.
Özlem — Bu bilgin aynı zamanda hem astronom hem de felsefeci. Tam yirmi bir yaşındayken
profesör olmuş. 1661’de. Düşünsene ne kadar gençmiş.
Zeynep — Nereden biliyorsun bu kadar bilgiyi?
Özlem — Nivtın yarın için ev ödevimdi…
Zeynep — Biliyordun da neden beni oyaladın? Bilmiyormuş gibi yaptın.
Özlem — Sen de beni oyaladın. Seni sınamak istedim. Bakalım neler biliyor diye…
Zeynep — Artık sana bilgi yok tamam mı?
Özlem — Nivtın’ın elması olsun ama…

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 202-203-204-205-206 Cevapları Ekoyay Yayınları 6. Tema: Bilim ve Teknoloji: İçimdeki Müzik


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Getirdiğiniz fotoğrafları sınıf panosuna asınız.
2. Bilim ve teknoloji insanların yaşamını nasıl etkilemiştir?

Cevap: Bilim ve teknoloji her geçen gün gelişmektedir. Gelişmesiyle beraber insan oğlunun hayatı daha da kolaylaşmaya başlamıştır. Uzaktaki bilgiyi hemen ileten, insanların yerine çalışan robotlar ve daha birçok aletler ile hayat git gide kolaylaşmaktadır.

3. İnsanlara yardım etmek için teknoloji kullanılabilir mi?

Cevap: Evet kullanılabilir. Hastanelerde hastalar için kullanılan aletler bunlara örnek olabilir.

4. Aşağıdaki karikatürlerde ne anlatılmak isteniyor?

Cevap: Teknolojinin eğitimdeki yeri anlatılmak istenmiştir. Yeni nesil artık dersleri tablet bilgisayar gibi ortamlarda öğrenmektedir.

1.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri, bu kelimelerin anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız. Kelimelerin anlamlarını Türkçe sözlükten bulunuz. Tahminlerinizle sözlük anlamlarını karşılaştırınız. Bu kelimeleri kendi sözlüğünüze kaydediniz.

Cevap:

Sehpa: Ayaklı üzerine eşya koyulan destek.

iletişim: Kişiler arası duygu düşünce aktarımı.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. Etkinlik

a. Dinlediğiniz metni olayların ayrıntılarına girmeden ana hatlarıyla defterinize özetleyiniz.

Cevap: Melody’nin hastalığı vardır. Bu hastalıktan dolayı vücudunun bir kısmını hareket ettirememektedir. Akülü bir sandalye kullanmakta olup baş parmağı ile sandalyeyi hareket ettirmektedir. Melody konuşamadığı için insanlarla akıllı tahta sayesinde iletişim kurmaktadır. Melody arkadaşının bilgisayarını görünce kendisine göre bir bilgisayar ister. Araştırılıp cihaz bulunur ve programlanır. Cihaz sayesinde melody söylemek istediği her şeyi söyler.

b. Dinlediğiniz metnin konusunu aşağıya yazınız.

Cevap: Teknolojinin insanlar için ne kadar önemli olduğu.

3.ETKİNLİK

Sizce Melody’nin (Melodi) hayatında bundan sonra ne gibi değişiklikler olmuştur? Melody, arkadaşlarıyla okulda neler yaşamıştır? Tahmin ediniz.

Cevap: Kendini ifade edebilmiş ve arkadaşlarına kendini sevdirebilmiştir.

4.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metin, “İçimdeki Müzik” adlı romanın bir bölümünden alınmış ve kısaltılmıştır. Bu bölüm için bir başlık öneriniz var mı? Önerinizi aşağıya yazınız.

Cevap: MUTLULUĞUN SESİ

6.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Melody’nin karakter özellikleri nelerdir?

Cevap: Zeki ve iyi bir fotografik hafızası vardır. En çok istediği şey ise hızlı bir iletişim kuranilmektir.

2. Medi – Talker(Medi – Tolkır) nasıl bir alettir?

Cevap: Kelime, cümle ve resmi kayıt eden tuşlu programlanabilen bir alettir.

3. Melody için Medi – Talker’ın anlamı nedir?

Cevap: Onun için bir dil görevini yerine getiren alettir. İnsanlar ile iletişim kurmanın yoludur.

4. Melody, Medi – Talker’a hangi ismi verdi? Niçin?

Cevap: ”Elwira” en sevdiği şarkının adıdır.

5. Melody ve Bayan V, Medi – Talker’a ne tür kelime ve cümleler yüklediler? Siz olsanız ne tür kelime ve cümleler yüklerdiniz?

Cevap: İsimler, zarflar, ifade ve cümleler, fiilleri yüklemiştir.

6. Anne ve babası, Melody’nin “Merhaba, baba! Merhaba, anne! Çok mutluyum!” sözleri karşısında ne yaptılar?

Cevap: Anne ve babasının gözleri dolmuştur.

7. Sizce, romanın diğer bölümlerinde neler anlatılmıştır?

Cevap: Melody’nin okuldaki ve evdeki hayatının nasıl değiştiği anlatılmıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları Ekoyay Yayınları

7.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni beğendiniz mi? Niçin? “İçimdeki Müzik” romanını okumayı düşünüyor musunuz?

Cevap: Evet beğendim. Hayatta ne zorluklar yaşayan insanlar varmış ve elindeki şeyler ile nasıl mutlu olacağını göstermişler. Bu romanı okumayı çok isterim.

8.ETKİNLİK

Engelli bir arkadaşınız için ne icat etmek isterdiniz? Anlatınız. Konuşmanızda
engellilerin hayatını kolaylaştıran teknolojiler hakkında topladığınız bilgileri de kullanınız.
Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz. Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, henüz dilimize yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız.

Cevap: Ben tekerlekli sandalye kullanan arkadaşım için az çukur yerlerde onların geçmesini rahat bir şekilde sağlayacak sandalye icat etmek isterdim.

9.ETKİNLİK

“Teknolojinin insan yaşamına etkileri” hakkında bilgilendirici bir metin yazınız. Metni yazmadan önce aşağıdaki soruları cevaplayarak bir yazı taslağı oluşturunuz. Metninizi defterinize yazınız.

Cevap:

Metnimin konusu ve ana fikri ne olacak?: Teknolojinin faydaları ve zararları hakkında bir yazı olacak.

Metnimin giriş bölümünde nelerden söz edeceğim?: Giriş bölümünde teknolojinin nasıl geliştiğinden bahsedeceğim.

Metnimin gelişme bölümünde nelerden söz edeceğim? Günlük hayattan hangi
örnekleri vereceğim?: Gelişimiyle beraber insanların hayatında nelerin değiştiğinden bahsedeceğim


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları Ekoyay Yayınları

Metnimin sonuç bölümünde neler yazacağım? Metnimi nasıl sonuçlandıracağım?: Teknolojiyi bilinçli nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğim.

Metne etkileyici bir başlangıç yapmak ve metni yazma amacımı belirtmek için
ilk paragrafta neler yazmalıyım?: Teknolojinin insanı kendine bağlayan en büyük robot olup aslında onu ihtiyacımız için kullanmamız ve bizi çeken özelliklerin alsında kötü tarafları olduğunu vurgulamalıyım.

10. ETKİNLİK

Aşağıda EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu’ndan bir sayfanın görüntüsü vardır. İnceleyiniz. Siz de çok iyi bildiğiniz bir bilgisayar programındaki bir işlem için kullanım kılavuzu yazınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları Ekoyay Yayınları

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210-211-212 Cevapları Ekoyay Yayınları 6. Tema: Bilim ve Teknoloji: Tema Değerlendirme


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Ekoyay Yayınları

A) 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Metnin ana fikri nedir?

Cevap: Teknolojiyi kullanım yaşı gün geçtikçe düşmeye devam etmektedir.

2. Metne göre teknoloji ve çocuklar arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap: Çocuklar teknolojiyi büyüklerin yani yetişkinlere göre daha iyi kullanıp çözmeye başlamışlardır.

3. Yazar, teknoloji ve insan konusuna hangi açıdan bakmaktadır?

Cevap: Teknolojinin insanların hayatındaki yerinden ve çocukların teknolojiyle ne kadar ilgilendiğine bakmaktadır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları Ekoyay Yayınları

B) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Noktalama işaretlerinin doğru kullanıldığı cümlelerin başına “D”, yanlış kullanıldığı cümlelerin başına ise “Y” yazınız.

Cevap:

1. (D) Bir yerde şunları okumuştum: “Dostların daha ilk tanıştığın dakikada seni çok
iyi anlarlar. Diğer tanıştığın kimselerin seni anlamaları bin yılı alır.”
2. (Y) Londradan Parise döndükten sonra günlüklerini yazdı.
3. (D) Önce görevimi söyleyeyim: TCDD’de memurum.
4. (Y) Türk’lerin çalışkanlığını herkes bilir.
5. (D) Bu sene Cumhuriyet Ortaokulundan mezun olacak.

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

Cevap:

1. Basit kelimeler yapım eki almayan tek kök durumundaki kelimelerdir.
2. Yapı bakımından kelimeleri basit kelimeler, türemiş kelimeler ve birleşik kelimeler olmak üzere üçe ayırırız.
3. “Yeni bir ayakkabı aldım.” cümlesindeki “ayakkabı” kelimesi yapı bakımından bir
birleşik kelimedir.
4. Türemiş kelimeler en az bir tane yapım eki alır.
5. “Sabretmek” kelimesi, “sabır” ismiyle “etmek” fiilinin bir araya gelmesiyle oluşan
birleşik bir kelimedir.

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. “Ben eserlerimi okunmalarından çok sahnede oynamaları için yazarım. Olaylar ve
kişiler benim için çok önemlidir. Karşılıklı konuşmalar eserimin bel kemiğidir.” diyen
bir yazar hangi yazı türünde eser veriyordur?

Cevap: A

A) tiyatro B) hikâye C) anı D) masal

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birleşik sözcük değildir?

Cevap: C

A) Gökkuşağının altından geçmeyi hiç denedin mi?
B) Ankara Kalesi’nin içindeki gecekonduları yıkmaya başlamışlar.
C) Dinleyenlerin şaşkın bakışları arasında sözlerine devam etti.
D) Bu sene ekinleri biçmek için biçerdöver kiralamayacakmış.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları Ekoyay Yayınları

3. Yandaki grafik yaş ve cinsiyetlerine göre tüm dünyada dijital oyun oynayanların
sayılarını 2016 ve 2020 yıllarına göre vermektedir. Bu grafik için aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

Cevap: D

A) Oyuncu profilinin yaş ve cinsiyete göre dağılımına bakıldığında toplam kitlenin çoğunlukla erkeklerden oluştuğu görülür.
B) Bu grafik gelecekle ilgili öngörülerde bulunulmasını sağlar.
C) Bütün yaş gruplarında erkeklerin sayısı kadınlardan fazladır.
D) 16 – 24 yaş grubunda diğer gruplardan daha fazla sayıda insan dijital oyun oynamaktadır.

4. Pelin: Acaba dayımlar yemeğe kalırlar mı?
Aslı: Bu bayram acaba kaç lira harçlık verecek?
İlker: Sinirleri bozulmuştu, acaba hastaneye gittiler mi?
Göktuğ: Aklınızda bir acaba kalmasın diye söyledim.
Yukarıdaki cümleleri kuranlardan hangisi “acaba” sözcüğünü diğerlerinden farklı
anlamda kullanmıştır?

Cevap: B

A) İlker B) Göktuğ C) Aslı D) Pelin

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi basit yapılıdır?

Cevap: B

A) Nemli duvarın üstüne hiçbir şey koymayın, dedi.
B) Kadıncağız oğlundan gelen mektubu aldı, kokladı.
C) Samanlıktaki balyalar bir anda üzerime yıkıldı.
D) Büyüklük taslayan insanları kimse sevmez.

6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ifade “gerçeği söylemek gerekirse” anlamında
kullanılmıştır?

Cevap: C

A) Açık pencerenin önünde küçük bir serçe bana bakıyordu.
B) Düşüncelerimi açık açık söyledim yüzüne.
C) Açıkçası, artık burada kalamazsınız.
D) Şahitlerin de söylediği her şey açık seçik ortada.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 231-232-233-234-235 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 7. Tema: Sanat: Yürekler


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Mimari ve sanat arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Mimari yapıdır. Buna estetik güzellik katınca sanata dönüşür.

2. Gözünüze hoş gelen mimari eserlere örnekler veriniz.

Cevap: Tac Mahal, Ayasofya…

3. Mimar Sinan hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları Ekoyay Yayınları

4. Birazdan okuyacağınız metnin başlığından ve görselinden hareketle konusu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Mimari eserler hakkında bilgi veriyor olabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. ETKİNLİK Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Anlamı verilmeyen kelimenin anlamını önce tahmin ediniz, sonra sözlükten bulup yazınız. Yeni
öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze kaydediniz.

Cevap:

(Mihrap) Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer.

(Kuytu) Issız, sessiz ve göze çarpmayan, tenha (yer).

(Sütun) Herhangi bir maddeden yapılan, zaman zaman üstünde çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon.

(Çini) Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayans.

(Nabız) Kalp atışının sağladığı kan basıncından dolayı atardamara parmakla basıldığında duyulan vuru.

(Minber) Camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer.

2.ETKİNLİK Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirde hangi mimari eserden söz edilmektedir?

Cevap: Süleymaniye Cami

2. Bu mimari eserin özellikleri nelerdir?

Cevap: Caminin içi çinilerle süslü olup duvarları ise beş yüz yaşındadır.

3. Şair, bu mimari eseri incelerken neler hissetmiştir?

Cevap: Huzur, mutluluk ve gurur gibi duyguları hissetmiştir.

4. Şiirde neler karşılaştırılmıştır?

Cevap: Eski sanat-yeni sanat

5. Şiirde benzetme ve kişileştirme sanatlarından hangisi ya da hangileri vardır?
Örnek dizeleri okuyunuz.

Cevap: Sütunlarda, direklerde
Bükülmez bilekler gördüm. Kişileştirme

6. Şair, şiire neden “Yürekler” ismini vermiş olabilir?

Cevap: Camiye gelen insanları anlatmak için.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.ETKİNLİK Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu kutucuklara yazınız.

Cevap:

Konu: Yapılan mimari sanat

Ana duygu: Mimariye duyulan hayranlık

4.ETKİNLİK a. Okuduğunuz şiirde, geçen sene öğrenmiş olduğunuz benzetme ve
kişileştirme sanatları vardır. Bu şiirde, bu söz sanatlarının yanında karşıtlık (tezat) sanatı da vardır. Karşıtlıkta birbirine karşıt duygu, düşünce, hayal ve durumlar bir arada gösterilir. Karşıtlık sanatı zihinde bir aykırılığı, çelişkiyi ya da karşıtlığı düşündürür. Aşağıda karşıtlık (tezat) sanatına örnekler verilmiştir. Dikkatle inceleyiniz.

b. Aşağıdaki dizelerde karşıtlık sanatı nasıl yapılmıştır? Aşağıya yazınız.
İşkence yaptıkça bana gülerdi.
Benim sadık yârim kara topraktır.

Cevap: İşkence yapmak ve gülmek kelimeleri arasında tezatlık vardır.

c. Okuduğunuz şiirin hangi dizelerinde karşıtlık (tezat) sanatı vardır? Yazınız.

Cevap: Eski ve yeni kelimelerinden bahsederek karşıtlık oluşturulmuştur.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları Ekoyay Yayınları

5.ETKİNLİK Okuduğunuz şiirin ilk dörtlüğündeki kafiyeler kırmızıya, redifler ise
maviye boyanmıştır. Siz de şiirin diğer dörtlüklerindeki kafiye ve redifleri örnekteki gibi gösteriniz.

Cevap:

Çinide daha bu sabah
Açılmış çiçekler gördüm.
Yaklaştım : Konmuş arılar,
Uçan kelebekler gördüm.

Kovanların kuytusunda
Dizili petekler gördüm.
Mihraplarda ruhlar vardı,
Minberde melekler gördüm.

Dolaştım: Beş yüz yaşında
Koç yiğit direkler gördüm.
Sütunlarda, direklerde
Bükülmez bilekler gördüm.
Dinledim: Vuran nabızlar,
Ve çarpan yürekler gördüm.

Gezdim dışarda yolları…
Dilekler, istekler gördüm;
Eski sanatın yanında
Yeniyi emekler gördüm.

7.ETKİNLİK Vakıflar Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresinden elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak “tarihî eserlerin korunması” konusunda grup hâlinde bilgilendirici bir metin yazınız. Bunun için 4 – 5 kişilik gruplara ayrılınız. Metninizi yazmadan önce konu ve ana fikri belirleyiniz. Metninizin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde nelerden söz edeceğinizi oluşturacağınız taslağa yazınız. Yazınızın ilk paragrafında yazma amacınızı ifade etmeyi de unutmayınız.
Yazınızda atasözleri, deyimler ve özdeyişlerden yararlanınız. Ayrıca yazınızda yabancı
dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları Ekoyay Yayınları

Yazınızı A4 kâğıdına, yazınızın taslağını ise aşağıya yazım ve noktalama kurallarına dikkat ederek yazınız. Yazınızı sınıf ya da okul panosunda paylaşınız.

Cevap:

Her ülkenin kendine ait pek çok tarihi eserleri vardır. Yıkılmadan bu zamana kadar gelen birçok güzel tarihi eserlerin bulunduğu bu dünyada bizim de kendi ülkemize ait eserleri vardır. Turistlerin ilgisini çeken ve örmeye birçok turistin geldiği eserler.

Bazı insanlarımız bu güzelliklerin farkında olmadan o yerlere zarar vermektedirler. Ya düzeltmeye çalışarak ya da o gibi yerlerde kazı yaparak eserlerin yıpranarak yok olmasına yol açmaktadırlar. Bu gibi davranışlara engel olmamız gerekmektedir. Bu olaylara karşı görevlerimiz ilk olarak tarihimizi iyi bilmemiz gerekir. Zara verenleri uyarıp bizde zarar vermemeliyiz. Tarihi eser kaçakçılığı yapan birini görüp bilirsek gerekli yerlere bildirmemiz gerekir. Bu eserlere zarar vermemek için çevremizi de daima temiz tutmalıyız.

Eserlerin bir sonraki nesile de aktarılmasını hepimiz isteriz. Bu yüzden sorumluluk alıp onları hep birlikte korumamız gerekir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 219-224-225-226-227-228-229-230. Sayfa Ekoyay Yayıncılık 7. Tema: Sanat: Yaz Sinemaları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Sinemaya gitmeyi sever misiniz? Ne tür filmler izlersiniz? Niçin?

Cevap: Evet severim. Genellikle komedi veya aksiyon filmlerini çok severim.

2. Büyüklerinizin sinemayla ilgili bir anısını dinlediniz mi? Paylaşınız.

3. Sinema ya da televizyonda izleyeceğiniz bir filmin size uygun olup olmadığına
nasıl karar veriyorsunuz?

Cevap: Konusuna bakarak veya başta belirtilen yaş sınırına bakarak karar veriyorum.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki bazı kelimeler ile bunların sözlük anlamlarını kullanarak aşağıya bir bulmaca hazırlanmıştır. Ama bu bulmacada bazı eksiklikler vardır. Bulmacadaki eksik yerleri tamamlayınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze kaydediniz.

Cevap:

Çengel Bulmaca
(KONUK) 1. Misafir.
(YAZ) 2. İlkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsim.
(SAHNE) 3. Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri.
(ÇIĞIRTKAN) 4. Bir olayı, bir haberi yüksek sesle çevreye duyuran kimse.
(KESE KAĞIDI) 5. İçine bazı şeyler konulmak için kâğıttan yapılmış kese biçiminde torba.
(BİLET) 6. Para ile alınan ve konser, sinema, tiyatro vb. eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânı veren belge.
(FİLM) 7. Sinemalarda gösterilen eser.
(ROL) 8. Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı.
(YEMİŞ) 9. Meyve.
(İSKEMLE) 10. Arkalıksız sandalye.
(AFİŞ) 11. Bir şeyi duyurmak ve tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası.
(SİNEMA) 12. Güzel sanatların bir dalı, beyaz perde, yedinci sanat.
(TÖREN) 13. Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı, merasim.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. Etkinlik

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde bahçe sinemalarının özellikleriyle ilgili neler anlatılmaktadır?

Cevap: Yaz mevsimi geldiği zaman hafta içinde birkaç farklı film gösterilen yerdir.

2. Bahçe sinemaları yazarın belleğinde nasıl izler bırakmıştır?

Cevap: Sinema heyecanlı ve eğlenceli bir aktivite olarak iz bırakmıştır.

3. Yazarın çocukluk yıllarındaki sinemaların işlevi nedir? Metinden örnekler vererek
açıklayınız.

Cevap: Az geliri olan ailelerin eğlenmeleri için oluşturulan bir aktivite gibidir.

4. Yazar sinemaya gitmeyi neden bir törene benzetmiştir?

Cevap: Törenlerde herkesin görevleri belli olduğu için sinemayı da törene benzetmektedir.

5. Metinden hareketle yazarın gözlem gücü hakkında neler söylenebilir?

Cevap: Gözleminin iyi olduğunu düşünüyorum.

6. Metinde anlatılan sinema kültürü ile bugünkü sinema kültürü arasında ne gibi
farklılıklar vardır?

Cevap: Metindeki sinema belirli bir zamanı vardır. Oradaki anlatımda insanlar eğlenmekte ve kalabalık bir halde olmaktadır. Günümüz sinemaları ise istediğimiz her an gidebilmekteyiz.

7. Metinde duygu belirten ifadeler var mıdır?

Cevap: Evet yer verilmiştir.

8. “Yaz Sinemaları” metninin türü daha önce okuduğunuz hangi metinle aynıdır?

Cevap: ‘Oyun’ metni ile aynıdır.

9. Okuduğunuz metinde sözü edilen filmlerin içeriği sizce çocuklar için uygun mudur?
Niçin?

Cevap: Anlatılan filmler şiddet içeriklidir. Bu yüzden uygun değildir.


3.ETKİNLİK

a. En son seyrettiğiniz filmle ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz

b. İnternet, televizyon ya da sinema insanlara ne tür iletiler veriyor? Değerlendiriniz.

Cevap: Sevgi ve birlikteliğin önemini vermektedir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları Ekoyay Yayınları

4. Etkinlik

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Defterinize yazdığınız bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap:

 1. Filmler ne zaman oynatılmaktadır?
 2. Filmleri kimler duyururdu?
 3.  Bahçe sahibi filmi neden zamanında başlatmazmış?

5. Etkinlik

“Yaz Sinemaları” metnini daha önce okuduğunuz “Oyun” metniyle tema, konu, kişiler ve anlatılan olaylar yönünden karşılaştırınız. Karşılaştırmanızı tablo hâlinde defterinize yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Etkinlik

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Soruları

1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Onlar, çamurla oynamayı çok sever.

1. cümledeki koyu renkli kelimelerin türü nedir?

Cevap: İsim

2. cümledeki “onlar” kelimesi ile 1. cümledeki koyu renkle yazılmış kelimeler arasında
nasıl bir ilişki vardır?

Cevap:  Belirtilen isimlerin yerine kullanılmıştır.

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan kişi zamirlerini yuvarlak içine alınız.

Cevap:

• Onlara bu yaptıklarının kendileri için önemli olduğunu hissettiriniz.
• Ben verdiğim kararın sorumluluğunu taşıyabilirim.
• Biz verdiğimiz sözün arkasında durmayı biliriz.
• Onun en sevdiğim tarafı özgüveninin yüksek olmasıdır.
• Sana, bu işin de üstesinden geleceğimi söylemiştim.

 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları Ekoyay Yayınları

b. 1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Buse, Ömer ve Ceren bununla oynamayı çok sever.

1. cümledeki “çamur” kelimesinin türü nedir?

Cevap:  İsim

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki
vardır?

Cevap: İsmi kullanmadan ismi işaret etmektedir.

2. cümledeki “bununla” kelimesi yerine başka hangi kelimeleri yazabiliriz?

Cevap:  Onunla

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan işaret zamirlerini yuvarlak içine alınız.

Cevap:

• Orası dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir.
• Şunu kimsenin göremeyeceği bir yere koy.
• Atalarımız, bunu binlerce yıldır yapıyormuş.
• Bunlar el sanatlarımızın en güzel örnekleridir.
• Ötekini sen al, bunu da ben alayım.

c.1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Bazıları çamurla oynamayı çok sever.

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap:  Bazıları sözcüğü isimlerin yerine kullanılmıştır.

2. cümledeki “bazıları” kelimesi kesinlik mi, yoksa belirsizlik mi ifade eder?

Cevap:  Belirsizlik


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları Ekoyay Yayınları

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan belgisiz zamirleri yuvarlak izine alınız.

Cevap:

• Gönül kimi severse güzel odur.
• Kişinin kendine ettiğini kimse edemez.
• Bazıları bu toplantıya bile bile geç kaldı.
• Belediye meclisinden çıkan karara birçoğu tepki gösterdi.

ç. 1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Buse, Ömer ve Ceren neyle oynamayı çok sever?

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Neyle sözcüğü isme soru sormaktadır.

2. cümledeki “neyle” kelimesi 1. cümledeki “çamurla” kelimesinin yerini hangi yolla
almıştır?

Cevap: Soru yoluyla

1. cümleyi “kim” kelimesini kullanarak soru cümlesi hâline nasıl getirebiliriz? Yazınız.

Cevap: Kim çamurla oynamayı sever?

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan soru zamirlerini yuvarlak içine alınız.

Cevap:

• Elinizdeki kitabı nereye koyduğunu bilmiyor musun?
• Şu yalan dünyada annesinden başka kime güvenebilirdi?
• Bu çiçeklerden hangisi daha güzel?
• Sen burada ne bulacağını sanıyordun?


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları Ekoyay Yayınları

d. 1. Senin kalemin bence hepsinin kaleminden güzel.
2. Seninki bence hepsininkinden güzel.

Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimeler ile “ki” ekleri arasında nasıl bir ilişki
vardır?

Cevap: İsimlerin yerine kullanılmıştır.

1. cümledeki isim tamlamalarının tamlanan kısımları hangi kelimelerdir?

Cevap: ”Kalemin” ve ”kaleminden”

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan ilgi zamirlerini yuvarlak içine alınız.

Cevap:

• Ali’ninki bence en güzel uçurtmalardan biri.
• Bana onunki daha ayrıntılı geldi.
• Onunkiler daha isabetli gibi.

e. “Yaz Sinemaları” metnindeki zamirleri aşağıya yazınız.

Cevap: bunların, olanlara, birinden biri, ötekilere, hepimiz, onlar, siz, biz, herkes, birileri, bu, her şey, buna, başkalarının…

f. “Yaz Sinemaları” metnindeki zamirler metnin anlamına nasıl katkı sağlamıştır? Açıklayınız.

Cevap: Anlatılanların devamını sağlamıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Ekoyay Yayınları

7. Etkinlik

İzlediğiniz filmi arkadaşlarınıza anlatınız.


8. Etkinlik

Aşağıdaki afişleri inceleyiniz. Siz de istediğiniz bir konuda kısa film yarışması için afiş hazırlayınız. Afişinizde özlü sözlerden, atasözlerinden yararlanınız. Afişinizi sınıf panosuna asınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Ekoyay Yayınları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bulunduğunuz yerdeki mimari bir eserin fotoğrafını çekiniz. Bu mimari eserle ilgili (yapılış tarihi, mimarı, yaptıranı, mimari özellikleri, tarihçesi vb.) bilgi toplayınız.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresindeki “Faaliyetler” bölümünden
“Taşınmaz Kültür Varlıkları” hakkında bilgi edininiz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236-237-238-239-240 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 7. Tema: Sanat: Mozart’ın Müziği


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Müzik dinlemeyi sever misiniz? Niçin?

Cevap: Evet müzik dinlemeyi çok severim. Çünkü müzik insana huzur vermektedir.

2. Daha önce hiç konsere gittiniz mi? Gittiyseniz orada ne tür bir müzik dinlediniz?

Cevap: Evet gittim. Hip hop tarzında müzik dinledik.

3. “Müzik ruhun gıdasıdır.” sözünü açıklayınız.

Cevap: Müzik insana huzur veren bir eserdir aslında.

4. Mozart’ın “Türk Marşı”nı dinlerken ne hissetiniz?

Cevap:  Çoşku duygusunu hissettim.

1. Etkinlik “Mozart’ın Müziği” metnini dinlerken sizce önemli olan bilgileri, tanımları,
terimleri vb. ni aşağıya not ediniz.

Cevap:

 • Mozart şaşırtıcı ve ilgi çeken eserlerini 20’li ve 30’lu yaşlarında yazmıştır.
 • Mozart’ın para kazanmak için yazdığı eserleri de vardır.
 • Mozart’ın 27 tane piyano konçertosu vardır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. Etkinlik Metni dinlerken anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bunların
anlamlarını tahmin ediniz. Kelimelerin anlamlarını Türkçe sözlükten bulunuz. Tahminlerinizle sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

Cevap:

Konçerto: birlikte çalınmak üzere, orkestra ile bir solo çalgı için bestelenmiş müzik yapıtı

Senfoni: Orkestra için bestelenen bir müzik yapıtıdır.

3. Etkinlik Aşağıdaki soruları “Mozart’ın Müziği” metnine göre cevaplayınız. Gerekirse
metni tekrar dinleyiniz.

1. Metinde Mozart’la kim, hangi yönden karşılaştırılmıştır?

Cevap:  William Crotch müzik kariyerlerindeki yönleri ile karşılaştırlmışlardır.

2. Mozart’ın müzikte gelişmesi, müziğinin olgunlaşması neye bağlanmıştır?

Cevap:  Yaşının ilerlemesine

3. Mozart, müziğin hangi biçimlerinde eserler vermiştir?

Cevap:  Senfoni, Opera, Oda müziği, dinsel müzik, dans müziği, konçerto

4. Yazar, Mozart’ın operaları için neler söylemiştir?

Cevap:  Her kahramanın kendi özelliklerine göre olması. Mozart müziğinde yarattığı kişileri son notasına kadar anlaması.

5. Yazara göre Mozart’ın operalardaki başarısının sırrı nedir?

Cevap:  Her kahramanın kendi özelliklerinin olması

6. Mozart’ın eserlerinde eserin konusu ile müziği arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Bölümler farklılık içerse de müzikteki konular bir bütün halindedir.

7. Metinde Mozart’ın operalarından başka hangi tür eserlerinden söz edilmektedir?

Cevap:  Piyano konçertoları ve senfonileri

8. Metni dinledikten sonra Mozart’ın müziklerini dinlemek için içinizde bir istek duydunuz mu? Bunun sebebi sizce nedir?

Cevap:  Evet duydum. Çünkü anlatılana göre insanların dikkatini çeken kahramanlar ve onları iyi anlayan bir Mozart.

9. Metni beğendiniz mi? Metinde birbiriyle çelişen ifadeler var mı?

Cevap:  Beğendim. Çok güzel ve açık anlatılmıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları Ekoyay Yayınları

4. Etkinlik Derse hazırlanırken izlediğiniz belgesel ilginizi çekti mi? Çektiyse en çok
neresi hoşunuza gitti? Çekmediyse bunun sebebini açıklayınız. Belgeseli
siz yapmış olsaydınız onu ilgi çekici hâle getirmek için neler yapardınız?

5. Etkinlik “Mozart’ın Müziği” metninin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:

Konu: Mozart’ın müziği
Ana fikir: Bir işte başarılı olmak çalışmaya ve isteğe bağlıdır. Severek yapılan her iş güzel sonuçlar doğurur.

6. Etkinlik Dinlediğiniz metin için iki farklı başlık yazınız.

Cevap:

 1. MOZART’IN KAHRAMANLARI
 2. MOZART VE MÜZİK

7. Etkinlik

Müzik, insan ruhunu dalgalandıran, okşayan ve ona ince zevkler tattıran,
üstün bir sanattır.
Hugo Riemann
(Hugo Riman)

Yukarıdaki özlü sözü aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan yararlanarak iki üç dakikalık akıcı bir konuşmayla açıklayınız.

Cevap:  Müzik insan ruhunun bir ilacıdır. Yani insanı rahatlatan iyi hissettiren bir sanattır. İnsan müzik ile farklı dünyalara gider ve orada mutlu bir şekilde dolanıp kendi dünyasına geri döner.

Farkında olmadan müziğin güzelliğine kapılıp dalarız farklı rüyalara. İşte orada insan kendi benliğini bulur aslında. Bu benliği kaybetmeden yaşamak için sevmeliyiz müziği.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları Ekoyay Yayınları

8. Etkinlik Aşağıdaki metni ve yorumları okuyunuz. Metin için bir yorum da siz
yapınız. Yorumdan sonra metni kendi cümlelerinizle yeniden oluşturunuz. Metni oluştururken yazım kılavuzu kullanınız. Metninizin taslağını defterinize yapınız.
Metninizi anlam bütünlüğünü bozan ifadelerden arındırınız. Yazım ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından kontrol ediniz. Yeniden oluşturduğunuz bu metni blogunuzda paylaşınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları Ekoyay Yayınları

Cevap:  Bende diğer arkadaşlar gibi yazıyı çok beğendim. Müziğin insanlar için ne ifade ettiği çok güzel anlatılmıştır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları Ekoyay Yayınları

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Özgürlük (hürriyet) kavramıyla ilgili özlü sözler bulunuz. Bu sözleri renkli kartonlara yazınız.

Cevap:

 • Akıl sana ait değilse, ruhun özgür kalmaz.
 • Ya özgürlük verin bana, ya ölüm. Patrick Henry
 • Hürriyet, milletlerin ebedi gençliğidir. Manuel Foy

Temel hak ve özgürlükler hakkında bilgi toplayınız.

Cevap:

Her kişinin toplamda 8 adet temel hak ve özgürlüğü bulunmaktadır.

 • Yaşama Hakkı
 • Sağlık Hakkı
 • Eğitim Hakkı
 • Düşünce Özgürlüğü
 • İnanç Özgürlüğü
 • İbadet Hakkı
 • Özel Yaşam Gizliliği Hakkı
 • Ekonomik Haklar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 246-247-248 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 7. Tema: Sanat: Tema Değerlendirme


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları Ekoyay Yayınları

A) 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1. Karagöz niçin sevilmektedir?

Cevap: Gülmek güzeldir; güzelliktir, sağlıktır, sevgidir. Karagöz de böyle olduğu için sevilmektedir.

2. Karagöz’ün dünyadaki diğer gösterilerden farkı nedir?

Cevap: Hiç gösteri seyretmemiş insanı, kör olan bir insanı bile güldüren bir gösteridir.

3. Karagöz oyununda insanlar nelere gülmektedir?

Cevap: Karagözün sesine, hareketlerine, yanlış anlamalarına gibi oyundaki Türkçe’nin de zenginleştirdiği her şeye gülmektedirler.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları Ekoyay Yayınları

4. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İşaretleyiniz.

Cevap: Karagöz’de Güldürücülük

B) Aşağıda numaralarla verilen atasözlerini, harflerle verilen anlamlarıyla eşleştiriniz.

Cevap:

(2) a. Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.
(1) b. Bütün insanlar güzel olan şeylere karşı sevgi besler.
(4) c. İşlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Allah her zaman yardım eder.
(5) ç. Yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.
(3) d. Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer.

C) Aşağıda cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

Cevap:

1. “Ben, sen, o, biz, siz, onlar” kelimeleri kişi (şahıs) zamirleridir.
2. Kişileri, nesneleri ya da varlıkları belli belirsiz ifade eden zamirlere belgisiz zamir denir.
3. İlgi zamiri, ek hâlindeki bir zamirdir ve eklendiği kelimeye her zaman bitişik yazılır.
4. “Bu bana babamın hediyesidir.” cümlesindeki “bu” kelimesi bir işaret  zamiridir.
5. İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirler soru  zamirleridir.

Ç) Aşağıda çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Heykeltıraş olsam Sinan’ın boyunu posunu bilmem ama ellerini kocaman yapardım.
(1)Bildiğimiz ellerin birkaç misli büyük. (2)Eti anıtlarındaki eller gibi küt küt, çentik
çentik kocaman eller. (3)Geçen gün Süleymaniye’de dolaşırken bu kocaman elleri
görür gibi oldum. (4)Tuttuğunu koparan, kopardığını yepyeni ve bitip tükenme bilmeyen
bir ömürle yoğurup yeni baştan kuran, öpülesi, dünya durdukça nur içinde
yatası emektar eller.
Yukarıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir?

Cevap: C

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları Ekoyay Yayınları

2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bir çift turna gördüm, durur dallarda,
Seversen Mevla’yı, kalma yollarda,
Sizi bekleyen var, bizim ellerde,
Doğru bizim ele gidin turnalar.

Turnam dertli öttün, yaremi deştin,
El vurdun yarama, başını açtın,
Eşinden m’ayrıldın, yolun mu şaştın,
Doğru bizim ele gidin turnalar.

Fazla gitmen bizim ele varınca,
Selam söylen eşe dosta sorunca
El bağlayıp divanına durunca
Benden yâre selam edin turnalar.
Anonim

2. Bu türküde baskın olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D

A) kaygı B) sevinç C) acıma D) özlem

3. Türkünün ilk dörtlüğüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: B

A) Kafiye : “dal” —— Redif : “da” B) Kafiye : “l” —— Redif : “larda/lerde”
C) Kafiye : “lar/ler” —— Redif : “da/de” D) Kafiye : “da/de” —— Redif : “lar/ler”

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıtlık (tezat) sanatı yoktur?

Cevap: D

A) Yazımı kışa çevirdin B) Bir sen yakınsın uzakta kalınca
C) İçimde kar donar, buzlar tutuşur. D) Yüce dağlar birbirine göz eder.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

Cevap: D

A) Bu soruları bazı öğrenciler önceden görmüş.
B) Kendisini yakından tanırım arkadaşın.
C) Bazıları bu dediklerine pek inanmamış.
D) Şu elbisenin aynısından bende de var.

6. “Panayırı görmek için sizinle kasabaya gelmeyi ben de isterdim ama üzümleri ilaçlamam lazım.” cümlesinde hangi türde sözcük kullanılmamıştır?

Cevap: D

A) bağlaç B) zamir C ) edat D) ünlem

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamamen basit yapılı sözcükler kullanılmıştır?

Cevap: A

A) Ağacın dalına kuşlar kondu. B) Kışlıkları erken çıkardık.
C) Masadaki silgileri topladın mı? D) Bahçedeki çiçekleri suladı.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 7. Tema: Sanat: Çocuk ve Resim


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.Etkinlik

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını karşılarına yazınız. Anlamlarını bilmediklerinizin
anlamlarını tahmin ediniz, Türkçe sözlükten anlamlarını bulunuz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. Etkinlik

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Çocuğun yaptığı resimde neler vardır?

Cevap:  dünya, kelebekler

2. Şiirde hangi renkler, hangi kavramlarla özdeşleştirilmiştir?

Cevap:  Beyaz asillikle, Mavi barış ile özdeşleşmiştir.

3. Şiirde anlatılan resim sizde nasıl bir duygu uyandırdı?

Cevap: Huzur ve mutluluk

4. Şiirin hangi bölümünde resim yapan çocuğa seslenilmektedir?

Cevap: Son kıtasın da

5. Şiirde hangi nesne ve kavramlar neye benzetilmiştir?

Cevap: Resmi masal beldesine, güneşten gelen ışınları saça benzetiyor.

6. Şiirde kafiye ve redif kullanılmış mıdır? Gösteriniz.

Cevap:

-önüne
-beldesine
redif

-başını
-sarı
kafiye

7. Çocuktan istenilen nedir? Niçin böyle bir şey istenmiştir?

Cevap: Dünyayı kötülükten kurtararak barışı ve huzuru getirmesini istiyor.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları Ekoyay Yayınları

3. Etkinlik

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız.

Cevap:

Konu: Çocukların masumiyeti

Ana duygu: Çocuğun barışı ve huzuru temsil etmesi

4.ETKİNLİK

Aşağıya şiirin içeriğine uygun iki farklı başlık yazınız.

Cevap:

MASUMİYETİN RESMİ

ÇOCUK VE BARIŞ

5. Etkinlik

Okuduğunuz şiirdeki basit, türemiş ve birleşik kelimeleri kutucuklara yazınız.

Cevap:

Basit Kelimeler: Çocuk, resim, asil

Birleşik Kelimeler: ebemkuşağını

Türemiş Kelimeler: sonsuzluktan, beyazlığa, serpiliyor

6. Etkinlik

Aşağıdaki resimlerin sizde hangi duyguları uyandırdığını ifade ediniz. Konuşmanızda resim sanatıyla ilgili topladığınız bilgilerden hareketle resim terimlerini anlamlarına uygun şekilde kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: Bu resimlere baktığım zaman sessiz huzurlu bir ortam görüyorum. Kimsenin karışmadığı, kimsenin birbiri ile kavga etmediği sadece mutlu huzurlu hissetmek için gelinen bir ortam olduğunu düşünüyorum.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları Ekoyay Yayınları

7. Etkinlik

Aşağıda ünlü ressamlarımızdan Turgut Zaim’in “Yaylada Yörükler”
adlı tablosu yer almaktadır. Bu tabloda anlatılanlardan hareketle hikâye
edici bir metin yazınız. Metninizi aşağıdaki taslağa göre oluşturunuz.
Metninizde anlattıklarınızla resmin uyumlu olmasına dikkat ediniz. Metninizi
yazarken yazım kılavuzu kullanınız.

Cevap:

Metnimin Taslağı

Konusu: İki ailenin yayaladaki pikniği

Kişileri: Ayşe, Fatma ve çocukları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları Ekoyay Yayınları

Olayların geçtiği yer ve zaman: Yayla öğle vakti

Anlatacağım olaylar (kısaca): İki arkadaş hayvanlarının otlatmak için yaylaya çıkarlar ve orada piknik yaparken bir olayla karşılaşırlar.

Serim bölümünde anlatacaklarım: İki arkadaşın buluşup yaylaya çıkması

Düğüm bölümünde anlatacaklarım: Piknik yaparken yaşadıkları olaylar.

Çözüm bölümünde anlatacaklarım: Yaşadıkları olayın çözüme kavuşması

Metninizi defterinize yazınız. Yazdığınız metni okuyup metninizde anlam bütünlüğünü bozan ifade olup olmadığını kontrol ediniz. Yazınızı yazım kılavuzu kullanarak yazım ve noktalama açısından gözden geçiriniz. Yanlış yazımları ve noktalama hatalarını düzeltiniz.

Cevap:

Bir gün Ayşe ve Fatma çocuklarıyla birlikte yaylaya hayvanlarını otlatmak için çıkmışlardır. Yanlarına piknik eşyaları da alıp atlarına yükleyerek yola koyulurlar.

Yolda yavaş yavaş giderken iki arkadaş sohbete dalar. Yaylaya vararak hayvanları orada otlatmaya bırakırlar. Bu sırada çocuklarla beraber piknik eşyalarını hazırlamaya koyulurlar. Çocuklardan biri koyunun arkasına takılarak uzaklaşır bulunduğu alandan. Ayşe bunu fark etmeden yemeğe devam etmektedir. Bir süre sonra çocuğunun olmadığını fark eder. Hemen arayışa koyulurlar. Gezmedikleri yer kalmaz. At biran da hırçınlaşır ve hızlı hızlı koşmaya başlar. Ayşe de arkadaşıyla beraber atın peşine takılır. At çocuğu bir kuyunun içinde bulur.

Çocuk atın sayesinde kurtulmuş olur. Çocuk annesinden ayrı hiçbir yere gitmemesi gerektiğini anlar.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 250-251-252-253-254-255-256-257-258 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 8. Tema: Vatandaşlık: Kurtla Köpek


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları Ekoay Yayınları

1. Özgürlük (hürriyet) kavramıyla ilgili hazır olduğunuz kartonları sınıfınıza asınız. Bu özlü sözlerin anlamlarıyla konuşunuz.

2. Özgürlük sizce nedir? Özgür insan neler yapar?

Cevap: Özgürlüğünün kızının kızıdır. Kişiye verilecek zarara yönelik olacaktır. Toplumda. Bizim özgür düşünceli yaşayış tarzınız kuşamdır. becerilebilenler çıkamaz.

3. Haklar ve özgürlükler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Toplumda belirli haklarımız var okuma, barınma gibi. Özgürlüktür.

4. Temel hak ve özgürlükler?

Cevap:

 • Yaşama Hakkı
 • Sağlık Hakkı
 • Eğitim Hakkı
 • Düşünce Özgürlüğü
 • İnanç Özgürlüğü
 • İbadet Hakkı
 • Özel Yaşam Gizliliği Hakkı
 • Ekonomik Haklar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 252 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Etkinlik İkişerli gruplara ayrılınız. Arkadaşınızla beraber, okuduğunuz metni
içeriğinde değişiklik yapmadan konuşma cümlelerinden ve olaylardan hareketle diyaloglara (karşılıklı konuşma şeklinde) dönüştürünüz. Oluşturduğunuz diyalogları aşağıya yazınız.

Cevap:

Kurt: Çok güzel bir köpeksiniz. Temiz ve besili görünüyorsunuz. Bu durumunuzu çok beğendim.

Köpek: Böyle görünmek zor bir şey değil. Bence siz ormanda perişan oluyorsunuz. Ormanda yiyecek bulmak çok zor. Benle gelirseniz kaderinizi değiştirebiliriz.

Kurt: Peki orada ne iş yapacağım?

Köpek: Ev sahiplerine hürmet edip yabancılara karşı evi koruyacaksın. Böyle yaparak sınırsız yemek yiyebilir ve ev sahiplerinin sizi sevmesini sağlarsınız.

Kurt: Hoşuma gitti bu iş güzelmiş. Fakat boynundaki yara izi nedir?

Köpek: Beni bağlamak için tasma takıyorlar. Boynumda oluşan yara o yüzdendir.

Kurt: Siz serbest bir şekilde dolaşmıyor musunuz?

Köpek: Hayır dolaşamıyoruz ama bu önemli değil.

Kurt: Öyle şey olur mu? Siz özgürlüğünüzü yiyecek ve rahata satmışsınız. Ben özgürlüğümden asla vazgeçmem.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 253 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. Etkinlik Aşağıda kutucukta verilen kelimeler okuduğunuz metinde geçen kelimelerdir.
Bu kelimeler sözlük anlamlarıyla eşleştirilmiştir. Kelimelerin doğru eşleştirilip eşleştirilmediğini metinde kullanıldıkları yerlerden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ederek kutucukları işaretleyiniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 253 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları Ekoyay Yayınları

3. Etkinlik Metinde kullanılan deyimleri belirleyiniz. Deyimlerin anlamını deyimler
sözlüğünden bulup yazınız. Bu deyimlerin metne katkısını söyleyiniz.

Cevap:

Metinde Kullanılan Deyimler

 • Göze almak :Gelebilecek her türlü zararı önceden kabul etmek
 • Hayran olmak: Çok beğenmek
 • Gözleri yaşarmak:Duygulanmak
 • Dil dökmek: Kandırmak ya da yararlanmak için tatlı sözler söylemek
 • Gözüne ilişmek:Birdenbire, istemeden görmek

4. Etkinlik Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kurt, köpek ile karşılaştığında ilk önce neler düşünüyor?

Cevap: Köpeği temiz ve besili görüyor ve onu parçalamak istiyor sonrada göze alamıyor.

2. Köpeğin kurda teklifi ne olmuştur?

Cevap: Hizmet edip evi koruması

3. Köpek, hangi görevler karşılığında ne almaktadır?

Cevap: Evi yabancılara karşı koruyarak yemek almakta ve sevgi görmektedir.

4. Kurt, köpeğin teklifini niçin geri çeviriyor? Kurdun yerinde siz olsaydınız bu teklif karşısında ne yapardınız?

Cevap: Özgürlüğünün elinden alındığınız düşünüyor. Bende olsam yapamazdım.

5. Metindeki kahramanlardan hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Niçin?

Cevap: Ben kurdun yerinde olarak özgür biri olmak isterdim.

6. Metnin türü nedir?

Cevap: Fabl

7. Metindeki hayvanlar gerçekte genel olarak nasıl bir karaktere sahiptir? Metinde
bu hayvanların seçilmesinin gerçek hayatla bir ilgisi var mıdır?

Cevap: Kurt özgürlüğüne düşkün gururlu bir karakteri vardır. köpek ise kibar ve emir almayı seven bir karaktere sahiptir. Köpek rahat yaşamak için emir altında kalmayı tercih eder. Kurt ise özgürlüğüne düşkün olduğu için bu yaşamı tercih etmez. Gerçekte de insanlar böyledir. yaşamlarını sürdürmek için her türlü sıkıntıya katlananlar vardır.

5. Etkinlik Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Konusu: Köpeğin görüntüsünü kıskanıp o hayatı merak eden kurtun özgürlüğünden vazgeçmek istememesini anlatmaktadır.

Ana fikri: Köle gibi olmaktansa aça kalmak daha iyidir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Etkinlik Metnin yazarı siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız? Yazınız.

Cevap: ÖZGÜRLÜĞÜN ALTINDAKİ ESARET

7. Etkinlik Metindeki kahramanları tabloda verilenlere göre karşılaştırınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları Ekoay Yayınları

8. Etkinlik Okuduğunuz metnin aşağıdaki dizelerinde karşıtlık ilişkisi kurulmuştur.
Bu ifadeleri bulunuz.

Zafiyetten çiroza dönmüştü kurdun biri
Köpekler, aksine, semiz mi semiz.

Okuduğunuz metinde hayvanlara insan özelliği verilerek bu hayvanlar insan gibi konuşturulmuştur. İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkların konuşturulması sanatına konuşturma (intak) denir. Okuduğunuz metinde konuşturma sanatı sıkça kullanılmıştır. Aşağıda konuşturma sanatına örnekler verilmiştir. İnceleyiniz.

(…)
Şeytan tilki bir gün yine / Tavuk için bir bahçeye
Girer; fakat çukurdaki / Bir kapana düşer, der ki:
Çıkabilsem ben dışarı / Serperim bir kile darı
O zavallı tavuklara / bir şey yapmam hem onlara. (Burada tilki insan gibi konuşturulmuştur.)
(…)
İbrahim Alaattin Gövsa
Anne Sevgisi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları Ekoyay Yayınları

Masal ve fabllarda kişileştirme ve konuşturma sanatları en çok rastlanan söz
sanatlarıdır. Siz de “Kurtla Köpek” metninde konuşturma sanatlarının olduğu dizelerin
altını çiziniz.

Cevap: Hayran olduğunu söyledi bu semizliğe.
— “Güç bir şey değil, sayın efendimiz,
Dedi köpek, böyle benim gibi semirmeniz.
Vazgeçin, bırakın bu ormanları.
Nedir bu ormanlarda çektiğiniz;
Seril sefil, perişan, aç biilaç?
Açlıktan neredeyse öleceksiniz,
Hepiniz fülûsuahmere muhtaç.
Âdeta arslan ağzında, yiyecekleriniz.
Gelin benimle, hemen değişsin kaderiniz.”
Kurt sordu: -“Peki, işim ne olacak?”
— “Hiç! dedi köpek, sadece adam kovalamak.

Vazifeniz yabancılara şiddet,
Evdekilere hürmet göstermekten ibaret.
Ama karşılığında neler, neler!
Sizindir artık evin sayısız yemekleri.
O ne piliç, o ne kuş kemikleri!
O ne sonsuz okşanıp sevilmeler!”

(…)

— “Bu ne?” dedi. —“Hiç!” — “Nasıl hiç?” — “Mühim değil yani.”
— “Ama ne?” — “Bağlamak için tasma takarlar ya,
Gözüne ilişen herhalde onun yeri.”
— “Bağlamak mı, serbestçe dolaşamaz mısınız?”
— “Pek dolaşamayız, ama ne çıkar?”
— “Ne mi çıkar? Yerinde dursun saltanatınız.
Hani hazineler bağışlasalar
Zerre bile feda edemem hürriyetimden.”

9. Etkinlik Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinle “Kurtla Köpek” metnini tema,
konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırınız. Metinlerin benzerliklerini
ve farklılıklarını ilgili kutucuklara yazınız. Etkinliği tamamladıktan sonra kendinize şu soruyu sorarak öz değerlendirme yapınız:
• Bu etkinliği daha iyi yapabilir miydim? Nasıl?


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları Ekoyay Yayınları

Cevap:

Olaylar: Kurt ve köpek metninde esaretlik yerine özgürlüğü tercih eden bir kurtu anlatıyor. Bu metinde ise bolluk içinde olan fakat sürekli tedirgin olan bir yaşamla fakir ama huzurlu bir yaşamı anlatıyor.

Temalar: Esaret, özgürlük, huzurlu yaşam, zenginlik konuları anlatılmaktadır.

Konular: İki metinde de özgürlükten bahsetmektedir.

Karakterler: Kurt ve köpek, Tarla faresi ve şehir faresi

10. Etkinlik Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki unsurların hangisi gerçek, hangisi kurgusaldır? Kurgusal olanların başına “K”, gerçek olanların başına “G” yazınız.

Cevap:

(G) Kurt ve köpeğin birer hayvan olması.
(K) Kürt ve köpeğin konuşması.
(K) Yabani bir hayvan olan yabancı düşkünlüğüne düşkünlüğüne bakın.
(G) Köpeklerin evcil bir hayvan olması ve çeşitli adaylarıdır.
(G) Köpeklerin evcilliğininlik olarak değerlendirilmesi.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 258 Cevapları Ekoyay Yayınları

11. Herhangi bir duyguyla,
hayal ve hayallerinizi kullanarak.

12. Etkinlik Aşağıya özgürlükle ilgili bir şiir yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 258 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259-260-261-262-263-264-265 Cevapları Ekoyay Yayınları 8. Tema: Vatandaşlık: Nazilli Destanı


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Üretmek ve üretim denince aklınıza neler geliyor?

Cevap: Yeni bir ürün koymak. Tekstil, sanayi, bilim gibi konularda.

2. “Tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmaz.” atasözüyle ne anlatılmak istenmektedir?

Cevap: Bir işte emeği olmayanın üretildikten sonrada sözü olmayacağı.

3. Üretim kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Cevap: Zıt anlamı tüketimdir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Etkinlik Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını daire içine alınız. Sıra arkadaşlarınızla birlikte bunların anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. den yararlanarak öğreniniz. Bu kelime ve kelime gruplarını kendi sözlüğünüze kaydetmeyi unutmayınız.

Cevap:

 • Basma:üzerinde renkli biçimler (motifler) basılmış pamuklu kumaş.
 • istim:bir iş gördürmek ereğiyle elde edilen buhar.
 • kasnak:elek, kalbur, tef gibi şeylerin tahta çemberi.
 • nakış:genellikle kumaş üzerine, renkli iplikler ya da sırma kullanarak elle ya da makineyle yapılan işleme.
 • gravür:ağaç, metal ve benzeri bir maddenin yüzeyini değişik renkte boyalarla boyadıktan sonra oyarak resim yapma ve bu kalıpla resim basma sanatı.
 • yunmak: yıkanmak
 • iğ: ağaçtan yapılmış, pamuk, yün ve benzeri şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri bir araç

2. Etkinlik Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazarın Nazilli Basma Fabrikasına gidiş amacı nedir?

Cevap: Basma renklerini ve nakışları incelemek için fabrikaya gidermiş.

2. Nazilli Basma Fabrikasında yazarın ilgisini en çok çeken şey nedir?

Cevap: Yazarın ilgisini çeken en çok şey pamuğun iplik olması işlemidir.

3. Yazar metinde neleri karşılaştırmıştır?

Cevap: İstanbul’daki ve Nazilli’deki basma fabrikalarını karşılaştırmıştır.

4. Metinde çeşitli benzetmeler yapılmıştır. Bu benzetmelerin olduğu bölümlerin altını çiziniz. Bu benzetmelerden en çok hoşunuza giden hangisidir?

Cevap:  “Sanki milyonlarca küçücük başlı, kalın dudaklı çocuk, üstlerinden geçen bir buluta tuzak kurmuşlar, her tarafını bir güzel ısırmışlar, hepsinin kalın dudaklarında bir tutam bulut.”

5. Yazarın gözlem yeteneği ile ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Cevap: Gözlemciliği çok iyidir. Bütün detayları hatırlaması ve aktarması çok iyidir.

6. Metnin konusu nedir?

Cevap: Basma fabrikasının işleyişi anlatılmaktadır.

7. Metnin ana fikrini en iyi anlatan üç kelime nedir?

Cevap: Üretim, sabır, emek


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları Ekoyay Yayınları

3. Etkinlik a. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruların cevabını karşılarına yazınız.

Cevap:

• Yazar, metinde gezip gördüğü bir yerle ilgili izlenimlerini mi yoksa tanık olduğu
bir olayı mı anlatmıştır? Gezip gördüğü yerle ilgili izlenimlerini anlatmıştır.

• Yazar, gezip gördüğü yerleri anlatırken çeşitli betimlemelerden ve benzetmelerden
yararlanmış mıdır? Evet

• Metni okuduktan sonra Nazilli Basma Fabrikası ve orada üretilenler hakkında belli
bir bilgiye sahip oldunuz mu? Evet

• Metni okurken kendinizi Nazilli Basma Fabrikasını yazarla birlikte geziyormuş
hissine kapıldınız mı? Evet

• Sizce yazar gezdiği yerdeki her şeyi anlatmış mıdır? Orada çalışan kişilerden bahsetmemiştir.

b. Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz.

Yurt içinde ya da dışında gezip görülen yerlerin ilgi çekici yönlerinin anlatıldığı yazı türüne gezi yazısı denir.
Gezi yazıları, gezip görmenin ve iyi bir gözlemin ürünüdür. Gezi yazılarında yazar, gözlemlerinin yanı sıra duygu ve düşüncelerini de aktarır.
Gezi yazılarında okur, yazarın anlattığı yerleri sanki yazarla birlikte geziyormuş hissine
kapılır.
Gezi yazılarının amacı, gezilen yeri okuyucuya her yönüyle tanıtmaktır.

Etkinliğin “a” bölümündeki sorulara verdiğiniz cevaplardan ve yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak “Nazilli Destanı”nın türünü söyleyiniz.

Cevap: Gezi Yazısıdır.

c. Aşağıdaki metin parçalarını okuyunuz. Bunlardan hangileri “Nazilli Destanı”yla aynı
türde yazılmış bir metinden alınmıştır? İşaretleyiniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 264 Cevapları Ekoyay Yayınları

4. Etkinlik Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri bulunuz. Bu zamirlerin metnin
anlamına nasıl katkı sağladığını cümlelerin altına yazınız.

Cevap:

• Benim İstanbul’da gördüğüm basma fabrikaları Nazilli’dekinin yanında çocuk
oyuncağı gibi kaldı.

› “Benim” › kişi zamiri, “-ki” › ilgi zamiri

• Bunların işini hemen hemen matbaa makinelerinin bir eşi olan dev makineler
görüyordu.

›İşaret zamiri

• Pamuğun iplik olması için geçtiği dört beş salondan bir tanesi bu…

› İşaret zamiri

• Bizimki orta hâlli bir fabrika sayılırmış.

›“Bizim” › kişi zamiri, “-ki” › ilgi zamiri

• Hepsinin kalın dudaklarında bir tutam bulut.

›Belgisiz zamir

• O şeytan çekici gibi kendi başlarına bir sürü işler beceren iğleri insanın gidip
birer birer öpeceği geliyor.

› kişi zamiri

5. Etkinlik Yaratıcı konuşma tekniğini kullanarak “üretim ve gelecek” konulu bir
konuşma yapınız. Bu tekniğe göre her öğrencinin bir önceki arkadaşının konuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuşarak konuya farklı bir bakış açısı getirmesi gerektiğini unutmayınız.
Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: Sizin yapmanız gerekmektedir

6. Etkinlik Gezip gördüğünüz, hakkında bilgi topladığınız imalathaneyi tanıtan
bir yazı yazınız. Bu yazınızda anlatımı desteklemek için grafik ve tablo
(imalathanede üretilen ürünün miktarı, imalathanedeki çalışan sayısı,
kullanılan ham madde miktarı vb.) kullanınız. Çektiğiniz fotoğraflarla yazınızı
süsleyiniz. Yazınızda imalathanedeki üretim aşamalarını ayrıntılı biçimde, işlem basamaklarına göre anlatınız.
Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.
Yazınızı okuyunuz. Anlam bütünlüğünü bozan ifadeler yazım ve noktalama kurallarına
uygunluk bakımından yazınızı gözden geçiriniz. Gözden geçirdikten sonra yazınızı sosyal
medyada paylaşınız.

Cevap: Sizin yapmanız gerekmektedir


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 265 Cevapları Ekoyay Yayınları

GELECEK DERSE HAZIRLIK
• Çalışmakla ilgili atasözleri ve özlü sözler bulunuz.

Cevap:

» İşleyen demir pas tutmaz.

» Akan su yosun tutmaz.

» Açık ağız aç kalmaz.

» geceyi gündüze katmak

» ekmeğini taştan çıkarmak

• Gelecekte yapmak istediğiniz meslekle ilgili bilgi edininiz.

Cevap: Sizin yapmanız gerekmektedir

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 266-267-268-269 Cevapları Ekoyay Yayınları 8. Tema: Vatandaşlık: Vatan Sevgisini İçten Duyanlar


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Çalışmakla ilgili bulduğunuz atasözlerini ve özlü sözleri söyleyiniz. Bunlar hakkında konuşunuz.

Cevap:

» İşleyen demir pas tutmaz.

» Akan su yosun tutmaz.

» Açık ağız aç kalmaz.

» geceyi gündüze katmak

» ekmeğini taştan çıkarmak

2. Hiçbir sorumluluğun olmadığı, kimsenin çalışmadığı bir yerde yaşam nasıl olurdu? Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz?

Cevap: Yaşamak istemezdim. Çünkü yaşamın bir düzeni vardır. Her işin belli bir işleyişi vardır hayat da bu düzenle devam eder.

3. Ülkesini seven insanların özellikleri nelerdir?

Cevap: Vatanını korur, sever. Canı pahasına bizlere emanet edilen bu topraklara hep sahip çıkar.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Etkinlik

Aşağıdaki bulmacada, okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler (Kelimelerin yazımı yazım kılavuzuna göredir.) gizlenmiştir. Bu gizli kelimeleri bulunuz. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Bulmacada bulduğunuz kelimeleri, bulmacanın yanına, anlamlarının başına yazınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze ekleyiniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. Etkinlik

Aşağıdakilerden hangileri okuduğunuz şiirin konusu ve ana duygusudur? İşaretleyiniz.

Cevap:

() Okumanın önemi

() Vatan özlemi

(X) Vatan sevgisi

 

() Vatan sevgisi çok kutsaldır.

(X) Vatan sevgisini yüreklerinde duyan insanlar daima çalışırlar.

() İnsan olmak için okumak şarttır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 268 Cevapları Ekoyay Yayınları

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1. Şair, doğrulukla çalışmak ve vatan sevgisi arasında nasıl bir ilişki kurmuştur?

Cevap: Vatanını seven işlerini en doğru şekilde yaparlar.

2. Şair, “Her ferdin hakkı var bizimdir vatan” dizesinde “Her ferdin hakkı var” sözleriyle ne anlatmak istemektedir?

Cevap: Bu vatanda yaşayan her fert verdiği emekten dolayı vatan üzerinde bir etkisi olduğunu anlatmak istemiştir.

3. Şaire göre bir insanın büyük sayılması için ne yapması gerekir?

Cevap: Vatanının aşkı ile en iyi şekilde çalışması gerekir.

4. Şair, dünyada mutlu olmayı hangi şarta bağlamıştır?

Cevap: Halka ve hakka yarayacak en iyi şekilde iş yaparak

5. Şairin övünerek ve överek söylediği nedir?

Cevap: Vatan, ülke, ay yıldızlı bayrak bizimdir.

4. Etkinlik

Okuduğunuz şiirin kafiye ve rediflerini örnekteki gibi boyayarak gösteriniz.

Cevap:

—————— duyanlar
—————— benimseyerek
—————— uyanlar
—————— gerek

—————— kafa
—————— safa
—————— tarafa
—————— severek

—————— vatan
—————— kan
—————— yatan
—————— diyerek

—————— mesut
—————— tut
—————— okut
—————— gerek

—————— el bizim
—————— kol bizim
—————— mal bizim

5. Etkinlik

“Meslekler”, “Türkiye” ve “gelecek” kelimeleri etrafında “ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak” konusunda neler yapabileceği konusunda bir beyin fırtınası yapınız. Bu beyin fırtınasında ortaya çıkan düşüncelerden hareketle “gelecekte yapmak istediğiniz meslek ve bu meslekle ülkemizin kalkınması için yapabilecekleriniz”
konusunda konuşunuz.
Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili, kelimeleri anlamlarına uygun kullanınız. Ayrıca konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 269 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Etkinlik

Aşağıdaki yazım taslağından hareketle bilgilendirici bir metin yazınız.

Cevap:

İşinde iyi olan biri kendini en iyi şekilde belli eder. İş bir insanın hem maddi hem manevi durumunu açıkça belli eder.

Yaptığınız işi en iyi şekilde yaptığını onun çalışkanlığı, doğruluğu, bağlılığı, işini ne kadar sevdiğini göstererek yapar. İnsanlar ile yüz yüze olunan işte daha mütevazi, saygılı olmak gerekir ki karşıdaki insan bu davranışınızı beğenerek memnun kalması gerekir. Bir insan işini bu şekilde daha iyi yaptığını gösterebilir.

İnsan işini en iyi şekilde yaptığını söyleyerek değil yaparak göstermelidir. Bu şekilde insan olmanın en iyi şekilde hakkını verebiliriz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4. Tema: Erdemler 8. Tema: Vatandaşlık: Seyfi Dede Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 270 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. www.eba.gov.tr Genel Ağ adresinde sorumlulukla ilgili izlediğiniz videolarda
sorumluluk kavramı nasıl anlatılmıştır?

Cevap: Bireylerin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirerek işlerinin bu şekilde düzene girdiği sorumluluklarını yerine getirmediklerinde ise düzensiz bir yaşam ve sıkıntı olduğu anlatılmaktadır.

2. Sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi düşünüyor musunuz?

Cevap: Evet getiriyorum.

3. Sorumluluk ve işini iyi yapmak arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Sorumlukluk bizim yapmamız gereken işlerdir. İşini iyi yapmak ise bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmektir.

1.Etkinlik “Seyfi Dede” metnini dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında öğretmeniniz
metnin iki yerinde durup metnin devamıyla ilgili tahmin soruları soracaktır.
Bu soruları cevaplayınız.

2.EtkinlikMetni dinlerken anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını aşağıya
yazınız. Bunların anlamlarını tahmin ediniz.

Cevap:

İstiklal Madalyası:İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı’nda yararlılık gösteren askerlere ve sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara, İstiklal Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyadır.

Bagaj: Yolcunun yanında götürdüğü yük, eşya.

Tümsek: küçük toprak yığını, küçük tepe.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 271 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.Etkinlik Dinlediğiniz metni aşağıya özetleyiniz. Bu etkinliği grup olarak yapınız.
Her bir grup üyesinin özete katkı sağlamasına dikkat ediniz.

Cevap: Küçük bir çocuk sokakta top oynarken ayakkabısı yırtılır. Ayakkabısının tamiri için babası Seyfi dedeye gönderir. Seyfi dede yaşlı, gözleri az gören, elleri titreyen geçimini ayakkabı tamiri ile yapan bir dededir. Seyfi dede ayakkabıyı dikerken çocukla bir yandan sohbet eder. Ayakkabının dikişini beğenmeyip sökmek ister çocuk engel olur. Fakat Seyfi dede dinlemeyip söküp tekrara düzgün bir şekilde diker. Çocuk bu olaydan sonra işini en iyi şekilde yapması gerektiğini öğrenir.

4.Etkinlik Metnin konusunu ve ana fikrini kutucuklara yazınız.

Cevap:

Konu: İşini iyi yapmak

Ana fikir: İnsan işini en iyi ve en doğru şekilde yapmalıdır.

5.Etkinlik Dinlediğiniz metin hakkında neler söylersiniz? Metni beğendiniz mi?
Metni okuyunca duygu ve düşünce dünyanızda neler değişti? Aşağıya
yazınız.

Cevap: Kişinin sorumluklarını ciddiye alması gerektiğini söyleyen güzel bir metindir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 272 Cevapları Ekoyay Yayınları

6.Etkinlik “Seyfi Dede” metniyle ilgili aşağıdaki soruları grup olarak cevaplayınız.
Cevapları, grup sözcülerinin söylemesini sağlayınız.

1. Metnin kişileri kimlerdir?

Cevap: Yazar, babası, annesi, Seyfi dede

2. Metnin kişilerinin fiziksel özellikleri nelerdir?

Cevap: Seyfi dede yaşlı, yüzü kırışık

3. Metnin kişilerinin karakter özellikleri nasıldır?

Cevap: Çocuk sorumluluklarını bilmeyen işin kolayına kaçan biridir. Seyfi dede vatansever, işini en iyi şekilde yapan sorumluluk sahibi bir insandır.

4. Çocuğun sorunu nasıl çözülmüştür?

Cevap: Seyfi dedenin ayakkabıyı tamir etmesiyle çözülmüştür.

5. Çocuğun, ayakkabı tamircisinin elini öpmesinin nedeni nedir?

Cevap: Saygıdan dolayıdır.

6. Günlük hayatınızda metinde anlatılanlara benzer bir durum ya da olayla karşılaştınız mı? Anlatınız.

7. Çocuk, ayakkabı tamircisinden ne öğrenmiştir? Siz hikâyeden nasıl bir ders çıkardınız?

Cevap: Her birey yaptığı işin en iyisini en iyi şekilde yapmalıdır.

7.Etkinlik “Seyfi Dede” metnini, metindeki olaylardan ve karşılıklı konuşmalardan
yararlanarak canlandırınız. Canlandırma yapan arkadaşlarınızı kendi oluşturduğunuz ölçütlere göre değerlendiriniz.

8.Etkinlik Sorumluluk sahibi bir öğrencinin yapması gerekenler hakkında bir konuşma
yapınız. Konuşmanızda aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan yararlanınız.

Cevap:

Sevgili arkadaşlarım,

Yaşadığımız hayatta hepimizin belli bir sorumlulukları vardır. Kimimiz bu sorumlulukları önemsemeyiz, kimimiz önem verip en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırız. Yaptığımız işi severek yapmalıyız ki karşımızdaki insanların güvenlerini kazanıp onlara da örnek olabilelim. İyi bir insan olmak her zaman işimizi sıkıntıya girmeden yapmamıza yardımcı olur. Hem kendimize hem de yaptığımız işe saygı duymalıyız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 273 Cevapları Ekoyay Yayınları

9.Etkinlik Aşağıya bir iş ilanı metni yazınız. İlan metninde aradığınız elemanın
özellikleri yazarken sorumluluk, iş ahlakı, öz güven vb. kavramları da kullanınız.

Cevap: HARİTA MÜHENDİSİ VE HARİTA TEKNİKERİ ARANIYOR

Büromuzda çalışmak üzere belirttiğimiz özelliklere uygun çalışma arkadaşları aramaktayız. İşe girecek arkadaşımızda aradığımız öncelikli olarak sorumluluk sahibi, işine önem veren, kendine güveni olan birileridir.

 • Arazide çalışmayı seven,
 • Bilgisayarı ve bilgisayar programlarını iyi kullanma becerisine sahip,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Hukuk alanında kendisini geliştirmiş,
 • Mesleki aletleri doğru ve hızlı bir şekilde kullanabilen

10.Etkinlik “Seyfi Dede” metninin devamını hayal gücünüzü kullanarak aşağıya
yazınız. Bu etkinliği grup hâlinde yapınız. Metninizi sosyal medyada paylaşınız.

Cevap: Çocuk ayakkabısını yaptırdıktan sonra eve gelir. Başından geçen olayı ailesine anlatır. Bu olaydan sonra sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye başlar. Ailesi onu çok takdir eder.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 275-276-277 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 8. Tema: Vatandaşlık: Tema Değerlendirme


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 275 Cevapları Ekoyay Yayınları

A) 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1. Çiftçinin çocuklarına anlatmak istediği nedir?

Cevap:  Çocuklarına çalışmanın önemini anlatmaktadır.

2. Metinde çalışmak neye benzetilmiştir? Niçin?

Cevap: Define aramaya benzetmiştir. Çalışmak hazine gibi bir kazançtır.

3. Çiftçinin yerinde siz olsaydınız çocuklarınıza çalışmakla ilgili nasıl bir ders vermeyi
düşünürdünüz?

Cevap: Bende çocuklarıma buna benzer ders verirdim.

4. Bu metni siz yazsaydınız başlığı ne olurdu?

Cevap: ÇALIŞMAK KAZANÇTIR


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 276 Cevapları Ekoyay Yayınları

B) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Yazım ve noktalama kurallarının doğru uygulandığı cümlelerin başına “D”, yanlış uygulandığı cümlelerin başına ise “Y” yazınız.

Cevap:

1. (D) Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez.
2. (Y) İnsanın hedeflerine ulaşa bilmesi için sabır gerekir.
3. (D) Şimdi mayıs, haziran aylarında oralardan bir geçseniz…
4. (Y) Alış verişte önbilgi ve davranış; para kadar önemlidir.
5 (Y) Yanlız yiyen, felâket gününde de yanlızdır.

C) Aşağıda numaralarla verilen metinleri, harflerle verilen metin türleriyle eşleştiriniz.

Cevap:

(1) Biçer ekini sürer harmanı
Esen yellerinden savurur onu
Bol gelirse dane ile samanı
O sene rahat kışlar çiftçiler. (şiir)

(2) Koko denilen icat, Hindistan cevizi kaplı bir tür pastaydı. Dışları sert, içleri yumuşaktı. Penguenlerse buzlu çikolata diye satılıyordu. Ama biz onları, tercih etmezdik. Küçük ablamla lobiye çıkar, oradan da birkaç basamak aşağıya inerek pastaneye ulaşırdık. Bu pastane sinemaya aitti ama sokağa da ayrı bir merdivenle bağlanırdı. (anı)

(3) Bir saat sonra Ilgaz Dağı göründü. Bu dağ bütün haşmetiyle arzın üzerine diz çökmüştü. İşte biz göğe baş uzatmış bu dağı aşacaktık. Ben ilk defa böyle yüksek bir dağ gördüğümden dolayı pek mutluydum. (gezi yazısı)

(4) Şerif — Evet, komutanım. Ben de hazırım.
Şahin Bey — Gel yanıma Şerif. Şu mektubu al ve hemen
İbrahimli Sırtları’nda Ahmet Çavuş’a ulaştır.
Şerif — Komutanım ben de sizinle … (tiyatro)

(5) Sevgili Nihalciğim,
Uzun yıllar oldu görüşmeyeli. Mahallemizden taşındığınız
o günden beri seninle olan dostluğumuzu, kardeşliğimizi,
beraber geçirdiğimiz güzel anları asla unutmadım. (mektup)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 277 Cevapları Ekoyay Yayınları

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. “Küçük halam beni daha iyi anlardı.” cümlesinden zorunlu olarak aşağıdaki anlamlardan hangisi çıkar?

Cevap: A

A) Büyük halam da vardı.
B) Babam küçük halamdan büyüktü.
C) Büyük halamla anlaşamazdım.
D) Küçük halam herkesle iyi geçinirdi.

2. 1. tesadüfe 2. buluşlarım da 3. borçlu değilim
4. tesadüfün değil 5. hiçbir başarımı 6. çalışmalarımın eseridir
Yukarıdaki kelime ve kelime grupları kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında sondan ikinci kelime ya da kelime grubu aşağıdakilerden hangisi olur?

Cevap: B

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

3. La Fontaine’in balıkçısı gibi
Bir martıydı o, kibirli.
Karabatağa,
“Barbunya dururken” derdi.
“İstavrit, hamsi yenir mi?
Yukarıdaki parçada hangi söz sanatı yoktur?

Cevap: B

A) konuşturma (intak) B) karşıtlık
C) kişileştirme D) benzetme

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farkı türde bir zamir kullanılmıştır?

Cevap: C

A) Şunu kapıya koyuver. B) Onu da mı dikmişler?
C) Bana baksana sen! D) Bunlar daha iyi günlerin!

5. Türkiye’de tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemelerin geçmişi, Osmanlı dönemine dek uzanır. Bu dönemde, ihtisap adı verilen üretici, dağıtıcı ile tüketici arasındaki güç dengesini sağlamaya yönelik üçlü sistem oluşmuştu. Bu sistem, şehir temizliği gibi işlerin yanı sıra esnafın malları eksik tartmaması, yiyecek maddelerine
hile katılmaması gibi konularda da işlevsel olmuştu. Ahilik sistemi de uzun süre piyasaları kontrol işlevi gördü.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A

A) tüketici hakları B) Ahilik C) tutumluluk D) üretim

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.